Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz

Politechniki Śląskiej w roku 2014

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.        Zgłoszenie P.407213      z dn. 17.02.2014

Twórcy: Paweł TOMKIEWICZ, Aleksander MIERA, Jacek SZUBER, Anna PIOTROWSKA

Tytuł: „Układ geometryczno-elektryczny odwrotnej sondy Kelvina z wymuszeniem 
          piezoelektrycznym z generatorem napięcia przemiennego”

2.        Zgłoszenie P.407888      z dn. 14.04.2014

Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Maciej SURMA, Dariusz WÓJCIK

Tytuł: „Ogniwo filtru pasmowoprzepustowego o szerokim zakresie przestrajania do 
          obwodów wejściowych mikrofalowych odbiorników radiowych, zwłaszcza 
          odbiorników radia programowalnego”

3.        Zgłoszenie P.408393      z dn. 02.06.2014

Twórcy: Wojciech OLIWA, Grzegorz WIECZOREK

Tytuł: „Sposób i urządzenie do pomiaru czasu opóźnienia sygnału w dalmierzach”

4.        Zgłoszenie Z.431897      z dn. 01.08.2014

Twórcy: Michał PŁATEK, Tomasz TARGIEL

Tytuł: „HIGH FLYERS”

5.        Zgłoszenie EP14460056 z dn. 12.09.2014

Twórcy: Krzysztof CYRAN

Tytuł: „Urządzenie do automatycznego testowania selekcji w genach o zwiększonej 
           dokładności detekcji”

6.        Rejestracja Wp.22663    z dn. 29.09.2014

Twórcy: Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Krzysztof DANIEC, Sławomir FRAŚ, 
            Witold ILEWICZ, Karol JĘDRASIAK, Roman KOTERAS, Paweł IWANECZKO,   
            Maciej SIMEK

Tytuł: „Maszyna kalibracyjna”

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

1.        Rejestracja Wp. 22285   z dn. 23.05.2014

Twórcy: Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Tomasz STEIDL

Tytuł: „Kanałowa płyta izolacyjna”

2.        Zgłoszenie P.408473      z dn. 09.06.2014

Twórcy: Piotr OWERKO, Marcin HONKISZ

Tytuł: „Sonda i sposób pomiaru geometrii osłon cięgien sprężających”

Współuprawnieni:   Piotr OWERKO, Marcin HONKISZ

 

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.        Zgłoszenie P.407124      z dn. 10.02.2014

Twórcy: Katarzyna SZYMAŃSKA, Andrzej JARZĘBSKI

Tytuł: „Sposób funkcjonalizacji powierzchni monolitów porowatych zwłaszcza 
           krzemionkowych”

2.        Zgłoszenie P.407485      z dn. 11.03.2014

Twórcy: Wojciech SIMKA, Alicja KAZEK-KĘSIK, Maciej SOWA

Tytuł: „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tantalu, niobu i cyrkonu metodą 
          plazmowego utleniania elektrochemicznego”

3.        Zgłoszenie P.407486      z dn. 11.03.2014

Twórcy: Wojciech SIMKA, Alicja KAZEK-KĘSIK, Maciej SOWA

Tytuł: „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów metodą 
           plazmowego  utleniania elektrochemicznego”

4.        Zgłoszenie P.407747      z dn. 31.03.2014

Twórcy: Andrzej MIANOWSKI, Tomasz SIUDYGA, Aleksander SOBOLEWSKI, 
            Marek ŚCIĄŻKO, Tomasz RADKO

Tytuł: „Sposób wytwarzania lepiszcza do zagęszczania materiałów sypkich”

Współuprawnieni:           Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

5.        Zgłoszenie P.407883      z dn. 14.04.2014

Twórcy: Agnieszka STOLARCZYK, Roman TURCZYN, Anna JANUSZKIEWICZ-
             -KALENIAK, Kinga KĘPSKA

Tytuł: „Sposób wytwarzania materiału membranowego zdolnego do selektywnego 
          rozdziału azotu od tlenu oraz zastosowanie regioregularnego 
          poli(3-heksylotiofen) do wytwarzania membran”

6.        Zgłoszenie P.407884      z dn. 14.04.2014

Twórcy: Agnieszka STOLARCZYK, Roman TURCZYN, Anna JANUSZKIEWICZ-
               -KALENIAK, Kinga KĘPSKA

Tytuł: „Makrocząsteczka grzebieniowa polimetylosiloksan-graf-polimer skoniugowany- 
          graf-polieter oraz sposób jej wytwarzania”

7.        Zgłoszenie P.408190      z dn. 12.05.2014

Twórcy: Artur MACIEJ, Wojciech SIMKA, Ginter NAWRAT

Tytuł: „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej galwanicznych stopów Zn-Ni metodą 
          utleniania anodowego”

8.        Zgłoszenie P.408233      z dn. 19.05.2014

Twórcy: Joanna KLUCZKA, Maria ZOŁOTAJKIN, Jerzy CIBA

Tytuł: „Kompozycja mieszaniny do odkwaszania gleb rolnych lub leśnych”

9.        Zgłoszenie P.408633      z dn. 23.06.2014

Twórcy: Jarosław POLAŃSKI, Piotr BARTCZAK, Tomasz SIUDYGA, Andrzej MIANOWSKI

Tytuł: „Sposób otrzymywania skojarzonego nanomateriału metalicznego oraz jego 
           zastosowanie”

Współuprawnieni:         Uniwersytet Śląski, Katowice

10.    Zgłoszenie P.409547      z dn. 22.09.2014

Twórcy: Anna CHROBOK, Karlina MATUSZEK, Magdalena SITKO

Tytuł: „Sposób otrzymywania laktonów w reakcji utleniania Baeyera-Villigera”

11.    Zgłoszenie P.409925      z dn. 27.10.2014

Twórcy: Marian TUREK, Jacek SZCZERBA

Tytuł: „Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu z wód zasolonych”

Współuprawnieni:           AGH im. Stanisława Staszica, Kraków

                                    Zakłady Magnetyzowe ROPCZYCE" S.A.

12.    Zgłoszenie P.409944      z dn. 27.10.2014

Twórcy: Marian TUREK, Jacek SZCZERBA

Tytuł: „Sposób strącania wodorotlenku magnezu z wód zasolonych”

Współuprawnieni:          AGH im. Stanisława Staszica, Kraków

                                  Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A

13.    Zgłoszenie P.409371     z dn. 04.09.2014

Twórcy:  Marek JEDZINIAK, Patryk HOLONA, Danuta CEBULA, Dariusz PROSTAŃSKI,  
             Marek KALITA, Dominik BAŁAGA, Michał SIEGMUND, Marek ŚCIĄŻKO,
             Aleksander SOBOLEWSKI, Grzegorz TOMASZEWICZ, Andrzej MIANOWSKI,
             Tomasz SIUDYGA, Tomasz RADKO, Marek HELIŃSKI

Tytuł:   „Sposób i urządzenie do ciągłego termicznego rozkładu odpadowych tworzyw
             sztucznych”

Współuprawnieni:          ITG KOMAG, Gliwice

                                    ICHPW, Gliwice

                                    Hellfeier Sp. z o.o.

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.        Zgłoszenie P.407644      z dn. 24.03.2014

Twórcy: Romuald GRZENIK

Tytuł: „Silnik elektryczny ze wzbudzeniem hybrydowym”

2.        Zgłoszenie P.407702      z dn. 28.03.2014

Twórcy: Dawid MAKIEŁA

Tytuł: „Oświetlenie serwisowo-naprawczo-diagnostyczne zwłaszcza w motoryzacji”

3.        Zgłoszenie P.408203      z dn. 13.05.2014

Twórcy: Andrzej SIKORA, Barbara KULESZ

Tytuł: „Układ transformatora prostownikowego do zasilania trakcji miejskiej”

4.        Zgłoszenie P.408772      z dn. 07.07.2014

Twórcy: Adam KOCHAN, Tomasz TRAWIŃSKI, Krzysztof KLUSZCZYŃSKI,       
                  Zbigniew PILCH, Wojciech BURLIKOWSKI

Tytuł: „Hybrydowy generator drgań skrętnych”

Współuprawnieni:            Firma „Adam KOCHAN”, Gliwice

5.        Zgłoszenie P.409723      z dn. 07.10.2014

Twórcy: Krzysztof KRYKOWSKI, Janusz HETMAŃCZYK, Dawid MAKIEŁA, 
                  Roman MIKSIEWICZ, Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ, Roman KOLANO, 
                  Aleksandra KOLANO-BURIAN, Marcin POLAK

Tytuł: „Stojan zwłaszcza do wysokoobrotowego silnika PM BLDC”

6.        Zgłoszenie P.409724      z dn. 07.10.2014

Twórcy: Krzysztof KRYKOWSKI, Janusz HETMAŃCZYK, Dawid MAKIEŁA, 
                  Roman MIKSIEWICZ, Zbigniew GAŁUSZKIEWICZ

Tytuł: „Sposób mocowania magnesów w silnikach bezszczotkowych wzbudzanych 
                magnetoelektrycznie zwłaszcza w wysokoobrotowych silnikach PM BLDC”

 

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.        Zgłoszenie P.406942      z dn. 27.01.2014

Twórcy: Jarosław BRODNY, Beata BORSKA, Magdalena TUTAK

Tytuł: „Układ pomiarowy do wyznaczania parametrów uderzenia mechanicznego”

2.        Zgłoszenie P.407312      z dn. 24.02.2014

Twórcy: Marcin LUTYŃSKI

Tytuł: „Sposób intensyfikacji zgazowania węgla w generatorze podziemnym”

3.        Zgłoszenie P.407377      z dn. 03.03.2014

Twórcy: Jarosław BRODNY, Anna KULCZYCKA

Tytuł: „Podkładka deformacyjna do określenia siły osiowej w śrubie strzemienia 
                górniczego”

4.        Zgłoszenie P.407535      z dn. 14.03.2014

Twórcy: Jarosław BRODNY

Tytuł: „Układ pomiarowy do badania łukowych złączy ciernych na zginanie”

5.        Zgłoszenie P.407885      z dn. 14.04.2014

Twórcy: Jarosław BRODNY, Marcel ŻOŁNIERZ

Tytuł: „Układ pomiarowy do wyznaczania współczynnika sprzężenia ciernego”

6.        Zgłoszenie P.409482      z dn. 12.09.2014

Twórcy: Marek JASZCZUK, Zygmunt SROKOSZ, Jan KANIA, Jan KRUPA, 
            Adam NARBUTT

Tytuł: „Sposób urabiania ściany węglowej”

7.        Zgłoszenie P.409513      z dn. 15.09.2014

Twórcy: Marcin LUTYŃSKI

Tytuł: „Sposób pomiaru przepuszczalności warstwy materiału podsadzkowego 
                wypełniającego szczelinę próbki skalnej”

8.        Zgłoszenie P.410550      z dn. 15.12.2014

Twórcy: Tomasz SUPONIK, Dawid GAJDA

Tytuł: „Urządzenie do odzyskiwania metali z wód procesowych”

9.        Zgłoszenie P.410544      z dn. 15.12.2014

Twórcy: Tomasz SUPONIK, Dariusz PAŁKA

Tytuł: „Filtr do usuwania jonów metali i siarczanów z wód”

Współuprawniony: ENKO S.A.

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.        Zgłoszenie P.408274      z dn. 21.05.2014

Twórcy: Janusz RICHTER, Jan KRAJZEL, Irena KOŚCIAN-JASIŃSKA, 
                   Artur DUKALSKI

Tytuł: „Węgliki spiekane o udoskonalonych właściwościach korozyjnych 
                 i mechanicznych zwłaszcza do narzędzi górniczych”

Współuprawnieni:            Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o., Katowice

2.        Zgłoszenie P.408474      z dn. 09.06.2014

Twórcy: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Marek HETMAŃCZYK

Tytuł: „Sposób wytwarzania granul z rozseparowanych włókien węglowych krótkich 
                 rozmieszczonych izometrycznie przeznaczonych do aplikacji w kompozytach 
                 z osnową metalową”

3.        Zgłoszenie P410739       z dn. 22.12.2014

Twórcy: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Hanna MYALSKA

Tytuł: „Sposób konsolidacji wstępnej proszków nanoziarnistych z mikroziarnistymi, 
                nanoziarnistych z submikroziarnistymi oraz submikroziarnistych z
                mikroziarnistymi do otrzymywania kompozytów typu in situ”

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.        Zgłoszenie P.406940      z dn. 27.01.2014

Twórcy: Walter MUCHA, Józef Stefan PASTUSZKA, Tomasz DĘBOWSKI, 
                  Vidmantas ULEVICIUS, Valdemar SAVICKI, Genrik MORDAS, 
                  Ona GYLIENE

Tytuł: „Urządzenie do oczyszczania gazów spalinowych z silników samochodowych, oraz 
                sposób oczyszczania gazów spalinowych z silników samoobrotowych”

Współuprawnieni:          Tomasz Dębowski „AWG POLONEZ Tomasz Dębowski” Konin

                                   Centrum Nauk Fizycznych i Technologii Litwa

                                    JSC „AWG KATALIZATOR Group” Litwa

2.        Zgłoszenie P.406941      z dn. 27.01.2014

Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Ziemowit OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, 
                  Leszek REMIORZ

Tytuł: „Przemysłowy przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, także dwufazowej, 
                przepływającej rurociągiem”

3.        Zgłoszenie P.406943      z dn. 27.01.2014

Twórcy: WOJCIECH Hryb, Artur CZACHOR

Tytuł: „Sposób oceny efektywności sortowania odpadu”

4.        Zgłoszenie P.407401      z dn. 04.03.2014

Twórcy: Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Wacław WOJNAR,

Tytuł: „Podgrzewacz grodziowy do wyrównywania temperatury pary zwłaszcza w        
                kotłach parowych”

5.        Zgłoszenie P.407472      z dn. 10.03.2014

Twórcy: Andrzej WILK

Tytuł: „Połączenie wielostopniowych pomp wirowych do zrównoważenia naporu 
                 osiowego”

6.        Zgłoszenie P.408223      z dn. 16.05.2014

Twórcy: Dorota MARCIOCHA, Anna GNIDA, Joanna SURMACZ-GÓRSKA, 
                  Jolanta PODEDWORNA, Monika ŻUBROWSKA-SUDÓŁ

Tytuł: „Sposób termicznej hydrolizy związków wielocząsteczkowych”

Współuprawnieni:            Politechnika Warszawska, Warszawa

7.        Zgłoszenie P.408751      z dn. 04.07.2014

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Grzegorz PRZYBYŁA, Wojciech ADAMCZYK

Tytuł: „Sposób wykorzystania silnika spalinowego do jednoczesnej produkcji ciepła 
                 i energii elektrycznej”

8.        Zgłoszenie P.409132      z dn. 08.08.2014

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Wojciech ADAMCZYK, Ryszard BIAŁECKI, 
                  Adam KLIMANEK, Paweł KOZOŁUB, Gabriel WĘCEL

Tytuł: „Sposób modyfikacji kotłów wodnych i parowych”

9.        Zgłoszenie P.409133      z dn. 08.08.2014

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Anna KATELBACH-WOŹNIAK, Michał CHABIŃSKI

Tytuł: „Urządzenie do spalania paliw stałych”

10.    Zgłoszenie P.409512      z dn. 15.09.2014

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Anna KATELBACH-WOŹNIAK, Michał CHABIŃSKI

Tytuł: „Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych”

11.    Zgłoszenie P.410032      z dn. 03.11.2014

Twórcy: Andrzej SZLĘK, Grzegorz PRZYBYŁA

Tytuł: „Tłok do silników spalinowych tłokowych”

12.    Zgłoszenie P.410105      z dn. 12.11.2014

Twórcy: Sylwester KALISZ, Piotr OSTROWSKI, Michał POLOK, Marek PRONOBIS, 
                  Robert WEJKOWSKI, Wacław WOJNAR

Tytuł: „Sposób i system ciągłego monitorowania temperatury wypełnień regeneracyjnego
                   obrotowego podgrzewacza powietrza ROPR zwłaszcza kotła energetycznego”

 

WYDZIAŁ MECHANICZNO TECHNOLOGICZNY

1.       Zgłoszenie P.406944     z dn. 27.01.2014

Twórca: Tomasz MACHOCZEK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Arkadiusz MĘŻYK,                    
                   Damian GĄSIOREK

Tytuł: „Sposób wytwarzania korpusu spławika wędkarskiego”

2.      Zgłoszenie P.407552      z dn. 17.03.2014

Twórca: Piotr CZOP, Grzegorz WSZOŁEK, Mariusz HETMAŃCZYK,   
                  Tomasz WŁODARCZYK, Dawid JAKUBOWSKI

Tytuł: „Aktywny tłumik hydrauliczny zwłaszcza do strojenia komponentów i badania
                   wpływu zjawiska aeracji cieczy roboczej”

3.      Zgłoszenie P.407553      z dn. 17.03.2014

Twórca: Piotr CZOP, Grzegorz WSZOŁEK, Mariusz HETMAŃCZYK, 
                  Dawid JAKUBOWSKI

Tytuł: „Urządzenie do wyznaczania parametrów pracy zaworów pasywnych 
                 w szczególności zaworów dyskowych tłumików hydraulicznych metodą PIV”

4.      Zgłoszenie P.407554      z dn. 17.03.2014

Twórca: Piotr CZOP, Grzegorz WSZOŁEK, Mariusz HETMAŃCZYK, 
                  Damian SŁAWIK

Tytuł: „Urządzenie do badania statycznej i dynamicznej wytrzymałości zmęczeniowej
                   zaworów zbudowanych w oparciu o sprężyny dyskowe”

5.      Zgłoszenie P.407555      z dn. 17.03.2014

Twórca: Piotr CZOP, Grzegorz WSZOŁEK, Mariusz HETMAŃCZYK, 
                  Tomasz WŁODARCZYK

Tytuł: „Sposób pomiaru parametrów przepływu cieczy hydraulicznej metodą PIV przez 
                 zawory pasywne, w szczególności zaworów dyskowych, pod kątem zjawiska 
                 aeracji ”

6.      Zgłoszenie P.407482      z dn. 17.03.2014

Twórca: Józef STABIK, Arkadiusz JABŁOŃSKI, Tomasz GAWEŁ, Michał MAKSELON

Tytuł: „Urządzenie oraz sposób badania odporności na ścieranie elementów rurociągów 
                 z tworzyw polimerowych ”

7.      Zgłoszenie P.407887      z dn. 14.04.2014

Twórca: Weronika WOLANY, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, Grzegorz BENKE,
                   Zbigniew RDZAWSKI

Tytuł: „Nanokompozyt z nanorurek węglowych i termoodpornego metalu szlachetnego 
                oraz sposób jego wytwarzania”

8.      Zgłoszenie P.408055      z dn. 29.04.2014

Twórca: Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA, Wawrzyniec PANFIL,
                      Piotr PRZYSTAŁKA

Tytuł: „Robot do inspekcji łopat elektrowni wiatrowej”

9.      Zgłoszenie P.408235      z dn. 19.05.2014

Twórca: Anna KLOC-PTASZNA, Piotr MALARA

Tytuł: „Sposób wytwarzania gradientowego materiału kompozytowego Ti-ZrO2

10.  Zgłoszenie P.409265      z dn. 25.08.2014

Twórca: Sebastian PAWLAK, Grzegorz MUZIA

Tytuł: „Sposób wykrywania degradacji materiałów polimerowych zwłaszcza materiałów 
                kompozytowych o osnowie polimerowej”

11.  Zgłoszenie P.409931      z dn. 27.10.2014

Twórca: Jan WESZKA, Magdalena SZINDLER, Marek SZINDLER

Tytuł: „Barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania”

12.  Zgłoszenie P.410057      z dn. 04.11.014

Twórca: Jakub ŁABUŚ, Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN

Tytuł: „Układ przeniesienia napędu zwłaszcza dla hybrydowego pojazdu gąsienicowego”

13.  Zgłoszenie P.410106      z dn. 12.11.2014

Twórca: Piotr MALARA, Jarosław ŻMUDZKI

Tytuł: „Stomatologiczny implant stożkowy”

14.  Rejestracja Wp.22902    z dn. 20.11.2014

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Katarzyna SZLICHTA, 
                  Tomasz MACHOCZEK

Tytuł: „Wózek i/lub regał do transportu i przechowywania wewnętrznego materiałów
                    zwłaszcza książek oraz dokumentacji archiwalnych”

15.  Zgłoszenie P.410404      z dn. 05.12.2014

Twórca: Leszek A. DOBRZAŃSKI, Aleksandra DRYGAŁA, Marek SZINDLER, 
                  Magdalena SZINDLER, Janusz WYRWAŁ, Ewa JONDA

Tytuł: „Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania”

16.  Zgłoszenie P.410428      z dn. 08.12.2014

Twórca: Jan WESZKA, Tomasz TAŃSKI, Alfred BŁASZCZYK, Magdalena SZINDLER,
                   Marek SZINDLER, Aleksandra DRYGAŁA, Paweł JARKA

Tytuł: „Wielowarstwowe barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego
                 wytwarzania”

17.  Zgłoszenie P.410452      z dn. 08.12.2014

Twórca: Leszek Adam DOBRZAŃSKI, Andrzej HUDECKI

Tytuł: „Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach bioaktywnych 
                i bakteriobójczych”

18.  Zgłoszenie P.410427      z dn. 08.12.2014

Twórca: Leszek Adam DOBRZAŃSKI, Andrzej HUDECKI

Tytuł: „Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach bioaktywnych 
                i bakteriobójczych”

19.  Zgłoszenie P.410476      z dn. 10.12.2014

Twórca: Marek KREMZER, Marek SROKA, Bogusław ZIĘBOWICZ

Tytuł: „Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie aluminium i sposób jego 
                wytwarzania”

20.  Zgłoszenie P.410579      z dn. 17.12.2014

Twórca: Tomasz TAŃSKI, Andrzej HUDECKI, Wiktor MATYSIAK

Tytuł: „Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie ceramicznej z fazą 
                wzmacniającą i sposób jego  wytwarzania”

21.  Zgłoszenie P.410580      z dn. 17.12.2014

Twórca: Tomasz TAŃSKI, Andrzej HUDECKI, Wiktor MATYSIAK, Marcin BILEWICZ, 
                   Marek SROKA

Tytuł: „Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą 
                 wzmacniającą i sposób jego  wytwarzania”

22.  Zgłoszenie P.410713      z dn. 22.12.2014

Twórca: Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Mariusz PAWLAK, Jan KANIA, 
                  Krzysztof BASIURA

Tytuł: „Układ i sposób redukcji drgań w maszynach roboczych drążących lub
                     urabiających”

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1.        Zgłoszenie P.409062      z dn. 01.08.2014

Twórca: Anna STARCZEWSKA, Marian NOWAK, Piotr SZPERLICH

Tytuł: „Sposób otrzymywania kryształów fotonicznych o strukturze opali i odwrotnych 
           opali”

2.        Zgłoszenie P.409548      z dn. 22.09.2014

Twórca: Konrad TUDYKA, Agata WALENCIK, Alicja GABRYŚ, Paweł JANOWSKI

Tytuł: „Regulowana komora pomiarowa spektrometru ciekłoscyntylacyjnego”

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2014