Politechnika Śląska w programach ramowych:

-5. Program Ramowy - 19 projektów (centra doskonałości, projekty typu KRAFT, Network of Excellence itp.)

-6. Program Ramowy - 23 projekty (Marie Curie, STREP, CSA i inne)

-7. Program Ramowy - 23 projekty (Collaborative Projects, CSA, Marie Curie - IAPP, Noc Naukowców i inne)

-Horyzont 2020 - 12 projektów (MSCA - RISE, ITN, Twinning, RIA, CSA)

Inne:

-KIC InnoEnergy - 7 projektów, KIC Raw Materials - 4 projekty

-Tempus - ponad 30 projektów

-Fundusz Badawczy Węgla i Stali - 9 projektów

 

   

Pełna lista  projektów dostępna w CZP3, tel 19-98, czp3@polsl.pl  

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Realizowane projekty