Akcje Marie Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020 

Akcje MSC to granty finansujące rozwój indywidualnej kariery naukowej dla przedstawicieli zarówno świata nauki jak i przemysłu poprzez międzynarodowe i międzysektorowe stypendia badawcze.

Główne cele Akcji MSC:

 •   Zapewnienie optymalnego rozwoju i dynamicznego wykorzystania europejskiego potencjału intelektualnego w celu tworzenia nowej wiedzy, umiejętności i innowacji
 • Rozwój kreatywnych i innowacyjnych programów szkoleniowych,
 •   Wyłanianie talentów w nauce i innowacjach poprzez konkursy międzynarodowe oraz ich zatrzymanie w Europie,
 • Umożliwienie współpracy najlepszym naukowcom z i spoza Europy w ramach różnych krajów, sektorów i obszarów badawczych,
 • Stworzenie zupełnie nowego sposobu myślenia kluczowego dla przedsiębiorczości i innowacji,
 • Promocja stabilnego rozwoju kariery naukowej.

Działania realizowane w ramach Akcji Marie Curie podzielono na 4 bloki: 
 

 • Innovative Training Networks (ITN) – 4 letnie projekty składane przez konsorcja z min. 3 uczestników z 3 różnych krajów na szkolenia młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców (stypendia 3-36 miesięcy) w dowolnej tematyce
-European Training Networks (ETN) - maksymalnie 540 osobomiesięcy,
-European Industrial Doctorates (EID) wystarczy 2 uczestników wtedy maksymalnie 180 osobomiesięcy – min. 1 uczestnik z prawem nadawania stopnia doktora i min. 1 uczestnik z sektora pozaakademickiego, min. 50% czasu w jednostce sektora pozaakademickiego,
-European Joint Doctorates (EJD) - minimum 3 uczestników z prawem nadawania stopnia doktora.
 • Exchange of staff (RISE) projekty dotyczące międzynarodowej i międzysektorowej współpracy opartej na wymianie wiedzy i doświadczeń w projekcie badawczym realizowany poprzez wymianę pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i kadry zarządzającej (1 do 12 m-cy max 540 osobomiesięcy)

Są to 3 letnie projekty składane przez konsorcja z min. 3 różnych krajów (w tym min. 2 z krajów członkowskich lub stowarzyszonych). Jeżeli wszyscy z jednego sektora to wymagany minimum 1 uczestnik z kraju trzeciego. Brak finansowania wymiany między instytucjami pozaeuropejskimi lub w ramach tego samego kraju UE czy stowarzyszonego. W UE i krajach stowarzyszonych finansowanie tylko oddelegowań międzysektorowych.

 • Individual Fellowships (IF) Rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców; stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy w projektach na terenie lub poza Europą, powrót do kariery naukowej np. po urodzeniu dziecka lub powrót do Europy np. po pracy w USA.

Typy grantów indywidualnych:

-European Fellowship: 12-24 m-cy w kraju europejskim lub stowarzyszonym
-Global Fellowship: 12-24 m-cy  w kraju trzecim + faza powrotna 12 m-cy w kraju europejskim lub stowarzyszonym

Granty przeznaczone dla najlepszych lub najbardziej obiecujących  naukowców. Beneficjentem musi być jednostka zlokalizowana w kraju europejskim lub stowarzyszonym. Career Restart Panel i Reintegration Panel - w przypadku składania wniosku w tych panelach naukowiec nie może mieć głównego miejsca interesów życiowych (praca, studia, etc.) w kraju do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 3 lata w ciągu 5 lat przed deadlinem. Przy CRP wymagana przerwa w pracy badawczej dłuższa niż 12 miesięcy. Na terenie Europy możliwe oddelegowanie (najlepiej do przemysłu) - w grantach trwających poniżej 18 m-cy wyjazd na max 3 m-ce, w grantach powyżej 18 m-cy na max 6 m-cy (opcja dzielenia na krótkie pobyty).

 • Współfinansowanie programów stypnedialnych COFUND

Celem akcji jest wzmocnienie programów stypendialnych oferowanych na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym.

Charakterystyka akcji:

Wspieranie istniejących oraz tworzenie nowych programów stypendialnych kierowanych do naukowców,
Mogą uczestniczyć tzw. International European interest organisations ,
Możliwość tworzenia synergii z Funduszami Strukturalnymi,
Minimum 3-miesięczne wsparcie naukowców.

Brak konsorcjum - projekty realizowane przez 1 beneficjenta z kraju MS lub AC.

 • Policy and suppoert Actions - NIGHT

  Celem jest przybliżenie społeczeństwu tej „jaśniejszej strony” pracy naukowca oraz zwiększenie świadomości na temat prowadzonych w Europie badań naukowych.

European ResearchersNight :

-Wydarzenie organizowane tylko 1 raz w roku tego samego dnia w każdym kraju uczestniczącym (zazwyczaj ostatni piątek września),

-Wykłady, pokazy skierowane do określonych grup wiekowych zaczynając od najmłodszych.

Zachęcanie młodzieży do podejmowania pracy badawczej a także zwiększanie świadomości na temat wagi kariery naukowej.

Strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Stypendystów Marie Curie:
http://www.mariecurie.org 

Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców - EURAXESS


Cała sieć składa się z ok. 200 biur zlokalizowanych w 35 krajach europejskich. Wśród 10 działających na terenie Polski znajduje się także Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców stanowiące komponent Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechnika Śląska (Gliwice).

Pracownicy Centrów udzielają nieodpłatnej informacji dotyczącej ofert projektowych Programów Ramowych i innych źródeł finansowania prac badawczo-szkoleniowych oraz dotyczących zagadnień prawnych związanych z realizacją w/w projektów.

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców EURAXESS stanowi jeden z elementów wsparcia mobilności naukowców, a jego podstawową funkcją jest przejrzyste przedstawienie informacji interesujących naukowców, a dotyczących m. in:

• dostępnych ofert stypendialnych,
• możliwości poszukiwania informacji na różnorodnych portalach mobilnościowych,
• oferty usług Centrów Informacji dla Naukowców,
• podstaw prawnych budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej.


Więcej można znaleźć na stronie portalu EURAXESS: https://www.euraxess.pl/


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
MarieCurie