Wykaz zgłoszonych wynalazków na rzecz

Politechniki Śląskiej w roku 2018 

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

1.      Zgłoszenie P.424672             z dn. 26.02.2018
Twórcy: SEBASTIAN BUDZAN, MAREK PAWEŁCZYK,
               SZYMON OGONOWSKI
Tytuł: Sposób oceny frakcji ziarnowych oraz powierzchni czynnej rud
           metali metodą optyczną
2. Zgłoszenie P.425877             z dn. 11.06.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI, 
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
              WOJCIECH ADAMCZYK, GRZEGORZ KRUCZEK
Tytuł: Sposób oceny stanu technicznego konstrukcji inżynierskich zwłaszcza
           wielkogabarytowych
Zgłoszenie wspólne: RB, RIE
3. Zgłoszenie P. 425878            z dn. 11.06.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI,
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
              WOJCIECH ADAMCZYK, GRZEGORZ KRUCZEK
Tytuł: Sposób i przyrząd do diagnostyki stopnia zespojenia konstrukcji
           inżynierskiej z jej wzmocnieniem, zwłaszcza w badaniach
           nieniszczących wzmocnień w postaci zewnętrznych nakładek
           kompozytowych
Zgłoszenie wspólne: RB, RIE
4. Zgłoszenie P.426875             z dn. 03.09.2018
Twórcy: MAREK PAWEŁCZYK, JAROSŁAW RZEPECKI,
              STANISŁAW WRONA
Tytuł: Półaktywny elektromagnetyczny tłumik drgań poprzecznych
           elementów powierzchniowych
5. Zgłoszenie P.427292             z dn. 01.10.2018
Twórcy: SEBASTIAN STUDENT, ILONA WANDZIK, ZIEMOWIT
              OSTROWSKI, KAZIMIERZ GUT, MARIA GRACKA, 
              MAŁGORZATA BUREK, ALEKSANDRA POTERAŁA, 
              MARTA IWANASZK
Tytuł: Urządzenie mikroprzepływowe i sposób prowadzenia hodowli
           komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in 
           vivo oraz jego zastosowanie do obserwacji mikroskopowych
Zgłoszenie wspólne: RCH, RIE, RE
6. Zgłoszenie P.427767             z dn. 14.11.2018
Twórcy: MIROSŁAW MAGNUSKI, JAROSŁAW WROTNIAK
Tytuł: Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach
           gazowych z sensorem piezoelektrycznym
7. Zgłoszenie P.428020             z dn. 03.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO, 
              IVETA VAJDOVA
Tytuł:Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów i badań  
          ilościowych

Zgłoszenie wspólne: RIB, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
8. Zgłoszenie EP18000964 (P.428020 z dn. 03.12.2018) z dn. 12.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO, 
              IVETA VAJDOVA
Tytuł: Device to perform psychological tests and quantitative assessment
Zgłoszenie wspólne: RIB, RK, Uniwersytet Technicznych w Koszycach
9. Zgłoszenie P.428022             z dn. 03.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, STANISLAV SZABO,
               MAREK GZIK,  PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, JACEK JURKOJC, PETER CEKAN
Tytuł:Urządzenie do poprawy bezpieczeństwa na stanowisku pracy
Zgłoszenie wspólne: RIB, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
10. Zgłoszenie EP18000963 (P.428022 z dn. 03.12.2018) z dn. 12.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, STANISLAV SZABO,
              MAREK GZIK,  PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK, 
              ALEKSANDER NAWRAT, JACEK JURKOJC, PETER CEKAN
Tytuł: Device to improve safety at the workplace
Zgłoszenie wspólne: RIB, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach       
11. Zgłoszenie EP18000933 (P.423709 z dn. 04.12.2017) z dn. 30.11.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI, 
               ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
               WOJCIECH ADAMCZYK
Tytuł: Unmanned aerial vehicle with docking module
Zgłoszenie wspólne: RB, RIE
12. Zgłoszenie P.428373         z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK, 
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              PETER KOSCAK
Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi
           w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej
Zgłoszenie wspólne: RK, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
13. Zgłoszenie P.428372         z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
             PETER KALAVSKY
Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
Zgłoszenie wspólne: RK, RIB, Uniwersytet Techniczny w  Koszycach
14. Zgłoszenie P.428370       z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              ROBERT ROZENBERG
Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach
           przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
Zgłoszenie wspólne: RK, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
15. Zgłoszenie P...... z dn. ...
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, ALEKSANDER NAWRAT,
              DAMIAN BERESKA, KAROL JĘDRASIAK, 
              JAN KWIATKOWSKI, VLADIMIR SOCHA
Tytuł: Urządzenie peryferyjne wspierające badania psychologiczne
Zgłoszenie wspólne: RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach

16. Zgłoszenie P.....z dn.....
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, ALEKSANDER NAWRAT,
              DAMIAN BERESKA, KAROL JĘDRASIAK,
              JAN KWIATKOWSKI, VLADIMIR SOCHA
Tytuł: Urządzenie monitorujące zachowanie badanego w trakcie diagnozy 
           psychologicznej
Zgłoszenie wspólne: RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 1. Zgłoszenie Wp.27121           z dn. 22.11.2018
  Twórca: KRZYSZTOF GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 2. Zgłoszenie Wp.27122           z dn. 22.11.2018
  Twórca: KRZYSZTOF GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 3. Zgłoszenie Wp.27123           z dn. 22.11.2018
  Twórca: KRZYSZTOF GROŃ
  Tytuł: Krzesło
 4. Zgłoszenie Wp.27126           z dn. 22.11.2018
  Twórca: KRZYSZTOF GROŃ
  Tytuł: Krzesło

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

1.  Zgłoszenie P.424610             z dn. 16.02.2018
Twórcy: MAŁGORZATA KRYSTEK, MARCIN GÓRSKI, LESZEK
               SZOJDA, ARTUR CIESIELSKI, DAWID PAKULSKI,
              VIOLETTA PATRONIAK, PAOLO SAMORI
Tytuł: Sposób wytwarzania kompozytu cementowego z dodatkiem grafenu
Współuprawnieni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
                                 Uniwersytet w Strasburgu

2. Wzór użytkowy W.127214   z dn. 10.04.2018r
Twórcy: MAREK WĘGLORZ, BERNARD KOTALA
Tytuł: Stanowisko do wykonania cienkościennych płyt betonowych
           zbrojonych siatkami tekstylnymi
3.
Zgłoszenie P. 425877            z dn. 11.06.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI,
               ZIEMOWIT OSTROWSKI,
GRZEGORZ PRZYBYŁA,
               WOJCIECH ADAMCZYK, GRZEGORZ KRUCZEK
Tytuł: Sposób oceny stanu technicznego konstrukcji inżynierskich zwłaszcza
           wielkogabarytowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIE
4.
Zgłoszenie P.425878               z dn. 11.06.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI,
               ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
               WOJCIECH ADAMCZYK, GRZEGORZ KRUCZEK
Tytuł: Sposób i przyrząd do diagnostyki stopnia zespojenia konstrukcji
           inżynierskiej z jej wzmocnieniem, zwłaszcza w badaniach 
           nieniszczących wzmocnień w postaci zewnętrznych nakładek
           
kompozytowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIE
5. Zgłoszenie EP18000933 (P.423709 z dn. 04.12.2017) z dn. 30.11.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI,
               ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
              WOJCIECH ADAMCZYK
Tytuł: Unmanned aerial vehicle with docking module
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIE 

WYDZIAŁ CHEMICZNY

1. Zgłoszenie P.424329             z dn. 22.01.2018
Twórcy: BEATA ORLIŃSKA, DAWID LISICKI, JAN ZAWADIAK
Tytuł: Sposób utleniania cykloalkanów
2.
 Zgłoszenie P.424593             z dn. 14.02.2018
Twórcy: ALEKSANDRA MATUSZCZAK-KLIKUSZOWIAN,
               ANDRZEJ JARZĘBSKI, KATARZYNA SZYMAŃSKA, 
               GRZEGORZ DZIDO, WOJCIECH PUDŁO
Tytuł: Sposób otrzymania monolitów węglowo-krzemionkowych
3.
Zgłoszenie P.424754         z dn. 05.03.2018
Twórcy: ADAM A. MAREK, DYMITR CZECHOWICZ, 
             AGNIESZKA PAŹDZIERNIOK-HOLEWA, ANDRZEJ MILEWSKI
Tytuł: Sposób otrzymania monochlopropanodioli z gliceryny
4. 
Zgłoszenie P.424863             z dn. 13.03.2018
Twórcy: WOJCIECH PUDŁO, KINGA RUMIENIUCH,
              GRZEGORZ DZIDO, MIROSŁAWA PAWLYTA
Tytuł: Sposób zmiany wielkości makroporów, zwłaszcza w materiałach o
           hierarchicznej strukturze porowatej
5.
Zgłoszenie P.425123             z dn. 04.04.2018
Twórcy: ŁUKASZ PRZYPIS, KRZYSZTOF WALCZAK
Tytuł: Regioselektywny sposób otrzymywania halogenopochodnych 
           związków aromatycznych i heteroaromatycznych
6.
Zgłoszenie P.425186             z dn. 11.04.2018
Twórcy: PIOTR MARIA SYNOWIEC, JAN THULLIE
Tytuł: Krystalizator impulsowy
7.
 Zgłoszenie P.425256             z dn. 17.04.2018
Twórcy: ALICJA KAZEK-KĘSIK, MONIKA ŚMIGA-MATUSZOWICZ,
               WOJCIECH SIMKA
Tytuł: Sposób otrzymywania hybrydowych warstw tlenkowo-polimerowych
8.
Zgłoszenie P.426193             z dn. 03.07.2018
Twórcy: ANDRZEJ MILEWSKI, ANNA ANETA MIELAŃCZYK,
               ŁUKASZ MIELAŃCZYK,
MAŁGORZATA BUREK,
               DOROTA BABILAS, OLESYA KLYMENKO
Tytuł: Sposób otrzymywania kompostowalnych materiałów hydrożelowych
Współuprawnieni:    Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
9.
Zgłoszenie P.426404             z dn. 23.07.2018
Twórcy: ANDRZEJ MILEWSKI, ANNA ANETA MIELAŃCZYK,
               WOJCIECH ZGAJEWSKI,
MAŁGORZATA BUREK,
               DOROTA BABILAS, AGATA JAKÓBIK-KOLON
Tytuł: Sposób otrzymywania sorpcyjnych wkładów chłonnych
Współuprawnieni:    INCOMED
10.
Zgłoszenie P.426412            z dn. 23.07.2018
Twórcy: ANDRZEJ MILEWSKI, MAŁGORZATA SKORUPA,
               DOMINIK ZDYBAŁ, MIŁOSZ MICHALAK
Tytuł: Sposób pomiaru pęcznienia hydrożeli polimerowych w postaci sypkiej
11.
Zgłoszenie P.426379             z dn. 19.07.2018
Twórcy: MARIAN TUREK, EWA LASKOWSKA, KRZYSZTOF MITKO,
              AGATA JAKÓBIK-KOLON
Tytuł: Sposób wstępnego oczyszczania wody zasolonej do odsalania 
           i zatężania oraz hybrydowy system membranowo – krystalizacyjny
           do realizacji sposobu
12.
Zgłoszenie P.426378            z dn. 19.07.2018
Twórcy: MARIAN TUREK, EWA LASKOWSKA, KRZYSZTOF MITKO,
              AGATA JAKÓBIK-KOLON
Tytuł: Sposób wstępnego oczyszczania wody zasolonej do odsalania
           i zatężania oraz hybrydowy system membranowy do realizacji sposobu
13.
Zgłoszenie P.426470            z dn. 27.07.2018
Twórcy: WOJCIECH PUDŁO, PRZEMYSŁAW BORYS,
              ANGELIKA GAŁKOWSKA, RENATA ZAKRZEWSKA,
              GRZEGORZ MUSZCZA
Tytuł: Sposób wytwarzania porowatych nośników tlenkowych w postaci
           tabletek szkieletowych do modyfikowanego uwalniania substancji
            leczniczej
Współuprawnieni:  Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
14.
Zgłoszenie P.427293            z dn. 01.10.2018
Twórcy: ANNA CHROBOK, PIOTR LATOS
Tytuł: Sposób otrzymywania estrów kwasu lewulinowego
15.
Zgłoszenie P.427292            z dn. 01.10.2018
Twórcy: SEBASTIAN STUDENT, ILONA WANDZIK,
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, KAZIMIERZ GUT,
               MARIA GRACKA, MAŁGORZATA BUREK,
               ALEKSANDRA POTERAŁA, MARTA IWANASZKO
Tytuł: Urządzenie mikroprzepływowe i sposób prowadzenia hodowli 
           komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in
           vivo oraz jego zastosowanie do obserwacji mikroskopowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIE, RE
16.
Zgłoszenie P.427507            z dn. 23.10.2018
Twórcy: MARIAN TUREK, EWA LASKOWSKA, KRZYSZTOF MITKO,
              MACIEJ KIJAŃSKI, MARZENA CHORĄŻEWSKA,
              BARBARA MILLER - TUREK
Tytuł: Przekładka dystansująca, zwłaszcza do modułów membranowych
17.
Zgłoszenie P.  427504            z dn.23.10.2018
Twórcy: MARIAN TUREK, EWA LASKOWSKA, KRZYSZTOF MITKO
Tytuł: Element mieszający w przekładkach dystansujących do modułów
          membranowych
18.
 Zgłoszenie P.427813              z dn. 19.11.2018
Twórcy: ANDRIY KATUNIN, KATARZYNA KRUKIEWICZ,
               ROMAN TURCZYN
Tytuł: Organiczny kompozyt przewodzący, zwłaszcza do ekranowania przed
           polem magnetycznym, sposób jego wytwarzania i zastosowanie
Zgłoszenie wspólne: RMT
19.
Zgłoszenie P.427905             z dn. 26.11.2018
Twórcy: JAN ZAWADIAK, SZYMON WOJCIECHOWSKI,
               BEATA ORLIŃSKA, TOMASZ PIOTROWSKI, ADAM MAREK
Tytuł: Sposób przetwarzania odpadowych folii laminowanych zawierających
           polietylen,  poliamid, lub poli(tereftalan etylu)
20.
Zgłoszenie P.427906             z dn. 26.11.2018
Twórcy: AGNIESZKA STOLARCZYK, TOMASZ JAROSZ,
              MARCIN PROCEK
Tytuł: Sposób otrzymywania chemorezystancyjnego niskotemperaturowego
           sensora wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych, 
           elektropolimeryzowanych na przetwornikach o elektrodach z platyny
           lub palladu oraz jego zastosowanie
21.
Zgłoszenie P.428104            z dn.10.12.2018
Twórcy: BEATA ORLIŃSKA, DAWID LISICKI
Tytuł: Sposób otrzymywania estrów
22.
Zgłoszenie P.428213             z dn.17.12.2018
Twórcy: ANNA CHROBOK, KAROL ERFURT, PIOTR LATOS,
               KAROLINA MATUSZEK, BARBARA SIWIK,
               ALEKSANDER GRYMEL, KATARZYNA POTAJCZUK-
               CZAJKA, RYSZARD GRZYBEK
Tytuł: Sposób otrzymywania ftalanów dialkilowych
Współuprawnieni: Grupa Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
                                 Kędzierzyn-Koźle
23.
Zgłoszenie P.428300             z dn.21.12.2018
Twórcy: JAN THULLIE, PIOTR MARIA SYNOWIEC,
               MAGDALENA STEC
Tytuł: Mieszalnik strumieniowy

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
1. Zgłoszenie P.426049             z dn. 25.06.2018
Twórcy: JANUSZ WALCZAK, AGNIESZKA JAKUBOWSKA-CISZEK
Tytuł: Sposób wyznaczania parametrów modeli ułamkowego rzędu dla
           cewek ułamkowego rzędu oraz superkondensatorów oraz układ
           do realizacji sposobu
2.
 Zgłoszenie P.427292             z dn. 01.10.2018
Twórcy: SEBASTIAN STUDENT, ILONA WANDZIK,
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, KAZIMIERZ GUT, 
              MARIA GRACKA, MAŁGORZATA BUREK, 
              ALEKSANDRA POTERAŁA, MARTA IWANASZKO
Tytuł: Urządzenie mikroprzepływowe i sposób prowadzenia hodowli 
           komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko
           in vivo oraz jego zastosowanie do obserwacji mikroskopowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RCH, RIE

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
1. Zgłoszenie P.424161              z dn. 03.01.2018
Twórcy: STANISŁAW BŁASZCZYŃSKI, FRANCISZEK PLEWA, 
              JAN SZPYRKA, TOMASZ SUPONIK, MARCIN LUTYŃSKI,
              MONIKA KUJAWSKA, NORBERT DITTRICH,
              HELMUT HADRIAN
Tytuł: Urządzenie do rozdziału mieszanin drobno - uziarnionych składników
           w ośrodku wodnym - różniących się gęstością
2. Zgłoszenie P.425015               z dn. 26.03.2018
Twórcy: PIOTR CHELUSZKA, RAJMUND MANN,
              JAROSŁAW MIKUŁA, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Wirnikowe urządzenie do nagniatania zwłaszcza obrotowych noży 
           kombajnów górniczych
3.
Zgłoszenie P.425119               z dn. 04.04.2018
Twórcy: ERYK REMIORZ, JAROSŁAW MIKUŁA,
               STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Ogniwo łańcucha pociągowego struga węglowego
4.
Zgłoszenie P.425187               z dn. 11.04.2018
Twórcy: ERYK REMIORZ, JAROSŁAW MIKUŁA,
              STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Sposób ujawniania eksploatacyjnych uszkodzeń łańcuchów 
            górniczych i przyrząd do realizacji sposobu
5.
 Zgłoszenie P.425447               z dn. 08.05.2018
Twórcy: PIOTR CHELUSZKA, STANISŁAW MIKUŁA,
               RAJMUND MANN, JAROSŁAW MIKUŁA

Tytuł: Urządzenie do badania trwałości zmęczeniowej noży obrotowych
           kombajnów górniczych
6.
Zgłoszenie P.425747              z dn. 28.05.2018
Twórcy: MICHAŁ STAWOWIAK
Tytuł: Zespół prowadników szybowych, zwłaszcza górniczych
7.
Zgłoszenie P.425761               z dn. 28.05.2018
Twórcy: MARCEL ŻOŁNIERZ
Tytuł: Złącze szyny jezdnej kolei podwieszanej
8.
 Zgłoszenie P.426409              z dn. 23.07.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, MARIUSZ KUCZAJ,
               KRZYSZTOF FILIPOWICZ, STANISŁAW MIKUŁ
Tytuł: Zakrętarka do montażu i demontażu elementów połączeń
           z pierścieniami rozporowymi, zwłaszcza głowic górniczych
           kombajnów chodnikowych
9.
Zgłoszenie P.426411               z dn. 23.07.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, MARIUSZ KUCZAJ,
               KRZYSZTOF FILIPOWICZ, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł:Urządzenie do kompleksowej obróbki nagniataniem zaworów silników
          spalinowych
10.
Zgłoszenie P.427300              z dn. 01.10.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, MARIUSZ KUCZAJ,
               KRZYSZTOF FILIPOWICZ, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Urządzenie do oceny wpływu pól temperaturowych na własności
          użytkowe połączeń ciernych, zwłaszcza z pierścieniami rozporowymi 
11.
 Zgłoszenie P.427739              z dn. 13.11.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, MARIUSZ KUCZAJ,
               KRZYSZTOF FILIPOWICZ, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł:Urządzenie do oceny trwałości połączeń tarciowych zwłaszcza 
          przenoszących obiegowe obciążenie wzdłużne
12.
Zgłoszenie P.427738              z dn. 13.11.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, WOJCIECH GRZEGORZEK,
               DANIEL ADAMECKI, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Urządzenie do umacniania kół zębatych, zwłaszcza o zębach skośnych
13.
Zgłoszenie P.427741               z dn. 13.11.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, DANIEL ADAMECKI,
              STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Hydrauliczne urządzenie do dynamicznego nagniatania sworzni 
           tłokowych silników spalinowych
14. Zgłoszenie P.428364                z dn. 27.12.2018
Twórcy: GRZEGORZ  STACHA, GRZEGORZ DYDUCH,
             
STANISŁAW DUŻY
Tytuł: Laweta do prowadzenia górniczej wiertarki ręcznej
15. Zgłoszenie P.428369                z dn. 27.12.2018
Twórcy: GRZEGORZ STACHA, GRZEGORZ DYDUCH,
               STANISŁAW DUŻY
Tytuł: Laweta do prowadzenia górniczej wiertarki ręcznej
16. Zgłoszenie P.428371                z dn. 27.12.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, MARIUSZ KUCZAJ,
               KRZYSZTOF FILIPOWICZ, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Urządzenie do umacniania i profilowania powierzchni przylgni
           zaworów silników spalinowych
17. Zgłoszenie P.428368               z dn. 27.12.2018
Twórcy: JAROSŁAW MIKUŁA, WOJCIECH GRZEGORZEK,
              DANIEL ADAMECKI, STANISŁAW MIKUŁA
Tytuł: Urządzenie do śrutowania zaworów silników spalinowych
18. Zgłoszenie P.428362               z dn. 27.12.2018
Twórcy: JAN DRENDA, JAN KANIA, JÓZEF MARKOWICZ,
              ŁUKASZ BURY
Tytuł: Zespół przyłączeniowy zawałowego wysięgnika odmetanowania
          lub inertyzacji zrobów
19. Zgłoszenie P.428363               z dn. 27.12.2018
Twórcy: JAN DRENDA, JAN KANIA, JÓZEF MARKOWICZ,
               ŁUKASZ BURY
Tytuł: Układ przesuwu zawałowego wysięgnika odmetanowania
           lub inertyzacji zrobów z łącznikiem
20. Zgłoszenie: P.428374                    z dn. 27.12.2018
Twórcy: JAN DRENDA, JAN KANIA, JÓZEF MARKOWICZ,
              ŁUKASZ BURY
Tytuł: Układ przesuwu zawałowego wysięgnika odmetanowania
           lub inertyzacji zrobów

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
1. Zgłoszenie P.424240             z dn. 10.01.2018
Twórca: DOMINIK SPINCZYK
Tytuł: Sposób kalibracji głowicy ultrasonograficznej
2.
 Zgłoszenie P.427644             z dn. 05.11.2018
Twórcy: MAREK GZIK, JACEK TUTAK
Tytuł: Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji kończyny górnej
Współuprawnieni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
3.
Zgłoszenie P.427645             z dn. 05.11.2018
Twórcy: MAREK GZIK, JACEK TUTAK
Tytuł: Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji ręki
Współuprawnieni:  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
4.
Zgłoszenie P.427646             z dn. 05.11.2018
Twórcy: MAREK GZIK, JACEK TUTAK
Tytuł: Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji ręki
Współuprawnieni:  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
5.
Zgłoszenie P.428020             z dn. 03.12.2018
Twórcy:MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
             PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
             ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO, 
              IVETA VAJDOVA
Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
6.
Zgłoszenie EP18000964 (P.428020 z dn. 03.12.2018) z dn. 12.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI,  KAROL JĘDRASIAK,
             ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO, 
             IVETA VAJDOVA
,
Tytuł: Device to perform psychological tests and quantitative assessment
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
7.
Zgłoszenie P.428022             z dn. 03.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, STANISLAV SZABO, 
              MAREK GZIK, PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK, 
             ALEKSANDER NAWRAT, JACEK JURKOJC, PETER CEKAN
Tytuł:Urządzenie do poprawy bezpieczeństwa na stanowisku pracy
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
8.
Zgłoszenie EP18000963 (P.428022 z dn. 03.12.2018) z dn. 12.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, STANISLAV SZABO, 
              MAREK GZIK, PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, JACEK JURKOJC, PETER CEKAN
Tytuł: Device to improve safety at the workplace
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach 
9. Zgłoszenie P.428373          z  dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK, 
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              PETER KOSCAK
Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi
          w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
10. Zgłoszenie P.428372          z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              PETER KALAVSKY
Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
11. Zgłoszenie P.428370         z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              ROBERT ROZENBERG
Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach 
           przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
Zgłoszenie wspólne: RAU, RK, Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII 
1. Zgłoszenie P.427317            z dn. 02.10.2018
Twórcy: SŁAWOMIR GOLAK
Tytuł: Piec indukcyjny do topienia lewitacyjnego, zwłaszcza wsadów 
           metalowych o masie powyżej 0,5 kg
2.
Zgłoszenie P.428212             z dn.17.12.2018
Twórcy: KRYSTIAN JANISZEWSKI, URSZULA LEWACKA
Tytuł: Zabezpieczenie rygla w drzwiach szybów dźwigów osobowych
Współuprawnieni:    INTERLIFT Sp. z o.o., Kraków

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
1. Zgłoszenie P.424392               z dn. 26.01.2018
Twórcy: ŁUKASZ BARTELA, TADEUSZ CHMIELNIAK,
              JANUSZ KOTOWICZ
Tytuł: Sposób integracji systemu magazynowania energii w wodorze
            i w sprężonym powietrzu
2.
Zgłoszenie P.424532               z dn. 08.02.2018
Twórcy: JANUSZ KOTOWICZ, MATEUSZ BRZĘCZEK
Tytuł: Układ chłodzenia powietrza w turbinach gazowych
3. Zgłoszenie P.424625                  z dn. 20.02.2018
Twórcy:ŁUKASZ BARTELA, LESZEK REMIORZ,
             JANUSZ KOTOWICZ, WOJCIECH UCHMAN
Tytuł: Kondygnacyjny zasobnik ciepła
4.
Zgłoszenie P.424753            z dn. 05.03.2018
Twórcy: LESZEK REMIORZ, WOJCIECH UCHMAN,
              KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ, JANUSZ KOTOWICZ
Tytuł: Mechanizm zmiany fazy urządzenia Stirlinga
5.
Zgłoszenie P.425205            z dn. 12.04.2018
Twórcy: ANDRZEJ KORCZAK, JAROSŁAW MIKUŁA,
              STANISŁAW MIKUŁA, GRZEGORZ PECZKIS
Tytuł: Agregat do dynamicznego nagniatania elementów maszyn
Zgłoszenie wspólne: RMT1
6.
Zgłoszenie P.425541            z dn. 15.05.2018
Twórcy: LESZEK REMIORZ, GRZEGORZ WICIAK, 
              KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Tytuł: Sposób pomiaru ilości gazu w mieszaninie gazów oraz urządzenie
           do realizacji tego sposobu
7.
Zgłoszenie P.425558              z dn. 15.05.2018
Twórcy: LESZEK REMIORZ, GRZEGORZ WICIAK,
              KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Tytuł: Sposób lokalnej intensyfikacji procesu separacji gazów oraz
           urządzenie do realizacji tego sposobu
8.
Zgłoszenie P.425745            z dn. 28.05.2018
Twórcy: ŁUKASZ BARTELA, WOJCIECH UCHMAN
Tytuł: Wymiennik ciepła z ruchomym elementem wyporowym do odzysku
           ciepła z wody ściekowej
9.
Zgłoszenie P.425877             z dn. 11.06.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI,
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
               WOJCIECH ADAMCZYK, GRZEGORZ KRUCZEK
Tytuł: Sposób oceny stanu technicznego konstrukcji inżynierskich zwłaszcza
           wielkogabarytowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RB
10.
Zgłoszenie P.425878              z dn.11.06.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI,
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
              WOJCIECH ADAMCZYK, GRZEGORZ KRUCZEK
Tytuł: Sposób i przyrząd do diagnostyki stopnia zespojenia konstrukcji
           inżynierskiej z jej wzmocnieniem, zwłaszcza w badaniach 
           nieniszczących wzmocnień w postaci zewnętrznych nakładek
           kompozytowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RB
11.
Zgłoszenie P.426048   z dn. 25.06.2018
Twórcy: LESZEK REMIORZ, GRZEGORZ WICIAK,
              KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Tytuł: Sposób prowadzenia procesu separacji gazów spalinowych zwłaszcza 
           dwutlenku węgla w układach energetycznych zwłaszcza gazowo-
            parowych oraz układ do jego realizacji
12.
Zgłoszenie P.426874   z dn. 03.09.2018
Twórcy: ŁUKASZ BARTELA, GRZEGORZ ŚCIERANKA
Tytuł: Wkład zasobnikowy studni chłonnej do magazynowania wody
           użytkowej
13.
Zgłoszenie P.427042   z dn. 13.09.2018
Twórcy:  ŁUKASZ BARTELA, WOJCIECH UCHMAN, 
               LESZEK REMIORZ, KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Tytuł: Urządzenie do odzysku ciepła z wody ściekowej
14. Zgłoszenie P.427292            z dn.01.10. 2018
Twórcy: SEBASTIAN STUDENT, ILONA WANDZIK,
               ZIEMOWIT OSTROWSKI, KAZIMIERZ GUT,
               MARIA GRACKA, MAŁGORZATA BUREK,
               ALEKSANDRA POTERAŁA, MARTA IWANASZKO
Tytuł: Urządzenie mikroprzepływowe i sposób prowadzenia hodowli 
           komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko
           in vivo oraz jego zastosowanie do obserwacji mikroskopowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RCH, RE
15. Zgłoszenie P.427104              z dn. 17.09.2018
Twórcy: LESZEK REMIORZ, GRZEGORZ WICIAK,
               KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ
Tytuł: Hybrydowy sposób oddziaływania na mieszaniny gazów oraz ich
           składniki w procesach separacji membranowej
16.
 Zgłoszenie P.427506              z dn. 23.10.2018
Twórca: PIOTR KOPER
Tytuł: Sposób i urządzenie do pulsacyjnej wentylacji pomieszczeń z ciągłą
          regulacją strumienia objętości powietrza
17.
 Zgłoszenie P.427740              z dn.13.11.2018
Twórcy: GRZEGORZ WICIAK, KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ,
              LESZEK REMIORZ
Tytuł: Sposób i urządzenie do lokalnej modyfikacji pracy separatora  
           membranowego z wykorzystaniem zjawiska termoakustycznego
18.
Zgłoszenie P.427743               z dn. 13.11.2018
Twórcy:GRZEGORZ WICIAK, KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ,
              LESZEK REMIORZ
Tytuł: Wymiennik ciepła o termoakustycznie regulowanej mocy cieplnej
19.
Zgłoszenie P.427750              z dn. 13.11.2018
Twórcy: GRZEGORZ WICIAK, KRZYSZTOF GRZYWNOWICZ,
               LESZEK REMIORZ
Tytuł: Sposób i urządzenie do intensyfikacji separacji gazów w membranach
          kapilarnych z wykorzystaniem zjawiska rezonansu akustycznego
20.
Zgłoszenie EP18000933 (P.423709 z dn. 04.12.2017) z dn. 30.11.2018
Twórcy: ROMAN CZYBA, RYSZARD BIAŁECKI, MARCIN GÓRSKI, 
              ZIEMOWIT OSTROWSKI, GRZEGORZ PRZYBYŁA,
              WOJCIECH ADAMCZYK
Tytuł: Unmanned aerial vehicle with docking module
Zgłoszenie wspólne: RAU, RB

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
1. Zgłoszenie P.424391             z dn. 26.01.2018
Twórcy:  MARCIN STAWARZ, ARTUR CZUPRYŃSKI
Tytuł: Żeliwny rdzeń proszkowy, zwłaszcza do wytwarzania warstw 
           odpornych na korozję i zużycie cierne
2.
Zgłoszenie P.424418            z dn. 30.01.2018
Twórcy: KRZYSZTOF LUKASZKOWICZ, MAREK SZINDLER,
               MAGDALENA SZINDLER
Tytuł: Barwnikowe ogniwo słoneczne
3.
Zgłoszenie P.424931            z dn. 19.03.2018
Twórcy: MAREK KREMZER, MAŁGORZATA DZIEKOŃSKI
Tytuł: Sposób otrzymywania porowatych szkieletów ceramicznych na bazie
           materiałów odpadowych
4.
Zgłoszenie P.425205            z dn. 12.04.2018
Twórcy: ANDRZEJ KORCZAK, JAROSŁAW MIKUŁA,
               STANISŁAW MIKUŁA, GRZEGORZ PECZKIS
Tytuł: Agregat do dynamicznego nagniatania elementów maszyn
Zgłoszenie wspólne: RIE5
5.
 Zgłoszenie P.426402             z dn. 23.07.2018
Twórcy: RAFAŁ DOJKA, JAN JEZIERSKI, MICHAŁ JAROMIN,
              KRZYSZTOF JANERKA,WOJCIECH KACZKOWSKI
Tytuł: Próbnik do zmiennoobwodowej próby lejności ciekłych stopów metali Współuprawnieni: Odlewnia Stali „Łabędy”, Gliwice
6.
Zgłoszenie P.426516            z dn.05.10.2015
Twórcy: MARIUSZ KRUPIŃSKI, BEATA KRUPIŃSKA,
              ZBIGNIEW RDZAWSKI, JAN SZAJNAR, BERNARD CZOK
Tytuł:Nadeutektyczny stop Zn-Al-Cu modyfikowany lantanem 
         
(zgłoszenie wydzielone z P.414270)
7.
Zgłoszenie P.426405            z dn. 23.07.2018
Twórcy: SŁAWOMIR DUDA, SŁAWOMIR KCIUK,
               TOMASZ MACHOCZEK, ROBERT PIĄTKOWSKI,
               WITOLD WITOSZEK, KRZYSZTOF MATEJA
Tytuł: Modułowa bieżnia zwłaszcza do mostów mobilnych
8.
Zgłoszenie P.426406            z dn. 23.07.2018
Twórcy: SŁAWOMIR DUDA, SŁAWOMIR KCIUK,
              TOMASZ MACHOCZEK, ROBERT PIĄTKOWSKI,
              WITOLD WITOSZEK, KRZYSZTOF MATEJA

Tytuł: Most mobilny składany zwłaszcza dla służb ratownictwa kryzysowego
          oraz sposób jego rozwijania i zwijania
9.
Zgłoszenie P.427013            z dn. 12.09.2018
Twórcy: PIOTR PRZYSTAŁKA, MATEUSZ KOSIOR,
               WOJCIECH MOCZULSKI
Tytuł: System i sposób komunikacji w bezprzewodowej sieci sensorycznej 
           w rurociągu, zwłaszcza w systemach monitorowania parametrów
            i stanu sieci wodociągowej
Współuprawnieni: Mateusz KOSIOR, Świętochłowice
10.
Zgłoszenie Wp.26971           z dn. 24.09.2018
Twórcy: TOMASZ MACHOCZEK, PAWEŁ JURECZKO,
               KRZYSZTOF KAWLEWSKI, ROBERT PIĄTKOWSKI
Tytuł: Wzornik do oznaczania/znakowania kształtek wiosełkowych
11.
Zgłoszenie P.427299            z dn.01.10.2018
Twórcy: SŁAWOMIR DUDA, PAWEŁ JURECZKO,
              TOMASZ MACHOCZEK, MACIEJ ZAWISTOWSKI
Tytuł: Urządzenie do rozmieszczania wskaźników pomiarowych przy
           badaniach kinetyki chodu, zwłaszcza na ciele człowieka
12.
 Zgłoszenie P.427408            z dn. 15.10.2018
Twórca: WITOLD JANIK
Tytuł: Stanowisko badawcze do przeprowadzania eksperymentów progresji 
           zużycia mechanicznego ściernego z pomiarem temperatury
13.
Zgłoszenie P.427813             z dn. 19.11.2018
Twórcy: ANDRIY KATUNIN, KATARZYNA KRUKIEWICZ, 
              ROMAN TURCZYK
Tytuł: Organiczny kompozyt przewodzący, zwłaszcza do ekranowania przed
           polem magnetycznym , sposób jego wytwarzania i zastosowanie
Zgłoszenie wspólne: RCH

WYDZIAŁ TRANSPORTU
1. Zgłoszenie P.424673             z dn. 26.02.2018
Twórcy: TOMASZ FIGLUS, PIOTR CZECH, TOMAS SKRUCANY
Tytuł: Sposób pomiaru deformacji nadwozia pojazdu
2.
Zgłoszenie P.425652             z dn. 21.05.2018
Twórcy: TOMASZ FIGLUS, MATEUSZ KOZIOŁ
Tytuł: Sposób pomiaru hałasu podczas wykrywania nieszczelności
           uszczelnienia na granicy forma-folia oraz urządzenie do jego realizacji
3.
 Zgłoszenie P.426187             z dn. 03.07.2018
Twórcy: PIOTR CZECH, TOMASZ FIGLUS
Tytuł: Sposób określenia stopnia uszkodzenia nadwozia pojazdu po kolizji
           drogowej i przyrząd do jego pomiaru
4.
Zgłoszenie P.426410            z dn. 23.07.2018
Twórca: WIESŁAW PAMUŁA
Tytuł: Sposób i urządzenie do detekcji pojazdów
5.
Zgłoszenie P.427298             z dn. 01.10.2018
Twórca: BOGNA MRÓWCZYŃSKA
Tytuł: Automatyczna blokada samochodu na palecie w garażu
          wielokondygnacyjnym zautomatyzowanym

INSTYTUT FIZYKI – CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE
1.
Zgłoszenie P.425292             z dn. 20.04.2018
Twórcy: MARCIN JESIONEK, MARIAN NOWAK,
              WŁODZIMIERZ BINIAŚ, DOROTA BINIAŚ
Tytuł: Włókna kompozytowe o osnowie polimerowej z fazą nanokrystaliczną
           zwłaszcza do produkcji nanogeneratorów oraz sposób ich wytwarzania
Współuprawnieni: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
2.
Zgłoszenie P.425315             z dn. 23.04.2018
Twórca: KRYSTIAN MISTEWICZ
Tytuł: Sposób wytwarzania detektora promieniowania jonizującego
           z nanodrutów trójskładnikowych materiałów półprzewodnikowych
           zawierających atomy z grupy V, VI i VII układu okresowego
            oraz detektor
3.
Zgłoszenie P.425796            z dn. 01.06.2018
Twórcy: JACEK PAWLYTA, KONRAD TUDYKA,
              GRZEGORZ ADAMIEC
Tytuł:  Sposób testowania niejednorodności rozmieszczenia substancji
            promieniotwórczej na izotopowych źródłach promieniowania
            jonizującego
4.
Zgłoszenie P.427492            z dn. 22.10.2018
Twórcy: GRZEGORZ PORĘBA, KONRAD TUDYKA,
              ALEKSANDER KOLARCZYK
Tytuł: Głowica próbnika rurowego do poboru gleb i osadów
5.
Zgłoszenie P.427790             z dn.16.11.2018
Twórcy: TOMASZ BŁACHOWICZ, ANDREA EHRMANN, PHILIP KERN
Tytuł: Sposób zapisu informacji z zastosowaniem biologicznych nanostruktur 
           magnetycznych, jako układów do gromadzenia informacji

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH
1. Zgłoszenie P.428020        z dn. 03.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              IVETA VAJDOVA
Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów i badań 
           ilościowych
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
2. Zgłoszenie EP18000964 (P.428020 z dn. 03.12.2018)  z dn. 12.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              IVETA VAJDOVA
Tytuł: Device to perform psychological tests and quantitative assessment
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
3. Zgłoszenie P.428022        z dn. 03.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, STANISLAV SZABO, 
              MAREK GZIK, PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, JACEK JURKOJC, PETER CEKAN
Tytuł: Urządzenie do poprawy bezpieczeństwa na stanowisku pracy
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
4. Zgłoszenie EP18000963 (P.428022 z dn. 03.12.2018) z dn. 12.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, STANISLAV SZABO,
              MAREK GZIK, PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, JACEK JURKOJC, PETER CEKAN
Tytuł: Device to improve safety at the workplace
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
5.
Zgłoszenie P.428373            z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK, 
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              PETER KOSCAK
Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi
          w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej 
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
6. Zgłoszenie P.428372              z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
              PETER KALAVSKY
Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
7. Zgłoszenie P.428370             z dn. 27.12.2018
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, MAREK GZIK,
              PIOTR WODARSKI, KAROL JĘDRASIAK,
              ALEKSANDER NAWRAT, STANISLAV SZABO,
             ROBERT ROZENBERG
Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach
           przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
Zgłoszenie wspólne: RAU, RIB, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
8. Zgłoszenie P. .....   z dn. ...
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, ALEKSANDER NAWRAT,
              DAMIAN BERESKA, KAROL JĘDRASIAK,
              JAN KWIATKOWSKI, VLADIMIR SOCHA
Tytuł: Urządzenie peryferyjne wspierające badania psychologiczne
Zgłoszenie wspólne: RAU, Uniwersytet Techniczny w Koszycach
9. Zgłoszenie P..... z dn. ...
Twórcy: MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, ALEKSANDER NAWRAT,
              DAMIAN BERESKA, KAROL JĘDRASIAK,
              JAN KWIATKOWSKI, VLADIMIR SOCHA
Tytuł: Urządzenie monitorujące zachowanie badanego w trakcie diagnozy
           psychologicznej
Zgłoszenie wspólne: RAU, Uniwersytet Techniczny w Koszycach

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
z2018