Wykaz zgłoszonych wynalazków znajdujących się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w 2000 r.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

P - 341 037 z 2000.06.26   Patent nr 192968 
Twórca: Mirosław MAGNUSKI
"Mikrofalowy woltomierz wektorowy i sposób pomiaru"

P - 344 029 z 2000.11.20   Patent nr 194827   
Twórca: Dariusz KANIA
"Sposób kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych realizowanych w strukturach programowalnych ze stałym (H,L) lub programowalnym poziomem aktywności wyjścia"

Wydział Budownictwa

P - 338 865 z 2000.03.06     Patent nr 198445 
Twórcy: Jerzy WESELI, Stefan PRADELOK, Piotr GABRYŚ, Jan JASIULEK
Współwłaściciel: MOSTOSTAL- Zabrze Holding S.A., Zabrze
"Sposób zabezpieczenia lin odciągowych masztu"

Wydział Chemiczny

P - 338 962 z 2000.03.09   Patent nr 194573
Twórcy: Andrzej BRYCZKOWSKI, Jan BANDROWSKI, Jan HEHLMANN, Marek ŚCIĄŻKO
> Współwłaściciel: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
"Sposób i urządzenie do separacji materiału polifrakcyjnego"

P - 339 844 z 2000.04.19   Patent nr 194549
Twórcy: Andrzej BRYCZKOWSKI, Jan HEHLMANN, Robert KUBICA
"Sposób i urządzenie do odpylania gazu zwłaszcza z pyłów drobnych i submikronowych"

P - 341 494 z 2000.07.14   Patent nr 195034
Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Anna TOKARSKA, Piotr KAŁYNIAK
Współwłaściciele: AGROB EKO, Zabrze; Andrzej MIANOWSKI, Gliwice
"Addytyw do termicznego rozkładu poliolefin"

P - 343 449 z 2000.10.23   Patent nr 192014
Twórcy: Anna TOKARSKA, Andrzej MIANOWSKI, Piotr KAŁYNIAK, Edwin KOZŁOWSKI
Współwłaściciele: AGROB EKO, Zabrze; Andrzej MIANOWSKI, Gliwice
"Sposób wytwarzania paliw płynnych z odpadów z tworzyw sztucznych"

Wydział Elektryczny

P - 341 950 z 2000.08.08   Patent nr 193990
Twórcy: Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ
"Transformator współosiowy modularny"

P - 341 951 z 2000.08.08   Patent nr 193991
Twórcy: Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ
"Transformator współosiowy modularny bezrdzeniowy"

P - 344 499 z 2000.12.11   Patent nr 194764
Twórcy: Wiesław PILIS, Tadeusz GLINKA, Romuald GRZENIK, Zygmunt MOŁOŃ, Jerzy WACOWSKI
"Urządzenie elektromechaniczne do treningu oporowego"

P - 344 904 z 2000.12.29   Patent nr 194764
Twórcy: Tomasz GĄSIOROWSKI, Tadeusz GLINKA
"Sposób i stanowisko diagnostyczne uzwojenia wirnika silnika indukcyjnego klatkowego"

Wydział Górnictwa i Geologii

P - 339 146 z 2000.03.20   Patent nr 192808 
Twórcy: Marek JASZCZUK, Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA, Edward KUSAK
"Organ urabiający do kombajnu ścianowego szczególnie o szerokim zakresie roboczej prędkości posuwu oraz sposób urabiania węgla"

P - 342 126 z 2000.08.21   w toku postępowania !!!  
Twórca: Aleksander KOWAL
"Sposób i urządzenie do wyznaczania współczynnika tarcia"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

P - 340 858 z 2000.06.17    Patent nr 198122
Twórca: Małgorzata MUSIOŁ - WOJCIECHOWSKA
"Sposób wentylacji z odzyskiem ciepła i okresowym chłodzeniem dla budynków wielokondygnacyjnych"

P - 341 776 z 2000.07.28   umorzono
Twórcy: Korneliusz MIKSCH, Joanna SURMACZ - GÓRSKA
"Sposób usuwania trudno rozkładalnych biologicznie zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach"

P - 342 201 z 2000.08.25  
Twórca: Ewald WYSTEMP   Patent nr 192805
"Sposób intensyfikacji procesu chłodzenia wody zwłaszcza zmineralizowanej"

Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu

P - 344 955 z 2001.01.03     w toku postępowania !!!  
Twórca: Zbigniew ŻUREK
"Sonda pomiarowa defektoskopu magnetycznego"

Wydział Matematyczno - Fizyczny

P - 339 867 z 2000.04.20    umorzono
Twórca: Paweł KARASIŃSKI, Tadeusz PUSTELNY
"Struktura i sposób wytwarzania planarnego interferometru różnicowego o wysokiej czułości na zmiany parametrów pokrycia światłowodu"

P - 340 741 z 2000.06.12    Patent nr 191978
Twórcy: Piotr KOŚCIELNIAK, Stanisław KASZCZYSZYN, Jacek SZUBER
"Cylindryczny analizator zwierciadlany energii elektronów"

Wydział Mechaniczny Technologiczny

P - 338 226 z 2000.02.01    Patent nr 193707
Twórcy: Stanisław JURA, Józef GAWROŃSKI, Jerzy KILARSKI, Andrzej STUDNICKI, Jacek SUCHOŃ, Roman GIŻEJOWSKI, Czesław ŁUKOWSKI, Janusz MAŁEK, Jerzy KASPEREK, Roman STACHOWICZ
Współwłaściciel: Elektrownia Opole S.A., Brzezie k/Opola
"Łuk rurowy w systemach transportu pneumatycznego materiałów sypkich"

P - 339 320 z 2000.03.29   Patent nr 191263
Twórcy: Jan ADAMCZYK, Marek OPIELA
"Sposób walcowania blach grubych metodą obróbki cieplno-mechanicznej ze spawalnej stali konstrukcyjnej do ulepszania cieplnego Cr-Mo z mikrododatkami Nb, Ti, V i B"

P - 340 350 z 2000.05.26   Patent nr 193916
Twórcy: Jan KOSMOL, Janusz ŚLIWKA
"Sposób wyznaczania sztywności statycznej obrabiarek wykorzystujący dynamicznie zmienną siłę wymuszającą"

P - 340 351 z 2000.05.26   Patent nr 193917 
Twórcy: Jan KOSMOL, Janusz ŚLIWKA
"Stanowisko do wyznaczania sztywności statycznej obrabiarek"

P - 341 719 z 2000.07.25   Patent nr 195425 
Twórca: Andrzej KLIMPEL
"Sposób badania wytrzymałości złączy krzyżowych prętów zgrzewanych i spawanych"

P - 341 730 z 2000.07.25   Patent nr 195424
Twórca: Andrzej KLIMPEL
"Sposób badania przyczepności warstwy wierzchniej do podłoża"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2000