Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej w roku 2010

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

1. Zgłoszenie P-393036 z dn. 24.11.2010

Twórca: Roman Starosolski

Tytuł: " Sposób i system przetwarzania obrazu barwnego i składowania lub transmisji obrazów wykorzystujących kompresję obrazów cyfrowych"

 

2. Zgłoszenie P-393072 z dn. 29.11.2010

Twórca: Grzegorz WIECZOREK

Tytuł: "Sposób i urządzenie do pomiaru odległości"

 

Wydział Chemiczny

1.Zgłoszenie P-390177 z dn. 13.01.2010

Twórcy: Robert MAZURKIEWICZ, Jakub ADAMEK, Agnieszka PAŹDZIERNIOK – HOLEWA, Tadeusz GOREWODA, Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób wytwarzania soli α-(N-acyloamino)alkilofenylofosforowych”

 

 2. Zgłoszenie P-390401 z dn. 09.02.2010

Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Anna TOKARSKA, Jacek KIJEŃSKI

Tytuł: „Sposób wytwarzania i zastosowanie lepiszcza z politereftalanu etylenu”

 

3. Zgłoszenie P-390766 z dn. 19.03.2010

Twórcy: Wiesław SZEJA, Piotr ŚWIERK, Maciej CHRUBASIK, Grzegorz GRYNKIEWICZ, Zdzisław KRAWCZYK, Aleksandra RUSIN, Joanna WIETRZYK, Marta ŚWITALSKA

Tytuł: „ Złożone C-glikozydy pochodne genisteiny o działaniu cytotoksycznym i antyproliferacyjnym oraz ich zastosowanie.”

 

4. Zgłoszenie P-390782 z dn.22.03.2010

Twórcy: Wojciech SIMKA, Aleksander IWANIAK

Tytuł: „ Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów wapniem i fosforem metodą elektrochemicznego utleniania plazmowgo”

 

5. Zgłoszenie P-390783 z dn. 22.03.2010

Twórca: Aleksander IWANIAK, Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób wytwarzania warstw kompozytowych o zwiększonej bioaktywności na tytanie i jego stopach z wykorzystaniem połączenia natryskiwania plazmowego i elektrochemicznego utleniania jarzeniowego”

 

6. Zgłoszenie P-390784 z dn. 22.03.2010

Twórca: Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej stopów tytanu Ti-xNb-yZr wapniem i fosforem metodą elektrochemicznego utleniania plazmowego”

 

7. Zgłoszenie P-391682 z dn. 30.06.2010

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBAK

Tytuł:” Sposób otrzymywania ε-kaprolaktanu”

 

8. Zgłoszenie P-391825 z dn. 14.07.2010

Twórca: Stefan BAJ, Anna CHROBOK, Agnieszka SIEWNIAK

Tytuł: Sposób otrzymywania estrów i laktanów”

 

9.Zgłoszenie P-39220 z dn. 24.08.2010

Twórcy: Jan Hehlmann, Wiesław SZEJA, Janusz KORWOT, Maciej JODKOWSKI

Tytuł: „Sposób i układ urządzeń do wytwarzania biopaliwa formowanego zwłaszcza na bazie biomasy pofermentacyjnej”

Wspólność:MULTICON,PROCHEM, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rybnik

 

10. Zgłoszenie P-393362 z dn. 20.12.2010

Twórcy: Jan HEHLMANN, Wiesław SZEJA, Krystian PROBIERZ, Maciej JODKOWSKI, Przemysław BEK, Małgorzata LEWANDOWSKA, Michal KUBERKA

Tytuł:" Polidyspersyjna mieszanka paliw stałych, zwłaszcza z udziałem węgli quasikoksowych i koksowych do interwłowego procesu spalania i sposób jego wytwrzania"

Wspólność:MULTICON, PROCHEM

 

 11. Zgłoszenie P-393363 z dn. 20.12.2010

Twórcy: Jan HEHLMANN, Wiesław SZEJA, Krystian PROBIERZ, Maciej JODKOWSKI, Przemysław BEK,Wspólność:MULTICON, PROCHEM

Tytuł: "Kompozytowe paliwo formowane zwłasza z udziałem mułów węgli quasikoksowych i koksowych oraz biomodyfikatowów do interwałowego procesu spalania i sposób jego otrzymywania"

Wspólność:MULTICON, PROCHEM

 

Wydział Elektryczny

 

1. Zgłoszenie P-390330 z dn. 01.02.2010

Twórcy: Zbigniew Opilski, Erwin MACIAK, Tadeusz PUSTELNY, Marian URBAŃCZYK

Tytuł: „Optoelektroniczny system pomiarowy i sposób pomiaru stężenia gazów w różnych środowiskach”

 

2. Zgłoszenie P-391576 z dn. 21.06.2010

Twórcy: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI

Tytuł: „ Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego wzbudzanej magnesami trwałymi”

 

3. Zgłoszenie P-391609 z dnia 24.06.2010

Twórcy: Tomasz BISKUP, Aleksander BODORA, Arkadiusz DOMORACKI

Tytuł: „Sposób sterowania zaworami dwustrefowego komutatora elektrycznego z układem wyzwalania o pływającym potencjale”

 

4. Zgłoszenie P-391647 z dn. 28.06.2010

Twórcy: Marian KALUS, Andrzej KANDYBA, Jan RDUCH

Tytuł:” Układ małej elektrowni wodnej z maszyną asynchroniczną klatkową pracujący na sieć wydzieloną”

 

5. Zgłoszenie P-391648 z dn. 28.06.2010

Twórcy: Marian KALUS, Andrzej KANDYBA, Jan RDUCH

Tytuł:” Układ małej elektrowni wodnej z maszyną asynchroniczną klatkową pracujący na sieć sztywną”

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

 

1. Zgłoszenie P-390465 z dn. 16.02.2010

Twórcy: Marek JASZCZUK, Zygmunt SROKOSZ, Jan KANIA, Jan KRUPA, Adam NARBUTT

Tytuł: „Organ urabiający węglowego kombajnu ścianowego”

 

2. Zgłoszenie P-390525 z dn. 23.02.2010

Twórcy: Krystian Kalinowski, Roman Kaula

Tytuł: „Sposób rozdziału flotacji w maszynie flotacyjnej z dwoma, trzema, czterema komorami oraz sposób doboru parametrów”

 

3. Zgłoszenie P-390730 z dn. 15.03.2010

Twórca: Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Krzysztof SKOTA, Jan KANIA

Tytuł: „ Sposób odprowadzania metanu z przedziału roboczego wyrobiska ścianowego”

 

4. Zgłoszenie P-390731 z dn. 15.03.2010

Twórca: Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Krzysztof SKOTA, Jan KANIA 

Tytuł: „ Sposób odprowadzania metanu ze strefy zawału usytuowanej za sekcjami obudowy zmechanizowanej”

 

5. Zgłoszenie P-390732 z dn. 15.03.2010

Twórca: Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Krzysztof SKOTA, Jan KANIA

Tytuł:„ Sposób odprowadzania metanu z  wyrobiska ścianowego usytuowanego w polu metanowym”

 

6. Zgłoszenie P-391732 z dn. 5.07.2010

Twórca:Aleksander KOWAL, Krzysztof FILIPOWICZ, Mariusz KUCZAJ, Ryszard Sliwa

Tytuł:” Wał przekładni z kołem o uzębieniu śrubowym i sprzęgłem podatnym skrętnie”

Wspólność REMONTEX

 

7. Zgłoszenie P-392155 z dn. 17.08.2010

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł: „Łącznik jarzmowy do strzemion złączy ciernych obudowy podatnej wykonywanej z kształtowników korytkowych typu V”.

 

8. Zgłoszenie P-392188 z dn. 20.08.2010

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł: „Oporowy uchwyt wstępnego rozparcia stojaka ciernego wykonanego z kształtowników korytkowych typu V”.

 

9. Zgłoszenie P-392842 z dn. 03.11.2010

Twórca: Piotr GŁUCH, Jarosław BRODNY, Tadeusz GIZA

Tytuł: "Stalowy stojak podporowy dla wyrobisk górniczych i sposób jego zabudowy"

 

10. Zgłoszenie P-392843 z dn. 03.11.2010

Twórca: Piotr GŁUCH, Jarosław BRODNY, Tadeusz GIZA

Tytuł: "Stalowy stojak podporowy i sposób jego zabudowy"

 

11. Zgłoszenie P-392841 z dn. 03.11.2010

Twórca: Piotr GŁUCH,  Józef STRAS, Zbigniew BARECKI

Tytuł: "Strzemię śrubowe do łączenia kształtowników korytkowych obudowy górniczej"

 

12. Zgłoszenie P-392844 z dn. 03.11.2010

Twórca: Piotr GŁUCH

Tytuł: "Obudowa łukowa podporowa spłaszczona"

 

13. Zgłoszenie P-393012 z dn. 22.11.2010

Twóra: Aleskander KOWAL

Tytuł: "Stożkowe koło zębate zwłaszcza dla układów napędowych maszyn"

 

14. Zgłoszenie P-393014 z dn. 22.11.2010

Twóra: Aleskander KOWAL

Tytuł: "Koła zębate walcowe zwłaszcza dla układów napędowych maszyn" 

 

15. Zgłoszenie P-393013 z dn. 22.11.2010

Twórca: Aleksander KOWAL

Tytuł:" Koła zębate zwłaszcza do przekładni kątowo-walcowej"

 

16. Zgłoszenie P-393330 z dn. 17.12.2010

Twórca:Jarosław BRODNY

Tytuł:"Wkładka deformacyjna do  określanaia siły osiowej w śrubie"

 

Wydział Inżynierii Biomedycznej

 

1. Zgłoszenie P-391510 z dn. 15.06.2010

Twórca: Ewa PIĘTKA, Dominik SPINCZYK, Stanisław FRANKIEL, Michał MIKULSKI

 

Tytuł: „Stanowisko do diagnostyki, monitorowania i leczenia zmian nowotworowych skóry kończyn oraz sposób sterowania stanowiskiem”

 

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

1. Zgłoszenie P-390252 z dn. 01.02.2010

Twórcy: Sławomir GOLAK, Roman PRZYŁUCKI, Józef ŚLEZIONA

Tytuł: „Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych na osnowie metalicznej poprzez odlewanie w polu elektromagnetycznym"

 

2. Zgłoszenie P-390584 z dn. 02.03.2010

Twórcy: Jerzy CZEKAJ, Jan GALICKI, Jacek JAKUBOWSKI, Jerzy ŁABAJ, Leszek BLACHA, Stanisław SERKOWSKI

Tytuł: „ Sposób przygotowania mieszanki wsadowej zwłaszcza do przerobu w piecu przewałowym”

Wspólność: BOLESŁAW RECYCLING

 

3. Zgłoszenie P-391006 z dn. 19.04.2010

Twórcy: Józef ŚLEZIONA, Maciej DYZIA, Anna DOLATA-GROSZ, Jakub WIECZOREK

Tytuł: „Sposób wytwarzania kompozytu heterofazowego o osnowie aluminiowej”

 

4. Zgłoszenie P-392782 z dn. 28.10.2010

Twórcy: Franciszek BIŃCZYK, Józef SLEZIONA, Aleksander SMOLIŃSKI, Eugeniusz GADZIK

Tytuł: " FIltr ceramiczny do modyfikaji objętościowej struktury odlewów z żarowytrzymałych stopów niklu i kobaltu"

 

5. Zgłoszenie P-393271 z dn. 14.12.2010

Twórcy: Janusz CEBULSKI, Kazimierz TYTKO

Tytuł: "Sposób przeróbki plastycznej zwłaszcza stopów o wąskim zakresie temperatury odkształceń plastycznych"

 

 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

1. Zgłoszenie P-390781 z dn. 22.03.2010

Twórcy: Andrzej KORCZAK, Roman KUSTOSZ, Wojciech BUJOK, Tomasz SYNOWIEC, Eugeniusz ALTYNTSEV

Tytuł: „Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa”

Wspólność :FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM.PROF. ZBIGNIEWA RELIGI.

 

2. Zgłoszenie P-390229 z dn. 19.01.2010

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Ryszard BIAŁECKI, Roman WEBER

Tytuł:” Sposób spalania paliw z bezpośrednią generacją energii elektrycznej”

 

3. Zgłoszenie P-390728 z dn. 15.03.2010

Twórcy: Piotr OSTROWSKI, MAREK PRONOBIS, Franciszek GRAMATYKA, Henryk OLEWIŃSKI, Tadeusz HABRAM

Tytuł: „Sposób oraz instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z komór spalania”

 

4. Zgłoszenie P-390729 z dn. 15.03.2010

Twórcy: Piotr OSTROWSKI, MAREK PRONOBIS, Franciszek GRAMATYKA, Henryk OLEWIŃSKI, Tadeusz HABRAM

Tytuł: „Sposób oraz instalacja wykorzystania ciepła odzyskanego

w układach schładzania niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z komór spalania”

 

5. Zgłoszenie P-391222 z dn. 14.05.2010

Twórca: Grzegorz PRZYBYŁA, Andrzej SZLĘK, Łukasz ZIÓŁKOWSKI

 

Tytuł: „Sposób zasilania silnika spalinowego gazem zawierającym metan”

 

6. Zgłoszenie P-391388 z dn. 07.06.2010

Twórcy: Walter MUCHA, Józef STEFAN PASTUSZKA

Tytuł: „Przenośny sterylizator powietrza wewnętrznego”

 

7. Zgłoszenie P-391729 z dn. 05.07.2010

Twórca: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS, Adrey ZAGORULKO

Tytuł: „Pozioma pompa odśrodkowa wielostopniowa”

 

8. Zgłoszenie P-391536 z dn. 17.06.2010

Twórcy: Leszek REMIORZ, Jerzy WIŚNIOWSKI

Tytuł: „Brama segmentowa zwłaszcza dla pomieszczenia garażowego”

Wspólność: WIMONT

 

9. Zgłoszenie P-391730 z dn. 5.07.2010

Twórca: Stanisław HINZINGER, Jolanta BIEGAŃSKA

Tytuł: „Sposób otrzymywania wysokoenergetycznego oleju syntetycznego zwłaszcza z odpadów tworzyw sztucznych”

Wspólność: Stanisław HIZINGER

 

10. Zgłoszenie P-391731 z dn. 5.07.2010

Twórcy: Stanisław HINZINGER, Jolanta BIEGAŃSKA

Tytuł: „Urządzenie do przetwarzania odpadów zgłasza z tworzyw sztucznych na wysokoenergetyczny olej sysntetyczny”

Wspólność: Stanisław HIZINGER

 

11. Zgłoszenie P-391894 z dn. 20.07.2010

Twórcy: Krystyna KUBICA, Wojciech MOKROSZ, Andrzej SZLĘK, Mirosław ŚLIWA, Jarosław KARKOCHA, Robert KUBICA

Tytuł: „Sposób i kocioł do czystego spalania paliw stałych”

Wspólność: MOKROSZ, Zakład Budowy Kotłów BUD-KOT

 

12. Zgłoszenie P-392145 z dn. 16.08.2010

Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Janusz MĄDRYCH, Ziemowit OSTROWSKI

Tytuł: „Sposób i przyrząd pomiarowy natężenia absorbowanego promieniowania cieplnego, zwłaszcza w badaniach odporności ogniowej”

 

13. Zgłoszenie P-393024 z dn. 23.11.2010

Twórca: Zofia CZEKALSKA, Janusz WANDRASZ

Tytuł: "Sposób termicznego unieszkodliwiania zwłaszcza odpadów medycznych"

  

 

 

Wydział Matematyczno-Fizyczny

 

1. Zgłoszenie P-392781 z dn. 28.10.2010

Twórca: Konrad TUDYKA

Tytuł: " Sposób przyrządzania koktajlluciekłoscyntylacyjnego do pomiarów niskich radioaktywności izotopu węgla 14C"

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

1. Zgłoszenie P-391866 z dn. 16.07.2010

Twórcy :Damian GĄSIOREK, Sławomir KCIUK, Tomasz MACHOCZEK, Arkadiusz MĘŻYK, Zdzisław RAK, Karol CHODKIEWICZ

Tytuł:” Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu.”

 

2. Zgłoszenie P-391865 z dn. 16.07.2010

Twórcy :Damian GĄSIOREK, Sławomir KCIUK, Tomasz MACHOCZEK, Arkadiusz MĘŻYK, Zdzisław RAK, Karol CHODKIEWICZ

Tytuł:” Sprzęgło rozłączalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu.”

 

3. Zgłoszenie P-392315 z dn. 06.09.2010

Twórcy: Ludwik KOTLIŃSKI, Andrzej DYMAREK

Tytuł: „Mechatroniczny fotel wspomagający wsiadanie zwłaszcza do samochodu”

 

4. Zgłoszenie P-392655 z dn. 15.10.2010

Twórcy: Monika KCIUK, Roman TURCZYN, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK

Tytuł: " Ciecz magnetorelogiczna"

 

5. Zgłoszenie P-392656 z dn. 15.10.2010

Twórcy: Monika KCIUK, Roman TURCZYN, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK

Tytuł: " Ciecz magnetorelogiczna"

 

6. Zgłoszenie P-393025 z dn. 23.11.2010

Twórcy: Wojciech MOCZULSKI, Wacław KUS, Damian GRZECHCA, Tomasz GOLONEK, Łukasz CHRUSZCZYK, Dariusz WÓJCIK, Maciej SURMA, Jerzy FIOŁKA, Piotr KYZIOŁ, Krzysztof CYRAN, OLeg ANTEMIJCZUK, Grzegorz BARON, Piotr CZEKALSKI,Jarosław PADLUCH, Krzysztof TOKARZ, Marek WYLEŻOŁ

Tytuł: "Sposób i system autoryzowanego monitorowania obecności w obszarze chronionym"

zgłoszenie wspólne z wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

7. Zgłoszenie P-393269 z dn. 14.12.2010

Twórcy: Grzegorz CHLADEK, Jacek KASPERSKI

Tytuł: "Urządzenie do przesiewowych badań stopnia rozdrobnienia pokarmu"

 

 

Wydział Transportu

 1. Zgłoszenie P-391512 z dn. 15.06.2010

Twórca : Czesław PYPNO, Tomasz NIEPOKOJCZYCKI

Tytuł: ”Kaseta wielobębnowa do gromadzenia długich odcinków taśm zwłaszcza przenośnikowych oraz sposób jej nawijania”

 Patent dodatkowy do P-384980

 

2. Zgłoszenie P-391624 z 25.06.2010

Twórca: Tadeusz OPASIAK

 Tytuł:” Zwalniak elektrohydrauliczny”

 

Fundusz patentowy:

Zgłoszenie P-391243 z dn. 17.05.2010

Twórcy: Witolij SKOROPACKI, Henryk PASSIA, Mariusz SZOT

 

Tytuł: „Sposób i układ wykorzystania energii cieplnej zawartej w wodach dołowych kopalń głębinowych”

 

Wspólność: UNIWERSYTET ŚLĄSKI, GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2010