8 kwietnia 2020
Konkurs na granty indywidualne MSCA w Horyzoncie 2020 otwarty!

8 kwietnia 2020 r. otwarty został ostatni konkurs na granty indywidualne (Individual Fellowship - IF) zaplanowany w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.
MSCA IF to granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców z minimum 4-letnim doświadczeniem liczonym od dnia uzyskania tytułu magistra. Głównym celem tych projektów jest zwiększenie potencjału naukowego najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców poprzez umożliwienie im rozwoju zawodowego, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim.

Z budżetu projektu można pokryć koszty wynagrodzenia, dodatki mobilnościowy i rodzinny dla naukowca, a jednostka przyjmująca otrzymuje środki na pokrycie kosztów realizacji projektu, badań prowadzonych przez stypendystę i szkoleń w które się angażuje.

Naukowiec ma do wyboru dwa rodzaje stypendiów uzależnione od tego, gdzie chciałby realizować swój projekt badawczy:

-European Standard Fellowships – granty realizowane w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Programem Horyzont 2020 przez okres od 12 do 24 miesięcy. W konkursie mogą startować także osoby, które miały przynajmniej 12-miesięczną przerwę w pracy naukowej lub przez długi czas przebywały poza Europą, lecz chciałyby wrócić i na jej terytorium kontynuować prace badawcze.

Global Fellowships – naukowiec zostaje oddelegowany do kraju trzeciego, gdzie przez okres 12-24 miesięcy prowadzi projekt, a następnie wraca do Europy i kontynuuje badania przez kolejnych 12 miesięcy.

Badacz sam określa tematykę projektu, nie ma konieczności "wpisywania się" w odgórnie narzucone tematy!
Stypendystów zachęca się, aby w ramach projektu zaplanowali realizację części działań w dowolnej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy (w zależności od długości trwania projektu).

Podpowiadamy, że w ramach konkursu można także przyjąć naukowca z zagranicy w swojej jednostce, a koszty jego wynagrodzenia, pobytu i prowadzonych badań pokryje Komisja Europejska!

Termin składania wniosków konkursowych upływa 9 września 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do konsultowania z nami przygotowywanych przez Państwa wniosków ;)

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020

Wiadomość utworzona: 8 kwietnia 2020 12:10, autor: Agnieszka Kwiatkowska
Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2020 12:22, wykonana przez: Agnieszka Kwiatkowska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Programów Europejskich