Wykaz zgłoszonych wynalazków znajdujących się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w 2004 r.

Wydział Chemiczny

P -364 648, dn. 30.01.2004
Twórcy: Jan THULLIE, Mariola BODZEK, Monika KURPAS, Alicja KOCUR, Andrzej JARZĘBSKI
"Sposób doprowadzania i odbioru płynu zwłaszcza gazu z reaktora"

P-366 494, dn. 22.03.2004
Twórcy: Agnieszka KUDELKO, Wojciech ZIELIŃSKI
"Sposób otrzymywania 5-nitrogwajakolu"

P-367 547 dn. 26.04.2004
Twórcy: Stefan BAJ, Agnieszka SIEWNIAK
"Sposób otrzymywania nadtlenków dialkilowych "

P-368 148 dn. 21.05.2004
Twórcy: Stefan BAJ, Anna CHROBOK
"Sposób otrzymywania nadtlenków dialkilowych i nadtlenoestrów"

P-371 077 dn. 8.11.2004
Współwłaściciel: EKO-REK Sp.z o.o.
Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Krzysztof ROGON, Marek WINTER, Wojciech KACZMARCZYK, Elżbieta WOJTOWICZ, Tomasz SIUDYGA
" Sposób roztwarzania lub zagęszczania tworzyw sztucznych"

Wydział Elektryczny

P-364964 z dn. 9.02.2004    Patent nr 200391
Twórcy: Tadeusz GLINKA, Aleksander FRĘCHOWICZ,
"Układ sterowania bezszczotkowego silnika prądu stałego"

P-369486 z dn. 9.08.2004
Twórcy: Tadeusz GLINKA
"Układ napędowy pojazdu trakcyjnego"

P-371 956 z dn. 28.12.2004
Twórcy: Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ
"Transformator współosiowy modularny silnie sprzężony HTS"

Wydział Górnictwa i Geologii

P-364 943 z dn. 9.02.2004   Patent nr 200561
Twórcy: Aleksander LUTYŃSKI, Stanisław BŁASZCZYŃSKI
"Sposób i układ do odzyskiwania węgla z mułów odpadowych"

P-371 575 z dn. 6.12.2004
Twórcy: Aleksander KOWAL, Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA
"Podatne skrętne metalowe sprzęgło przeciążeniowe"

P-371694 z dn. 10.12.2004
Współwłaściciel: CARBOAUTOMATYKA S.A.
Twórcy: Jan GOLONKA, Sławomir ŚWIĄTEK, Aleksander LUTYŃSKI
"Urządzenie do pobierania próbek z przenośnika"

P-371695 z dn. 10.12.2004
Współwłaściciel: CARBOAUTOMATYKA S.A.
Twórcy: Jan GOLONKA, Sławomir ŚWIĄTEK, Aleksander LUTYŃSKI, Stanisław BŁASZCZYŃSKI
"Sposób i układ do uzyskiwania jednorodnej i pomniejszonej próbki materiału zwłaszcza węgla kamiennego"

P-371696 z dn. 10.12.2004
Współwłaściciel: CARBOAUTOMATYKA S.A
Twórcy: Jan GOLONKA, Sławomir ŚWIĄTEK, Aleksander LUTYŃSKI
"Urządzenie i sposób podziału próbek materiału sypkiego"

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

P-369 432 z dn. 2.09.2004
Twórcy: Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Tomasz CZĄSTKIEWICZ, Jacek KASPERSKI, Jarosław ŻMUDZKI
"Złącze cierne do implantologicznego systemu stabilizacji całkowitych dośluzowych protez zębowych"

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

P-365 432 z dn. 20.02.2004
Twórcy: Andrzej KORCZAK, Włodzimierz A. MARCINKOWSKI, Grzegorz PECZKIS
"Zespół tarczy odciążającej siłę osiową w wirnikowej sprężarce promieniowej"

P-367 862 z dn. 10.05.2004
Twórcy: Andrzej KORCZAK, Włodzimierz A. MARCINKOWSKI, Grzegorz PECZKIS, Andrzej W. ZAGORULKO
"Zespół tarczy odciążającej siłę osiową pompy do zasilania kotłów parowych"

P-370 845 z dn. 22.10.2004
Twórcy: Jan DĘBIEC, Jan RDUCH, Maciej ZARZYCKI
"Turbina wodna z wirnikiem o przepływie poprzecznym"

P-370 846 z dn. 22.10.2004
Twórcy: Jan DĘBIEC, Maciej ZARZYCKI, Jan RDUCH
"Turbina wodna o przepływie poprzecznym"

Wydział Mechaniczny Technologiczny

P-365 968 z dn. 8.03.2004
Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI, Tomasz KIK
"Sposób napawania laserowego z regulacją składu chemicznego napoiny"

P-366 268 z dn.15.03.2004
Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI
"Sposób napawania laserowego warstwy gradientowej"

P- 368 026 z dn. 17.05.2004
Twórcy: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI
"Układ podawania proszku w procesie napawania laserowego"

P-368 003 z dn. 21.05.2004
Twórcy: Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Bogusław MAJ, Paweł JURECZKO
"Stanowisko laboratoryjno-badawcze dla neurochirurgów"

P- 368 171 z dn. 24.05.2004
Twórcy: Edward TOMASIAK, Klaudiusz KLARECKI, Edward BARBACHOWSKI
"Elektrohydrauliczny układ wspomagający pracę serca"

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2004