HORYZONT 2020 połączył dotychczasowe instrumenty: 7.Program Ramowy, Program CIP
i Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Program
HORYZONT 2020 podzielony jest na trzy główne filary:

1.Doskonała baza naukowa

 • European Research Council (ERC) – finansowanie badań poznawczych realizowanych przez zespoły badawcze,
 • Akcje Marie Skłodowskiej – Curie w Programie HORIZON 2020,
 •  Future and Emerging Technologies (FET) – wsparcie ryzykownych projektów otwierających nowe dziedziny nauki,
 • Infrastruktury badawcze w tym e-infrastruktury.

2.Wiodąca pozycja w przemyśle

 • Technologie wspomagające i przemysłowe ,
 • Wsparcie innowacji w MŚP,
 • Instrumenty finansowe w Horyzoncie 2020.

 3. Wyzwania społeczne

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna,
 • Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia,
 • Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
 • Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
 • Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa,
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Dodatkowe działania:  

 • Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa
 • Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

 Oraz:

 • Wspólnotowe Centrum Badawcze JRC
 • Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT

 Informacje o programie i konkursach : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych programu HORIZON 2020

Repozytorium prac naukowych Politechniki Slaskiej RePolis

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
horyzont