Wykaz zgłoszonych wynalazków znajdujących się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w 2002 r.

Wydział Architektury

P - 356 085 z 2002.09.16
Twórca: Jacek WŁODARCZYK
"Model mieszkania i sposób wykonania mieszkania do rehabilitacji pourazowej"

P - 356 757 z 2002.10.21
Twórca: Wiktor JACKIEWICZ
"Kolektor kondensujący energię solarną"

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

P - 353119 z 2002.04.02  Patent nr 197977
Twórca: Michał SALECKI
"Sposób pomiaru opadów atmosferycznych pluwiometrem pływakowym"

P - 356 694 z 2002.10.17  Patent nr 193655
Twórca: Andrzej CZAPLA
"Manipulator do badania tappingu"

Wydział Budownictwa

P - 353 535 z 2002.02.28
Twórca: Włodzimierz STAROSOLSKI
"Element zbrojenia na przebicie"

Wydział Chemiczny

P - 353 698 z 2002.04.30
Twórca: Marian TUREK
"Sposób odsalania wody o dużym zasoleniu metodą elektrodializy"

P - 353 699 z 2002.04.30
Twórca: Marian TUREK
"Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej"

P - 355 240 z 2002.07.29
Twórcy: Wincenty TUREK, Mieczysław ŁAPKOWSKI, Agata CZARDYBON, Monika ZABORSKA
"Katalizator o rozdzielonych centrach aktywnych"

P - 355 241 z 2002.07.29
Twórcy: Mieczysław ŁAPKOWSKI, Wincenty TUREK, Agata CZARDYBON, Monika ZABORSKA
"Sposób otrzymywania katalizatorów, zawierających molekularnie rozproszone heteropolikwasy w matrycach polimerowych, o kontrolowanych właściwościach kwasowo-zasadowych i oksydacyjno-redukcyjnych"

P - 355 434 z 2002.08.09 Patent nr 196818
Twórcy: Wiesława SPECJAŁ, Wiesław SZEJA, Grzegorz KUBOSZ, Marta STECHMAN, Józef SOŁTYS, Piotr WASILEWSKI
"Sposób rafinacji olejów przepracowanych"

P - 357 577 z 2002.12.06  Patent nr 198322
Twórca: Wiesław SZEJA, Stefania FISZER, Piotr NIEMIEC, Anna KUCHARCZYK
"Sposób otrzymywania epoksydowanych olejów roślinnych"

P - 357 993 z 2002.12.23  Patnet nr 198706
Twórcy: Maria DZIĘGIELEWSKA, Mirosław FLIGIER, Andrzej KOSSUTH
"Sposób wytwarzania dobrze sączalnego szczawianu strontu"

P - 357 994 z 2002.12.23  Patent nr 198708
Twórcy: Maria DZIĘGIELEWSKA, Mirosław FLIGIER, Andrzej KOSSUTH
"Sposób wytwarzania dobrze sączalnego fluorku strontu"

Wydział Elektryczny

P - 353 815 z 2002.05.10
Twórca: Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI
"Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej z sprzężeniem wewnętrznym"

Wydział Górnictwa i Geologii

P - 355 058 z 2002.07.15
Twórcy: Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ, Jacek SPAŁEK
"Gniazdo protezy kończyny dolnej"

P - 355 059 z 2002.07.15
Twórcy: Aleksander KOWAL, Jonny REICHELT
"Opona koła pojazdu"

P - 355 057 z 2002.07.15
Twórca: Aleksander KOWAL
"Połączenie sworzniowe"

W - 113 763 (P - 321 717) z 1997.08.19   RU 59958
Twórcy: Aleksander KOWAL, Antoni SKOĆ, Jacek SPAŁEK, Jerzy STACHURSKI, Józef SUCHOŃ
"Przekładnia obiegowa"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

P - 351 700 z 2002.01.14 Patent nr 197561
Twórca: Marek PRONOBIS
"Pęczki wymiennika ciepła"

P - 352 597 z 2002.03.04  Patent nr 199705
Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Janusz MĘDRYCH
"Sposób i aparat do przeponowego odgazowania próbki kondensatu, zwłaszcza w ciśnieniowych obiegach parowo-wodnych"

P - 354 013 z 2002.05.20
Twórcy: Ryszard WILK, Roman WEBER, Andrzej SZLĘK, Tomasz MISZTAL, Kamil MALCZYK, Antoni ZAJDEL
"Sposób zmniejszania zużycia paliwa oraz emisji CO2 i NOx , zwłaszcza w procesach spalania z superwysokim podgrzewaniem powietrza"

P - 354 546 z 2002.06.17
Twórca: Krzysztof BARBUSIŃSKI
"Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych, zwłaszcza ścieków barwnych"

P - 354 697 z 2002.06.24     Patent 201430
Twórcy: Andrzej KORCZAK, Stanisław PERCHAŁ, Maciej ZARZYCKI, Grzegorz PECZKIS
"Pompa odśrodkowa wielostopniowa"

P - 355 365 z 2002.08.06    Patent 199819
Twórcy: Andrzej SZLĘK, Ryszard WILK
"Sposób spalania paliw, a zwłaszcza gazu, w utleniaczu o wysokiej temperaturze przy równoczesnym rozprężaniem utleniacza oraz doprowadzaniem paliwa"

P - 356 995 z 2002.11.07
Twórcy: Andrzej SZLĘK, Ryszard WILK, Roman WEBER
Sposób spalania paliw, zwłaszcza gazu, w utleniaczu o wysokiej temperaturze"

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

P - 356 734 z 2002.10.18  Patent nr 197727
Twórcy: Wiesław CHLADEK, Franciszek GROSMAN, Tomasz LIPSKI, Stanisław MAJEWSKI, Piotr MAJEWSKI
"Złącze do mocowania ruchomych implantoprotez zębowych"

Wydział Mechaniczny Technologiczny

P - 354 384 z 2002.06.10  Patent nr 199417
Twórcy: Mirosław CHOLEWA, Józef GAWROŃSKI
"Sposób wytwarzania hybrydowych odlewanych kompozytów"

P - 354 383 z 2002.06.10
Twórcy: Józef GAWROŃSKI, Mirosław CHOLEWA
"Urządzenie do wytwarzania hybrydowych kompozytów z użyciem fizykochemicznie aktywnych alotropowych odmian gazów oraz elementów metalowo-ceramicznych"

P - 354 382 z 2002.06.10
Twórcy: Mirosław CHOLEWA
"Sposób modyfikacji właściwości metali i stopów w stanie ciekłym"

P - 353 381 z 2002.06.10
Twórcy: Mirosław CHOLEWA
"Urządzenie do wytwarzania kompozytu "in-situ" z użyciem aktywnych fizykochemicznie alotropowych odmian gazów"

P - 356 038 z 2002.09.13 Patent nr 202520
Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI
"Sposób wytwarzania warstwy wierzchniej o wysokiej twardości na wyrobach z tytanu i jego stopach"

Wydział Transportu

W - 113 306 (P - 320 266) z 1997.05.27  umorzono
Twórca: Zbigniew ŻUREK
"Przetwornik do pomiaru siły"

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej

P - 353 833 z 2002.05.13 Patent nr 199294
Twórcy: Jan MARCINIAK, Ginter NAWRAT, Wojciech SIMKA, Zbigniew PASZENDA, Wojciech CHRZANOWSKI, Jerzy CIEPLAK

"Sposób obróbki elektrochemicznej implantów z tytanu i jego stopów"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2002