Horyzont Europa

 

 

HORYZONT EUROPA jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie w latach 2021-2027. W stosunku do swojego poprzednika programu Horyzont 2020 głównymi nowościami jest wprowadzenie koncepcji Misji oraz nowego podejścia do partnerstw. Program HORYZONT EUROPA podzielony jest na trzy główne filary:

FILAR I Doskonała baza naukowa
• European Research Council (ERC),
• Działania Marie Skłodowskiej – Curie,
• Infrastruktury badawcze.

FILAR II Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa

6 klastrów:
• Zdrowie
• Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
• Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
• Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
• Klimat, energetyka i mobilność
• Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
oraz Wspólnotowe Centrum Badawcze

FILAR III Innowacyjna Europa
• Europejska Rada ds. Innowacji (EIC)
• Europejskie ekosystemy innowacji
• Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Dodatkowe działania:
Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej:
• Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości
• Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji

Informacje o programie
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en  

Prezentacja KE w j. polskim

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Horyzont Europa