Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 >
6 lipca 2020
Studencki plebiscyt „Mistrz Zdalnego Nauczania na Politechnice Śląskiej” rozstrzygnięty

Studenci Politechniki Śląskiej przyznali nauczycielom akademickim tytuły Wydziałowych Mistrzów Zdalnego Nauczania. Laureaci zostali wybrani spośród osób, które od marca prowadziły zajęcia za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Konkurs na „Wydziałowego Mistrza Zdalnego Nauczania” został ogłoszony na początku czerwca. Studenci 13 wydziałów, Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Studium Języków Obcych mogli zgłaszać kandydatów do otrzymania tytułu, a następnie głosować online.

Organizatorzy i koordynatorzy – Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele samorządów wydziałowych – postanowili uhonorować prowadzących zajęcia zdalne. – Studenci wybierali na swoim wydziale lub w instytucie najlepszego prowadzącego. Liczymy, że taki konkurs pomoże wyłonić najpopularniejszych prowadzących i zaszczepić w innych dobre praktyki, które stosują najlepsi, tak aby studenci czerpali z edukacji nie tylko korzyści, ale także przyjemność – mówi Edyta Piecuch, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej.

Tytuły Mistrzów Zdalnego Nauczania otrzymali: dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny (Wydział Architektury), dr inż. Paweł Nowak (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), dr inż. Bernard Kotala (Wydział Budownictwa), dr hab. inż. Hanna Barchańska, prof. PŚ (Wydział Chemiczny), dr inż. Krzysztof Sztymelski (Wydział Elektryczny), dr inż. Konrad Kaczmarek (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej), dr inż. Anna Tamulewicz (Wydział Inżynierii Biomedycznej), dr inż. Jarosław Karcewicz (Wydział Matematyki Stosowanej), dr hab inż. Marek Płaczek, prof. PŚ (Wydział Mechaniczny Technologiczny), dr inż. Lesław Gajda (Wydział Inżynierii Materiałowej), dr inż. Tomasz Owczarek (Wydział Organizacji i Zarządzania), dr inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej), dr inż. Paweł Grajper (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), mgr Anna Potyka (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją) oraz mgr Mariusz Starak (Studium Języków Obcych).

Dla studentów przeniesienie zajęć stacjonarnych do przestrzeni wirtualnej wiązało się z większą samodzielnością w organizacji obowiązków. Prowadzący zajęcia poszukiwali odpowiednich narzędzi do komunikacji synchronicznej oraz rozwiązań, które pozwoliły nie tylko przesyłać zagadnienia w formie plików, ale także prowadzić wykłady czy ćwiczenia online.

– Początkowo proces ten wymagał kreatywności i poszukiwania ewentualnych możliwości, następnie przyswojenia nowych programów (w tym Zoom i OBS) i odnalezienia się w wirtualnym świecie. Reszta to już czysta przyjemność z prowadzenia zajęć i, czego nie ukrywam, „dziecięca radość” z poznania czegoś nowego – mówi prof. Rafał Burdzik, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. – Dużym wyzwaniem było także uruchomienie „wirtualnego laboratorium”, ale z naszym wspaniałym zespołem dydaktycznym (Ł. Konieczny, J. Warczek, J. Mendala, M. Mrozik, P. Słowiński) udało nam się opracować bardzo ciekawy model zajęć dla kilku przedmiotów. Zależało nam na pełnej wizualizacji zajęć, a także na losowym, spersonalizowanym generowaniu wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. I udało się! Warto podkreślić, że od początku moim założeniem było prowadzenie zajęć „live” w interakcji ze studentami, tak żeby nie odbiegały one formą i treścią od zajęć stacjonarnych – dodaje.

Zajęcia zdalnej edukacji przybierały różną formę, odpowiednio dopasowaną do grupy ćwiczeniowej oraz tematyki zajęć. – Przed przystąpieniem do przygotowania zajęć w formie zdalnej, odpowiedziałem sobie na pytanie, jak chciałbym, aby wyglądała zdalna edukacja, gdybym był studentem. Zależało mi również na tym, aby nie zasypać studentów ogromem materiału, który nie zawsze może być zrozumiały, jeśli zostanie przekazany w formie „suchych” treści, pozbawionych właściwych wyjaśnień i komentarzy – tłumaczy prof. Marek Płaczek z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. – Z drugiej strony prowadzę dużo ćwiczeń tablicowych i zajęć projektowych i nie chciałem też spędzić całego semestru przed komputerem, przygotowując prezentacje z obszernymi wyjaśnieniami. Postanowiłem prowadzić zajęcia w trybie asynchronicznym, aby studenci mogli je odbywać i wracać do nich w dogodnym dla siebie czasie.

Sposoby prowadzenia zajęć za pośrednictwem Internetu przedstawia także dr inż. Paweł Grajper z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki: – Zajęcia realizowałem z wykorzystaniem Platformy Zdalnej Edukacji w formie spotkań online. Spotkania odbywały się za pośrednictwem komunikatorów Zoom i Skype. W trakcie wykładów omawiałem wyświetlane treści, prezentowałem krótkie filmy z wyprzedzeniem przekazując studentom niezbędne materiały. Podczas ćwiczeń i projektów używałem instruktażowo programów wykorzystywanych do realizacji poszczególnych zadań. Konsultując projekty często korzystałem z opcji pulpitu zdalnego.

Studenci mieli również możliwość uczestniczenia w konsultacjach, podczas których wspólnie z nauczycielami podejmowali zagadnienia poruszane podczas wykładów lub w otrzymanych materiałach. – Prowadząc zajęcia na uczelni, staram się zawsze być dostępny dla studentów i im pomagać. Tę samą zasadę zastosowałem w czasie nauczania zdalnego. Poza zajęciami i obowiązkowymi zdalnymi konsultacjami byłem dostępny dla studentów w dodatkowych terminach w razie potrzeby. Dzięki temu każdy, kto miał problem z jakimś zadaniem, mógł liczyć na moją pomoc – mówi dr inż. Paweł Nowak z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Epidemia koronawirusa była przyczyną społecznej izolacji i ciągłego przebywania w domach. Dlatego też dla wielu osób ważna była możliwość kontaktowania się w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi online. Z tego rozwiązania korzystał m.in. mgr Mariusz Starak ze Studium Języków Obcych, organizując dla studentów zdalną pracę w grupie. – W czasie przymusowej izolacji mogłem wykorzystać różne metody i techniki nauczania. Sprawdziły się tutaj ćwiczenia dające studentom możliwość wykazania się pomysłowością i zaangażowaniem w ciekawy, a czasem zabawny sposób. Wymienię tylko niektóre, takie jak tworzenie tutoriali, nagrywanie filmików, prezentacje multimedialne lub wypowiedzi ustne nagrywane w formie plików MP3 – wyjaśnia mgr M. Starak. – Korzystałem z komunikatorów, takich jak Discord i Zoom, na których studenci mogli pracować w grupach, co w czasie COVID-19 okazało się bezcenne ze względu na brak możliwości spotkania się w sali zajęciowej. 

Prof. Hanna Barchańska z Wydziału Chemii podkreśla, że na sukces zajęć prowadzonych zdalnie wpływ miało zaangażowanie studentów, którzy mogli przez ten czas zdobyć nowe kompetencje związane z organizacją pracy i czasu. – Mijający semestr nauki prowadzonej w trybie zdalnym był dla nas wszystkich wyzwaniem. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że moje zajęcia prowadzone w trybie online spotkały się z pozytywnym odbiorem studentów, czego wyrazem jest przyznane mi wyróżnienie. Na ten sukces złożyła się nie tylko moja praca dydaktyczna, ale również, a może przede wszystkim, praca studentów, którzy potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzięki systematycznej pracy, wzajemnemu zrozumieniu oraz przestrzeganiu ustalonych reguł możemy uznać mijający semestr za czas zdobywania nowych umiejętności: nie tylko tych „czysto chemicznych”, ale również tych związanych z samodzielną organizacją pracy i samodyscypliną – wyjaśnia. Na odbiorców zajęć i ich udział w zdalnym kształceniu zwraca także uwagę dr inż. Tomasz Owczarek z Wydziału Organizacji i Zarządzania. – Zdalne kształcenie nie byłoby skuteczne bez odpowiedniego odbioru. Miałem to szczęście, że studenci kierunku analityka biznesowa, dla których prowadziłem zajęcia w tym semestrze, bardzo pozytywnie reagowali na proponowane rozwiązania. To przede wszystkim postawa studentów: systematyczna praca, wnikliwość i zadawane pytania, a nawet prośby o dodatkowe możliwości sprawdzenia się i zadania, sprawiły, że – wierzę w to mocno – wykorzystaliśmy ten czas najlepiej, jak się dało – mówi.

Jak wskazuje dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny z Wydziału Architektury, w czasie trwania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pomocne okazało się doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń stacjonarnych. – Moje doświadczenie na Politechnice Śląskiej w tej mierze sięga już prawie 30 lat. Zdobywałem je, najpierw słuchając znakomitych mówców, później moich przełożonych, a dziś emerytowanych profesorów architektury: Andrzeja Niezabitowskiego, Jacka Radziewicza-Winnickiego czy Jacka Owczarka. To oni są ciągle dla mnie wzorem. Zawsze słuchałem też telewizyjnych wykładów profesora Wiktora Zina pt. „Piórkiem i węglem”, które miały wpływ na wybór mojego zawodu. Staram się być godnym spadkobiercą tych osobowości. Może wszystko to pomogło mi osiągnąć taki rezultat – mówi dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny. – Prowadzę jeszcze inne pozauczelniane aktywności, jako wykładowca, prelegent, moderator dyskusji z wieloma partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie. Jak każdy profesjonalnie podchodzący do swoich obowiązków, staram się być zawsze dobrze przygotowany oraz robić to najlepiej, jak tylko potrafię, używając sprawdzonych metod oraz własnych predyspozycji.

– Receptą na sukces jest wytężona praca. Materiały muszą być przygotowane bardzo dobrze, musi ich być zdecydowanie więcej, aby student mógł pracować samodzielnie. Nie można oczywiście zaprzestać kontaktów synchronicznych, czyli edukacji, w której kontakt jest możliwy za pomocą platform multimedialnych na żywo – tłumaczy dr inż. Krzysztof Sztymelski z Wydziału Elektrycznego. – Semestr ten zweryfikował także nieco mój ogląd na zdalną edukację. Nigdy wcześniej nie prowadziłem takiej formy zajęć i nie spodziewałem się nawet, że będę musiał zmierzyć się z takim wyzwaniem. Początkowo wyrażałem nawet opinię, że skuteczne zdalne nauczanie nie jest w ogóle możliwe. Dla pewnych form zajęć, takich jak wykłady, ćwiczenia lub pewne seminaria, edukacja taka, może jednak odnosić pozytywny skutek, jest to w pewnych przypadkach naprawdę możliwe.

Sprawnie przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik oraz metod kształcenia na odległość są dowodem na niezwykłe zaangażowanie nauczycieli akademickich. Taka forma pozwoliła zdobyć kolejne doświadczenia, które z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój kształcenia w kolejnych latach akademickich. Dzięki stosowanym przez prowadzących metodom i narzędziom multimedialnym studenci Politechniki Śląskiej mogli więc nie tylko korzystać z materiałów udostępnionych na Platformie Zdalne Edukacji, ale także wysłuchać wykładów, uczestniczyć online w zajęciach oraz w seminariach i konsultacjach w trybie synchronicznym.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2020 12:16, autor: Aleksandra Wojaczek
Ostatnia modyfikacja: 6 lipca 2020 12:17, wykonana przez: Aleksandra Wojaczek
<grudzień 2021>
PnWtŚrCzPtSoN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Aktualności Uczelniane