ERA-NET

Sieć ERA-NET to instrument koordynacji zarządzania narodowymi programami badawczymi.

Projekty ERA-NET zostały zapoczątkowane w 2002 r. w 6. PR, celem realizacji decyzji UE  dotyczącej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej – ERA (European Research Area) - obszaru wolnego przepływu wiedzy, mobilności naukowców, optymalnego wykorzystania punktów stycznych między narodowymi programami badawczymi poszczególnych krajów i zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej na terenie Europy. 

Cele

W projektach ERA-NET istotna jest systematyczna wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym:

>         identyfikacja i analiza wspólnych tematów strategicznych,

>         opracowanie możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi w celu transnarodowego otwarcia infrastruktury,

>         wypracowanie i realizacja wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów).

Uczestnicy

Instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich, np. ministerstwa, agencje badawcze i technologiczne, rady ds. nauki.


Finansowanie

Możliwe dofinansowanie do realizowanych projektów do 100%.

Projekty ERA-NET (organizacja i funkcjonowanie)

Działania związane z realizacją programu ERA-NET mogą być prowadzone na dowolnym obszarze nauki i techniki (uwaga na możliwe kolizje z priorytetami FP) i nie wyłączając nauk społecznych i humanistycznych.

Przebieg konkursu

1. Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej NCBR lub NCN

2. Złożenie wstępnej (i/lub pełnej oferty)

3. Ocena kwalifikowalności wnioskodawcy

4. Ocena indywidualna oferty

5.  Uzgodnienie oceny

6. Panel ekspertów

7. Lista rankingowa

Projekty ERA-NET przekazane do NCBiR to projekty badawczo-rozwojowe

Lista dostępnych konkursów: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/

Projekty ERA-NET przekazane do NCN to projekty na badania podstawowe:

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procesu składnia wniosków różnią się w zależności od ogłoszonego konkursu i agencji finansującej.   

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Era-Net