Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Podstawowym celem Funduszu Badawczego Węgla i Stali jest kontynuacja programów badań i rozwoju technologicznego, wspierających konkurencyjność wspólnotowego sektora badawczego w tych dwóch obszarach.

Program ten oferuje pomoc finansową dla projektów i działań badawczych poprzez wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami.

Warto nadmienić, że wsparcie obejmuje zarówno procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, jak i poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwa pracy  w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. Składane projekty muszą być zgodne z naukowymi, technologicznymi i społecznymi założeniami polityki UE, a więc odpowiadać na konkursy ogłoszone przez KE. Wnioski składane w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali przyjmowane są przez KE do dnia 15 września każdego roku.

Dziedziny priorytetowe:

  • Poprawa pozycji konkurencyjnej wspólnotowego węgla
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w kopalniach
  • Skuteczna ochrona środowiska naturalnego i ulepszenie wykorzystania węgla jako czystego źródła energii
  • Zarządzanie uzależnieniem zewnętrznym od dostaw energii

Rodzaje projektów:

Projekty badawcze, pilotażowe i pokazowe, środki towarzyszące oraz działania wspierające i przygotowawcze. Zamierzeniem programu jest wsparcie pracy badawczej lub doświadczalnej w celu zdobycia dodatkowej wiedzy mającej ułatwić osiągnięcie szczególnych celów praktycznych, takich jak tworzenie lub rozwój produktów, procesów produkcyjnych lub usług.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do starania się o dofinansowanie projektów w  ramach FBWS. Wszystkie informacje na temat FBWS (w języku angielskim) znajdą Państwo na stronie internetowej http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Fundusz Badawczy Węgla i Stali