Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej w roku 2007

Wydział  Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

1.  Zgłoszenie P-381884 z dn. 2.03.2007

Twórca: Robert CZERWIŃSKI

Tytuł: „Sposób kodowania stanów wewnętrznych automatów sekwencyjnych dla układów logiki programowalnej”

 

2.  Zgłoszenie P-382 680 z dn. 18.06.2007

Twórca: Robert CZERWIŃSKI, Dariusz KANIA

Tytuł: „Sposób kodowania stanów wewnętrznych samokorekcyjnych układów sekwencyjnych realizowanych w strukturach programowalnych z wysokim i niskim poziomem aktywności”

 

3.  Zgłoszenie P-383 791  z dn. 16.11.2007

Twórca: Adam KRISTOF

Tytuł: „Układ stopnia końcowego przeciwsobnego wzmacniacza mocy”

 

4.  Zgłoszenie P-383 905 z dn. 28.11.2007

Twórca: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł: „Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów sygnałów stochastycznych oraz deterministycznych sygnałów harmonicznych”

 

5.  Zgłoszenie P-383 906 z dn. 28.11.2007

Twórca: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł: „Sposób i urządzenie do pomiaru wartości skutecznej szumu białego”

 

  

Wydział Chemiczny

 

1.  Zgłoszenie P-381 650 z dn. 31.01.2007

Twórca: Gabriela PASTUCH – GAWOŁEK, Wiesław SZEJA, Bogusław SZEWCZYK, Ewelina KRÓL, Grzegorz GRYNKIEWICZ

Tytuł:  „Zastosowanie sulfidu i sulfotlenku glikozylowo heteroarylowego jako związku przeciwwirusowego”

 

2.  Zgłoszenie P- 381 955 z dn. 12.03.2007

Twórca: Ilona WANDZIK, Gabriela PASTUCH-GAWOŁEK,Wiesław SZEJA, Bogusław SZEWCZYK, Ewelina KRÓL, Grzegorz GRYNKIEWICZ

Tytuł:  „Pochodne urydyny jako związki przeciwwirusowe zwłaszcza przeciwko wirusom z rodziny Flaviviradae”

 

3.  Zgłoszenie P-380 187 z dn. 12.04.2007

Twórca: Jan HEHLMANN, Wiesław SZEJA, Małgorzata SZOTA-BACHORSKA

Tytuł: „Sposób i układ do biokatalitycznej konwersji węglowodanów w warunkach tlenowych bądż beztlenowych szczególnie do wytwarzania kwasu glukonowego”

 

4.  Zgłoszenie P-382923 z dn. 16.07.2007

Twórca: Jerzy CIBA, Maria ZOŁOTAJKIN, Monika SKWIRA

Tytuł: „ Kompozycja mieszaniny do usuwania toksycznych jonów glinu z gleby”

 

5. Zgłoszenie P-382228 z dn. 30.04.2007

Twórca: Janusz W ÓJCIK, Piotr SYNOWIE, Roch PLEWIK

Tytuł: „Układ odbioru zawiesiny produktu z krystalizatora fluidalnego”

 

6. Zgłoszenie P-383036 z dn.30.07.2007

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBOK

Tytuł: „Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych

 

7. Zgłoszenie P-383589 z dn.22.10.2007      Patent dod. 371077

Twórca: Andrzej MIANOWSKI, Izabela BARANIEC, Jacek KIJEŃSKI

Tytuł: „Sposób roztwarzania i zagęszczania tworzyw sztucznych”

 

8. Zgłoszenie P-383826 z dn.20.11.2007

Twórca: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON, Andrzej MATWIEJEW, Maciej RORAŃSKI

Tytuł: „Sposób rozdziału cyrkonu i hafnu metodą wymiany jonowej”

Współuprawniony ENERGOPOMIAR

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

  

1.  Zgłoszenie P-381 203 z dn. 26.03.2007

Twórca:

Tytuł: „Mieszanina podsadzkowa i sposób otrzymywania mieszaniny podsadzkowej

Współuprawniony ZG.Trzebionka  ( prowadzi postępowanie), Inst.Gosp.Sur.Min i Energ.

 

2.  Zgłoszenie P-382 064 z dn. 26.03.2007

Twórca: Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA, Jan OSADNIK, Jerzy KRUSZCZYK, Franciszek STANICZEK, Bożena PUCHAŁA, Maciej KORCZYŃSKI

Tytuł: „Modułowa obrotnica zwłaszcza do kombajnu chodnikowego”

Współuprawniony REMAG

 

3.  Zgłoszenie P-381 762 z dn. 14.02.2007

Twórca: Marek JASZCZUK, Jan KANIA

Tytuł: „Sposób koncentracji eksploatacji pola ścianowego, zwłaszcza ściany zawałowej i zestaw urządzeń do realizacji tego sposobu”

 

4.  Zgłoszenie P- 382 065 z dn. 26.03.2007

Twórca: Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA, Jan OSADNIK, Jerzy GRUSZCZYK, Franciszek STANICZEK, Bożena PUCHAŁA, Maciej KORCZYŃSKI

Tytuł: „ Mocowanie zwłaszcza do połączenia obrotnicy kombajnu chodnikowego z ramą

Współuprawniony REMAG

 

5.  Zgłoszenie P-384 080 z dn. 18.12.2007

Twórca: Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ

Tytuł: „Wał przegubowy podatny skrętnie”

 

6.  Zgłoszenie P-384 081 z dn. 18.12.2007

Twórca: Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ

Tytuł: „Wał przegubowo-przeciążeniowy dwukierunkowego działania”

  

 

Wydział Inżynierii  Materiałowej i Metalurgii

 

1. Zgłoszenie P-381 723 z dn. 9.02.2007

Twórca: Danuta KRUPKA., Andrzej ULISZAK, Tadeusz SZYSLER, Jacek SITKO

Tytuł:  „Sposób usuwania talu, chloru, i innych zanieczyszczeń z surowców cynku i ołowiu kierowanych do metalurgicznego procesu”

Współuprawniony: Huta CYNKU „Miasteczko Śl.”

 

2. Zgłoszenie P- 382 058 z dn. 26.03.2007

Twórca: Danuta KRUPKA, Bogusław SCHAB, Leszek STENCEL, Mirosław FATYGA,  Zbigniew CURYŁO, Mirosław INDYKA

Tytuł: „Sposób przygotowania hutniczego tlenku cynku do hydrometalurgicznego przerobu

Współuprawniony ZGH „BOLESŁAW” BUKOWNO

 

3. Zgłoszenie P- 383 496 z dn. 8.10.2007

Twórca: Jerzy TOMECZEK, Jan GÓRAL, Józef OCHRAN

Tytuł: „Samorekuperacyjny palnik płasko płomienny na gaz ziemny

 

4. Zgłoszenie P-383 689 z dn. 5.11.2007

Twórca: Danuta KRUPKA., Bogusław SCHAB, Andrzej TREPKA, Jerzy

CZEKAJ, Jan CZEKAJ, Jacek JAKUBOWSKI, Leszek STENCEL,

 Mirosław FATYGA, Zbigniew CURYŁO

Tytuł: ”Sposób usuwania ołowiu, chloru i innych zanieczyszczeń z wtórnych surowców   cynkowych kierowanych do przerobu w piecach przewałowych”    

Współuprawniony Bolesław RECYCLING

 

 

Wydział Inżynierii  Środowiska i Energetyki 

 

1. Zgłoszenie P-381 640 z dn. 30.01.2007

Twórca: Tadeusz CHMIELNIAK, Piotr KRZYŚLAK

Tytuł: Sposób i ukad rageneracji obiegu cieplengo turbiny parowej"

 

2. Zgłoszenie P-381109 z dn 5.03.2007

Twórca: Anna MAŁACHOWSKA, Korneliusz MIKSCH

Tytuł: „ Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą „in situ wspomaganej biopreparatami”

 

3. Zgłoszenie P-382 175 z dn. 11.04.2007

Twórca: Anna MAŁACHOWSKA, Korneliusz MIKSCH

Tytuł:„Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych wspomaganej  mikroorganizmami autoktonicznymi  występującymi w zanieczyszczonej glebie”

 

4. Zgłoszenie P-383495z dn. 09.10.2007

Twórca: Marcin LISZKA

Tytuł: „Sposób spalania paliw stałych w tlenie zwłaszcza do podsuszania”

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

  

1. Zgłoszenie P-381680 z dn. 5.02.2007

Twórca: Andrzej KLIMPEL

Tytuł: „ Sposób badania odporności na odłupywanie warstwy wierzchniej od podłoża pod wpływem obciążeń udarowych”

 

2. Zgłoszenie P- 383 164 z dn. 10.04.2007

Twórca: Andrzej KLIMPEL, Aleksander LISIECKI, Damian JANICKI

Tytuł: „Sposób lutospawania laserowego złącza folia-rurka miedzianego absorbera kolektorów słonecznych”

 

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej

  

1.  Zgłoszenie P-382247 z dn. 23.4.2007

Twórca: Jan MARCINIAK, Jerzy CIEPLAK, Anita KRAUZE, Wojciech KAJZER

Tytuł:  „Rozprężny gwóżdz sródszpikowy"

 

2. Zgłoszenie  P-382316 z dn. 30.04.2007

Twórca: Jerzy CIEPLAK, Jan MARCINIAK, Marcin KARCZMAREK, Witold WALKE

Tytuł:  „Płytka do osteotomii kości podudzia”

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2007