Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej w roku 2006

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

1.
Zgłoszenie P-379604 z dn. 4.05.2006
Twórca: Adam KRISTOF
Tytuł:” Sposób linearyzacji polaryzacji oraz struktura układowa stopnia końcowego
przeciwsobnego wzmacniacza mocy”

Wydział Chemiczny

1. Zgłoszenie P-379251 z dn. 21.03.2006

Twórca: Jan HEHLMANN, Maciej JODKOWSKI
Tytuł:” Sposób i urządzenie do mokrego rozdrabniania materiałów ziarnistych”

2. Zgłoszenie P- 379344 z dn. 31.03.2006
Twórca: Jan HEHLMANN, Dominik BANIA
Tytuł: ”Sposób i chłodnica bezprzeponowego chłodzenia wody za pomocą powietrza”

3. Zgłoszenie P-380 162 z dn. 11.07.2006
Twórca: Jan HEHLMANN, Edyta KUJAWSKA, Wojciech MAKROSZ, Wiesław SZEJA, Piotr BORCZ, Henryk DRAGON, Tadeusz WĘGLARZ
Tytuł; „ Sposób i układ urządzeń do odsmalania wód pogazowych”
Współuprawniony: Zakłady Koksownicze Zdzieszowice oraz MULTICON

4. Zgłoszenie P-380346 z dn. 31.07.2006
Twórca: Stefan BAJ, Agnieszka SIEWNIAK
Tytuł: „ Sposób otrzymywania nadtlenków organicznych”

Wydział Elektryczny

1. Zgłoszenie P-379 746 z dn. 22.05.2006
Twórca: Tadeusz GLINKA, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Stanisław PIECUCH
Tytuł: „Generator elektryczny”

2. Zgłoszenie P-379747 z dn. 22.05.2006
Twórca: Tadeusz GLINKA, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Stanisław PIECUCH, Władysław PIECUCH, Antoni JĄDRO, Artur JERZAK, Jerzy CZYŻ
Tytuł: „ Elektrownia wiatrowa”

3. Zgłoszenie P-381004 z dn. 13.11.2006
Twórca: Józef KWICZALA, Bogusław KASPERCZYK, Roman KOLANO, Aleksandra KOLANO-BURIAN, Norbert WÓJCIE
Tytuł: Magnetyczny przetwornik siły
Współuprawniony: Instytut Metali Nieżelaznych

4. Zgłoszenie P-381045 z dn. 13.11.2006
Twórca: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI
Tytuł: „Sposób sterowania zaworami komutatora elektronicznego zwłaszcza silników bezszczotkowych”

Wydział Górnictwa i Geologii

1. Zgłoszenie P-379605 z dn. 4.05.2006
Twórca: Aleksander KOWAL
Tytuł:” Kształtowe połączenie wahliwe czopa z piastą”

2. Zgłoszenie P-379 723 z dn. 18.05.2006
Twórca: Marek JASZCZUK, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA,
Janusz ROSIKOWSKI, Jacek KUDELA
Tytuł: „ Sposób wyznaczenia długości odcinków ściany o zwiększonej urabialności
a w oparciu o energochłonność urabiania kombajnów ścianowych”

3. Zgłoszenie P- 380307 z dn. 25.07.2006
Twórca: Krzysztof FILIPOWICZ, Aleksander KOWAL
Tytuł: „ Bęben napędowy z metalowym sprzęgłem dwukierunkowo podatnym skrętnie”

4. Zgłoszenie P- 380 346 z dn. 3.08.2006
Twórca: Jan BIAŁEK, Violetta SOKOŁA-SZEWIAŁA, Krzysztof OPAŁKA
Tytuł: „Sposób ciągłego pomiaru przemieszczeń punktów powierzchni terenu z dużych odległości”


Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

1. Zgłoszenie P-379 396 z dn. 6.04.2006
Twórca: Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Jacek KASPERSKI, Tomasz LIPSKI
Tytuł: „Filar implantologiczny do stabilizacji całkowitych dośluzowych protez zębowych”

2. Zgłoszenie P-379 397 z dn. 6.04.2006
Twórca Wiesław CHLADEK, Grzegorz CHLADEK, Jacek KASPERSKI, Tomasz LIPSKI
Tytuł: „Przyrząd do pionizacji nakostnych fragmentów wszczepów dentystycznych”

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

1. Zgłoszenie P-378 801 z dn. 24.01.2006
Twórca: Andrzej SZLĘK, Ryszard Wilk
Tytuł: „ Sposób sterowania kotłem rusztowym zapewniający niskie zużycie paliwa „

2. Zgłoszenie P-379 723 z dn. 18.05.2006
Twórca: Piotr OSTROWSKI
Tytuł:” Rurka uśredniająca do ciągłego pomiaru strumienia pyłu zwłaszcza w rurociągach”

3. Zgłoszenie P-379 982 z dn. 7.06.2006
Twórca: Włodzimierz OGULEWICZ
Tytuł: „ Sposób i układ do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej zwłaszcza
z wykorzystaniem ogniwa paliwowego skojarzonego z ogniwem termoelektrycznym
DELTERA

4. Zgłoszenie P-380 221 z dn. 11.07.2006
Twórca: Piotr OSTROWSKI, Korneliusz MIKSCH, Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Krzysztof KAWA
Tytuł: „ Przemysłowy przyrząd pomiarowy do wyznaczania in-situ wskaźnika zużycia tlenu napowietrzonej próbki osadu czynnego zwłaszcza w biotechnologii”

5. Zgłoszenie z dn. P-380236 z dn. 18.07.2006
Twórca: Jan DĘBIEC, Maciej ZARZYCKI, Jan RDUCH
Tytuł: „ Turbina wodna o przepływie poprzecznym

6. Zgłoszenie P-380366 z dn. 3.08.2006
Twórca: Jolanta BIEGAŃSKA
Tytuł: „Sposób unieszkodliwiania odpadowych pestycydów”

7. ZgłoszenieP-381023 z dn. 10.11.2006
Twórca: Joachim KOZIOŁ, Wiesław GAZDA, Krzysztof BANASIAK
Tytuł: „ Sposób oziębiania produktów o niskiej wartości współczynnika wyrównywania
temperatury”

8. Zgłoszenie P- 381 422 z dn. 29.12.2006
Twórca: Marco MANCINI, Natalia SZAFFEL, Andrzej SZLĘK, Roman WEBER,
Ryszard WILK
Tytuł: „Kocioł do spalania paliw stałych”

9. Zgłoszenie P- 381 494 z dn. 8.01.2007
Twórca: Ryszard WILK, Andrzej SZLĘK, Rafał BUCZYŃSKI
Tytuł: Sposób obniżenia emisji tlenków azotu w kotłach rusztowych i pyłowych”


Wydział Matematyczno-Fizyczny

1. Zgłoszenie P- 379556 z dn. 27.04.2006
Twórca: Marian NOWAK, Maria SZAŁAJKO
Tytuł: „Sposób wyznaczania energii aktywacji procesu rekombinacji nośników ładunku
w półprzewodnikach „

2. Zgłoszenie P- 380 059 z dn. 28.06.2006
Twórca: Marian NOWAK, Piotr SZPERLICH
Tytuł: „ Sposób magazynowania zwłaszcza wodoru i materiał magazynujący zwłaszcza
wodór”

Wydział Mechaniczny Technologiczny

1. Zgłoszenie P-378 845 z dn. 30.01.2006

Twórca: Marcin KONDRACKI, Józef GAWROŃSKI, Jan SZAJNAR
Tytuł: „ Bezołowiowy mosiądz wieloskładnikowy o wysokich własnościach technologicznych i użytkowych”

2. Zgłoszenie P-379 525 z dn. 25.04.2006
Twórca: Jan JEZIERSKI, Jan SZAJNAR, Krzysztof JANERKA
Tytuł: „Lanca do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali”

3. Zgłoszenie P-379982 z dn. 19.06.2006
Twórca: Marcin RICHTER, Wojciech MOCZULSKI
Tytuł: „Aktywny układ sterowania pochyłem pojazdu trójkołowego”

Wydział Transportu

1. Zgłoszenie P-379711 z dn. 16.05.2006
Twórca: Piotr ADAMIEC, Michał WIĘCEK, Dietmar WĄS
Tytuł: Urządzenie i sposób nagrzewania długich elementów zwłaszcza rur
wymiennikowych czasie obróbki cieplnej”
Współuprawniony: Energoinstal K-ce

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2006