21 kwietnia 2020
NAWA i DAAD zapraszają Polaków i Niemców do współpracy naukowej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.
Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.
Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.
Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa). W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
• Koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
• Koszty pobytu naukowców z Niemiec w Polsce – kwota ryczałtowa na koszt pobytu w Polsce wynosi w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie a w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne. Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.
Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 roku. https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wymiana-naukowa-miedzy-polska-a-niemcami

Wiadomość utworzona: 21 kwietnia 2020 13:27, autor: Agnieszka Kwiatkowska
Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2020 13:40, wykonana przez: Agnieszka Kwiatkowska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Biura Obsługi Programów Europejskich