Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to UE, która promuje innowacje i przedsiębiorczość w Europie zgodnie z hasłem: w różnorodności siła.


EIT łączy wiodące uniwersytety, laboratoria badawcze i firmy, tworząc dynamiczne partnerstwa międzysektorowe. Partnerstwa te, zwane wspólnotą wiedzy i innowacji (KIC), rozwijają innowacyjne produkty i usługi, zakładają nowe firmy i szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców. Ponadto wprowadzają one nowe pomysły na rynek, przekształcają studentów w przedsiębiorców i, co najważniejsze, wprowadzają innowacje.

Wspólnota EIT stawia przedsiębiorców i innowatorów w centrum swoich zainteresowań.

EIT pomaga innowatorom i przedsiębiorcom w całej Europie w przekształcaniu ich pomysłów w produkty i usługi na rynek. Ma to kluczowe znaczenie dla wypełnienia misji EIT, którą jest zapewnienie miejsc pracy i trwałego wzrostu gospodarczego w Europie. EIT odgrywa zatem istotną rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

EIT to integralna część programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Politechnika Śląska jest partnerem dwóch węzłów wiedzy:

KIC Inno Energy

Więcej można znaleźć na stronie: https://www.innoenergy.com

KIC Raw Materials


Więcej można znaleźć na stronie: https://eitrawmaterials.eu/

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DAAD