Wykaz zgłoszonych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych na rzecz
Politechniki Śląskiej w roku 2019

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 1. Zgłoszenie Wp. 27330        z dn.07.02.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Drzwi
 2. Zgłoszenie Wp. 27326        z dn.07.02.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Krzesło
 3. Zgłoszenie Wp. 28152        z dn.18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Stolik
 4. Zgłoszenie Wp. 28153        z dn.18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Komoda
 5. Zgłoszenie Wp. 28155        z dn.18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Sofa
 6. Zgłoszenie Wp. 28156        z dn.18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Ławka
 7. Zgłoszenie Wp. 28157        z dn.18.11.2019r.
  Twórca: Krzysztof  Groń
  Tytuł:    Szezląg
 8. Zgłoszenie W.128771        z dn.03.12.2019r.
  Twórca: Jerzy Cibis, Katarzyna Marcol
  Tytuł:    Mebel
 9. Zgłoszenie Wp.28192        z dn.03.12.2019r.
  Twórca: Jerzy Cibis, Katarzyna Marcol
  Tytuł:    Mebel

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

 1. Zgłoszenie P.430012          z dn.22.05.2019r.
  Twórca: Marek Pawełczyk, Stanisław Wrona, Krzysztof  Mazur,
                Jarosław Rzepecki
  Tytuł:    Dwupanelowa aktywna bariera akustyczna
 2. Zgłoszenie P.430013          z dn.22.05.2019r.
  Twórca: Marek Pawełczyk, Stanisław Wrona, Krzysztof  Mazur, 
                Anna Chrapońska, Jarosław Rzepecki
  Tytuł:    Dwupanelowa półaktywna bariera akustyczna
 3. Zgłoszenie P.430014          z dn.22.05.2019r.
  Twórca: Marek Pawełczyk, Stanisław Wrona, Krzysztof  Mazur,
                Jarosław Rzepecki
  Tytuł:    Dwupanelowa autonomiczna bariera akustyczna
 4. Zgłoszenie P.430319          z dn.21.06.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma,
                Artur  Noga
  Tytuł:    Wielokanałowy układ mikrofalowy z przemianą
  częstotliwości do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
 5. Zgłoszenie P.430320          z dn.21.06.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma,
                Artur  Noga
  Tytuł:    Wielokanałowy mikrofalowy układ
  do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
 6. Zgłoszenie P.430321          z dn.21.06.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma,
                Artur  Noga
  Tytuł:    Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy
  do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
 7. Zgłoszenie P.430322          z dn.21.06.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma,
                Artur  Noga
  Tytuł:    Jednokanałowy mikrofalowy układ
  do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
 8. Zgłoszenie P.430323          z dn.21.06.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma,
                Artur  Noga
  Tytuł:    Wielokanałowy homodynowy układ mikrofalowy z modulacją AM
  do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
 9. Zgłoszenie P.430324          z dn.21.06.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma,
                Artur  Noga
  Tytuł:    Jednokanałowy adaptacyjny układ mikrofalowy
  do nadzoru pomieszczeń chronionych przeznaczony do wykrywania zmiany rozmieszczenia obiektów lub ruchu obiektów w pomieszczeniu chronionym
 10. Zgłoszenie P.430599          z dn.15.07.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Jarosław Wrotniak
  Tytuł:    Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach
                gazowych z czujnikiem o zmiennej impedancji
 11. Zgłoszenie P.430600          z dn.15.07.2019r.
  Twórca: Mirosław Magnuski, Jarosław Wrotniak
  Tytuł:    Różnicowy układ do wykrywania związków chemicznych
                w atmosferach gazowych z czujnikiem o zmiennej impedancji
 12. Zgłoszenie P.430895          z dn.19.08.2019r.
  Twórca: Damian Grzechca, Adam Ziębiński, Marcin Czerny,
                Adam Giel, Marcin Żemlok, Krzysztof Hanzel,
                Krzysztof Paszek
  Tytuł:    Układ i sposób do automatycznej kontroli trakcji względem
                wskazanego obiektu na bazie pomiaru odległości przy
                jednoczesnej komunikacji bezprzewodowej
 13. Zgłoszenie P.431478          z dn.15.10.2019r.
  Twórca: Roman Starosolski
  Tytuł:    System i sposób przetwarzania obrazów zwłaszcza w
                urządzeniach akwizycji, przetwarzania i składowania lub
                transmisji przeprowadzających kompresję obrazów cyfrowych
                z wykorzystaniem dyskretnej transformacji falkowej DWT
                i kodowania entropijnego
 14. Zgłoszenie P.432225          z dn. 16.12.2019r.
  Twórca: Jarosław Domin, Radosław Jasiński, Krzysztof Stebel
  Tytuł:    Sterowana maszyna wytrzymałościowa do testowania 
                elementów i konstrukcji
  Wspólne zgłoszenie z RB, RE
   
 15. Zgłoszenie P.432126          z dn.09.12.2019r.
  Twórca: Dariusz Wójcik, Mirosław Magnuski, Maciej Surma,
                Artur Noga, Jan Mocha
  Tytuł:    Układ akwizycji sygnałów elektrycznych zwłaszcza
                bioelektrycznych z uniwersalną cyfrową detekcją zakłóceń
                radioelektrycznych
  Współuprawniony: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki 
                                  i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 16. Zgłoszenie P.432127          z dn.09.12.2019r.
  Twórca: Dariusz Wójcik, Mirosław Magnuski, Maciej Surma,
                Artur Noga, Jan Mocha
  Tytuł:    Układ akwizycji sygnałów elektrycznych zwłaszcza
                bioelektrycznych z funkcją wykrywania zakłóceń
                radioelektrycznych i sposób wykrywania tych zakłóceń
  Współuprawniony: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki 
                                 i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze
 17. Zgłoszenie P.432227         z dn. 16.12.2019r.
  Twórca: Grzegorz Wieczorek, Wojciech Oliwa, Krzysztof  Bernacki,
                 Zbigniew Rumarski
  Tytuł:    Sposób redukcji zjawisk elektrochemicznych wywołanych
                przepływem prądu
 18. Zgłoszenie EP19000568 z dn. 19.12.2019r. (P.428370 z dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo,
                 Robert Rozenberg
  Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów 
             w ramach przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
  A devise for carrying out psychological tests as part of professional suitability and qualification for work verification process"
  Zgłoszenie wspólne: RIB, ROZ, RJ013 
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 19. Zgłoszenie EP19000567 z dn. 18.12.2019r. (P.428372 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Kalavsky
  Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
  Apparatus for measuring human psychophysical performance”

  Zgłoszenie wspólne: RIB, ROZ, RJ013 
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 20. Zgłoszenie EP19000571 z dn. 18.12.2019r. (P.428373 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Koscak
  Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności
            uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej
  “Apparatus for assessing the coordination of attention divisibility and transfer in simulated harsh physical working conditions”

  Zgłoszenie wspólne: RIB, ROZ, RJ013
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 21. Zgłoszenie EP19000596 z dn. 27.12.2019r. (P.428519 dn. 08.01.2019r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Aleksander Nawrat,
                Damian Bereska, Karol Jędrasiak, Jan Kwiatkowski,
                Vladimir Socha
  Tytuł: Urządzenie peryferyjne wspierające badania psychologiczne
  “A peripheral device for supporting psychological examinations”

  Zgłoszenie wspólne: RJ013 
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 22. Zgłoszenie EP19000595  z dn. 27.12.2019r.  (P.428520 dn. 08.01.2019r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Aleksander Nawrat,
                Damian Bereska, Karol Jędrasiak, Jan Kwiatkowski,
                Vladimir Socha
  Tytuł: Urządzenie monitorujące zachowanie badanego w trakcie
            diagnozy psychologicznej
  “A device monitoring the examined person's behavior during the diagnosis”

  Zgłoszenie wspólne: RJ013
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 23. Zgłoszenie P.431713          z dn.05.11.2019r.
  Twórca: Szymon Ogonowski, Piotr Krauze
  Tytuł:    Półaktywne zawieszenie przesiewacza wibracyjnego

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

 1. Zgłoszenie P.429402          z dn.07.03.2019r.
  Twórca: Anita Pawlak-Jakubowska, Krystyna Romaniak
  Tytuł:    Modułowy ruchomy dach zawierający połączone obrotowo 
                panele dachowe
 2. Zgłoszenie P.429392          z dn.26.03.2019r.
  Twórca: Anita Pawlak-Jakubowska, Krystyna Romaniak
  Tytuł:    Modułowy ruchomy dach zawierający panele dachowe
 3. Zgłoszenie P.432225          z dn. 16.12.2019r.
  Twórca: Jarosław Domin, Radosław Jasiński, Krzysztof  Stebel
  Tytuł:    Sterowana maszyna wytrzymałościowa do testowania 
                elementów i konstrukcji
  Wspólne zgłoszenie z RAu, RE
 4. Zgłoszenie W.128153         z dn.01.04.2019r.
  Twórca: Sylwester Trześniewski, Radosław Jasiński, Iwona Galman
  Tytuł:    Łącznik do zespalania ścian
 5. Zgłoszenie Wp.28007          z dn.27.09.2019r.
  Twórca: Bożena Orlik-Kożdoń
  Tytuł:    Panel termiczny do ociepleń od wewnątrz z barierą 
                paroizolacyjną
 6. Zgłoszenie W. 128843       z dn. 30.12.2019r.
  Twórca: Marcin Kozłowski
  Tytuł:    Łącznik montażowy do łączenia wspólnych krawędzi szyb 
              zespolonych
 7. Zgłoszenie P.432090          z dn.05.12.2019r.
  Twórca: Barbara Słomka-Słupik
  Tytuł:    Ekologiczne spoiwo budowlane

WYDZIAŁ CHEMICZNY

 1. Zgłoszenie P.429381          z dn.25.03.2019r.
  Twórca: Jan Thullie, Piotr Maria Synowiec
  Tytuł:    Mieszalnik z mieszadłem zmiennokształtnym
 2. Zgłoszenie P.429458          z dn.01.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek, Michał Szmatola, Jolanta Iłowska, 
                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass
  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy
                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,
                              Kędzierzyn-Koźle
 3. Zgłoszenie P.429459          z dn.01.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek, Michał Szmatola, Jolanta Iłowska, 
                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass
  Tytuł:    Sposób otrzymywania e-kaprolaktonu
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy
                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,
                              Kędzierzyn-Koźle
 4. Zgłoszenie P.429460          z dn.01.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek, Michał Szmatola, Jolanta Iłowska, 
                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass
  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy
                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,
                              Kędzierzyn-Koźle
 5. Zgłoszenie P.429461          z dn.01.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek, Michał Szmatola, Jolanta Iłowska, 
                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass
  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy
                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,
                              Kędzierzyn-Koźle
 6. Zgłoszenie P.429462          z dn.01.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Magdalena Sitko, Anna Szelwicka,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek, Michał Szmatola, Jolanta Iłowska, 
                 Andrzej Krueger, Rafał Grabowski, Witold Hass
  Tytuł:    Sposób otrzymywania nadkwasu n-dekanowego
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy
                              Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia,
                              Kędzierzyn-Koźle
 7. Zgłoszenie P.429581          z dn.09.04.2019r.
  Twórca: Beata Orlińska, Dawid Lisicki
  Tytuł:    Sposób otrzymywania kwasów dwukarboksylowych
                z cyklicznych ketonów
 8. Zgłoszenie P.429696          z dn.19.04.2019r.
  Twórca: Piotr Maria Synowiec, Janusz Wójcik
  Tytuł:    Osadnik zwłaszcza radialny
 9. Zgłoszenie P.429742          z dn.25.04.2019r.
  Twórca: Dorota Neugebauer, Justyna Odrobińska
  Tytuł:    Nowa pochodna 4-n-butylrezorcynolu, sposób jej 
               otrzymywania i zastosowanie
 10. Zgłoszenie P.429837          z dn.06.05.2019r.
  Twórca: Anna Mielańczuk, Katarzyna Mrowiec, Maria Kupczak, 
                Andrzej Milewski, Łukasz Mielańczyk, Dorota Neugebauer
  Tytuł:    Sposób otrzymywania termoczułych polimerowych nośników
                leków
 11. Zgłoszenie P.430102          z dn.31.05.2019r.
  Twórca: Dorota Babilas, Andrzej Milewski, Anna Mielańczyk,
                Karolina Goc, Piotr Dydo, Anna Chrobok
  Tytuł:    Sposób oczyszczania roztworu polimeru od cieczy jonowej
 12. Zgłoszenie P.429810          z dn.30.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Anna Szelwicka, Magdalena Sitko, ,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek
  Tytuł:    Sposób otrzymywania kwasów dwukarboksylowych
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
 13. Zgłoszenie P.429811          z dn.30.04.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Anna Szelwicka, Magdalena Sitko, ,
                 Dariusz Tadasiewicz, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Magdalena Morawiec-Witczak,
                 Andrzej Skwarek
  Tytuł:    Sposób otrzymywania olig-e-kaprolaktonu
  Współuprawniony:
                              Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
 14.  Zgłoszenie P.430374          z dn.25.06.2019r.
  Twórca: Wojciech Simka, Alicja Kazek-Kęsik, Katarzyna Leśniak
  Tytuł:    Sposób otrzymywania porowatych powłok antybakteryjnych
               na powierzchni tytanu i jego stopów
 15. Zgłoszenie P.430375           z dn.25.06.2019r.
  Twórca: Wojciech Simka, Alicja Kazek-Kęsik, Katarzyna Leśniak
  Tytuł:    Sposób otrzymywania porowatych powłok antybakteryjnych
               na powierzchni tytanu i jego stopów
 16. Zgłoszenie P.430900          z dn.19.08.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Alina Brzęczek-Szafran, Anna Szelwicka,
                Karolina Matuszek, , Dariusz Tadasiewicz,
                Tomasz Martyniuk, Lech Schimmelpfenning,
                 Krzysztof Dziuba, Agata Pieńczakowska
  Tytuł:    Sposób otrzymywania laktamów w środowisku cieczy 
                jonowych
  Współuprawniony: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
 17. Zgłoszenie P.431155          z dn.16.09.2019r.
  Twórca: Anna Korytkowska-Wałach, Monika Śmiga-Matuszowicz,
                Sylwia Waśkiewicz, Karolina Pietrzak
  Tytuł:    Kompozycja do syntezy hydrożelowych materiałów
                polimerowych z wbudowanymi kowalencyjnie jednostkami 
                cyklodekstryny, sposób jej otrzymywania i zastosowanie
 18. Zgłoszenie P.431174          z dn.16.09.2019r.
  Twórca: Beata Orlińska, Gabriela Dobras
  Tytuł:   Sposób utleniania węglowodorów alkiloaromatycznych z grupą
              benzylową         
 19. Zgłoszenie P.431527          z dn.21.10.2019r.
  Twórca: Piotr Maria Synowiec, Jan Thullie
  Tytuł:    Krystalizator z częściową klasyfikacją złoża krystalicznego
                typu FCC
 20. Zgłoszenie P.431572          z dn.23.10.2019r.
  Twórca: Beata Orlińska, Kamil Peckh, Gabriela Dobras, Dawid Lisicki
  Tytuł:    Sposób utleniania wyższych alfa-olefin do kwasów
                karboksylowych
 21. Zgłoszenie P.431940          z dn.26.11.2019r.
  Twórca: Anna Chrobok, Karol Erfurt, Piotr Latos, Natalia Barteczko,
                Ewa Pankalla, Urszula Dorosz, Agata Iwachów, 
                Edyta Monasterska
  Tytuł:    Sposób otrzymywania mleczanów alkilu
 22. Zgłoszenie P.431983          z dn.28.11.2019r.
  Twórca: Maciej Sowa, Wojciech Simka, Marta Wala
  Tytuł:    Sposób wytwarzania porowatych warstw tlenkowych
                zawierających inhibitory korozji
 23. Zgłoszenie P.432185          z dn.12.12.2019r.
  Twórca: Jan Maria Synowiec, Jan Thullie
  Tytuł:    Mieszalnik z mieszadłem mechanicznym
 24. Zgłoszenie P.432299          z dn.19.12.2019r.
  Twórca: Izabela Barszczewska-Rybarek, Marta Chrószcz
  Tytuł:    Żywica uretanowo - dimetakrylanowa, zwłaszcza do spoiw
                stomatologicznych kompozytowych materiałów
                rekonstrukcyjnych, sposób jej otrzymywania i zastosowanie
 25. PCT/PL/2019/000096  z dn. 21.10.2019r.
  Tytuł::  Spacer with mixing elements, particularly for membrane modules
 26. Zgłoszenie P.429929          z dn.15.05.2019r.
  Twórca: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć
  Tytuł:    Sposób wytwarzania 1-(N-imido)alkilofosfonianów,
                1-(N-imido)alkilofosfinianów i tlenków
                1-(N-imido)alkilofosfin

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 1. Zgłoszenie P.430154          z dn.06.06.2019r.
  Twórca: Marcin Szczygieł, Tomasz Trawiński, Joachim Pielot, 
                Jarosław Joostberens, Paweł Kowol
  Tytuł:    Urządzenie do flotacji kapalin
  Wspólne zgłoszenie z RG
 2. Zgłoszenie P. 432225        z dn. 16.12.2019r.
  Twórca: Jarosław Domin, Radosław Jasiński, Krzysztof Stebel
  Tytuł:    Sterowana maszyna wytrzymałościowa do testowania
                elementów i konstrukcji
  Wspólne zgłoszenie z RAu, RB
 3. Zgłoszenie P. 432454        z dn.30.12.2019r.
  Twórca: Dawid Makieła
  Tytuł:    Aktywowane, niszczące urządzenie wskazujące
 4. Zgłoszenie P.432453         z dn. 30.12.2019r.
  Twórca: Dawid Makieła
  Tytuł:    Aktywowane, niszczące urządzenie przenośne
 5. Zgłoszenie EP19460007     z dn.29.01.2019r.
  Twórca: Waldemar Hołubowski, Andrzej Sikora, Adam Zielonka
  Tytuł:    Układ do kształtowania strumienia światła w lampach
                samochodowych
               System for modulating light stream in car lamps
  Wspólne zgłoszenie z RMS

WYDZIAŁ GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

 1. Zgłoszenie P.428869          z dn.11.02.2019r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła,
                Jacek Gawlik
  Tytuł:    Styczno-obrotowy nóż urabiający kombajnu górniczego
 2. Zgłoszenie P.429200          z dn.08.03.2019r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła,
                Jacek Gawlik
  Tytuł:   Sposób mocowania ostrza skrawającego w nożu kombajnowym
 3. Zgłoszenie P.429201          z dn.08.03.2019r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła, 
                Amadeus Jagieła-Zając
  Tytuł:    S
  posób mocowania pierścieniowego ostrza skrawającego
                w nożu kombajnowym
 4. Zgłoszenie P.429202          z dn.08.03.2019r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła, 
                Amadeus Jagieła-Zając
  Tytuł:    S
  posób mocowania pierścieniowego ostrza skrawającego
                w nożu kombajnowym
 5. Zgłoszenie P.429251          z dn.13.03.2019r.
  Twórca: Piotr Cheluszka, Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła, 
                Jacek Gawlik
  Tytuł:    S
  posób regeneracji styczno-obrotowych noży kombajnów
               górniczych
 6. Zgłoszenie P.429557          z dn.08.04.2019r.
  Twórca: Jarosław Mikuła, Mariusz Kuczaj, Krzysztof Filipowicz,
                Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Zdwojony układ do bezpośredniej oceny porównawczej
                nośności obrotowych połączeń ciernych
 7. Zgłoszenie P.429558          z dn.08.04.2019r.
  Twórca: Jarosław Mikuła, Mariusz Kuczaj, Krzysztof Filipowicz,
                Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Zdwojony układ do bezpośredniej oceny porównawczej
                nośności obrotowych połączeń ciernych
 8. Zgłoszenie P.429853          z dn.07.05.2019r.
  Twórca: Jarosław Mikuła, Wojciech Grzegorzek, Daniel Adamecki,
                 Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Przyrząd do wywoływania wstępnego napięcia zębów podczas
                zabiegu śrutowania kół zębatych
 9. Zgłoszenie P.429855          z dn.07.05.2019r.
  Twórca: Jarosław Mikuła, Wojciech Grzegorzek, Daniel Adamecki,
                 Stanisław Mikuła, Antoni Skoć
  Tytuł:    Urządzenie do umacniania zgniotem powierzchniowym
                powierzchni roboczych zębów kół zębatych o łukowej linii
                zęba
 10. Zgłoszenie P.430154          z dn.06.06.2019r.
  Twórca: Marcin Szczygieł, Tomasz Trawiński, Joachim Pielot, 
                Jarosław Joostberens, Paweł Kowol
  Tytuł:    Urządzenie do flotacji kapalin
  Wspólne zgłoszenie z RE
 11. Zgłoszenie P.431063          z dn.06.09.2019r.
  Twórca: Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek, Marek Szczygieł, 
                Jarosław Mikuła, Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Urządzenie do wykrywania pęknięć cylindrów w siłownikach
                hydraulicznych, zwłaszcza sekcji obudowy zmechanizowanej
  Współuprawniony: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 12. Zgłoszenie P.431353          z dn.03.10.2019r.
  Twórca: Michał Stawowiak
  Tytuł:    Układ zraszający, neutralizujący powstanie pyłu PM10,
                zwłaszcza do zamiatarek mechanicznych
 13. Zgłoszenie P.431938           z dn.26.11.2019r.
  Twórca: Jarosław Mikuła, Wojciech Grzegorzek, Daniel Adamecki,
                 Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Urządzenie do eksploatacyjnej defektoskopii magnetyczno-
                proszkowej uzębień kół zębatych i łańcuchowych
  Wspólne zgłoszenie z RMT

  WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 1. Zgłoszenie EP19460013  z dn.28.03.2019r.
  Twórca: Jan Juszczyk, Bartłomiej Puciń
  Tytuł:    Wielostanowy znacznik/manipulator do optycznych systemów
                śledzenia położenia obiektu
  Multi-state marker /manipulator for optical systems tracking the location of the object”
 2. Zgłoszenie P.4329053          z dn.25.02.2019r.
  Twórca: Andrzej Swinarew, Mateusz Galeja, Klaudia Kubik,
                Jadwiga Gabor, Tomasz Flak, Kamil Steler, Ewaryst Tkacz
  Tytuł:  Sposób pomiaru przewodnictwa cieplnego w

              termoplastycznym 
  materiale kontaktowym oraz urządzenie do
              stosowania tego sposobu 
  Współuprawniony: Uniwersytet Śląski, Katowice
 3. Zgłoszenie EP19000568 z dn. 19.12.2019r. (P.428370 z dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo,
                 Robert Rozenberg
  Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów 
             w ramach przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
  “A devise for carrying out psychological tests as part of professional suitability and qualification for work verification process"
  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RJ013
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 4. Zgłoszenie EP19000567  z dn. 18.12.2019r. (P.428372 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Kalavsky
  Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
  Apparatus for measuring human psychophysical performance”

  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RJ013 
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach
 5. Zgłoszenie EP19000571 z dn. 18.12.2019r. (P.428373 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Koscak
  Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności
            uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej
  “Apparatus for assessing the coordination of attention divisibility and transfer in simulated harsh physical working conditions”

  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RJ013
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 1. Zgłoszenie P.428668          z dn.25.01.2019r.
  Twórca: Grzegorz Wiciak, Krzysztof Grzywnowicz, Leszek Remiorz
  Tytuł:    Wysokociśnieniowy elektrolizer
 2. Zgłoszenie P.430221          z dn.12.06.2019r.
  Twórca: Ireneusz Szczygieł, Zbigniew Buliński, Bartłomiej Rutczyk, 
                Adam Kabaj
  Tytuł:    Cylinder
 3. Zgłoszenie P.430222          z dn.12.06.2019r.
  Twórca: Ireneusz Szczygieł, Zbigniew Buliński, Bartłomiej Rutczyk, 
                Adam Kabaj
  Tytuł:    Cylinder zwłaszcza do silnika Stirlinga
 4. Zgłoszenie P.431028          z dn.03.09.2019r.
  Twórca: Danuta Król, Sławomir Poskrobko
  Tytuł:    Zewnętrzna komora spalania
 5. Zgłoszenie P.430893          z dn.19.08.2019r.
  Twórca: Łukasz Bartela, Daniel Węcel, Bartosz Stanek,
                Krzysztof Grzywnowicz, Daria Katla
  Tytuł:    Hybrydowy absorber promieniowania słonecznego, zwłaszcza
                do produkcji ciepła wysokotemperaturowego i energii
                elektrycznej
 6. Zgłoszenie P.431779          z dn.13.11.2019r.
  Twórca: Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Marcin Lutyński
  Tytuł:    System i sposób magazynowania energii w sprężonym
               dwutlenku węgla
 7. Zgłoszenie P.431156          z dn.16.09.2019r.
  Twórca: Łukasz Bartela, Marcin Lutyński, Grzegorz Smolnik,
                Sebastian Waniczek
  Tytuł:    Podziemny magazyn na sprężone powietrze zabudowany
                zwłaszcza
   w poeksploatacyjnym szybie kopalnianym

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ

 1. Zgłoszenie EP19460007     z dn. 29.01.2019r.
  Twórca: Waldemar Hołubowski, Andrzej Sikora, Adam Zielonka
  Tytuł:    Układ do kształtowania strumienia światła w lampach
                samochodowych
                System for modulating light stream in car lamps
  Wspólne zgłoszenie z RE

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

 1. Zgłoszenie P.428640          z dn.22.01.2019r.
  Twórca: Sławomir Duda, Tomasz Machoczek, Krzysztof Kawlewski, 
                Przemysław Gągol
  Tytuł:    Urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni 
 2. Zgłoszenie P.429014          z dn.22.02.2019r.
  Twórca: Ewa Jonda, Krzysztof Labisz, Zbigniew Rdzawski,
                Grzegorz Dzido
  Tytuł:  Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej styków elektrycznych
 3. Zgłoszenie P.429743          z dn.25.04.2019r.
  Twórca: Wojciech Skarka, Ryszard Skoberla
  Tytuł:    Układ zawieszenia kół pojazdu
 4.  Zgłoszenie P.429974          z dn.20.05.2019r.
  Twórca: Witold Janik
  Tytuł:    Stanowisko laboratoryjne do testowania i wspomagania
                kalibracji wielopunktowej czynników temperatury
 5. Zgłoszenie Wp.27787          z dn.27.06.2019r.
  Twórca: Marzena Sudoł, Edyta Krzystała
  Tytuł:    Pojazd Elektryczny dla dzieci
 6. Zgłoszenie P.430514          z dn.08.07.2019r.
  Twórca: Dawid Lis, Edyta Krzystała
  Tytuł:    Uchwyt samochodowy do mocowania tabletu, zwłaszcza dla
                dzieci przewożonych tyłem do kierunku jazdy
 7. Zgłoszenie P.430857          z dn.12.08.2019r.
  Twórca:  Tomasz Machoczek, Paweł Jureczko, Sławomir Duda,
                 Maciej Zawistowski, Robert Piątkowski
  Tytuł:    Wkładka ustalająca, zwłaszcza do badań cienkich folii
                w statycznej próbie wytrzymałości  na rozciąganie oraz  
                sposób prowadzenia badań z jej wykorzystaniem
 8. Zgłoszenie P.430858          z dn.12.08.2019r.
  Twórca:  Tomasz Machoczek, Maciej Mrówka, Mariusz Pawlak,
                 Wojciech Wolański, Małgorzata Szymiczek
  Tytuł:    Implant krążka międzykręgowego, zwłaszcza ludzkiego
                oraz sposób wytwarzania
 9. Zgłoszenie P.430894         z dn.19.08.2019r.
  Twórca:  Wiktor Matysiak, Tomasz Tański, Weronika Smok
  Tytuł:    Jednowymiarowy nanomateriał hybrydowy oraz sposób
                jego wytwarzania
 10. Zgłoszenie P.431157          z dn.16.09.2019r.
  Twórca:  Krzysztof Sterna, Tomasz Walaczek, Dominik Wachla,
                 Wawrzyniec Panfil, Piotr Przystałka
  Tytuł:    Układ pobierania i magazynowania powierzchniowych próbek
                gruntu z zachowaniem warstwowości, zwłaszcza do robota
                eksploracyjnego oraz sposób jego realizacji
  Współuprawniony: Krzysztof Sterna, Zbrosławice
 11. Zgłoszenie P.431209          z dn.19.09.2019r.
  Twórca:  Sabina Lesz, Bartłomiej Hrapkowicz
  Tytuł:    Bioresorbowalny stop na osnowie magnezu z dodatkiem
                pierwiastków ziem rzadkich na implanty medyczne i sposób
                jego wytwarzania
 12. Zgłoszenie P.431321          z dn.30.09.2019r.
  Twórca:  Katarzyna Cesarz-Andraczke, Ryszard Nowosielski,
                  Rafał Babilas, Kamil Pałka
  Tytuł:    Sposób pokrywania powierzchni biozgodnych stopów metali
                lekkich z wykorzystaniem techniki przyrostu FDM
 13. Zgłoszenie P.431938           z dn.26.11.2019r.
  Twórca: Jarosław Mikuła, Wojciech Grzegorzek, Daniel Adamecki,
                 Stanisław Mikuła
  Tytuł:    Urządzenie do eksploatacyjnej defektoskopii magnetyczno-
                proszkowej uzębień kół zębatych i łańcuchowych
  Wspólne zgłoszenie z RG
 14. Zgłoszenie P.431981          z dn.28.11.2019r.
  Twórca:  Wojciech Sitek, Michał Noworolnik, Marek Szindler
  Tytuł:    Perowskitowe ogniwo słoneczne
 15. Zgłoszenie P.431982          z dn.28.11.2019r.
  Twórca:  Michał Noworolnik, Wojciech Sitek,
  Tytuł:    Barwnikowe ogniwo słoneczne
 16. Zgłoszenie P.432100          z dn.06.12.2019r.
  Twórca:  Sabina Lesz, Bartłomiej Hrapkowicz, Adrian Gabryś
  Tytuł:    Bioresorbowalny stop magnezu z dodatkiem metali
                szlachetnych lub półszlachetnych do zastosowań medycznych
                i sposób jego wytwarzania
 17. Zgłoszenie P. 432411          z dn. 24.12.2019r.
  Twórca:  Ewa Jonda, Łukasz Krzemiński, Leszek Łatka,
                 Tomasz Tański, Aleksandra Drygała
  Tytuł:    Sposób wytwarzania powłoki o podwyższonej odporności
                trybologicznych
 18. Zgłoszenie Wp.27904          z dn.12.08.2019r.
  Twórca:  Tomasz Machoczek, Maciej Mrówka, Sławomir Duda,
                 Robert Michnik
  Tytuł:    Implant krążka międzykręgowego

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MATERIAŁOWEJ

 1. Zgłoszenie P.429029          z dn. 25.02.2019r.
  Twórca:  Anna Dolata, Maciej Dyzia
  Tytuł:    Sposób wytwarzania tłoka z lokalnym wzmocnieniem
                w postaci metalowo-ceramicznej kształtki kompozytowej
 2. Zgłoszenie P.429137          z dn. 04.03.2019r.
  Twórca:  Małgorzata Sopicka-Lizer, Tomasz Pawlik, Daniel Michalik,
                 Barbara Adamczyk, Justyna Barzowska, Karol Szczodrowski,
                 Sebastian Mahlik, Tadeusz Leśniewski, Natalia Majewska,
                 Marek Grinberg
  Tytuł:    Dwu-fazowy tlenoazotkowy luminofor o wzmocnionej
                i wydłużonej luminescencji oraz sposób jego wytwarzania
  Współuprawniony: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 3. Zgłoszenie P.430682          z dn. 22.07.2019r.
  Twórca:  Jerzy Myalski, Andrzej Posmyk
  Tytuł:    Sposób wytwarzania powłok kompozytowych na osnowie
                tworzyw sztucznych
 4. Zgłoszenie P.429221          z dn. 11.03.2019r.
  Twórca:  Janusz Cebulski, Dorota Pasek
  Tytuł:    Sposób wytworzenia powłoki ochronnej na materiale
                przerabianym plastycznie w procesie wyciskania, zwłaszcza
                materiałów trudnoodkształcalnych

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 1. Zgłoszenie P.429314          z dn. 19.03.2019r.
  Twórca:  Juliusz Wójcik
  Tytuł:    Radiacyjna komora paleniskowa na paliwo stałe
 2. Zgłoszenie P.429695           z dn. 19.04.2019r.
  Twórca: Juliusz Wójcik
  Tytuł: Przyrząd i układ do grzania i pomiaru temperatury ciała stałego
 3. Zgłoszenie P.429844          z dn. 06.05.2019r.
  Twórca:  Juliusz Wójcik
  Tytuł:    Radiacyjna komora paleniskowa na paliwo gazowe
 4. Zgłoszenie EP19000568  z dn. 19.12.2019r. (P.428370 z dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo,
                 Robert Rozenberg
  Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów 
             w ramach przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
  "A devise for carrying out psychological tests as part of professional suitability and qualification for work verification process",
  Zgłoszenie wspólne: RAu, RIB, RJ013
  Współuprawniony: Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  5. Zgłoszenie EP19000567 z dn. 18.12.2019r.  (P.428372 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Kalavsky
  Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
  “Apparatus for measuring human psychophysical performance”
  Zgłoszenie wspólne: RAu, RIB, RJ013
  Współuprawniony: Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  6. Zgłoszenie EP19000571 z dn. 18.12.2019r.  (P.428373 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Koscak
  Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności
            uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej
  “Apparatus for assessing the coordination of attention divisibility and transfer in simulated harsh physical working conditions”
  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RJ013
  Współuprawniony: Uniwersytet Techniczny w Koszycach

 

    WYDZIAŁ TRANSPORU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

  1. Zgłoszenie P.429243          z dn. 13.03.2019r.
   Twórca:  Zbigniew Stanik, Damian Hadryś, Andrzej Kubik, 
                  Dawid Marcol
   Tytuł:    Urządzenie i sposób diagnozowania stanu technicznego łożysk 
                 kół jezdnych pojazdów samochodowych
  2. Zgłoszenie P.429783          z dn. 29.04.2019r.
   Twórca:  Tadeusz Opasiak, Grzegorz Peruń
   Tytuł:      Dynamiczne sprzęgło mechaniczne osiowo-skrętne 
    
  3. Zgłoszenie P.429780          z dn. 29.04.2019r.
   Twórca:Jarosław Kozuba, Tomasz Muszyński,Małgorzata Kmiotek, 
                
   Adrian Kordos
   Tytuł:    Mobilny, ratowniczy zespół transportowy 

  INSTYTUT FIZYKI -CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

  1. Zgłoszenie P.428705          z dn. 29.01.2019r.
   Twórca:  Grzegorz Poręba, Konrad Tudyka, Aleksander Kolarczyk
   Tytuł:      Pojemnik do pomiarów radioizotopów szeregu
                   promieniotwórczego 238U przy pomocy spektrometrii 
                   promieniowania y
  2. Zgłoszenie P.430000          z dn. 22.05.2019r.
   Twórca:  Krystian Mistewicz, Mateusz Kozioł, Marcin Jesionek, 
                  Marian Nowak
   Tytuł:     Sposób wytwarzania generatora piroelektrycznego 

  MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

  1. Zgłoszenie EP19000568  z dn. 19.12.2019r. (P.428370 z dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo,
                 Robert Rozenberg
  Tytuł: Urządzenie do przeprowadzania psychologicznych testów 
             w ramach przydatności zawodowej i kwalifikacji do pracy
  "A devise for carrying out psychological tests as part of professional suitability and qualification for work verification process",
  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RIB
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  2. Zgłoszenie EP19000567 z dn. 18.12.2019r.  (P.428372 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Kalavsky
  Tytuł: Aparatura do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka
  “Apparatus for measuring human psychophysical performance”
  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RIB
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  3. Zgłoszenie EP19000571 z dn. 18.12.2019r.  (P.428373 dn. 27.12.2018r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Marek Gzik, Piotr Wodarski,
                 Karol Jędrasiak, Aleksander Nawrat, Stanislav Szabo, 
                 Peter Koscak
  Tytuł: Aparatura do oceny koordynacji podzielności i przerzutności
            uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej
  “Apparatus for assessing the coordination of attention divisibility and transfer in simulated harsh physical working conditions”

  Zgłoszenie wspólne: RAu, ROZ, RIB
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  4. Zgłoszenie EP19000596 z dn. 27.12.2019r. (P.428519 dn. 08.01.2019r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Aleksander Nawrat,
                Damian Bereska, Karol Jędrasiak, Jan Kwiatkowski,
                Vladimir Socha
  Tytuł: Urządzenie peryferyjne wspierające badania psychologiczne
  “A peripheral device for supporting psychological examinations”

  Zgłoszenie wspólne: RAu 
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach

  5.
  Zgłoszenie EP19000595  z dn. 27.12.2019r.  (P.428520 dn. 08.01.2019r.)
  Twórcy: Małgorzata Dobrowolska, Aleksander Nawrat,
                Damian Bereska, Karol Jędrasiak, Jan Kwiatkowski,
                Vladimir Socha
  Tytuł: Urządzenie monitorujące zachowanie badanego w trakcie
            diagnozy psychologicznej
  “A device monitoring the examined person's behavior during the diagnosis”,

  Zgłoszenie wspólne: RAu
  Współuprawniony:
  Uniwersytet Techniczny w Koszycach

    
   Admin © Politechnika Śląska
    
   Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
   Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
   z2019