Wykaz zgłoszonych wynalazków znajdujących się w toku postępowania przed Urzędem Patentowym RP w 2005 r.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

P-375251, dn. 20.05.2005 r.
Twórcy: Grzegorz WIECZOREK
„Sposób i urządzenie do transmisji i odbioru sygnałów o rozproszonym widmie”

Wydział Chemiczny

P – 375332, dn. 24.05.2005 r.
Twórcy: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN, Edyta KUJAWSKA, Michał GLADOS
„Sposób i układ urządzeń do wytwarzania estrów kwasów karboksylowych oraz gliceryny technicznej”

P – 377097 dn. 16.09.2005 r.
Twórcy: Marian TUREK, Piotr DYDO
„Sposób usuwania boru z wody lub ścieków metodą elektrodializy”

P – 377098, dn. 16.09.2005 r.
Twórcy: Marian TUREK, Piotr DYDO, Jolanta TROJANOWSKA
„Sposób usuwania boru z wody lub ścieków”

Wydział Elektryczny

P-375131, dn.16.05.2005
Twórcy: Tadeusz GLINKA, Aleksander FRĘCHOWICZ, Romuald GRZENIK
„Silnik z komutatorem elektronicznym”

P – 376978, dn. 9.09.2005 r.
Twórcy: Tomasz BISKUP
„Sposób sterowania zaworami falownika napięcia MSI w czasie hamowania prądem stałym silnika indukcyjnego klatkowego”

Wydział Górnictwa i Geologii

P – 375425, dn.30. 05.2005 r.     Patent  201436
Twórcy: Piotr GŁUCH, Bernard MĄKA, Józef STRAŚ
„Kotew linowa spoinowa iniekcyjna i sposób jej zabudowy ”

P – 375 426, dn. 30.05.2005 r.       Patent 201437
Twórcy: Piotr GŁUCH, Bernard MĄKA, Józef STRAŚ
„Kotew cięgnowa linowa”

Wp – 7918, dn. 30.05.2005 r.
Twórcy::Piotr GŁUCH
„ Siatka zgrzewana”

P-377 365 dn. 30.09.2005
Twórcy: Piotr GŁUCH
„Kotew strunowa iniekcyjna”

P – 377 366, dn 30..09.2005 r.
Twórcy: Piotr GŁUCH, Karol GŁUCH
„Połączenie siatki zgrzewanej””

P-377 367,dn. 30.09.2005
Twórcy: Piotr GŁUCH, BOGUMIŁA GŁUCH
„Kotew prętowa iniekcyjna i sposób zabudowy kotwi iniekcyjnej”

P-375 806 dn.
Twórcy: Cezary WOREK, Henryk JANKOWSKI. Krzysztof FITOWSKI, Jacek STANKIEWICZ
„Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych”

P-378 766 dn. 19.01.2006
Twórcy: Krzysztof FILIPOWICZ, Aleksander KOWAL, Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA
„Bęben napędowy ze sprzęgłem”

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

P – 372 231, dn. 13.01.2005 r.
Twórcy: Janusz CEBULSKI, Kazimierz TYTKO
„Sposób przeróbki plastycznej metodą wyciskania zwłaszcza stop na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl”

P-372 640, dn7.02.2005
Twórcy: Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Jacek KASPERSKI, Lucjan KLIMEK, Tomasz LIPSKI
„Przyrząd do pomiaru podatności błony śluzowej jamy ustnej ”

P-378 309, dn.12.12.2005
Twórcy: Danuta KRUPKA, Bogusław OCHAB, Mirosław FATYGA., Leszek STENCEL
„Sposób usuwania zanieczyszczeń chlorkowych z elektrolitu cynkowego przy otrzymywaniu cynku elektrolitycznego”

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

P-377 807 dn. 24.10.2005
Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Janusz MĘDRYCH
„Sposób i stanowisko z zamkniętym obiegiem wody o stabilizowanej wydajności zwłaszcza do kalibracji przepływomierzy cieczy”

P-377 910 dn. 31.10.2005
Twórcy: Jerzy ROKITA
„ Wirnik pompy o swobodnym przepływie”

P-378 045 dn. 14.11.2005
Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI, Krystian TOMA
„Sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NO2

P-378 046 dn. 15.11.2005
Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS
„Sposób i instalacja do poprawy jakości powietrza procesowego zwłaszcza w kotłach energetycznych”

Wydział Matematyczno-Fizyczny

P – 376 164 dn. 12.07.2005
Twórcy: Andrzej BLUSZCZ, Grzegorz ADAMIEC
„Sposób automatycznego znajdywania parametrów początkowych do dopasowania sumy nieujemnych komponentów wykładniczych za pomocą Hybrydowego Ewolucyjnego Liniowego Algorytmu”

P – 376 165, dn. 12.07.2005.
Twórcy: Marian NOWAK, Piotr SZPERLICH
„ Sposób otrzymywania związku półprzewodnikowego składającego się z atomów należących do grupy V, grupy VI oraz grupy VII układu okresowego i postać fizyczna tego związku zwłaszcza jodosiarczku antymonu SbSi”

Wydział Transportu

P-372 738 dn. 11.02.2005
Twórcy: Zbigniew ŻUREK
„Sposób symulacji stanu materiału elementu stali konstrukcyjnej metodą magnetyczną”

P-372 739 dn. 11.02.2005
Twórcy: Zbigniew ŻUREK
„Sposób oceny stanu zmęczenia materiału elementu za pomocą pomiaru parametrów magnetycznych”

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2005