Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej w roku 2009

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

1. P-387902 z 28.04.2009

Twórca: Adam Kristof

Tytuł:” Układ przeciwsobnego wzmacniacza mocy”

 

2. P-388434 z 01.07.2009

Twórca: Piotr Kyzioł, Damian Grzechca, Jerzy Rutkowski

Tytuł: „Tester do diagnozowania analogowych układów elektronicznych”

 

 

3. P-388671 z 30.07.2009

Twórca: Leszek Kowalik

Tytuł: „Układ i sposób sterowania silnikiem spalinowym”

 

Współuprawniony: Elektronika-Informatyka Leszek Kowalik

 

4. P-388781 z 11.8.2009

Twórca: Damian Grzechca

Tytuł:” System wstępnej identyfikacji rozmówcy telefonicznego”

 

 

5. P-388768 z 10.08.2009

Twórca: Krzysztof Cyran

Tytuł:” Autonomiczny tester oraz sposób testowania występowania znamion selekcji naturalnej w badanym genie”

 

 

6. P-

Twórca: Grzegorz Wieczorek

Tytuł:” Sposób i urządzenie do wykrywania obiektów metalowych”

 

 

Wydział Chemiczny

 

1. P-387469 z 11.03.2009

Twórca: Jan Hehlmann, Wiesław Szeja, Janusz Karwot, Maciej Jodkowski

Tytuł:”Sposób i układ urządzeń do wytwarzania biomasy energetycznej zwłaszcza z biokomponentów depozytowych”

 

Współuprawnieni:

Multicon sp.z o.o, Prochem Szeja, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o

 

2. P-387833 z 20.04.2009

Twórca: Robert Kubica, Wojciech Mokrosz, Andrzej Szlęk

Tytuł:” Sposób i urządzenie do odpylania gazu z pyłów drobnych”

 

3. P-388636 z 27.07.2009

Twórca: Jan Hehlmann, Maciej Jodkowski, Dominik Bania

Tytuł:” Sposób i układ urządzeń do transformacji parametrów gazów poreakcyjnych zwłaszcza w technologii bieli tytanowej”

 

4. P-388025 z 14.05.2009

Twórca: Grzegorz Dzido, Andrzej Jarzębski

Tytuł:” Sposób otrzymywania zawiesin cząstek srebra o rozdrobnieniu submikronowym”

 

5. P-388053 z 18.05.2009

Twórca: Stefan Baj, Agnieszka Siewniak

Tytuł: „Sposób otrzymywania nadtlenoestrów organicznych”

 

6. P-388368 z 30.04.2002

Twórca: Marian Turek

Tytuł: „Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsalania z wody zasolonej”

Wydzielone ze zgłoszenia P-353699

 

7. P-399369 z 30.04.2002

Twórca: Marian Turek

Tytuł: „Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsalania z wody zasolonej”

Wydzielone ze zgłoszenia P-353699

 

8. P-388580 z 21.07.2009

Twórca: Andrzej Mianowski, Marek Ściążko, Andrzej Koszorek, Tomasz Chmielniak, Józef Popowicz, Izabela Baraniec

Tytuł: „Zastosowanie reduktorów di tlenku węgla do wytwarzania gazu syntezowego”

 

Współuprawniony: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

 

9. P-388772 z 10.08.2009

Twórca: Zbigniew Czech, Jan Zawadiak, Agnieszka Butwin, Barbara Hefczyc

Tytuł: „Sposób wytwarzania poliakrylanowego kleju samoprzylepnego”

 

Współuprawniony: Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie

 

10. P-388635 z 27.07.2009

Twórca: Grzegorz Dzido, Andrzej Jarzębski

Tytuł: „Sposób i układ do ciągłego otrzymywania submikronowych zawiesin cząstek srebra o właściwościach biobójczych”

 

 

11. P-389743 z 2.11.2009

Twórca: Janusz Bełzowski, Stanisław Kudła, Marcin Romanowski, Andrzej Wojewódka, Anna Wojtala, Waldemar Lipiński, Stanisław Głąb, Jolanta Grittner, Ryszard Szulc

Tytuł:” Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy ładunku kumulacyjnego”

 

Współuprawniony: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA

 

12. P-389744 z 2.11.2009

Twórca: Janusz Bełzowski, Stanisław Kudła, Marcin Romanowski, Andrzej Wojewódka, Anna Wojtala, Waldemar Lipiński, Stanisław Głąb, Jolanta Grittner, Ryszard Szulc

Tytuł:” Tworzywo do wkładki ładunku kumulacyjnego i tworzywo do obudowy ładunku kumulacyjnego”

 

Współuprawniony: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA

 

13. P-389527 z 10.11.2009

Twórca: Stefan Baj, Anna Chrobok, Andrzej Jarzębski, Wojciech Pudło

Tytuł:” Sposób otrzymywania aldehydów z pierwszorzędowych alkoholi”

 

 

14. P-389816 z 08.12.2009

Twórca: Wojciech Simka, Ginter Nawrat

Tytuł:” Sposób polerowania elektrolitycznego stopów tytanu typu Ti-xNb-yZr”

 

15. P-389817 z 08.12.2009

Twórca: Wojciech Simka, Ginter Nawrat

Tytuł:” Sposób pasywacji anodowej stopów tytanu typu Ti-xNb-yZr”

 

16. P-389818 z 08.12.2009

Twórca: Wojciech Simka, Ginter Nawrat, Łukasz Nieużyła

Tytuł:” Sposób polerowania elektrotermicznego i pasywacji anodowej tytanu i jego stopów

 

17.  P-389819 z 08.12.2009

Twórca: Wojciech Simka

Tytuł:” Sposób wytwarzania samoorganizujących się struktur tlenkowych na stopach tytanu Ti-xNb-yZr”

 

 

Wydział Elektryczny

 

1. P-387129 z 26.01.2009

Twórca: Tomasz Biskup, Aleksander Bodora, Arkadiusz Domoracki

Tytuł:” Sposób kalibracji absolutnego czujnika położenia wirnika zwłaszcza dla silników o wzbudzeniu magnetoelektrycznym”

 

2. P-387720 z 06.04.2009

Twórca: Paweł Kowal, Zbigniew Pilch

Tytuł:” Wielotarczowe sprzęgło magneto reologiczne”

 

3. P-387577 z 23.03.2009

Twórca: Jan Szajnar, Bogusław Grzesik, Mariusz Stępień, Tomasz Wróbel, Wojciech Sebzda

Tytuł:” Urządzenie do mieszania elektromagnetycznego metali ciekłych w procesie odlewania ciągłego”

 

4. P-389036 z 14.09.2009

Twórca: Jan Zakrzewski, Krzysztof Urzędniczok, Henryk Urzędniczok

Tytuł:” Sposób uzyskiwania powtarzalności częstotliwości sygnału generowanego przez układ elektroniczny zawierający element z powierzchniową falą akustyczną”

 

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

 

1. P-387127 z 26.01.2009

Twórca: Marian Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota

Tytuł: Sposób wyznaczania przestrzennego położenia uchwytów nożowych na pobocznicy zwłaszcza głowic i organów urabiających kombajnów górniczych

 

2. P-387128 z 26.01.2009

Twórca: Marian Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota, Eryk Remiorz, Jan Osadnik

Tytuł:” Stanowisko do pomiaru stereometrii zwłaszcza organów roboczych maszyn urabiających oraz sposób pomiaru stereometrii organów roboczych”

 

3. P-387387 z 02.03.2009

Twórca: Violetta Sokoła – Szewioła

Tytuł:” Laserowy układ urządzeń do ciągłego pomiaru zwłaszcza przemieszczeń pionowych punktów powierzchni terenu z dużych odległości”

 

4. P-387734 z 07.04.2009

Twórca: Jarosław Brodny

Tytuł:” Złącze cierne do podatnych połączeń elementów górniczej obudowy odrzwiowej”

 

5. P-387899 z 27.04.2009

Twórca: Jarosław Brodny

Tytuł:” Podpora stopowa do elementów górniczej obudowy odrzwiowej wykonanej z kształtowników korytkowych typu V”

 

6. P-388638 z 27.07.2009

Twórca: Aleksander Kowal, Franciszek Plewa, Jerzy Sobota

Tytuł:” Podajnik konkrecji z siłownikiem hydraulicznym”

 

7. P-388637 z 27.07.2009

Twórca: Aleksander Kowal, Franciszek Plewa, Jerzy Sobota

Tytuł: „Podajnik konkrecji zwłaszcza do rurociągu tłocznego”

 

8. P-388639 z 27.07.2009

Twórca: Aleksander Kowal, Franciszek Plewa

Tytuł: „Podajnik konkrecji do rurociągu tłocznego”

 

9. P-388770 z 10.08.2009

Twórca: Aleksander Kowal, Krzysztof Filipowicz, Marian Kuczaj

Tytuł:” Sprzęgło podatne sekretnie z tłumieniem hydraulicznym”

 

10. P-388771 z 10.08.2009

Twórca: Aleksander Kowal, Krzysztof Filipowicz, Marian Kuczaj

Tytuł:” Sprzęgło podatne sekretnie z tłumieniem hydraulicznym”

 

11. P-388984 z 8.09.2009

Twórca: Krzysztof Filipowicz, Aleksander Kowal, Mariusz Kuczaj

Tytuł:” Bęben napędowy przenośnika zgrzebłowego ze sprzęgłem podatnym skrętnie”

 

12. P-389658 z 24.11.2009

Twórca: Aleksander Kowal, Krzysztof Filipowicz, Ryszard Śliwa, Mariusz Kuczaj

Tytuł:” Wał przekładni mechanicznej z kołem podatnym skrętnie

 

Współuprawniony: Remontex

 

 

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

1.P-387834 z 20.04.2009

Twórca: Danuta Krupka, Jan Buzek, Jacek Sitko

Tytuł: „Sposób usuwania ołowiu i innych zanieczyszczeń z koncentratów miedzi kierowanych do metalurgicznego przerobu”

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

1. W-118068 z 11.03.2009

Twórca: Krystyna Kubica, Andrzej Szlęk, Rafał Buczyński

Tytuł: „Deflektor do kotłów na paliwa stałe ze złożem stacjonarnym”

 

2. P-387578 z 23.03.2009

Twórca: Andrzej Korczak, Tadeusz Chmielniak, Karol Kuś, Grzegorz Peczkis

Tytuł: „Przepompownia ścieków”

 

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

1.P-388120 z 10.03.2009

Twórca: Andrzej Klimpel

Tytuł:Sposób wytwarzania warstwy gradientowej nanometalicznej zwłaszcza o wysokiej odporności balistycznej”

 

2. P-387503 z 16.03.2009

Twórca: Andrzej Wróbel, Sławomir Żółkiewski

Tytuł: „Izolator drgań stołu pod nosze medyczne zwłaszcza w samochodach transportu sanitarnego”

 

4. P-389081 z 21.09.09

Twórca: Mirosław Cholewa

Tytuł: „Sposób termicznego wyznaczania własności materiałów”

 

5. P-389079 z 21.09.09

Twórca: Mirosław Cholewa, Marcin Kondracki

Tytuł:Próbnik do analizy cieplnej fazowej przemiany ciecz-ciało stałe”

 

6. P-389080 z 21.09.09

Twórca: Mirosław Cholewa, Marcin Kondracki

Tytuł: „Wieloskładnikowy stop kobaltu zwłaszcza do wytwarzania proszków zawierających fazy miedzymetaliczne”

 

7. P-388467 z 06.07.2009

Twórca: Jan Kosmol

Tytuł: „Sposób wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego w ruchu”

 

8. P-388470 z 06.07.2009

Twórca: Jan Kosmol

Tytuł: „Urządzenie pomiarowe do wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego w ruchu”

 

9. P-388468 z 06.07.2009

Twórca: Jan Kosmol, Arkadiusz Kolka

Tytuł: „Urządzenie pomiarowe do wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego w ruchu”

 

10. P-399469 z 06.07.2009

Twórca: Jan Kosmol, Arkadiusz Kolka

Tytuł: „Urządzenie pomiarowe do wyznaczania średnicy koła pojazdu będącego w ruchu”

 

11. P-388769 z 10.08.2009

Twórca: Andrzej Klimpel, Krzysztof Luksa

Tytuł: „Sposób wytwarzania modułów ochronnych pancerza o wysokiej odporności balistycznej”

 

12. P-389730 z 01.12.2009

Twórca: Andrzej Klimpel

Tytuł:” Zawór i sposób wytwarzania zaworów silników lotniczych chłodzonych wewnątrz ciekłym sodem”

 

13. W.118629 z 1.12.2009

Twórca: Łukasz Toboła, Marek Wyleżoł

Tytuł:” Kula rehabilitacyjna łokciowa”

 

 

 

 

 

Wydział Transportu

 

1. P-388541 z 14.07.2009

Czesław Pypno

Tytuł: „Szybki ruchomy chodnik z odcinkiem przyśpieszającym do wchodzenia i z odcinkiem zwalniającym do schodzenia”

 

2. P-388817 z 17.08.2009

Twórca: Damian Gąska

Tytuł:” Ruchomy peron do transportu do transportu pasażerskiego oraz sposób wsiadania i wysiadania podróżnych bez zatrzymania środka transportu”

 

3. P-389902 z 14.12.2009

Twórca: Zbigniew Stanik, Grzegorz Wojnar

Tytuł:” Urządzenie i sposób diagnozowania stanu technicznego łożysk kół jezdnych pojazdów samochodowych”

 

4. P-389901 z 14.12.2009

Twórca: Zbigniew Stanik, Grzegorz Wojnar

Tytuł:” Urządzenie do diagnozowania stanu technicznego łożysk napędzanych kół jezdnych samochodów zwłaszcza z napędem na jedną oś”

 

5. P-389900 z 14.12.2009

Twórca: Zbigniew Stanik, Grzegorz Wojnar

Tytuł:” Urządzenie i sposób diagnozowania stanu technicznego łożysk napędzanych i nienapędzanych kół jezdnych samochodów zwłaszcza z napędem na jedną oś”

 

 

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej

1. P-387934 z 04.05.2009

Twórca: Jan Marciniak, Jerzy Cieplak, Marcin Kaczmarek

Tytuł: „Płytka kompresyjna do zespalania kości długich”

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2009