Wykaz zgłoszonych wynalazków znajdujących się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w 2003 r.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

P - 362150, dn.12.09.2003 r.   Patent nr 201251
Twórcy: Grzegorz WIECZOREK, Piotr SZYNGIERA
"Sposób i urządzenie do wykrywania i identyfikacji anomalii elektromagnetycznych"

Wydział Budownictwa
P - 361505, dn. 30.07.2003 r.    Patent nr 201251
Twórcy: Wiesław ZAMOROWSKI, Grzegorz GREMZA
"Ustrój nośny stalowo-betonowy"

P - 361506, dn. 30.07.2003 r.
Twórca: Wiesław ZAMOROWSKI
"Stalowa wkładka wzmacniająca strefę ścinania w elementach żelbetowych"

Wydział Chemiczny 
P - 359046, dn. 07.03.2003 r. Patent nr 199127
Twórcy: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN, Joanna WĘGRZYN-JODKOWSKA
"Sposób i urządzenie do otrzymywania estrów alkilowych kwasów tłuszczowych"

P - 359543, dn. 04.04.2003 r.  Patent nr 200406
Twórcy: Jan HEHLMANN, Andrzej BRYCZKOWSKI, Maciej JODKOWSKI, Wiesław SZEJA
"Sposób i urządzenie do upłynniania płynów nienewtonowskich"

P - 363762, dn. 27.11.2003 r.
Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Piotr KAŁYNIAK, Andrzej KIEŁTYKA, Kazimierz BODORA, Tomasz SIUDYGA
"Sposób przygotowania do przechowywania odpadowych tworzyw sztucznych dla procesów termodestrukcyjnych"

P - 363780, dn. 27.11.2003 r.
Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Krzysztof ROGOŃ, Marek WINTER, Wojciech KACZMARZYK, Tomasz SIUDYGA
"Sposób termodestrukcji odpadowych poliolefin"

Wydział Elektryczny

P - 358138, dn. 6.01.2003 r. Patent 200313
Twórcy: Krzysztof KRYKOWSKI, Aleksander BODORA
"Komutator elektroniczny umożliwiający dwustrefową pracę silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych"

P - 360160, dn. 15.05.2003 r.     Patent 201616
Twórca: Andrzej MET
"Detektor fazoczuły z przełączanym dwójnikiem RC zwłaszcza dla precyzyjnych przyrządów pomiarowych"

P - 360805, dn. 23.06.2003 r.        Patent nr 201946
Twórca: Józef KWICZALA
"Sposób połączeń przewodów uzwojeń wielosekcyjnych do minimalizacji błędów własnych transformatorów pomiarowych"

P - 361122, dn. 07.07.2003 r.
Twórcy: Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Piotr HOLAJN
"Tranzystor polowy MOS o bramce swobodnej złączowej"

P - 361572, dn. 07.08.2003 r.           decyzja warunkowa - nie uiszczono oplaty
Twórcy: Krzysztof KRYKOWSKI, Aleksander BODORA
"Komutator elektroniczny umożliwiający dwustrefową pracę silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych"

Wydział Górnictwa i Geologii

P - 358318, dn. 17.01.2003 r.
Twórcy: Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ
"Wkładka kompozytowa do stawu biologicznego człowieka"

P - 361481, dn. 28.07.2003 r.
Twórcy: Władysław GLUZA, Krystian KALINOWSKI
"Sposób pomiaru gęstości energii odkształcenia do oceny wytrzymałości zmęczeniowej materiału w ujęciu energetycznym"

P - 361482, dn. 28.07.2003 r.
Twórcy: Władysław GLUZA, Krystian KALINOWSKI
"Układ automatycznej stabilizacji gęstości energii odkształcenia do oceny wytrzymałości zmęczeniowej materiału w ujęciu energetycznym"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

P - 363250, dn. 03.11.2003 r.
Twórcy: Andrzej SZLĘK, Ryszard WILK
"Sposób zgazowania biomasy odpadów lub paliw w połączeniu ze spalaniem lub innymi procesami egzotermicznymi"

P - 363251, dn. 03.11.2003 r.
Twórcy: Andrzej SZLĘK, Rudolf WIDZISZOWSKI, Ryszard WILK
"Sposób ograniczenia strat ciepła oraz energii mechanicznej podczas transportu czynnika grzewczego w systemach ciepłowniczych"

P - 363671, dn. 24.11.2003 r.
Twórcy: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS
"Pompa odśrodkowa wielostopniowa"

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

P - 364255, dn. 29.12.2003 r.
Twórcy: Jerzy MYALSKI, Sławomir BEKIER, Józef ŚLEZIONA
"Sposób recyklingu szyb klejonych"

Wydział Matematyczno-Fizyczny

P - 359280, dn. 21.03.2003 r.
Twórcy: Marian URBAŃCZYK, Wiesław JAKUBIK, Tadeusz PUSTELNY, Stanisław KOCHOWSKI, Jerzy BODZENTA
"Hybrydowy sensor wodoru z akustyczną falą powierzchniową"

P - 360923, dn. 27.06.2003 r.
Twórcy: Jerzy BODZENTA, Stanisław KOCHOWSKI, Wiesław JAKUBIK, Marian URBAŃCZYK
"Optyczno-oporowy czujnik i sposób pomiaru stężenia wodoru w oleju"

P - 363812, dn. 01.12.2003 r.
Twórcy: Marian URBAŃCZYK, Wiesław JAKUBIK
"Sposób wyznaczania koncentracji wodoru w hybrydowym czujniku wodoru z akustyczną falą powierzchniową"

P - 364256, dn. 29.12.2003 r.
Twórcy: Zbigniew OPILSKI, Erwin MACIAK, Marian URBAŃCZYK
"Światłowodowy czujnik i sposób pomiaru stężenia wodoru w różnych środowiskach"

Wydział Mechaniczny Technologiczny

P-358237 z dn. 13.01.2003 Patent nr 200880

Twórca: Andrzej Klimpel

Tytuł:” Sposób badania i oceny odporności na zużycie ścierne pod obciążeniem udarowym napawanych warstw wierzchnich”

P - 362197, dn.15.09.2003 r.  Patent nr 202157
Twórcy: Andrzej GRUSZCZYK, Andrzej KLIMPEL
"Elektroda otulona rurkowa do napawania żeliwa"

P - 363260, dn.17.09.2003 r.   Patent nr 200801
Twórcy: Dariusz PROSTAŃSKI, Dariusz GÓRKA, Emil WYROBEK, Wojciech SKARKA, Ryszard BEDNARZ
"Wysięgnik manipulatora"

Centrum Inżynierii Biomedycznej

P - 364450, dn. 19.01.2004 r.
Twórcy: Romuald BĘDZIŃSKI, Ludomir JANKOWSKI, Jan MARCINIAK, Tadeusz GAŹDZIK, Jerzy CIEPLAK, Wojciech CHRZANOWSKI
"Gwóźdź śródszpikowy segmentowy rozprężny"

P - 364944, dn. 9.02.2004 r.
Twórcy: Romuald BĘDZIŃSKI, Krzysztof ŚCIGAŁA, Jan MARCINIAK, Anna ZIĘBOWICZ, Jerzy CIEPLAK
"Stabilizator płytkowy do leczenia złamań żuchwy"

P - 364945, dn. 9.02.2004 r.
Twórcy: Romuald BĘDZIŃSKI, Krzysztof ŚCIGAŁA, Jan MARCINIAK, Anna ZIĘBOWICZ, Jerzy CIEPLAK
"Wkręt kostny stabilizatora płytkowego do leczenia złamań żuchwy"

P - 365719, dn. 1.03.2004 r.
Twórcy: Romuald BĘDZIŃSKI, Jarosław FILIPIAK, Jan MARCINIAK, Celina PEZOWICZ, Jerzy CIEPLAK
"Stabilizator transpedikularny kręgosłupa do leczenia złamań i zniekształceń"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2003