Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej w roku 2011

 

 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

1. Zgłoszenie P- 393774 z dn. 28.01.2011

Twórcy: Rafał Cupek, Adam ZIĘBIŃSKI, Łukasz HUCZAŁA., Monika NYCZ, Artur PORĘBSKI

Tytuł: „Sposób i układ do testowania odporności rozproszonych systemów sterowania budowanych w oparciu o sieci przemysłowe typy Real- Time Ethernet na zakłócenia w komunikacji pomiędzy węzłami systemu”

 

2. Zgłoszenie P- 394052 z dn. 28.02.2011

Twórcy: Zenon KIDOŃ, Dariusz KANIA, Krystyna PETHE-KANIA

Tytuł: „Sposób rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”

 

3. Zgłoszenie P- 394125 z dn.07.03.2011

Twórca: Roman STAROSOLSKI

Tytuł: „Sposób i system przetwarzania obrazu barwnego, zwłaszcza w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji obrazów przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych”

 

4. Zgłoszenie P-394749 z dn. 04.05.2011

Twórca: Adam ZIĘBIŃSKI

Tytuł: „Sposób i układ do generowania specjalizowanego multisterownika w języku opisu sprzętu dla układu reprogramowalnego”

 

5. Zgłoszenie P-394750 z dn. 04.05.2011

Twórca: Adam ZIĘBIŃSKI, Rafał CUPEK

Tytuł: „Sposób i układ do podziału zadań realizowanych przez sterownik PLC pomiędzy jednostkę centralną PLC i specjalizowany komprecesor sterownika PLC zrealizowany w bazie układu reprogramowalnego”

 

6. Zgłoszenie P- 396766 z 25.10.2011

Twórca: Roman STAROSOLSKI

Tytuł: „Sposób przetwarzania obrazów barwnych i multispektralnych, a kakże danych wolumetrycznych, zwłaszcza w urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub transmisji wykonujących kompresję danych zawierających znaczne ilości szumu”

 

7. Zgłoszenie P-396822 z dn. 02.11.2011

Twórcy: Krzysztof STABEL, Jacek CZECZOT

Tytuł: Sposób wyznaczania parametrów urządzenia z regulatorami B-BAC (BALANCED-BASED ADAPTIVE CONTROL)na podstawie podobieństwa urządzenia z regulatorami Pi

 

8. Zgłoszenie P-397074 z dn.22.11.2011

Twórca: Mirosław MAGNUSKI

Tytuł: „Sposób i układ  do pomiaru mocy sygnałów mikrofalowych”

 

9. Zgłoszenie P-397073 z dn.22.11.2011

Twórca: Mirosław MAGNUSKI

Tytuł: „Układ do pomiaru mocy sygnałów mikrofalowych”

 

  

Wydział Chemiczny

1. Zgłoszenie P-393657 z dn. 17.01.2011

Twórcy: Katarzyna SZYMAŃSKA, Agata CZARDYBAN, Wojciech PUDŁO, Andrzej JARZĘBSKI

Tytuł: „Sposób otrzymywania heterogenicznych biokatalizatorów enzymatycznych przeznaczonych do pracy w środowiskach niewodnych”

 

2. Zgłoszenie P-393739 z dn. 26.01.2011

Twórcy: Jan THULLIE, Michał PALICA, Alicja KOCUR, Jacek KOUREK, Andrzej JRZĘBSKI

Tytuł: „Sposób doprowadzania i odbioru płynu zwłaszcza gazu z reaktora dwuzłożonego”

 

3. Zgłoszenie P- 394002 z dn. 23.02.2011

Twórcy: Jan THULLIE, Michał PALICA, Alicja KOCUR, Andrzej GiIERCZYCKI, Andrzej JARZĘBSKI

Tytuł: „Sposób doprowadzania i odbioru  płynu zwłaszcza gazu z reaktora potrójnnym sprzężeniu cieplnym”

 

4. Zgłoszenie P- 394003 z dn. 23.02.2011

Twórcy: Jan ZAWADIAK, Beata ORLIŃSKA, Marek MRZYCZEK, Michał KWIECIEŃ

Tytuł: „Sposób wytwarzania kwasu 4-metaksybenzoesowego o wysokiej czystości z 4-metyloanizolu lub mieszaniny izomerów metyloanizolu”

 

5. Zgłoszenie P-394674 z dn. 27.04.2011

Twórcy: Jan ZAWADIAK, Adam MAREK, Zbigniew CZECH, Agnieszka KOWALCZYK, Barbara HEFCZYC, Monika ŁĄGIEWCZYK

Tytuł: „Sposób modyfikowania kauczukowych klejów samoprzylepnych poliolefinami”

Wspólność: Uniwersytet Zachodniopomorski

 

 

6. Zgłoszenie P-394675 z dn. 27.04.2011

Twórcy: Jan ZAWADIAK, Adam MAREK, Zbigniew CZECH, Agnieszka KOWALCZYK, Barbara HEFCZYC, Monika ŁĄGIEWCZYK

Tytuł: „Sposób modyfikacji poliakrylanowych klejów samoprzylepnych”

Wspólność: Uniwersytet Zachodniopomorski

 

7. Zgłoszenie P-394978 z dn. 16.05.2011

Twórcy: Agata JAKÓBIK-KOLON, Marek SMOLIK, Hanna JAROSZEK

Tytuł: „Sposób przygotowania roztworu siarczanu cyrkonu i hafnu o niskim stopniu polimeryzacji”

 

8. Zgłoszenie P-395270 z dn. 15.06.2011

Twórcy: Andrzej JARZĘBSKI, Wojciech PUDŁO

Tytuł: „Sposób wzmacniania wytrzymałości mechanicznej monolitów krzemiankowych zwłaszcza o multimodalnej strukturze porowatej otrzymywanych metodą zol-żel”

 

9. Zgłoszenie P-395756 z dn.25.072011

Twórcy: Wiesław SZEJA, Jan HEHLMANN, Maciej JODKOWSKI

Tytuł: „Kompozytowa plastyczna mieszanka paliwowa, sposób jej otrzymywania i układ urządzeń do wytwarzania oraz przekształcania w stabilizowane kształtki paliwowe”

Wspólność: MULTICON sp. z o.o. , PROCHEM Szeja

 

 

10. Zgłoszenie P-396066 z dn. 23.01.2011

Twórcy: Jarzy RACZEK, Alfred SMYCZEK, Zdzisław PRZYBYSZEWSKI, JANUSZ WÓJCIK

Tytuł: „Urządzenie do pomiaru sypkości materiałów ziarnistych”

Wspólność: HENKEL Polska sp. z o.o.

 

11. Zgłoszenie P-396112 z dn.29.08.2011

Twórca: Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób pasywacji anodowej tytanu i jego stopów”

 

 

12. Zgłoszenie P-396114 z dn.29.08.2011

Twórca: Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób pasywacji anodowej bezwanadowych stopów tytanu typu Ti-xMo”

 

13. Zgłoszenie P-396115 z dn.29.08.2011

Twórca: Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób pasywacji anodowej bezwanadowych stopów tytanu typu Ti-xNb-yZr”

 

14.Zgłoszenie P-396203 z dn.05.09.2011

Twórcy: Marian TUREK, Marzena CHORĄŻEWSKA

Tytuł: „Laboratoryjny moduł ciśnieniowy do separacji membranowej w przepływie krzyżowym”

 

15. Zgłoszenie P-396661 z dn. 17.10.2011

Twórcy: Roman MAZURKIEWICZ, Jakub ADAMEK, Agnieszka PAŹDZIERNIOK-HOLEWA, Katarzyna ZIELIŃSKA, Wojciech SIMKA

Tytuł: „Sposób wytwarzania soli 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowych”

 

16. Zgłoszenie P-          z dn. 09.02.2011

Twórcy: Marek KOWALCZUK, Piotr KURCOK, Michał MICHALAK, Jan ZAWADIAK, Adam MAREK

Tytuł: „Sposób wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkaninowych)”

Wspólność: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 

17. Zgłoszenie P- 393896 z dn. 09.02.2011

Twórcy: Marek KOWALCZUK, Piotr KURCOK, Grażyna ADAMUS, Magdalena MAKSYMIAK, Michał KWIECIEŃ, Jan ZAWADIAK

Tytuł: „Koniugaty oligomeryczne, zwłaszcza do dostarczania na skórę substancji ochronnych oraz sposób ich wytwarzania”

Wspólność: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 

18. Zgłoszenie P-397223 z dn. 02.12.2011

Twórcy: Stefan BAJ, Maciej BEŁCH

Tytuł: „N-podstawione 3,4 dihyroizochinoliniowe ciecze jonowe oraz sposób ich wywarzania”

 

19. Zgłoszenie P-397224 z dn. 02.12.2011

Twórcy: Stefan BAJ, Maciej BEŁCH

Tytuł: „Sposób prowadzenia epoksydacji alkenów”

 

20. Zgłoszenie P-397314 z dn. 09.12.2011

Twórcy: Jan ŁUKASZCZYK, Bartosz JANICKI

Tytuł: „Sposób otrzymywania żywicy dimetakrylowej oraz cement kostny oparty na żywicy dimetakrylowej”

 

21. Zgłoszenie P-397357 z dn. 12.12.2011

Twórcy: Jan ZAWADIAK, Adam MAREK, Barbara HEFCZYC, Tomasz PIOTROWSKI, Beata ORLIŃSKA, Marek NOLTE, Izabella NOLTE

Tytuł: „Sposób oczyszczana poużytkowcych poliolefin”

Wspólność: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ARKADIA sp. z o.o.

 

 

Wydział Elektryczny

1. Zgłoszenie P-394074 z dn. 01.03.2011

Twórcy: Tadeusz PUSTELNY, Zbigniew OPILSKI, Grzegorz KONIECZNY, Erwin MACIAK, Paweł GIBIŃSKI

Tytuł: „Akustyczne urządzenie do pomiaru chwilowej objętości krwi oraz sposób pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca”

Wspólność: ITAM, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

 

2. Zgłoszenie P-394124 z dn. 07.03.2011

Twórcy: Marian URBAŃCZYK, Tomasz HEJCZUK, Tadeusz PUSTELNY

Tytuł: „Sposób optymalizacji właściwości sensora z porowatą warstwą chemoczułą w układzie z akustyczną falą powierzchniową”

 

3. Twórca: Tadeusz GLINKA

Tytuł: „Układ napędowy pojazdu trakcyjnego”

Powstało z wydzielenia z P-369486

Wycofany

 

4. Zgłoszenie P-394270 z dn. 21.03.2011

Twórcy: Maciej GAWLIKOWSKI, Tadeusz PUSTELNY, Marian URBAŃCZYK,

Tytuł: „Sposób pomiaru przepływu średniej w układzie krwionośnym zwłaszcza rytmu minutowego serca”

 

5. Zgłoszenie P- 394271 z dn.21.03.2011

Twórcy: Andrzej KANDYBA, Marian HYLA

Tytuł: „Sposób sterowania przełączaniem tranzystorów jednofazowego i trójfazowego regulatora napięcia z przewodem zerowym”

 

6.Zgłoszenie P- 394348 z dn. 28.03.2011

Twórcy: Marcin ZYGMANOWSKI, Bogusław GRZESIK

Tytuł: „Sposób równoważenia napięć w obwodach napięcia stałego wielopoziomowego przekształtnika kaskadwego”

 

7. Zgłoszenie P-394971 z dn. 23.05.2011

Twórcy: Andrzej SIKORA, Adam ZIELONKA

Tytuł: „Układ zasilania silnika BLDC”

 

8. Zgłoszenie P-395138 z dn.06.06.2011

Twórca: Tomasz BISKUP

Tytuł: „Układ sterowania z cyfrowym modulatorem dla n-fazowego dwupoziomowego falownika napięć MSI”

 

9. Zgłoszenie P-395432 z dn. 24.06.2011

Twórca: Grzegorz POPEK, Marian KAMPIK

Tytuł: „Układ akumulatora indeksów próbek przeznaczonych dla cyfrowego oscylatora harmonicznego”

 

10. Zgłoszenie P-395491 z dn. 01.07.2011

Twórcy: Tomasz BISKUP, Aleksander BODARA, Arkadiusz DOMARACKI

Tytuł: „Sposób sterowania zaworami komutatora elektronicznego przeznaczonego do zasilania silnika bezszczotkowego prądu stałego”

 

11. Zgłoszenie P-395862 z dn.04.08.2011

Twórcy: Marian HYLA, Andrzej KANDYBA

Tytuł: „Sposób bezprzepięciowego impulsowego sterowania tranzystorami w trójfazowym regulatorze napięcia przemiennego bez przewodu zerowego”

 

12. Zgłoszenie P-39966 z dn.16.08.2011

Twórcy: Bogusław GRZESIK, Jacek BRANDT, Zbigniew KACZMARCZYK, Mariusz STĘPIEŃ, Tomasz CIEŚLA, Zbigniew SZCZUREK

Tytuł: „Układ stabilizujący napięcia wewnętrznego zwłaszcza do zasilania całkowicie wszczepialnego sztucznego serca”

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

1. Zgłoszenie P-393886 z dn.08.02.2011

Twórca: Aleksander KOWAL

Tytuł: „Sprzęgło pneumatyczne”

 

2. Zgłoszenie P-393887 z dn.08.02.2011

Twórca: Aleksander KOWAL

Tytuł: „Pneumatyczne sprzęgło przeciążeniowe”

 

3. Zgłoszenie P-394216 z dn. 15.03.2011

Twórcy: Marcin DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA, Piotr SOBOTA

Tytuł: „Sposób mocowania uchwytów nożowych do pobocznicy głowicy urabiającej zwłaszcza kombajnu górniczego”

 

4. Zgłoszenie P-397151 z dn. 28.11.2011

Twórcy: Michał STAWOWIAK, Jacek CZAPLICKI

Tytuł: „Układ zapobiegający zjawisku zbrylania się materiału uszorstniającego zwłaszcza dla posypywarek”

 

5. Zgłoszenie P-395307 z dn. 16.06.2011

Twórcy: Krystian KALINOWSKI, Roman KAULA

Tytuł: „Układ linearyzacji do automatycznej regulacji dwuskładnkowej produkcji mieszanek węgla”

 

6. Zgłoszenie P-395597 z dn. 11.07.2011

Twórcy: Jan DRENDA, Jan KANIA, Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Józef SUŁKOWSKI

Tytuł: „Sposób bezpośredniego odmetanowania strefy zawału przodka ścianowego”

 

7. Zgłoszenie P-395596 z dn.11.07.2011

Twórcy: Jan DRENDA, Jan KANIA, Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Marek JASZCZUK, Zenon RÓŻAŃSKI, Lech DOMAGAŁA, Grzegorz PACH, Dariusz MUSIOŁ, Krzysztof SŁOTA

Tytuł: „Instalacja odmetanowania strefy zawału w ścianach zawałowych”

 

8. Zgłoszenie P-395595 z dn.11.07.2011

Twórcy: Jan DRENDA, Jan KANIA, Stanisław SZWEDA, Józef MARKOWICZ, Zbigniew SŁOTA, Anna MORCINEK-SŁOTA, Aneta GRODZICKA, Paweł WRONA, Marian JAROMIN, Józef PARCHAŃSKI

Tytuł: „Zawałowy wysięgnik odmetanowania”

 

9. Zgłoszenie P-395599 z dn. 11.07.2011

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł: „Stojak cierny zmiennopodporowy o zwiększonej nośności wykonany z kształtowników korytkowych typu V”

 

10. Zgłoszenie- P-395598 z dn.11.07.2011

Twórca: Jarosław BRODNY

Tytuł: „Stojak cierny podporowy wykonany z kształtowników korytkowych typu V o podwyższonej sprężystości”

 

11. Zgłoszenie P-395824 z dn. 01.08.2011

Twórca: Jan BIAŁEK, Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA

Tytuł: „Sposób predykcji silnego wstrząsu indukowanego podziemną eksploatacją na podstawie ciągłych pomiarów przemieszczeń punktu obserwacyjnego położonego na powierzchni terenu górniczego w rejonie oddziaływania frontu wydobywczego”

 

12. Zgłoszenie P-395825 z dn. 01.08.2011

Twórca: Jan BIAŁEK, Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA

Tytuł: „Sposób prognozy wystąpienia wysokoenergetycznego indukowanego eksploatacją ścianową na podstawie ciągłych pomiarów zmian nachylenia terenu górniczego”

 

13. Zgłoszenie P-395712 z dn.20.07.2011

Twórcy: Jan DRENDA, Jan KANIA

Tytuł: „Sposób inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego”

 

14. Zgłoszenie P-395757 z dn.25.07.2011

Twórcy: Piotr GLUCH, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: „Segment obudowy łukowej z kształtowników korytkowych”

 

15. Zgłoszenie P-395758 z dn.25.07.2011

Twórcy: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: „Stojak podporowy o wysokiej nośności dla wyrobisk górniczych”

 

16. Zgłoszenie P-395759 z dn.25.07.2011

Twórcy: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: „Stojak podporowy z kształtowników korytkowych”

 

17. Zgłoszenie P-395760 z dn.25.07.2011

Twórcy: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: „Stojak podporowy z kształtowników korytkowych o ograniczonej podatności i sposób jego podparcia”

 

18. Zgłoszenie P-395761 z dn.25.07.2011

Twórcy: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: „Stojak podporowy z kształtowników korytkowych o ograniczonej podatności i sposób jego rozparcia”

 

19. Zgłoszenie P-395762 z dn.25.07.2011

Twórcy: Piotr GŁUCH, Damian GIZA, Bogumiła GŁUCH

Tytuł: „Stojak podporowy wzmocniony z kształtowników korytkowych”

 

20. Zgłoszenie P- 396845 z dn. 02.11.2011

Twórcy: Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA, Rajmund MANN, Jan OSADNIK, Eryk REMIORZ, Edward KUSAK, Stanisław TYTKO, Mirosław ŁABĘCKI

Tytuł: „Bęben łańcuchowy zwłaszcza do ścianowych przenośników zgrzebłowych”

 

21. Zgłoszenie P- 396977 z dn. 14.11.2011

Twórcy: Marian DOLIPSKI, Piotr SOBOTA, Piotr CHELUSZKA, Tadeusz GIZA, Rajmund MANN, Jan OSADNIK, Eryk REMIORZ, Edward KUSAK, Stanisław TYTKO, Mirosław ŁABĘCKI

Tytuł: „Bęben łańcuchowy o zwiększonej odporności na zużycie ścierne gniazd zwłaszcza do ścianowych przenośników zgrzebłowych”

 

22. Zgłoszenie P396902 z dn. 07.11.2011

Twórcy: Marian DOLIPSKI, Stanisław MIKUŁA, Tadeusz GIZA,  Piotr SOBOTA, Andrzej WIECZOREK, Edward KUSAK, Stanisław TYTKO

Tytuł: „Sposób wytwarzania bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych zwłaszcza górniczych”

 

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

1. Zagłoszenie P-393801 z dn.31.01.2011

Twórcy: Grzegorz CHLĄDEK, Marcin WRZUŚ-WIELIŃSKI

Tytuł: „Przyrząd do prowadzenia wierteł drążących łoża pod implanty stomatologiczne wsadzane w brodowy odcinek kości żuchwy”

Wspólność: Śląski Centrum Implantologii Stomatologicznej Marcin WRZUŚ-WIELIŃSKI

 

2. Zgłoszenie P- 394629 z dn.20.04.2011

Twórcy: Małgorzata SOPICKA-LIZER, Daniel MICHALIK, Tomasz PAWLIK

Tytuł: „Sposób otrzymywania przezroczystych materiałów ceramicznych o strukturze granatu, domieszkowanych cerem, krzemem i azotem”

 

3. Zgłoszenie P-395269 z dn. 15.06.2011

Twórca: Krystian JANISZEWSKI

Tytuł: „Sposób wytwarzania zaślepek (korków) do drzwi szybów dźwigów osobowych”

Wspólność: INTERLIFT sp. z o.o.

 

4. Zgłoszenie P-396380 z dn.20.09.2011

Twórca: Grzegorz NOWAK

Tytuł: „Sposób chłodzenia łopatek turbin czynnikiem roboczym”

 

  

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 1. Zgłoszenie P- 394070 z dn.01.03.2011

Twórcy: Andrzej KORCZAK, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł: „Pompa odśrodkowa”

Wspólność: WIROMET

 

2. Zgłoszenie P-394347 z dn. 28.03.2011

Twórca: Jacek ŻELIŃSKI

Tytuł: „Sposób optymalnego doboru metod obniżania emisji ograniczających średnioroczne stężenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego do poziomu nie przekraczającego obowiązującego standardu czystości powietrza”

 

3. Zgłoszenie P-394349 z dn. 28.03.2011

Twórca: Jacek ŻELIŃSKI

Tytuł: „Sposób optymalnego doboru metod ograniczających oddziaływanie grupy emitorów wprowadzających do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia”

 

4. Zgłoszenie P-394806 z dn.09.05.2011

Twórcy: Leszek REMIORZ, Tadeusz CHMIELNIAK, Sławomir DYKAS, Sebastian RULIK, Janusz KOTOWICZ

Tytuł: „Sposób separacji gazów zwłaszcza CO2

 

5. Zgłoszenie P-395245 z dn. 13.06.2011

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Andrzej KSIĄDZ

Tytuł: „Magazyn do składowania biomasy”

 

6. Zgłoszenie P-395492 z dn. 01.07.2011

Twórca: Jack ŻELIŃSKI

Tytuł: „Sposób anizokinetycznego poboru gazu impaktorem kaskdowym z analizą chemiczną zebranego pyłu”

 

7. Zgłoszenie P-395895 z dn.08.08.2011

Twórcy: Andrzej KARCZAK, Grzegorz PECZKIS, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł: „Pompa odśrodkowa jednostrumieniowa”

 

8. Zgłoszenie P-396742 z dn. 24.10.2011

Twórcy: Beata KOŃCZAK, Korneliusz MIKSCH

Tytuł: „Sposób wytwarzania tlenowych granul osadu czynnego zwłaszcza dla oczyszczania ścieków miejskich”

 

9. Zgłoszenie P-396741 z dn. 24.10.2011

Twórcy: Beata KOŃCZAK, Korneliusz MIKSCH

Tytuł: „Sposób wytwarzania tlenowych granul osadu czynnego zwłaszcza dla czyszczenia ścieków miejskich”

 

10. Zgłoszenie P-396743 z dn. 24.10.2011

Twórcy: Beata KOŃCZAK, Korneliusz MIKSCH

Tytuł: „Sposób wytwarzania tlenowych granul osadu czynnego zwłaszcza dla czyszczenia ścieków miejskich”

 

11. Zgłoszenie P- 396848 z dn. 02.11.2011

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Ireneusz SZCZYGIEŁ, Marek ROJCZYK

Tytuł: „Sposób wygrzewania przedmiotów zwłaszcza butelek z nadrukiem z rekuperacją ciepła”

 

12. Zgłoszenie P-397225 z dn.02.12.2011

Twórcy: Sebastian WERLE, Ryszard K. WILK

Tytuł: „Instalacja zgazowania biomasy a zwłaszcza osadów ściekowych”

 

13. Zgłoszenie P-397352 z dn. 09.12.2011

Twórcy: Andrzej KORCZAK, Grzegorz PECZKIS, Tomasz SYNOWIEC

Tytuł: „Obudowa przyłącza zasilającego przewodu elektrycznego silnika przenośnej pompy zatapialnej”

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny 

1. Zgłoszenie P- 394214 z dn. 15.03.2011

Twórcy: Eugeniusz Świtoński, Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Krzysztof BASIURA

Tytuł: „Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu”

 

2. Zgłoszenie P- 394272 z dn. 21.03.2011

Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Eugeniusz Świtoński, Tomasz MACHOCZEK, Wojciech KLEIN, Tomasz CZAPLA, Sławomir KCIUK

Tytuł: „Urządzenie do automatycznego rozpoznawania przełożenia zwłaszcza do skrzyni przekładniowej pojazdów gąsienicowych z napędem hybrydowym”

 

3. Zgłoszenie P- 394346 z dn. 28.03.2011

Twórcy: Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Tomasz CZAPLA, Krzysztof SKOWRON, Eugeniusz ŚWITOŃSKI

Tytuł: „Układ mechanizmu skrętu sterowany elektrycznie zwłaszcza dla pojazdów gąsienicowych”

 

4. Zgłoszenie P-394376 z dn. 29.03.2011

Twórcy: Leszek DOBRZAŃSKI, Agnieszka NOWAK, Paweł LAMPE, Andrzej PUSZ

Tytuł: Wewnątrz ustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonania

 

5. Zgłoszenie P-394587 z dn. 18.04.2011

Twórcy: Adam Leszek DOBRZAŃSKI, Błażej TOMICZEK, Marian ADAMIAK, Grzegorz MATULA, Józef SOŁTYS

Tytuł: „Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium do przeróbki plastycznej oraz sposób jego wytwarzania”

 

6. Zgłoszenie P-394588 z dn. 18.04.2011

Twórcy: Adam Leszek DOBRZAŃSKI, Błażej TOMICZEK, Marek KREMZER, Grzegorz MATULA, Józef SOŁTYS

Tytuł: „Materiał kompozytowy o osnowie odlewniczych stopów aluminium oraz sposób jego wytwarzania”

 

7. Zgłoszenie P- 395145 z dn. 06.06.2011

Twórcy: Mirosław CHOLEWKA, Tomasz SZUTER

Tytuł: „Termoizolacyjna masa formierska”

 

8. Zgłoszenie P-396513 z dn.03.10.2011

Twórcy: Wojciech MOCZULSKI, Janusz KARWOT, Ryszard WYCZÓŁKOWSKI, Dominik WACHLA, Krzysztof CIUPKE, Piotr TOMASIK, Piotr PRZYSTAŁKA

Tytuł: „Sposób przeprowadzenia detekcji i lokalizacji awarii w systemach wodociągowych o strukturze zamkniętej przy zastosowaniu urządzeń mierzących przepływ wody w sieci”

 

9. Zgłoszenie P-396529 z dn. 04.10.2011

Twórca: Witold JANIK

Tytuł: „Sposób przygotowywania elementu zwłaszcza do trójwymiarowego skanowania laserowego”

 

10. Zgłoszenie P- 397226 z dn. 02.12.2011

Twórcy: Paweł SZMIDT, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Edyta KRZYSTAŁA

Tytuł: „Autonomiczny system pomiarowy do akwizycji szybkozmiennych sygnałów napięciowych”

 

Wydział Transportu 

1. Zgłoszenie P-394122 z dn. 07.03.2011

Twórca: Jacek MAĆKOWSKI

Tytuł: „Sposób sterowania procesem spalania w silniku”

 

2. Zgłoszenie P- 394809 z dn.09.05.2011

Twórcy: Tomasz FIGLUS, Andrzej WILK, Bogusław ŁASARZ

Tytuł: „Urządzenie do odzyskiwania energii traconej silników”

 

3. Zgłoszenie P-394879 z dn. 16.05.2011

Twórcy: Czesław PYPNO, Daniel KUSZKE-KOMASARA

Tytuł: „Taśma do przenośników rurowych”

 

4. Zgłoszenie P-395715 z dn. 17.06.2011

Twórca: Czesław PYPNO

Tytuł: Ładowarka przejezdna do materiałów drobnoziarnistych zwłaszcza piasku”

 

5. Zgłoszenie P-397351 z dn. 12.12.2011

Twórca: Tadeusz OPASIAK

Tytuł: „Sprzęgło podatne liniowe”

 

6. Zgłoszenie P-397356 z dn. 12.12.2011

Twórca: Czesław PYPNO

Tytuł: „Chwytak do palet”

 

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej

1. Zgłoszenie P-397354 z dn. 12.12.2011

Twórcy: Damian GĄSKA, Edward KIJAK, Cezary KRAWCZYK, Tomasz LIPSKI, Jerzy MARGIELEWICZ

Tytuł: „Siłomierz stomatologiczny do rejestracji sił okluzyjnych w różnych fazach rozwarcia łuków zębowych ludzkiego narządu żucia”

 

2. Zgłoszenie P-397355 z dn. 12.12.2011

Twórcy: Damian GĄSKA, Edward KIJAK, Cezary KRAWCZYK, Tomasz LIPSKI, Jerzy MARGIELEWICZ

Tytuł: „Siłomierz stomatologiczny do rejestracji sił okluzyjnych narządu żucia w położeniu spoczynkowym żuchwy”

  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2011