Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 >
21 kwietnia 2020
Program wyborczy JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka – Kandydata na Rektora Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024

Politechnika Śląska. Wspólnota, rozwój i prestiż. Wspólnie zrobiliśmy wiele, zróbmy więcej! – to zaproszenie i hasło programu wyborczego prof. Arkadiusza Mężyka, obecnego Rektora Politechniki Śląskiej, kandydującego do pełnienia tej funkcji w kolejnej kadencji.

„Uzyskaliśmy status laureata w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, co lokuje Politechnikę Śląską w elitarnej grupie dziesięciu polskich uczelni o największych szansach na osiągnięcie międzynarodowego sukcesu. To także dodatkowe środki finansowe w kwocie ponad 245 mln złotych na finansowanie zrównoważonego rozwoju Uczelni i pracowników oraz wzrost umiędzynarodowienia badań i kształcenia. Osiągnęliśmy ten sukces dzięki wspólnej realizacji strategii Uczelni przyjętej przez Senat i wcześniejszym efektom pracy kilku pokoleń członków wspólnoty akademickiej.

Cztery lata temu przedstawiałem Państwu swój program wyborczy zatytułowany „Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi. Stawiam na rozwój”. Teraz wraz z programem wyborczym i założeniami do strategii Uczelni na kolejne lata, z wielką satysfakcją z dotychczasowych osiągnięć, przedstawiam Państwu rozliczenie mojego programu wyborczego i podjętych wówczas zobowiązań. Jestem przekonany, że efektywnie wykorzystaliśmy ten czas na rozwój naszych kompetencji i budowanie prestiżu Politechniki Śląskiej jako europejskiej uczelni badawczej” – czytamy w Słowie wstępnym.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem oraz do nadsyłania pytań i aktywnego udziału w spotkaniu wyborczym, które odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia o godzinie 10.00.
 
----------------------------------------------------------
The Silesian University of Technology. Community, development and prestige. Together, we have achieved a lot, let's do more! - this is the invitation and the slogan of the election programme of Professor Arkadiusz Mężyk, current Rector of the Silesian University of Technology, the Candidate for this function in the next term of office.
 
"We have become the laureate in the Initiative Excellence- Research University competition, which places the Silesian University of Technology in the elite group of ten Polish universities with the greatest chances of achieving international success. This signifies additional financial resources in the amount of over PLN 245 million for financing the sustainable development of the University and the employees as well as the increase of internationalisation of research and education. We have achieved this success thanks to the joint implementation of the University strategy adopted by the Senate and earlier results of the work of several generations of members of the academic community.
 
Four years ago I presented to you my election programme titled "The friendly and prestigious University. I rely on people. I focus on the development." Now, together with the election programme and assumptions for the University strategy for the future years, with great satisfaction coming from the achievements to date, I present to you the summary of my election programme and the commitments made at that time. I am convinced that we have effectively used this time to develop our competences and build the prestige of the Silesian University of Technology as a European Research University "- we read in the foreword.
 
 
 
Please be invited to become familiar with the Programme, send your questions and participate actively in the election meeting that will be held on Tuesday, 21 April at 10.00 a.m.
 

Wiadomość utworzona: 21 kwietnia 2020 22:54, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2020 22:56, wykonana przez: Jadwiga Witek
<czerwiec 2021>
PnWtŚrCzPtSoN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Aktualności Uczelniane