Wykaz zgłoszonych wynalazków znajdujących się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w 1999 r.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

P - 335 849 z 1999.10.05   Patent nr 191557
Twórca: Adam KRISTOF
"Sposób bieżącego wykrywania zwarć i przeciążeń na wyjściach układów cyfrowych w czasie ich normalnej pracy, zwłaszcza w układach CMOS LSI/VLSI/ULSI, oraz układ detektora zwarć i przeciążeń"

P - 337 909 z 2000.01.17    umorzono
Twórca: Krzysztof PUCHER, Dariusz KANIA
"Sposób minimalizacji czasu reakcji sterownika przemysłowego na cyklicznie występujące przerwania zewnętrzne"

Wydział Budownictwa

P - 336 398 z 1999.11.02   umorzono
Twórca: Anna BŁACH
"Sposób określania grubości powłok budowli obrotowych"

Wydział Chemiczny

P - 332 120 z 1999.03.18   umorzono
Twórcy: Stanisław ANIOŁ, Teofil KOROLEWICZ, Jerzy KUBALA
"Sposób odzyskiwania pięciotlenku wanadu z zużytego katalizatora wanadowego"

P - 333 636 z 1999.06.08    Patent nr 193209
Twórcy: Andrzej KOSSUTH, Mirosław FLIGIER, Maria DZIĘGIELEWSKA, Monika TLATLIK
"Sposób bezodpadowej regeneracji roztworów etylenodiaminotetraoctanu tiramonu i tertaamonu"

Wydział Elektryczny

P - 334 306 z 1999.07.07   umorzono
Twórca: Edward WILCZYŃSKI
"Miernik całkowitej mocy pozornej i współczynnika mocy dwójnika elektrycznego dla przebiegów prądu i napięcia okresowych i niesinusoidalnych"

P - 336 435 z 1999.11.03   umorzono
Twórca: Edward WILCZYŃSKI
"Miernik całkowitej mocy pozornej i współczynnika mocy układu n-fazowego, n(większe lub równe)2, dla przebiegów prądu i napięcia okresowych i niesinusoidalnych"

Wydział Górnictwa i Geologii

P - 333 679 z 1999.06.09   Patent nr 190821
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Jan OSADNIK, Jerzy GRUSZCZYK, Franciszek STANICZEK, Maciej KORCZYŃSKI, Krystyna SIEJA, Henryk BOGACKI
"Zespół sprzęgający do mocowania głowic urabiających na wale wyjściowym reduktora w układzie urabiania kombajnu chodnikowego"

P - 333 680 z 1999.06.09   Patent 190851
Twórcy: Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Jan OSADNIK, Jerzy GRUSZCZYK, Franciszek STANICZEK, Maciej KORCZYŃSKI, Krystyna SIEJA Henryk BOGACKI
"Zespół mocujący głowicę urabiającą do wału wyjściowego reduktora w układzie urabiania kombajnu chodnikowego"

P - 334 637 z 1999.07.26   Patent (brak numeru)
Twórca: Jan ORLACZ
"Sposób i urządzenie do nakładania powłok klejonych na gładzie robocze cylindrów hydraulicznych"

P - 336 908 z 1999.11.30   Patent nr 193147
Twórca: Aleksander KOWAL
"Sposób zabezpieczenia ruchowych połączeń sworzniowych w jednopunktowych zawiesiach wielolinowych w górniczych maszynach wyciągowych przed działaniem korozji frettingowej"

P - 337 955 z 2000.01.19   Patent nr 191890
Twórcy: Marek JASZCZUK, Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA, Edward KUSAK
"Kombajn ścianowy oraz sposób urabiania pokładów węgla zwłaszcza o dużej miąższości"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

P - 331 445 z 1999.02.11   Patent nr 191705
Twórca: Marek PRONOBIS
"Pęczki żebrowe wymiennika ciepła"

P - 334 713 z 1999.07.29   Patent nr 192357
Twórcy: Gerard KOSMAN, Marek KUROWICZ, Andrzej RUSIN, Tadeusz SOPICKI
> "Sposób i układ do kontroli stanu cieplno-wtrzymałościowego wirników maszyn energetycznych"

P - 336 541 z 1999.11.10   Patent nr 191706
Twórca: Marek PRONOBIS
"Pęczki membranowe diagonalne wymienników ciepła"

Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu

P - 331 223 z 1999.02.02   umorzono
Twórcy: Zbigniew ŻUREK, Andrzej WILK, Henryk MADEJ
"Sposób wykrywania wyłamań zęba koła zębatego przekładni"

P - 331 222 z 1999.02.02   umorzono
Twórcy: Zbigniew ŻUREK, Jerzy DZIUBIŃSKI, Piotr ADAMIEC
"Sposób pomiaru zmian ciągłości strukturalnej materiału magnetycznego"

P - 331 619 z 1999.02.22   Patent nr 191894
Twórcy: Piotr KAPIAS, Andrzej BEDNAREK, Marian CZAJA, Roland STASIAK, Eugeniusz BRZEZINA, Leszek SZKUTNIK, Stanisław WÓJCIK, Jan BATOR, Grzegorz NOWAK, Remigiusz SOSNOWSKI
Współwłasność: Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice", Katowice
"Sposób otrzymywania metali z frakcji metalicznej złomu akumulatorów ołowiowych"

P - 333 442 z 1999.05.26   umorzono
Twórcy: Danuta KRUPKOWA, Bogusław OCHAB, Mirosław INDYKA, Janusz JASIŃSKI, Jerzy CZEKAJ, Jan GALICKI, Mirosław FATYGA, Janusz MIERNIK, Andrzej KULANTY
Współwłaściciele: Zakłady Górniczo - Hutnicze "BOLESŁAW", Bukowno; BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o., Bukowno

P - 336 279 z 1999.10.26   umorzono
Twórca: Zbigniew ŻUREK
"Bezstykowy przetwornik pomiarowy stanu naprężeń"

P - 337 043 z 1999.12.06   umorzono
Twórcy: Piotr KAPIAS, Andrzej BEDNAREK, Eugeniusz BRZEZINA, Leszek SZKUTNIK, Stanisław WÓJCIK
Współwłasność: Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice", Katowice
"Sposób wytwarzania stopów ołowiu"

P - 337 042 z 1999.12.06   Patent nr 191894
Twórcy: Piotr KAPIAS, Roman UTRACKI, Tadeusz STASIAK, Jerzy ORLICZ, Adam WÓJCIK, Andrzej ULISZAK, Michał LIEBNIER, Jan BOTOR, Remigiusz SOSNOWSKI
Współwłasność: Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE, Miasteczko Śląskie
"Sposób otrzymywania metali z pyłów powstających w procesie przerobu złomu stali w piecach elektrycznych"

Wydział Matematyczno - Fizyczny

P - 337 243 z 1999.12.14   Patent nr 192978
Twórca: Tomasz BŁACHOWICZ
"Sposób liniowego odczytu sygnałów optycznych z interferometru Fabry-Perota sterowanego ciśnieniem"

P - 337 242 z 1999.12.14   Patent nr 192809
Twórca: Tomasz BŁACHOWICZ
"Układ z interferometru Fabry-Perota sterowanego ciśnieniem"

Wydział Mechaniczny Technologiczny

P - 335 033 z 1999.08.19   Patent nr 189917
Twórcy: Józef GAWROŃSKI, Krzysztof JANERKA, Jan SZAJNAR, Mirosław CHOLEWA
"Sposób wytwarzania kompozytów odlewanych z zastosowaniem transportu pneumatycznego do wprowadzania elementów zbrojących do ciekłej osnowy kompozytu"

P - 336 540 z 1999.11.10   Patent nr 191557
Twórcy: Edward TOMASIAK, Bogusz METLAK
"Hydrauliczny układ napędowy sztucznego serca"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z1999