Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej w roku 2008

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

P – 385668 z 2008.07.15
Twórca: Aleksander NAWRAT, Roman KOTERAS, Kamil KOZAK
"Układ pomiarowy orientacji obiektu w przestrzeni"

P – 385667 z 2008.07.15
Twórca: Aleksander NAWRAT, Roman KOTERAS, Kamil KOZAK
"Układ pomiarowy orientacji obiektu w przestrzeni dla sieci przemysłowej"

P – 385666 z 2008.07.15
Twórca: Aleksander NAWRAT, Roman KOTERAS, Kamil KOZAK
"Bezprzewodowy układ pomiarowy orientacji obiektu w przestrzeni"

 

P – 386358  z 2008.10.27

Twórca: Leszek KOWALIK
"
Układ korekcji i sposób korekcji danych nawigacyjnych urządzeń radiolokacyjnych"

Współuprawniony: ELEKTRONIKA, INFORMATYKA –LESZEK KOWALIK

 

P – 386534 z 2008.11.17

Twórca: Adam KRISTOF
"
Sposób linearyzacji i polaryzacji oraz struktura układowa stopnia końcowego lampowego wzmacniacza mocy"

 

P – 386731 z 2008.12.08

Twórca: Mirosław MAGNUSKI
"
Sposób i mikrofalowy układ pomiarowy do pomiaru amplitud i kąta przesunięcia fazowego fal mocy lub współczynnika korekcji szumowych fal mocy "

 

Wydział Chemiczny

 

P – 384340 z 2008.01.28
Twórca: Jan ZAWADIAK, Zbigniew STEC, Adam MAREK, Helmut KEIM, Kazimierz BODORA
"Sposób utleniania polietylenu wysokiej gęstości w fazie stałej"

Współuprawniony : EUROCERAS

 

P – 384953  z 2008.02.26

Twórca: Andrzej WOJEWÓDKA, Janusz BEŁZOWSKI, Karol KOŻUCH
"
Nowy materiał wybuchowy inicjujący i jego zastosowanie "

 

P – 384961  z 2008.03.10

Twórca: Andrzej WOJEWÓDKA, Marcin ROMANOWSKI, Janusz BEŁZOWSKI, Stanisław KUDŁA

" Mieszanina pirotechniczna inicjowana laserowo i jej zastosowanie "

Współuprawniony : BLACHOWNIA

 

P – 386002  z 2008.04.14

Twórca: Andrzej WOJEWÓDKA, Ewelina MISZTAL, Jacek MISZTAL, Janusz BEŁZOWSKI
"
Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opóźniająca o stabilnej prędkości palenia "

 

P – 384927  z 2008.04.14

Twórca: Jan HEHLMANN, Jan HEHLMANN Wojciech MOKROSZ, Maciej JODKOWSKI, Andrzej SZLĘK, Krystyna KUBICA, Marek KACZMAREK, Eugeniusz FENIGIER, Michał KUBERKA

" Sposób i kocioł do kontrolowanego spalania paliw"

Współuprawniony: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

 

P – 384927  z 2008.04.14

Twórca: Piotr DYDO, Marian TUREK, Barbara BANDURSKA-ZALSKA

"Sposób usuwania związków boru, w szczególności kwasu borowego i oksoboranów z wody i ścieków z równoczesnym otrzymywaniem kwasu borowego lub jego soli w postaci stałej lub roztworu "

 

P – 385600 z 2008.07.07 ( pat. Dodatkowy do P384340)

Twórca: Jan ZAWADIAK, Zbigniew STEC, Adam MAREK, Helmut KEIM, Kazimierz BODORA
"
Sposób utleniania polietylenu wysokiej gęstości o fazie stałej "

Współuprawniony: EUROCERAS

 

P – 386003 z 2008.07.28

Twórca: Andrzej WOJEWÓDKA, Ewelina MISZTAL, Jacek MISZTAL, Janusz BEŁZOWSKI, Karol KOŻUCH

" Bezpieczna pirotechniczna mieszanina opóźniająca o stabilnej prędkości palenia"

 

P – 385844 z 2008.08.08

Twórca: Marek SMOLIK, Agata JAKÓBIK-KOLON

" Sposób desorpcji cyrkonu i hafnu z żywicy jonowymiennej"

 

P – 385859 z 2008.08.11

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBOK, Roksana SŁUPSKA

" Sposób otrzymywania estrów i laktonów w środowisku cieczy jonowych”

 

P – 386595 z 2008.11.25

Twórca: Jan ZAWADIAK, Zbigniew STEC, Beata ORLIŃSKA, Adam MAREK, Justyna RADZISZEWSKA, Helmut KEIM, Marco PUHL, Kazimierz BODORA, Arkadiusz MACIONGA
"
Sposób katalitycznego utleniania polietylenu wysokiej gęstości w dyspersji wodnej "

 

P – 386751 z 2008.12.09
Twórca: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN
"Sposób i układ instalacji do odzyskiwania kwasu tere ftalowego oraz glikolu etylenowego z odpadów polietynotereftalanu"

Współuprawniony: PMT Multicon, PROCHEM Szeja

 

 

Wydział Elektryczny

P – 386170 z 2008.09.29

Twórca: Tomasz STENZEL, Maciej SAJKOWSKI, Bogusław GRZESIK

" Mobilny system stabilizacji pozycji pacjenta M2S"

 

P – 386575 z 2008.11.24

Twórca: Marian KAMPIK, Grzegorz POPEK, Janusz TOKARSKI

" Sposób zwiększania rozdzielczości przetwornika cyfrowo-analogowego wykorzystującego zasadę modulacji szerokości impulsów "

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

 

P – 385201 z 2008.05.16

Twórca: Marek JASZCZUK, Stanisław SZWEDA, Józef MARKIEWICZ, Jan KANIA

" Sposób zabudowy stropu wyrobiska górniczego, zwłaszcza w ścianach zawałowych"

 

P – 386580 z 2008.11.24

Twórca: Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Piotr SOBOTA

" Zrobotyzowane stanowisko do ustawiania uchwytów nożowych na pobocznicy zwłaszcza głowic i organów urabiających kombajnów górniczych oraz sposób ustawiania uchwytów nożowych "

 

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

P – 384899  z 2008.04.11

Twórca: Jerzy TOMECZEK, Tadeusz WIŚNIEWSKI, Wojciech BIALIK
"
Piec elektryczny łukowo-oporowy zwłaszcza do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu metodą redukcji dwutlenku krzemu i tlenków żelaza węglem "

Współuprawniony : EUROPEAN SILICON K-ce

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

P – 384607  z 2008.03.05
Twórca: Joanna SURMACZ-GÓRSKA, Andrzej SZLĘK
"
Sposób intensyfikacji wytwarzania biomasy z wykorzystaniem produktów odpadowych w skojarzeniu z procesem produkcji energii elektrycznej z paliw "

 

 

P – 384775  z 2008.03.25

Twórca: Marek PRONOBIS
"
Układ wymiennika ciepła z katalizatorem selektywnej redukcji tlenków azotu w kotle energetycznym"

Współuprawniony : EKOMOTOR Wrocław

  

P – 384606  z 2008.03.05

Twórca: Wiesław GAZDA, Joachim KOZIOŁ
"
Sposób owiewowo-kriogenicznego oziębiania produktów "

 

P – 384869  z 2008.04.07

Twórca: Andrzej SZLĘK, Ryszard BIAŁECKI
"
Urządzenie do przetwarzania energii promieniowania elektromagnetycznego lub ciepła na energię mechaniczną "

 

P – 385497 z 2008.06.23

Twórca: Tadeusz CHMIELNIAK, Piotr KRZYŚLAK
"
Sposób i układ odzysku ciepła przegrzania w obiegach turbo parowych "

 

P – 386076  z 2008.09.12

Twórca: Andrzej SZLĘK, Ryszard BIAŁECKI
"
Sposób wytwarzania energii mechanicznej z paliw gazowych "

 

P – 386857  z 2008.12.18

Twórca: Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Sylwester KALISZ, Franciszek GRAMATYKA, Robert WEJKOWSKI
"
Sposób i instalacja zgazowania biomasy przed procesem współspalania zwłaszcza w kotłach energetycznych "

 

P – 386854  z 2008.12.18

Twórca: Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Sylwester KALISZ, Franciszek GRAMATYKA, Robert WEJKOWSKI
"
Sposób i instalacja priolizy biomasy przed procesem współspalania zwłaszcza w kotłach energetycznych "

 

P – 386855  z 2008.12.18

Twórca: Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Sylwester KALISZ, Franciszek GRAMATYKA, Robert WEJKOWSKI
"
Sposób oraz instalacja karbonizacji i zgazowania biomasy przed procesem współspalania zwłaszcza w kotłach energetycznych”

 

P – 386859 z 2008.12.18

Twórca: Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Sylwester KALISZ, Franciszek GRAMATYKA, Robert WEJKOWSKI, Mateusz GORZYC
"
Sposób wykorzystania powietrza z wentylacji kopalń z niskim udziałem metanu”

 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny

 P – 386752  z 2008.12.09

Twórca: Marian NOWAK, Marcin JESIONEK
"
Sposób otrzymywania hybrydowego nanomateriału zawierającego nanokrystality składające się z atomów należących do grupy V, grupy VI oraz grupy VII układu okresowego w nanorurkach węglowych i postać fizyczna tego materiału "

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

P – 384605  z 2008.03.05

Twórca: Mirosław CHOLEWA
"
Zbrojenie kompozytu i sposób odlewania niemonolitycznego zbrojenia oraz kompozytu "

 

P – 384645 z 2008.03.10

Twórca: Mirosław CHOLEWA
"
Sposób wytwarzania i kompozyt z hybrydowym zbrojeniem o różnej wielkości "

 

P – 385396 z 2008.06.10

Twórca: Andrzej GRUSZCZYK

" Rdzeń proszkowy elektrod rurkowych i drutów proszkowych do spawania i napawania żeliwa"

 

P – 386808 z 2008.12.15

Twórca: Andrzej KLIMPEL

" Sposób stopowania laserowego warstw cer metalowych na powierzchniach roboczych części z metali i stopów”

 

  

Wydział Transportu

P – 384928 z 2008.04.14

Twórca: Adam MOLECKI
"
Układ zapobiegania wykolejeniom na rozjazdach zwłaszcza tramwajowych "

 

P – 384980 z 2008.04.21

Twórca: Czesław PYPNO
"
Kaseta do gromadzenia długich odcinków taśm przenośnikowych i sposób jej nawijania"

 

P – 385395 z 2008.06.09

Twórca: Czesław PYPNO
"
Wielokondygnacyjny rdzeniowy garaż dla samochodów osob. oraz sposób przyjmowania i wydawania sam. osob."

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2008