Inne programy Międzynarodowe: 


European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)

Europejski Program Metrologiczny na rzecz Innowacji i Badań (EMPIR) koordynuje projekty badawcze w celu sprostania wielkim wyzwaniom, jednocześnie wspierając i rozwijając system jednostek miar SI. W ramach EMPIR kładzie się większy nacisk na działania innowacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb przemysłu i przyspieszenie absorpcji wyników badań. Programy mają na celu budowanie zdolności programów mają na celu wypełnienie luki między państwami członkowskimi UE z nowymi systemami pomiarowymi a krajami o bardziej rozwiniętych możliwościach.

Program EMPIR umożliwia europejskim instytutom metrologicznym, organizacjom przemysłowym i medycznym oraz środowiskom akademickim współpracę nad wieloma różnorodnymi wspólnymi projektami badawczymi w określonych dziedzinach: przemysł, energia, środowisko, zdrowie, podstawowa SI, normatywna, potencjał badawczy oraz wsparcie dla sieci i wsparcie dla projektów. Roczny budżet EMPIR na badania w latach 2014–2020 są to 600 mln EUR z funduszy Unii Europejskiej, umożliwiających badania projektów przez maksymalnie 3 lata (5 lat na wsparcie sieci).

EMPIR jest kontynuacją udanego europejskiego programu badań metrologicznych (EMRP), który został już ukończony.

Aby wziąć udział w EMPIR:

zobacz aktualny plan konkursów 
zgłoś pomysł na badania metrologiczne w odpowiedzi na zaproszenie do etapu 1 
złóż propozycje projektów w odpowiedzi na etap 2 lub zaproszenie SIP
zarejestruj się jako ekspert, aby pomóc EURAMET w ocenie wniosków
przeczytaj przewodniki po procedurach zaproszenia, oceny, negocjacji i raportowania

Więcej informacji: https://msu.euramet.org/


 - European Space Agency Tenders

Przetargi na usługi i urządzenia dla Europejskiej agencji Kosmicznej

http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Inne programy