Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz  Politechniki Śląskiej w roku 2012

 

 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 1.  Zgłoszenie P-397932 z dn. 30.01.2012

Twórcy: Grzegorz Wieczorek

Tytuł: „Sposób i urządzenie do zdalnego pomiaru odległości”

 

 2.  Zgłoszenie P-397974 z dn. 02.02.2012

Twórcy: Jacek Czeczot, Tomasz Kłopot

Tytuł: „Sposób przetworzenia sygnałów w urządzeniach realizujących regulację B-BAC”

 

 3.  Zgłoszenie P-398102 z dn. 14.02.2012

Twórcy: Marian Błachuta, Roman Czyba, Rafał Grygiel, Wojciech Janusz, Grzegorz Szafrański

Tytuł:„Sposób estymacji kątów Eulera i obciążeń żyroskopów”

 

4.  Zgłoszenie P-398103 z dn. 14.02.2012

Twórcy: Marian Błachuta, Wojciech Janusz

Tytuł:„ Sposób estymacji kątów aerodynamicznych samolotu oraz siły i kierunku wiatru”

 

 5.  Zgłoszenie P-398402 z dn. 12.03.2012

Twórcy: Aleksander Nawrat, Witold Ilewicz, Roman Koteras, Krzysztof Daniec

Tytuł:„Sposób kalibracji trójosiowych czujników przyśpieszenia, prędkości kątowej i pola magnetycznego”

 

 6.  Zgłoszenie P-398587 z dn. 23.03.2012

Twórcy: Rafał Cupek, Adam Ziębiński, Łukasz Huczała, Artur Porębski

Tytuł:„ Sposób i układ wspomagający uruchamiania rozproszonych systemów sterowania budowanych na bazie sieci przemysłowych”

  

7.  Zgłoszenie P-398402 z dn. 12.03.2012

Twórcy: Witold Ilewicz, Aleksander Nawrat, Witold Ilewicz, Roman Koteras,   Krzysztof Daniec     

Tytuł:„Sposób kalibracji trójosiowych czujników przyśpieszenia, prędkości kątowej i pola magnetycznego”

 

 8.  Zgłoszenie Wp.19901  z dn. 23.07.2012

Twórcy: Damian Bereska, Aleksander Nawrat,  Damian Bereska, Krzysztof Daniec,     Sławomir Fraś, Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak,  Roman Koteras

Tytuł:„ Miniaturowy moduł inercyjnej jednostki pomiarowej”

  

9.  Zgłoszenie Wp.19902  z dn. 23.07.2012

Twórcy: Damian Bereska, Aleksander Nawrat,  Damian Bereska, Krzysztof Daniec,     Sławomir Fraś, Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak,  Roman Koteras

Tytuł:„ Obudowa konwertera USB-RS TTL RAu”

                  

10.  Zgłoszenie Wp.19903  z dn. 23.07.2012

Twórcy: Damian Bereska, Aleksander Nawrat,  Damian Bereska, Krzysztof Daniec,     Sławomir Fraś, Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak,  Roman Koteras

Tytuł:„ Enkoder magnetyczny”

 

 11.  Zgłoszenie P-401299  z dn. 24.10.2012

Twórcy: Krzysztof Dobosz  

Tytuł:„ Sposób interaktywnego sterowania urządzeniem z wykorzystaniem ekranu dotykowego”

                                     

12.  Zgłoszenie Wp.20344 z dn. 26.11.2012

Twórcy: Aleksander Nawrat,         Damian Bereska, Krzysztof Daniec, Sławomir Fraś, Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak, Roman Koteras  

Tytuł:„ Zminiaturyzowane urządzenie typu INS”

 

13.  Zgłoszenie Wp.20343 z dn. 26.11.2012

Twórcy: Aleksander Nawrat,         Damian Bereska, Krzysztof Daniec, Sławomir Fraś, Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak, Roman Koteras  

Tytuł:„ Moduł inercyjnej jednostki pomiarowej”                              

                                           

14.  Zgłoszenie Wp.20342 z dn. 26.11.2012

Twórcy: Aleksander Nawrat,         Damian Bereska, Krzysztof Daniec, Sławomir Fraś, Witold Ilewicz, Karol Jędrasiak, Roman Koteras  

Tytuł:„ Sensor wizyjny z podświetlaczem IR”

                                              

 

Wydział Budownictwa

                                              

1.  Zgłoszenie P- 397813 z dn. 16.01.2012

Twórcy: Janusz Belok

Tytuł:„ Przegroda zewnętrzna o dynamicznej charakterystyce energetyczej”

 

2.  Zgłoszenie P-398498 z dn. 19.03.2012

Twórcy:Krzysztof Gromysz

Tytuł:„Sposób wykrywania rozwarstwienia w żelbetowych płytach warstwowych”

 

3.  Zgłoszenie P-400059 z dn. 20.07.2012

Twórcy: Adam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Tytuł:„ Badanie szybkości korozji zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych z uwzględnieniem zmiennych warunków termicznych i wilgotnościowych”

   

     

Wydział Chemiczny

 

1.  Zgłoszenie P-398036 z dn. 07.02.2012

Twórcy: Jan Thullie, Michał Palica, Alicja Kocur, Andrzej Gierczycki, Andrzej Jarzębski

Tytuł:„Sposób doprowadzenia i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora o potrójnym sprzężeniu cieplnym z rewersją zewnętrzną”

 

2.  Zgłoszenie P-398086 z dn. 13.02.2012

Twórcy: Jan Thullie, Michał Palica, Alicja Kocur, Andrzej Gierczycki, Andrzej Jarzębski

Tytuł:„Sposób doprowadzenia i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora o potrójnym sprzężeniu cieplnym z rewersją wewnętrzną”

 

3.  Zgłoszenie P-398087 z dn. 13.02.2012

Twórcy: Michał Jadmiński, Wiesław Szeja, Anna Kasprzycka, Gabriela Pastuch Gawołek, Agata Ptaszek

Tytuł:„ Sposób otrzymywania pochodnych tiocukrów przez izomeryzację tiokarbaminianów glikozylowych”

 

4.  Zgłoszenie P-398088 z dn. 13.02.2012

Twórcy: Michał Jadmiński, Wiesław Szeja, Anna Kasprzycka, Gabriela Pastuch Gawołek, Agata Ptaszek

Tytuł:„ Sposób otrzymywania selektywnie zabezpieczonych pochodnych glikozylotioli i tioglikozydów”

 

5.  Zgłoszenie P-398242 z dn. 27.02.2012

Twórcy: Jan Zawadiak, Marek Mrzyczek, Tomasz Piotrowski

Tytuł:„Zastosowanie związku 1,3-Bis-[3’-(4’’-metoksyfenylo)-3’-oksopriopionylu]benzenu jako środka absorbującego promieniowanie w zakresie UV-A oraz sposób wytwarzania”

 

6.  Zgłoszenie P-398920  z dn. 23.04.2012

Twórcy: Jan   Zawadiak, Adam Marek, Barbara Hefczyc, Beata Orlińska, Tomasz Piotrowski

Tytuł:„ Sposób utleniania polipropylenu w dyspersji wodnej”

 

7.  Zgłoszenie P-399167 z dn. 14.05.2012

Twórcy: Andrzej Mianowski, Mateusz Ciszewski

Tytuł:„ Sposób wytwarzania grafitu eksfoliowanego metodami chemicznymi.”

                                     

8.  Zgłoszenie P-399390 z dn. 01.06.2012

Twórcy: Wiesław Szeja, Katarzyna Goj, Grzegorz Grynkiewicz, Aleksandra Rusin, Radosław Kitel  

Tytuł:„ Sposób otrzymywania i zastosowanie glikokoniugatów pochodnych epoksycukrów i genisteiny jako związków indukujących apoptozę”  

 

9. Zgłoszenie P-399328 z dn. 28.05.2012

Twórcy: Monika Śmiga-Matuszowicz, Katarzyna Jaszcz, Jan Łukaszczyk       

Tytuł:„Biodegradowalny, wstrzykiwalny substytut tkanki kostnej”

                                                                          

10.  Zgłoszenie P-399632 z dn. 12.06.2012

Twórcy: Marek Kowalczuk,Piotr Kurcok, Michał Michalak, Jan Zawadiak, Adam         Marek         

Tytuł:„Nowe funkcjonalizowane makromonomery polihydroksyalkanianowe, sposób ich wytwarzania”

 

Wspólność:   Polska Akademia Nauk Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych (PAN CMPW)                                               

 

11.  Zgłoszenie P-401175 z dn. 12.10.2012

Twórcy: Ginter Nawrat, Paweł Nowak, Maciej Gonet, Tomasz Wieczorek, Wojciech Simka,  Agnieszka Krząkała,         Łukasz Nieużyła, Artur Maciej, Andrzej Gardeła  

Tytuł:„ Elektrody kompozytowe i sposób wytwarzania elektrod kompozytowych do procesów wydzielania i jonizacji wodoru wykazujących właściwości elektrokatalityczne w reakcjach elektrodowych wydzielania/jonizacji wodoru”

                           

12.  Zgłoszenie P-401665 z dn. 19.11.2012

Twórcy: Beata Orlińska, Jan Zawadiak, Adam Marek, Iwona Szmidt   

Tytuł:„ Sposób otrzymywania wodoronadtlenków z 2,6-diizopropylonaftalenu”

                           

13.  Zgłoszenie P-401666 z dn. 19.11.2012

Twórcy: Beata Orlińska, Jan Zawadiak, Adam Marek, Iwona Szmidt   

Tytuł :”Sposób otrzymywania wodoronadtlenków z 4,4’-diizopropylobifenylu”

                           

14.  Zgłoszenie P-402050 z dn. 14.12.2012

Twórcy: Sylwia Waśkiewicz, Andrzej Milewski, Adam Bach

Tytuł :” Sposób wytwarzania żywic epoksydowych na bazie sacharydów i ich pochodnych acetalowych”

 

 

Wydział Elektryczny

 

1.  Zgłoszenie P-399891 z dn. 11.07.2012

Twórcy: Tadeusz Skubis, Anna Piaskowy          

Tytuł:„Sposób wzorcowania precyzyjnego autotransformatorowego indukcyjnego dzielnika napięcia.”

                                              

2.  Zgłoszenie P-399892 z dn. 11.07.2012

Twórcy: Tadeusz Skubis, Anna Piaskowy 

Tytuł:„Sposób pomiaru rezystancji i indukcyjności rozproszenia uzwojeń autotransformatora o znamionowej przekładni napięciowej równej 1:1”

                  

3.  Zgłoszenie P-400376 z dn. 14.08.2012

Twórcy: Franciszek Witos, Zbigniew Opilski                 

Tytuł:„Sposób lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym olejowym w oparciu o mapy deskryptorów emisji akustycznej w dziedzinie częstotliwości”

 

4.  Zgłoszenie P-400377 z dn. 14.08.2012

Twórcy: Franciszek Witos, Grzegorz Szerszeń, Maciej    Setkiewicz             

Tytuł:„ Uchwyt mocujący  zwłaszcza dla czujników emisji akustycznej do bocznych powierzchni kadzi transformatora.”

        

5.  Zgłoszenie P-401003 z dn. 01.10.2012

Twórcy: Seweryn Mazurkiewicz, Marek Szymczak,        Rafał Stępień          , Marcin Maciążek, Tomasz Chaja                                                        

Tytuł:„ Zderzak elektrodynamiczny do pochłaniania energii kinetycznej”                                    

                                              

6.  Zgłoszenie P-401068 z dn. 05.10.2012

Twórcy: Roman Rogoziński, Paweł Karasiński, Cuma Tyszkiewicz                 

Tytuł:„ Sposób przygotowania maski dielektrycznej dla procesów selektywnej wymiany jonowej w technologiach optyki planarnej”.      

                                                       

7.  Zgłoszenie P-401112 z dn. 09.10.2012

Twórcy: Tomasz Biskup,  Aleksander Bodora, Arkadiusz Domoracki                      

Tytuł:„ Sposób sterowania 3-fazowego falownika napięcia przeznaczonego do zasilania silnika synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM w trybie hamowania odzyskowego”                                                                          

 

8.  Zgłoszenie P-402049 z dn. 14.12.2012

Twórcy: Tadeusz Pustelny, Grzegorz Konieczny           

Tytuł:„ Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca”                                                     

 

 

Wydział Górnictwa i Geologii

        

1.  Zgłoszenie P-397814  z dn. 16.01.2012

Twórcy: Jan Drenda, Jan Kania, Piotr Buchwald, Jan Szlązak, Stanisław Szweda, Józef Markowicz

Tytuł: „Sposób bezpośredniego odmetanowania i inertyzacji strefy zawału przodka ścianowego”

 

2.  Zgłoszenie P-397883  z dn. 23.01.2012

Twórcy: Jan Drenda, Jan Kania, Piotr Buchwald, Jan Szlązak, Stanisław Szweda, Józef Markowicz

Tytuł:„ Segment wysięgnika zawałowego odmetanowania i  inertyzacji strefy zawału ściany węglowej”

 

3.  Zgłoszenie P-398037 z dn. 07.02.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Stanisław Mikuła, Tadeusz Giza, Piotr Sobota, Andrzej Wieczorek, Edward Kusak, Stanisław Tytko, Arnold Bul

Tytuł:„ Sposób wytwarzania odlewów bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych, zwłaszcza stosowanych w górnictwie węgla kamiennego”

 

4.  Zgłoszenie P-398240 z dn. 27.02.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Stanisław Mikuła, Tadeusz Giza, Piotr Sobota,  Rajmund Mann, Andrzej Wieczorek, Edward Kusak, Stanisław Tytko

Tytuł:„Sposób wytwarzania dzielonych w płaszczyźnie osi bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych, zwłaszcza górniczych”

 

5.  Zgłoszenie P-398241 z dn.27.02.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Andrzej Wieczorek, Tadeusz Giza, Piotr Sobota, Stanisław Mikuła, Edward Kusak, Stanisław Tytko

Tytuł:„Sposób zwiększania odporności na zużycie bębnów łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzebłowych”

 

6.  Zgłoszenie P-398239 z dn. 27.02.2012

Twórcy: Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Stanienda, Jacek Nowak

Tytuł:„Instalacja i sposób przeprowadzania sorpcji gazów, zwłaszcza SOx

 

7.  Zgłoszenie P- 399585 z dn. 09.07.2012

Twórcy: Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Andrzej Wieczorek, Adam Heyduk, Joachim Pielot, Jarosław Joostberens

Tytuł:„Urządzenie do pobierania próbek materiałów sypkich”

 Wspólność:KOMAG

 

8.  Zgłoszenie P-400993 z dn. 01.10.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Stanisław Mikuła,          Tadeusz Giza, Piotr   Sobota, Edward Kusak,       Stanisław Tytko

Tytuł:„ Sposób wykonywania form odlewniczych bębnów łańcuchowych przenośników zgrzeblowych, zwłaszcza górniczych”

 

9.  Zgłoszenie P-400994 z dn. 01.10.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Stanisław Mikuła, Piotr Cheluszka, Tadeusz Giza, Eryk Remiorz, Piotr Sobota

Tytuł:„ Przyrząd pomiarowy do kontroli stopnia zużycia gniazda bębna łańcuchowego przenośnika zgrzebłowego”

                                                       

10.  Zgłoszenie P-400995 z dn. 01.10.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Stanisław Mikuła, Piotr Cheluszka, Tadeusz Giza, Eryk Remiorz, Piotr Sobota

Tytuł:„ Sposób kontroli stopnia zużycia bębnów łańcuchowych, zwłaszcza górniczych przenośników zgrzebłowych i przyrząd do realizacji tego sposobu”

 

11.  Zgłoszenie P-401093 z dn. 08.10.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Piotr Cheluszka, Piotr Sobota

Tytuł:„ Sposób urabiania skał zwłaszcza kombajnem chodnikowym ze zmienną prędkością obrotową głowic urabiających”

 

12.  Zgłoszenie P-401862 z dn. 03.12.2012

Twórcy: Marian Dolipski, Stanisław Mikuła,          Piotr Cheluszka,       Tadeusz Giza, Eryk Remiorz,         Piotr         Sobota         

Tytuł:„ Zintegrowany miernik zużycia bębnów łańcuchowych przenośników zgrzebłowych”

 

  

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

1.  Zgłoszenie P-397933 z dn. 30.01.2012

Twórcy: Agnieszka Fornalczyk, Roman Przyłucki, Mariola Saternus, Sławomir Golak, Romuald Kadzimierz, Bogdan Sikora, Zdzisław Kężel, Władysław Chruślicki

Tytuł:„ Sposób odzyskowania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych”

 

2.  Zgłoszenie P-398009 z dn. 06.02.2012

Twórcy: Witold Janik

Tytuł:„ Sposób zintegrowanego znaczenia elementów”

 

3.  Zgłoszenie P-399943 z dn. 13.07.2012

Twórcy:Jakub Wieczorek, Jerzy Łabaj, Leszek Blacha, Jakub Lipart, Beata Oleksiak, Grzegorz Siwiec                                                                                 

Tytuł:„Sposób wytworzenia kompozytu, stop srebra - ceramiczne cząstki zbrojące”

 

4.  Zgłoszenie P-399944 z dn. 13.07.2012

Twórcy: Jakub Wieczorek, Jerzy Łabaj, Leszek Blacha, Jakub Lipart, Beata Oleksiak

Tytuł:„ Sposób przygotowania wsadu w postaci grudek do przerobu w piecu obrotowo-wahadłowym w oparciu o surowce wtórne zawierające ołów oraz alternatywne do koksu materiały węglonośne.”

 

5.  Zgłoszenie P-399945 z dn. 13.07.2012

Twórcy: Jerzy Łabaj, Leszek Blacha, Agnieszka   Szkliniarz, Jakub Lipart, Beata Oleksiak, Grzegorz Siwiec, Jakub Wieczorek

Tytuł:„ Wytwarzanie zapraw do bezołowiowych stopów typu SAC szczególnie w oparciu o odpadowe surowce srebronośne”

 

6.  Zgłoszenie P-400196 z dn. 31.07.2012

Twórcy: Danuta Krupka, Jerzy Czekaj, Jan Galicki, Jacek Jakubowski 

Tytuł:„Sposób przerobu cynkonośnych pyłów stalowniczych w kierunku otrzymywania koncentratów cynku i koncentratów ołowiu”

Wspólność: Bolesław Recycling

 

7.  Zgłoszenie P-400856 z dn. 21.09.2012

Twórcy: Sławomir Golak             

Tytuł:„ Sposób wytwarzania nanokompozytów w osnowie metalowej”

 

   

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

1.  Zgłoszenie P-397756  z dn. 09.01.2012

Twórcy: Andrzej Szlęk

Tytuł:„Urządzenie wspomagające spalanie biomasy zwłaszcza słomy”

 

2.  Zgłoszenie P-397811  z dn. 16.01.2012

Twórcy: Wojciech Hryb, Artur Czachor

Tytuł:„Sposób separacji i separator zwłaszcza odpadów”

 

3.  Zgłoszenie P-397812  z dn. 16.01.2012

Twórcy: Andrzej Wilk

Tytuł:„Wirowa pompa wielostopniowa”

 

4.  Zgłoszenie P-398400 z dn. 12.03.2012

Twórcy: Grzegorz Cema, Joanna Surmacz-Górska

Tytuł:„Sposób oczyszczania ścieków komunalnych i biologiczna oczyszczalnia ścieków zwłaszcza do usuwania związków azotu”

  

5.  Zgłoszenie P-398691 z dn. 02.04.2012

Twórcy: Andrzej Korczak, Grzegorz Peczkis, Stanisław Perchał

Tytuł:„ Reduktor przepływu płynu”

Wspólność: Navotech Inżynieria Srodowiska Janusz Łysoń

 

6.  Zgłoszenie P-400226  z dn. 03.08.2012

Twórcy: Dorota Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska, Agnieszka         Bodnar

Tytuł:„Metoda oznaczania albendanzolu w tkance roślinnej na przykładzie Vicia faba major”

 

7.  Zgłoszenie P-400227  z dn. 03.08.2012

Twórcy: Dorota Marciocha, Joanna Kalka, Jolanta Turek-Szytow, Joanna Surmacz-Górska, Agnieszka         Bodnar

Tytuł:„Metoda oznaczania lewamizolu w tkance roślinnej na przykładzie Vicia faba major”

                

8.  Zgłoszenie P-400375 z dn. 14.08.2012

Twórcy: Marcin        Liszka, Jakub Tuka, Krzysztof Hoinka, Grzegorz Nowak  , Grzegorz Szapajko                            

Tytuł:„ Sposób sprężania gazów technicznych, zwłaszcza dwutlenku węgla”

 

9.  Zgłoszenie P-400378 z dn. 14.08.2012

Twórcy: Józef Pastuszka, Piotr Iwasiewicz                                      

Tytuł:„Aspirator aerozoli bakteryjnych i grzybowych zwłascza do wyznaczania bardzo niskich stężeń”

      

10.  Zgłoszenie P-401252 z dn. 16.10.2012

Twórcy: Wojciech Hryb                                  

Tytuł:„Sposób intensyfikacji procesów kompostowania oraz instalacja do ogrzewania pryzmy podczas procesu kompostowania”

       

11.  Zgłoszenie P-401111 z dn. 09.10.2012

Twórcy: Paweł Bargiel, Wojciech Kostowski                                    

Tytuł:„ Sposób zwiększania mocy turbiny gazowej zasilanej paliwem gazowym zwłaszcza gazem ziemnym”

 

 

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

1.  Zgłoszenie P-397882  z dn. 23.01.2012

Twórcy: Paweł Szmidt, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Edyta Krzystała

Tytuł: „Sposób autonomicznej akwizacji szybkozmiennych sygnałów napięciowych”

  

2.  Zgłoszenie P-398223 z dn. 24.02.2012

Twórcy:Leszek Dobrzański, Małgorzata Musztyfaga, Marcin Staszuk

Tytuł:„Stanowisko pomiarowe elektrod zwłaszcza przednich krzemowego ogniwa fotowoltaicznego”

 

3.  Zgłoszenie P-398401 z dn. 12.03.2012

Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, Edyta Krzystała

Tytuł:„Stanowisko do badania wymuszeń impulsowych oddziałujących na siedzisko pasażerów pojazdów, zwłaszcza pojazdów specjalnych”

 

4.  Zgłoszenie P-399826 z dn. 05.07.2012

Twórcy: Aleksander Lisiecki, Damian Janicki, Jerzy Cebo, Michał Barczyk

Tytuł:„ Sposób wytwarzania przegubów maszyn i urządzeń zwłaszcza maszyn rolniczych składanych do transportu drogowego”

 Wspólność: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” sp. z o.o.

 

5.  Zgłoszenie P-399825 z dn. 05.07.2012

Twórcy: Aleksander Lisiecki, Damian Janicki, Tadeusz Spyra, Mariusz Paś

Tytuł:„Sposób wytwarzania cienkościennych konstrukcji przestrzennych zwłaszcza ram do termicznego formowania szyb”

 Wspólność: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” sp. z o.o.

 

6.  Zgłoszenie P-400276 z dn. 07.08.2012

Twórcy: Jarosław Kaczmarczyk

Tytuł:„Sposób i gilotyna do cięcia pakietów blach”

 

7.  Zgłoszenie W.121351 z dn. 17.09.2012

Twórcy: Sebastian Tosta, Marek Wyleżoł 

Tytuł:„ Przyrząd do samodzielnego spożywania posiłków przez osoby z pourazowym brakiem palców dłoni”

 

8.  Zgłoszenie P-400855 z dn. 21.09.2012

Twórcy: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk  

Tytuł:„ Czujnik do pomiaru ciśnienia oddziałującego na klatkę piersiową pasażera pojazdów specjalnych podczas wybuchu ładunku pod pojazdem”                              

                                                                                            

9.  Zgłoszenie P-400892 z dn. 24.09.2012

Twórcy: Tadeusz Koprowski,         Andrzej Dymarek, Tomasz Dzitkowski, Andrzej Jeziorowski, Andrzej Kubica        

Tytuł:„ Mechanizm do pokonywania wózkiem inwalidzkim przeszkód, zwłaszcza przy korzystaniu z komunikacji publicznej”

                                                     

10.  Zgłoszenie P-401293 z dn. 22.10.2012

Twórcy: Andrzej Klimpel,  Andrzej Stanisław Klimpel     

Tytuł:„ Sposób zgrzewania oporowego zgniotowego taśm pił taśmowych”

       

11.  Zgłoszenie P-401578 z dn. 12.11.2012

Twórcy: Andrzej Klimpel

Tytuł:„ Sposób wytwarzania hybrydowych łączników lin napinających i lin pierścieniowych konstrukcji dachów o wysokiej jakości i własnościach mechanicznych”

                                              

                                                                                            

Wydział Transportu

1.  Zgłoszenie P-398311 z dn. 05.03.2012

Twórcy: Andrzej Posmyk, Jerzy Myalski, Henryk Wistuba

Tytuł:„Sposób wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego zawierającego smary cierne”

Wspólność: Uniwersytet Śląski

 

2.  Zgłoszenie P-399779 z dn. 03.07.2012

Twórcy: Andrzej Posmyk, Henryk Bąkowski, Łukasz Bąk

Tytuł:„ Sposób otrzymywania elektrolitu zwłaszcza do utleniania taśm aluminiowych przeznaczonych na uzwojenia cewek”

 

 

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 

1.  Zgłoszenie P-399166 z dn. 14.05.2012

Twórcy: Jacek Pawlyta, Konrad Tudyka

Tytuł:„Sposób otrzymywania ciekłego scyntylatora do pomiaru radioaktywności izotopu węgla 14C w ciekłych palnych związkach organicznych a zwłaszcza w paliwch oraz smarach ”

 

2.  Zgłoszenie P-402087 z dn. 17.12.2012

Twórcy: Konrad Tudyka, Andrzej Bluszcz

Tytuł:„ Sposób redukcji tła fotopowielacza”        

                                     

3.  Zgłoszenie P-402088 z dn. 17.12.2012

Twórcy: Konrad Tudyka, Andrzej Bluszcz, Beata Kozłowska, Jacek Pawlyta, Adam Michczyński

Tytuł:„ Sposób pomiaru radioaktywności 14C z eliminacją składowej zliczeń pochodzącej z produktów sukcesywnego rozpadu 222Rn za pomocą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej”

 Wspólność: Uniwersytet Śląski

                                     

 

Wydział Organizacji i Zarządzania

                  

1. Zgłoszenie P-398897 z dn. 20.04.2012

Twórcy: Witold Biały

Tytuł: „Przyrząd określający urabialność węgla lub skał otaczających z wykorzystaniem technologii informatycznych”

 

INNE

1.  Zgłoszenie P-397895 z dn. 25.01.2012

Twórca:

Tytuł: „ Urządzenie do  skanowania ran zwłaszcza oparzeniowych i trudno gojących się oraz sposób skanowania ran”

 

 

Wspólność: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2012