Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz Politechniki Śląskiej
w roku 2017

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

 1. Zgłoszenie P.420181 z dn. 13.01.2017
  Twórcy: Jan WEGEHAUPT, Dariusz BUCHCZIK
  Tytuł: Sposób ciągłego pomiaru wilgotności materiałów sypkich podczas ich transportu oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
 2. Zgłoszenie P.420261 z dn. 20.01.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK
  Tytuł: Układ do monitorowania wycieków cieczy ze zbiorników paliw płynnych
 3. Zgłoszenie P.421160 z dn. 03.04.2017
  Twórcy: Marek PAWEŁCZYK, Zbigniew OGONOWSKI, Szymon OGONOWSKI
  Tytuł: Sposób sterowania wypełnieniem komory roboczej młyna elektromagnetycznego w układzie z transportem pneumatycznym
 4. Zgłoszenie P.421004 z dn. 27.03.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Mirosław SKRZEWSKI, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK
  Tytuł: Układ do kalibracji stanu zbiornika paliw płynnych
 5. Zgłoszenie P.421038 z dn.29.03.2017
  Twórcy: Tomasz GRYCHOWSKI, Karol JABŁOŃSKI
  Tytuł: Układ do pomiaru komfortu w pomieszczeniu
 6. Zgłoszenie P.421264 z dn.10.04.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK
  Tytuł: Sposób i system do inteligentnego wykrywania anomalii w torze przepływu paliwa na stacjach paliw
 7. Zgłoszenie P.421549 z dn.10.05.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Michał LOREK, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK
  Tytuł: Sposób i układ transpozycji macierzy z wykorzystaniem schematu enumeracji i procesora graficznego
 8. Zgłoszenie P.421668 z dn.22.05.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Michał GORAWSKI, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK
  Tytuł: Sposób magazynowania i agregowania wielowymiarowych strumieniowych danych pomiarowych z uwzględnieniem aspektu lokalności
 9. Zgłoszenie P.421877 z dn.12.06.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Mirosław SKRZEWSKI, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK, Michał GORAWSKI
  Tytuł: Sposób i system do wykrywania niezgodności w procesie dostaw paliw płynnych na stacjach paliw
 10. Zgłoszenie P.422834 z dn.13.09.2017
  Twórcy: Damian GRZECHCA, Adam ZIĘBIŃSKI, Rafał CUPEK, Paweł RYBKA
  Tytuł: Sposób i układ do identyfikacji elektronicznych podsystemów ADAS
 11. Zgłoszenie P.423032 z dn. 02.10.2017
  Twórcy: Józef WIORA, Alicja WIORA
  Tytuł: Układ z elektrodą odniesienia z połączeniem ciekłym do pomiarów elektroanalitycznych podpowierzchniowych i głębinowych
 12. Zgłoszenie P.423084 z dn.06.10.2017
  Twórcy: Janusz WYGRALAK, Aleksander NAWRAT, Damian BERESKA, Witold ILEWICZ Karol JĘDRASIAK, Krzysztof DANIEC, Roman KOTERAS
  Tytuł: Strzelnica dla broni bojowej
  Współuprawnieni: Janusz WYGRALAK
 13. Zgłoszenie P. 423219 z dn. 20.10.2017
  Twórcy: Marcin GORAWSKI, Anna GORAWSKA, Krzysztof PASTERAK, Michał GORAWSKI
  Tytuł: Sposób ekstrakcji i transformacji strumieniowych danych pomiarowych wykorzystujący obliczenia równoległe
 14. Zgłoszenie P.423709 z dn. 04.12.2017
  Twórcy: Roman CZYBA, Ryszard BIAŁECKI, Marcin GÓRSKI, Ziemowit OSTROWSKI, Grzegorz PRZYBYŁA, Wojciech ADAMCZYK
  Tytuł: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym
  Zgłoszenie wspólne z: RB i RIE
 15. Zgłoszenie P.423786 z dn. 08.12.2017
  Twórcy: Wojciech OLIWA, Grzegorz WIECZOREK
  Tytuł: Sposób i urządzenie do pomiaru pojedynczych interwałów czasowych
 16. Zgłoszenie P.423787 z dn. 08.12. 2017
  Twórcy: Grzegorz WIECZOREK, Wojciech OLIWA
  Tytuł: Sposób i urządzenie do pomiaru interwałów czasowych
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
 1. Zgłoszenie P.423775             z dn. 07.12.2017
  Twórcy: Damian RADWAŃSKI, Michał PIĄTEK
  Tytuł: Wielofunkcyjna przesuwno-składana konstrukcja ścian działowych
 2. Wzór przemysłowy Wp.26101 z dn. 19.12.2017
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Fotel TREFL
 3. Wzór przemysłowy Wp.26102 z dn. 19.12.2017
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Fotel CARO
 4. Wzór przemysłowy Wp.26103 z dn. 19.12.2017
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Fotel PIK
 5. Wzór przemysłowy Wp.26104 z dn. 19.12.2017
  Twórca: Krzysztof GROŃ
  Tytuł: Fotel KIER
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
 1. Zgłoszenie P.422329 z dn. 24.07.2017
  Twórcy: Janusz BELOK, Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Tomasz STEIAL, Beata WILK-SŁOMKA
  Tytuł: Zintegrowany system ocieplania budynku i podgrzewu powietrza wentylacyjnego
 2. Wzór przemysłowy Wp.25730 z dn. 24.07.2017
  Twórcy: Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Janusz BELOK, Tomasz STEIAL, Beata WILK-SŁOMKA
  Tytuł: Konwersyjna płyta izolacyjna
 3. Zgłoszenie P.422699 z dn. 30.08.2017
  Twórca: Jan KUBICA, Jacek HULIMKA, Marta KAŁUŻA
  Tytuł: Prefabrykat elewacyjny
  Współuprawnieni: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
 4. Zgłoszenie P.423709 z dn. 04.12.2017
  Twórcy: Roman CZYBA, Ryszard BIAŁECKI, Marcin GÓRSKI, Ziemowit OSTROWSKI, Grzegorz PRZYBYŁA, Wojciech ADAMCZYK
  Tytuł: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym
  Zgłoszenie wspólne z: RAU i RIE
 5. Zgłoszenie P.423810 z dn. 11.12.2017
  Twórca: Mariusz JAŚNIOK
  Tytuł: Sposób nieniszczącej oceny porównawczej zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
WYDZIAŁ CHEMICZNY
 1. Zgłoszenie P.420282 z dn. 23.01.2017
  Twórcy: Andriy KATUNIN, Katarzyna KRUKIEWICZ, Roman TURCZYN
  Tytuł: Organiczny kompozyt przewodzący, zwłaszcza do ochrony odgromowej elementów statków powietrznych, sposób jego wytwarzania i zastosowanie
  Zgłoszenie wspólne z: RMT6
 2. Zgłoszenie P.420504Twórcy: Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Ryszard NOWOSIELSKI
  Tytuł: Środek do oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych sposób oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych oraz urządzenie do realizacji sposobu
  Zgłoszenie wspólne z: RMT1
 3. Zgłoszenie P.421003 z dn. 27.03.2017
  Twórcy: Anna CHROBOK, Karolina MATUSZEK
  Tytuł: Sposób otrzymywania cykloadduktów Dielsa-Aldera
 4. Zgłoszenie P.421005 z dn. 27.03.2017 Twórcy: Anna CHROBOK, Karolina MATUSZEK
  Tytuł: Sposób otrzymywania ciekłych kompleksów triflanów i ich zastosowanie
 5. Zgłoszenie P.421039 z dn. 29.03.2017
  Twórcy: Ewa LASKOWSKA, Marian TUREK, Piotr DYDO, Krzysztof MITKO, Agata JAKÓBIK-KOLON, Dymitr CZECHOWICZ
  Tytuł: Sposób zatężania oczyszczonych roztworów gliceryny
 6. Zgłoszenie P.421341 z dn. 19.04.2017
  Twórcy: Andrzej MILEWSKI, Dominik ZDYBAŁ, Dorota BABILAS, Piotr DYDO
  Tytuł: Sposób syntezy i oczyszczania kopolimerów poli(kwasu (met) akrylowego) z ich soli
 7. Zgłoszenie P.421454 z dn. 28.04.2017
  Twórcy: Dymitr CZECHOWICZ, Piotr DYDO, Andrzej MILEWSKI
  Tytuł: Sposób syntezy pochodnych epoksydowych z halohydryn
 8. Zgłoszenie P.421496 z dn. 04.05.2017
  Twórcy: Jan ZAWADIAK, Szymon WOJCIECHOWSKI, Beata ORLIŃSKA, Tomasz PIOTROWSKI, Adam MAREK, Mateusz DATA, Iwona SZMIDT
  Tytuł: Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak
  Współuprawnieni: ALTEMPO Sp. z o.o., Wadowice
 9. Zgłoszenie P.421691 z dn. 24.05.2017
  Twórcy: Jakub ADAMEK, Anna WĘGRZYK, Monika KRAWCZYK
  Tytuł: Sposób wytwarzania soli 1-aryloalkilofosfoniowych
 10. Zgłoszenie P.421325 z dn. 18.04.2017
  Twórcy: Piotr M. SŁOMKIEWICZ, Beata SZCZEPANIK, Paweł ROGALA, Krzysztof PIOTROWSKI, Piotr SAKIEWICZ, Józef SOŁTYS
  Tytuł: Przepływowy reaktor fotochemiczny zwłaszcza do regeneracji chlorkowo siarczkowych sanatoryjnych wód pokąpielowych
  Współuprawnieni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach PTH INTERMARK Józef Sołtys, Gliwice
  Zgłoszenie wspólne: RMT1 11
 11. Zgłoszenie P.421326 z dn. 18.04.2017
  Twórcy: Piotr M. SŁOMKIEWICZ, Beata SZCZEPANIK, Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Józef SOŁTYS
  Tytuł: Sposób syntezy adsorbentu haloizotowego i oczyszczania ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-chlorkowych wód pokąpielowych
  Współuprawnieni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach PTH INTERMARK Józef Sołtys, Gliwice
 12. Zgłoszenie wspólne: RMT1 1
 13. Zgłoszenie P.422045 z dn. 28.06.2017
  Twórcy: Sławomir BONCEL, Rafał JĘDRYSIAK, Artur HERMAN, Anna KOLANOWSKA
  Tytuł: Sposób wytwarzania pasty do druku powłok przewodzących prąd elektryczny
 14. Zgłoszenie P.422091 z dn. 03.07.2017
  Twórcy: Katarzyna JASZCZ, Maciej MRÓWKA
  Tytuł: Nowe polimerowe związki biologicznie aktywne o działaniu przeciwnowotworowym, sposób ich otrzymywania i zastosowanie
 15. Zgłoszenie P.422645 z dn. 25.08.2017
  Twórcy: Anna CHROBOK, Piotr LATOS
  Tytuł: Sposób otrzymywania kwasowych cieczy jonowych
 16. Zgłoszenie P.422707 z dn. 31.08.2017
  Twórcy: Jakub ADAMEK, Anna WĘGRZYK
  Tytuł: Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)amidów
 17. Zgłoszenie P. 423288 z dn. 27.10.2017
  Twórcy: Andrzej MILEWSKI, Dominik ZDYBAŁ
  Tytuł: Sposób otrzymywania alkaicznych bezwodnych układów reakcyjnych
 18. Zgłoszenie P. 423320 z dn. 31.10.2017
  Twórcy: Katarzyna SZYMAŃSKA, Andrzej JARZĘBSKI, Daria KOWALCZYKIEWICZ, Klaudia ODROZEK
  Tytuł: Sposób otrzymywania porowatych monolitów zol-żelowych o zwiększonych wymiarach geometrycznych przy zachowaniu hierarchicznej struktury porów
 19. Zgłoszenie P.423399 z dn. 09.11.2017
  Twórcy: Katarzyna JASZCZ, Daria NIEWOLIK, Barbara BEDNARCZYK-CWYNAR
  Tytuł: Nowe polimeryczne pochodne betuliny i ich zastosowanie Współuprawnieni: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 20. Zgłoszenie P.423446 z dn.14.11.2017
  Twórcy: Anna CHROBOK, Anna SZELWICKA, Magdalena MARKITON, Sławomir BONCEL
  Tytuł: Sposób otrzymywania estrów kwasów dikarboksylowych
 21. Zgłoszenie P. P.423578 z dn. 24.11.2017
  Twórcy: Anna CHROBOK, Karol ERFURT, Piotr LATOS, Natalia SERWATA, Aleksander GRYMEL, Barbara SIWIK, Katarzyna POTAJCZUK-CZAJKA, Ryszard GRZYBEK
  Tytuł: Sposób otrzymywania bursztynianów dialkilowych
  Współuprawnieni: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn Koźle
 22. Zgłoszenie P.423579 z dn. 24.11.2017
  Twórcy: Anna CHROBOK, Karol ERFURT, Piotr LATOS, Karolina MATUSZEK, Aleksander GRYMEL, Barbara SIWIK, Ryszard GRZYBEK, Katarzyna POTAJCZUK-CZAJKA
  Tytuł: Sposób otrzymywania tereftalanów dialkilu
  Współuprawnieni: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kędzierzyn Koźle
 23. Zgłoszenie P.423645 z dn. 29.11.2017
  Twórcy: Sławomir BONCEL, Rafał JĘDRYSIAK, Artur HERMAN, Anna KOLANOWSKA
  Tytuł: Kompozycja stanowiąca pastę lub atrament do druku powłok przewodzących prąd elektryczny
 24. Zgłoszenie P.423711 z dn. 04.12.2017
  Twórcy: Małgorzata BUREK, Klaudia KUBIC, Izabela NABIAŁCZYK, Ilona WANDZIK, Sylwia WAŚKIEWICZ
  Tytuł: Sposób otrzymywania degradowalnych hydrożeli na bazie pochodnych trehalozy i ich zastosowanie 2
 25. Zgłoszenie P.422563 z dn. 17.08.2017
  Twórcy: Kornela KASPERCZYK, Beata ORLIŃSKA, Piotr ŁĄTKA, Ewa WITEK, Piotr KUŚTROWSKI
  Tytuł: Sposób otrzymywania heterofazowych polimerowych katalizatorów z merami N-hydroksy-4-winyloftalimidowymi wbudowanymi w sieć polimerową
  Współuprawnieni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 26. Zgłoszenie P.422994 z dn. 28.09.2017
  Twórcy: Anna CHROBOK, Magdalena MARKITON, Anna SZELWICKA, Krzysztof DZIUBA, Lech SCHIMMELPFENNIG, Magdalena MORAWIEC- WITCZAK, Dariusz TADASIEWICZ
  Tytuł: Sposób otrzymywania ε-kaprolaktonu
  Współuprawnieni: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
 1. Zgłoszenie P.423971 z dn. 20.12.2017
  Twórcy: Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Janusz GUZIK
  Tytuł: Układ pasywnego przestrajalnego imitatora rezystancji izolacji
 2. Zgłoszenie P.424054 z dn. 27.12.2017
  Twórcy: Marcin ZYGMANOWSKI, Jarosław MICHALAK, Michał JELEŃ
  Tytuł: Sposób pomiaru wartości średniej prądu wejściowego pojedynczego i wielofazowego przekształtnika podwyższającego napięcie
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
 1. Zgłoszenie P.420231 z dn. 18.01.2017
  Twórcy: Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Nóż obrotowy kombajnu górniczego
 2. Zgłoszenie P.420601 z dn. 20.02.2017
  Twórcy: Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Przyrząd i sposób umacniania obrotowych noży kombajnów górniczych
 3. Zgłoszenie P.420666 z dn. 27.02.2017
  Twórcy: Stanisław SZWEDA, Stanisław MIKUŁA, Józef MARKOWICZ
  Tytuł: Urządzenie do badania połączeń spawanych, zwłaszcza w elementach górniczej obudowy zmechanizowanej
 4. Zgłoszenie P.420719 z dn. 03.03.2017
  Twórcy: Eryk REMIORZ, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Stanowisko do diagnozowania łańcuchów ogniwowych zwłaszcza górniczych
 5. Zgłoszenie P.420925 z dn. 21.03.2017
  Twórcy: Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Obrotowy nóż kombajnowy oraz sposób zwiększenia jego trwałości
 6. Wzór użytkowy W.126248 z dn. 10.04.2017
  Twórcy: Krzysztof SŁOTA, Zbigniew SŁOTA, Anna MORCINEK-SŁOTA
  Tytuł: Lanca pomiarowa do pomiarów fizykochemicznych zwałów węglowych hałd, składowisk odpadów, zwłaszcza do predykcji zagrożeń ekologicznych i pożarowych
 7. Zgłoszenie P.421265 z dn. 10.04.2017
  Twórcy: Krzysztof SŁOTA, Zbigniew SŁOTA, Anna MORCINEK-SŁOTA
  Tytuł: Zawór pneumatyczno-hydrauliczny jednostronnego działania do sterowania i regulacji przepływu gazu, cieczy, ciał stałych lub ich mieszanin o ciśnieniu do 10 bar
 8. Zgłoszenie P.421406 z dn. 25.04.2017
  Twórcy: Jan DRENDA, Józef MARKOWICZ, Jan KANIA
  Tytuł: Instalacja i sposób usuwania lokalnych nagromadzeń metanu w wyrobisku ścianowym
 9. Zgłoszenie P.421495 z dn. 04.05.2017
  Twórcy: Krzysztof FILIPOWICZ, Adam HEYDUK, Zygmunt KORBAN, Michał STAWOWIAK
  Tytuł: Układ i sposób monitoringu wejścia osób do wyrobiska kopalni podczas transportu liną otwartą
 10. Zgłoszenie P.421490 z dn. 04.05.2017
  Twórcy: Stanisław SZWEDA, Stanisław MIKUŁA, Józef MARKOWICZ
  Tytuł: Wzbudnik transformatorowy do badań magnetycznych elementów maszyn i urządzeń
 11. Zgłoszenie P.421550 z dn. 10.05.2017
  Twórcy: Eryk REMIORZ, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Induktor do badań magnetycznych ogniw łańcuchów pociągowych zwłaszcza górniczych
 12. Zgłoszenie P.421595 z dn. 15.05.2017
  Twórcy: Stanisław MIKUŁA, Maciej KWAŚNY, Krzysztof TWARDOCH
  Tytuł: Detektor do diagnozowania stanu technicznego przekładni zębatych, zwłaszcza maszyn górniczych
 13. Zgłoszenie P.421735 z dn. 29.05.2017
  Twórcy: Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Sposób mocowania ostrza w trzonku noża kombajnu górniczego oraz urządzenie do przemysłowego zawalcowywania ostrzy noży kombajnowych
 14. Zgłoszenie P.422166 z dn. 10.07.2017
  Twórcy: Eryk REMIORZ, Stanisław MIKUŁA
  Tytuł: Przyrząd do pomiaru stopnia zużycia ogniw łańcuchów, zwłaszcza górniczych
 15. Zgłoszenie P.422324 z dn. 24.07.2017
  Twórcy: Krzysztof FILIPOWICZ, Mariusz KUCZAJ, Michał STAWOWIAK, Marcel ŻOŁNIERZ
  Tytuł: Urządzenie myjąco-szorujące, zwłaszcza do konserwacji elewacji budynków
 16. Zgłoszenie P.423101 z dn. 09.10.2017
  Twórcy: Piotr CHELUSZKA, Stanisław MIKUŁA, Jarosław MIKUŁA
  Tytuł: Urządzenie do umacniania noży obrotowych kombajnów górniczych
 17. Zgłoszenie P.423628 z dn. 28.11.2017
  Twórcy: Stanisław SZWEDA, Stanisław MIKUŁA, Jarosław MIKUŁA
  Tytuł: Urządzenie do nagniatania powierzchni wewnętrznej cylindrów siłowników hydraulicznych zwłaszcza w górniczej obudowie zmechanizowanej
 18. Zgłoszenie W.126894  z dn. 20.12.2017
  Twórcy: Krzysztof FILIPOWICZ, Mariusz KUCZAJ, Michał STAWOWIAK, Marcel ŻOŁNIERZ
  Tytuł: Zespół czerpaka zwłaszcza do koparki szczelinowej
WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
 1. Zgłoszenie W.126735 z dn. 26.10.2017
  Twórcy: Jarosław DEREJCZYK, Piotr WODARSKI, Kamil JOSZKO, Robert Andrzej MICHNIK, Jacek JURKOJĆ, Marek GZIK
  Tytuł: Ortopedyczna kula łokciowa
  Współuprawnieni: EMC SILESIA Sp. z o.o., Katowice Reha Bed Sp z o.o., Czeladź INNOW Jan Wyciślik, Katowice
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
 1. Zgłoszenie P.421629 z dn. 18.05.2017 Twórcy: Mateusz KOZIOŁ, Marcin JESIONEK, Piotr SZPERLICH, Bartłomiej TOROŃ
  Tytuł: Sposób wytwarzania piezoelektrycznego czujnika tensometrycznego i czujnik
  Zgłoszenie wspólne z: RIF1
 2. Zgłoszenie P.422666 z dn. 29.08.2017
  Twórcy: Bogdan ZDONEK, Andrzej RZETELSKI, Ireneusz SZYPUŁA, Leszek BLACHA, Jerzy ŁABAJ, Jacek PIEPRZYCA, Tomasz MERDER, Jarosław MOYCHO, Lech BIELAŃSKI
  Tytuł: Sposób odwęglania stali
  Współuprawnieni: Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A., Mysłowice
 3. Zgłoszenie P.422668 z dn. 29.08.2017
  Twórcy: Bogdan ZDONEK, Andrzej RZETELSKI, Ireneusz SZYPUŁA, Leszek BLACHA, Jerzy ŁABAJ, Jacek PIEPRZYCA, Tomasz MERDER, Jarosław MOYCHO, Lech BIELAŃSKI
  Tytuł: Sposób odwęglania stali
  Współuprawnieni: Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Gliwice Śląskie Towarzystwo Handlowe KUPIEC S.A., Mysłowice
 4. Zgłoszenie P.422243 z dn. 17.07.2017
  Twórcy: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Marcin GODZIERZ, Bartosz HEKNER
  Tytuł: Sposób wytwarzania elementów magnezowych zawierających wkładki z pian węglowych
 5. Zgłoszenie P.422259 z dn. 18.07.2017
  Twórcy: Anita OLSZÓWKA-MYALSKA, Jerzy MYALSKI, Marcin GODZIERZ
  Tytuł: Sposób wytwarzania kompozytów magnezowych z pianami węglowymi
 6. Zgłoszenie P.423811 z dn. 11.12.2017
  Twórcy: SŁAWOMIR GOLAK, ROMAN PRZYŁUCKI, PIOTR CIEPLIŃSKI
  Tytuł: Urządzenie do wielkoskalowego topienia lewitacyjnego

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 1. Zgłoszenie P.422734 z dn. 04.09.2017
  Twórca: Tadeusz KRUCZEK
  Tytuł: Sposób bezdotykowego pomiaru temperatury będącej poza zakresem pomiarowym przyrządu, zwłaszcza kamery termowizyjnej
 2. Zgłoszenie P.423709 z dn. 04.12.2017
  Twórcy: Roman CZYBA, Ryszard BIAŁECKI, Marcin GÓRSKI, Ziemowit OSTROWSKI, Grzegorz PRZYBYŁA, Wojciech ADAMCZYK
  Tytuł: Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym
  Zgłoszenie wspólne z: RAU i RB
WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
 1. Zgłoszenie P.420282 z dn. 23.01.2017
  Twórcy: Andriy KATUNIN, Katarzyna KRUKIEWICZ, Roman TURCZYN
  Tytuł: Organiczny kompozyt przewodzący, zwłaszcza do ochrony odgromowej elementów statków powietrznych, sposób jego wytwarzania i zastosowania
  Zgłoszenie wspólne z: RCH4
 2. Zgłoszenie P.420492 z dn. 10.02.2017
  Twórcy: Jerzy KILARSKI, Agnieszka DULSKA, Andrzej STUDNICKI, Czesław BARON, Jan SZAJNAR, Jacek SUCHOŃ
  Tytuł: Sposób otrzymywania preformy ceramiczno-metalowej do wytwarzania warstw kompozytowych w odlewach ze stopów żelaza
 3. Zgłoszenie P.420504 z dn. 13.02.2017
  Twórcy: Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Ryszard NOWOSIELSKI
  Tytuł: Środek do oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych, sposób oczyszczania zadrukowanych odpadów polimerowych oraz urządzenie do realizacji sposobu
  Zgłoszenie wspólne z: RCH3
 4. Zgłoszenie P.420503 z dn. 13.02.2017
  Twórca: Klaudiusz KLARECKI
  Tytuł: Przyrząd i sposób hydrodynamicznego oczyszczania powierzchni tłoczysk, siłowników zwłaszcza hydraulicznych podczas ich pracy
 5. Zgłoszenie P.420668 z dn. 27.02.2017
  Twórcy: Mateusz WĄSIK, Wojciech SKARKA
  Tytuł: Układ aktywnej zmiany charakterystyki aerodynamicznej obiektu latającego w trakcie jego przemieszczania się
 6. Zgłoszenie P.420842 z dn. 14.03.2017
  Twórcy: Sławomir DUDA, Sławomir KCIUK, Grzegorz GEMBALCZYK
  Tytuł: Urządzenie rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych, zwłaszcza do reedukacji chodu oraz sposób sterowania urządzeniem
 7. Zgłoszenie P.421325 z dn. 18.04.2017
  Twórcy: Piotr M. SŁOMKIEWICZ, Beata SZCZEPANIK, Paweł ROGALA, Krzysztof PIOTROWSKI, Piotr SAKIEWICZ, Józef SOŁTYS
  Tytuł: Przepływowy reaktor fotochemiczny zwłaszcza do regeneracji chlorkowo- siarczkowych sanatoryjnych wód pokąpielowych
  Współuprawnieni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach PTH INTERMARK Józef Sołtys, Gliwice
  Zgłoszenie wspólne: RCH3
 8. Zgłoszenie P.421326 z dn. 18.04.2017
  Twórcy: Piotr M. SŁOMKIEWICZ, Beata SZCZEPANIK, Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Józef SOŁTYS
  Tytuł: Sposób syntezy adsorbentu haloizotowego i oczyszczania ścieków zwłaszcza odpadowych uzdrowiskowych siarczkowo-chlorkowych wód pokąpielowych
  Współuprawnieni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach PTH INTERMARK Józef Sołtys, Gliwice
  Zgłoszenie wspólne: RCH3
 9. Zgłoszenie P.421879 z dn. 12.06.2017
  Twórca: Andriy KATUNIN
  Tytuł: Sposób badań nieniszczących materiałów polimerowych, zwłaszcza materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej
 10. Zgłoszenie P.422165 z dn. 10.07.2017
  Twórcy: Tomasz TAŃSKI, Wiktor MATYSIAK
  Tytuł: Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą w postaci kompozytowych nanodrutów ceramicznych i sposób jego wytwarzania
 11. Zgłoszenie P.422258 z dn. 18.07.2017
  Twórcy: Sebastian PAWLAK, Wojciech ADAMCZYK
  Tytuł: Sposób i stanowisko do pomiaru dyfuzyjności cieplnej zwłaszcza materiałów polimerowych
 12. Zgłoszenie P.422263 z dn. 18.07.2017
  Twórcy: Sebastian PAWLAK, Wojciech ADAMCZYK
  Tytuł: Sposób i urządzenie do wyznaczania przewodności cieplnej zwłaszcza materiałów izolacyjnych
 13. Zgłoszenie P.422244 z dn. 17.07.2017
  Twórcy: Tomasz TAŃSKI, Wiktor MATYSIAK, Marta ZABOROWSKA
  Tytuł: Kompozytowe nanodruty tlenku cynku do produkcji elektrod w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych oraz sposób ich wytwarzania
 14. Zgłoszenie W.126637 z dn. 26.09.2017
  Twórcy: Aleksander LISIECKI
  Tytuł: Panel elewacyjny
WYDZIAŁ TRANSPORTU
 1. Zgłoszenie P.420774 z dn. 08.03.2017
  Twórcy: Damian GĄSKA, Edward KIJAK, Danuta LIETZ-KIJAK, Tomasz LIPSKI, Jerzy MARGIELEWICZ
  Tytuł: Przyrząd stomatologiczny do pomiaru sił generowanych przez mięśnie odwodzące narządu żucia w trakcie rozwierania łuków zębowych
  Współuprawnieni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 2. Zgłoszenie P. 423321 z dn. 31.10.2017
  Twórcy: Jerzy MARGIELEWICZ, Damian GĄSKA, Edward KIJAK, Danuta LIETZ-KIJAK, Tomasz LIPSKI
  Tytuł: Przyrząd stomatologiczny do pomiaru podatności błony śluzowej
  Współuprawnieni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE
 1. Zgłoszenie P.421629 z dn. 18.05.2017
  Twórcy: Mateusz KOZIOŁ, Marcin JESIONEK, Piotr SZPERLICH, Bartłomiej TOROŃ
  Tytuł: Sposób wytwarzania piezoelektrycznego czujnika tensometrycznego i czujnik
  Zgłoszenie wspólne z: RM3

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2017