Współpraca bilateralna NCBR

Współpraca dwustronna służy realizacji misji Centrum polegającej na wsparciu polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Przyczynia się ona także do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni badawczej oraz w realizowanych wspólnie z badaczami z zagranicy przedsięwzięciach międzynarodowych.

Inicjując i zawierając formalne porozumienia dwustronne o współpracy z partnerami zagranicznymi, NCBR bierze pod uwagę następujące czynniki: priorytetowe obszary tematyczne, korzyści gospodarcze, bliskość geograficzną, najlepsze doświadczenia ze współpracy międzynarodowej polskich naukowców, relacje kulturowe, a także związki historyczne na poziomie państw i jednostek badawczych.

Obecnie NCBR prowadzi współpracę dwustronną z następującymi państwami i regionami:

Berlin
Brazylia
Chiny
Czechy
Izrael
Japonia
Jordania
Luksemburg
Niemcy
Republika Południowej Afryki
Singapur
Tajwan
Turcja

więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/

Współpraca bilateralna NCN


 

BEETHOVEN/BEETHOVEN CLASSIC: konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze

  • z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (BEETHOVEN CLASSIC ),
  • z zakresu nauk o życiu (BEETHOVEN LIFE ).

Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w wymienionych powyżej dyscyplinach naukowych muszą być sporządzone w języku angielskim i złożone wspólnie przez zespoły polsko-niemieckie do obu agencji. Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24 lub 36 miesięcy. 

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

 

SHENG: konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

Konkurs SHENG realizowany będzie we współpracy NCN z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Do konkursu będą mogli przystąpić wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. W konkursie SHENG finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

MOZART: konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

Konkurs  MOZART to nowy wspólny konkurs NCN i FWF, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

W konkursie MOZART agencja FWF pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez FWF zgodnie z zasadami stosowanymi w programie FWF Stand Alone Projects.

 ALPHORN: konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Konkurs  ALPHORN to nowy wspólny konkurs NCN i SNSF, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-szwajcarskich projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

 

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Eureka