Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz

Politechniki Śląskiej w roku 2016

 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.    Zgłoszenie Wp.24434      z dn. 11.04.2016

       Twórcy: Aleksander NAWRAT, Adam GAŁUSZKA, Witold ILEWICZ, 
            Karol JĘDRASIAK,Jan JĘDRASIAK                                            
Tytuł:    Obudowa lokalizatora

2.    Zgłoszenie P.419823        z dn. 15.12.2016

       Twórcy: Mirosław MAGNUSKI, Jarosław WROTNIAK
Tytuł:    Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach  
             gazowych z czujnikiem wykorzystujących akustyczne fale 
             powierzchniowe (AFP)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

1.    Zgłoszenie Wp.24232     z dn. 17.02.2016

       Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:    Krzesło

2.    Zgłoszenie Wp.24233     z dn. 17.02.2016

       Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:    Pudełko

3.    Zgłoszenie Wp.24546     z dn. 16.05.2016

       Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:    Fotel

4.    Zgłoszenie Wp.24547     z dn. 16.05.2016

       Twórca: Krzysztof GROŃ
Tytuł:    Fotel

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

1.    Zgłoszenie P.417442     z dn. 06.06.2016

       Twórcy: Mariusz JAŚNIOK, Tomasz JAŚNIOK
       Tytuł:     Sposób wytwarzania czujnika do monitorowania szybkości korozji 
                    zbrojenia zwłaszcza w istniejących konstrukcjach żelbetowych

2.    Zgłoszenie P.417640     z dn. 20.06.2016

       Twórcy: Mariusz JAŚNIOK, Tomasz JAŚNIOK
       Tytuł:     Sposób aplikacji czujników do monitorowania czynników 
                    wywołujących korozję zbrojenia zwłaszcza w istniejących 
                    konstrukcjach żelbetowych

 WYDZIAŁ CHEMICZNY

1.    Zgłoszenie P.417314     z dn. 25.05.2016

       Twórcy: Tomasz SIUDYGA, Andrzej MIANOWSKI
       Tytuł:     Sposób selektywnej rafinacji produktów z termicznego rozkładu 
                    tworzyw sztucznych zawierających poliolefiny

2.    Zgłoszenie P.417356    z dn. 30.05.2016

       Twórcy: Agata MAŁYSIAK, Magdalena STEC, Jan THULLIE, 
                   Piotr Maria SYNOWIEC
       Tytuł:    Osiowy wirnik mieszający (OWM)

3.    Zgłoszenie P.417749     z dn. 28.06.2016

       Twórcy: Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Jan CEBULA
       Tytuł:     Złoże filtracyjno-sorpcyjne

       Współuprawnieni: RMT1 i Akademia Techniczno-Humanistyczna 
                                        w Bielsku-Białej

4.    Zgłoszenie P.418011     z dn. 18.07.2016

       Twórcy: Katarzyna JASIAK, Agnieszka SIEWNIAK, Stefan BAJ, 
                   Łukasz KOTYRBA
       Tytuł:    Sposób otrzymywania cyklicznych węglanów alkilenowych

5.    Zgłoszenie P.418416     z dn. 22.08.2016

       Twórcy: Anna CHROBOK, Karolina MATUSZEK
       Tytuł:    Sposób otrzymywania amidów

6.    Zgłoszenie P.418479     z dn. 26.08.2016

Twórcy: Katarzyna SZYMAŃSKA, Klaudia ODROZEK, 
            Aurelia ZNISZCZOŁ, Andrzej JARZĘBSKI
Tytuł:    Cząsteczki krzemionkowego nośnika katalitycznego do reaktorów 
            ze złożem upakowanym zwłaszcza rotacyjnych reaktorów typu 
            SpinChem

7.    Zgłoszenie P.419029     z dn. 07.10.2016

       Twórcy: Dorota BABILAS, Piotr DYDO, Agata JAKÓBIK-KOLON, 
                   Andrzej MILEWSKI, Marian TUREK
       Tytuł:    Sposób oczyszczania mieszaniny oligoeteroli otrzymanych w reakcji 
                   (epi)chlorohydryny z gliceryną

8.    Zgłoszenie P.419212     z dn. 21.10.2016

       Twórcy: Jakub ADAMEK, Roman MAZURKIEWICZ, Anna WĘGRZYK
       Tytuł:     Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)imidów

9.    Zgłoszenie P.419198     z dn. 21.10.2016

       Twórcy:  Beata ORLIŃSKA, Jan ZAWADIAK, Dawid LISICKI
       Tytuł:     Sposób otrzymywania kwasu adypinowego

10.    Zgłoszenie P.419287    z dn. 28.10.2016

       Twórcy:  Monika ŚMIGA-MATUSZOWICZ, Anna KORYTKOWSKA-                     
                    WAŁACH
       Tytuł:     Układ pozajelitowego dostarczania leków typu implantów 
  
                    formowanych in situ (ISFI)

11.    Zgłoszenie P.419458     z dn.14.11.2016

       Twórcy: Marta MUSIOŁ, Danuta GILLNER, Karolina MATUSZEK, 
                   Anna CHROBOK
       Tytuł:    Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego

12.   Zgłoszenie P.419881      z dn.19.12.2016

       Twórcy: Artur MACIEJ, Artur WADAS, Maciej SOWA, Wojciech SIMKA                      
       Tytuł:    Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej powłok stopowych zawierających
                   cynk metodą utleniania anodowego

13.  Zgłoszenie P.419820      z dn. 15.12.2016

       Twórcy: Robert KUBICA, Wojciech BOGACZ                                               
       Tytuł:    Sposób i urządzenie do odpylania spalin z instalacji spalania małej 
                   mocy,
opakowanych węglem i biomasą

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1.    Zgłoszenie P.416989     z dn. 26.04.2016

       Twórcy:  Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Adam PILŚNIAK
       Tytuł:     Hybrydowy przetwornik wartości skutecznej

2.    Zgłoszenie P. 419015    z dn. 06.10.2016

       Twórcy:  Zygmunt MIKNO, Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ
       Tytuł:     Transformator modułowy energoelektroniczny do układów zasilania 
                     zgrzewarek rezystancyjnych

       Współuprawnieni: Politechnika Śląska i Instytut Spawalnictwa

3.    Zgłoszenie W.125647    z dn. 06.10.2016

       Twórcy: Zygmunt MIKNO, Bogusław GRZESIK, Mariusz STĘPIEŃ
       Tytuł:     Zespół uzwojeń transformatora energoelektronicznego modułowego

       Współuprawnieni: Politechnika Śląska i Instytut Spawalnictwa

 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

1.    Zgłoszenie P.415964     z dn. 29.01.2016

       Twórcy: Piotr CHELUSZKA, Marian DOLIPSKI, Grzegorz GŁUSZEK, 
            Rudolf PŁONKA, Eryk REMIORZ, Piotr SOBOTA
Tytuł:    Sposób i przyrząd do pomiaru rozkładu obciążeń dynamicznych 
            przenoszonych na podłoże przez samojezdne maszyny zwłaszcza 
            górnicze

       Współuprawnieni: Politechnika Śląska i FAMUR S.A.

2.    Zgłoszenie P.415965     z dn. 29.01.2016

       Twórcy:  Piotr CHELUSZKA, Marian DOLIPSKI, Rajmund MANN, 
                    Piotr SOBOTA, Mateusz GOŁĄBEK
       Tytuł:     Przyrząd i sposób pomiaru obciążeń dynamicznych noży 
                    skrawających organów roboczych zwłaszcza kombajnów górniczych

        Współuprawnieni: Politechnika Śląska i FAMUR Institute Sp. z o.o.

3.    Zgłoszenie P.416798     z dn. 11.04.2016

       Twórcy:  Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Eryk REMIORZ, 
                    Piotr SOBOTA
       Tytuł:     Przyrząd do pomiaru drgań zwłaszcza w pociągowych układach   
                    łańcuchowych maszyn górniczych

4.    Zgłoszenie P.417421    z dn. 03.06.2016

       Twórcy:  Marian DOLIPSKI, Piotr CHELUSZKA, Eryk REMIORZ, 
                    Piotr SOBOTA
       Tytuł:     Przyrząd i sposób pomiaru orientacji ogniw zwłaszcza na kole 
                    gniazdowym maszyn górniczych z pociągowym układem łańcuchowym

5.    Zgłoszenie P.417553    z dn. 13.06.2016

       Twórcy: Henryk BADURA, Jan SZLĄZAK, Aneta GRODZICKA, 
                   Dariusz MUSIOŁ, Marcin POPCZYK

       Tytuł:    Sposób i instalacja do iniekcji środków antypirogenicznych zrobów 
                   zawałowych od strony obudowy zmechanizowanej

6.    Zgłoszenie P.419135    z dn. 17.10.2016

       Twórcy: Franciszek PLEWA, Marian BUREK, Jerzy ISKRA, Wiesław SZEJA
       Tytuł:    Sposób otrzymywania niskoenergetycznych produktów mineralnych 
                   w procesie flotacji pianowej mułów węglowych

7.    Zgłoszenie P.419506    z dn. 18.11.2016

       Twórcy: Marek JASZCZUK, Piotr CHELUSZKA, Rajmund MANN
       Tytuł:    Głowica pomiarowa, zwłaszcza do pomiaru obciążenia  
                   przestrzennego noży urabiających na stanowiskach do badania  procesu
                   urabiania skał oraz sposób pomiaru obciążenia noży urabiających

8.    Zgłoszenie P.419824    z dn. 15.12.2016

Twórcy:  Piotr CHELUSZKA, Marian DOLIPSKI, Grzegorz GŁUSZEK, 
              Rajmund MANN, Piotr SOBOTA, Sebastian TUREK, 
              Dariusz TUREK
Tytuł:      Autonomiczne urządzenie pomiarowo-rejestrujące do zabudowy 
              w piaście ruchomych elementów obrotowych zwłaszcza maszyn
              górniczych     

9.    Zgłoszenie P.419819    z dn. 15.12.2016

       Twórcy:  Eryk REMIORZ, Stanisław MIKUŁA 
       Tytuł:     Sposób wykrywania pęknięć w ogniwach łańcuchów górniczych oraz
                    przyrząd do realizacji sposobu

 WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

1.    Zgłoszenie P.416644     z dn. 25.03.2016

       Twórcy:  Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Andrzej KORBEL,
                    Włodzimierz BOCHNIAK, Dariusz KUC, Jerzy MYALSKI
       Tytuł:     Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z włóknami  
                    węglowymi z submikro lub nanoziarnistą osnową magnezową

2.    Zgłoszenie P.416645     z dn. 25.03.2016

       Twórcy:  Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Andrzej KORBEL,                    
                    Włodzimierz BOCHNIAK, Dariusz KUC, Jerzy MYALSKI
       Tytuł:     Sposób wytwarzania kompozytu magnezowego z cząstkami węgla  
                    szklistego z submikro lub nanoziarnistą osnową

3.    Zgłoszenie P.417437     z dn. 04.06.2016

       Twórcy:  Jerzy MYALSKI, Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Bartosz HEKNER
       Tytuł:     Sposób otrzymywania otwartokomórkowych pianek węglikowych

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

1.    Zgłoszenie P.416137     z dn. 15.02.2016

       Twórcy:  Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Franciszek GRAMATYKA, 
                    Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI, Jerzy HAUSNER
       Tytuł:     Sposób i instalacja wielostrefowej dystrybucji powietrza 
                    pierwotnego  do spalania na ruszcie zwłaszcza w paleniskach kotłów 
                    i pieców przemysłowych

2.    Zgłoszenie P.416498     z dn. 15.03.2016

       Twórcy:  Sławomir GOLAK, Jacek SMOŁKA, Roman PRZYŁUCKI, 
                     Piotr BULIŃSKI, Michał PALACZ, Grzegorz SIWIEC, 
                     Ryszard BIAŁECKI, Leszek BLACHA
       Tytuł:      Zimny tygiel zwłaszcza do topienia reaktywnych metali

3.    Zgłoszenie P.417733     z dn. 27.06.2016

       Twórcy:   Andrzej SZLĘK, Karolina PETELA
       Tytuł:      Urządzenie do pozycjonowania zwłaszcza kolektorów słonecznych

4.    Zgłoszenie P.417731     z dn. 27.06.2016

       Twórcy:   Andrzej SZLĘK, Adam KLIMANEK, Aleksandra KOTERAS, 
                     Adam SMOLIŃSKI
       Tytuł:      Sposób zgazowania zwłaszcza materiałów stałych

5.    Zgłoszenie P.418478     z dn. 26.08.2016

       Twórcy:  Paweł CEBULA, Jan CHOLEWA, Wojciech KOSTOWSKI
       Tytuł:     Sposób wytwarzania energii elektrycznej przy ekspansji  
                    gazu ziemnego

       Współuprawnieni: Politechnika Śląska, Paweł Cebula, Jan Cholewa

6.    Zgłoszenie P.419493     z dn. 17.11.2016

       Twórcy:  Jolanta TUREK-SZYTOW, Alicja HRYNISZYN-KULA, 
                     Beata CWALINA
       Tytuł:      Sposób wyznaczania obecności mikroorganizmów w pierwotnie 
                     odwodnionych osadach zwłaszcza w instalacjach wodociągowych

7.    Zgłoszenie P.419557     z dn. 22.11.2016

Twórcy: Marek PRONOBIS, Piotr OSTROWSKI, Sylwester KALISZ, 
            Robert WEJKOWSKI
Tytuł:    Sposób i palnik pyłowo-zawiesinowy do niskoemisyjnego  
            spalania zwłaszcza w kotłach energetycznych

8.    Zgłoszenie P.419665      z dn. 01.12.2016

Twórcy: Włodzimierz SMELCERZ, Andrzej SZLĘK, Michał CHABIŃSKI
Tytuł:    Sposób identyfikacji nieprawidłowej pracy kotła, zwłaszcza 
            rusztowego

       Współuprawnieni: Politechnika Śląska, LS Elektronik

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

1.    Zgłoszenie P.415758     z dn. 11.01.2016

       Twórcy:   Leszek A. DOBRZAŃSKI, Marzena PROKOPIUK  vel PROKOPOWICZ, 
                     Krzysztof LUKASZKOWICZ,Aleksandra DRYGAŁA, Marek SZINDLER, 
                     Magdalena SZINDLER
       Tytuł:      Barwnikowe ogniwo słoneczne

2.    Zgłoszenie P.416931     z dn. 22.04.2016

       Twórcy:  Tomasz TAŃSKI, Marian NOWAK, Wiktor MATYSIAK, 
                    Piotr SZPERLICH
       Tytuł:     Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie 
                    polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania

3.    Zgłoszenie P.417552     z dn. 13.06.2016

       Twórcy:   Leszek A. DOBRZAŃSKI, Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ, 
                     Piotr MALARA, Lech DOBRZAŃSKI, Anna ACHTELIK-FRANCZAK, 
                     Marek KREMZER
       Tytuł:      Sposób wytwarzania materiałów kompozytowych o mikroporowatej  
                     szkieletowej strukturze wzmocnienia

4.    Zgłoszenie P.417657     z dn. 21.06.2016

       Twórcy:  Jerzy KILARSKI, Agnieszka DULSKA, Czesław BARON, 
                    Andrzej STUDNICKI, Jan SZAJNAR, Jacek SUCHOŃ
       Tytuł:     Preforma ceramiczna do wytwarzania zbrojnej warstwy w odlewie 
                    żelaznym lub staliwnym

5.    Zgłoszenie P.417748     z dn. 28.06.2016

       Twórcy: Witold JANIK, Cezary GRABOWIK, Tomasz KIK
       Tytuł:     Sposób regeneracji elementów obrotowo-symetrycznych, zwłaszcza 
                    zębników kół zębatych

6.    Zgłoszenie P.417749     z dn. 28.06.2016

       Twórcy:  Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Jan CEBULA
       Tytuł:     Złoże filtracyjno-sorpcyjne

       Współuprawnieni: RCH4 i Akademia Techniczno-Humanistyczna 
                                  w Bielsku-Białej

7.    Zgłoszenie P.418486     z dn. 29.08.2016

       Twórcy: Agnieszka DULSKA, Jan SZAJNAR, Tomasz WRÓBEL
       Tytuł:    Wkładka szkieletowa i sposób jej wytwarzania

8.    Zgłoszenie P.419632     z dn. 29.11.2016

       Twórca: Adrian KAMPA
       Tytuł:    Mikrofalowe urządzenie nagrzewające do prefabrykatów zwłaszcza 
                   betonowych, przyspieszające dojrzewanie betonu

9.    Zgłoszenie P.419882     z dn.19.12.2016

       Twórcy: Michał PARCER, Andrzej DYMAREK
       Tytuł:    Urządzenie do wysuwania szuflad dla osób niepełnosprawnych,  
                   zwłaszcza poruszających się na wózku inwalidzkim

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

1.    Zgłoszenie P.418869    z dn. 27.09.2016

       Twórcy: Jarosław BRODNY, Kinga STECUŁA
       Tytuł:    Sposób wyznaczania współczynników dostępności górniczego 

                   kombajnu ścianowego i układ pomiarowy do realizacji tego sposobu

2.    Zgłoszenie P.419897    z dn. 20.12.2016

       Twórcy: Jarosław BRODNY, SZYMON OLESIŃSKI                                        
       Tytuł:    Pojedynczy zawór szybko upustowy

WYDZIAŁ TRANSPORTU

1.    Zgłoszenie P.415978     z dn. 01.02.2016

       Twórca: Maria CIEŚLA
       Tytuł:    Chwytak samosterujący do ładunków stałych

2.    Zgłoszenie P.416223     z dn. 22.02.2016

       Twórca: Bogusław ŁAZARZ
       Tytuł:    Sygnalizator zacierania krążnika przenośnika taśmowego

3.    Zgłoszenie P.419787     z dn. 13.12.2016

       Twórcy:  Tomasz FIGLUS, Piotr SZAFRANIEC, Konrad ŻURADZKI, 
                     Tomas SKRUCANY
       Tytuł:      Sposób pomiaru drgań i hałasu oddziaływujących na kierującego 
                     pojazdem jednośladowym, korzystnie motocyklem oraz urządzenie 
                     do realizacji tego sposobu

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

1.    Zgłoszenie P.415769    z dn. 12.01.2016

       Twórcy:  Konrad TUDYKA, Sebastian MIŁOSZ, Alicja USTRZYCKA, 
                    Sebastian BARWINEK, Andrzej BLUSZCZ
       Tytuł:     Sposób wyznaczania kształtu impulsu oraz odstępów czasu 
                    pomiędzy  impulsami w detektorach promieniowania jądrowego, 
                    zwłaszcza w spektrometrach ciekłoscyntylacyjnych

2.    Zgłoszenie P.416016    z dn. 03.02.2016

       Twórcy: Grzegorz ADAMIEC, Konrad TUDYKA
       Tytuł:     Detektor scyntylacyjny do pomiaru radioaktywności α materiałów 
                    w postaci grubych źródeł promieniotwórczych

3.    Zgłoszenie P.419042    z dn. 10.10.2016

       Twórcy: Konrad TUDYKA, Sebastian MIŁOSZ, Grzegorz ADAMIEC, 
                   Aleksander KOLARCZYK, Andrzej BLUSZCZ
       Tytuł:    Sposób pomiaru sukcesywnych par rozpadów 212Bi/212Po 
                   i 214Bi/214Po oraz 40K w stałych materiałach promieniotwórczych, 
                   zwłaszcza w osadach geologicznych i ceramice

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
2016