Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 >
28 marca 2021
Przejdź do oficjalnego portalu internetowego Politechniki Śląskiej

Od 26 marca 2021 r. informacje na niniejszej stronie nie są aktualizowane.
 
Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony nowy, oficjalny portal internetowy Politechniki Śląskiej. Strona zawiera aktualne informacje o działalności, pracach naukowo-badawczych, kształceniu i szeroko rozumianym życiu Uczelni.
 
Serdecznie zapraszamy na nowy portal internetowy Politechniki Śląskiej dostępny pod adresem https://www.polsl.pl/

Wiadomość utworzona: 28 marca 2021 06:57, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2021 17:20, wykonana przez: Jadwiga Witek
26 marca 2021
Inauguracja studiów MBA

Na Politechnice Śląskiej zostały uruchomione 3 profile studiów MBA: Przemysł 4.0, Usługi Publiczne oraz Ochrona Zdrowia. Uroczysta inauguracja odbędzie się 27 marca o godz. 09:00 w formie online.

Studia MBA na Politechnice Śląskiej oferują interdyscyplinarne kształcenie w zakresie kompetencji menadżerskich oraz wielu dyscyplin, takich jak ekonomia i finanse, zarządzanie, psychologia, prawo, nauka o komunikacji społecznej i mediach i wielu innych. Obecnie zostały uruchomione trzy profile: Przemysł 4.0, Ochrona Zdrowia i Usługi Publiczne. Ich program składa się z 550-godzinnej ścieżki dydaktycznej menadżerskiej oraz 120-godzinnej sprofilowanej ścieżki specjalizacyjnej, zgodnej z wybranym profilem.

Uczestnicy uroczystej inauguracji studiów MBA na Politechnice Śląskiej będą mogli wysłuchać wystąpienia JM Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, a także prezentacji Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza.

Ponadto w ramach wydarzenia odbędą się wystąpienia Dziekan Wydziału Mechanicznego technologicznego dr hab. inż. Anny Timofiejczuk, prof. PŚ,  Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Paszendy, Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego dr. Zygmunta Łukaszczyka oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA Politechniki Śląskiej Bernadety Sojki-Jany. Realizację programu MBA przedstawi dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

W programie spotkania zaplanowano także wykład inauguracyjny rozpoczynający zajęcia.

Inauguracja będzie dostępna 27 marca za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 949 8816 1944
Passcode: 844768) od godz. 8:45. 


Wiadomość utworzona: 26 marca 2021 09:18, autor: Aleksandra Weber
25 marca 2021
Zmarł prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek

Z żalem zawiadamiamy, że 23 marca w wieku 95 lat zmarł prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek, emerytowany pracownik Wydziału Architektury.
 
Profesor Stanisław Tomaszek urodził się w 1926 roku. W 1952 roku ukończył studia na kierunku architektura na Politechnice Gdańskiej, gdzie także pracował w późniejszych latach.
 
W 1968 rozpoczął pracę w Instytucie Kształtowania Środowiska w Katowicach, a później na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. W 1978 roku został docentem, tytuł naukowy profesora otrzymał w 1987 roku.
 
Pełnił wiele funkcji, m.in. zastępcy dyrektora w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, prodziekana (w latach 1980–1983) oraz dziekana Wydziału Architektury (w latach 1987–1993).
 
Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, której był rektorem w latach 2004–2010. Funkcję rektora pełnił także w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
Specjalnością naukową profesora Stanisława Tomaszka było planowanie przestrzenne, zwłaszcza w skali regionalnej. Był autorem wielu opracowań dydaktycznych, naukowych, planistycznych, eksperckich. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmowały zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska. Jako ceniony ekspert był zapraszany do współpracy przez władze publiczne wszystkich szczebli. Wyrazem uznania za tę pracę były odznaki „Za Zasługi dla Gdańska”, „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”.
 
Aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Urbanistów Polskich. Współtworzył Komisję Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział Katowice) a w jej ramach współredagował serię wydawniczą „Modelowe formy zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” (Ossolineum).
 
Był promotorem wielu dyplomantów oraz doktorantów. Jako nauczyciel akademicki zapisał się w pamięci studentów i doktorantów jako osoba niezwykle kompetentna w zakresie wykładanych przedmiotów, bardzo życzliwa i pogodna.
Profesor Stanisław Tomaszek był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
 
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 25 marca 2021 10:51, autor: Aleksandra Weber
24 marca 2021
Konferencja tematyczna w ramach POB5

25 marca odbędzie się konferencja tematyczna poświęcona dwóm podobszarom POB5: automatyzacji procesów produkcyjnych, automatyce przemysłowej, teorii sterowania, sterowaniu procesami oraz robotyzacji produkcji (w tym robotyce mobilnej, robotom autonomicznym, robotom usługowym, zagadnieniom związanym ze współpracą człowieka z robotem).

Konferencja jest zorganizowana w ramach II edycji konferencji tematycznych online Priorytetowego Obszaru Badawczego 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia z dwóch podobszarów POB5:

 • Podobszar 1: Automatyzacja procesów produkcyjnych, automatyka przemysłowa, teoria sterowania, sterowanie procesami – koordynator: dr inż. Szymon Ogonowski.
 • Podobszar 2: Robotyzacja produkcji (w tym robotyka mobilna, roboty autonomiczne, roboty usługowe, zagadnienia związane ze współpracą człowieka z robotem) – koordynator: dr inż. Wawrzyniec Panfil.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 i odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 941 2658 9328, Passcode: 326620).

Agenda II konferencji tematycznej POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

Wiadomość utworzona: 24 marca 2021 08:56, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2021 10:02, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 marca 2021
Spotkanie naukowe POB3

23 marca odbędzie się konferencja prezentująca wyniki badań grup badawczych w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 3: materiały przyszłości. 
 
W ramach spotkania odbędzie się 8 prezentacji poświęconych dwóch podobszarom POB3:
– Zaawansowane metody modyfikacji powierzchni materiałów (koordynator: dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ);
– Modelowanie i badanie właściwości fizykochemicznych materiałów (koordynator: prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta).
 
Konferencja rozpocznie się o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 976 0614 3012, Passcode: 361099).
 

Wiadomość utworzona: 22 marca 2021 13:43, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2021 10:01, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 marca 2021
E-seminarium naukowe POB1: „Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna”

24 marca odbędzie się spotkanie w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 1: „Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna”. Gościem seminarium będzie dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG, która wygłosi referat „Fantomy tkanek biologicznych”.

Dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG, jest pracownikiem Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. Zainteresowania badaczki są związane z biofotoniką oraz wykorzystaniem interferencji niskokoherencyjnej do pomiaru wielkości fizycznych, w tym dla zastosowań w biomedycynie.

Seminarium odbędzie się 24 marca w godzinach od 16:00 do 17:30 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 928 7894 0094, Passcode: 303326). Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Przemysław Struk.

 

Zapisz w kalendarzu, klikając w „Eksportuj wydarzenie”.
 

Wiadomość utworzona: 22 marca 2021 13:41, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2021 10:01, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 marca 2021
Seminarium naukowe POB6: podobszar 4

31 marca odbędzie się seminarium naukowe w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 6: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Będzie poświęcone podobszarowi 4: odnawialne i alternatywne źródła energii oraz energetyka prosumencka.

Podczas spotkania online zostaną zaprezentowane takie zagadnienia, jak m.in. badania materiałów, ogniw i modułów fotowoltaicznych, układy energoelektroniczne w energetyce prosumenckiej, rynek fotowoltaiki w Polsce, wykorzystanie amoniaku jako paliwa do silników.

Seminarium rozpocznie się o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Harmonogram seminarium oraz link do spotkania

Zapisz w kalendarzu, klikając w „Eksportuj wydarzenie”.

Wiadomość utworzona: 22 marca 2021 13:39, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2021 10:00, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 marca 2021
Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” rozstrzygnięty!

Zakończyła się kolejna edycja konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Wyróżniono laureatów I stopnia w dziedzinach: chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki. Wyniki ogłoszono 18 marca.
 
Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie wiedzy i wzmacnianie zainteresowania wybranymi obszarami i dziedzinami nauki. W tegorocznej edycji wśród wyróżnionych uczniów znalazło się 6 laureatów z chemii, 4 z fizyki, 6 z matematyki oraz 8 z informatyki.
 
LAUREACI
W edycji 2020/2021 konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” tytuł laureata I stopnia uzyskali:
 
 
W dziedzinie chemii:
• Kacper GALL,
• Kacper JAKUBOWSKI,
• Michał KOTERBA,
• Hubert LEGIERSKI,
• Natalia MIKŁUSZKA,
• Kacper SIĄKAŁA.

 
W dziedzinie fizyki:
• Jakub DRYKA,
• Łukasz ŁAGOSZ,
• Wojciech SIKORSKI,
• Mikołaj SŁOWIKOWSKI.

 
W dziedzinie informatyki:
• Kamil ANTOS,
• Dawid BROCZKOWSKI,
• Szymon CZERNIK,
• Bartłomiej KUZIEL,
• Maksymilian ŁOWCZYŃSKI,
• Bartłomiej PACIA,
• Bartosz SWOBODA,
• Krzysztof ZOŃ.

 
W dziedzinie matematyki:
• Przemysław JANISZEWSKI,
• Anna KĘPIŃSKA,
• Mateusz LAMPERT,
• Natalia MIKŁUSZKA,
• Jakub MIKUSEK,
• Michał WARMUZ.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie

Wiadomość utworzona: 22 marca 2021 10:32, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 22 marca 2021 10:33, wykonana przez: Jadwiga Witek
19 marca 2021
Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni w związku z COVID-19

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami, od 22 marca 2021 roku następują zmiany w zasadach funkcjonowania Politechniki Śląskiej.

Wprowadzone zmiany dotyczą dostępności obiektów Politechniki Śląskiej. Mają do nich wstęp dyżurujący pracownicy, a także osoby: przygotowujące materiały do kształcenia zdanego,  zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach (wg odrębnego zarządzenia), wykonujące roboty budowlane wynikające z zadań inwestycyjnych, remontowych, usuwające skutki awarii technicznych, realizujące niezbędne badania laboratoryjne oraz inni, których obecność jest uzasadniona funkcjonowaniem Uczelni.
Zaleca się wykorzystanie korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego, a także poczty wewnętrznej. Odbiór i dostarczania poczty wewnętrznej będzie odbywał się we wtorki i czwartki.

Praca na terenie Politechniki Śląskiej powinna odbywać się w formie dyżurów pracowników. Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych ustalają harmonogram dyżuru pracowników. Osoby świadczące pracę zdalną, wykonują ją zgodnie z określonymi zasadami.

Pracownicy, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej, odbywają dyżury z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia nr 45/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 marca 2021 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 1 października 2020 roku.

Wiadomość utworzona: 19 marca 2021 13:37, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2021 14:48, wykonana przez: Aleksandra Weber
19 marca 2021
Komunikat ws. kwaterowania w domach studenckich

W związku z obowiązującym najwyższym (trzecim) poziomem zagrożenia COVID-19, od 22 marca 2021 roku do odwołania wstrzymuje się kwaterowanie w domach studenckich i domach asystenta Politechniki Śląskiej.

Na podstawie Zarządzenia nr 46/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 marca 2021 r. (Monitor Prawny, poz. 199).

Wiadomość utworzona: 19 marca 2021 13:35, autor: Aleksandra Weber
19 marca 2021
Konferencja tematyczna w ramach POB5

25 marca odbędzie się konferencja tematyczna poświęcona dwóm podobszarom POB5: : automatyzacji procesów produkcyjnych, automatyce przemysłowej, teorii sterowania, sterowaniu procesami oraz robotyzacji produkcji (w tym robotyce mobilnej, robotom autonomicznym, robotom usługowym, zagadnieniom związanym ze współpracą człowieka z robotem.

Konferencja jest zorganizowana w ramach II edycji konferencji tematycznych online Priorytetowego Obszaru Badawczego 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, tj. pracowników, doktorantów i studentów.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 i odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora Zoom (link do telekonferencji zostanie wysłany przed spotkaniem). Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia z dwóch podobszarów POB5:

• Podobszar 1: Automatyzacja procesów produkcyjnych, automatyka przemysłowa, teoria sterowania, sterowanie procesami – koordynator: dr inż. Szymon Ogonowski.

• Podobszar 2: Robotyzacja produkcji (w tym robotyka mobilna, roboty autonomiczne, roboty usługowe, zagadnienia związane ze współpracą człowieka z robotem) – koordynator: dr inż. Wawrzyniec Panfil.

Do 21 marca można przesyłać propozycję wystąpień w języku polskim (czas prezentacji: do 15 minut). Zgłoszenia powinny zawierać:
• tytuł prezentacji;
• dane autorów; dane prelegenta (wraz z adresem e-mail);
• numer podobszaru, do którego zgłaszana jest prezentacja.

Zgłoszenia należy wysyłać na adresy mailowe koordynatorów:
• szymon.ogonowski@polsl.pl (zgłoszenia do podobszaru 1.)
• wawrzyniec.panfil@polsl.pl (zgłoszenia do podobszaru 2.).

Wiadomość utworzona: 19 marca 2021 08:43, autor: Aleksandra Weber
18 marca 2021
Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami Międzynarodowego Konkursu "Re-connect"

Pola Sięka oraz Paulina Ryszka, studentki kierunku architektura wnętrz, otrzymały główną nagrodę za projekt „ECO-MODULAR” na Międzynarodowym Konkursie „Re-connect”.

Meble uliczne, obiekty małej architektury były tematem międzynarodowego konkursu „Re-connect”. Zadaniem jego uczestników było zaprojektowanie mebli do przestrzeni publicznych z uwzględnieniem zasad dystansu społecznego.

„ECO-MODULAR” – to propozycja modułowych ławek, w których przegrody stanowi naturalna roślinność. Zaprojektowane przez Polę Siekę oraz Paulinę Ryszkę  meble uliczne nie tylko pomogą utrzymać dystans między ludźmi, ale także mogą stać się ciekawym, nowoczesnym i przyjaznym środowisku elementem przestrzeni publicznej. Jak wskazują jurorzy konkursu, projekt jest uniwersalny i można wykorzystać go zarówno w większych, jak i mniejszych miastach, a także krajach o zróżnicowanym klimacie.

W projekcie studentek Politechniki Śląskiej nowoczesne ławki zostały zlokalizowane w Parku Śląskim, który jest miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców okolicznych miast.

Projekt powstał w ramach przedmiotu projektowanie mebli, prowadzonego przez mgr Agnieszkę Pluszczewicz oraz dr. Krzysztofa Gronia.

Wiadomość utworzona: 17 marca 2021 09:41, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2021 12:41, wykonana przez: Aleksandra Weber
17 marca 2021
V konkurs finansowania PBL

Ogłoszono V konkurs na realizację kształcenia zorientowanego projektowo odbywającego się w formie projektu PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wnioski o przyznanie dofinansowanie PBL należy przesyłać do 26 marca 2021 roku.

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo” w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania Project Based Learning należy przesyłać do 26 marca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skrzynki mailowej Centrum Obsługi Studiów rd1@polsl.pl. Dalsza procedura obsługi wniosków będzie odbywać się poprzez Platformę Zdalnej Edukacji.

Projekty realizowane w ramach Project Based Learning mają charakter interdyscyplinarny. W skład grupy powinni wchodzić studenci reprezentujący co najmniej dwa kierunki studiów, ścieżki dyplomowania lub specjalności. W projektach mogą brać udział także uczniowie Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej.

 

Ogłoszenie V konkursu PBL

Zasady realizacji projektów

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Umowa dotycząca projektu studenckiego

Wiadomość utworzona: 17 marca 2021 09:17, autor: Aleksandra Weber
17 marca 2021
E-seminarium „Kognitywistyka”

17 marca o godz. 16:16 odbędzie się seminarium poświęcone kognitywistyce, organizowane przez Studenckie Koło Naukowe CAPTCHA oraz zespół badawczy Man-Machine Interaction.

Podczas spotkania online odbędą się cztery wystąpienia prelegentów:

 • Prof. Marcin Blachnik – „Metody bazujące na prototypach”,
 • Prof. Aleksandra Kuzior – „Cognitive Technologies”.
 • Dr inż. Adrian Kapczyński – „Piękno kognitywistyki”,
 • Piotr Mikstacki – „Biometria kognitywna”.

 

Po zakończeniu wystąpień uczestnicy seminarium będą mieli możliwość udziału w dyskusji oraz zadawania pytań.

Zgłoszenia na seminarium w celu uzyskania linku do platformy Zoom należy dokonać mailowo na adres Adrian.Kapczynski@polsl.pl lub SMS-owo na numer +48 604 36 39 77.
 

Wiadomość utworzona: 17 marca 2021 09:13, autor: Aleksandra Weber
19 marca 2021
Sukces Politechniki Śląskiej w rankingu Europejskiego Urzędu Patentowego – EPO Patent Index 2020

Politechnika Śląska zajęła bardzo wysoką, czwartą lokatę w gronie wszystkich polskich podmiotów, które w 2020 roku zgłosiły patenty do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Warto zaznaczyć, że wśród uczelni technicznych jest to pozycja lidera, a w gronie wszystkich szkół wyższych w Polsce – 3. miejsce. Dane zostały opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy.
 
Liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) spadła w 2020 roku o 0,7%, jednak w Polsce zanotowano wzrost o 4,3% w porównaniu do 2019 roku. Do EPO wpłynęło 180 250 wniosków, a analiza wykazała, że najwięcej z nich zanotowano w takich obszarach, jak procesy termiczne i aparatura, technologie medyczne, produkty farmaceutyczne oraz transport.

Znaczącą rolę w sferze zgłoszeń patentowych w Polsce odegrały szkoły wyższe, w tym Politechnika Śląska. Uczelnia zajęła 4. miejsce w skali krajowej, 3. miejsce wśród wszystkich polskich szkół wyższych oraz 1. miejsce jako uczelnia techniczna. Wyniki te świadczą o mocnej pozycji nauki, kładącej nacisk na innowacyjne badania oraz działania na rzecz społeczeństwa i gospodarki.

— Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację opublikowaną przez Europejski Urząd Patentowy, z której wynika bardzo wysoka pozycja Politechniki Śląskiej jako czwartego podmiotu w kraju pod względem liczby zgłoszeń patentowych, a także ogólny wzrost liczby zgłoszeń patentowych złożonych z Polski. Dowodzi to, że pomimo pandemii nasi naukowcy z nieustającym zaangażowaniem kontynuowali swoje badania i umacniali nasza pozycję międzynarodową. Politechnika Śląska jako uczelnia badawcza stawia na doskonałość naukową i szeroko rozumiane wykorzystanie wyników tej działalności. Zgłoszenia patentowe potwierdzają także uzyskanie osiągnięć praktycznych ważnych z punktu widzenia społecznego i rozwoju gospodarczego— mówi prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Transfer opracowanych rozwiązań naukowych i technologicznych z poziomu praw własności intelektualnej do etapu wdrożeniowego realizowanego przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego, jest prowadzony przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Zgłoszenia prowadzone są przez Rzeczników Patentowych CITT, którzy odpowiadają za przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeń krajowych i zagranicznych.

Wśród zgłoszeń patentowych Politechniki Śląskiej do EPO 2020 są m.in.: podziemny magazyn na sprężone powietrze, umożliwiający w przestrzeni poeksploatacyjnego szybu kopalni magazynowanie wysokociśnieniowego powietrza i ciepła odzyskanego w procesie sprężania; osłona ochronna przed zakażeniem wirusem drogą kropelkową do wielokrotnego stosowania w gabinetach zabiegowych i w salach operacyjnych, a także rozwiązanie, dzięki któremu istnieje szansa na wyeliminowanie konieczności podawania pacjentowi dużych dawek doustnych antybiotyków, na działanie których bakterie są coraz bardziej odporne.

Prowadzenie działań naukowych i badawczych, reakcja na bieżącą sytuację oraz podejmowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, to zadania realizowane przez Politechnikę Śląską. Mimo wyzwań związanych z COVID-19, naukowcy Uczelni podejmują intensywne prace mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii oraz jej skutkom.
 
Aktywne włączenie do walki z wirusem SARS-CoV-2 przyniosło wiele rozwiązań usprawniających działania personelu medycznego, a także poprawiających jakość życia i zdrowia. Wśród opracowanych efektów można wymienić bramy odkażające docenione w finale międzynarodowego konkursu „Healing solution for tourism chalnnege”, ozonatory, robot asystujący do pracy w szpitalach, prototyp respiratora z funkcją telemetrii, automatyczny resuscytator, system przesiewowego mierzenia temperatury pacjentów, a także systemy: wspierania diagnostyki COVID-19, przeprowadzania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem COVID-19 oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce.

Innowacyjne rozwiązania Politechniki Śląskiej są także dostrzegane na arenie międzynarodowej – w 2020 roku siedem rozwiązań technologicznych Uczelni wyróżniono na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020. Wśród zaprezentowanych projektów znalazły się m.in. modułowy system pomiarowy, system µDOSE pozwalający określić datę wytworzenia przedmiotów archeologicznych, rozwiązanie z zakresu nanotechnologii, które może posłużyć do produkcji elektryczności poprzez własną aktywność.

Sukces Politechniki Śląskiej stanowi efekt konsekwentnie prowadzonej polityki wspierania rozwoju nauki, badań i kształcenia, realizowanej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki spójnemu systemowi wspierania i finansowania badań, naukowcy korzystają m.in. z programów projakościowych, a studenci rozwijają kompetencje i wiedzę poprzez nowocześnie ukierunkowane kształcenie w ramach tzw. projektów PBL (Problem i Project Based Learning).

Politechnika Śląska prowadzi także szeroką współpracę z innymi ośrodkami badawczymi w regionie, kraju i na świecie. Przykładem takiej kooperacji jest Wspólna Szkoła Doktorska, czy uczestnictwo w Uniwersytecie Europejskim w ramach projektu EUREKA, współfinansowanym ze środków Europejskich.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2021 16:33, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 19 marca 2021 17:00, wykonana przez: Jadwiga Witek
16 marca 2021
Nowa wersja aplikacji mObywatel – komunikat Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na prośbę Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujemy o nowej wersji aplikacji mObywatel, która będzie dostępna najpóźniej do 31 marca 2021 roku.
 
Aktualizacja aplikacji skutkuje zmianami w głównym dokumencie aplikacji, które będą miały istotny wpływ na kontrolę okazywanych na ekranie smartfona danych. 
Obydwa wzory dokumentów – nowy oraz stary – będą obowiązywały do końca 2021 roku. Wzory dokumentów oraz usług w aplikacji mObywatel, takich jak mLegitymacja szkolna, mLegitymacja studencka, m.Prawo jazdy, mPojazd, eRecepta, pozostają bez zmian.
Więcej informacji o mObywatel znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/mobywatel

Wiadomość utworzona: 16 marca 2021 15:24, autor: Aleksandra Weber
16 marca 2021
E-spotkanie POB1 „Zapytaj edytora…”

17 marca odbędzie się konferencja z serii „Zapytaj edytora…” organizowana w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna.

Gościem spotkania będzie prof. Marek Łos, Dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, edytor czasopisma czasopisma Eur. J. Pharmacol. (Elsevier) oraz edytor gościnny czasopisma Int. J. Mol. Sci (MDPI). Profesor Marek Łos opowie o etapach procesu oceny prac oraz najczęstszych błędach pojawiających się w nadsyłanych manuskryptach.

Wydarzenie odbędzie się 17 marca w godzinach od 16:00 do 17:30 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 928 7894 0094, Passcode: 303326).

 

Wiadomość utworzona: 16 marca 2021 10:56, autor: Aleksandra Weber
16 marca 2021
Seminarium naukowe POB6

17 marca o godz. 14:00 odbędzie się seminarium naukowe organizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – podobszar 1: zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza.

Podczas sesji w ramach seminarium zostaną podjęte takie zagadnienia, jak m.in. arktyczne wzmocnienie ocieplania klimatu, rozwój elektromobilności w górnictwie, ochrona przed hałasem środowiskowym, ocena narażenia na zanieczyszczenia.

Agenda spotkania i dane do logowania.

 
 
 

Wiadomość utworzona: 16 marca 2021 10:55, autor: Aleksandra Weber
16 marca 2021
Politechnika Juniora i Seniora online

Trwa rejestracja na zajęcia Politechniki Juniora i Seniora dla dzieci. Spotkania odbędą się 20 marca.
 
Zapisów można dokonać poprzez formularz rejestracyjny na stronie Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.
 
Zajęcia są skierowane do dzieci (w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-14 lat) wraz z opiekunami dorosłymi. Tematem najbliższego spotkania będą bryły platońskie.
 

Wiadomość utworzona: 16 marca 2021 10:53, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2021 10:53, wykonana przez: Aleksandra Weber
15 marca 2021
Fundusze Norweskie – II nabór do Programu Edukacja otwarty!

Trwa II nabór wniosków do Programu Edukacja, poświęconego wsparciu rozwoju kadr w obszarze edukacji oraz wzmacnianiu jakości i dostępu do wiedzy w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do 20 marca.

Program Edukacja dotyczy współpracy pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.
Jego działania obejmują 4 komponenty. Są skierowane do pracowników uczelni (naukowych, dydaktycznych i administracyjnych) oraz studentów.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 20 marca 2021.

Szczegółowe informacje są dostępne w ogłoszeniu.

 

 

 

Wiadomość utworzona: 15 marca 2021 14:48, autor: Aleksandra Weber
15 marca 2021
Komunikat ws. szczepień przeciw COVID-19 w Radan-Med

Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na Politechnice Śląskiej, którzy zarejestrowali się, ale nie zostali jeszcze zaszczepieni lub nie mają wyznaczonego terminu przyjęcia pierwszej dawki, mogą zaszczepić się w placówce medycznej Radan-Med., ul. Basztowa 3 w Gliwicach.

Z usługi Radan-Med można skorzystać niezależnie od wcześniej zadeklarowanego punktu szczepień.

Szczepienia przeciw COVID-19 odbędą się:
• 17.03.2021 w godzinach 15.30-17.00 (środa);
• 18.03.2021 w godzinach 15.30-17.00 (czwartek).
 
Kontakt: tel. 797 904 461 (telefon czynny w godzinach pracy punktu szczepień).

Wiadomość utworzona: 15 marca 2021 12:59, autor: Aleksandra Weber
15 marca 2021
Komunikat ws. naboru do programów projakościowych

Uprzejmie przypominamy, że wkrótce upływają terminy naboru wniosków do niżej wymienionych programów projakościowych, ogłoszonych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
 
1. Granty na rozpoczęcie działalności naukowej w nowej tematyce badawczej – wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca.
 
Konkurs adresowany jest do młodych naukowców w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym doktorantów Politechniki Śląskiej. Granty przeznaczone są dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowej tematyce badawczej, niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz niefinansowanej ze źródeł zewnętrznych.
Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.
Granty przyznawane są w wysokości do 12.000 zł brutto na okres 18 miesięcy.
Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie MEiN, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, wydanie monografii naukowej oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.
 
 
2. Granty na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym – wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 15 kwietnia.
 
Konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy mogą wziąć w nim udział samodzielnie lub wraz z zespołem złożonym z pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. Granty przeznaczone są na dofinansowanie badań przełomowych niefinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Zgłoszona działalność badawcza powinna mieścić się w ramach priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej, określonych w zarządzeniu nr 66/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie ustalenia priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej.
Granty przyznawane są w wysokości do 35 000 zł brutto na okres 24 miesięcy.
Ze środków grantu można sfinansować m.in. wydanie publikacji w czasopiśmie naukowym, któremu w wykazie MEiN przyznano co najmniej 100 pkt, udział w międzynarodowej lub krajowej konferencji (po przyjęciu recenzowanego, pełnego tekstu referatu), koszty związane z odbyciem stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, koszty dotyczące wyjazdów na spotkania związane z przygotowywaniem wniosków o projekty międzynarodowe, wydanie monografii oraz zakup aparatury naukowej lub materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.
 
 
3. Granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży naukowych w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych– wnioski należy składać w Biurze Badań Naukowych do dnia 31 marca.
 
Konkurs adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy nie dysponują innymi środkami na sfinansowanie stażu.
Granty przyznawane są na okres 12 miesięcy w wysokości do 37.000 zł brutto w przypadku stażu w Europie oraz do 40.000 zł w przypadku stażu poza Europą.
Przyznane środki mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów podróży (na podstawie faktury), zakwaterowania (na podstawie faktury) oraz diet.
 
 
Przypominamy również o wielu innych programach projakościowych, do których wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wiadomość utworzona: 15 marca 2021 10:02, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2021 10:11, wykonana przez: Jadwiga Witek
15 marca 2021
E-konferencja POB3: „Poznaj Firmę”

16 marca o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie poświęcone tworzeniu nowej firmy oferującej innowacyjne rozwiązania. Konferencja jest zorganizowana w ramach POB3: materiały przyszłości.

Gościem spotkania będzie Junji Adachi, współzałożyciel firmy Kyulux Inc. z Japonii specjalizującej się w projektowaniu nowych emiterów OLED, w tym emiterów hiperfluorescencyjnych.

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności młodych naukowców. Odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (meeting ID: 917 0033 0351, passcode: 818558).

Wiadomość utworzona: 15 marca 2021 09:50, autor: Aleksandra Weber
13 marca 2021
Politechnika Śląska przystąpiła do Akademii Młodego Project Managera

Wszystkich studentów Politechniki Śląskiej zapraszamy do rejestracji i udziału w Akademii Młodego Project Managera. To nowy projekt, który Uczelnia realizuje we współpracy z firmami ASTOR oraz Nowe Motywacje. Akademia rusza już 17 marca 2021 r. Umożliwia uzyskanie certyfikatu PRINCE2 oraz staże w firmach partnerskich.
 

 

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/232485771857507/

Link do strony WWW:
https://www.astor.com.pl/akademia-mlodego-project...

Link do profilu, który opiekuje się wydarzeniem AMPM21:
https://www.facebook.com/Hero.of.Industry4.0

Wiadomość utworzona: 13 marca 2021 12:03, autor: Jadwiga Witek
12 marca 2021
Sukces naukowców Politechniki Śląskiej w konkursie sieci M-ERA-NET2

Zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Barbary Jabłońskiej został laureatem konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2, finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Projekt NanoBainControl: „Przyspieszona przemiana nanobainityczna w stalach niskostopowych kształtowanych w procesach kucia wieloetapowego” został opracowany przez naukowców pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Barbary Jabłońskiej. Prace będą realizowane z udziałem partnerów z Niemiec i z Polski. — Udział w konkursie był wynikową naszych wspólnych dotychczasowych doświadczeń, planów badawczych z zakresu tematyki projektu i rozmów prowadzonych z partnerami, z którymi od wielu lat współpracujemy, tj. z Instytutem Przeróbki Plastycznej TU Bergakademie Freiberg, kierowanym przez prof. Ulricha Prahla (koordynatora projektu) oraz zespołem z Katedry Plastycznej Przeróbki Metali AGH, kierowanym w tym projekcie przez prof. Marka Wojtaszka  mówi dr hab. inż. Magdalena Barbara Jabłońska. —W wyniku swoistej burzy mózgów prowadzonej w trakcie naszych nieoficjalnych telekonferencji zgodnie zauważyliśmy korzyści, jakie może przynieść zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze technik informatycznych i automatyzacji procesów oraz ostatnich osiągnięć w zakresie obróbki cieplno-plastycznej w odniesieniu do wytwarzania wyrobów kutych z ekonomicznych stali o strukturze nanobainitycznej. Sformułowano cel projektu oraz niezbędny dla jego osiągnięcia zakres badań, który może być zrealizowany dzięki synergii naszych ośrodków badawczych — dodaje.

Projekt NanoBainControl dotyczy opracowania systemu obliczeniowego działającego w trybie online, tzw. cyfrowego bliźniaka procesu kucia, który w czasie rzeczywistym będzie sterować piecami, robotem-manipulatorem, prasą oraz systemem pomiarowym, prowadząc do wytworzenia odkuwek stalowych o mikrostrukturze nanobainitycznej z wykorzystaniem ciepła kucia. Projekt uzyskał wysoką (czwartą) pozycję w rankingu konkursu. Jak wskazuje dr hab. inż. M. Jabłońska, na wysokie miejsce oraz decyzję o finansowaniu działań przełożyły się systematyczne i wspólne przygotowywanie wniosku projektowego, jasno określony cel i spójny plan badań.

 — Możliwość realizacji projektu dla całego Konsorcjum ma ogromne zaznaczenie z punktu widzenia rozwoju naukowego poszczególnych członków zespołu, a także poszerzenia spektrum badawczego, poprzez doposażenie i modernizację naszych unikatowych urządzeń doświadczalnych oraz opracowanie nowej metodyki badań. Liczymy również na ciekawą przygodę naukową, owocną współpracę z partnerami i wymianę doświadczeń, nie tylko poprzez dyskusje naukowe, ale przede wszystkim poprzez wspólne działanie i rozwiązywanie konkretnych problemów badawczych — podkreśla badaczka.
 
 

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 15:50, autor: Aleksandra Weber
12 marca 2021
Nabór na stypendia Santander

Stypendia są okazją do zdobycia nie tylko cenionych kompetencji, ale również certyfikatów, które pomogą wyróżnić się na rynku pracy. W 2021 roku wsparcie i wybrane projekty kierowane są do studentów, absolwentów, a także wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem osobistym.

Osoby zainteresowane nowymi stypendiami Santander pod hasłem „#LifelongLearning”mogą aplikować na:

– Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling - Ironhack – jest to 300 stypendiów dla osób, które chcą poprawić lub rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych i technologii programowania lub planują karierę w obszarze gospodarki cyfrowej.
Aplikować można do 25 marca 2021 do godz. 23.00 za pośrednictwem strony internetowej: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-digital-reskilling-ironhack;

– Stypendium Językowe Santander | English courses – British Council – kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych w środowisku pracy. Nabór za pośrednictwem strony internetowej English  Courses – British Council trwa do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 23.00;

– Studencki Nobel - konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Studenci zmierzą się w 9 kategoriach (zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych), w których będą mogli uzyskać nagrodę 5 000 zł, finansowaną przez Santander Universidades. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych studentów oraz zwiększenie ich szans na zaistnienie w świecie nauki i biznesu.  Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00 za pośrednictwem strony internetowej https://www.becas-santander.com/pl/program/studencki-nobel-2021;

– Stypendium Rozwojowe Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK  – 50 miejsc dla studentów i  absolwentów, którzy myślą o karierze w bankowości. Projekt oferuje 20 godzin kursu przygotowującego prowadzonego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofinansowanie do 100% do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E.
Nabór trwa do 21 marca 2021 r. godz. 23.00 za pośrednictwem strony internetowej https://www.becas-santander.com/pl/program/ecb_uek_2021


– Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades – cykl spotkań online z przedsiębiorcami reprezentującymi polskie firmy rodzinne dla 200 studentów i absolwentów. W trakcie spotkań online zostaną przybliżone zagadnienia z wiązane z zakładaniem, zarządzaniem i rozwojem firmy rodzinnej. Prelegenci opowiedzą też o nietypowych ścieżkach kariery, które wybrali. Wydarzenie organizowane jest przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Aplikować można do 31 marca 2021 r. godz. 23.00 za pośrednictwem strony internetowej: https://www.becas-santander.com/pl/program/abr_2021

Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje cyfrowe – 20 miejsc dla studentów, którzy chcą zgłębić kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL oraz Business Intelligence. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach, w których kluczową rolę pełnią osoby przekształcające i analizujące dane w celu podejmowania decyzji biznesowych. Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nabór trwa do 31 marca 2021 r. godz. 23.00
Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech_uew_2021

Więcej informacji znajduje się na platformie santander-grants.com, poświęconej nowym naborom do projektów stypendialnych realizowanych przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie.

Od 2002 r. Grupa Santander przeznaczyła ponad 1, 8 miliarda euro na inicjatywy akademickie za pośrednictwem programu Santander Universidades i przyznała ponad 430 000 stypendiów i grantów od 2005 roku. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. wsparcie edukacji i zrównoważonej gospodarki czy przeciwdziałanie nierówności płci, są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część realizacji agendy Responsible Banking w Santander Bank Polska.


W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się poprzez adres mailowy: santander.universidades@santander.pl

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 14:05, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2021 14:05, wykonana przez: Aleksandra Weber
12 marca 2021
Weź udział w akcji „Politechniczna Paka dla Zwierzaka”!

Jeśli chcesz wspomóc gliwickie schronisko dla zwierząt, weź udział w zbiórce darów. Akcja potrwa do 31 marca.

W ramach akcji „Politechniczna Paka dla Zwierzaka” zbierane są najpotrzebniejsze schronisku rzeczy, a w szczególności:
- specjalistyczne karmy dla kotów i psów (mokre i suche),
- płyny do podłóg i mycia naczyń,
- kołdry (bez pierza, najlepiej syntetyczne), koce, ręczniki.

Zainteresowani udziałem w akcji mogą zostawić dary na portierni Centrum Nowych Technologii PŚ, ul. Konarskiego 22B w Gliwicach do 31 marca.

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 11:26, autor: Aleksandra Weber
12 marca 2021
Interaktywne wykłady online z firmą Opel

Biuro Karier Studenckich we współpracy z gliwickim zakładem Opla zapraszają studentów Politechniki Śląskiej do udziału w projekcie "Produkcja i zarządzanie w przemyśle".

Przed rozpoczęciem projektu studenci mogą wziąć udział w ankiecie i wskazać wybrane wykłady, a także zaproponować własne tematy spotkań.

Ankieta jest otwarta do 21 marca.

Plakat wydarzenia oraz link do ankiety

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 11:21, autor: Aleksandra Weber
12 marca 2021
E-spotkanie POB1 „Zapytaj edytora…”

17 marca odbędzie się konferencja z serii „Zapytaj edytora…” organizowana w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna.

Gościem spotkania będzie prof. Marek Łos, Dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, edytor czasopisma czasopisma Eur. J. Pharmacol. (Elsevier) oraz edytor gościnny czasopisma Int. J. Mol. Sci (MDPI). Profesor Marek Łos opowie o etapach procesu oceny prac oraz najczęstszych błędach pojawiających się w nadsyłanych manuskryptach.

Wydarzenie odbędzie się 17 marca w godzinach od 16:00 do 17:30 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 928 7894 0094, Passcode: 303326).

 

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 11:19, autor: Aleksandra Weber
18 marca 2021
Konferencja tematyczna w ramach POB5

25 marca odbędzie się konferencja tematyczna poświęcona dwóm podobszarom POB5: automatyzacji procesów produkcyjnych, automatyce przemysłowej, teorii sterowania, sterowaniu procesami oraz robotyzacji produkcji (w tym robotyce mobilnej, robotom autonomicznym, robotom usługowym, zagadnieniom związanym ze współpracą człowieka z robotem.
 
Konferencja jest zorganizowana w ramach II edycji konferencji tematycznych online Priorytetowego Obszaru Badawczego 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, tj. pracowników, doktorantów i studentów.
 
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 i odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora Zoom (link do telekonferencji zostanie wysłany przed spotkaniem). Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia z dwóch podobszarów POB5:
• Podobszar 1: Automatyzacja procesów produkcyjnych, automatyka przemysłowa, teoria sterowania, sterowanie procesami – koordynator: dr inż. Szymon Ogonowski.
• Podobszar 2: Robotyzacja produkcji (w tym robotyka mobilna, roboty autonomiczne, roboty usługowe, zagadnienia związane ze współpracą człowieka z robotem) – koordynator: dr inż. Wawrzyniec Panfil.
 
Do 21 marca można przesyłać propozycję wystąpień w języku polskim (czas prezentacji: do 15 minut). Zgłoszenia powinny zawierać:
• tytuł prezentacji;
• dane autorów; dane prelegenta (wraz z adresem e-mail);
• numer podobszaru, do którego zgłaszana jest prezentacja.
 
Zgłoszenia należy wysyłać na adresy mailowe koordynatorów:
• szymon.ogonowski@polsl.pl (zgłoszenia do podobszaru 1.)
• wawrzyniec.panfil@polsl.pl (zgłoszenia do podobszaru 2.).

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 11:17, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 18 marca 2021 07:03, wykonana przez: Aleksandra Weber
12 marca 2021
Dyplomanci Politechniki Śląskiej wyróżnieni w konkursie w zakresie zielonych dachów i żyjących ścian

Dwóch magistrantów Politechniki Śląskiej otrzymało wyróżnienia w I edycji konkursu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”. Celem przedsięwzięcia była promocja zielonych dachów i żyjących ścian w miastach.

 

W I edycji konkursu jury oceniło prace inżynierskie oraz magisterskie pod względem poziomu merytorycznego i graficznego prac, oryginalności tematu, zastosowania rozwiązań mających ograniczony wpływ budynku na środowisko i klimat, a także „szczególnie ciekawe aspekty ideowe i rozwiązania projektowe uwzględniające integrację architektury i zieleni”.

 

Wśród laureatów w kategorii prace magisterskie znalazło się dwóch dyplomantów Politechniki Śląskiej. Jednym z nich był Kamil Kajdas. Jego praca „Architektura na styku. Centrum Badawcze Nauk Rolniczych pod Krakowem”, napisana pod kierunkiem dr. inż. arch. Jana Kubeca, otrzymała wyróżnienie za „zawartą w pracy ideę integracji budynku z krajobrazem i rozwiązanie zielonych atriów wraz z pomysłem na zieleń”. 

 

Specjalne wyróżnienie zostało przyznane Kubie Kapeckiemu za pracę „Ma być zielono. Błękitno-zielona infrastruktura jako element adaptacji miast do kryzysu klimatycznego oraz rozwoju przestrzeni publicznej Katowic” pod kierunkiem dr inż. arch. Agaty Twardoch. Uzasadnieniem przyznania wyróżnienia była duża wartość poznawcza pracy oraz możliwość jej wykorzystania przez miasto Katowice.

 
Konkurs zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” miał na celu zwrócić uwagę na zastosowanie rozwiązania integrującego zabudowaną przestrzeń z zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. Pełnią one ważne funkcje ekosystemowe, również ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych.

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 11:15, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2021 11:15, wykonana przez: Aleksandra Weber
11 marca 2021
Spotkania online w sprawie strategii rozwoju Gliwic

Urząd Miasta Gliwice zaprasza na spotkania online dotyczące nowej strategii rozwoju Gliwic i perspektywy przyszłości miasta w ciągu najbliższych 20 lat.

Podczas spotkań uczestnicy będą mogli poruszyć temat wyzwań oraz działań podnoszących jakość życia w Gliwicach, a także promocji i rozwoju miasta. Zapisów można dokonać do 2 dni przed wyznaczonym terminem spotkania za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://gliwice2040.gliwice.eu w dziale Aktualności.

Szczegółowy kalendarz spotkań.

Wiadomość utworzona: 10 marca 2021 15:35, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2021 09:45, wykonana przez: Aleksandra Weber
10 marca 2021
Wyniki konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych

Ogłoszono wyniki III konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.
 
W ramach III konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 105 projektom. Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6 pkt. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 9000,00 zł brutto.
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.
 
 

Wiadomość utworzona: 10 marca 2021 08:54, autor: Jadwiga Witek
10 marca 2021
Finał konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”

11 marca odbędzie się finał IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Wydarzenie jest organizowane przez Politechnikę Śląską oraz firmy SIEMENS Polska i Kamami.

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej” jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych tematyka elektroniki, mechatroniki, informatyki, automatyki oraz innych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami.

W tegorocznej edycji wzięło udział 60 uczestników z całej Polski, którzy przesyłali prace wykonane w jedno- lub dwuosobowych zespołach. Do finału zostało wybranych 10 najlepszych projektów, a pozostałe z nich otrzymały wyróżnienia II stopnia.

Prezentacja prac finałowych rozpocznie się 11 marca o godz. 9:00. Następnie, o godz. 17:00, odbędzie się Gala Finałowa, podczas której jury ogłosi wyniki. Obie części konkursu będą odbywały się zdalnie. Link do transmisji zostanie opublikowany na stronie: http://konkurs.aei.polsl.pl/

Wiadomość utworzona: 10 marca 2021 08:44, autor: Aleksandra Weber
9 marca 2021
III konferencja w ramach POB4

10 marca o godz. 14:00 odbędzie się III konferencja wewnętrzna w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości.

Tematyka konferencji będzie poświęcona m.in. nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz nowoczesnym i ekologicznym materiałom do budowy i wzmacniania obiektów budowlanych w szczególności w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia poświęcone nowoczesnym materiałom na konstrukcje lotnicze.

Spotkanie odbędzie się 10 marca o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 985 9471 8320
Passcode: 239260).

 

Pierwsza publikacja: 2021-03-02 11:31 autor:Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 9 marca 2021 09:03, autor: Aleksandra Weber
9 marca 2021
E-konferencja POB3: „Poznaj Oficera Projektu”

11 marca o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie z udziałem Apostolosa Paralikasa, oficera projektów projektów Marie Skłodowska-Curie Actions Innovation Training Networks w Komisji Europejskiej. Konferencja jest zorganizowana w ramach POB3: materiały przyszłości.
 
Spotkanie będzie poświęcone roli oficera oraz najczęstszym błędom w realizacji projektów EU, o których opowie Apostolos Paralikas, oficer projektów Marie Skłodowska-Curie Actions Innovation Training Networks w Komisji Europejskiej.
 
Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności młodych naukowców.
 POB3 „Poznaj Oficera Projektu” odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.  (Meeting ID: 967 1871 9922, Passcode: 360589).

Wiadomość utworzona: 9 marca 2021 09:01, autor: Aleksandra Weber
9 marca 2021
Pracownik Politechniki Śląskiej z wyróżnieniem ambasadora Niemiec

Mgr Renata Pelka, starszy asystent w Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, została wyróżniona przez ambasadora Niemiec w Polsce za zaangażowanie w budowanie przyjaźni i porozumienia polsko-niemieckiego.
Z okazji 50. rocznicy wizyty w Polsce Willy’ego Brandta i jego oddania hołdu przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie obywatele Niemiec i Polski zostali uhonorowani za pracę na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich. Wspomniane wydarzenie przeszło do historii ze względu na gest dokonany przez ówczesnego kanclerza RFN, który uklęknął na stopniach Pomnika w Warszawie, oddając hołd ofiarom niemieckich zbrodni. Sytuacja ta stała się symbolem uznania niemieckiej winy oraz znakiem pojednania pomiędzy Polakami i Niemcami.
 
Wyróżnione osoby otrzymały zestaw okolicznościowych monet, wyemitowanych z okazji upamiętnienia symbolicznego gestu klęczącego kanclerza RFN – „50 Jahre Kniefall von Warschau”. Wśród nagrodzonych osób znalazła się mgr Renata Pelka, starszy asystent w Studium Języków Obcych. — Wyróżnienie jest dla mnie miłym zaskoczeniem, z którego bardzo się cieszę, które wiele dla mnie znaczy i daje mi wiele satysfakcji. To dla mnie wielki zaszczyt znaleźć się w gronie 50. wyróżnionych osób, a także zobowiązanie do dalszej pracy, któremu postaram się sprostać. Wyróżnienie dodaje mi energii i motywacji do kontynuowania i udoskonalania pomysłów w dalszej działalności — mówi.
 
Mgr Renata Pelka prowadzi zajęcia z języka niemieckiego, w ramach których studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych telekolaboracyjnych projektach językowych. Należy do Komitetu Głównego organizującego Ogólnopolską Olimpiadę Języka Niemieckiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, Rady Studium, Komitetu Organizacyjnego Konferencji i Warsztatów organizowanych przez Studium Języków Obcych, Zespołu ds. CLIL i PBL.

Wiadomość utworzona: 9 marca 2021 08:59, autor: Aleksandra Weber
8 marca 2021
E-konferencja POB3: „Poznaj Projekt”

9 marca o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie poświęcone aspektom aplikowania o projekty Narodowego Centrum Nauki. Konferencja jest zorganizowana w ramach POB3: materiały przyszłości.

Spotkanie będzie poświęcone aplikowaniu o projekty Narodowego Centrum Nauki oraz ich realizację. Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności młodych naukowców.

POB3: „Poznaj Projekt” odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. (Meeting ID: 997 1010 7145, Passcode: 806080).

Wiadomość utworzona: 8 marca 2021 13:52, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2021 13:54, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 marca 2021
Ogłoszenie o możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 w Radan-Med

Uprzejmie informujemy, że nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na PŚ, które zapisały się na szczepienia, ale nie zostały jeszcze zaszczepione lub nie mają wyznaczonego terminu, niezależnie od zadeklarowanego w zgłoszeniu punktu szczepień, mogą zaszczepić się w placówce medycznej Radan-Med., ul. Basztowa 3 w Gliwicach.
 
Terminy szczepień:
• 08.03.2021 do godziny 17.30;
• 09.03.2021 w godzinach 11.00-14.00;
• 10.03.2021 w godzinach 11.00-17.30;
• 11.03.2021 w godzinach 11.00-17.30;
• 12.03.2021 w godzinach 11.00-17.30.
 
Kontakt: tel. 797 904 461 (telefon czynny w godzinach pracy punktu szczepień)

Wiadomość utworzona: 8 marca 2021 09:34, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 8 marca 2021 11:45, wykonana przez: Jadwiga Witek
5 marca 2021
Współpraca Politechniki Śląskiej z firmą Astor w zakresie kierunku studiów

5 marca Politechnika Śląska podpisała umowę z firmą Astor o objęcie patronatem nowego kierunku studiów – automatyki i robotyki przemysłowej, utworzonego przy Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechnice Śląskiej.

Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Stefan Życzkowski, Prezes firmy Astor. W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz dr hab. inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ.

— Politechnika Śląska stale rozwija współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia oraz naukowego ruchu studenckiego. Staramy się dobierać takich patronów, którzy dostarczają merytorycznej wiedzy technologicznej. W kształceniu przyszłych inżynierów kładzie się dziś nacisk na dobre podstawy teoretyczne, kompetencje miękkie i zdolność uczenia się.  Staże w firmach czołowych w danej branży, takich jak Astor, dają studentom możliwość zdobywania specjalizacji— mówi JM Rektor, prof. Arkadiusz Mężyk.

Współpraca z firma Astor będzie polegała m.in. na kierowaniu studentów na staże i praktyki zawodowe, przekazywaniu ofert pracy, a także opracowaniu zagadnień realizowanych przez studentów w ramach prac dyplomowych, Project Based Learning lub projektach studenckich kół naukowych.

Porozumienie jest jednym z przykładów podejmowania działań przez Politechnikę Śląską wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz prac naukowo-badawczych.

Wiadomość utworzona: 5 marca 2021 17:36, autor: Aleksandra Weber
5 marca 2021
Sportowcy Politechniki Śląskiej na podium w zawodach narciarstwa alpejskiego!

Politechnika Śląska zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn w Akademickich Mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim! Dobry występ sportowców Politechniki przełożył się także na wyniki w kategorii: uczelnie techniczne.

Studenci zajęli III miejsce w klasyfikacji generalnej mężczyzn oraz I miejsce w kategorii uczelni technicznych w klasyfikacji mężczyzn. Dobry wynik przyniósł także start studentek Politechniki Śląskiej, które zdobyły III miejsce w kategorii uczelni technicznych w klasyfikacji kobiet.

Politechnikę Śląską podczas zawodów AMP reprezentowali Róża Warzecha, Dorota Strykowska, Jadwiga Małecka, Maria Małecka, Nika Gamrot, Klaudia Kuczyńska, Alina Mucha, Jakub Zastawny, Patryk Kierlin, Tomek Pająk, Maciek Żabski, Kacper Widuch, Pychliński Marceli, Mikołaj Malich, Michał Hüpsch pod opieką dr. Krzysztofa Szydło.

Sportowcy Politechniki Śląskiej rywalizowali z zawodnikami z 36 innych uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 5 marca 2021 15:37, autor: Aleksandra Weber
4 marca 2021
Światowy Dzień Inżyniera – konferencja online 4 marca

Politechnika Śląska oraz Naczelna Organizacja Techniczna zapraszają na wydarzenie z okazji Światowego Dnia Inżyniera. Konferencja online odbędzie się 4 marca 2021 roku w godzinach od 12:00 do 14:00. Przedsięwzięcie jest organizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

W programie przedsięwzięcia przewidziano następujące wystąpienia i referaty:

 • Wyzwania kształcenia inżynierów dla gospodarki przyszłości – JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 • Rola Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w integracji środowiska inżynierskiego – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;
 • Kształcenie inżynierskie w czasie pandemii – JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 • Kształcenie inżynierskie w uczelniach europejskich – dobre praktyki – dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej SEFI;
 • BEST – kreujemy inżynierów jutra – Wojciech Ponikowski, Prezes Zarządu Board of European Students of Technology BEST Gliwice;
 • Działalność Akademii Inżynierskiej w Polsce – prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce;
 • Projekty PBL na przykładzie tematu: Czy Johann Sebastian Bach skorzysta na Industry 4.0? – dr inż. Paweł Kowol;
 • Projekty Studenckich Kół Naukowych na przykładzie tematu: W kierunku pojazdów przyszłości – dr hab. inż. Mirosław Szczepanik, prof. PŚ; Karol Krzempek.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 958 7702 5918 Passcode: 475428) 4 marca w godzinach od 12:00 do 14:00.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce.

 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-23 14:42 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 3 marca 2021 08:10, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2021 11:56, wykonana przez: Aleksandra Weber
3 marca 2021
Kolejny etap szczepień przeciw COVID-19

Na Politechnice Śląskiej została uruchomiona rejestracja na szczepienia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Uczelni urodzonych od 1 stycznia 1952 r., w tym także urodzonych po 31 grudnia 1955 r. Z uwagi na czas przetwarzania danych w systemie, termin rejestracji upływa 3 marca 2021 r. o godzinie 15.00.
 
Rejestracja na kolejny etap szczepień przeciw COVID-19 została uruchomiona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako kontynuacja akcji rozpoczętej 15 lutego. Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach zgłoszenia nauczycieli akademickich będą rejestrowane w systemie POL-on.
 
Do przesyłania zgłoszeń na szczepienia przeciw COVID-19 są uprawnieni również nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia zatrudnione na Politechnice Śląskiej po 19 lutego 2021 r. na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 
Zgłoszenia na Politechnice Śląskiej są przyjmowane do 3 marca 2021 r. do godz. 15:00. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza otrzymanego drogą mailową.
 
Kontakt w sprawie szczepień na Politechnice Śląskiej

• nauczycieli akademickich:
e-mail: COVIDszczepienia@polsl.pl
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65
• umów cywilnoprawnych (dydaktycznych):
tel. 32 237 24 69
• doktorantów – uczestników studiów doktoranckich:
tel. 32 237 10 79
• doktorantów – uczestników studiów w Szkole Doktorów:
tel. 32 400 31 11
 
Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie
 
Pierwsza publikacja: 2021-03-01 09;27 autor:Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 3 marca 2021 08:03, autor: Aleksandra Weber
3 marca 2021
Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursów konserwatorskich

3 marca odbędzie się Uroczysta Gala ogłoszenia wyników krajowych i międzynarodowych konkursów konserwatorskich realizowanych przez studentów i pracowników Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Uroczystego otwarcia Gali w formie online dokona o godz. 14:00 prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak. W pierwszej części spotkania odbędą się wystąpienia JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka.

Podczas Gali zostaną zaprezentowane projekty oraz ogłoszone wyniki krajowych i międzynarodowych konkursów konserwatorskich, w których brali udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. 

Szczegółowy program Gali oraz link do wydarzenia za pośrednictwem platformy Zoom.

 
 

Wiadomość utworzona: 3 marca 2021 08:02, autor: Aleksandra Weber
3 marca 2021
Webinar w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 5

4 marca odbędzie się webinar „Jak efektywnie i racjonalnie wdrażać podejście "Przemysł 4.0" na bazie kilkuletnich doświadczeń przedstawiciela WKC Chemnitz” zorganizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badań 5, cykl „Spotkania z Przemysłem”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00.
 
W ramach webinaru będą prezentowane wyzwania sektora MŚP w Niemczech. Przedstawiciel firmy produkcyjnej z Saksonii WKC Chemnitz – Hans-Peter Kasparick – przedstawi swoje doświadczenia z wykorzystania technologii, wdrażania poszczególnych etapów rozwiązań cyfrowych (Digital transformation) oraz perspektywy na przyszłość.
 
Spotkanie otwiera współpracę Województwo Śląskie – Saksonia i jest wspólnym przedsięwzięciem Politechniki Śląskiej, firmy Siemens i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W ramach planowanej współpracy Województwa Śląskiego z krajem związkowym Saksonią powstaje grupa, której celem jest realizacja różnych projektów.
 
Powitania uczestników webinaru dokonają prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, oraz Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 
 
Spotkanie odbędzie się 4 marca w godzinach od 15:00 do 17:00 za pośrednictwem platformy Zoom.
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-03-02 11:32 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 3 marca 2021 08:00, autor: Aleksandra Weber
3 marca 2021
Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu i monitorowaniu COVID-19

Rusza projekt Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach i Politechniki Śląskiej, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest skrócenie czasu opisu badania TK, wykrycie przypadków COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie których będzie można udoskonalić istniejące, bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne. Liderem projektu jest Szpital Miejski nr 4, a konsorcjantem Politechnika Śląska.
 
U wielu chorych zmagających się z COVID-19 rozwija się zapalenie płuc, które może bardzo szybko przechodzić w niewydolność oddechową. Skuteczna diagnostyka oraz identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka, u których są wskazania do wczesnej interwencji, są jednak trudne. Specjalny system narzędzi wspartych sztuczną inteligencją może pomóc lekarzom w przeprowadzeniu szybkiej diagnostyki.
 
– Podpisana umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie to wielka szansa na lepsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a gigantyczna wartość projektu - ponad 5 milionów złotych – świadczy o niespotykanej dotąd skali badań – podkreśla Przemysław Gliklich, Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
 
Analizując dane TK i dane kliniczne, systemy sztucznej inteligencji są w stanie zapewnić prognozy kliniczne, które mogą pomóc lekarzom w codziennej pracy. Dodatkowo, uzyskane w wyniku segmentacji dane pozwolą na ilościowe zestawienie zmian morfologicznych stwierdzanych nie tylko w COVID-19, ale także w innych chorobach np. POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). To pozwoli na dokładniejsze monitorowanie regresji bądź progresji zmian stwierdzanych w tomografii komputerowej w przypadku śródmiąższowych zapaleń płuc oraz w łączności z pozostałymi danymi klinicznymi – prognozowanie przebiegu choroby.
 
– Politechnika Śląska, która prowadzi badania stosowane w sześciu priorytetowych obszarach, koncentruje wysiłki w tym zakresie na bazie ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i stara się odpowiadać na jego potrzeby. Przykładem może być ostatni rok i wyzwania pandemii, w zwalczanie której Uczelnia jest od początku bardzo mocno zaangażowana, wspierając służby medyczne w przeciwdziałaniu jej skutkom – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.
 
Specjalna baza zostanie utworzona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Joanny Polańskiej. – Najważniejszą ideą jest wsparcie personelu medycznego, który w obliczu pandemii ma przed sobą zupełnie nowe wyzwania. Systemy sztucznej inteligencji mogą być do dyspozycji przez całą dobę, nieustannie bo przecież zmęczenia czy słabości nie wykazują – dodaje prof. dr hab. inż. Joanna Polańska.
 
– Nauka stanowi ogromny potencjał Gliwic, zapewniający dynamiczny rozwój miasta. Cieszę się, że w gronie placówek realizujących ważne projekty naukowe znajduje się także nasz miejski szpital. Z ogromną satysfakcją obserwuję pozytywne efekty, jakie przynosi reorganizacja placówki i ogromne zaangażowanie jej pracowników. Innowacyjny projekt wspierający walkę z COVID-19 to kolejne nowatorskie przedsięwzięcie realizowane przez miejską placówkę wspólnie z Politechniką Śląską. To również kolejne wyzwanie podejmowane przez szpital w walce z pandemią, które może przynieść pacjentom długofalowe korzyści – mówi Adam Neumann, Prezydent Gliwic.
 
Realizowany projekt to kolejne działanie podejmowane przez Uczelnię w ramach walki z COVID-19. Naukowcy opracowali już systemy diagnostyki, wykorzystywane przez personel medyczny. Wśród nich można wymienić: system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19 – CIRCA, platformę CORNELIA (ang. Coronavirus Neurological Impairment) umożliwiającą zbieranie ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych powiązanych z COVID-19, a także system DECODE, pomagający we wstępnym wykluczeniu koronawirusa wśród osób z objawami typowymi także dla innych chorób.

Wiadomość utworzona: 3 marca 2021 07:54, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2021 09:27, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 marca 2021
Kolejny etap szczepień przeciw COVID-19

Na Politechnice Śląskiej została uruchomiona rejestracja na szczepienia dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na Uczelni urodzonych od 1 stycznia 1952 r., w tym także urodzonych po 31 grudnia 1955 r. Z uwagi na czas przetwarzania danych w systemie, termin rejestracji upływa 3 marca 2021 r. o godzinie 15.00.
 
Rejestracja na kolejny etap szczepień przeciw COVID-19 została uruchomiona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako kontynuacja akcji rozpoczętej 15 lutego. Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach zgłoszenia nauczycieli akademickich będą rejestrowane w systemie POL-on.
 
Do przesyłania zgłoszeń na szczepienia przeciw COVID-19 są uprawnieni również nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia zatrudnione na Politechnice Śląskiej po 19 lutego 2021 r. na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 
Zgłoszenia na Politechnice Śląskiej są przyjmowane do 3 marca 2021 r. do godz. 15:00. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza otrzymanego drogą mailową.
 
Kontakt w sprawie szczepień na Politechnice Śląskiej

• nauczycieli akademickich:
e-mail: COVIDszczepienia@polsl.pl
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65
• umów cywilnoprawnych (dydaktycznych):
tel. 32 237 24 69
• doktorantów – uczestników studiów doktoranckich:
tel. 32 237 10 79
• doktorantów – uczestników studiów w Szkole Doktorów:
tel. 32 400 31 11
 
Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach są dostępne pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie
 
Pierwsza publikacja: 2021-03-01 09;27 autor:Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 12:55, autor: Aleksandra Weber
2 marca 2021
Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu i monitorowaniu COVID-19

Rusza projekt Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach i Politechniki Śląskiej, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest skrócenie czasu opisu badania TK, wykrycie przypadków COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie których będzie można udoskonalić istniejące, bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne. Liderem projektu jest Szpital Miejski nr 4, a konsorcjantem Politechnika Śląska.
 
U wielu chorych zmagających się z COVID-19 rozwija się zapalenie płuc, które może bardzo szybko przechodzić w niewydolność oddechową. Skuteczna diagnostyka oraz identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka, u których są wskazania do wczesnej interwencji, są jednak trudne. Specjalny system narzędzi wspartych sztuczną inteligencją może pomóc lekarzom w przeprowadzeniu szybkiej diagnostyki.
 
– Podpisana umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie to wielka szansa na lepsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a gigantyczna wartość projektu - ponad 5 milionów złotych – świadczy o niespotykanej dotąd skali badań – podkreśla Przemysław Gliklich, Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
 
Analizując dane TK i dane kliniczne, systemy sztucznej inteligencji są w stanie zapewnić prognozy kliniczne, które mogą pomóc lekarzom w codziennej pracy. Dodatkowo, uzyskane w wyniku segmentacji dane pozwolą na ilościowe zestawienie zmian morfologicznych stwierdzanych nie tylko w COVID-19, ale także w innych chorobach np. POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). To pozwoli na dokładniejsze monitorowanie regresji bądź progresji zmian stwierdzanych w tomografii komputerowej w przypadku śródmiąższowych zapaleń płuc oraz w łączności z pozostałymi danymi klinicznymi – prognozowanie przebiegu choroby.
 
– Politechnika Śląska, która prowadzi badania stosowane w sześciu priorytetowych obszarach, koncentruje wysiłki w tym zakresie na bazie ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i stara się odpowiadać na jego potrzeby. Przykładem może być ostatni rok i wyzwania pandemii, w zwalczanie której Uczelnia jest od początku bardzo mocno zaangażowana, wspierając służby medyczne w przeciwdziałaniu jej skutkom – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.
 
Specjalna baza zostanie utworzona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Joanny Polańskiej. – Najważniejszą ideą jest wsparcie personelu medycznego, który w obliczu pandemii ma przed sobą zupełnie nowe wyzwania. Systemy sztucznej inteligencji mogą być do dyspozycji przez całą dobę, nieustannie bo przecież zmęczenia czy słabości nie wykazują – dodaje prof. dr hab. inż. Joanna Polańska.
 
– Nauka stanowi ogromny potencjał Gliwic, zapewniający dynamiczny rozwój miasta. Cieszę się, że w gronie placówek realizujących ważne projekty naukowe znajduje się także nasz miejski szpital. Z ogromną satysfakcją obserwuję pozytywne efekty, jakie przynosi reorganizacja placówki i ogromne zaangażowanie jej pracowników. Innowacyjny projekt wspierający walkę z COVID-19 to kolejne nowatorskie przedsięwzięcie realizowane przez miejską placówkę wspólnie z Politechniką Śląską. To również kolejne wyzwanie podejmowane przez szpital w walce z pandemią, które może przynieść pacjentom długofalowe korzyści – mówi Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 12:48, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2021 15:25, wykonana przez: Aleksandra Weber
3 marca 2021
Światowy Dzień Inżyniera – konferencja online

Politechnika Śląska oraz Naczelna Organizacja Techniczna zapraszają na wydarzenie z okazji Światowego Dnia Inżyniera. Konferencja online odbędzie się 4 marca 2021 roku w godzinach od 12:00 do 14:00. Przedsięwzięcie jest organizowane pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

W programie przedsięwzięcia przewidziano następujące wystąpienia i referaty:

 • Wyzwania kształcenia inżynierów dla gospodarki przyszłości – JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 • Rola Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w integracji środowiska inżynierskiego – Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;
 • Kształcenie inżynierskie w czasie pandemii – JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 • Kształcenie inżynierskie w uczelniach europejskich – dobre praktyki – dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Inżynierskiej SEFI;
 • BEST – kreujemy inżynierów jutra – Wojciech Ponikowski, Prezes Zarządu Board of European Students of Technology BEST Gliwice;
 • Działalność Akademii Inżynierskiej w Polsce – prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik, Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce;
 • Projekty PBL na przykładzie tematu: Czy Johann Sebastian Bach skorzysta na Industry 4.0? – dr inż. Paweł Kowol;
 • Projekty Studenckich Kół Naukowych na przykładzie tematu: W kierunku pojazdów przyszłości – dr hab. inż. Mirosław Szczepanik, prof. PŚ; Karol Krzempek.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 958 7702 5918 Passcode: 475428) 4 marca w godzinach od 12:00 do 14:00.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Inżynierska w Polsce.

 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-23 14:42 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 11:36, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2021 07:29, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 marca 2021
Konferencja online POB3 „Poznaj Edytora”

2 marca o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie z prof. Sethem Marderem, głównym edytorem „Materials Horizons”. Konferencja jest zorganizowana w ramach POB3: materiały przyszłości.

Konferencja będzie poświęcona głównym aspektom publikowania, o których opowie prof. Seth Marder. Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności młodych naukowców.

POB3 „Poznaj Edytora” odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 990 5783 5514
Passcode: 011987).

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 11:33, autor: Aleksandra Weber
2 marca 2021
III konferencja w ramach POB4

10 marca o godz. 14:00 odbędzie się III konferencja wewnętrzna w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości.

Tematyka konferencji będzie poświęcona m.in. nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz nowoczesnym i ekologicznym materiałom do budowy i wzmacniania obiektów budowlanych w szczególności w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia poświęcone nowoczesnym materiałom na konstrukcje lotnicze.

Spotkanie odbędzie się 10 marca o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 985 9471 8320
Passcode: 239260).

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 11:31, autor: Aleksandra Weber
2 marca 2021
Konferencja Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna

Zapraszamy do udziału w konferencji Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna (Computational Oncology and Personalized Medicine COPM 2021), która odbędzie się w trybie zdalnym 21 kwietnia 2021 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja COPM 2021 jest organizowana w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 1. Podczas wydarzenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:
1) Onkologia obliczeniowa;
2) Spersonalizowana medycyna;
3) Biomateriały I biotechnologia medyczna;
4) Infomatyka obrazowania I telemedycyna;
5) Biomechanika;
6) Analiza i projektowanie leków;
7) Zdrowie publiczne.


Młodzi naukowcy, doktoranci oraz opiekunowie kół naukowych mogą nadsyłać prace w celu wzięcia aktywnego udziału w konferencji.  

Przewidywane są 2 rodzaje zgłoszeń:
1) 1 strona streszczenia w języku polskim + referat ustny w języku polskim na konferencji,
2) 1 strona streszczenia w języku polskim + referat ustny w języku polskim na konferencji + 8-10 stron artykułu w języku angielskim.

Przesłane streszczenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komitetu Naukowego i na tej podstawie zakwalifikowane do prezentacji ustnej. Pełne artykuły w języku angielskim przejdą osobny proces recenzji. Publikacja jest planowana w tomie I serii „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine” (20 pkt MNiSW jako rozdział w monografii Wydawnictwa Politechniki Śląskiej).

Zgłoszenia można wysyłać do 29 marca 2021 roku poprzez EasyChair.

Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie http://www.copm.polsl.pl/ oraz ulotce informacyjnej.

 

Zapisz w kalendarzu, klikając w „Eksportuj wydarzenie”.

Wiadomość utworzona: 1 marca 2021 15:16, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2021 08:16, wykonana przez: Aleksandra Weber
3 marca 2021
Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursów konserwatorskich

3 marca odbędzie się Uroczysta Gala ogłoszenia wyników krajowych i międzynarodowych konkursów konserwatorskich realizowanych przez studentów i pracowników Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Uroczystego otwarcia Gali w formie online dokona o godz. 14:00 prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak. W pierwszej części spotkania odbędą się wystąpienia JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka.

Podczas Gali zostaną zaprezentowane projekty oraz ogłoszone wyniki krajowych i międzynarodowych konkursów konserwatorskich, w których brali udział studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. 

Szczegółowy program Gali oraz link do wydarzenia za pośrednictwem platformy Zoom.

 
 

Wiadomość utworzona: 1 marca 2021 15:15, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2021 07:52, wykonana przez: Aleksandra Weber
1 marca 2021
Ogłoszenie o możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 w Radan-Med

Uprzejmie informujemy, że nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia na PŚ, urodzone po 31 grudnia 1955 r., które zapisały się na szczepienia, ale nie zostały jeszcze zaszczepione lub nie mają wyznaczonego terminu, niezależnie od zadeklarowanego w zgłoszeniu punktu szczepień, mogą zaszczepić się w placówce medycznej Radan-Med., ul. Basztowa 3 w Gliwicach.

Terminy szczepień:

 • 01.03.2021 do godziny 17.30;
 • 02.03.2021 w godzinach 11.00-14.00;
 • 03.03.2021 w godzinach 11.00-17.30;
 • 04.03.2021 w godzinach 11.00-17.30;
 • 05.03.2021 11.00-17.30.

 

Kontakt:
tel. 797 904 461


Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2021 14:59, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2021 13:10, wykonana przez: Aleksandra Weber
26 lutego 2021
Zaproszenie na seminarium online „Wolność i odpowiedzialność akademicka”

26 lutego godz. 9:00 rozpocznie się seminarium na temat funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich.

Otwarcia seminarium dokonają JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP, oraz Sekretarz Stanu MEiN prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
 
Seminarium rozpoczną ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. dr hab. Jerzy Woźnicki oraz prof. dr hab. Ewa Łętowska zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji. Z kolei zamknięte panele tematyczne posłużą dyskusji, a także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń uczestników spotkania.

Program wydarzenia (wraz z linkami dla obserwatorów):
 
9:00-10:30
Powitanie gości i wykłady wprowadzające – link.
 
11:00-12:00
Panel 1A
Postępowania dyscyplinarne w uczelniach – doświadczenia i wyzwania – link do panelu.
 
Panel 1B
Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne – link do panelu.
 
12:15-13:15
Panel 2A
Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach – podstawy działania, zakres kompetencji i codzienna praktyka – link do panelu.
 
Panel 2B
Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom – link do panelu.
 
13:30-14:30
Panel 3
Panel podsumowujący. Integracja perspektyw – link do panelu.
 
Program seminarium jest dostępny pod adresem: https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka

Wiadomość utworzona: 26 lutego 2021 08:28, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021 14:01, wykonana przez: Aleksandra Weber
24 lutego 2021
Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

Uczestnicy tegorocznej konferencji przez dwa dni – 24 i 25 lutego – będą poruszali zagadnienia poświęcone współpracy nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady. Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Forum Akademicko-Gospodarcze to wydarzenie, które jest miejscem powołanym w celu budowania wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczenia pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Podejmowane podczas wydarzenia tematy obejmują kwestie związane z potrzebami współczesnej gospodarki i ukierunkowaną na nią badaniami uczelni. 

Otwarcia tegorocznej konferencji dokonają Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Polskich, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Podczas dwóch dni wydarzenia odbędzie się sesja otwierająca, a także trzy panele dyskusyjne. Moderatorem panelu poświęconego zmianom w relacjach uczelni z otoczeniem będzie JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Tematem sesji będą również działania przedsiębiorstw i uczelni w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0 oraz możliwości i bariery finansowania współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, którego członkami są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Dialog pomiędzy uczestnikami oprócz tematów gospodarczych i naukowych dotyczy także zagadnień związanych z przyszłością kraju.

Trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

 
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-22 )9:09 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2021 10:06, autor: Aleksandra Weber
24 lutego 2021
Konferencja naukowa w ramach POB6

24 lutego o godz. 14:00 odbędzie się konferencja naukowa organizowana w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 6: ochrona klimatu i środowiska – podobszar 10: kształtowanie środowiska wewnętrznego i inteligentne budynki.

Seminarium będzie podzielone na dwie sesje, na których zostaną podjęte m.in. zagadnienia dotyczące jakości środowiska wewnętrznego (sesja I) oraz inteligentnych budynków i systemów (sesja II).

Zaproszenie i dane do logowania.

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2021 09:19, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2021 09:20, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 lutego 2021
Studenci Politechniki Śląskiej laureatami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę studentów, wśród których znalazło się czworo przedstawicieli Politechniki Śląskiej. Laureaci otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za rok akademicki 2020/2021.

Tegorocznymi laureatami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki są: Anna Krzak (studentka kierunku technologia chemiczna), Jakub Siłka (student kierunku informatyka), Patrycja Wąsik  (studentka kierunku technologia i inżynieria chemiczna) oraz Michał Wieczorek (student kierunku informatyka).

Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przesyłali rektorzy uczelni do października 2020 roku. Zostało zgłoszonych 890 studentów. Rozpatrzenia wniosków dokonał zespół, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Wnioski zostały ocenione metodą punktową.

Wśród kryteriów przyznania wyróżnienia znalazły się m.in. autorstwo lub współautorstwo w monografii naukowej, czasopiśmie naukowym,  znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji, uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2021 15:03, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2021 16:07, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 lutego 2021
Studia dualne: mechanika i budowa maszyn – spotkanie dla kandydatów

24 lutego w godzinach od 14:00 do 15:30 odbędzie się spotkanie online dla osób zainteresowanych kierunkiem mechanika i budowa maszyn.
 
Zachęcamy także do udziału w serii spotkań online dla kandydatów na studia, podczas których zostaną zaprezentowane nowe kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.
 
W spotkaniach wezmą udział obecni studenci oraz partnerzy przemysłowi, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania kandydatów. Transmisja na żywo będzie dostępna przez platformę Zoom oraz Facebook Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
 
 Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych:
www.MT.polsl.pl
 www.REKRUTACJA.polsl.pl
 

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2021 14:36, autor: Aleksandra Weber
23 lutego 2021
Ważne informacje dla zarejestrowanych na szczepienia przeciw COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zgłaszania się nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na Politechnice Śląskiej do punktów szczepień przeciw COVID-19.
 
Osoby zarejestrowane do szczepienia przeciw COVID-19, zgłaszające się do punktu szczepień, są zobowiązane do:
 • posiadania przy sobie dowodu osobistego;
 • wypełnienia „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (wydrukowany dokument można uzupełnić przed przybyciem do placówki);
 • punktualnego przybycia do punktu szczepień zgodnie z ustaloną godziną.

Wyznaczony termin nie może ulec zmianie ze względu na zapewnienie sprawnej organizacji obsługi licznej grupy skierowanej do szczepień.
 
Szczepienie może być wykonane bez względu na wcześniejsze spożycie posiłku. Zalecany jest wygodny ubiór umożliwiający podanie szczepionki.
 
Po zaszczepieniu osoba powinna pozostać 15 minut pod obserwacją personelu placówki.

Przypominamy, że na szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją MEN mogli zapisać się nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na Politechnice Śląskiej urodzeni po 31 grudnia 1955 roku za pośrednictwem formularza otrzymanego drogą mailową. 
 
 
Kontakt w sprawie szczepień na Politechnice Śląskiej
•nauczycieli akademickich:
e-mail: COVIDszczepienia@polsl.pl
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65
•umów cywilnoprawnych (dydaktycznych):
tel. 32 237 24 69
•doktorantów – uczestników studiów doktoranckich:
tel. 32 237 10 79
•doktorantów – uczestników studiów w Szkole Doktorów:
tel. 32 400 31 11
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-22 09:16 autor: Aleksadnra Weber

Wiadomość utworzona: 23 lutego 2021 14:34, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2021 14:35, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 lutego 2021
Informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych na Politechnice Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi terminami związanymi z programem.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, organizowany przez pracodawcę dla pracowników we współpracy z zewnętrzną instytucją finansową przy wsparciu środków z Funduszu Pracy.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie pracowniczych planów kapitałowych przyjmowanie deklaracji rezygnacji oraz wniosków o zapisanie do PPK upływa w dniu 22 lutego 2021 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PPK w Politechnice Śląskiej oraz w zakładce „PPK” w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej.

Pierwsza publikacja: 2021-02-22 13:27 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 15:15, autor: Aleksandra Weber
23 lutego 2021
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych naukowców Politechniki Śląskiej

Czworo naukowców Politechniki Śląskiej otrzymało nagrodę Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej. Wyróżnienie jest przyznawane za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Dzień Nauki Polskiej, który jest obchodzony w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, stał się niezwykła okazją do nagrodzenia osiągnięć polskich nauczycieli akademickich oraz naukowców. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki są przyznawane w 5 kategoriach:  za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Nagrodę indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymała dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania. W tej kategorii wyróżnienia zostały przyznane za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki.

Minister Edukacji i Nauki przyznał także wyróżnienia za całokształt dorobku naukowego. Indywidualną nagrodę uzyskał prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak. Laureaci tego wyróżnienia to wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, prowadzące wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. To także osoby pełniące wiele ważnych funkcji odpowiadających działalności naukowej.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej nagrodę uzyskał dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ. Laureaci w tej kategorii otrzymują wyróżnienia między innymi za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, prowadzenie prac rozwojowych, kierowanie zespołami badawczymi.

Osoby nagrodzone w zakresie działalności wdrożeniowej praktycznie wykorzystywały wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, komercjalizowały wyniki działalności naukowej oraz know-how, wdrażali oryginalne osiągnięcia projektowe czy też technologiczne. Laureatem w tym obszarze został prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec.

Osiągnięcia naukowców Politechniki Śląskiej, a także prowadzenie innowacyjnych prac odpowiadających na współczesne potrzeby gospodarki i biznesu przyczyniają się do wzmocnienia potencjału Uczelni, a także jej pozycji wśród jednostek naukowych w kraju i za granicą. Politechnika Śląska czerpie także inspiracje z naukowej tradycji, od ponad 75 lat podejmując wyzwania badawcze i stawiając na wysoką jakość kształcenia.

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 15:14, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2021 07:04, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 lutego 2021
E-konferencja POB3: materiały przyszłości

23 lutego odbędzie się konferencja online poświęcona dwóm podobszarom POB3: materiały przyszłości. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14:00.
 

Na konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące dwóch podobszarów POB3:

 • nowoczesne materiały do zastosowań w budownictwie – koordynator: dr inż. Stefan Pradelok,
 • nowoczesne materiały do zastosowań w medycynie – koordynator: dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ.

Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności młodych naukowców. W przyszłości planowane są dodatkowe sesje dla studentów i doktorantów, którzy będą mogli zaprezentować swoje badania.


E-konferencja w ramach POB3 odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 941 1905 0909,
Passcode: 890543).

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 12:13, autor: Aleksandra Weber
23 lutego 2021
Ważne informacje dla zarejestrowanych na szczepienia przeciw COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zgłaszania się nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na Politechnice Śląskiej do punktów szczepień przeciw COVID-19.
 
Osoby zarejestrowane do szczepienia przeciw COVID-19, zgłaszające się do punktu szczepień, są zobowiązane do:
 • posiadania przy sobie dowodu osobistego;
 • wypełnienia „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (wydrukowany dokument można uzupełnić przed przybyciem do placówki);
 • punktualnego przybycia do punktu szczepień zgodnie z ustaloną godziną.

Wyznaczony termin nie może ulec zmianie ze względu na zapewnienie sprawnej organizacji obsługi licznej grupy skierowanej do szczepień.
 
Szczepienie może być wykonane bez względu na wcześniejsze spożycie posiłku. Zalecany jest wygodny ubiór umożliwiający podanie szczepionki.
 
Po zaszczepieniu osoba powinna pozostać 15 minut pod obserwacją personelu placówki.

Przypominamy, że na szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją MEN mogli zapisać się nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na Politechnice Śląskiej urodzeni po 31 grudnia 1955 roku za pośrednictwem formularza otrzymanego drogą mailową. 
 
 
Kontakt w sprawie szczepień na Politechnice Śląskiej
•nauczycieli akademickich:
e-mail: COVIDszczepienia@polsl.pl
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65
•umów cywilnoprawnych (dydaktycznych):
tel. 32 237 24 69
•doktorantów – uczestników studiów doktoranckich:
tel. 32 237 10 79
•doktorantów – uczestników studiów w Szkole Doktorów:
tel. 32 400 31 11

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 09:16, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2021 11:44, wykonana przez: Aleksandra Weber
24 lutego 2021
Warsztaty w ramach POB5

25 lutego w godz. 16:00-17:30 odbędzie się szkolenie połączone z warsztatami „Praktyczne zastosowanie metodyki Six Sigma oraz metody DOE w codziennej pracy badawczo-rozwojowej”. Spotkanie jest organizowane w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0.

Warsztaty „Praktyczne zastosowanie metodyki Six Sigma oraz metody DOE w codziennej pracy badawczo-rozwojowej” poprowadzi pan Artur Król z firmy Drive.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona do 20 osób. Rejestracji można dokonać poprzez formularz do 24 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

Osoby zarejestrowane na szkolenie oraz warsztaty otrzymają link do spotkania 25 lutego około godz. 12:00. Link do spotkania prześle dr inż. Seweryn Tchórzewski, koordynator tematu: Systemy zarządzania.

 
 

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 09:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2021 08:47, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 lutego 2021
Seminarium naukowe w ramach POB1

24 lutego odbędzie się seminarium z udziałem prof. Arkadiusza Gertycha z Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. Spotkanie jest realizowane w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna.

Prof. Arkadiusz Gertych z Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles) wygłosi wykład pt. „Computational pathology – a deep tumor learning approach to support patient outcomes prediction in personalized medicine”. Spotkanie poprowadzi prof. Ewa Piętka.

Seminarium odbędzie się 24 lutego 2021 roku o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy Zoom  (Meeting ID: 928 7894 0094, Passcode: 303326).

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 09:11, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2021 10:18, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 lutego 2021
Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

Uczestnicy tegorocznej konferencji przez dwa dni – 24 i 25 lutego – będą poruszali zagadnienia poświęcone współpracy nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady. Wydarzenie odbędzie się w trybie online.

Forum Akademicko-Gospodarcze to wydarzenie, które jest miejscem powołanym w celu budowania wzajemnego zrozumienia i wymiany doświadczenia pomiędzy przedstawicielami nauki i biznesu. Podejmowane podczas wydarzenia tematy obejmują kwestie związane z potrzebami współczesnej gospodarki i ukierunkowaną na nią badaniami uczelni. 

Otwarcia tegorocznej konferencji dokonają Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, Prezes Związku Banków Polskich, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Szkół Polskich, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Podczas dwóch dni wydarzenia odbędzie się sesja otwierająca, a także trzy panele dyskusyjne. Moderatorem panelu poświęconego zmianom w relacjach uczelni z otoczeniem będzie JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Tematem sesji będą również działania przedsiębiorstw i uczelni w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0 oraz możliwości i bariery finansowania współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcie jest organizowane przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, którego członkami są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Dialog pomiędzy uczestnikami oprócz tematów gospodarczych i naukowych dotyczy także zagadnień związanych z przyszłością kraju.

Trzecie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 09:09, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2021 10:27, wykonana przez: Aleksandra Weber
22 lutego 2021
Sukces dyplomantów Politechniki Śląskiej!

Cztery prace dyplomowe obronione na Politechnice Śląskiej zostały wysoko ocenione w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP.

Konkurs o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ma na celu nagrodzenie najlepszych prac dyplomowych o profilu mechanicznym. Jest kierowany do dyplomantów uczelni technicznych, a jego celem jest promocja szczególnie uzdolnionych absolwentów podejmujących ambitne działania.

W finale XX edycji konkursu, do której uczestnicy zgłaszali prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2019/2020, znalazło się czworo dyplomantów z Politechniki Śląskiej.

Nagrodę III stopnia otrzymał Bartosz Jóźwik za pracę pt. „Wpływ parametrów wytwarzania technologią SLM na strukturę i właściwości stopu CiNi3Si1” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Santiny Topolskiej, prof. PŚ. Wyróżnienie zostało przyznane Pawłowi Żurowi za pracę „Zastosowanie technologii skanowania 3D do modyfikacji elementów konstrukcyjnych w bolidzie elektrycznym”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski, prof. PŚ.

Do II finałowego etapu zakwalifikowały się także Małgorzata Borowy za pracę pt. „Design and simulation of a testing stand for latches mounted on aircraft components” pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wojciecha Moczulskiego, a także Alicja Kołodziej, która zgłosiła pracę pt. „Analiza MES połączeń elementów konstrukcji drewnianych” wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Fedelińskiego.
W grudniu 2020 roku rozpoczęły się także kwalifikacje do

kolejnej edycji konkursu. Osoby zakwalifikowane do II etapu będą mogły złożyć je do 15 listopada 2021 roku.

Wiadomość utworzona: 22 lutego 2021 09:03, autor: Aleksandra Weber
19 lutego 2021
Komunikat o przedłużeniu rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. Ważne informacje dla zarejestrowanych

Ze względu na duże zainteresowanie szczepieniami Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło termin rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19. W związku z decyzją MEN zapisy na Politechnice Śląskiej są przyjmowane jeszcze 19 lutego w godz. od 8:00 do 14:00.
 
Do zapisów są uprawnieni urodzeni po 31 grudnia 1955 r. nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na Politechnice Śląskiej. Przypominamy, że rejestracja na szczepienia odbywa się przez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem przesłanym drogą mailową.
Zachęcamy do skorzystania z tej dodatkowej możliwości.
 

Kontakt w sprawie rejestracji na Politechnice Śląskiej
•nauczycieli akademickich:
e-mail: COVIDszczepienia@polsl.pl
tel.: 32 237 13 23 i 32 237 16 65
•umów cywilnoprawnych (dydaktycznych):
tel. 32 237 24 69
•doktorantów – uczestników studiów doktoranckich:
tel. 32 237 10 79
•doktorantów – uczestników studiów w Szkole Doktorów:
tel. 32 400 31 11
 
Osoby zarejestrowane do szczepienia przeciw COVID-19, zgłaszające się do punktu szczepień, są zobowiązane do:
- posiadania przy sobie dowodu osobistego;
- wypełnienie „Kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” (wydrukowany dokument można uzupełnić przed przybyciem do placówki);
- punktualnego przybycia do punktu szczepień zgodnie z ustaloną godziną.
 
Wyznaczony termin nie może uleć zmianie ze względu na zapewnienie sprawnej organizacji obsługi licznej grupy skierowanej do szczepień.
 
Szczepienie może być wykonane bez względu na wcześniejsze spożycie posiłku. Zalecany jest wygodny ubiór umożliwiający podanie szczepionki.
 
Po zaszczepieniu osoba powinna pozostać 15 minut pod obserwacją personelu placówki.
 

Wiadomość utworzona: 15 lutego 2021 11:13, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2021 15:02, wykonana przez: Aleksandra Weber
15 lutego 2021
Konferencja online POB3 „Poznaj Firmę”

16 lutego odbędzie się spotkanie online z dr. Rolandem Kalbem, właścicielem firmy Prionic GmbH. Konferencja jest zorganizowana w ramach POB3: materiały przyszłości.

Dr Roland Kalb jest członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej POB3. Jego firma – Prionic GmbH – specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży cieczy jonowych. Dr Kalb opowie o swojej ścieżce zawodowej od naukowca od szefa firmy. Spotkanie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności młodych naukowców.


POB3 „Poznaj Firmę” odbędzie się 16 lutego o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom (meeting ID: 952 7193 9529, passcode: 386027).

Wiadomość utworzona: 15 lutego 2021 11:12, autor: Aleksandra Weber
12 lutego 2021
Politechnika Juniora i Seniora online

Najmłodsi miłośnicy nauki będą mogli wziąć udział w zajęciach online w ramach Politechniki Juniora i Seniora. Spotkania odbędą się 20 lutego.

Zapisów będzie można dokonać 15 lutego o godz. 12:00 poprzez formularz na stronie Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Zajęcia w ramach Politechniki Juniora i Seniora są skierowane do dzieci (w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-14 lat) wraz z opiekunami dorosłymi.

Najbliższe spotkania, które poprowadzi dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ, odbędą 20 lutego. Będą dotyczyły zdrowego stylu życia, a także wykorzystania urządzeń mobilnych m.in. do monitorowania aktywności fizycznej.

Więcej informacji o zajęciach online Politechniki Juniora i Seniora.

Wiadomość utworzona: 12 lutego 2021 14:46, autor: Aleksandra Weber
12 lutego 2021
Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

W dziedzinach związanych z naukami inżynierskimi nie brakuje kobiet, które z ogromnym zaangażowaniem podejmują wyzwania oraz badania służące podniesieniu potencjału naukowego, wpływowi na otoczenie czy rozwój technologii.

Ustanowiony w 2015 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce ma podkreślić znaczenie kobiet w zakresie wzmacniania potencjału badań w rożnych dziedzinach nauki. Stanowi także inspirację dla dziewczyn, przyszłych studentek, które stoją przed wyborem ścieżki kariery. Niektóre z nich z pewnością zdecydują się na drogę naukową, w tym w zakresie nauk inżynierskich.

Na Politechnice Śląskiej kobiety z zaangażowaniem i pasją podejmują działania oraz bieżące wyzwania nauki – między innymi związane ze zrównoważonym rozwojem, innowacyjnymi technologiami, łączeniem nauki z biznesem czy wsparciem osób w kształceniu pod kątem zawodów przyszłości związanych na przykład z Przemysłem 4.0

Studentki z kolei nie wahają się przed kształceniem na kierunkach lub realizacją zadań w dziedzinach, które nierzadko kojarzą się z „męskimi”. Warto wśród nich wymienić kształcenie w zawodzie pilota lub prowadzenie prac naukowych w związku z architekturą stacji kosmicznych i zagadnieniami związanymi z misjami kosmicznymi.

Kobiety naukowcy na Politechnice Śląskiej przekonują, że nauka nie ma płci, jest wspólnym dobrem, a najważniejsze są odpowiednie kompetencje i ogromne zaangażowanie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce zapraszamy serdecznie do obejrzenia reportażu poświęconego pracom prowadzonym przez kobiety naukowców na Politechnice Śląskiej. Reportaż jest dostępny na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 11 lutego 2021 10:12, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 12 lutego 2021 07:04, wykonana przez: Aleksandra Weber
11 lutego 2021
Spotkanie w ramach POB5 – cykl „Gość Specjalny”

11 lutego odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym – dr. Aleksandrem Poniewierskim. Wydarzenie jest organizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0.

W ramach cyklu „Gość Specjalny” odbędzie się spotkanie z dr. Aleksandrem Poniewierskim, autorem książki „SPEED bez granic”, globalnym liderem cyfryzacji i nowych technologii w jednej z największych międzynarodowych firm świadczących usługi profesjonalne i konsultingowe.

Dr A. Poniewierski odpowiada za prowadzenie praktyki doradczej ukierunkowanej na rozwój strategii, projektowanie, wdrażanie, optymalizację procesów, innowacyjność modeli biznesowych oraz bezpieczeństwo i ochronę danych dla głównych klientów firmy na świecie. Jest uznanym na świecie ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony infrastruktury krytycznej. W 2020 roku otrzymał tytuł „World IoT Leader of the Year”, nagrodę przyznawaną przez międzynarodową społeczność nowych technologii. W tym roku mianowanych było ponad 600 firm do tego tytułu. Ostatecznie w finale znalazło się 25 liderów najnowocześniejszych technologii, a wśród nich liderzy takich firm jak Google, IBM, Amazon, Simens, Microsoft, Accenture, Apple itp.

Spotkanie odbędzie się 11 lutego o godz. 15:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Zaproszenie oraz link do spotkania.

 

Piewsza publikacja: 2021-02-08 14:10 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 11 lutego 2021 10:06, autor: Aleksandra Weber
9 lutego 2021
Skumulowana inwestycja w rozwój umiędzynarodowienia – nowy program projakościowy w ramach IDUB obejmujący 20 rodzajów aktywności

W celu zwiększenia aktywności wspólnoty Uczelni w zakresie znacznego podniesienia poziomu umiędzynarodowienia uruchomiono w ramach udziału Politechniki Śląskiej w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza nowy program projakościowy.
 
Program kierowany jest do jednostek podstawowych i ich jednostek wewnętrznych oraz do jednostek ogólnouczelnianych, pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. Obejmuje on aż 20 rodzajów aktywności związanych z umiędzynarodowieniem. W ramach ww. programu możliwe jest przyznanie dofinansowania w formie zwiększenia subwencji, dodatku do wynagrodzenia lub wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Zachęcamy do udziału w programie.
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-08 14:10 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 15:41, autor: Aleksandra Weber
9 lutego 2021
II konferencja w ramach POB4

10 lutego o godz. 14:00 odbędzie się II konferencja wewnętrzna w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości.

Tematyka konferencji będzie poświęcona m.in. optymalnemu kształtowaniu budynków i ich systemów zarządzania oraz automatyki budynkowej z uwagi na zużycie energii, komfort cieplny i bezpieczeństwo użytkowników, badaniom nad samowystarczalnością energetyczną obiektów poprzez wdrażanie technologii odnawialnych źródeł energii czy też ochrona zasobów środowiska miejskiego.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego w godzinach od 14:00 do 17:00za pośrednictwem platformy Zoom. (Meeting ID: 910 9902 9921, Passcode: 118449).

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 15:40, autor: Aleksandra Weber
9 lutego 2021
Zostań Ambasadorem Kariery w UE

Studenci Politechniki Śląskiej mogą promować możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej w ramach programu „EU Careers”. Aplikacje do projektu można przesyłać do 3 marca. 

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na Uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. Koordynatorem programu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a z ramienia Politechniki Śląskiej Biuro Karier Studenckich.
Program jest skierowany od osób otwartych i łatwo nawiązujących kontakty. Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów-ambasadorów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku 2021 r.

W ramach tego programu studenci będą mieli możliwość:
- uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród innych osób,
- nawiązać współpracę z osobami z całej Europy,
- zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów,
- wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu,
- zdobyć kompetencje, które będą odpowiadały na potrzeby potencjalnych pracodawców.

Szczegóły programu: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesłanie CV do Biura Karier Studenckich na adres: kariera@polsl.pl do 3 marca.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 15:37, autor: Aleksandra Weber
9 lutego 2021
VII edycja programu Corporate Readiness Certificate (CRC)

Zapraszamy studentów Politechniki Śląskiej do udziału w certyfikowanym programie nauczania CRC. W 2021 roku przedsięwzięcie będzie odbywało się w formule online.

Program to wyjątkowa okazja, aby zdobyć dodatkową, specjalistyczną wiedzę oraz informacje na temat systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach, poznać nowe obszary działalności biznesowej w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Zakwalifikowani do udziału w Programie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, wykładach i laboratoriach organizowanych przez specjalistów z firm, takich jak Accenture, EY, IBM oraz ING Tech Poland.

Koordynatorem programu z ramienia uczelni jest Biuro Karier Studenckich (kontakt: kariera@polsl.pl, 697-990-496, 32-237-15-59).

Szczegóły programu.
Rejestracja do programu.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 15:36, autor: Aleksandra Weber
9 lutego 2021
Trwa rekrutacja na studia MBA!

Rozwój kompetencji menadżerskich oraz wiedza z zakresu nowoczesnych technologii, a także ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To oferują studia MBA o profilach Ochrona Zdrowia, Przemysł 4.0 oraz Usługi Publiczne na Politechnice Śląskiej.

Podstawowym aspektem kształcenia na studiach MBA na Politechnice Śląskiej jest interdyscyplinarność, łącząca kompetencje menedżerskie, wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, ekonomii, prawa, psychologii oraz umiejętności zarządzania. Oferta studiów MBA opiera się na wysokiej jakości kształceniu, w które są zaangażowani eksperci zewnętrzni.

Kształcenie na studiach MBA będzie oparte o nowatorski program oraz innowacyjne metody dydaktyczne, takie jak gry menedżerskie, learning by doing i design thinking, a także wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach.
Kandydaci mogą wybrać odpowiednie dla siebie profile: Ochrona Zdrowia, Przemysł 4.0 oraz Usługi Publiczne.

Rozpoczęcie studiów MBA na Politechnice Śląskiej jest planowane na marzec z zachowaniem zasad bezpiecznego kształcenia opartego o hybrydowe rozwiązania i doskonałą kadrę wykładowców, wśród których znajdą się także eksperci i naukowcy z zagranicy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów MBA na Politechnice Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 10:08, autor: Aleksandra Weber
11 lutego 2021
Politechnika Śląska wsparła ZTM

Doktoranci oraz studenci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zaangażowali się we wdrożenie projektu ujednolicania przystanków komunikacji publicznej. Działania były prowadzone z ramienia Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Zarząd Transportu Metropolitalnego przeprowadził inwentaryzację przystanków w gminach na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stanowi ona pierwszy etap procesu ujednolicenia infrastruktury przystankowej na terenie wszystkich gmin obsługiwanych przez ZTM poprzez wprowadzenie bardziej estetycznego i funkcjonalnego standardu oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Studenci oraz doktoranci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zaangażowali się w proces bardzo szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury przystankowej. Działania prowadzone były z ramienia Zarządu Transportu Metropolitalnego na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki wsparciu Uczelni zinwentaryzowano ok. 7000 stanowisk na terenie 56 gmin. Dla przyspieszenia i zwiększenia efektywności działań studenci wykorzystali specjalną aplikację mobilną. Posłużyła ona zbieraniu danych, dokumentacji, a także zapisaniu danych w systemie i naniesieniu przystanków na mapę po zakończeniu prac. W efekcie tych działań powstała obszerna baza danych, która posłuży do kompleksowego zarządzania infrastrukturą znajdującą się na przystankach. 

 

Podziękowanie dla JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka za pomoc przedstawicieli Politechniki Śląskiej przy wdrażaniu projektu ujednolicania przystanków komunikacji publicznej.

Wiadomość utworzona: 9 lutego 2021 10:06, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 11 lutego 2021 09:34, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 lutego 2021
Konferencja online POB3 „Poznaj Projekt”

9 lutego odbędzie się spotkanie poświęcone aspektom aplikowania o fundusze europejskie. Konferencja jest zorganizowana w ramach POB3: materiały przyszłości.

W spotkaniu POB3 „Poznaj Projekt” jest skierowane do wszystkich zainteresowanych, a szczególnie do młodych naukowców.

Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z aplikowaniem o fundusze europejskie (H2020, Horyzont Europa), a także związane z tym aspekty dotyczące wyszukiwania projektów i ich realizowania.
POB3 „Poznaj Projekt” odbędzie się 9 lutego o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 914 8487 1819
Passcode: 924219).

Wiadomość utworzona: 8 lutego 2021 14:13, autor: Aleksandra Weber
8 lutego 2021
Konferencja POB6: Innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój

10 lutego odbędzie się konferencja naukowa w ramach POB6: ochrona klimatu i środowiska, podobszar 5: innowacyjne technologie i zrównoważany rozwój.

Seminarium odbędzie się 10 lutego o godz. 15:00 w trybie online. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu znajdą się m.in. zagadnienia dotyczące współczesnych rozwiązań i transformacji energetycznej, wpływu innowacji na zrównoważony rozwój, użytkowania energii elektrycznej, strategii rozwoju towarowego transportu multimodalnego.

Zaproszenie i dane do logowania.

Wiadomość utworzona: 8 lutego 2021 14:11, autor: Aleksandra Weber
4 lutego 2021
Konferencje w ramach POB3

Zapraszamy do udziału w konferencjach online odbywających się w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 3: materiały przyszłości.

Spotkania odbywające się w ramach POB3 są skierowane do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do młodych naukowców.

W najbliższym czasie planowanych jest 5 konferencji:
- 9 lutego, godz. 14:00: e-konferencja „POB3 Poznaj Projekt” poświęcona aspektom aplikowania o fundusze europejskie (H2020, Horyzont Europa), sposobom ich wyszukiwania oraz realizowania;
-  16 lutego, godz. 14:00: e-konferencja „POB3 Poznaj Firmę”. Gościem spotkania będzie dr Roland Kalb, właściciel firmy Prionic GmbH specjalizującej się w projektowaniu i sprzedaży cieczy jonowych;
- 18 lutego, godz. 12:00: e-konferencja „POB3 Poznaj Oficera Projektu”. Gościem spotkania będzie Colombe Warin – oficer szeregu projektów europejskich w Komisji Europejskiej – która przedstawi rolę oficera i najczęstsze błędy w realizacji projektów EU;
- 16 marca, godz. 10:00: e-konferencja „POB3 Poznaj Firmę”. Gościem spotkania będzie Junji Adachi, współzałożyciel firmy Kyulux Inc. z Japonii specjalizującej się projektowaniu nowych emiterów OLED, w tym emiterów hiperfluorescencyjnych. Na spotkaniu przedstawi swoją rolę w tworzeniu nowej firmy oferującej innowacyjne rozwiązania;
- 2 marca, godz. 16:00: e-konferencja „„POB3 Poznaj Edytora”. Gościem spotkania będzie prof. Seth Marder pełniący rolę głównego edytora oraz założyciela Materials Horizons. Profesor Marder opowie o tym, jak wyglądał proces tworzenia nowego czasopisma i jakie są najważniejsze aspekty publikowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej POB3.

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2021 15:14, autor: Aleksandra Weber
4 lutego 2021
Zakończyła się pierwsza misja załogowa z udziałem Politechniki Śląskiej

Uczestnicy symulowanej misji kosmicznej w placówce badawczej LunAres zakończyli udział w projekcie. Teraz dzielą się doświadczeniem z pobytu w izolowanej przestrzeni i prezentują pierwsze wnioski z badań, w których miała udział także Politechnika Śląska.

Pięcioro uczestników „wróciło na Ziemię" po dwóch tygodniach spędzonych w izolowanej placówce badawczej w Pile. Przeprowadzane w czasie projektu prace miały na celu zbadać wpływ izolacji na psychikę człowieka. Działania te są związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami.

Misja odbywała się pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Jedną z uczestniczek przebywających w symulowanej stacji kosmicznej była Wiktoria Dziaduła, studentka Wydziału Architektury. W ramach pracy magisterskiej, prowadzonej pod kierunkiem prof. Klaudiusza Frossa, Dziekana Wydziału Architektury, badała funkcjonowanie tego typu placówek, które posłużą do stworzenia wytycznych ich projektowania.

Ponadto podczas misji były realizowane badania naukowców Politechniki Śląskiej w ramach inżynierii biomedycznej, polegające na sprawdzeniu aktywności fizycznej analogowych astronautów w czasie pobytu w LunAres.

O swoich doświadczeniach przebywania w izolacji oraz prowadzonych pracach, a także ponownej adaptacji do świata zewnętrznego po zakończeniu misji opowiedzieli Leszek Orzechowski, Dyrektor LunAres, oraz Wiktoria Dziaduła w programie "Dzień dobry TVN".
— Mieliśmy bardzo szczegółowo zaplanowany harmonogram dnia, praktycznie od 7 rano do 22 w nocy, w tym badania i oczywiście bardzo ważny czynnik, jakim są codzienne ćwiczenia i trening. Spacery kosmiczne też wymagały bardzo dużo przygotowania – samo ubranie się w skafander zajmowało godzinę — wspomina Wiktoria Dziaduła.

Leszek Orzechowski omówił pierwsze wnioski płynące z badań nad izolacją: — Dobrze mieć plan dnia, który całkowicie uporządkuje to jak żyjemy w naszym małym habitacie, którym są na przykład nasze domy. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna – to właśnie badała Politechnika Śląska, czyli jak zmienia się aktywność fizyczna w zamknięciu.

Udział Politechniki Śląskiej w przedsięwzięciu wiąże się z podejmowaniem zagadnień z obszaru technologii kosmicznych oraz branży lotniczej. Innowacyjne badania oraz rozwój zaawansowanych technologii dowodzą niezwykłej współpracy naukowców Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opartej na wymianie wiedzy i doświadczenia.

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2021 14:10, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2021 14:22, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 lutego 2021
Aplikuj na stypendium ICon SGroup

Rusza nabór do programu krótkiej mobilności dla pracowników akademickich i administracyjnych InterContinental Academic Exchange Programme. Projekt wspiera promowanie i współpracę pomiędzy zagranicznymi partnerami a siecią akademicką SGroup, której członkiem jest Politechnika Śląska.

W skład partnerstwa ICon na rok 2021 wchodzą uniwersytety członkowskie SGroup po stronie europejskiej oraz instytucje z Ameryki Łacińskiej (członkowie Grupo Montevideo Association), Chin i Afryki. Wybranym kandydatom zostanie przyznanych w sumie 14 grantów (6 dla Ameryki Łacińskiej, 6 dla Chin i 2 dla Afryki), każdy w wysokości 1000 euro, na wizytę studyjną w dowolnej instytucji partnerskiej we wskazanym regionie. Instytucja przyjmująca musi reprezentować standardy jakości i wartości właściwe dla członków sieci SGroup, w tym ofertę studiów wyższych na 3 poziomach (undergraduate, postgraduate, doctoral).

Nabór aplikacji na stypendia jest prowadzony w trybie ciągłym do wykorzystania środków przypadających na każda uczelnię członkowską. Nie określono terminu składania wniosków, z wyjątkiem wymogu, iż wymian musi odbyć się w 2021 r. oraz że stypendia będą przyznawane na zasadzie kolejności zgłoszeń, jeżeli zostaną zatwierdzone przez komisję rekrutacyjną. Rozpatrywane będą tylko trzy kandydatury z każdej uczelni (jedna do Ameryki Łacińskiej, jedna do Chin i jedna do Afryki).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SGroup.

Przewodnik i formularz aplikacyjny dla kandydatów.

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2021 14:42, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2021 14:42, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 lutego 2021
Seminarium naukowe POB6

3 lutego o godz. 15:00 odbędzie się seminarium naukowe online w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 6: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.
 
W ramach spotkania zostaną poruszone zagadnienia poświęcone podobszarowi 3: gospodarka obiegu zamkniętego. Jako prelegenci wystąpią m.in. prof. dr Maria Luerdes Lopes (FEUP, Porto), dr hab. inż. Sylwester Kalisz, prof. PŚ, dr inż. Krzysztof Mitko, mgr inż. Nikolina Poranek oraz dr hab. inż. Tomasz Suponik, prof. PŚ.
 
Seminarium naukowe odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 969 3048 9730,
Passcode: 489715).  
 
Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej POB6

Wiadomość utworzona: 2 lutego 2021 09:40, autor: Aleksandra Weber
1 lutego 2021
Cykl spotkań w ramach POB5

Zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach organizowanych w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0.

W ramach spotkań poświęconych Priorytetowemu Obszarowi Badawczemu 5 są planowane konferencje tematyczne, spotkania projektowego oraz z przedstawicielami z obszaru przemysłu, wykłady zaproszonych gości, a także warsztaty, szkolenia i pokazy.

Harmonogram spotkań w ramach POB5:

 • 4 lutego 2021 r., godz. 15.00: cykl „Spotkanie projektowe”. „System analizy bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej” – spotkanie poświęcone utworzeniu grupy projektowej, która opracowuje wniosek na projekt wspólnie z firmą Thales Polska. Udział należy zgłosić prof. Piotrowi Gajowi piotr.gaj@polsl.pl do 3 lutego 2021 r. do godz. 15.30.
 • 11 lutego 2021 r., godz. 15.00: cykl „Wykłady zaproszonych Gości” Dr Aleksander Poniewierski – „SPEED bez granic w cyfrowym świecie”. Dr A. Poniewierski jest cenionym ekspertem i uznanym autorytetem w zakresie nowoczesnych technologii, autorem książki na temat wprowadzania technologii cyfrowych. Przez ponad 25 lat doradzał menedżerom i ich zespołom, jak korzystać z cywilizacyjnych zdobyczy. Przeprowadzał transformacje cyfrowe największych światowych firm.
 • 4 marca 2021 r., godz. 15.00: cykl „Spotkania z Przemysłem”. Siemens, Werk für Kombinationstechnik Chemnitz (WKC), Hans Peter Kasperick, Ewa Mikos-Romanowicz. Prezentacja przykładów z przemysłu różnych aspektów wdrażania nowych technologii oraz identyfikacja problemów naukowo-badawczych.
 • 23 marca 2021 r., godz. 14.00: cykl „Konferencje tematyczne”. Konferencja z sesją doktorancką, poświęcona tematom: automatyzacja procesów produkcyjnych, automatyka przemysłowa, teoria sterowania, sterowanie procesami (koordynator tematu: dr inż. Szymon Ogonowski), robotyzacja produkcji, w tym robotyka mobilna, roboty autonomiczne, roboty usługowe, zagadnienia związane ze współpracą człowieka z robotem (koordynator tematu: dr inż. Wawrzyniec Panfil).
 • 2 maja 2021 r., godz. 14.00: cykl „Konferencje tematyczne”. Konferencja z sesją doktorancką, poświęcona tematom: cyfryzacja i zastosowania technologii informatycznych, w tym przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmury obliczeniowe, cyberbezpieczeństwo, Internet Rzeczy, Przemysłowy Internet Rzeczy (koordynator tematu: prof. Piotr Gaj), Symulacje i modelowanie procesów, w tym procesów przemysłowych (koordynator tematu: prof. Damian Krenczyk).
 • 24 czerwca 2021 r., godz. 14.00: cykl „Konferencje tematyczne”. Konferencja z sesją doktorancką, poświęcona tematom: systemy zarządzania, w tym pozioma i pionowa integracja (koordynator tematu: dr inż. Seweryn Tchórzewski), diagnostyka techniczna, układy pomiarowe w przemyśle i ochronie środowiska, systemy utrzymania ruchu (koordynator tematu: prof. Piotr Przystałka).

Na dni od 15 do 16 kwietnia 2021 r. jest planowany Kongres Priorytetowych Obszarów Badawczych, podczas którego będą organizowane sesje.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej POB5.

 
 
Pierwsza publikacja: 2021-02-21 13:19  autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2021 14:35, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 1 lutego 2021 14:36, wykonana przez: Aleksandra Weber
1 lutego 2021
Kampania #SzczepimySię

Kampania #SzczepimySię wspiera plan Narodowego Programu Szczepień, mającego na celu bezpieczne i sprawne zaszczepienie osób przeciwko COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat szczepienia przeciw COVID-19. Na stronie internetowej #SzczepimySię zostały zamieszczone m.in. aktualności dotyczące przebiegu szczepień, cele programu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, procedury rejestracji, kolejność zgłoszeń, miejsca szczepień.

Spot „A Ty dla kogo się szczepisz?”

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2021 14:35, autor: Aleksandra Weber
1 lutego 2021
Otwarte seminarium naukowe

Dyrekcja Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego zaprasza pracowników oraz studentów Politechniki Śląskiej na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się online 10 lutego 2021 r.
 
Podczas spotkania prof. Xudong Wang (Department of Materials Science and Engineering, University of Wisconsin-Madison, Stany Zjednoczone) wygłosi wykład pt. „Wearable and Implantable Nanogenerators for Biomedical Applications”.
 
Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platofrmy Zoom (Meeting ID: 961 880 5240) 10 lutego 2021 r. o godz. 15:00.

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2021 12:28, autor: Aleksandra Weber
4 lutego 2021
Spotkanie w ramach POB3

2 lutego o godz. 12:00 odbędzie się konferencja online „POB3 Poznaj Edytora”, której gościem będzie prof. Peter Skabara.

Konferencja „POB3 Poznaj Edytora” jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do młodych naukowców.

Spotkanie będzie poświęcone m.in. aspektom publikowania, o których opowie prof. Peter Skabara, który przez ponad 8 lat pełnił rolę głównego edytora Journal of Materials Chemistry C.

Konferencja rozpocznie się 2 lutego o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 972 9304 8311,
Passcode: 336349).

Wiadomość utworzona: 1 lutego 2021 10:32, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2021 15:13, wykonana przez: Aleksandra Weber
30 stycznia 2021
Wylicytuj ozonator Politechniki Śląskiej i wspieraj WOŚP!

Każdego roku Politechnika Śląska wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas najbliższego Finału, w niedzielę 31 stycznia na gliwickim Rynku będzie można wylicytować niespodzianki przekazane na cele charytatywne przez wydziały i jednostki Politechniki Śląskiej, wśród nich m.in. ozonator do odkażania pomieszczeń.
 
29. Finał WOŚP ze względu na pandemię odbędzie się w nieco innej formule. Gliwicki sztab zaprasza od 13.00 do 21:00 na Rodzinny spacer po gliwickim Rynku w rytmie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas wydarzenia, w wyznaczonych godzinach będzie można wylicytować gadżety i niespodzianki przygotowane przez Politechnikę Śląską.
 
Wśród przedmiotów przekazanych na licytację znajdą się między innymi ozonatory zaprojektowane i wyprodukowane przez Wydział Mechaniczny Technologiczny, przekazany przez JM Rektora album pt. „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji” oraz unikatowe gadżety jubileuszowe. 
 
W ramach naszej akcji będzie można wylicytować także voucher na szkolenie z tworzenia aplikacji mobilnych, przekazany przez Wydział Organizacji i Zarządzania. Wśród kolejnych przykładów są m.in. dzień z naukowcem w Centrum Biotechnologii i wycieczka do laboratorium chemicznego Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który zaoferował również możliwość zeskanowania i wydrukowania w 3D własnego popiersia, a także warsztaty z projektowania implantów. Laboratorium Badania Materiałów zaproponowało udział w badaniach mikroskopii elektronowej.
 
Na licytacyjnej liście nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych – Centrum Popularyzacji Nauki przekazało miejsce w warsztatach Politechniki Juniora i Seniora oraz możliwość wykonania indywidualnej fotografii z Polisiem.
 
Studenci Politechniki Śląskiej też dołączyli do uczelnianego sztabu wspierania inicjatywy WOŚP. – Tegoroczny finał, ze względu na pandemię COVID-19 odbędzie się w nieco innej formule. Tym razem to my przyjedziemy do studentów, a nie będziemy na nich oczekiwać na Gliwickim rynku. Samorząd Studencki PŚ będzie animować czas studentom mieszkającym w Domach Studenckich na terenie Gliwic, zachęcając do dokonywania wpłat do internetowej skarbonki WOŚP-u. Startujemy o godzinie 13.00. Wszystkie nasze działania będą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Relacja z tego wydarzenia będzie dokumentowana na bieżąco na Instagramie Samorządu Studenckiego PŚ -@samorzad_pol_sl – mówi Maksymilian Krupa z Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej.
 
W akcję charytatywną włączyło się Koło Naukowe PolsRacing, które na Rynku zaprezentuje elektryczny motocykl  Elektra.
 
W rytmie Orkiestry gra także sztab Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach wspólnie z Centrum Wolontariatu i Biurem Karier Studenckich (kariera@polsl.pl). Pięćdziesięcioosobowy orkiestrowy sztab będzie się mieścił w siedzibie Biura Karier Studenckich (ul. Stanisława Konarskiego 20, Gliwice). Działania sztabu bardzo aktywnie wspiera Centrum Obsługi Studiów, które również dołączyło do Politechnicznej Orkiestry.
 
Koordynatorem akcji na Politechnice Śląskiej jest Biuro Promocji (promocja@polsl.pl).

Zachęcamy do spaceru – oczywiście z zachowaniem ostrożności i przestrzeganiem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. 29. finał WOŚP odbędzie się pod hasłem: Finał z głową. W tym roku Fundacja WOŚP będzie pomagać placówkom medycznym kupując sprzęt dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy.
 

Pierwsza publikacja: 26 stycznia 2021 10:10 autor: Dominika Gnacek
 

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2021 14:20, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2021 17:05, wykonana przez: Jadwiga Witek
29 stycznia 2021
Nowe programy – zatrudnianie i zapraszanie wybitnych naukowców. Każdy może pomóc znaleźć odpowiednich kandydatów!

Uruchomiono drugą edycję programu związanego z zapraszaniem na Uczelnię wybitnych doświadczonych i wybitnych młodych naukowców.
 
W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), Politechnika Śląska kontynuuje prace w zakresie wzmocnienia kadry naukowej poprzez zatrudnienie wybitnych doświadczonych oraz wybitnych młodych naukowców, w szczególności z zagranicy, mogących tworzyć i poprowadzić zespoły naukowe, złożyć w ciągu roku wniosek o finansowanie projektu w programie Horyzont, a także publikacje do renomowanych czasopism.
 
Zaktualizowane ogłoszenia konkursowe w drugiej edycji programu, w języku polskim oraz angielskim, opublikowano na stronie Uczelni:
 
stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w międzynarodowym portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS. W celu rozpropagowania załączonych ogłoszeń po raz kolejny zachęcamy pracowników  Politechniki Śląskiej do ich udostępniania wśród znanych im naukowców, spełniających postawione w nich kryteria. Kryteria te są wymagające, ale możliwości jakie Uczelnia oferuje są znaczące i konkurencyjne względem czołowych uczelni zagranicznych. Potencjalnym kandydatom warto przede wszystkim zwrócić uwagę na pakiet programów projakościowych Politechniki Śląskiej, których będą mogli być beneficjentami, zwłaszcza jeśli w trakcie pracy na Uczelni wykażą się osiągnięciami porównywalnymi do wymaganych w kryteriach konkursowych. W pozyskaniu wybitnych naukowców znaczenie może mieć także możliwość świadczenia znacznej części pracy z miejsca ich stałego pobytu. W wyniku przeprowadzonej pierwszej edycji konkursów zatrudnienie zaproponowano czterem kandydatom.
 
Politechnika Śląska zamierza także w ramach programu IDUB zaprosić na dłuższe lub krótsze, nawet kilkudniowe, pobyty osoby wyjątkowe – w szczególności noblistów, laureatów medalu Fieldsa, nagrody Kioto, nagrody Miesa van der Rohe, osoby aktualnie realizujące granty ERC lub posiadające status Highly Cited Researcher, a także pracujące naukowo na najlepszych uczelniach zagranicznych (zwłaszcza notowanych na pierwszych 20. miejscach rankingów ARWU, QS lub THE).
 
Ich obecność pozwoli poznać uczelniane zespoły badawcze, naukowców oraz infrastrukturę i technologię. W wielu przypadkach może to zaowocować nawiązaniem efektywnej współpracy z ich ośrodkami i przełoży się na dynamiczny wzrost dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej oraz udział w realizacji projektów międzynarodowych.
 
Program ten jest wspierany finansowo przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (https://metropoliagzm.pl/fundusz-wspierania-nauki/). Od zaproszonych gości oczekujemy: wygłoszenia co najmniej dwóch wykładów (min. 1,5 godziny), przeprowadzania seminarium z doktorantami i/lub zajęć ze studentami, zapoznania się z naszymi laboratoriami związanymi co najmniej z szeroko rozumianą tematyką badawczą zaproszonego naukowca. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną możliwa jest realizacja tych aktywności w formie zdalnej. Pracowników, którzy dysponują kontaktem z takimi osobami oraz mogliby wesprzeć oficjalne zaproszenie z Uczelni, prosimy o przekazanie informacji do Biura Rozwoju. Już w pierwszej połowie 2021 r. spodziewamy się wystąpień pierwszych zaproszonych gości.
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-01-15 14:15 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2021 14:19, autor: Dominika Gnacek
29 stycznia 2021
Nowy regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej

W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego oraz technicznego Politechniki Śląskiej oraz zapewnienia ochrony interesów twórców dóbr intelektualnych oraz interesów Uczelni uchwalono nowy regulamin zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.
 
Regulamin zarządzania własnością intelektualną jest skierowany do pracowników Politechniki Śląskiej realizujących pracę o charakterze intelektualnym, a także do studentów, doktorantów, stypendystów oraz innych osób uczestniczących w działalności naukowej.
 
Administrowanie całością procesu ochrony własności intelektualnej w Uczelni jest zadaniem Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.
 
Istotną kwestią jest także upublicznienie informacji, które zgodnie z regulaminem odbywa się zawsze najpierw za pośrednictwem strony internetowej Politechniki Śląskiej w sekcji „Aktualności”, a w następnej kolejności w pozostałych mediach Uczelni. Bardzo prosimy o kontakt ws. publikacji informacji na www.polsl.pl pod numerem telefonu 32 237 1181 i 1180 oraz na adres e-mail: rr8-brpr@polsl.pl
 
Nowy dokument określa m.in. prawa i obowiązki w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, pokrewnych i własności przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, procedury komercjalizacji, zasady korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
 
 

 
Pierwsza publikacja: 28 stycznia 2021 11:17 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2021 14:18, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2021 14:24, wykonana przez: Dominika Gnacek
29 stycznia 2021
Obowiązkowe szkolenia w projekcie „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse”

Zgodnie z Zarządzeniem nr 190/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie szkoleń dla pracowników Uczelni w ramach projektu pn. „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse” zostaną zorganizowane zajęcia podnoszące świadomość w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Wiedzy Projektowania Uniwersalnego, Biuro Karier Studenckich oraz Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami zapraszają pracowników Politechniki Śląskiej na obowiązkowe szkolenia. Ich tematyka obejmie zakres projektowania uniwersalnego (projektowanie produktów i otoczenia, w taki sposób, by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi), edukacji włączającej (zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się) oraz ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej:
• Szkolenie z podnoszenia świadomości nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poziom podstawowy/rozszerzony;
• Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego;
• Szkolenia z zakresu edukacji włączającej;
• Szkolenie dla lektorów języków obcych – metodyka nauczania.

Szkolenia dla kadry kierowniczej
• Szkolenie z podnoszenia świadomości nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poziom podstawowy/rozszerzony;
• Szkolenie z bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.

Szkolenia dla kadry administracyjnej
• Szkolenie z podnoszenia świadomości nt. potrzeb osób z niepełnosprawnościami – poziom podstawowy/rozszerzony;
• Szkolenie z bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej;
• Szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego (dla działu technicznego i administratorów budynków);
• Szkolenie z doradztwa zawodowego (dla pracowników Biura Karier Studenckich i Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami).
 
Celem projektu „Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse” jest wzrost dostosowania Politechniki Śląskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, informacyjnej, informacyjnej i procedur kształcenia Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich POWR.03.05.00-00-A084/19.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2021 roku. Szczegółowe informacje związane z ich realizacją znajdują się na stronie projektu.

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2021 14:17, autor: Dominika Gnacek
29 stycznia 2021
Zasady realizacji zajęć na Uczelni do końca kwietnia bez zmian

Na mocy Zarządzenia nr 16/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia został wydłużony termin realizacji kształcenia na Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zarządzenie dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia.
 
Zajęcia powinny odbywać się w sposób synchroniczny według ustalonego planu zajęć oraz podziału na grupy przy użyciu Microsoft Teams oraz Zoom. W przypadku nieobecności studenta, doktoranta lub prowadzącego możliwe jest odrabianie zajęć w trybie asynchronicznym.

W trybie kontaktowym mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne, a także badania w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL i w ramach działalności SKN na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Pierwsza publikacja: 28 stycznia 2021 13:41 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2021 14:14, autor: Dominika Gnacek
29 stycznia 2021
Studencie! Czeka na Ciebie staż „Junior Engineer Project”

Dobra znajomość języka angielskiego, możliwość poświęcenia 30 lub 20 godzin tygodniowo na pracę oraz status studenta ostatniego roku lub niedawno zdobyty dyplom Uczelni. Takie warunki musi spełniać kandydat, który chce wziąć udział w programie stażowym „Junior Engineer Project” organizowanym przez Fabrykę Opla.
 
Staż będzie realizowany w dwóch turach w okresie od lutego do lipca 2021 r. Przygotowano 16 projektów w  dwóch lokalizacjach – Tychach lub w Gliwicach –  przydzielonych w zależności od tematu. Do wyboru są m.in. udział we wdrożeniu projektu produkcji samochodów użytkowych, pomoc w wypełnianiu obowiązków w obszarze inżynierii ochrony środowiska, zarządzanie oraz analiza danych dotyczących części reklamowanych czy udział w rozwiązaniu problemów oraz optymalizacji rozwiązań stosowanych w firmie.
 
Pełna oferta jest dostępna w załączniku.

Wiadomość utworzona: 29 stycznia 2021 14:12, autor: Dominika Gnacek
29 stycznia 2021
Być bliżej nauki. Wręczenie nagród laureatkom konkursu „O nauce po ludzku”

Jak zbliżyć naukę do ludzi?  Z takim zadaniem mierzyli się uczestnicy kolejnej odsłony konkursu „O nauce po ludzku”, organizowanego przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. 28 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatkom IV edycji wydarzenia.

Wprowadzenie w trudne naukowe pojęcia, a także zainteresowanie światem nauki to cel, który przyświeca konkursowi „O nauce po ludzku”. Zadaniem uczestników przedsięwzięcia jest opracowanie artykułu popularnonaukowego na wybrany przez siebie temat. Warunek, jaki trzeba spełnić, to jak najlepsze przedstawienie w prosty i precyzyjny sposób zagadnienia lub tematyki badań.

Wśród nagrodzonych w IV edycji konkursu znalazły się doktorantki oraz absolwentka Politechniki Śląskiej:

I miejsce – Eryka Probierz, doktorantka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, autorka artykułu „Przychodzi robot na kozetkę… Emocje i moralność robotów społecznych”;

II miejsce – Anna Taratuta, doktorantka Wydziału Inżynierii Biomedycznej, autorka artykułu „Zminiaturyzowana sztuczna nerka”;

III miejsce – Klaudia Sobczak, absolwentka Wydziału Chemicznego, autorka artykułu „Niewidzialni inżynierowie”.

W spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, oraz Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ.
 
– Popularyzacja i upowszechnianie nauki to jeden z celów Politechniki Śląskiej. Poprzez prezentację intelektualnych osiągnięć, a zwłaszcza wynalazków, badacze mogą wskazywać na ważną rolę tej dziedziny w życiu każdego człowieka, a przy tym wspierać działania na rzecz wzmocnienia rozpoznawalności Uczelni. Cieszę się, że tak wielu młodych naukowców chętnie angażuje się w promocję nauki – powiedział prof. Tomasz Trawiński.
Podczas wydarzenia zwyciężczynie konkursu opowiedziały o prowadzonych przez siebie badaniach, które stanowiły inspirację do popularnonaukowych artykułów. 

Konkurs „O nauce po ludzku” odbył się pod honorowym patronatem Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji Politechniki Śląskiej. Patronat merytoryczny objęło Stowarzyszenie „Rzecznicy Nauki”, natomiast patronat medialny – zasopismo popularnonaukowe „Focus”. W IV edycji przedsięwzięcia wzięli udział także uczniowie Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2021 16:48, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2021 08:17, wykonana przez: Aleksandra Weber
29 stycznia 2021
Otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej

28 stycznia odbyło się otwarte spotkanie ze Wspólnotą Uczelni poświęcone przedstawieniu zaawansowania realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Politechnice Śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14:00 i zostało przeprowadzone z wykorzystaniem komunikatora Zoom.
 
 
Pierwsza publikacja: 4 stycznia 2021 15:15, autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2021 13:42, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 29 stycznia 2021 08:28, wykonana przez: Dominika Gnacek
28 stycznia 2021
Politechnika Śląska w programie „Ambasadorowie Kariery UE”

Politechnika Śląska przystąpiła do programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) „Ambasadorowie Kariery UE”. Studenci Uczelni będą mogli zgłosić swoją kandydaturę na reprezentantów, którzy podejmą się informowania oraz promocji zatrudnienia w instytucjach europejskich.
 
Program od ponad 10 lat cieszy się wśród studentów bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w nim pozwala na zdobycie doświadczenia przydatnego w dalszym życiu zawodowym. Motywacja i łatwość nawiązywania kontaktów to cechy, którymi powinien wykazać się kandydat. Ambasadorzy będą w danym roku akademickim promować karierę w instytucjach UE w swoich szkołach wyższych. Do ich zadań należeć będzie m.in.: udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, a także współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi.
 
Koordynatorem programu jest Departament Komitetu do Spraw Europejskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a z ramienia Uczelni – Biuro Karier Studenckich.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.
 

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2021 11:22, autor: Dominika Gnacek
27 stycznia 2021
Uczniowie ALO mówią o nauce po ludzku

Zależności między mikrobiomem a samopoczuciem i zachowaniem człowieka to tematyka prac nagrodzonych w konkursie „O nauce po ludzku – miniatura ALO”. W pierwszej edycji przedsięwzięcia postanowiono wyróżnić po jednej pracy z obu liceów Politechniki. 27 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie władz Uczelni z laureatkami konkursu.

Na konkurs wpłynęło 8 prac, z każdego ALO po 4 teksty. Autorzy artykułów poruszali zagadnienia związane z  astronomią, mikrobiologią, botaniką i zoologią. O przyznaniu dwóch równorzędnych, pierwszych nagród zdecydowała komisja konkursowa w składzie: dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, dr hab. Renata Frączek, dr hab. inż. Małgorzata Kokowska-Pawłowska, dr Małgorzata Borysławska, dr Anna Węgrzyn, dr Małgorzata Szymaszek, dr Joanna Malara oraz mgr Renata Klimek-Kowalska.

Spośród prac zgłoszonych przez uczniów ALO Gliwice wybrano artykuł „Jelita czy mózg - co nami steruje?” autorstwa Natalii Kużdżał. Podobny temat podjęła Anna Nowak, licealistka z ALO Rybnik, w zwycięskim tekście pt. „Mikrobiom jelitowy a zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka”.

– Chcemy, aby uczniowie liceów integrowali się z Politechniką Śląską, a przede wszystkim posmakowali trochę nauki – stąd ten konkurs. Popularyzacja nauki to także pokazanie Uczelni. Jednak nie w formie reklamy, a informując o tym, co  najciekawsze, i co przemawia do młodych ludzi. Jeśli coś odbieramy jako bliskie dla nas, zrozumiałe, wtedy łatwiej jest zrozumieć świat i mechanizmy, które nim rządzą. To także korzyść dla Uczelni – mamy wtedy szansę na pozyskanie najlepszych kandydatów. Jak pokazują różne publikacje – jeśli w danym regionie czy mieście funkcjonuje dobra uczelnia, przyciągająca zdolnych studentów, a potem absolwentów, to w perspektywie 100 czy 200 lat ten obszar rozwija się dużo szybciej niż inne, gdzie takich możliwość nie ma – mówi prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych.

Wyzwanie związane z zaprezentowaniem zagadnień naukowych w przystępnej formie dotychczas było skierowane do studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Śląskiej. Z inicjatywą przeniesienia idei konkursu na szczebel licealny była dr Małgorzata Borysławska, Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach. W planach jest przygotowanie publikacji z pracami konkursowymi, a także uruchomienie koła „O nauce po ludzku”, którego członkowie będą szlifować swój warsztat w zakresie pisania tekstów popularnonaukowych.

Konkurs odbył się pod patronatem Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biblioteki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2021 16:43, autor: Dominika Gnacek
27 stycznia 2021
Przy Politechnice Śląskiej powstanie ośrodek badań na rzecz zielonej przyszłości

26 stycznia 2021 r. o godzinie 14.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego – filii Politechniki Śląskiej w Rybniku (ul. T. Kościuszki 54) zostanie podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej. W ośrodku, który powstanie we współpracy z niemieckimi organizacjami wspierającymi przemysł w Europie, będą realizowane działania z zakresu m.in. transformacji energetycznej oraz związane z koncepcją inteligentnego regionu.
 
List intencyjny podpiszą JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz przedstawiciele władz regionalnych i samorządowych: Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego; Wojciech Kałuża – Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Mieczysław Kieca – Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku oraz Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik.
 
Centrum Projektowe będzie działać pod nazwą Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości (ang. Advanced Intelligent Technologies for a Green Future). Inwestycja będzie wspierać rozwój współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego z krajem związkowym Saksonią (Niemcy). W Centrum będą zaangażowane takie organizacje, jak: Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych (niem. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) w Monachium oraz Instytut Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowania (niem. Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU) w Chemnitz.
 
Celem zainaugurowanej współpracy jest wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz działalność na rzecz transformacji przemysłowej regionu w kierunku zielonej gospodarki.
 
Nazwa powstającego ośrodka – „Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości”– stanowi jednocześnie zapowiedź działań, które będą w nim podejmowane. W liście intencyjnym wśród kluczowych zagadnień wyróżniono: transformację energetyczną, nowe paliwa alternatywne, technologie wodorowe, zaawansowaną technologię dla zmian strukturalnych, zarządzanie energią, energię odnawialną, sztuczną inteligencję, inteligentny region, innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0 oraz medycynę cyfrową.
 
Zielona Politechnika i spojrzenie w przyszłość
 
Zakres badań nowo powstającego Centrum Projektowego odpowiada poszczególnym Priorytetowych Obszarom Badawczym realizowanym przez Politechnikę Śląską. [link: Priorytetowe Obszary Badawcze (polsl.pl). We współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym powołano dotychczas m.in. Centrum Energetyki Prosumenckiej, Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0,  Centrum Biotechnologii, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
 
 
Pierwsza publikacja: 26 stycznia 2021 9:44 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2021 10:12, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2021 10:11, wykonana przez: Dominika Gnacek
26 stycznia 2021
I konferencja w ramach POB3

26 stycznia 2021 r.  o godz. 14.00 odbędzie się pierwsze spotkanie naukowe związane z Priorytetowym Obszarem Badawczym 3: materiały przyszłości. 
 
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane szczegółowo wybrane badania w ramach podobszarów:
POB3.1 Materiały organiczne, nieorganiczne i nanostruktury węglowe do zastosowań w elektronice
POB3.2 Ultralekkie i wysoko odporne materiały w konstrukcjach motoryzacyjnych i lotniczych
 
Konferencja będzie trwała w godzinach między 14.00 a 18.20 i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem komunikatora Zoom (Meeting ID: 932 1722 6169, Passcode: 607459
 
Zostaną zaprezentowane badania ośmiu grup badawczych w tematyce priorytetowej dla rozwoju Uczelni. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem.
 
Pierwsza publikacja: 25 stycznia 2021 12:50 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2021 10:09, autor: Dominika Gnacek
27 stycznia 2021
Spotkanie online pt. „Co Politechnika Śląska robi na Księżycu? Zaglądamy do habitatu LunAres”

26 stycznia 2021 roku odbędzie się spotkanie dotyczące misji Uczelni w habitacie LunAres. W wydarzeniu weźmie udział studentka Wiktoria Dziaduła oraz dyrektor placówki Leszek Orzechowski.
 
Misja, w której biorą udział naukowcy i studenci Uczelni, odbywa się pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Izolacja uczestników towarzysząca przedsięwzięciu, oddająca warunki pobytu w prawdziwej stacji kosmicznej, pozwoli na zbadanie wpływu przymusowego odosobnienia, którego wielu ludzi doświadczyło w związku z pandemią COVID-19.
 
Podczas rozmowy dyrektor habitatu LunAres Leszek Orzechowski opowie o architekturze kosmicznej oraz współpracy naukowej w ramach symulowanych misji kosmicznych, a studentka Wiktoria Dziaduła przybliży uczestnikom temat swoich badań, które prowadzi w ramach pracy magisterskiej.
 
Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2021 roku o godzinie 16.30 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 924 8762 3816, Passcode: 839190).
 
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-01-20 10:04 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 26 stycznia 2021 09:39, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2021 07:11, wykonana przez: Aleksandra Weber
25 stycznia 2021
Dodatkowe środki na projekty SKN

Studenci już po raz trzeci mogą starać się o przyznanie dofinansowania na projekty przeprowadzane w ramach studenckich kół naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2021 r.

Procedura składania wymaganej dokumentacji, a następnie obsługi wniosków będzie odbywać się za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej (e-mail Centrum Obsługi Studiów – rd1@polsl.pl oraz Platforma Zdalnej Edukacji).

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”, w związku z udziałem Politechniki Śląskiej w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku).
 
Celem przedsięwzięcia konkursowego jest aktywizacja społeczności studenckiej w obszarze badań naukowych, w tym w zakresie poszukiwania rozwiązań dotyczących walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
 
Pierwsza publikacja: 25 stycznia 2021 10:34 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2021 12:51, autor: Dominika Gnacek
25 stycznia 2021
Spotkanie władz Uczelni z najlepszymi studentami

15 stycznia 2021 roku na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka odbyło się spotkanie z najzdolniejszymi studentami z semestrów V i VII studiów inżynierskich w Politechnice Śląskiej.
 
W wydarzeniu online wzięło udział ponad 140 osób. Uczestniczyli w nim: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk; prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia; prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów oraz dr. hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ , Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
 
W ramach trwającej rekrutacji omówiono między innymi aktualne programy kształcenia na II stopniu studiów, w tym interdyscyplinarny kierunek nanotechnologia, który na Uczelni jest realizowany przez 7 wydziałów. Studenci i naukowcy opowiadali o zaletach studiowania nanotechnologii i możliwościach rozwoju naukowego oraz perspektywach związanych z zatrudnieniem absolwentów tego kierunku. Wystąpili m.in.: dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ z Wydziału Chemicznego. 
 
— Jesteśmy w okresie dynamicznej transformacji systemu szkolnictwa wyższego.  Należy pamiętać, że nowa ustawa zmieniła sposób funkcjonowania szkół wyższych, w tym także  nadawania stopni naukowych. Rok 2020 miał go ustabilizować, ale ze względu na pandemię i nowe wyzwania nie mieliśmy szans, żeby system doprowadzić do stanu optymalnego z punktu widzenia prowadzenia działalności badawczej i naukowej — przypomniał Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. Nawiązał także do ankiet, które były przeprowadzane przez studentów m.in. w sprawie kształcenia zdalnego. — Bez studenta czyli końcowego użytkownika systemu szkolnictwa wyższego nie da się go udoskonalić — powiedział.
 
Studenci zapoznali się z ofertą dydaktyczną skierowaną do wybitnie uzdolnionych. Omówiono między innymi kwestie związane z programem mentorskim „Rozwiń skrzydła”, kształceniem zorientowanym na udział w projektach Project Based Learning, korzyści z angażowania się w działalność studenckich kół naukowych, a także możliwości finansowego wsparcia studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
 
— Zakładamy, że student musi zdobyć podstawy wiedzy ścisłej, zanim przejdzie dalej. Nie zapominamy, by na pierwszych semestrach wprowadzać ciekawe zajęcia. Już na drugim semestrze pojawia się PBL rozumiany zarówno jako problem, jak i project – based learing. Będą takie zajęcia, by mogli Państwo świadomie wybrać ścieżkę dyplomowania. Coraz więcej mamy w Polsce firm małych i średnich i w nich sprawdzają się wiedza ogólna i interdyscyplinarność — podkreślił prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.
 
Studenci mieli także możliwość zadawania pytań do władz Uczelni na czacie. Wiele z nich dotyczyło różnych form kształcenia oraz organizacji zajęć dydaktycznych, a także wpływu pandemii na proces nauczania.
 
— Korzystając z okazji chciałem Państwu życzyć bardzo dobrego wyboru takich studiów, które będą wpisywały się w Wasze zainteresowania i które dadzą Wam największą satysfakcję, zarówno z samego studiowania na studiach drugiego stopnia, a przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej, Nie ma nic cenniejszego, niż taka praca, do której wstajemy z przyjemnością i którą traktujemy bardziej jako realizację własnych zainteresowań niż zdobywanie środków na życie. Życzę Wam, aby Politechnika Śląska umożliwiła Wam taki wybór kierunków i by dała Wam szansę na ciekawe studia, dobre wykształcenie i w przyszłości na dobrą pracę — powiedział Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.
 
Spotkanie zostało przygotowane przez Kolegium Studiów wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym.
 

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2021 12:48, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2021 19:19, wykonana przez: Dominika Gnacek
22 stycznia 2021
Granty i stypendia w programach projakościowych – podsumowanie 2020 roku
Programy projakościowe są jednym z głównych narzędzi realizacji strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Ich zasadniczym celem jest, poprzez udzielanie grantów lub stypendiów, motywowanie oraz wspieranie pracowników, doktorantów i studentów w celu dążenia do doskonałości naukowej, wzrostu umiędzynarodowienia oraz unowocześniania kształcenia opartego o badania i innowacje.
 
W 2020 roku Rektor przyznał:

• granty na podniesienie zdolności uzyskania projektów międzynarodowych

• granty w związku z zatrudnianiem pracownika na stanowisku badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych

• granty za publikacje wydane w czasopismach TOP1, TOP10, czasopismach „Nature” lub „Science” oraz za monografie w wysoko punktowanych wydawnictwach, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty w celu odbycia co najmniej 3-miesięcznych staży w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• granty w celu wydania monografii naukowej lub dydaktycznej

• granty na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19

• granty na korektę językową publikacji wysoko punktowanych lub zgłoszeń patentowych

• rektorskie granty habilitacyjne

• rektorskie granty profesorskie

• rektorskie granty za wysoko punktowane publikacje lub udzielone patenty

• granty dla doktorantów z zagranicy, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• świadczenia dla najlepszych doktorantów, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia za publikacje wydane we współpracy z autorem reprezentującym zagraniczny ośrodek naukowy lub partnera nieakademickiego, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia dla zespołów realizujących projekty w programie Horyzont 2020 lub Horyzont Europa w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia dla najlepszych studentów Politechniki Śląskiej pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• stypendia mentorskie - Program mentorski „Rozwiń skrzydła” realizowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• dofinansowanie projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

• dofinansowanie projektów - kształcenie zorientowane projektowo – PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

W 2020 roku Rektor przyznał także dodatki zadaniowe w ramach programów projakościowych premiujących zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni w 2019 r.

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2021 21:49, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2021 21:54, wykonana przez: Jadwiga Witek
22 stycznia 2021
Spotkanie online pt. „Co Politechnika Śląska robi na Księżycu? Zaglądamy do habitatu LunAres”

26 stycznia 2021 roku odbędzie się spotkanie dotyczące misji Uczelni w habitacie LunAres. W wydarzeniu weźmie udział studentka Wiktoria Dziaduła oraz dyrektor placówki Leszek Orzechowski.
 
Misja, w której biorą udział naukowcy i studenci Uczelni, odbywa się pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Izolacja uczestników towarzysząca przedsięwzięciu, oddająca warunki pobytu w prawdziwej stacji kosmicznej, pozwoli na zbadanie wpływu przymusowego odosobnienia, którego wielu ludzi doświadczyło w związku z pandemią COVID-19.
 
Podczas rozmowy dyrektor habitatu LunAres Leszek Orzechowski opowie o architekturze kosmicznej oraz współpracy naukowej w ramach symulowanych misji kosmicznych, a studentka Wiktoria Dziaduła przybliży uczestnikom temat swoich badań, które prowadzi w ramach pracy magisterskiej.
 
Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2021 roku o godzinie 16.30 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 922 0789 2885, Passcode: 959890).
 
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-01-20 10:04 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2021 11:27, autor: Aleksandra Weber
22 stycznia 2021
Rejestracja na „Tydzień z Horyzontem Europa”

RPK Politechnika Śląska wraz z Siecią Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych zapraszają na wydarzenie pn. „Tydzień z Horyzontem Europa”, które odbędzie się w dniach od 8 do 12 lutego 2021 roku.

W ramach „Tygodnia z Horyzontem Europa” zaplanowano 15 webinariów, dostępnych dla uczestników w całej Polsce.
Poszczególne webinaria będą prowadzone przez ekspertów Punktów Kontaktowych, którzy wspierają beneficjentów w aplikowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programu Horyzont Europa.
 
Rejestracja jest prowadzona odrębnie na każde ze spotkań. Można jej dokonać na stronie, klikając w odpowiedni link w agendzie wydarzenia.
 
HORYZONT EUROPA zastąpi obecny Program Ramowy na rzecz badań i innowacji HORYZONT 2020. Proponowany budżet tego mechanizmu w perspektywie 2021 – 2027 to ok. 95 mld EUR. Jego głównym celem jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez europejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym przez ONZ.
 
Serdecznie zapraszamy.

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2021 11:24, autor: Aleksandra Weber
22 stycznia 2021
Trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, określonym w załączniku do Zarządzenia nr 8/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 stycznia 2021 r.

Do 3 lutego 2021 roku kandydaci mogą dokonać rejestracji oraz wybrać kierunek studiów. To również ostateczny termin na wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów.

5 lutego na kontach rekrutacyjnych zostanie zamieszczona informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Między 5 a 9 lutego kandydaci będą zobowiązani złożyć dokumenty. Ostateczny wynik rekrutacji pojawi się 10 lutego 2021 r.
Drugi nabór rozpocznie się 11 lutego, a trzeci – 19 lutego.
Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia: automatic control and robotics; automatyka i robotyka; biotechnologia; biotechnology; chemia; control, electronics and information engineering; electrical engineering; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; energetyka (profil ogólnoakademicki); górnictwo i geologia; industrial and engineering chemistry; informatics; informatyka; informatyka (profil praktyczny); inżynieria bezpieczeństwa; inżyniera biomedyczna; inżynieria materiałowa; inżynieria materiałowa (studia dualne); inżynieria środowiska; logistyka; logistyka (studia dualne); material engineering; mechanical engineering; mechanika i budowa maszyn; mechanika i budowa maszyn (studia dualne); mechatronics, mechatronika, mechatronika (studia dualne), mining and geology; nanotechnologia; power engineering; technologia chemiczna; teleinformatyka; transport; transport (in English); zarządzanie i inżynieria produkcji.

Kierunki studiów niestacjonarnych II stopnia: automatyka i robotyka; górnictwo i geologia; inżynieria bezpieczeństwa; inżynieria materiałowa; logistics; logistyka, mechanika i budowa maszyn; mechatronika; technologia chemiczna; zarządzanie i inżynieria produkcji.

Więcej informacji na stronie poświęconej rekrutacji

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2021 11:18, autor: Aleksandra Weber
22 stycznia 2021
Badania Politechniki Śląskiej w bibliografii dokumentu WHO

Publikacja przedstawiająca projekt studentów z Politechniki Śląskiej została zacytowana w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia z rekomendacjami dotyczącymi stosowania środków ochrony osobistej. Badania zostały dofinansowane w I konkursie projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Dokument „Rational use of personal protective equipment for COVID-19 and considerations during severe shortages” jest poświęcony problematyce racjonalnego zarządzania środkami ochrony indywidualnej wobec doświadczanych niedoborów. To zaktualizowana, czwarta wersja wytycznych WHO, opublikowana pod koniec zeszłego roku.

Brak takiej ilości środków, które wystarczyłyby na pokrycie zgłaszanego zapotrzebowania, to niejedyny problem związany z tą kwestią. Zwiększone zużycie maseczek czy rękawiczek może skutkować także zaśmiecaniem obszarów miejskich, a sama gospodarka odpadami pandemicznymi stanowi wyzwanie dla firm.

Znalezienia odpowiedzi podjęli się członkowie Studenckiego Koła Naukowego Logistyki LogistiCAD pod kierunkiem opiekuna dr. hab. inż. Piotra Nowakowskiego. W ramach projektu pt. „Opracowanie nowych sposobów zbiórki, składowania i zagospodarowania odpadów środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) w czasie trwania pandemii związanej z wirusem COVID-19” studenci przeprowadzili badania z udziałem samorządów,  firm działających w tej branży oraz użytkowników tego typu środków. W rezultacie stwierdzono, że pomocne byłoby zapewnienie miejsc wyrzucania zużytych maseczek lub rękawiczek czy też przeznaczenie wybranego koloru worków na śmieci na ich segregację. Badania SKNL LogistiCAD otrzymały dofinansowanie w ramach I konkursu o przyznanie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wiadomość utworzona: 22 stycznia 2021 11:14, autor: Aleksandra Weber
20 stycznia 2021
I konferencja tematyczna w ramach POB 4

20 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 odbędzie się I konferencja wewnętrzna związana z Priorytetowym Obszarem Badawczym 4: inteligentne miasta i mobilność przyszłości.
 
Tematem przewodnim konferencji jest: „Inwentaryzacja przestrzenna zasobów miejskich, diagnostyka i monitoring strukturalny obiektów budowlanych oraz systemów miejskich, w tym bezpieczeństwo budynków i infrastruktury oraz zarządzanie ryzykiem, a także zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych, sztucznej inteligencji, technik analizy przestrzennej i wizualizacji (BIM, VR i GIS)”.
 
Wystąpienia zostały uszeregowane tematycznie w ramach trzech sesji. Pierwsza zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z monitoringiem obiektów budowlanych, druga – z bezpieczeństwem budynków, a w ramach ostatniej pojawią się kwestie dotyczące metod obliczeniowych, wizualizacji i sztucznej inteligencji.
 
Konferencja będzie trwała w godzinach od 14.00 do 18.30 i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem komunikatora Zoom (Meeting ID: 990 1308 6953, Passcode: 626823)
 
Planowana jest realizacja sześciu konferencji w pierwszej połowie 2021 roku. Lista spotkań wraz ze wskazaniem tematyki jest dostępna w zakładce POB4 na stronie Politechniki Śląskiej. Poprzez formularz można zgłaszać swoje propozycje wystąpień na kolejne konferencje.
 
Celem konferencji wewnętrznych jest integracja środowiska akademickiego związanego z obszarem POB4. Jest to też wsparcie w budowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych m.in. w ramach Horyzontu Europa.
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-01-18 12:42 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 10:16, autor: Aleksandra Weber
20 stycznia 2021
Referat prof. Wojciecha Wojakowskiego w ramach seminarium naukowego POB1

20 stycznia 2021 r. o godzinie 16:00 odbędzie się trzecie seminarium naukowe w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna. Referat pt. „Postępy w technice małoinwazyjnego leczenia chorób serca” wygłosi prof. Wojciech Wojakowski.
 
Profesor Wojciech Wojakowski jest lekarzem kardiologiem, członkiem korespondentem PAN oraz Kierownikiem III Katedry Kardiologii – Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 
Specjalizuje się w interwencyjnym leczeniu chorób serca i naczyń, jest światowej klasy ekspertem w zakresie inwazyjnego leczenia zawału serca i udaru mózgu, małoinwazyjnych napraw zastawek serca, jak również leczenia wad serca.
 
Seminarium odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 968 8776 5297, Passcode: 467529) w środę 20 stycznia o godzinie 16:00.
 
Zapisz w kalendarzu, klikając w „Eksportuj wydarzenie”.

 
Pierwsza publikacja: 18 stycznia 2021 11:37 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 10:14, autor: Aleksandra Weber
21 stycznia 2021
Seminarium podsumowujące działania w ramach POB5

21 stycznia odbędzie się seminarium poświęcone podsumowaniu działań w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz planom na obecny rok. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00.
 
Podczas seminarium prezentację wygłosi Jarosław Gracel, Dyrektor firmy ASTOR, członek Międzynarodowego Zespołu Doradczego POB5.
 
Ponadto zostaną przedstawione plany oraz cykle spotkań i kalendarium na I półrocze 2021 roku. Uczestnicy będą mogli wziąć udział także w panelu dyskusyjnym „Człowiek w procesie cyfryzacji”.
 
Spotkanie odbędzie się 21 stycznia za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 968 7220 6495, Passcode: 995207) w godzinach od 15.00 do 17.00. 
 

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 10:11, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 21 stycznia 2021 08:01, wykonana przez: Dominika Gnacek
20 stycznia 2021
Wystartowała załogowa misja kosmiczna Politechniki Śląskiej

Symulacja misji załogowej z udziałem przedstawicielek Politechniki Śląskiej rozpoczęła się 18 stycznia w placówce badawczej LunAres.  W planach przedsięwzięcia są badania poświęcone wpływom izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Tegoroczna misja Habitatu LunAres odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Śląskiej oraz Ministra Zdrowia.

Habitat LunAres to znajdująca się w Pile placówka badawcza służąca do symulacji misji kosmicznych, zwanych misjami analogowymi. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie. Całkowicie odizolowana od środowiska zewnętrznego składa się z 7 modułów przeznaczonych do różnych czynności i codziennego życia, a także z 250 km kw. do „spacerów kosmicznych”.

Celem symulowanych misji kosmicznych są badania nad zdrowiem, psychologią i socjologią uczestników. Potencjał bazy LunAres jest wykorzystany do bieżących zagadnień związanych z pandemią COVID-19 i spowodowaną przez nią izolacją społeczną. Badania skupiają się na analizie dostosowania się psychiki do przymusowego zamknięcia i kwarantanny. Bierze w niej udział międzynarodowy zespół. Pięcioro analogowych (stacjonarnych) astronautów, przebywających bezpośrednio w LunAres będzie prowadziło badania związane z izolacją, a także prace w ramach własnych działań naukowych.

Obecna misja odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Śląskiej i Ministra Zdrowia. W przedsięwzięciu bierze udział inż. Wiktoria Dziaduła, studentka Wydziału Architektury, która przeprowadzi prace poświęcone sprawdzeniu rozwiązań zastosowanych w stacji kosmicznej pod kątem ich użyteczności oraz możliwości zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców – członków misji. Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Biomedycznej wykonają badania sprawdzające biomechanikę narządu ruchu i wpływ izolacji na sprawność fizyczną.

Na Politechnice Śląskiej rozwijane są zagadnienia z obszaru technologii kosmicznych oraz branży lotniczej, co bezpośrednio wpływa na podniesienie prestiżu badań naukowych Uczelni, jej umiędzynarodowienia, a także rozwój rewolucyjnych projektów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-01-15 13:00 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 10:05, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2021 10:37, wykonana przez: Aleksandra Weber
21 stycznia 2021
Spotkanie online pt. „Co Politechnika Śląska robi na Księżycu? Zaglądamy do habitatu LunAres”

26 stycznia 2021 roku odbędzie się spotkanie dotyczące misji Uczelni w habitacie LunAres. W wydarzeniu weźmie udział studentka Wiktoria Dziaduła oraz dyrektor placówki Leszek Orzechowski.
 
Misja, w której biorą udział naukowcy i studenci Uczelni, odbywa się pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Izolacja uczestników towarzysząca przedsięwzięciu, oddająca warunki pobytu w prawdziwej stacji kosmicznej, pozwoli na zbadanie wpływu przymusowego odosobnienia, którego wielu ludzi doświadczyło w związku z pandemią COVID-19.
 
Podczas rozmowy dyrektor habitatu LunAres Leszek Orzechowski opowie o architekturze kosmicznej oraz współpracy naukowej w ramach symulowanych misji kosmicznych, a studentka Wiktoria Dziaduła przybliży uczestnikom temat swoich badań, które prowadzi w ramach pracy magisterskiej.
 
Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2021 roku o godzinie 16.30 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 922 0789 2885, Passcode: 959890).
 
 
 

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 10:04, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 21 stycznia 2021 08:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
20 stycznia 2021
Konsul Generalny Republiki Kirgiskiej w Polsce otworzył wystawę na Wydziale Architektury

Na Wydziale Architektury zainaugurowano wystawę fotograficzną „Mój Kirgistan”. W wydarzeniu uczestniczył Konsul Generalny Republiki Kirgiskiej w Polsce Janusz Jacek Krzywoszyński.
 
— Pandemia przerwała czasowo możliwości wyjazdów studialnych, naukowych, dydaktycznych, artystycznych do Kirgistanu. W tym okresie staramy się podtrzymać współpracę wspólnymi wydarzeniami online. Taką okazją jest konkurs i wystawa fotografii „Mój Kirgistan” zorganizowana dla studentów architektury — mówi Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ. — Jeżeli tylko będzie taka możliwość mam nadzieję, że wzajemne kontakty się ożywią. Myślę, że Kirgistan może stanowić ciekawe pole dla badaczy architektury interesujących się kulturą tego regionu świata — dodaje.
 
W wystawie biorą udział studenci architektury Narodowego Kirgiskiego Uniwersytetu Budownictwa, Transportu i Architektury. Ekspozycję otworzyli przedstawiciele władz Wydziału oraz Konsul Generalny Republiki Kirgiskiej w Polsce Janusz Jacek Krzywoszyński. Prace można obejrzeć w Galerii Hol Wydziału oraz w wirtualnej galerii na stronie internetowej.

 

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 10:01, autor: Aleksandra Weber
19 stycznia 2021
Webinaria na temat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 19 stycznia do 4 lutego będą odbywać się webinaria z ekspertami Pekao TFI dla pracowników administracyjnych, naukowych oraz technicznych Politechniki Śląskiej.
 
Poniższe informacje dotyczą w szczególności osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tj.:
• pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy,
• osób fizycznych wykonujących pracę umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych, Politechnika Śląska dokonała wyboru instytucji zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Uczelni, którą zostało Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Mając na uwadze należyte wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy, od 19.01.2021 r. zapraszamy całą wspólnotę akademicką na webinaria z ekspertami Pekao TFI, podczas których zostaną Państwu przekazane informacje na temat programu. Spotkania umożliwią dyskusje o programie i pozwolą odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania.
 
Pracownikom, którzy nie mają stałego dostępu do kont pocztowych, przełożeni na bieżąco będą przekazywać informacje dotyczące PPK.

Przed spotkaniami zachęcamy Państwa do zapoznania się z dodatkowym materiałem przygotowanym prze Pekao TFI dla naszej społeczności akademickiej dotyczącym PPK.
Pod poniższym linkiem znajduje się prezentacja zawierająca przydatne informacje nt. PPK.
Dostęp po wpisaniu hasła: 2019PPK

Webinaria dla pracowników administracyjnych odbędą się w terminach:
 

19.01.2021 r., godz. 10:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m254e44ec803a068a7a7e1779e153c78c
19.01. 2021 r., godz. 12:00
 https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=mbbf24186d293a5bec91348736b4fb521
 
21.01.2021 r., godz. 10:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m36d42221479ceda00bdf78138d0caf2
21.01.2021 r., godz. 12:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m341d5c8e2500578b5a5db32231d705ce
 
Webinaria dla pracowników naukowych oraz technicznych odbędą się w terminach:
 
26.01.2021 r., godz. 10:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m60b8dc5edddc8c79f4ba4edc6064481d
26.01.2021 r., godz. 12:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m6219a728e83648d3ba03983023dd0088
 
28.01.2021 r., godz. 10:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=md8117b1c60913fbac08aa5757cbd18bc
28.01.2021 r., godz. 12:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m6a9bd0c0ff7729d6399e90da7347e85a
 
02.02.2021 r., godz. 10:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=m7fd3161cdcfb963bb2e9e1481edd4f6c
02.02.2021 r., godz. 12:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=mbd54374c57ecb488aa78a7106568f294
 
04.02.2021 r., godz. 10:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=md2f3c7fe1f97b35a732a36145decbc0e
04.02.2021 r., godz. 12:00
https://pekaotfi.webex.com/pekaotfi/j.php?MTID=med95e896684e5be288182de49ac4f9c6
 
Pytania można także kierować na adres e-mail: ppk@polsl.pl
 
Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji w celu uczestnictwa w webinariach.

Wiadomość utworzona: 19 stycznia 2021 07:23, autor: Dominika Gnacek
18 stycznia 2021
Ruszyła rekrutacja na studia MBA

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych rozpoczęło rekrutację na studia MBA. Są one kontynuacją uruchomionego przez Politechnikę Śląską dwuletniego programu kształcenia na poziomie MBA, które było możliwe dzięki ministerialnemu programowi „Dialog”. Zgodnie z jego założeniem, finansowe wsparcie działań Uczelni było możliwe w trzech obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla innowacyjności oraz humanistyka dla rozwoju.
 
Przyszli kandydaci na studia Master of Business Administration w Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych mogą aplikować na trzy komercyjne profile: Przemysł 4.0, profil ochrona zdrowia i profil usługi publiczne. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie MCBI.
 
12 grudnia zeszłego roku odbyły się pierwsze obrony absolwentów z grupy 25 studentów kierunku Master of Bussines Administration o profilu Przemysł 4.0. Byli oni egzaminowani przez Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych dr hab. Małgorzatę Dobrowolską, prof. PŚ – kierownik studiów podyplomowych i recenzentkę prac dyplomowych, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego dr hab. inż. Annę Timofiejczuk, prof. PŚ – promotorkę prac dyplomowych, dr. hab. inż. Jarosław Brodnego, prof. PŚ – zastępcę dyrektora Kolegium Studiów.
 
Wystąpieniom absolwentów przysłuchiwali się także recenzenci prac dyplomowych: prof. dr hab. inż. Jerzy Świder, prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski, dr hab. inż. Leszek Remiorz, prof. PŚ, dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ, dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ.  
 
— To kolejny etap integracji Uczelni ze środowiskiem biznesowym, otoczeniem społeczno-gospodarczym. Funkcjonujemy w szczególnym regionie. Regionie, w którym przemysł nowych technologii pociąga za sobą zapotrzebowanie na doskonałe kadry. Politechnika Śląska stara się przygotowywać kształcenie, począwszy od pierwszego poziomu studiów, poprzez drugi i studia doktoranckie, ale chcielibyśmy także kształcić menadżerów najwyższej jakości — mówi Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.
 
Same obrony prac końcowych przebiegały w miłej, ale i pełnej skupienia atmosferze, niepozbawionej burzliwych dyskusji i wytyczania kierunków dalszych działań. Wszyscy mieli świadomość znaczenia dyplomu MBA oraz faktu, że ubiega się o niego historyczny, bo pierwszy rocznik absolwentów Politechniki Śląskiej, kończących studia na poziomie Master of Bussines Administration. Ze względu na sytuację epidemiczną część obron odbyła się online, a pozostałe w formie hybrydowej. Relację z przebiegu wydarzenia można zobaczyć na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.
 
Nowatorski, interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich Master of Business Administration o profilu Industry 4.0 (MBA, Przemysł 4.0) Politechnika Śląska uruchomiła 2 lata temu. Obejmował on wiedzę nie tylko z zakresu specjalności technicznych czy wprowadzania nowych technologii, ale również osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, a także nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 
— Myślę, że jako organizatorzy nie rozczarowaliśmy nikogo. Przeciwnie – postawiliśmy mocno na takie innowacyjne metody kształcenia i mimo trudnych warunków, bo rzeczywiście pandemia postawiła trochę różnych wyzwań, udało się je zrealizować. Były to gry menadżerskie, treningi menadżerskie, spotkania z praktykami, wizyty w różnych firmach. Włączyliśmy szereg różnych partnerów biznesowych, ponadnarodowych — wyjaśnia Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ.
 
Pierwsi absolwenci kierunku MBA zgodnie podkreślili, że studia dały im możliwość poznania i skonfrontowania swoich kompetencji z wiedzą i doświadczeniami innych osób. Pozwoliły też na  ugruntowanie wiedzy merytorycznej dotyczącej biznesu oraz poprawę umiejętności i kompetencji społecznych. Ich ukończenie to szansa na rozwój zawodowy i korzystny zwrot w karierze. Tym bardziej, iż oferta Politechniki Śląskiej spełnia nie tylko najwyższe standardy edukacyjne, ale także jest w pełni przystosowana do stale zmieniającego się, wysoce konkurencyjnego rynku pracy.
 
— Byli to ludzie, którzy mieli już doświadczenie nie tylko w pracy, ale również w zarzadzaniu zespołami. Spotkali się z różnymi problemami i projektami w swoim życiu zawodowym. Stąd te dyskusje, rozmowy i doświadczenia były niezwykle ciekawe — podkreśla dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ.
 
— Dla naszej Uczelni było to wielkie wydarzenie, ponieważ był to pierwszy cykl tego typu studiów — mówi dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ.
 
Ukończenie studiów menedżerskich pozwoliło 25 absolwentom MBA o profilu Przemysł 4.0 zdobyć interdyscyplinarną, profesjonalną wiedzę na światowym poziomie oraz zaawansowane kompetencje menedżerskie, uwzględniające wymogi postępu społecznego i technologicznego.
 
 
Pierwsza publikacja: 2021-01-18 08:14 autor:Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2021 12:50, autor: Dominika Gnacek
18 stycznia 2021
Uwaga! Wolontariusz poszukiwany!

Centrum Wolontariatu przy Politechnice Śląskiej poszukuje wolontariusza, który podjąłby się udzielenia korepetycji studentowi z niepełnosprawnością. Osoby zainteresowane powinny posiadać wiedzę z zakresu Java.
 
Korepetycje będą dotyczyć przedmiotu Java w Internecie i urządzeniach mobilnych – JIUM – i zostaną przeprowadzone online. Przewidywane są dwa spotkania – każde ok. 1,5 godziny – które powinny odbyć się w okresie do 7 lutego 2021 r. Zakres tematyczny obejmuje: język programowania Java, testowanie jednostkowe i cechy języka Java, projektowanie GUI, komponenty Web.

W korepetycjach weźmie udział student informatyki (studia niestacjonarne I stopnia, 7 semestr) z niepełnosprawnością słuchu. Studia realizuje ze wsparciem tłumacza języka migowego.

Poszukiwany jest wolontariusz, który nie tylko posiada wiedzę z zakresu wspomnianego przedmiotu, ale także chce się rozwijać, lubi wyzwania, poznawanie nowych ludzi i odczuwa potrzebę niesienia pomocy innym.

Wolontariusz otrzyma referencje i zaświadczenie o wolontariacie. Osoby zainteresowane pomocą są proszone o kontakt mailowo: kariera@polsl.pl lub telefonicznie: (32) 237 15 59

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2021 12:39, autor: Dominika Gnacek
18 stycznia 2021
Zmarł dr inż. Janusz Piotrowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 stycznia 2021 roku zmarł dr inż. Janusz Piotrowski, emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Dr inż. Janusz Piotrowski urodził się 25 stycznia 1940 roku we Lwowie. Był cenionym dydaktykiem oraz współautorem artykułów i prac naukowo-badawczych. W latach 1964 –2005 pracował w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.
 
W 1973 roku obronił pracę doktorską pt. „Zagadnienia modelowania okapowych ujęć gazów odlotowych z elektrycznych pieców łukowych”. Tematem jego zainteresowań zawodowych była wentylacja przemysłowa – modelowanie fizykalne rozkładu zanieczyszczeń w halach przemysłowych oraz zagadnienia związane z techniką odpylania.

W naszej pamięci pozostanie jako niezwykle kompetentny, serdeczny człowiek, lubiany zarówno przez studentów, jak i współpracowników.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.


 

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2021 11:35, autor: Aleksandra Weber
18 stycznia 2021
„Zagadki dla spryciarzy” – nowe zajęcia Politechniki Juniora i Seniora

Już dziś – 18 stycznia – o godzinie 12.00 rusza rejestracja na najbliższe zajęcia z cyklu Politechnika Juniora i Seniora.
 
Uczestnicy będą musieli wykazać się sprytem podczas warsztatów online, które odbędą się 23 stycznia 2021 roku.
Zajęcia będą prowadzone dla zespołów (rodzic i dziecko) w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-14 lat. W roku akademickim 2020/2021 warsztaty, wykłady i pokazy dla dzieci orazi ich opiekunów w ramach programu Politechniki Juniora i Seniora są realizowane w nowej formie – online przez platformę ZOOM.
 
Zgłoszenia można dokonać na stronie Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2021 11:33, autor: Aleksandra Weber
15 stycznia 2021
Studia na Wydziale Inżynierii Biomedycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Biomedycznej na spotkanie online, które odbędzie się 19 stycznia o godz. 16:00.
 
W spotkaniu otwartym poświęconym specjalnościom na studiach magisterskich na Wydziale Inżynierii Biomedycznej można uczestniczyć poprzez platformę Zoom 19 stycznia o godz. 16:00 (Meeting ID: 977 1982 2201 Passcode: 689308).
 
Oprócz zapoznania się z ofertą dydaktyczną uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące specjalności.

Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2021 13:22, autor: Aleksandra Weber
15 stycznia 2021
Wykład popularnonaukowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne zaprasza do udziału w otwartym wykładzie online „Grafit czy diament – wszystko zależy od symetrii”, który odbędzie się 20 stycznia o godz. 14:00.

Wykład popularnonaukowy, który wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta, jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 913 0969 9058, Passcode: 755042).

Wiadomość utworzona: 15 stycznia 2021 13:20, autor: Aleksandra Weber
13 stycznia 2021
Ostatni tydzień naboru wniosków do „Inkubatora Innowacyjności 4.0”!

Do 22 stycznia 2021 roku trwa nabór prac przedwdrożeniowych w etapie I projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

Etap I naboru do projektu „Inkubator Innowacyjność 4.0” jest prowadzony równolegle przez Politechnikę Śląską (lidera projektu) oraz Uniwersytet Morski w Gdyni (partnera projektu). Nabór w ramach etapu I służy wybraniu i dopasowaniu prac przedwdrożeniowych do wymagań programu.

Wnioski można przesyłać jeszcze do 22 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są na stronie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2021 14:15, autor: Aleksandra Weber
14 stycznia 2021
Pracownicze Plany Kapitałowe w Politechnice Śląskiej – terminy webinarów

Prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania, procedurami oraz wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w Politechnice Śląskiej oraz informacjami dotyczącymi obsługi serwisu e-PPK.

Pracownicy Uczelni będą mogli wziąć udział w webinariach dotyczących obsługi serwisu e-PPK. Spotkania online odbędą się według harmonogramu. 

Webinaria dla pracowników administracyjnych odbędą się w terminach:

Webinaria dla pracowników naukowych oraz technicznych odbędą się w terminach:

Link do zestawu 10 krótkich filmów instruktażowych, ułatwiających uczestnikom PPK korzystanie z serwisu online: Usługa ePPK Pekao TFI.

Dla pracowników Uczelni zostanie udostępniona prezentacja wideo dotycząca PPK. Z uwagi na poufny charakter informacji link do prezentacji wraz z hasłem zostanie przesłany drogą mailową.

Informacji dotyczących PPK udziela Dział Zasobów Osobowych:

 • Nauczyciele akademiccy (NA):
  Sekcja Kadr: 32 237 14 74
  Sekcja Płac: 32 237 22 96
 • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (NN):
  Sekcja Kadr: 32 237 14 35
  Sekcja Płac: 32 237 12 46
 • Umowy cywilnoprawne: 32 237 22 61 lub 32 237 24 69.

Pytania można także kierować na adres e-mail: ppk@polsl.pl

 
Pierwsza publikacja: 11 stycznia 2021 14:35 autor: Aleksandra Weber
 

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2021 09:11, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 14 stycznia 2021 15:11, wykonana przez: Aleksandra Weber
12 stycznia 2021
Śląski Festiwal Nauki KATOWICE z nowym terminem i… przedrostkiem

Zakończony rok 2020 dał się nam wszystkim mocno we znaki. Dystans społeczny stał się naszą niechcianą codziennością. Oddaliliśmy się od siebie, ale nauka sprawi, że znowu będziemy blisko!

Zapraszamy na kolejny Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, który będzie odbywał się od 29 do 31 maja 2021 roku. Nie będzie to jednak kolejny i zgodny z numeracją 5. ŚFN, a „Za pięć 5-ty ŚFN”.
 
Pierwotnie jubileuszową odsłonę ŚFN zaplanowano na czas między 10 a 12 kwietnia, ale ze względu na to, że w gmachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach aż do kwietnia ma funkcjonować wojewódzki szpital polowy, komitet organizacyjny ŚFN został zmuszony przenieść wydarzenie na ostatni weekend maja.
 
Od początku pandemii organizatorzy pracowali na rzecz przeprowadzenia festiwalu w formule hybrydowej, ale z założeniem, że sytuacja pandemiczna do wiosny 2021 roku ulegnie poprawie, a przynajmniej – że nie będzie obowiązywać tak wiele obostrzeń. Niestety sytuacja jest wciąż na tyle niepewna, że uniemożliwia przygotowanie festiwalu w takim zakresie. Dlatego opracowano koncepcję „Za pięć 5-tego ŚFN”, która jest połączeniem osobistych spotkań w MCK – co tak entuzjastycznie przyjęła społeczność naszego regionu – oraz kontaktów zdalnych. Organizatorzy działają, mając wciąż na uwadze bezpieczeństwo publiczności podczas wydarzenia, ale też ze świadomością, że marka ŚFN zasługuje na „prawdziwą” piątą edycję w normalnych okolicznościach, a więc po zakończeniu pandemii.
 
Oznacza to, że „Za pięć 5-ty ŚFN” pod koniec maja 2021 roku będzie równie interesujący, jednak nieco inny. Jak nowa koncepcja przełoży się na program Festiwalu? Wciąż główną przestrzenią ŚFN pozostanie sala wielofunkcyjna MCK ze stanowiskami pokazowymi zgrupowanymi w obszary wiedzy oraz kilka stref specjalnych. Pewnemu ograniczeniu ulegnie część warsztatowo-wykładowa programu, ale aktywności te będą przeniesione do sfery online. Na „Za pięć 5-tym ŚFN” nie zabraknie gości specjalnych – polskich i zagranicznych, a kontakt zdalny wcale nie oznacza, że spotkania z nimi będą mniej ciekawe i inspirujące.
 
Datę nowego wydarzenia prezentujemy w specjalnym świątecznym spocie ŚFN, który niesie najważniejsze dla nas obecnie przesłanie: chociaż przez pandemię oddaliliśmy się od siebie, to dzięki nauce niedługo znów będziemy bliżej!
Już teraz zapraszamy do MCK pod koniec maja 2021 r.

Wiadomość utworzona: 12 stycznia 2021 09:00, autor: Dominika Gnacek
11 stycznia 2021
Konferencja tematyczna w ramach POB6

13 stycznia o godzinie 14:00 odbędzie się konferencja online poświęcona podobszarowi badawczemu: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej”. Spotkanie jest organizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 6: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. ze społeczną odpowiedzialnością, Europejskim Zielonym Ładem oraz dobrymi praktykami w zakresie edukacji. Podczas spotkania wystąpią m.in.: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ – Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ – koordynator POB6.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom  (Meeting ID: 972 8582 9290 Passcode: 130769) 13 stycznia o godz. 14:00.


Informacje na temat POB6 oraz odbywających się w jego ramach wydarzeń są uzupełniane i publikowane na stronie internetowej.

 
Pierwsza publikacja: 11 stycznia 2021 9:26 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2021 12:58, autor: Dominika Gnacek
11 stycznia 2021
Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy wyłącznie telefoniczna

Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. informuje, że od 4 stycznia 2021 roku pracownicy Politechniki Śląskiej są zobowiązani dokonać rejestracji telefonicznej do Poradni Medycyny Pracy przed wizytą w placówce. Pracownicy mogą zarejestrować się za pośrednictwem numerów telefonów:  (32) 213-47-70 lub 531-424-870.

Wiadomość utworzona: 11 stycznia 2021 12:56, autor: Dominika Gnacek
8 stycznia 2021
Prof. Marek Pawełczyk prezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego

Prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) – międzynarodowego towarzystwa naukowego o 30-letniej tradycji.
 
Prof. Marek Pawełczyk związany jest z tym towarzystwem od 1997 roku. W latach 2012-2014 pełnił już funkcję prezydenta IIAV. Jest pierwszą osobą, która objęła tę funkcję po raz drugi. Przez 8 lat pełnił w nim funkcję wiceprezydenta.
 
IIAV działa w ponad 50 krajach. Jego siedzibą jest miasto Auburn w USA. Skupia naukowców, inżynierów, konsultantów, producentów specjalistycznej aparatury i oprogramowania. Współpracuje z około 50 krajowymi lub regionalnymi towarzystwami i organizacjami naukowymi z całego świata. Między innymi wydaje ono czasopismo naukowe z listy JCR oraz prowadzi działalność ekspercką i stypendialną.
 
IIAV organizuje ogólnoświatowe kongresy naukowe, w których corocznie uczestniczy od 800 do 1200 uczestników z ponad 70 krajów. Prof. Pawełczyk był osobiście zaangażowany w organizowanie kongresów w Krakowie, Kairze, Rio de Janeiro, Wilnie, Bangkoku, Pekinie, Florencji, Atenach, Londynie, Hiroshimie i Montrealu. Obecnie przygotowuje kongresy w Pradze i Singapurze.
 
Pierwsza publikacja: 2021-01-08, 07:38 przez Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 14:38, autor: Aleksandra Weber
8 stycznia 2021
Zaproszenie na otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej

Jego Magnificencja Rektor prof. Arkadiusz Mężyk zaprasza na otwarte spotkanie ze Wspólnotą Uczelni poświęcone przedstawieniu zaawansowania realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Politechnice Śląskiej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 stycznia, od godz. 14:00, z wykorzystaniem komunikatora ZOOM.
 
 
 
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 4 stycznia 2021 15:15, autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 14:37, autor: Aleksandra Weber
8 stycznia 2021
Komunikat MEiN w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o możliwości skorzystania ze szczepień przeciw COVID-19. Szczepienia dla nauczycieli akademickich będą przeprowadzone w etapie I, który rozpocznie się w połowie stycznia 2021 roku.
 
Rejestracji na szczepienia, która rozpocznie się 15 stycznia, można dokonać przez infolinię, u lekarza POZ, poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Po zakwalifikowaniu przez lekarza należy zgłosić się do punktu szczepień. Proces będzie powtórzony po 21 dniach bez konieczności ponownej rejestracji.
 
Szczepienia będą realizowane w przychodniach POZ, szpitalach, szpitalach rezerwowych oraz u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
Pracownicy i studenci kierunków medycznych, należący do priorytetowej grupy „zero”, mogą zostać zaszczepieni w pierwszej kolejności.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą szczepień krok po kroku.

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 14:36, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2021 14:51, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 stycznia 2021
Panel z Pracodawcą – przemysł wysokich technologii

Zapraszamy do udziału w zdalnym spotkaniu poświęconym branży lotniczej, kosmicznej i samochodowej, które odbędzie się 12 stycznia o godz. 16:00.

Spotkanie jest skierowane do studentów V i VII semestru studiów na Politechnice Śląskiej.
W ramach spotkania zostaną przedstawione:
• profile firm, które poszukują i zatrudniają absolwentów naszej Uczelni,
• wymagania i oczekiwania firm w stosunku do zatrudnianych pracowników,
• możliwości rozpoczęcia współpracy z firmami w trakcie studiów.

Przeprowadzona zostanie także dyskusja z przedstawicielami firm: Future Processing, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, QSAR Lab Sp. z o.o., Smart Nanotechnolgies SA, FCA Poland, Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych, Prevac, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa - EDC (Engineering Design Center) .
 
Chcesz się dowiedzieć więcej o swoim przyszłym pracodawcy? Dołącz do spotkania za pomocą komunikatora Zoom (Meeting ID: 935 5179 4579, Passcode: 611106) już 12 stycznia o godz. 16:00.

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 14:33, autor: Aleksandra Weber
8 stycznia 2021
Weź udział w konkursie Student-Wynalazca!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Zgłoszenia można przesyłać do 25 stycznia. 
 
Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca ma na celu budować kulturę innowacyjności w środowisku akademickim. Jest skierowany do studentów, doktorantów oraz absolwentów szkół wyższych, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub autorami wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej czy też urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
 
Pięciu wyłonionych laureatów weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibition of Inventions of Geneva w 2021 roku. Ponadto zwycięzcy będą mogli zaprezentować rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.
 
Nabór zgłoszeń do konkursu Student-Wynalazca trwa do 25 stycznia 2021 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.ksw.tu.kielce.pl

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 14:30, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2021 14:58, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 stycznia 2021
Prof. Marek Pawełczyk prezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego

Prof. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) – międzynarodowego towarzystwa naukowego o 30-letniej tradycji.
 
Prof. Marek Pawełczyk związany jest z tym towarzystwem od 1997 roku. W latach 2012-2014 pełnił już funkcję prezydenta IIAV. Jest pierwszą osobą, która objęła tę funkcję po raz drugi. Przez 8 lat pełnił w nim funkcję wiceprezydenta.
 
IIAV działa w ponad 50 krajach. Jego siedzibą jest miasto Auburn w USA. Skupia naukowców, inżynierów, konsultantów, producentów specjalistycznej aparatury i oprogramowania. Współpracuje z około 50 krajowymi lub regionalnymi towarzystwami i organizacjami naukowymi z całego świata. Między innymi wydaje ono czasopismo naukowe z listy JCR oraz prowadzi działalność ekspercką i stypendialną.
 
IIAV organizuje ogólnoświatowe kongresy naukowe, w których corocznie uczestniczy od 800 do 1200 uczestników z ponad 70 krajów. Prof. Pawełczyk był osobiście zaangażowany w organizowanie kongresów w Krakowie, Kairze, Rio de Janeiro, Wilnie, Bangkoku, Pekinie, Florencji, Atenach, Londynie, Hiroshimie i Montrealu. Obecnie przygotowuje kongresy w Pradze i Singapurze.

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 07:38, autor: Aleksandra Weber
7 stycznia 2021
Zaproszenie na otwarte spotkanie wspólnoty Politechniki Śląskiej

Jego Magnificencja Rektor prof. Arkadiusz Mężyk zaprasza na otwarte spotkanie ze Wspólnotą Uczelni poświęcone przedstawieniu zaawansowania realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Politechnice Śląskiej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 stycznia, od godz. 14:00, z wykorzystaniem komunikatora ZOOM.
 
 
 
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 4 stycznia 2021 15:15, autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2021 13:10, autor: Aleksandra Weber
7 stycznia 2021
Konkurs „O nauce po ludzku” rozstrzygnięty!

O tym, że w przyjemny i prosty sposób można mówić o skomplikowanych zagadnieniach i tłumaczyć trudne pojęcia, przekonują nas co roku laureaci konkursu „O nauce po ludzku”. Wyniki IV edycji przedsięwzięcia ogłoszono 5 stycznia.
 
Konkurs „O nauce po ludzku” jest skierowany do wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej. W IV edycji komisja konkursowa nagrodziła trzy artykuły popularnonaukowe.
 
I miejsce zajęła pani Eryka Probierz, doktorantka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, za artykuł: „Przychodzi robot na kozetkę… Emocje i moralność robotów społecznych”. Na II stopniu podium uplasowała się pani Anna Taratuta, doktorantka Wydziału Inżynierii Biomedycznej, autorka artykułu „Zminiaturyzowana sztuczna nerka”. III miejsce zajęła pani Klauda Sobczak, absolwentka Wydziału Chemicznego, autorka artykułu „Niewidzialni inżynierowie”.
 
Konkurs „O nauce po ludzku” odbywa się pod honorowym
patronatem Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji Politechniki Śląskiej dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ. Patronat merytoryczny objęło Stowarzyszenie „Rzecznicy Nauki”, a patronat medialny pełniło czasopismo popularnonaukowe „Focus”.
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2021 13:09, autor: Aleksandra Weber
7 stycznia 2021
Nowy termin Śląskiego Festiwalu Nauki

Śląski Festiwal Nauki to jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w regionie. Jest organizowany przez śląskie uczelnie, w tym przez Politechnikę Śląską oraz Miasto Katowice. Z uwagi na ograniczenia wywołane pandemią został zmieniony termin edycji 2021.
 
Ze względu na inną niż dotychczas formę wydarzenie zyskało nazwę „Za pięć 5-ty Śląski Festiwal Nauki”. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników oraz panujące obostrzenia przedsięwzięcie jest przygotowywane w formule hybrydowej. Odbędzie się od 29 do 31 maja 2021 roku.
 
Uczestnicy tegorocznego ŚFN będą mieli możliwość śledzenia online wykładów, spotkań oraz wydarzeń towarzyszących. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie Śląskiego Festiwalu Nauki.

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2021 13:05, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021 13:05, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 stycznia 2021
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej jeszcze dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2021 12:55, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2021 09:25, wykonana przez: Aleksandra Weber
7 stycznia 2021
Świąteczne nagrania Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej

W ostatnim czasie koncerty nie mogą odbywać się z bezpośrednim udziałem publiczności. Z tej przyczyny Akademicki Chór Politechniki Śląskiej przygotował dostępne online nagrania świątecznych utworów.

Mimo przeszkód związanych z pandemią prace Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Tomasza Giedwiłły nie ustają. Chórzyści przygotowali nagrania kolęd „Mizerna, cicha…” oraz „Radujtiesja Wsi Ludije!”. Oba utwory zostały nagrane w warunkach domowych, czyli w wersji Christmas Home Edition, ponieważ tym razem chórzyści nie spotykali się na bezpośrednich próbach, a w przestrzeni wirtualnej.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania utworów Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej dostępnych na kanale YouTube.

Wiadomość utworzona: 7 stycznia 2021 10:48, autor: Aleksandra Weber
7 stycznia 2021
Studia II stopnia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Zapraszamy na spotkania online dotyczące rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, które odbędą się 7, 11 oraz 12 stycznia.

Spotkania są skierowane do kandydatów, chcących rozpocząć studia magisterskie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Będą poświęcone kierunkom: automatyka i robotyka, biotechnologia, elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka, informatyka, informatics i makrokierunek.
 
Harmonogram spotkań:
– kierunek automatyka i robotyka: 7 stycznia, godz. 16:00  platforma Zoom (Meeting ID: 969 3506 0961, Passcode: 002153);
– kierunek biotechnologia (specjalność bioinformatyka): 7 stycznia, godz. 17:00-18:00, platforma Zoom (Meeting ID: 977 2863 1506, Passcode: 796527);
– kierunki elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka: 11 stycznia, godz. 16:00, platforma Zoom (Meeting ID: 995 3823 2419, Passcode: AEII_S2);
– kierunki informatyka, informatics, makrokierunek: 12 stycznia, godz. 16:00, platofrma Zoom (Meeting ID: 925 5858 9340, Passcode: 613304).

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2021 13:45, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2021 08:49, wykonana przez: Aleksandra Weber
5 stycznia 2021
Naukowcy Politechniki Śląskiej laureatami Programu im. Mieczysława Bekkera 2020

Rozstrzygnięto III edycję Programu im. Mieczysława Bekkera, w ramach którego przyznano stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych zagranicznych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Wśród laureatów są naukowcy z Politechniki Śląskiej.
 
W III edycji Programu im. Mieczysława Bekkera stypendia NAWA otrzymało 135 naukowców, pracujących na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych. Wśród nich znaleźli się naukowcy Politechniki Śląskiej: prof. dr hab. inż. Adam Czornik oraz dr inż. Radosław Zawiski. Program umożliwia wyjazdy na stypendia naukowe do zagranicznych ośrodków w 26 krajach, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii, Japonii, Hiszpanii, Finlandii, Nowej Zelandii, Singapurze.

Stypendia przyznawane są naukowcom reprezentującym nauki inżynieryjne i techniczne, humanistyczne, przyrodnicze, społeczne, medyczne i o zdrowiu, rolnicze. Polscy badacze będą prowadzili prace naukowe w zagranicznych uniwersytetach i ośrodkach we współpracy z wybitnymi naukowcami, przyczyniając się do rozwoju zawodowego oraz wzmocnienia umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2021 13:43, autor: Dominika Gnacek
5 stycznia 2021
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej już dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2021 13:43, autor: Dominika Gnacek
5 stycznia 2021
Ostatnie dni na zgłoszenia do „Złotego indeksu”

12 stycznia mija termin rejestracji do tegorocznej edycji konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Uczestnicy muszą zmierzyć się z zadaniami z wybranej dziedziny wiedzy: chemii, fizyki, informatyki lub matematyki.
 
Rejestracji można dokonać na stronie https://sorek.polsl.pl/zlotyindeks
Aby ułatwić zapisywanie się, na stronie internetowej opublikowano krótką instrukcję.

Uczestnicy muszą nadesłać rozwiązania zadań zaprezentowanych w etapie I do 13 stycznia 2021 roku. Treść zadań jest dostępna do wglądu na stronie konkursu.

Celem organizowanego co roku przedsięwzięcia jest zmobilizowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do sprawdzenia swojej wiedzy i rozwoju umiejętności oraz propagowanie wśród nich postawy samodzielności. Laureaci otrzymają możliwość skorzystania z ulg rekrutacyjnych podczas postępowania kwalifikacyjnego na studia. Organizatorem konkursu jest Politechnika Śląska.

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2021 13:25, autor: Dominika Gnacek
4 stycznia 2021
UWAGA! Specjalna oferta dla kadry administracyjnej i kierowniczej w projekcie POWER P4S!

Są jeszcze wolne miejsca na profesjonalne darmowe szkolenie w zakresie wystąpień publicznych oraz medialnych! Przedsięwzięcie będzie realizowane w formie online 18 i 20 stycznia 2021.
 
Żyjemy w czasach, w których autoprezentacja jest niezwykle ważnym czynnikiem naszej pracy zawodowej i nierzadko kontaktów towarzyskich. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powiedzenie bardzo aktualne w dzisiejszym świecie. Warto więc zwrócić uwagę nie tylko na to co i jak mówimy, ale również co przekazujemy drogą pozawerbalną.

Profesjonaliści różnych branż bardzo często występują w mediach. Niektórych to przeraża, inni czują się jak ryba w wodzie. Jednak w obu przypadkach właściwe przygotowanie jest konieczne.

Zdając sobie sprawę z takich potrzeb, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym pokażemy, jak się dobrze prezentować podczas wystąpień publicznych oraz medialnych i jak sprawić, żeby trema nie zepsuła naszego wystąpienia.
Liczba miejsc ograniczona!
 
Zakres szkolenia obejmuje tematy:
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.)
• Współpraca z mediami i wystąpienia medialne (2 godz.)
 
Forma szkolenia: online
Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych
Termin szkolenia: 18 i 20 stycznia 2021 r. w godzinach 12.45 – 15.00
 
Co należy zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?
• Wyślij maila z wiadomością o chęci udziału w szkoleniu do dnia 14 stycznia 2021 r. na adres Karolina.Kowalska@polsl.pl
• Otrzymasz w odpowiedzi dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić i przekazać zgodnie z instrukcją.
 
Organizatorami spotkania są: zespół projektu P4S i Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.
 
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” (P4S) - Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2021 15:14, autor: Dominika Gnacek
4 stycznia 2021
Konkurs NCN na międzynarodowe projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki poinformowało o możliwości zgłaszania przedsięwzięć w konkursach realizowanych w ramach programu Weave. Jego celem jest uproszczenie procesu składania i oceny wniosków na wielostronne międzynarodowe projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski.
 
Nabór we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu Weave będzie prowadzony w dwóch konkursach: Weave-UNISONO oraz we wrześniowej edycji konkursu OPUS. Ocena wniosków będzie odbywać się w instytucji partnerskiej właściwej dla wnioskodawcy-koordynatora, która tym samym będzie sprawować funkcję agencji wiodącej.

Wśród instytucji, które mogą pełnić tę rolę oprócz NCN, wymieniono: Austrian Science Fund – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) z Austrii,  Czech Science Foundation – Grantová agentura České Republiky (GAČR) z Czech, Slovenian Research Agency – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ze Słowenii, Swiss National Science Foundation (SNSF) ze Szwajcarii oraz German Research Foundation – Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) z Niemiec.

Program Weave powstał dzięki współpracy dwunastu europejskich instytucji finansujących badania naukowe i wsparciu stowarzyszenia Science Europe. Utworzono interaktywne narzędzie online umożliwiające naukowcom zdiagnozowanie dostępnych w ramach programu możliwości finansowania projektów badawczych.

Więcej informacji o konkursie Weave-UNISONO oraz programie znajduje się na stronie NCN.

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2021 11:18, autor: Dominika Gnacek
4 stycznia 2021
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej już dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2021 11:16, autor: Dominika Gnacek
4 stycznia 2021
Zmarła dr inż. Janina Głomb

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę 27 grudnia 2020 r. w wieku 80 lat zmarła dr inż. Janina Głomb.
 
Dr inż. Janina Głomb ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w 1964 r. i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Geometrii Wykreślnej na Wydziale Budownictwa. W 1975 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych za pracę pt.: „Odwzorowanie dwurzutowe przestrzeni czterowymiarowej”. Jako adiunkt pracowała na Politechnice Śląskiej do 2003 r., wprowadzając w arkany geometrii wykreślnej wiele pokoleń studentów Uczelni na wydziałach: Architektury, Budownictwa oraz Górnictwa i Geologii. Była współtwórcą i członkinią Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej od momentu jego powołania w 1994 r. Przez wiele lat pełniła funkcję Redaktorki Działowej Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej „Geometria i Grafika Inżynierska”.

W naszej pamięci pozostanie jako niezwykle kompetentna, ciepła, serdeczna osoba, lubiana zarówno przez studentów, jak i współpracowników.
 
Msza żałobna została odprawiona 2 stycznia 2021 r., w sobotę, o godzinie 10:00 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpiło po mszy od bramy Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Zmarłej wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 4 stycznia 2021 08:42, autor: Dominika Gnacek
31 grudnia 2020
Zmiany zasad funkcjonowania Uczelni od 28.12.2020 do 17.01.2021

W związku z sytuacją epidemiczną i aktualnymi obostrzeniami na Politechnice Śląskiej wprowadza się ograniczenie w opuszczaniu domów studenckich i Domu Asystenta. Zasady działalności szkół wyższych w Polsce zostały określone również w nowym komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2020 r.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 313/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. w okresie między 31 grudnia 2020 r. – godz. 19.00  a 1 stycznia 2021 r. – godz. 6.00 obowiązuje ograniczenie w opuszczaniu domów studenckich oraz Domu Asystenta Politechniki Śląskiej przez osoby w nich zakwaterowane. Nie dotyczy ono jednak konieczności wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub związanych z działalnością gospodarczą. Nie obowiązuje także w przypadku zaspokajania niezbędnych potrzeb dotyczących bieżących spraw życia codziennego.

W dniach od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w Polsce obowiązują nowe obostrzenia. Zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316).

Szczegółowe wytyczne dla szkół wyższych zostały przedstawione w komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność uczelni będzie prowadzona w świetle dotychczasowych ustaleń, dopuszczających m.in. możliwość prowadzenia zajęć kontaktowych. Decyzje w tym zakresie dla Politechniki Śląskiej są podejmowane przez Jej władze z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych Ministerstwa i służb sanitarno-epidemiologicznych. Komunikat wyjaśnia, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów zajęcia prowadzone w siedzibie uczelni nie są uznawane za zgromadzenia, imprezy, zebrania czy spotkania i tym samym nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników. Przypomina się także o możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych po zastosowaniu się do określonych zasad (ograniczenie liczby osób do 1 na 15 m2 – bibliotekarze nie są wliczani) Akt wprowadza jednak zmiany w zakresie korzystania z basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Miedzy 28 grudnia 2020 r. a 17 stycznia 2021 r. studenci nie będą mogli odwiedzać tych obiektów w ramach zajęć na uczelni. Legitymacje studenckie, doktoranta oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne bez konieczności potwierdzania tego w uczelni.
 
 
Pierwsza publikacja: 28 grudnia 2020 11:17 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 31 grudnia 2020 11:50, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 31 grudnia 2020 20:09, wykonana przez: Dominika Gnacek
31 grudnia 2020
Zdalna, międzynarodowa Wigilia

18 grudnia o godz. 18 za pośrednictwem Internetu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięło udział ponad 100 studentów reprezentujących kilkadziesiąt krajów. W Wigilii uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
 
Tegorocznej wigilii, która odbywała się w formie zdalnej, towarzyszyły prezenty i poczęstunek składający się z tradycyjnych dań wigilijnych, dostarczonych do akademików. JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk złożył studentom życzenia. Podczas spotkania polonistki z Studium Języków Obcych zaprezentowały uczestnikom, jak wyglądają przygotowania do świąt w polskich domach i zainscenizowały wieczór wigilijny. Studenci mogli wykonywać ozdoby świąteczne oraz wziąć udział w konkursie świątecznym w formie quizu na platformie Kahoot. Osoby, które podjęły się tego wyzwania, musiały wykazać się dużą wiedzą na temat polskich tradycji bożonarodzeniowych. Zwieńczeniem wieczoru było wspólne odśpiewanie kolęd w kilku językach.

Organizatorem wydarzenia było Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Relację można obejrzeć na profilu Studium na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 31 grudnia 2020 11:49, autor: Dominika Gnacek
29 grudnia 2020
Nadaj życie materiałom biurowym! Nabór do konkursu

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej informuje o możliwości zgłaszania się do najnowszej edycji konkursu Friendly Competition organizowanego przez firmę Fluor S.A. Rywalizacja będzie odbywać się w ramach Engineers Week 2021, zaplanowanego w dniach od 21 do 27 lutego 2021 r.
 
Uczestnicy Friendly Competition otrzymają 60 minut na skonstruowanie urządzenia wykonującego z góry wyznaczone zadanie. W tym celu będą mogli skorzystać z materiałów biurowych, takich jak papier, ołówki, gumki, spinacze czy plastikowe kubki dostarczanych przez Fluor S.A. Konkurs zostanie zorganizowany 24 lutego 2021 r.

W skład zespołu konkursowego może wchodzić od 3 do 4 osób, w tym kapitan. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników oraz e-mail kontaktowy do kapitana. Taki zestaw informacji należy przesyłać na adres kariera@polsl.pl.

Wstępnej deklaracji uczestnictwa można dokonać do dnia 5 stycznia 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
Szczegółowy przebieg i plan wydarzeń zostaną przesłane na początku lutego 2021 r.

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2020 14:19, autor: Dominika Gnacek
29 grudnia 2020
Życzenia JM Rektora Politechniki Śląskiej

Spokojnych, radosnych, pełnych rodzinnego ciepła
i dających nadzieję Świąt Bożego Narodzenia!
Niech nadchodzący 2021 rok będzie wypełniony szczęściem,
wzajemną życzliwością i zrozumieniem
oraz przyniesie spełnienie marzeń
i da nowe siły w realizacji planów i postanowień.
 
Prof. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 22 grudnia 2020 12:09 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2020 11:51, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia 2020 11:58, wykonana przez: Dominika Gnacek
29 grudnia 2020
Politechnika Śląska z nagrodami Forum Inteligentnego Rozwoju

Aż sześciu naukowców Politechniki Śląskiej otrzymało w tym roku Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości”. Wśród pracowników Uczelni jest również dwoje laureatów jubileuszowych odznaczeń 5. Forum Inteligentnego Rozwoju „Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”. W kategorii „studia przyszłości” wyróżniono kierunek cognitive technologies. Pomysłodawczynią koncepcji, której przyznano Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020, jest prof. Aleksandra Kuzior.
 
Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju

Tytuł został przyznany dr. hab. inż. Tomaszowi Tańskiemu, prof. PŚ oraz dr. hab. inż. Przemysławowi Dacie, prof. PŚ. Odznaczenie stanowi formę unikalnego wyróżnienia dla wybranych laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju z lat 2016–2019, a także innych orderów doceniających wkład jednostki lub osoby w wprowadzanie na rynek nowatorskich rozwiązań. Prof. Tomasz Tański i prof. Przemysław Data otrzymali tą nagrodę w grudniu 2019 roku w kategorii Naukowiec Przyszłości.
 
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020

Aż czterech pracowników Politechniki Śląskiej, którzy zajmują się badaniami podstawowymi z nauk ścisłych i technicznych otrzymało tytuł „Naukowca przyszłości”. Są to: prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski, dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. PŚ, dr hab. inż. Zbigniew Buliński oraz mgr inż. Adrian Radoń.
Ponadto w gronie „Naukowców przyszłości” prowadzących badania z grupy nauk o życiu znalazł się mgr inż. Mateusz Tomczyk, a wśród osób reprezentujących badania aplikacyjne laureatem został dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ.
 
Cognitive technologies

Kierunek Cognitive technologies („Cognitive technologies – studia II stopnia w języku angielskim”) został uznany za „studia przyszłości”. Projekt rozpoczął się w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Inicjatorem i kierownikiem przedsięwzięcia przeprowadzanego we współpracy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z Ukrainy była dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania. Projekt został przygotowany w ramach programu KATAMARAN prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W przygotowaniu brał udział również prof. Aleksy Kwilinski z Akademii Nauki i Biznesu w Londynie.
 
O Forum Inteligentnego Rozwoju

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się wiosną 2021 r. podczas 5. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie. Wydarzenie początkowo było planowane na koniec listopada 2020 r., jednak ze względu na bezpieczeństwo uczestników zdecydowano o jego przesunięciu. Tematyka Forum wiąże się nowymi technologiami, innowacjami, wynalazkami i nowatorskimi inwestycjami zmieniającymi kraj. Głównym organizatorem i inicjatorem Forum Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Agenda oraz listy laureatów zostały opublikowane na stronie internetowej.

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2020 11:49, autor: Dominika Gnacek
5 stycznia 2021
Dotacja ministerialna na modernizację akademików

Politechnika Śląska otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 4 mln złotych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa DS Barbara w celu poprawy warunków sanitarnych”. Umowa dotacyjna została podpisana 18 grudnia 2020 r.
 
Celem projektu jest dostosowanie Domu Studenckiego Barbara do podwyższonych standardów sanitarnych zapewniających bezpieczne warunki zakwaterowania studentów. W wyniku reorganizacji pomieszczeń zostaną utworzone pokoje jedno- i dwuosobowe, wyposażone w indywidualne łazienki i aneksy kuchenne. Inwestycja ma szczególne znaczenie w dobie pandemii COVID-19, gdy kluczowe jest zagwarantowanie studentom takich warunków, które pozwolą na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka zdrowotnego, związanego z kontaktem bezpośrednim i współużytkowaniem przez mieszkańców infrastruktury wspólnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Przebudowa układu funkcjonalnego pomieszczeń wiąże się z wymianą i rozbudową instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, jak również z montażem nowych instalacji: wentylacji wywiewnej higrosterowanej, niskoprądowych i teleinformatycznych. W pokojach pojawią się m.in. aneksy kuchenne, co wpłynie na zmniejszenie liczby osób korzystających ze wspólnych kuchni. Przy każdym pokoju zostanie zapewniony pełen węzeł sanitarny.

Budynek DS Barbara znajduje się w Gliwicach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7 na terenie osiedla studenckiego, w bliskiej odległości od Przychodni Akademickiej, Centrum Informatycznego oraz Wydziałów Politechniki Śląskiej. Przed przebudową budynek zapewniał realizację funkcji mieszkalno-bytowych według norm obowiązujących w okresie jego budowy – oprócz pokoi mieszkalnych wyposażonych w umywalki, na każdym piętrze był grupowy węzeł sanitarny (natryski i ubikacje), pralnia i kuchnia. W wyniku reorganizacji pomieszczeń zostanie utworzonych 46 pokoi jednoosobowych oraz 50 pokoi dwuosobowych.

Wysokość dotacji przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki na projekt „Przebudowy DS Barbara w celu poprawy warunków sanitarnych” w roku 2020 wynosi 4 092 000 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z budżetu Państwa cz. 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka. Całkowity koszt inwestycji to 5 116 100 zł.
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Pierwsza publikacja: 23 grudnia 2020 10:33 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2020 11:46, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2021 14:58, wykonana przez: Dominika Gnacek
29 grudnia 2020
Finał uczelnianych akcji świątecznych

Przedświąteczne zbiórki zorganizowane na Politechnice Śląskiej zakończyły się z sukcesem! 22 grudnia zgromadzone prezenty i paczki przekazano do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach oraz Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach-Sośnicy.
 
Wspólnota akademicka Politechniki Śląskiej po raz kolejny odpowiedziała na apel o pomoc. „Aby każdy uśmiechnął się w święta!” – głosił tytuł akcji zorganizowanej z myślą o małych i dużych pacjentach Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Wśród prezentów znalazły się m.in. gry planszowe, politechniczne notatniki oraz kubki. Celem zbiórki była pomoc w organizacji świątecznej atmosfery dla tych pacjentów, którzy z powodu pandemii nie mogą wrócić do domu na Boże Narodzenie.

„Politechniczna Paka dla Zwierzaka” miała na celu zebranie darów dla zwierząt mieszkających w schronisku. Wśród najbardziej potrzebnych materiałów, wskazanych przez organizatorów, znajdowały się m.in. podkłady higieniczne – kołdry, poduszki, poszwy, koce i ręczniki, karma wysokomięsna sucha i mokra, kagańce metalowe w dużych rozmiarach oraz środki higieniczne, takie jak płyny do podłóg czy rękawiczki lateksowe.

Prezenty były zbierane od 1 do 18 grudnia. Obie akcje zostały zorganizowane przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biuro Karier Studenckich i Centrum Wolontariatu Politechniki Śląskiej.
 
Pierwsza publikacja: 23 grudnai 2020 10:36 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 29 grudnia 2020 11:45, autor: Dominika Gnacek
23 grudnia 2020
Wyniki XVII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

Spójne z ideą zrównoważonego rozwoju, nowatorskie i nawiązujące do zagadnień realizowanych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych. Takie są prace nagrodzone w XVII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka postanowiło wyróżnić 8 spośród 50 zgłoszonych prac.

Na podium znalazły się aż cztery koncepcje zaproponowane przez studentów:
 
I miejsce – 9000 zł
„Biolabkraft”
Marta Przypis, Łukasz Przypis (Wydział Chemiczny)
 
II miejsce – 6000 zł
„Simblink”
 Julian Malaka (Wydział Mechaniczny -Technologiczny)
 
II miejsce – 6000 zł
„Rewitalizacja nieczynnych nastawni kolejowych poprzez przekształcenie w apartamenty”
Jurand Nowak, Kornelia Kufeld, Kinga Betleja
(Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Wydział Architektury)
 
III miejsce – 4000 zł
„PlanetLove”
 Tomasz Staśko, Martyna Tomala (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

W konkursie przyznano także cztery wyróżnienia, których autorzy otrzymali po 1000 zł. Wyróżnieni zostali: Artur Budzyński z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej („ARCAP – Autonomous Robot Calculating Algorithmically Price” ), Andrzej Włoch, Kamil Dworaczek z Wydziału Elektrycznego („Transoler”), Jakub Goliński, Aleksander Kubat, Patryk Pietrasiak, Szymon Świąder z Wydziału Elektrycznego („CTT Systems”) oraz Damian Latkowski i Patryk Dziendzioł z Wydziału Chemicznego („Etui z funkcją ładowania bezprzewodowego”).

Zgodnie z regulaminem przekazane nagrody pieniężne będą przeznaczone na realizację projektów biznesowych. Laureaci zobowiązani są do przedstawienia pisemnego sprawozdania ze sposobów wydatkowania nagród w terminie do trzech miesięcy po ich otrzymaniu. Skutkiem braku sprawozdania będzie zwrot nagrody.

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” wspomaga aktywizację pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej w zakresie przedsiębiorczości. Zgodnie z zapisami regulaminu: „Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy.”. 
 
 
Pierwsza publikacja: 18 grudnia 2020 16.01 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 23 grudnia 2020 10:30, autor: Dominika Gnacek
22 grudnia 2020
Życzenia JM Rektora Politechniki Śląskiej na Boże Narodzenie 2020

Spokojnych, radosnych, pełnych rodzinnego ciepła
i dających nadzieję Świąt Bożego Narodzenia!
Niech nadchodzący 2021 rok będzie wypełniony szczęściem,
wzajemną życzliwością i zrozumieniem
oraz przyniesie spełnienie marzeń
i da nowe siły w realizacji planów i postanowień.
 
Prof. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
 
 
 

Wiadomość utworzona: 22 grudnia 2020 12:09, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia 2020 22:21, wykonana przez: Jadwiga Witek
21 grudnia 2020
Złoto i srebro w międzynarodowych konkursach wynalazków i wzornictwa dla pracowników Politechniki Śląskiej

Innowacyjne rozwiązanie „A REVOLUTIONARY BREAKTHROUGH SHOWER SOLUTION” opracowane przez naukowców  z Politechniki Śląskiej zwyciężyło podczas Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) na Tajwanie. Na początku grudnia wynalazek uzyskał również srebrny medal podczas IIDC – International Invention and Design Competition w Hongkongu.
 
„A REVOLUTIONARY BREAKTHROUGH SHOWER SOLUTION” to urządzenie, które integruje szereg nowoczesnych technologii związanych z sterowaniem przepływem wody, pomiarem strumieni, technologiami dozowania płynów, systemami rejestrowania parametrów w chmurach oraz internetem rzeczy.  Nowoczesny produkt stanowi przykład rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0. Powstał w ramach grantu NCBiR pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym wielofunkcyjnym urządzeniem sanitarnym” (nr POIR.01.01.01-00-0327/17), realizowanego przez firmę Miscea.Pl Engineering we współpracy z Politechniką Śląską.
 
Prace nad wynalazkiem były prowadzone od 2017 r. z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza, Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz dr. hab. inż. Leszka Remiorza, prof. PŚ z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Hali Maszyn Cieplnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Wynalazek jest efektem współpracy pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Wydziału Architektury. W skład zespołu wchodzą: dr hab. inż. Leszek Remiorz, prof. PŚ – kierownik zespołu;  dr hab. inż. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Architektury;  dr inż. Eryk Remiorz; dr inż. Gabriel Drabik; dr inż. Sebastian Pawlak; dr inż. Grzegorz Baron; mgr inż. Oleg Antemijczuk; mgr inż. Adrian Czajkowski; mgr inż. Jarosław Paduch; mgr inż. Jakub Szyguła; mgr inż. Dariusz Marek oraz mgr inż. Marcin Paszkuta.

„A REVOLUTIONARY BREAKTHROUGH SHOWER SOLUTION” otrzymał złoty medal podczas Kaohsiung International Invention and Design Expo 2020, które odbywało się od 10 do 12 grudnia 2020 na Tajwanie. Organizatorem Targów byli: World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) oraz Taiwan Invention Products Promotion Association (TIPPA).

Podczas targów IIDC – International Invention and Design Competition system współtworzony przez naukowców Uczelni został nagrodzony srebrnym medalem. Głównym organizatorem wydarzenia, które odbywało się w dniach od 2 do 4 grudnia 2020 r. w Hongkongu były: Chinese Innovation and Invention Society oraz Choice Best International Co. Ltd.

Wiadomość utworzona: 21 grudnia 2020 10:00, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2020 16:55, wykonana przez: Jadwiga Witek
18 grudnia 2020
Wyniki XVII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

Spójne z ideą zrównoważonego rozwoju, nowatorskie i nawiązujące do zagadnień realizowanych w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych. Takie są prace nagrodzone w XVII edycji konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Jury pod przewodnictwem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka postanowiło wyróżnić 8 spośród 50 zgłoszonych prac.

Na podium znalazły się aż cztery koncepcje zaproponowane przez studentów:
 
I miejsce – 9000 zł
„Biolabkraft”
Marta Przypis, Łukasz Przypis (Wydział Chemiczny)
 
II miejsce – 6000 zł
„Simblink”
 Julian Malaka (Wydział Mechaniczny -Technologiczny)
 
II miejsce – 6000 zł
„Rewitalizacja nieczynnych nastawni kolejowych poprzez przekształcenie w apartamenty”
Jurand Nowak, Kornelia Kufeld, Kinga Betleja
(Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Wydział Architektury)
 
III miejsce – 4000 zł
„PlanetLove”
 Tomasz Staśko, Martyna Tomala (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

W konkursie przyznano także cztery wyróżnienia, których autorzy otrzymali po 1000 zł. Wyróżnieni zostali: Artur Budzyński z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej („ARCAP – Autonomous Robot Calculating Algorithmically Price” ), Andrzej Włoch, Kamil Dworaczek z Wydziału Elektrycznego („Transoler”), Jakub Goliński, Aleksander Kubat, Patryk Pietrasiak, Szymon Świąder z Wydziału Elektrycznego („CTT Systems”) oraz Damian Latkowski i Patryk Dziendzioł z Wydziału Chemicznego („Etui z funkcją ładowania bezprzewodowego”).

Zgodnie z regulaminem przekazane nagrody pieniężne będą przeznaczone na realizację projektów biznesowych. Laureaci zobowiązani są do przedstawienia pisemnego sprawozdania ze sposobów wydatkowania nagród w terminie do trzech miesięcy po ich otrzymaniu. Skutkiem braku sprawozdania będzie zwrot nagrody.

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” wspomaga aktywizację pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej w zakresie przedsiębiorczości. Zgodnie z zapisami regulaminu: „Promowane są projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi, a w fazie realizacji zapewniające miejsca pracy.”. 

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2020 16:01, autor: Dominika Gnacek
18 grudnia 2020
Trwa Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości online

Poznanie skutecznych sposobów rekrutacji i spotkania z przedsiębiorcami pomogą w zwiększeniu szansy na znalezienie pracy marzeń. Warto rozważyć te argumenty, jeśli nie wiesz jeszcze, czy weźmiesz udział w najbliższej edycji Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. Wydarzenie rozpoczyna się już dziś o 9.00 na platformie wirtualnej. Wstęp wolny - wejście nie będzie wymagać logowania. Serdecznie zapraszamy.
 
Koordynatorami wydarzenia są Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.
Platforma Wirtualna będzie dostępna już dziś od 9.00
 
 
 
Wirtualna Platforma Giełdy
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-12-14 06:20 autor: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2020 14:07, autor: Dominika Gnacek
18 grudnia 2020
Doktorantka Politechniki Śląskiej wyróżniona w „Seeds For The Future”!

Umiejętności mgr inż. Anny Pietruszewskiej zostały bardzo wysoko ocenione przez kapitułę programu „Seeds For The Future”, poświęconego nowoczesnym technologiom. Doktorantka znalazła się w gronie 3 najlepszych uczestników tegorocznej edycji.
 
Politechnika Śląska to jedna z uczelni biorących udział w 7. edycji „Seeds For The Future”. Program pozwala poszerzyć wiedzę o nowoczesnych technologiach, m.in. za zakresu ICT, rozwoju sztucznej inteligencji, zastosowań technologii 5G, cyberbezpieczeństwa. Jego uczestnicy – osoby związane z takimi kierunkami, jak ICT, inżynieria, technologia i matematyka – mogli zdobywać wiedzę podczas trwających 5 dni szkoleń oraz międzynarodowych spotkań z ekspertami.
 
Ceremonia finałowa 7. edycji „Seeds For The Future” odbyła się w formule online 1 grudnia. Organizatorem przedsięwzięcia jest Huwaei Polska. Wzięło w nim udział 11 uczelni partnerskich.
 
Spośród 53 uczestników wybrano 10 osób, wykazujących się największa wiedzą i umiejętnościami. W tym gronie znalazła się mgr inż. Anna Pietruszewska, doktorantka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, wyróżniona jako jedna z trzech najlepszych osób w tegorocznej edycji programu.
 
Serdecznie gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2020 14:05, autor: Dominika Gnacek
18 grudnia 2020
Robot studentów Politechniki Śląskiej pomoże w walce z wirusami

Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH przygotowało prototyp mobilnego robota dezynfekującego. Projekt ma na celu wesprzeć zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W ramach nowoczesnego podejścia do kształcenia Politechniki Śląskiej studenci mogą realizować projekty wspólnie z naukowcami oraz partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Nawiązanie współpracy, a także nastawienie na rozwój badań naukowych oraz poprawę sytuacji i jakości życia społeczeństwa daje możliwość komercjalizacji wyników prac. Studenci łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, które są nabywane na zajęciach oraz w kołach naukowych. Konkursy finansowania projektów SKN w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to jedno z zadań Politechniki Śląskiej, polegające na angażowaniu studentów w badania naukowe. Zespoły wyróżnione w przedsięwzięciu mogły otrzymać do 9000 złotych dofinansowania.

Przykładem tego typu działań jest projekt SKN AI-METH „Demonstrator mobilnego robota dezynfekującego”, poświęcony walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przygotowane przez zespół narzędzie ma za zadanie nie tylko przeciwdziałać wirusom oraz innym skażeniom, ale także rozwijać funkcjonalności robotów mobilnych. — Ten pomysł, który się zrodził, wynikał z tego, że staraliśmy się połączyć to, że robotyką zajmujemy się od dłuższego czasu i znaleźć taki obszar zastosowania tego robota, żeby można było rozwiązać problemy życia codziennego — mówi dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ, opiekun SKN AI-METH.
 
— Jest to robot gąsienicowy. Zastosowanie takiego rozwiązania daje dużą możliwość poruszania się po różnych terenach. Chodniki, a także ubite drogi, trawniki, pokonywanie niewielkich przeszkód nie są dla niego problemem. Sama platforma została zbudowana na robocie MTR, który powstał kilka lat temu w naszym kole naukowym. To jest ciągłe rozwijanie tego projektu — wyjaśnia Przemysław Olszówka, lider projektu.

Robot SKN AI-METH będzie sterowany przez system komunikacji pozwalający na kontakt do 250 m w obszarze zurbanizowanym oraz do 1 km przy widoczności anten przez system i urządzenia przez operatora. Wygląd obszaru, po którym porusza się robot, jest przesyłany przez zamontowane kamery. — Na podstawie doświadczeń, które przeprowadziliśmy, uważamy, że ta komunikacja przy widoczności anten jest w stanie poprawnie działać do 1 km. Jest to uwarunkowane ograniczeniami zastosowanej technologii oraz tym, że teren zurbanizowany wpływa na komunikację w ten sposób, że ją zmniejsza — mówi Przemysław Olszówka. — Robot jest wyposażony w akumulator LiPo 22 V, który pozwala na pracę przez około 3 godziny, podczas których możemy się przemieszczać, wykonywać czynności manipulacyjne manipulatorem i odkażać tereny zarówno dyszą punktową, jak i zestawem dysz umieszczonym na przedniej części korpusu łazika — podkreśla.

Urządzenie posiada aplikację, na której wyświetla się obraz z kamer, co pozwala operatorowi obserwować otoczenie, sterować zdalnie, omijać przeszkody i jednocześnie namierzać miejsca, które mają być zdezynfekowane.  Odkażanie wskazanych obszarów to jednak niejedyna możliwość wykorzystania robota. — Ideą, która nam przyświecała oprócz dezynfekcji, było również zachowanie wszelkich własności transportowych i manipulacyjnych, czyli np. przekazywania paczek z jedzeniem albo innymi materiałami do jakichś ośrodków, które na przykład przechodzą pandemię — wskazuje P. Olszówka.
 
— Możemy sobie wyobrazić zastosowanie tego robota do uchwycenia niebezpiecznych obiektów, przewiezienia w inną lokalizację. Takie zastosowania specjalne również są możliwe — dodaje dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ. — W przypadku rozbudowania robota można byłoby go zastosować również do przenoszenia człowieka z niebezpiecznej sytuacji poprzez chwytanie i przeciągnie w miejsce, w którym byłoby zagwarantowane bezpieczeństwo.
 
Cechą projektów SKN AI-METH jest interdyscyplinarność. Nad rozwiązaniami pod opieką naukową dr. hab. inż. Piotra Przystałki, prof. PŚ, pracował zespół w składzie: Przemysław Olszówka, Marcin Nagi, Witold Krafczyk, Michał Froń, Marcin Krawczyk, Artur Wycisk, Dominika Limanówka. Studenci połączyli wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin pozyskane na różnych kierunkach studiów.

Projekt mobilnego robota dezynfekującego zdobył drugie miejsce na podium w I konkursie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. — Te środki pozwoliły nam na rozwiązanie dwóch zasadniczych problemów: komunikacji na dłuższe odległości oraz na to, żeby zbudować układ do dezynfekcji, który zainstalowaliśmy na robocie — podkreśla dr hab. inż. P. Przystałka, prof. PŚ. — Jest taki plan, aby znaleźć partnera przemysłowego, poszukującego rozwiązań, które można by było w ramach tego robota rozwijać. Myślę, że taką najlepszą drogą rozwoju byłoby pozyskanie wspólnie z partnerem przemysłowym projektu badawczo-rozwojowego i ukierunkowanie tego pod konkretną aplikację wynikająca z potrzeb przemysłu. Ponieważ robot mobilny jest naszpikowany różnymi technologiami, widzimy szasnę tego, że jest poligonem doświadczalnym, na którym różne technologie można weryfikować — dodaje.

 „Demonstrator mobilnego robota dezynfekującego” to jedno z działań prowadzonych w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W I konkursie dofinansowania projektów SKN w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wyróżniono także dwa przedsięwzięcia poświęcone weryfikacji temperatury osób wchodzących do budynków. Opracowania elektronicznego niskokosztowego modułu do pomiaru temperatury ciała podjęło się Studenckie Koło Naukowe „Sensor”. Rozwiązanie było testowane przy wejściach do budynków Uczelni. Nad prostym systemem termowizyjnym do pomiaru temperatury ciała osób pracuje również SKN AI-METH. Taki system będzie przede wszystkim prosty w użytkowaniu – w trakcie badania temperatury nie będzie wymagał dodatkowych czynności. Osoby podchodzące do kamer będą dowiadywały się o stanie swojej temperatury poprzez sygnały dźwiękowe (rozróżniające temperaturę w normie oraz podwyższoną) oraz obraz wyświetlany na ekranie. Taki moduł będzie mógł być także rozwijany oraz ulepszany o nowe funkcje.

W walkę z koronawirusem włączyli się także studenci w ramach kształcenia zorientowanego projektowo – PBL.  Projekt „Opracowanie technik wsparcia bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym w aspekcie zagrożenia epidemicznego” ma na celu wesprzeć bezpieczeństwo pasażerów korzystających ze środków komunikacji publicznej. Studenci oraz naukowcy przygotowują między innymi rozwiązania konstrukcyjne oraz ochronę newralgicznych punktów i podmiotów procesu przewozowego.

Od początku pandemii Politechnika Śląska angażuje się w walkę z koronawirusem, a efekty prowadzonych działań można śledzić na stronie www.covid.polsl.pl. Pracownicy, doktoranci oraz studenci włączają się w pomoc personelowi medycznemu i społeczeństwu. W związku z potrzebą wyposażenia ośrodków medycznych w środki ochrony osobistej w pierwszych tygodniach epidemii na Uczelni przygotowano z wykorzystaniem technik druku 3D przyłbice oraz maski z filtrami HEPA. Naukowcy Politechniki Śląskiej opracowali także inne rozwiązania, takie jak m.in. ozonatory, bramy odkażające, autonomiczny system asystujący w szpitalach zakaźnych, systemy przesiewowego mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, automatyczny resuscytator, system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19, respirator z funkcją telemetrii  RespiSave, komora do sterylizacji filtrów HEPA, internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2020 14:03, autor: Dominika Gnacek
18 grudnia 2020
Nabór do konkursów SHENG 2 i SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Łączny budżet obydwu konkursów wynosi 45 mln zł. 
 
Celem SHENG 2 jest finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych, realizowanych przez polsko-chińskie grupy badawcze w ramach jednej z czterech podstawowych dziedzin: inżynierii i nauk o materiałach, nauk chemicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o życiu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków to 25 mln zł. SHENG został przygotowany we współpracy z National Natural Science Foundation of China.
 
SONATINA 5 to konkurs na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych. Mogą wziąć w nim udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji zaplanowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny powinien trwać od 3 do 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu SONATINA Rada NCN przeznaczyła 20 mln zł.
 
Naukowcy zainteresowani ofertami konkursowymi powinni złożyć elektroniczne wnioski do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl. Ogłoszenie wyników obydwu konkursów jest zaplanowane na jesień przyszłego roku.
 
Więcej informacji na stronie NCN.

Wiadomość utworzona: 18 grudnia 2020 14:01, autor: Dominika Gnacek
16 grudnia 2020
Pracownicy Politechniki Śląskiej wśród 2% najbardziej wpływowych naukowców

15 uczonych z Politechniki Śląskiej zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem przyjętych wskaźników cytowań ich publikacji. To druga edycja badania zapoczątkowanego w 2019 r. na podstawie publikacji w czasopiśmie PLOS Biology autorów z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier oraz SciTech Strategies.

Ranking zawiera nazwiska 2% naukowców uszeregowane na podstawie przyjętych wskaźników oceny dorobku naukowego, takich jak: index Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz rola i miejsce na liście autorów. W zestawieniu znalazło się blisko 160 tys. osób, z czego 726 z Polski. Wśród nich znajduje się 15 naukowców z Politechniki Śląskiej (wg kolejności podanej w zestawieniu):

prof. dr hab. inż. Marek Łos
prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ptasiński (druga afiliacja Technische Universiteit Eindhoven)
ś.p. prof. dr hab. inż. Jan Szargut
prof. dr hab. inż. Jacek Łęski
prof. dr hab. inż. Irena Staneczko-Baranowska
prof. dr hab. inż. Marian Turek
prof. dr hab. inż. Bogdan Smołka
prof. dr hab. inż. Wojciech Simka
prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny
prof. dr hab. inż. Adam Czornik
dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ
dr inż. Magdalena Tutak

Wyróżnionym w badaniu autorom serdecznie gratulujemy.

Pełna lista uczonych oraz artykuł w czasopiśmie Plos Biology, w którym zaproponowano powyższy sposób klasyfikacji, dostępne są na stronie https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

 
Pierwsza publikacja 2020-12-16 14:14  przez Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 15:02, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2020 15:02, wykonana przez: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Trwa Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości online

Poznanie skutecznych sposobów rekrutacji i spotkania z przedsiębiorcami pomogą w zwiększeniu szansy na znalezienie pracy marzeń. Warto rozważyć te argumenty, jeśli nie wiesz jeszcze, czy weźmiesz udział w najbliższej edycji Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej. Wydarzenie rozpoczyna się już dziś o 9.00 na platformie wirtualnej. Wstęp wolny - wejście nie będzie wymagać logowania. Serdecznie zapraszamy.
 
Koordynatorami wydarzenia są Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.
Platforma Wirtualna będzie dostępna już dziś od 9.00
 
 
 
Wirtualna Platforma Giełdy
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-12-14 06:20 autor: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:55, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Wykład prof. Sarah Baatout w ramach seminarium naukowego POB1

W środę 16 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00 odbędzie się drugie seminarium naukowe w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna. Wykład pt. „Why space radiation matters? Dealing with space radiation to get to the Moon and Mars” wygłosi prof. Sarah Baatout.

Profesor Sarah Baatout jest Kierownikiem Laboratorium Radiobiologii w Belgian Nuclear Research Centre w Mol w Belgii.

Główny obszar jej badań dotyczy wpływu promieniowania na zdrowie. Jest ona wybitnym ekspertem z zakresu biologii nowotworów oraz astrobiologii, uznanym w świecie specjalistą z zakresu biomarkerów oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z napromienianiem. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu immunologii, biologii rozwoju, neurobiologii oraz terapii cząsteczkowych.

Więcej informacji związanych z osiągnięciami naukowymi Profesor Baatout można znaleźć na stronach Scholar Google oraz ResearchGate

Wykład „Why space radiation matters? Dealing with space radiation to get to the Moon and Mars” odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom 16 grudnia o godzinie 16:00.
 
Link do spotkania
Meeting ID: 960 8447 9391
Passcode: 237822
 
Pierwsza publikacja: 2020-12-14 15:15  przez Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:54, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
II seminarium naukowe POB6

16 grudnia odbędzie się II seminarium naukowe poświęcone POB6: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Zostaną podczas niego poruszone zagadnienia związane z podobszarem POB6.9: Magazynowanie energii i energetyka wodorowa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00.
 
Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane m.in. z wykorzystaniem wodoru oraz zagrożeniami związanymi z jego transportem, technologiami OZE i systemami magazynowania energii.
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem seminarium.
 
Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w godzinach od 15:00 do 18:30. (Meeting ID: 963 3806 5209, Passcode: 308676).
 
Informacje na temat POB6 oraz odbywających się w jego ramach wydarzeń są uzupełniane i publikowane na stronie internetowej.
 
Pierwsza publikacja: 2020-12-16 08:23  przez Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:53, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
V konferencja tematyczna POB5

17 grudnia odbędzie się V konferencja tematyczna poświęcona społeczno-kulturowym i metodologicznym wyzwaniom Przemysłu 4.0 oraz projektowaniu i konstruowaniu. w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00.

Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane m.in. z budową maszyn i urządzeń, projektowaniem obiektów architektonicznych, wzornictwem przemysłowym. Zaprezentowane zostaną również kwestie dotyczące m.in. problematyki zarządzania przedsiębiorstwem, aspektów społeczno-kulturowych organizacji 4.0 oraz kształcenia kompetencji przyszłości.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w godzinach od 14:00 do 18:00 (Meeting ID: 913 5888 1762
Passcode: 737069).


Bieżące informacje na temat POB5 oraz odbywających się wydarzeniach są stopniowo uzupełniane i publikowane na stronie internetowej.

Konferencje tematyczne, związane z określonym tematem wydzielonym w ramach POB5, będą odbywały się od 2 do 3 razy w roku.


Więcej informacji.

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:52, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej już dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:16, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Uroczyste podsumowanie online sportowego sezonu AZS Katowice

Zapraszamy do obejrzenia transmisji  online z podsumowania sezonu 2019/2020 w rozgrywkach sportowych. Wydarzenie odbędzie się 17 grudnia o godz. 17:00.

Organizatorzy wirtualnego spotkania opowiedzą  m.in. o tegorocznej organizacji zawodów sportowych, Akademickich Mistrzostwach Polski 2020 oraz Akademickich Mistrzostwach Śląska 2019/2020 oraz zapowiedzą rozgrywki sezonu 2020/2021.

W tym roku Politechnika Śląska odniosła wiele sukcesów w imprezach sportowych. Dzięki świetnym wynikom studentów zarówno indywidualnym, jak i drużynowym, Politechnika zajęła III miejsce na podium w klasyfikacji generalnej oraz II w klasyfikacji uczelni technicznych w Akademickich Mistrzostwach Polski. 

Licznymi zwycięstwami cieszyli się też zawodnicy startujący w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Śląska – zdobywając 21 złotych medali. Tym wspaniałym wynikiem nasi akademicy uplasowali się na najwyższym stopniu podium klasyfikacji generalnej.

Transmisja z podsumowania będzie dostępna 17 grudnia o godz. 17:00 w kanałach społecznościowych AZS Katowice na Facebooku oraz YouTube.


 

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:10, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Politechnika Śląska na podium Akademickich Mistrzostw Polski

Politechnika Śląska zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski organizowanych w sezonie 2019/2020. Osiągnięcie podium było możliwe dzięki świetnym wynikom oraz sukcesom indywidualnym i drużynowym podczas międzyuczelnianych rozgrywek. W uroczystej Gali, która odbyła się 15 grudnia, uczestniczył JM Rektor prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Mężyk.

Tegoroczna Gala Sportu Akademickiego – wydarzenie podsumowujące działania Akademickiego Związku Sportowego w ciągu roku akademickiego – odbyła się w trybie online 15 grudnia.

Politechnika Śląska po raz pierwszy w historii zdobyła podium Akademickich Mistrzostw Polski. Statuetki za zajęcie III miejsca w klasyfikacji generalnej oraz II miejsca w klasyfikacji uczelni technicznych odebrał z rąk Alojzego Nowaka, Prezesa Akademickiego Związku Sportowego, JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

— Jestem niezwykle dumny, że mogę w imieniu wspólnoty akademickiej Politechniki Śląskiej odbierać tę piękną statuetkę. Chciałem podziękować wszystkim sportowcom, którzy w barwach AZS Politechniki Śląskiej zdobywali medale, oraz wszystkim działaczom sportowym. Szczególne podziękowania dla pana profesora Krzysztofa Czapli, Dyrektora Ośrodka Sportu, działacza Akademickiego Związku Sportowego, który od wielu lat swoją pasją motywuje studentów, pracowników Politechniki Śląskiej do aktywności sportowej. Bardzo się cieszę, że oprócz innych sukcesów Politechnika Śląska zdobyła także ten sukces sportowy — mówił podczas wystąpienia JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

W trakcie wydarzenia oprócz wręczenia statuetek uczelniom, które zdobyły najlepsze wyniki na AMP, wyróżniono także polskich medalistów Akademickich Mistrzostw Świata oraz laureatów nagrody im. Eugeniusza Pietrasika. Przyznano również wyróżnienia za klubowe osiągnięcia w sporcie młodzieżowym, nagrody za sukces ligowy AZS, nagrody Fair Play ZS, a także podsumowano Integracyjne Mistrzostwa Polski.

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 14:06, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Czego nie wiesz o elektromobilności? Szkolenie online

Zapraszamy do udziału w spotkaniu „Electromobility to ekologiczna ściema? Sparing intelektualny pół żartem, pół serio z Andrzejem Korpakiem, prezesem Opel i PSA Manufacturing Poland”. Szkolenie jest zorganizowane w ramach Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości online 2020.
 
Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 na platformie Microsoft Teams. Aby wziąć udział, należy wejść w odpowiedni link.
Można do niego dołączyć również poprzez zeskanowanie kodu QR zamieszczonego na plakacie.

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 08:44, autor: Dominika Gnacek
16 grudnia 2020
V konferencja tematyczna POB5

17 grudnia odbędzie się V konferencja tematyczna poświęcona społeczno-kulturowym i metodologicznym wyzwaniom Przemysłu 4.0 oraz projektowaniu i konstruowaniu. w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00.

Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane m.in. z budową maszyn i urządzeń, projektowaniem obiektów architektonicznych, wzornictwem przemysłowym. Zaprezentowane zostaną również kwestie dotyczące m.in. problematyki zarządzania przedsiębiorstwem, aspektów społeczno-kulturowych organizacji 4.0 oraz kształcenia kompetencji przyszłości.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w godzinach od 14:00 do 18:00 (Meeting ID: 913 5888 1762
Passcode: 737069).


Bieżące informacje na temat POB5 oraz odbywających się wydarzeniach są stopniowo uzupełniane i publikowane na stronie internetowej.

Konferencje tematyczne, związane z określonym tematem wydzielonym w ramach POB5, będą odbywały się od 2 do 3 razy w roku.


Więcej informacji.

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 08:25, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
II seminarium naukowe POB6

16 grudnia odbędzie się II seminarium naukowe poświęcone POB6: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. Zostaną podczas niego poruszone zagadnienia związane z podobszarem POB6.9: Magazynowanie energii i energetyka wodorowa. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00.
 
Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane m.in. z wykorzystaniem wodoru oraz zagrożeniami związanymi z jego transportem, technologiami OZE i systemami magazynowania energii.
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem seminarium.
 
Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w godzinach od 15:00 do 18:30. (Meeting ID: 963 3806 5209, Passcode: 308676).
 
Informacje na temat POB6 oraz odbywających się w jego ramach wydarzeń są uzupełniane i publikowane na stronie internetowej.

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 08:23, autor: Aleksandra Weber
16 grudnia 2020
Prezentacja specjalności na studiach magisterskich na Wydziale Inżynierii Biomedycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Inżynierii Biomedycznej na prezentację oferowanych specjalności.

Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym 16 grudnia 2020 r. o godzinie 11:15.
Meeting ID: 921 9634 8242
Passcode: 079308
 
Oprócz zapoznania się z ofertą dydaktyczną uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wątpliwości.
 
Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 16 grudnia 2020 07:16, autor: Dominika Gnacek
14 grudnia 2020
Studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie online, które odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00. Będzie poświęcone studiom II stopnia.
 
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań, poznania opinii studentów oraz wysłuchania spostrzeżeń doświadczonych absolwentów.
 
Z ofertą specjalności można zapoznać się na stronie Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Pytania dotyczące studiów można przesyłać drogą mailową: specjalności_WMT@polsl.pl
 
Spotkanie będzie dostępne za pośrednictwem platformy Zoom:
Meeting ID: 992 7851 9118
Passcode: 500369
 
 
Pierwsza publikacja: 14 grudnia 2020 09:19 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2020 15:18, autor: Dominika Gnacek
14 grudnia 2020
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej już dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2020 15:16, autor: Dominika Gnacek
14 grudnia 2020
Wykład prof. Sarah Baatout w ramach seminarium naukowego POB1

W środę 16 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00 odbędzie się drugie seminarium naukowe w ramach POB1: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna. Wykład pt. „Why space radiation matters? Dealing with space radiation to get to the Moon and Mars” wygłosi prof. Sarah Baatout.

Profesor Sarah Baatout jest Kierownikiem Laboratorium Radiobiologii w Belgian Nuclear Research Centre w Mol w Belgii.

Główny obszar jej badań dotyczy wpływu promieniowania na zdrowie. Jest ona wybitnym ekspertem z zakresu biologii nowotworów oraz astrobiologii, uznanym w świecie specjalistą z zakresu biomarkerów oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z napromienianiem. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu immunologii, biologii rozwoju, neurobiologii oraz terapii cząsteczkowych.

Więcej informacji związanych z osiągnięciami naukowymi Profesor Baatout można znaleźć na stronach Scholar Google oraz ResearchGate

Wykład „Why space radiation matters? Dealing with space radiation to get to the Moon and Mars” odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom 16 grudnia o godzinie 16:00.
 
Link do spotkania
Meeting ID: 960 8447 9391
Passcode: 237822

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2020 15:15, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2020 15:20, wykonana przez: Dominika Gnacek
14 grudnia 2020
Politechnika Śląska na podium w EngiRank „by subject”

Politechnika Śląska uzyskała wysokie notowania w dwóch obszarach najnowszego Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs) – EngiRank „by subject”, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W zestawieniach porównujących w skali międzynarodowej specjalności Civil Engineering oraz Mechanical Engineering zajęliśmy odpowiednio: pierwsze i drugie miejsce.
 
Politechnika Śląska została sklasyfikowana na podium dwóch obszarów.

W konkurencji dotyczącej Civil Engineering Uczelnia wygrała z 46 analogicznymi kierunkami dostępnymi w 18. szkołach wyższych w Polsce, 4. w Chorwacji, 3. na Cyprze, 7. w Czechach, 1. w Estonii, 3. na Węgrzech, 1. na Łotwie, 2. na Litwie, 3. w Rumunii, 3. w Słowacji i 2. w Słowenii. Kierunek studiów Civil Engineering jest prowadzony w języku angielskim na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

W przypadku Mechanical Engineering ocenie poddano łącznie 106 instytucji. Politechnika Śląska zdobyła drugie miejsce, wyprzedzona jedynie przez Uniwersytet Panoński na Węgrzech.

W rankingu „by subject” zostały uwzględnione dwa kryteria – efektywność naukowa (w tym publikacje, cytowania,  m.in. w  bazie SCOPUS) oraz jakość kształcenia (akredytacje, w tym ABET, ENAEE, The Royal Institute of British RIBA, EUA-IEP). Wszystkie klasyfikacje „by subject” zostały przygotowane w oparciu o 7 głównych dyscyplin wchodzących w skład obszaru „Engineering & Technology”.

Ponadto Politechnika Śląska znalazła się w pierwszej dziesiątce polskich i pierwszej piętnastce europejskich uczelni w zakresie edukacji inżynierskiej. Ranking został opracowany na podstawie 15 wskaźników zebranych w ramach 5 kryteriów: efektywność naukowa (20%), innowacyjność (35%), jakość kształcenia (20%), prestiż (5%), umiędzynarodowienie (20%). Organizatorzy porównali 81 szkół wyższych z 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później.

Inicjatorem Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Wyniki są dostępne na stronie przedsięwzięcia.

Wiadomość utworzona: 14 grudnia 2020 15:12, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 14 grudnia 2020 15:12, wykonana przez: Dominika Gnacek
11 grudnia 2020
Premiera online filmu „Służba całym życiem… rzecz o Eugeniuszu Wróblu”

Rektor Politechniki Śląskiej oraz Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego zapraszają na uroczystą premierę filmu poświęconego życiu oraz pracy zawodowej Eugeniusza Wróbla. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia o godzinie 16:30 na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.

Projekcja filmu dokumentalnego „Służba całym życiem… Rzecz o Eugeniuszu Wróblu” jest świetną okazją do poznania życia zawodowego oraz prywatnego Eugeniusza Wróbla. Było one związane między innymi z działaniami na rzecz transportu, w tym transportu lotniczego. Wśród zasług Eugeniusza Wróbla jest m.in. praca na rzecz utworzenia Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice (przekształconego z lotniska wojskowego). Patronat nad filmem objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pokaz będzie połączony z dyskusją online z udziałem władz Politechniki Śląskiej, przedstawicieli branży lotniczej, reżysera oraz córki bohatera filmu.

Eugeniusz Wróbel (1951 – 2010) był naukowcem i nauczycielem akademickim Politechniki Śląskiej. Zajmował się zagadnieniami z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających ruchem lotniczym. W latach 1990 – 1995 był wicewojewodą katowickim. W późniejszych latach pełnił funkcje doradcy ministra transportu i gospodarki morskiej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa w 2005 i 2006 roku oraz w Ministerstwie Transportu w 2007 roku.

Premiera filmu o Eugeniuszu Wróblu „Służba całym życiem… rzecz o Eugeniuszu Wróblu”
Data: 11 grudnia 2020 (piątek)
16:30 – 18:00 – pokaz filmu (60’), dyskusja w studio po filmie (30’)

Miejsce: Politechnika Śląska online
Forma: transmisja online - Wirtualne Studio za pośrednictwem Zoom, prowadzenie Iwona Flanczewska-Rogalska, Politechnika Śląska

Uczestnicy Wirtualnego Studia:

1. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
1. Jerzy Polaczek – Przewodniczący Komitetu Honorowego
2. Janusz Janiszewski –  Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
3. Artur Tomasik – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Przewodniczący Rady Politechniki Śląskiej
4. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002
5. dr Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski w latach 2007-2014, Wiceprzewodniczący Rady Politechniki Śląskiej
6. Adam Turula - reżyser filmu
7. Maria Wilgus – córka, producent i scenarzystka filmu

Link do transmisji premiery filmu i studia online „na żywo” na kanale PŚ.

Link do zwiastuna filmu na kanale PŚ:
Zwiastun filmu "Służba całym życiem... rzecz o Eugeniuszu Wróblu".

Pierwsza publikacja: 2020-12-10 13:54 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2020 14:43, autor: Aleksandra Weber
11 grudnia 2020
Rozwijaj swoje kompetencje z POWER’EM!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sprawdzenia darmowej oferty projektów POWER realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Darmowa oferta szkoleniowa jest skierowana do wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Śląskiej zajmującymi stanowiska kierownicze oraz administracyjne oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy jednocześnie zajmują stanowiska kierownicze lub administracyjne.

Oferta szkoleniowa do pobrania.

Projekt pt: Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym, p4s.polsl.pl

Rekrutacja:

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji będzie miał charakter ciągły i otwarty. Od Pani/Pana zależy, wybór zarówno terminu, jak i obszaru, z którego chce Pani/Pan  podnieść swoje kompetencje –  Pracownik ma zatem możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku.
 • Przewiduje się, że w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok. 120 pracowników Politechniki Śląskiej.
 • Główny wymóg jaki musi Pani/Pan spełnić, to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jednocześnie zajmuje Pani/Pan stanowisko kierownicze lub administracyjne, również może Pani/Pan przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: http://p4s.polsl.pl/?page_id=677

Obszary

Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów.

Można skorzystać z doskonalenia na zewnętrznych i wewnętrznych kursach/szkoleniach z czterech obszarów, dla których zdefiniowano następujące przykładowe zagadnienia:

Obszar 1. Zarządzanie zespołem (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• odporność na stres – rozwiązywanie konfliktów,
• informatyczne narzędzia wspomagające pracę zespołu, np.:
• bazy danych i systemy informacji,
• zaawansowana obsługa podstawowych programów biurowych,
• projektowanie treści w programach graficznych – grafika wektorowa i rastrowa.

Obszar 2. Zarządzanie finansami (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• ekonomiczna analiza danych w programie zawierającym arkusz kalkulacyjny,
• zarządzanie finansami publicznymi,
• finansowanie działalności popularyzującą naukę – promocja i marketing (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych),
• prowadzenie księgowości i rachunkowości na uczelni wyższej wg obowiązujących przepisów prawnych,
• controlling finansowy,
• zarządzanie ryzykiem.

Obszar 3. Absorpcja środków finansowych (kursy/szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne):
• obsługa projektów na uczelni – szkolenie wew. adresowane do pracowników adm. jednostek ze szczególnym uwzględnieniem osób oddelegowanych do delegatur Centrum Zarządzania Projektami, realizowane przez pracowników administracji centralnej,
• obsługa programu dedykowanego do planowania projektów,
• przepisy prawne regulujące planowanie i realizację projektów,
• zamówienia publiczne,
• partnerstwo publiczno-prawne w projektach,
• przeprowadzenie audytu projektu.

Obszar 4. Zarządzanie informacją (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• popularyzacja nauki,
• budowa strony internetowej i zarządzanie jej treścią jako podstawowe narzędzie przepływu informacji,
• komunikacja z wykorzystaniem mediów i technik wirtualizacji,
• zarządzanie i ochrona informacji niejawnych,
język angielski w zarządzaniu informacją – tłumaczenie umów, tłumaczenie treści informacyjnej na stronach internetowych uczelni, komunikacja z zagranicznymi studentami.

Projekt pt: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje, cik40.polsl.pl

Rekrutacja

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji trwa od października 2020r. do lutego 2021r., zajęcia rozpoczynają się od marca 2021r.
 • Główny wymóg jaki należy spełnić to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy równocześnie zajmują z stanowisko kierownicze lub administracyjne, również mogą przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Cykl szkoleń adresowany jest do co najmniej 45 uczestników/czek (w tym 30 uczestników/czek szkoleń zarządczych i 15 uczestników/czek kursu językowego).
 • Uczestnik/czka deklaruje chęć uczestniczenia w jednej formie wsparcia (szkoleniu zarządczym lub kursie językowym).
 • Regulamin na stronie: cik40.polsl.pl.
 • Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Braszczok (Katarzyna.Braszczok@polsl.pl).

Kurs języka angielskiego:

 • Liczba godzin
  kurs językowy 36 godzin/cykl
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Kursy języka angielskiego w małych 4-6 osobowych grupach na różnych poziomach – zajęcia warsztatowe kształcące praktyczne kompetencje językowe.

Szkolenia zarządcze:

 • Liczba godzin
  szkolenia zarządcze 36 godzin/cykl (4 szkolenia po 9 godzin)
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Tematy szkoleń zarządczych (Cykl III)

 1. Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną z perspektywy współpracy z przedsiębiorcami np. Wycena innowacji -metody, narzędzia, przykłady; Zarządzanie strategiczne własnością intelektualną; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
 2. Nowoczesne narzędzia i metody komercjalizacji wyników badań np. Lean start-up, komercjalizacja wiedzy i wyników badań, Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego;
 3. Zasady i narzędzia wspierające rozliczanie dotacji i grantów badawczych z perspektywy zespołów np. trwałość projektu i zasada efektywności - czyli jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu, Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020, Rozliczanie Projektów Unijnych 2014-2020;
 4. Zarządzanie zmianą (przygotowanie i przeprowadzenie zmian w Uczelni) np. Strategiczne zarządzanie uczelnią;
 5. Zarządzanie zmianą w zespole.
Pierwsza publikacja: 2020-12-02 15:34, autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2020 14:41, autor: Aleksandra Weber
11 grudnia 2020
Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości już w przyszłym tygodniu!

Poznaj skuteczne sposoby rekrutacji, spotkaj się z przedsiębiorcami i zwiększ swoje szanse na zatrudnienie. Zapraszamy na kolejną edycję Giełdy Pracy i Przedsiębiorczości, która będzie odbywała się od 14 do 18 grudnia na platformie wirtualnej.

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości ma na celu umożliwienie nawiązania kontaktu przedsiębiorców i przedstawicieli firm z kandydatami do pracy, a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość zwiększenia współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia na Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy otoczeniem społeczno-gospodarczym a środowiskiem akademickim.

Wydarzenie jest skierowane do studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz innych szkół wyższych. Ponadto mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół średnich, podejmujący decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Wśród wystawców pojawią się:
– przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy oraz innowacji ze środowiska akademickiego,
– instytucje rynku pracy, jak np. urzędy pracy, biura karier, centra technologiczne,
– organizacje studenckie i koła naukowe,
– instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział także w wydarzeniu towarzyszącym – Strefie Doradztwa dla studentów obsługiwanej przez dyżurujących online pracodawców i doradców zawodowych. Osoby zainteresowane otrzymają możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, wyboru optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego, a także poznania możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w związku z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

Koordynatorami wydarzenia są Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości oraz stronie wydarzenia na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2020 14:40, autor: Aleksandra Weber
11 grudnia 2020
Podaruj innym święta!

Do 18 grudnia przedłużono możliwość przekazywania świątecznych prezentów dla osób przebywających w Szpitalu Miejskim w Gliwicach oraz paczek dla zwierząt ze schroniska w Gliwicach-Sośnicy.

Pierwsza ze zbiórek jest zorganizowana dla małych i dużych pacjentów Szpitala Miejskiego w Gliwicach, którzy ze względu na pandemię nie będą mogli wrócić na święta do domów.

Druga – „Politechniczna Paka dla Zwierzaka” – ma na celu zebranie darów dla zwierząt mieszkających w schronisku. Przynosić można m.in. podkłady higieniczne (pościel bez pierza – kołdry, poduszki, poszwy, koce i ręczniki), karmę wysokomięsną suchą i mokrą (najlepiej firm Dolina Noteci, Brit, Animonda), kagańce metalowe w dużych rozmiarach oraz środki higieniczne (płyny do podłóg, rękawiczki lateksowe itp.).

Wszystkie prezenty można składować w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 22B, pok. 221A lub na portierni jednostki.

Obie akcje są organizowane przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biuro Karier Studenckich i Centrum Wolontariatu Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 11 grudnia 2020 14:38, autor: Dominika Gnacek
10 grudnia 2020
Premiera online filmu „Służba całym życiem… rzecz o Eugeniuszu Wróblu”

Rektor Politechniki Śląskiej oraz Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego zapraszają na uroczystą premierę filmu poświęconego życiu oraz pracy zawodowej Eugeniusza Wróbla. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia o godzinie 16:30 na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.

Projekcja filmu dokumentalnego „Służba całym życiem… Rzecz o Eugeniuszu Wróblu” jest świetną okazją do poznania życia zawodowego oraz prywatnego Eugeniusza Wróbla. Było one związane między innymi z działaniami na rzecz transportu, w tym transportu lotniczego. Wśród zasług Eugeniusza Wróbla jest m.in. praca na rzecz utworzenia Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice (przekształconego z lotniska wojskowego). Patronat nad filmem objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pokaz będzie połączony z dyskusją online z udziałem władz Politechniki Śląskiej, przedstawicieli branży lotniczej, reżysera oraz córki bohatera filmu.

Eugeniusz Wróbel (1951 – 2010) był naukowcem i nauczycielem akademickim Politechniki Śląskiej. Zajmował się zagadnieniami z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających ruchem lotniczym. W latach 1990 – 1995 był wicewojewodą katowickim. W późniejszych latach pełnił funkcje doradcy ministra transportu i gospodarki morskiej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa w 2005 i 2006 roku oraz w Ministerstwie Transportu w 2007 roku.

Premiera filmu o Eugeniuszu Wróblu „Służba całym życiem… rzecz o Eugeniuszu Wróblu”
Data: 11 grudnia 2020 (piątek)
16:30 – 18:00 – pokaz filmu (60’), dyskusja w studio po filmie (30’)

Miejsce: Politechnika Śląska online
Forma: transmisja online - Wirtualne Studio za pośrednictwem Zoom, prowadzenie Iwona Flanczewska-Rogalska, Politechnika Śląska

Uczestnicy Wirtualnego Studia:

1. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
1. Jerzy Polaczek – Przewodniczący Komitetu Honorowego
2. Janusz Janiszewski –  Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
3. Artur Tomasik – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Przewodniczący Rady Politechniki Śląskiej
4. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Rektor Politechniki Śląskiej w latach 1996-2002
5. dr Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski w latach 2007-2014, Wiceprzewodniczący Rady Politechniki Śląskiej
6. Adam Turula - reżyser filmu
7. Maria Wilgus – córka, producent i scenarzystka filmu

Link do transmisji premiery filmu i studia online „na żywo” na kanale PŚ.

Link do zwiastuna filmu na kanale PŚ:
Zwiastun filmu "Służba całym życiem... rzecz o Eugeniuszu Wróblu".

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2020 13:54, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2020 14:00, wykonana przez: Aleksandra Weber
10 grudnia 2020
Politechnika Śląska na Europejskim Kongresie MŚP

Trwa „Europejski Kongres MŚP BACK TO BUSINESS. Branża hi-tech polską autostradą do przyszłości”. Spotkanie jest transmitowane online za pośrednictwem specjalnie udostępnionej platformy. To już ostatni punkt programu tegorocznej edycji Kongresu.

Osoby zainteresowane mogą śledzić wystąpienia na stronie organizatora.

Podczas dzisiejszego spotkania Politechnikę Śląską reprezentuje dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Tematem jej wystąpienia są „Praktyczne aspekty współpracy Politechniki Śląskiej z sektorem MŚP”. 

Politechnika Śląska jest współorganizatorem Kongresu. W wydarzeniu wzięli udział m.in Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak.
 
Tegoroczny Europejski Kongres MŚP przeprowadzony w formule zdalnej jest okazją do spotkań z przedsiębiorcami z Polski oraz do nawiązania współpracy z partnerami biznesowymi z całego świata.
 
Wydarzenie zostało dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2020 13:22, autor: Dominika Gnacek
10 grudnia 2020
Rozwijaj swoje kompetencje z POWER’EM!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sprawdzenia darmowej oferty projektów POWER realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Darmowa oferta szkoleniowa jest skierowana do wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Śląskiej zajmującymi stanowiska kierownicze oraz administracyjne oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy jednocześnie zajmują stanowiska kierownicze lub administracyjne.

Oferta szkoleniowa do pobrania.

Projekt pt: Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym, p4s.polsl.pl

Rekrutacja:

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji będzie miał charakter ciągły i otwarty. Od Pani/Pana zależy, wybór zarówno terminu, jak i obszaru, z którego chce Pani/Pan  podnieść swoje kompetencje –  Pracownik ma zatem możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku.
 • Przewiduje się, że w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok. 120 pracowników Politechniki Śląskiej.
 • Główny wymóg jaki musi Pani/Pan spełnić, to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jednocześnie zajmuje Pani/Pan stanowisko kierownicze lub administracyjne, również może Pani/Pan przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: http://p4s.polsl.pl/?page_id=677

Obszary

Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów.

Można skorzystać z doskonalenia na zewnętrznych i wewnętrznych kursach/szkoleniach z czterech obszarów, dla których zdefiniowano następujące przykładowe zagadnienia:

Obszar 1. Zarządzanie zespołem (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• odporność na stres – rozwiązywanie konfliktów,
• informatyczne narzędzia wspomagające pracę zespołu, np.:
• bazy danych i systemy informacji,
• zaawansowana obsługa podstawowych programów biurowych,
• projektowanie treści w programach graficznych – grafika wektorowa i rastrowa.

Obszar 2. Zarządzanie finansami (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• ekonomiczna analiza danych w programie zawierającym arkusz kalkulacyjny,
• zarządzanie finansami publicznymi,
• finansowanie działalności popularyzującą naukę – promocja i marketing (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych),
• prowadzenie księgowości i rachunkowości na uczelni wyższej wg obowiązujących przepisów prawnych,
• controlling finansowy,
• zarządzanie ryzykiem.

Obszar 3. Absorpcja środków finansowych (kursy/szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne):
• obsługa projektów na uczelni – szkolenie wew. adresowane do pracowników adm. jednostek ze szczególnym uwzględnieniem osób oddelegowanych do delegatur Centrum Zarządzania Projektami, realizowane przez pracowników administracji centralnej,
• obsługa programu dedykowanego do planowania projektów,
• przepisy prawne regulujące planowanie i realizację projektów,
• zamówienia publiczne,
• partnerstwo publiczno-prawne w projektach,
• przeprowadzenie audytu projektu.

Obszar 4. Zarządzanie informacją (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• popularyzacja nauki,
• budowa strony internetowej i zarządzanie jej treścią jako podstawowe narzędzie przepływu informacji,
• komunikacja z wykorzystaniem mediów i technik wirtualizacji,
• zarządzanie i ochrona informacji niejawnych,
język angielski w zarządzaniu informacją – tłumaczenie umów, tłumaczenie treści informacyjnej na stronach internetowych uczelni, komunikacja z zagranicznymi studentami.

Projekt pt: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje, cik40.polsl.pl

Rekrutacja

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji trwa od października 2020r. do lutego 2021r., zajęcia rozpoczynają się od marca 2021r.
 • Główny wymóg jaki należy spełnić to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy równocześnie zajmują z stanowisko kierownicze lub administracyjne, również mogą przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Cykl szkoleń adresowany jest do co najmniej 45 uczestników/czek (w tym 30 uczestników/czek szkoleń zarządczych i 15 uczestników/czek kursu językowego).
 • Uczestnik/czka deklaruje chęć uczestniczenia w jednej formie wsparcia (szkoleniu zarządczym lub kursie językowym).
 • Regulamin na stronie: cik40.polsl.pl.
 • Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Braszczok (Katarzyna.Braszczok@polsl.pl).

Kurs języka angielskiego:

 • Liczba godzin
  kurs językowy 36 godzin/cykl
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Kursy języka angielskiego w małych 4-6 osobowych grupach na różnych poziomach – zajęcia warsztatowe kształcące praktyczne kompetencje językowe.

Szkolenia zarządcze:

 • Liczba godzin
  szkolenia zarządcze 36 godzin/cykl (4 szkolenia po 9 godzin)
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Tematy szkoleń zarządczych (Cykl III)

 1. Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną z perspektywy współpracy z przedsiębiorcami np. Wycena innowacji -metody, narzędzia, przykłady; Zarządzanie strategiczne własnością intelektualną; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
 2. Nowoczesne narzędzia i metody komercjalizacji wyników badań np. Lean start-up, komercjalizacja wiedzy i wyników badań, Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego;
 3. Zasady i narzędzia wspierające rozliczanie dotacji i grantów badawczych z perspektywy zespołów np. trwałość projektu i zasada efektywności - czyli jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu, Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020, Rozliczanie Projektów Unijnych 2014-2020;
 4. Zarządzanie zmianą (przygotowanie i przeprowadzenie zmian w Uczelni) np. Strategiczne zarządzanie uczelnią;
 5. Zarządzanie zmianą w zespole.
Pierwsza publikacja: 2020-12-02 15:34, autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2020 13:21, autor: Dominika Gnacek
10 grudnia 2020
Uwaga! Specjalna oferta dla kadry administracyjnej i kierowniczej w projekcie POWER P4S!

Są jeszcze wolne miejsca na darmowe szkolenie w zakresie wystąpień publicznych oraz medialnych. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w formie online 15 i 17 grudnia 2020 roku.

Żyjemy w czasach, w których autoprezentacja jest niezwykle ważnym czynnikiem pracy zawodowej i nierzadko kontaktów towarzyskich. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powiedzenie bardzo aktualne w dzisiejszym świecie, tak więc warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co i jak mówimy, ale również co przekazujemy drogą pozawerbalną.

Profesjonaliści różnych branż bardzo często występują w mediach. Niektórych to przeraża, inni czują się jak ryba w wodzie. Jednak w obu przypadkach właściwe przygotowanie jest konieczne. Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione sposoby prezentowania się podczas wystąpień publicznych oraz medialnych, a także radzenia sobie z tremą.

Zakres szkolenia obejmuje tematy:
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.).
• Współpraca z mediami i wystąpienia medialne (2 godz.).

Forma szkolenia: online.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.
Termin szkolenia: 15 i 17 grudnia w godzinach od 13.45 do 16.00.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

 •  Wyślij maila z wiadomością o chęci udziału do 11 grudnia na adres Karolina.Kowalska@polsl.pl
 • Otrzymasz w odpowiedzi dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić i przekazać zgodnie z instrukcją.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Organizatorami spotkania są zespół projektu P4S i Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Zapraszamy!

Pierwsza publikacja: 7 grudnia 2020 12:15 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2020 13:20, autor: Dominika Gnacek
10 grudnia 2020
IV konferencja tematyczna POB5

10 grudnia odbędzie się IV konferencja tematyczna poświęcona problematyce zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz szybkiemu prototypowaniu w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00.

Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane m.in. z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, zastosowaniem systemów wizyjnych, inżynierii odwrotnej, drukowi 3D oraz szybkiemu prototypowaniu. 

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w godzinach od 14:00 do 18:10. (Meeting ID: 935 5029 1348 Passcode: 669003).

Bieżące informacje na temat POB5 oraz odbywających się wydarzeniach są stopniowo uzupełniane i publikowane na stronie internetowej.

Konferencje tematyczne, związane z określonym tematem wydzielonym w ramach POB5, będą odbywały się od 2 do 3 razy w roku.


Więcej informacji.

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2020 12:59, autor: Aleksandra Weber
10 grudnia 2020
Nominacja do Kryształowej Brukselki dla Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska otrzymała nominację do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii nauka: uczelnie. Kryterium przyznania tegorocznych wyróżnień są wybitne osiągnięcia w kończącym się właśnie Programie Ramowym Horyzont 2020. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 18 grudnia.
 
Gala Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 odbędzie się w formule online 18 grudnia br. w godzinach od 12.00 do 14.00. Transmisja zostanie udostępniona w mediach społecznościowych organizatora.(więcej informacji)

W tegorocznej, dziewiątej edycji wyodrębniono 5 kategorii:
1) nauka: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
2) biznes: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa,
3) administracja samorządowa,
4) podmioty non-profit,
5) nagroda indywidualna.

Pracami Kapituły wybierającej laureatów kieruje prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. W tym roku Kryształowe Brukselki podsumują okres działań podejmowanych w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Uzasadnieniem dla przyznawanej od 2001 roku nagrody są sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej. To sposób na wyróżnienie naukowców, przedsiębiorców i instytucji za aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Wiadomość utworzona: 10 grudnia 2020 08:47, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2020 08:54, wykonana przez: Dominika Gnacek
9 grudnia 2020
Spotkanie z nanotechnologią

Wybierz studia II stopnia na Politechnice Śląskiej i zdobywaj wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii. 15 grudnia o godzinie 16:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie online poświęcone perspektywicznemu i interdyscyplinarnemu kierunkowi: nanotechnologia.

Nanotechnologia to interdyscyplinarny kierunek, umożliwiający rozwój w obszarze nowoczesnych technologii. Jest prowadzony przez Wydziały Politechniki Śląskiej: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Chemiczny, Elektryczny, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Mechaniczny Technologiczny oraz Instytut Fizyki.
 
Spotkanie dotyczące kierunku odbędzie się 15 grudnia o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 995 2986 8880, Passcode: 006686).
 
Kształcący się na kierunku nanotechnologia studenci będą mogli pozyskać wiedzę w zakresie wytwarzania, zastosowania i badania nanomateriałów do zastosowań w najnowszych technologiach. Ponadto każdy z uczących zostanie objęty opieką indywidualnego mentora podczas całych studiów. Prace oraz badanie będą mogły być realizowane w oparciu o interdyscyplinarne projekty grupowe.
 
Planowane są staże w wiodących ośrodkach naukowych za granicą, a także wykłady prowadzone przez zapraszanych profesorów. Wykładowcy z zagranicy poprowadzą z kolei dwa moduły wybieralne w języku angielskim.
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z metodami chemicznego i fizycznego wytwarzania oraz badania właściwości nanomateriałów, w tym m.in. grafenu i nanorurek, struktur kwantowych, metod modyfikacji nanostrukturami materiałów do zastosowań w m.in. elektronice, optyce i astronautyce.
 
Absolwenci nanotechnologii będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie. Będą mogli wykorzystać wiedzę w różnorodnych obszarach, takich jak elektronika, optoelektronika, optyka, fotonika, medycyna i farmacja, ochrona środowiska, przemysł samochodowy, lotniczy i kosmiczny, maszynowy, włókienniczy i odzieżowy, kosmetyczny, rolniczy i spożywczy.
 
 

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2020 12:41, autor: Aleksandra Weber
9 grudnia 2020
Debata poświęcona pomocy Białorusinom

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk weźmie udział w debacie dotyczącej pomocy Polski dla Białorusi. Spotkanie odbędzie się w formie online 15 grudnia o godz. 11.00.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) realizują akcję wspierającą Białorusinów „Solidarni z Białorusią”. Akcja objęła działania skierowane do studentów, naukowców oraz nauczycieli. Do programu włączyła się wraz z innymi jednostkami Politechnika Śląska, przygotowując stypendia na rok akademicki 2020/2021 dla obywateli Białorusi, którzy podjęli studia stacjonarne na Uczelni.

W debacie organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną wezmą udział:

 • JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • Włodzimierz Bernacki, Wiceminister, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
 • Artur Michalski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi,
 • dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zagadnienia poruszone w debacie będą dotyczyły wcześniejszych programów dla Białorusinów, narzędzi polskiego wsparcia dla studentów i naukowców, porównania z programami oferowanymi przez inne kraje, działań podejmowanych przez PAN oraz pomysłów na zagospodarowanie absolwentów programu stypendialnego.

Debatę będzie można obejrzeć na Facebooku lub stronie internetowej Gazety Prawnej 15 grudnia o godz. 11:00.

Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2020 12:03, autor: Aleksandra Weber
9 grudnia 2020
Jubileuszowa wystawa Politechniki Śląskiej w Zabrzu

W centrum Zabrza pojawiła się wystawa plenerowa poświęcona historii Politechniki Śląskiej. Ekspozycja przedstawia w pigułce kluczowe informacje o funkcjonowaniu Uczelni, w tym o jej działalności realizowanej we współpracy z władzami Miasta.

Wystawa znajduje się na placu Wolności. Przechodnie mogą zapoznać się m.in. z projektami studenckich kół naukowych i przedsięwzięciami realizowanymi przez wspólnotę akademicką na rzecz walki z epidemią SARS-CoV-2. Poznają Uczelnię także przez pryzmat danych liczbowych.

To już kolejna miejska galeria, która została zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 75-lecia Politechniki Śląskiej. Ekspozycja była prezentowana dotychczas także na gliwickim i katowickim rynku. Ponadto murale z fotografiami prezentującymi Uczelnię w dwóch ujęciach czasowych powstały w listopadzie na kampusie Politechniki Śląskiej, tuż przy Placu Krakowskim w Gliwicach. Warto wspomnieć także o wystawach „Początki Politechniki Śląskiej” oraz „Wierni nauce, wierni ideałom” na terenie Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.

Politechniczna historia jest prezentowana za pośrednictwem Internetu, na specjalnie uruchomionej stronie 75lat.polsl.pl. Wydawniczym zestawieniem przedsięwzięć podejmowanych przez członków wspólnoty jest także album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition”. Publikację można zakupić w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
 
fot. fragment wystawy

Wiadomość utworzona: 9 grudnia 2020 11:10, autor: Dominika Gnacek
8 grudnia 2020
Wręczenie aktu wyboru Przewodniczącemu Rady Uczelni

7 grudnia odbyło się spotkanie, podczas którego JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk wręczył akt wyboru Przewodniczącemu Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

 

Senat Politechniki Śląskiej jednogłośnie wybrał mgr. inż. Artura Tomasika, Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.

 

W skład Rady Uczelni zostali powołani – ze wspólnoty Uczelni: dr Zygmunt Łukaszczyk, dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ, oraz prof. dr hab. inż. Marian L. Turek; spoza wspólnoty Uczelni: dr Janusz Michałek oraz mgr Tomasz Zjawiony, MBA.

 

Zadania Rady Uczelni obejmują między innymi opiniowanie projektu strategii Uczelni i statutu, monitorowanie gospodarki finansowej Politechniki, wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat, monitorowanie zarządzania Uczelnią.

 

Członkiem Rady Uczelni został także pan Dawid Mordarski – nowo wybrany Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Wybór do Rady Uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego wynika z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). Pan Dawid Mordarski będzie wchodził w skład Rady przez cały okres pełnienia tej funkcji.

 

Podczas spotkania JM Rektor wręczył również podziękowanie mgr inż. Edycie Piecuch, pełniącej funkcję Przewodniczącej Samorządu Studenckiego w ubiegłej kadencji.

Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2020 14:33, autor: Aleksandra Weber
8 grudnia 2020
Uczeń ALO w Gliwicach stypendystą MEN

Jakub Kądziołka, uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, otrzymał stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Laureat może pochwalić się tytułem finalisty w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jakub Kądziołka uczy się w trzeciej klasie o profilu politechnicznym. Jest laureatem podwójnego „złotego indeksu” Politechniki Śląskiej w dziedzinie: matematyka i informatyka, a także finalistą olimpiady informatycznej. Na 26. Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej, w której reprezentował Polskę, wywalczył indywidualnie brązowy medal. Jest również laureatem licznych konkursów z dziedziny matematyki i fizyki.
 
Specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie, regularnie bierze udział w międzynarodowych konkursach. Wraz ze swoim zespołem zajął 6 miejsce w European Cyber Security Challenge. Do jego zainteresowań należy także komputerowe sprawdzanie dowodów matematycznych, teoria typów oraz algebra abstrakcyjna. W wolnych chwilach gra amatorsko w szachy i na pianinie. Potrafi z zamkniętymi oczami ułożyć kostkę Rubika.
 
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest przyznawane uczniom, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie krajowych i międzynarodowych olimpiad lub współzawodnictwa sportowego, są laureatami konkursu na pracę naukową, mają najwyższe wyniki w nauce lub dzięki swoim uzdolnieniom uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej.

Stypendium należy do katalogu nagród przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku w samym województwie śląskim otrzymało ją 57 osób.

Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2020 14:19, autor: Dominika Gnacek
9 grudnia 2020
IV konferencja tematyczna POB5

10 grudnia odbędzie się IV konferencja tematyczna poświęcona problematyce zastosowania wirtualnej rzeczywistości i szybkiemu prototypowaniu w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00.

Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane m.in. z wirtualną i poszerzoną rzeczywistością, zastosowaniem systemów wizyjnych, inżynierii odwrotnej, drukiem 3D oraz szybkim prototypowaniem. 

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w godzinach od 14:00 do 18:10. (Meeting ID: 915 2765 5822, Passcode: 135107)

Więcej informacji.

Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2020 13:19, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 9 grudnia 2020 07:06, wykonana przez: Aleksandra Weber
8 grudnia 2020
Perspektywy Women in Tech Summit – konferencja dla studentek i doktorantek z zakresu IT

Od 8 do 9 grudnia 2020 roku odbywa się międzynarodowe wydarzenie pt.: „Perspektywy Women in Tech Summit”. Spotkanie jest dedykowane studentkom, doktorantkom i badaczkom z branży IT i nowych technologii. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

„Perspektywy Women in tech Summit” to wydarzenie dla kobiet – wynalazczyń, innowatorek, studentek informatyki, założycielek startupów, a także kadry kierowniczej w branży zaawansowanych technologii, liderów społeczności akademickiej i profesjonalnej oraz decydentów.

Summit to platforma, dzięki której kobiety mogą nawiązywać kontakty, wymienić się wiedzą oraz znaleźć inspirację i mentoring. 150 prelegentów z całego świata podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów technologicznych, najbardziej ekscytujących i obiecujących dziedzin badań. Wśród mówców znajdą się Mariya Gabriel – charyzmatyczna komisarz UE ds. innowacji, badań, edukacji i młodzieży, Anna Lee Fisher – legendarna astronautka NASA i pierwsza matka w kosmosie oraz Margot Gerittsen – założycielka Women in Data Science na Uniwersytecie Stanforda.

Perspektywy Women in Tech Summit oferuje bezpłatne bilety dla studentek i doktorantek z polskich uczelni technicznych. Konferencja będzie prowadzona w całości w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie Perspektywy Women in Tech Summit.

 
Pierwsza publikacja: 2020-11-30 12:13 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 8 grudnia 2020 08:16, autor: Aleksandra Weber
7 grudnia 2020
Zmarł prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 grudnia 2020 r. w wieku 90 lat zmarł prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski, Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej, emerytowany pracownik Wydziału Chemicznego.
 
Profesor Marian Taniewski urodził się 5 lutego 1930 roku w Radomiu. W 1948 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Ukończył je w 1954 roku, a następnie podjął pracę w Instytucie Syntezy Chemicznej w Oświęcimiu.
 
Od 1955 roku był pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W 1959 roku uzyskał stopień doktora, natomiast 3 lata później tytuł doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1969 roku, a w 1975 roku profesora zwyczajnego.
 
W 1964 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Olefin Politechniki Śląskiej (później: Zespołu Surowców Podstawowej Syntezy Organicznej, Zakład Technologii Organicznej Petrochemicznej). W latach 1960 – 1961 realizował stypendium na Uniwersytecie w Oksfordzie.
W latach 1964 – 1972 pełnił funkcję zastępcy prorektora Politechniki Śląskiej ds. studiów dla pracujących, natomiast od 1981 do 1984 roku dziekana Wydziału Chemicznego.
Był zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Chemii i Technologii Organicznej (1971 – 1976, 1997 – 2000). Podjął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (1959 – 1961). Pełnił tam także funkcję dyrektora (1985 – 1989).
 
Działalność naukowa prof. Mariana Taniewskiego obejmowała zagadnienia ze specjalności: technologia chemiczna organiczna, termiczne i katalityczne reakcje węglowodorów. Profesor był związany z Komitetem Nauk Chemicznych PAN, Polskim Towarzystwem Chemicznym, The Royal Society of Chemistry, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Akademią Inżynierską w Polsce, Stałym Komitetem Kongresów Technologii Chemicznej.
Prof. zw. dr hab. inż. Marian Taniewski był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał między innymi Krzyż Komandorski OOP (1995 r.), Krzyż Oficerski OOP (1987 r.), Krzyż Kawalerski OOP (1977  r.), Medal KEN (1994 r.), Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego” (1980 r.), tytuł „Zasłużony dla rozwoju Petrochemii” (1978 r.), Medal im. Wojciecha Świętosławskiego „Zasłużonemu dla polskiej chemii” (1993 r.), Medal Ignacego Mościckiego za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej (2001 r.), Medal im. prof. Stanisława Pilata za twórczy wkład w rozwój wiedzy naftowej i kształcenie kadr (2008 r.), a także liczne nagrody m.in. Ministra Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki, Rektora Politechniki Śląskiej. W 2005 roku otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.
 
Do jego najważniejszych publikacji należą: „Kinetyka i mechanizm termicznego rozkładu izomerycznych heksanów oraz wtórnego rozkładu powstających olefin”, „Przemysłowa synteza organiczna: kierunki rozwoju”, „Technologia chemiczna – surowce”.
 
Był także współautorem 3 wdrożeń w skali wielkotechnicznej w przemyśle, przewodniczącym i członkiem wielu Rad Naukowych, Komitetów Naukowych oraz Komitetów Redakcyjnych czasopism naukowych, kierownikiem ogólnokrajowych programów badawczych, promotorem i recenzentem prac dyplomowych.
 
Profesor Marian Taniewski był wybitnym naukowcem, dbającym o wysoką jakość chemicznej myśli technologicznej i jej rozwój.
 
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej
 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 9 grudnia, o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.
 
 
 
Pierwsza publikacja: 7 grudnia 2020 12:27 autor: Aleksandra Weber 

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2020 15:00, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2020 15:01, wykonana przez: Dominika Gnacek
7 grudnia 2020
Uwaga! Specjalna oferta dla kadry administracyjnej i kierowniczej w projekcie POWER P4S!

Zapisz się na profesjonalne darmowe szkolenie w zakresie wystąpień publicznych oraz medialnych. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w formie online 15 i 17 grudnia 2020 roku.

Żyjemy w czasach, w których autoprezentacja jest niezwykle ważnym czynnikiem pracy zawodowej i nierzadko kontaktów towarzyskich. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powiedzenie bardzo aktualne w dzisiejszym świecie, tak więc warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co i jak mówimy, ale również co przekazujemy drogą pozawerbalną.

Profesjonaliści różnych branż bardzo często występują w mediach. Niektórych to przeraża, inni czują się jak ryba w wodzie. Jednak w obu przypadkach właściwe przygotowanie jest konieczne. Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione sposoby prezentowania się podczas wystąpień publicznych oraz medialnych, a także radzenia sobie z tremą.

Zakres szkolenia obejmuje tematy:
• Autoprezentacja i wystąpienia publiczne (4 godz.).
• Współpraca z mediami i wystąpienia medialne (2 godz.).

Forma szkolenia: online.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.
Termin szkolenia: 15 i 17 grudnia w godzinach od 13.45 do 16.00.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

 •  Wyślij maila z wiadomością o chęci udziału na adres Karolina.Kowalska@polsl.pl
 • Otrzymasz w odpowiedzi dokumenty rekrutacyjne, które należy wypełnić i przekazać zgodnie z instrukcją.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Organizatorami spotkania są zespół projektu P4S i Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 7 grudnia 2020 12:15, autor: Aleksandra Weber
4 grudnia 2020
Rozwijaj swoje kompetencje z POWER’EM!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sprawdzenia darmowej oferty projektów POWER realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Darmowa oferta szkoleniowa jest skierowana do wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Śląskiej zajmującymi stanowiska kierownicze oraz administracyjne oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy jednocześnie zajmują stanowiska kierownicze lub administracyjne.

Oferta szkoleniowa do pobrania.

Projekt pt: Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym, p4s.polsl.pl

Rekrutacja:

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji będzie miał charakter ciągły i otwarty. Od Pani/Pana zależy, wybór zarówno terminu, jak i obszaru, z którego chce Pani/Pan  podnieść swoje kompetencje –  Pracownik ma zatem możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku.
 • Przewiduje się, że w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok. 120 pracowników Politechniki Śląskiej.
 • Główny wymóg jaki musi Pani/Pan spełnić, to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jednocześnie zajmuje Pani/Pan stanowisko kierownicze lub administracyjne, również może Pani/Pan przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: http://p4s.polsl.pl/?page_id=677

Obszary

Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów.

Można skorzystać z doskonalenia na zewnętrznych i wewnętrznych kursach/szkoleniach z czterech obszarów, dla których zdefiniowano następujące przykładowe zagadnienia:

Obszar 1. Zarządzanie zespołem (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• odporność na stres – rozwiązywanie konfliktów,
• informatyczne narzędzia wspomagające pracę zespołu, np.:
• bazy danych i systemy informacji,
• zaawansowana obsługa podstawowych programów biurowych,
• projektowanie treści w programach graficznych – grafika wektorowa i rastrowa.

Obszar 2. Zarządzanie finansami (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• ekonomiczna analiza danych w programie zawierającym arkusz kalkulacyjny,
• zarządzanie finansami publicznymi,
• finansowanie działalności popularyzującą naukę – promocja i marketing (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych),
• prowadzenie księgowości i rachunkowości na uczelni wyższej wg obowiązujących przepisów prawnych,
• controlling finansowy,
• zarządzanie ryzykiem.

Obszar 3. Absorpcja środków finansowych (kursy/szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne):
• obsługa projektów na uczelni – szkolenie wew. adresowane do pracowników adm. jednostek ze szczególnym uwzględnieniem osób oddelegowanych do delegatur Centrum Zarządzania Projektami, realizowane przez pracowników administracji centralnej,
• obsługa programu dedykowanego do planowania projektów,
• przepisy prawne regulujące planowanie i realizację projektów,
• zamówienia publiczne,
• partnerstwo publiczno-prawne w projektach,
• przeprowadzenie audytu projektu.

Obszar 4. Zarządzanie informacją (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• popularyzacja nauki,
• budowa strony internetowej i zarządzanie jej treścią jako podstawowe narzędzie przepływu informacji,
• komunikacja z wykorzystaniem mediów i technik wirtualizacji,
• zarządzanie i ochrona informacji niejawnych,
język angielski w zarządzaniu informacją – tłumaczenie umów, tłumaczenie treści informacyjnej na stronach internetowych uczelni, komunikacja z zagranicznymi studentami.

Projekt pt: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje, cik40.polsl.pl

Rekrutacja

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji trwa od października 2020r. do lutego 2021r., zajęcia rozpoczynają się od marca 2021r.
 • Główny wymóg jaki należy spełnić to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy równocześnie zajmują z stanowisko kierownicze lub administracyjne, również mogą przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Cykl szkoleń adresowany jest do co najmniej 45 uczestników/czek (w tym 30 uczestników/czek szkoleń zarządczych i 15 uczestników/czek kursu językowego).
 • Uczestnik/czka deklaruje chęć uczestniczenia w jednej formie wsparcia (szkoleniu zarządczym lub kursie językowym).
 • Regulamin na stronie: cik40.polsl.pl.
 • Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Braszczok (Katarzyna.Braszczok@polsl.pl).

Kurs języka angielskiego:

 • Liczba godzin
  kurs językowy 36 godzin/cykl
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Kursy języka angielskiego w małych 4-6 osobowych grupach na różnych poziomach – zajęcia warsztatowe kształcące praktyczne kompetencje językowe.

Szkolenia zarządcze:

 • Liczba godzin
  szkolenia zarządcze 36 godzin/cykl (4 szkolenia po 9 godzin)
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Tematy szkoleń zarządczych (Cykl III)

 1. Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną z perspektywy współpracy z przedsiębiorcami np. Wycena innowacji -metody, narzędzia, przykłady; Zarządzanie strategiczne własnością intelektualną; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
 2. Nowoczesne narzędzia i metody komercjalizacji wyników badań np. Lean start-up, komercjalizacja wiedzy i wyników badań, Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego;
 3. Zasady i narzędzia wspierające rozliczanie dotacji i grantów badawczych z perspektywy zespołów np. trwałość projektu i zasada efektywności - czyli jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu, Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020, Rozliczanie Projektów Unijnych 2014-2020;
 4. Zarządzanie zmianą (przygotowanie i przeprowadzenie zmian w Uczelni) np. Strategiczne zarządzanie uczelnią;
 5. Zarządzanie zmianą w zespole.
Pierwsza publikacja: 2020-12-02 15:34, autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2020 14:19, autor: Aleksandra Weber
11 grudnia 2020
Podaruj prezent pacjentom Szpitala Miejskiego w Gliwicach!

Zapraszamy do udziału w zbiórce prezentów z okazji świąt Bożego Narodzenia. Upominki zostaną przekazane osobom przebywającym w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. W akcji można wziąć udział do 18 grudnia.

Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biuro Karier Studenckich, Centrum Wolontariatu organizują zbiórkę prezentów dla małych i dużych pacjentów Szpitala Miejskiego w Gliwicach, którzy ze względu na pandemię nie będą mogli wrócić na święta do domów.

Jeśli chcesz podarować świąteczny upominek, możesz do 18 grudnia zostawić go w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 22B, pok. 221A lub na portierni jednostki. 

Prezenty wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia i uśmiechu zostaną przekazane pacjentom Szpitala Miejskiego przed świętami.

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2020 14:18, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2020 11:51, wykonana przez: Dominika Gnacek
11 grudnia 2020
Wspomóżmy wspólnie schronisko dla zwierząt

Jeśli zwierzaki są bliskie Twojemu sercu, weź udział w zbiórce darów dla schroniska Gliwice-Sośnica. Akcja "Politechniczna Paka dla Zwierzaka" potrwa od 1 do 18 grudnia.

Zima to ciężki czas dla bezdomnych zwierząt. Schroniska pękają wtedy w szwach, a środki na ich działanie są ograniczone. Przyłącz się do trwającej od 1 do 18 grudnia akcji, organizowanej przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biuro Karier Studenckich i Centrum Wolontariatu Politechniki Śląskiej.

Potrzebne dary – w postaci podkładów higienicznych (pościel bez pierza – kołdry, poduszki, poszwy, koce i ręczniki), karmy wysokomięsnej suchej i mokrej (najlepiej firm Dolina Noteci, Brit, Animonda), kagańców metalowych w dużych rozmiarach oraz środków higienicznych (płyny do podłóg, rękawiczki lateksowe itp.) – można składać w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na ul. Konarskiego 22B, pok. 221A (materiały można zostawić również na portierni).

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2020 14:14, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 11 grudnia 2020 11:50, wykonana przez: Dominika Gnacek
4 grudnia 2020
Projekt naukowców Politechniki Śląskiej w TECHMATSTRATEG III

Naukowcy Politechniki Śląskiej rozpoczną realizację prac naukowych w ramach TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 z dofinansowaniem NCBR. Projekt został utworzony przy wsparciu Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Celem projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych” jest opracowanie powłok antyzużyciowych na podłożu o zwiększonej odporności na pękanie. Będą one dostosowane do specyfiki pracy uzębień przekładni zębatych o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych, charakteryzujących się obecnością zanieczyszczeń stałych w oleju smarnym. Reprezentatywnym rezultatem projektu będzie prototyp przekładni zębatej o podwyższonej odporności na zużycie i zmniejszonych oporach dzięki powłoce antyzużyciowej. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa na skalę świata metoda wytwarzania uzębień kół zębatych łącząca nowoczesne sposoby utwardzania powierzchni i wytwarzania powłok węglowych o unikalnych cechach antyzużyciowych.

Pomysłodawcą projektu i głównym autorem wniosku, a także koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Andrzej N. Wieczorek, prof. PŚ, z Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Projekt został przygotowany przy pomocy Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Jednostka wspiera naukowców w zakresie transferu osiągnięć naukowych i technologicznych z poziomy własności intelektualnej na poziom wdrożeniowy w przemyśle, gospodarce i biznesie.

Projekt będzie realizowany w Politechnice Śląskiej w interdyscyplinarnym zespole pracowników trzech Wydziałów: Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Mechanicznego Technologicznego oraz Transportu i Inżynierii Lotniczej. Zadania będą dotyczyły opracowania powłok antyzużyciowych na bazie metod PA CVD, weryfikacji właściwości tribokorozyjnych oraz analizie właściwości wibroakustycznej prototypowych przekładni. Badania wpisują się w Priorytetowy Obszar Badawczy: materiały przyszłości.

Zadania w ramach projektu będą realizowane w partnerstwie z Politechniką Warszawską (lider), Siecią Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz przedsiębiorstwem Patentus SA z Pszczyny. Zakładany budżet projektu wynosi 17 259 082,49 zł, kwota dofinansowania dla wszystkich konsorcjantów – 15 368 279,90 zł, natomiast wartość dofinansowania Politechniki Śląskiej to 3 804 054,11 zł.

Konkurs TECHMATSTRATEG, w ramach którego będą realizowane prace badawcze nad nową metodą wytwarzania kół zębatych, jest prestiżowym programem strategicznym NCBiR wspierającym nowoczesne technologie materiałowe. Oprócz wymienionego projektu, pracownicy Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa w czerwcu 2020 roku pozyskali w ramach konkursu 4.1.4 POIR dofinansowanie do projektu POIR.04.01.04-00-0116/19 „Opracowanie innowacyjnego wału podatnego do zespołów napędowych maszyn roboczych”, który będzie realizowany od roku 2021 razem z przedsiębiorstwem FENA ze Świętochłowic. Naukowcy realizują także projekt „Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej” w ramach konkursu 4.1.4 – POIR.04.01.04-00-0081/17. Praca nad nim trwa od 2018, a zakończy się w 2021 roku.

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2020 08:59, autor: Aleksandra Weber
3 grudnia 2020
Święta w idei Zero Waste

Centrum Wolontariatu przy Politechnice Śląskiej zaprasza na wydarzenie skierowane do studentów. Święta w idei Zero Waste z PwC Service Delivery Center to cykl warsztatów online, podczas których studenci dowiedzą się, jak tegoroczne święta przeżyć zgodnie z ideą zero waste.

Wydarzenie jest kontynuacją prowadzonej przez firmę PwC Service Delivery Center od 3 lat akcji świątecznej na śląskich i opolskich uczelniach, podczas której studenci realizują ciekawe aktywności w tematyce świątecznej, a jednocześnie pomagają potrzebującym. Warsztaty odbędą się 10, 15 oraz 17 grudnia w formule online ze względu na bezpieczeństwo uczestników.

W tym roku wsparcie otrzymają podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” oraz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Im więcej studentów weźmie udział w wydarzeniu, tym większą pomoc firma przekaże potrzebującym.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem linku https://bit.ly/ŚwiętaWIdeiZeroWaste do 8 grudnia 2020 roku.
Szczegóły wraz z agendą cyklu są dostępne na wydarzeniu na Facebooku – Święta w idei Zero Waste z PwC Service Delivery Center.

Ponadto PwC serdecznie zaprasza studentów do nagrywania krótkich filmików z życzeniami dla Seniorów, które niewątpliwie sprawią im radość w tym wyjątkowym czasie. Wideo należy wysyłać na adres: pl_sdc_csr@pwc.com do 11 grudnia. Wszystkie nadesłane nagrania zostaną nagrodzone upominkiem świątecznym.

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2020 14:07, autor: Aleksandra Weber
3 grudnia 2020
Lekcje fizyki z ekspertami

Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej oferuje zdalne lekcje oraz pokazy dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy nauczycieli do kontaktu w celu umówienia zajęć.

Pracownicy Politechniki Śląskiej przygotowali 5 tematów wykładów popularnonaukowych oraz krótkie filmy z pokazami zjawisk fizycznych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z eksperymentami z zakresu: mechaniki, elektrostatyki, drgań i fal, termodynamiki, magnetyzmu oraz optyki.

Tematy wykładów:
• „Fale tsunami” – dr hab. inż. Wiesław Jakubik,
• „Grafit czy diament – wszystko zależy od symetrii” – prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta,
• „Wektory w fizyce” – prof. dr hab. Stanisław Kochowski,
• „Mit o kierunku wirowania wody w misce po obu stronach równika. Siła Coriolisa, czyli od geografii do fizyki i z powrotem” – dr hab. inż. Adam Michczyński,
• „Optyka Fizyka (czyli jak fizyk postrzega świat)” – dr Barbara Solecka.

Oferta jest skierowana do nauczycieli fizyki, którzy chcieliby urozmaicić lekcje zdalne o wykłady i eksperymenty prowadzone przez naukowców Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

W celu zorganizowania zajęć zapraszamy do kontaktu z koordynatorami przedsięwzięcia:
paulina.powroznik@polsl.pl
justyna.juszczyk@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2020 14:05, autor: Aleksandra Weber
3 grudnia 2020
„Environmental Protection and Energy Conference” – spotkanie online

11 grudnia 2020 odbędzie się 8. edycja konferencji  pt.: „Environmental Protection and Energy Conference”. Organizatorem jest Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Podczas spotkania naukowcy, młodzi badacze oraz studenci z całego świata zaprezentują prace z zakresu ochrony środowiska i energetyki. #EPAE2020 będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania własnych opinii i pomysłów.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu (zgłoszeniem artykułu) zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres:
https://konferencjaosie201.wixsite.com/.../application-form

Aplikacje będą przyjmowane do 4 grudnia.
Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia 2020 o godzinie 8:00.

Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 3 grudnia 2020 13:55, autor: Aleksandra Weber
3 grudnia 2020
Zaproszenie na III konferencję tematyczną w ramach POB5

3 grudnia o 14.00 rozpocznie się kolejna konferencja organizowana w ramach POB5 – Automatyzacji procesów i Przemysłu 4.0. Tematyka najbliższego wydarzenia to Systemy zarządzania – Diagnostyka techniczna. I sesja będzie odbywać się w języku angielskim.
 
 
 
 
 
 
Dane do połączenia Zoom

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94779767377?pwd=Zy91azF3enQ4c2x3NVAzeGpWNlEwdz09

 

Meeting ID: 947 7976 7377

Passcode: 996550

 

Join by SIP

94779767377@zoomcrc.com

 
Serdecznie zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2020 19:23, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2020 11:43, wykonana przez: Aleksandra Weber
3 grudnia 2020
Rozwijaj swoje kompetencje z POWER’EM!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sprawdzenia darmowej oferty projektów POWER realizowanych w Politechnice Śląskiej.

Darmowa oferta szkoleniowa jest skierowana do wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Śląskiej zajmującymi stanowiska kierownicze oraz administracyjne oraz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy jednocześnie zajmują stanowiska kierownicze lub administracyjne.

Oferta szkoleniowa do pobrania.

Projekt pt: Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym, p4s.polsl.pl

Rekrutacja:

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji będzie miał charakter ciągły i otwarty. Od Pani/Pana zależy, wybór zarówno terminu, jak i obszaru, z którego chce Pani/Pan  podnieść swoje kompetencje –  Pracownik ma zatem możliwość wzięcia udziału w dowolnych szkoleniach/kursach dostępnych na rynku.
 • Przewiduje się, że w ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok. 120 pracowników Politechniki Śląskiej.
 • Główny wymóg jaki musi Pani/Pan spełnić, to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jednocześnie zajmuje Pani/Pan stanowisko kierownicze lub administracyjne, również może Pani/Pan przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: http://p4s.polsl.pl/?page_id=677

Obszary

Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów.

Można skorzystać z doskonalenia na zewnętrznych i wewnętrznych kursach/szkoleniach z czterech obszarów, dla których zdefiniowano następujące przykładowe zagadnienia:

Obszar 1. Zarządzanie zespołem (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• odporność na stres – rozwiązywanie konfliktów,
• informatyczne narzędzia wspomagające pracę zespołu, np.:
• bazy danych i systemy informacji,
• zaawansowana obsługa podstawowych programów biurowych,
• projektowanie treści w programach graficznych – grafika wektorowa i rastrowa.

Obszar 2. Zarządzanie finansami (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• ekonomiczna analiza danych w programie zawierającym arkusz kalkulacyjny,
• zarządzanie finansami publicznymi,
• finansowanie działalności popularyzującą naukę – promocja i marketing (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych),
• prowadzenie księgowości i rachunkowości na uczelni wyższej wg obowiązujących przepisów prawnych,
• controlling finansowy,
• zarządzanie ryzykiem.

Obszar 3. Absorpcja środków finansowych (kursy/szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne):
• obsługa projektów na uczelni – szkolenie wew. adresowane do pracowników adm. jednostek ze szczególnym uwzględnieniem osób oddelegowanych do delegatur Centrum Zarządzania Projektami, realizowane przez pracowników administracji centralnej,
• obsługa programu dedykowanego do planowania projektów,
• przepisy prawne regulujące planowanie i realizację projektów,
• zamówienia publiczne,
• partnerstwo publiczno-prawne w projektach,
• przeprowadzenie audytu projektu.

Obszar 4. Zarządzanie informacją (kursy/szkolenia zewnętrzne):
• popularyzacja nauki,
• budowa strony internetowej i zarządzanie jej treścią jako podstawowe narzędzie przepływu informacji,
• komunikacja z wykorzystaniem mediów i technik wirtualizacji,
• zarządzanie i ochrona informacji niejawnych,
język angielski w zarządzaniu informacją – tłumaczenie umów, tłumaczenie treści informacyjnej na stronach internetowych uczelni, komunikacja z zagranicznymi studentami.

Projekt pt: Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje, cik40.polsl.pl

Rekrutacja

 • Rekrutacja uczestników szkoleń nastawiona jest na zachowanie równości szans i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Proces rekrutacji trwa od października 2020r. do lutego 2021r., zajęcia rozpoczynają się od marca 2021r.
 • Główny wymóg jaki należy spełnić to zajmowanie stanowiska kierowniczego lub administracyjnego w Politechnice Śląskiej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy równocześnie zajmują z stanowisko kierownicze lub administracyjne, również mogą przystąpić do programu szkoleniowego.
 • Cykl szkoleń adresowany jest do co najmniej 45 uczestników/czek (w tym 30 uczestników/czek szkoleń zarządczych i 15 uczestników/czek kursu językowego).
 • Uczestnik/czka deklaruje chęć uczestniczenia w jednej formie wsparcia (szkoleniu zarządczym lub kursie językowym).
 • Regulamin na stronie: cik40.polsl.pl.
 • Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Braszczok (Katarzyna.Braszczok@polsl.pl).

Kurs języka angielskiego:

 • Liczba godzin
  kurs językowy 36 godzin/cykl
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Kursy języka angielskiego w małych 4-6 osobowych grupach na różnych poziomach – zajęcia warsztatowe kształcące praktyczne kompetencje językowe.

Szkolenia zarządcze:

 • Liczba godzin
  szkolenia zarządcze 36 godzin/cykl (4 szkolenia po 9 godzin)
 • Miejsce szkoleń
  Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej

Tematy szkoleń zarządczych (Cykl III)

 1. Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną z perspektywy współpracy z przedsiębiorcami np. Wycena innowacji -metody, narzędzia, przykłady; Zarządzanie strategiczne własnością intelektualną; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej;
 2. Nowoczesne narzędzia i metody komercjalizacji wyników badań np. Lean start-up, komercjalizacja wiedzy i wyników badań, Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego;
 3. Zasady i narzędzia wspierające rozliczanie dotacji i grantów badawczych z perspektywy zespołów np. trwałość projektu i zasada efektywności - czyli jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu, Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020, Rozliczanie Projektów Unijnych 2014-2020;
 4. Zarządzanie zmianą (przygotowanie i przeprowadzenie zmian w Uczelni) np. Strategiczne zarządzanie uczelnią;
 5. Zarządzanie zmianą w zespole.

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2020 15:34, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2020 07:06, wykonana przez: Aleksandra Weber
2 grudnia 2020
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej już dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2020 15:24, autor: Aleksandra Weber
2 grudnia 2020
Konferencja online „Horizon Europe”

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Biuro PolSCA zapraszają na spotkanie pt.: „Horizon Europe – nowe środki na działalność badawczo-innowacyjną 2021 – 2027”. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2020 roku.

Konferencja przybliży uczestnikom mechanizmy wsparcia jednostek z sektora nauki i biznesu w działalności badawczo-rozwojowej za pośrednictwem Programu Horyzont Europa.
Szkolenie jest bezpłatne.

Rejestracji  można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy do 11 grudnia 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają e-mailowe potwierdzenie udziału oraz link do spotkania. Podczas logowania należy podać imię i nazwisko.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy przesłać wiadomość mailową. W razie pytań można kontaktować się kontakt z Biurem Obsługi Projektów Międzynarodowych: czp3@polsl.pl


Program „Horizon Europe”:

12:00 – 12:05 Otwarcie spotkanie, powitanie panelistów i uczestników – Ewelina Wójcik, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli;
12:15 – 12:30 Śląskie – region innowacji i pozytywnej energii – Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego;
12:30 – 12:45 Politechnika Śląska jako regionalny hub badawczo-rozwojowy – prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
12:45 – 13:00 Wsparcie możliwości rozwojowych sektora MŚP - Krystian Stępień, Prezes Funduszu
Górnośląskiego
13:00 – 13:20 Horizon Europe – nowy program ramowy KE – Dominik Sobczak, Dyrekcja ds. Badań Naukowych
i Innowacji, Komisja Europejska
13:20 – 13:30 przerwa
13:30 – 13:35 RPK Politechnika Śląska – wsparcie jednostek w działalności B+R a aplikowaniu o środki na działalność badawczo – innowacyjną – Katarzyna Markiewicz-Śliwa, RPK PŚ
13:35 – 14:00 Komplementarne finansowanie projektów B+R na poziomie regionalnym – Monika Ptak-Kruszelnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
14:00 – 14:20 EIC Pathfinder, wsparcie sektora MŚP – dr Maciej Łopatka, Agencja Wykonawcza ds. Badań, Komisja Europejska
14:20 – 14:30 Q&A - sesja pytań i odpowiedzi

Wiadomość utworzona: 2 grudnia 2020 15:23, autor: Aleksandra Weber
1 grudnia 2020
I zdalne seminarium w ramach POB6

2 grudnia odbędzie się I seminarium w ramach POB6: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka, zorganizowane przez Wydział Organizacji i Zarządzania.
 
Pracownicy WOIZ ruszają z cyklem konferencji naukowych poświęconych tematom mieszczących się w Priorytetowych Obszarach Badawczych Politechniki Śląskiej. Podczas wydarzenia zostaną poruszone m.in. zagadnienia związane ze skutkami emisji metanu z pokładów węgla do atmosfery, zmianą klimatu oraz edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00.
 
Program seminarium:

14.00 – Otwarcie spotkania – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (koordynator wydziałowy POB6, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WOIZ)

14.05 – Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka

14.15 – Wystąpienie Dziekana WOIZ prof. dr. hab. inż. Jana Kaźmierczaka
 
14.25 – Wystąpienie Koordynatora Uczelnianego POB6 dr. hab. inż. Sebastiana Werle, prof. PŚ

14.35 – „Tereny poprzemysłowe - regeneracja czy rewitalizacja?” Dr hab. inż. Jan Skowronek (od 2004 – 2020 r. Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)

14.55 – „Skutki emisji metanu z pokładów węgla do atmosfery – szanse i zagrożenia”. Dr Zygmunt Łukaszczyk (Wiceprzewodniczący Rady Uczelni PŚ, Katedra Zarządzania i Logistyki WOIZ)

15.15 – „Zmiany klimatu z perspektywy nauk społecznych i humanistycznych. Poszukiwanie nowych figur wyobraźni dla antropocenu”. Dr Bartłomiej Knosala (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych WOIZ)

15.35 – „Przegląd badań nad oceną zagrożenia hałasem w środowisku”. Dr inż. Waldemar Paszkowski (Katedra Inżynierii Produkcji WOIZ)

15.55 – „Wyobraźnia etyczna jako istotny element zarządzania środowiskiem naturalnym”. Dr Izabela Marszałek-Kotzur (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych WOIZ)

16.15 – „Społeczne i efektywnościowe aspekty inwestycji CSR oraz ekoinnowacji polskich spółek giełdowych”. Dr hab. Danuta Szwajca, prof. PŚ ( Katedra Ekonomii i Informatyki WOIZ)

16.35 – „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – program Horyzont 2020” Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych WOIZ)

16.50 – Zakończenie seminarium
 
Uwaga: referat 15 min., dyskusja po referacie 5 min.

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 932 0857 5743, Passcode: 330699).

Wiadomość utworzona: 1 grudnia 2020 11:46, autor: Dominika Gnacek
30 listopada 2020
Kształcenie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 10 stycznia 2021 roku

W związku z sytuacją epidemiczną do 10 stycznia 2021 roku wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia.

Zajęcia, wykłady oraz inne formy kształcenia powinny odbywać się w formie synchronicznej według ustalonego planu zajęć oraz podziału na grupy przy użyciu Microsoft Teams oraz Zoom. W przypadku nieobecności studenta, doktoranta lub prowadzącego możliwe jest odrabianie zajęć w trybie asynchronicznym.

W trybie kontaktowym mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne, a także badania w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL i w ramach działalności SKN na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia nr 284/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada 2020 roku. [Monitor Prawny, poz. 1120].

 

Pierwsza publikacja: 30 listopada 2020 12:40 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2020 15:43, autor: Dominika Gnacek
30 listopada 2020
Konferencja on-line z Miebach Consulting

Już 8 grudnia Biuro Karier Studenckich zaprasza wszystkich zainteresowanych doradztwem logistycznym na wizyty studyjne w polskim biurze Miebach Consulting w Gliwicach.

Wydarzenie daje możliwość uczestnictwa w rozmowach ze specjalistami pracującymi na co dzień w firmie projektowo-doradczej.
 
Dzięki uczestnictwu w spotkaniu będzie można zapoznać się z firmą Miebach Consulting oraz osobami bezpośrednio z nią związanymi. Pracownicy chętnie udzielą odpowiedzi na zadane pytania oraz podzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami na temat specyfiki pracy w branży doradztwa logistycznego.
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną następujące działy firmy: dział Transformacji łańcucha dostaw, Inżynieria i Realizacje oraz Doskonałość Operacyjna.Więcej informacji znajduje się w prezentacji.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w sesji porannej w godzinach  od 10.00 do 11.00 lub popołudniowej w godzinach od 16.00 do 17.00.
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: start@polsl.pl podając: imię, nazwisko, wydział/kierunek oraz numer telefonu. W odpowiedzi na zgłoszenie zostanie udostępniony link do spotkania.
 
Zapraszamy!

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2020 15:42, autor: Dominika Gnacek
30 listopada 2020
Zapowiedź kolejnej edycji programu Narodowego Centrum Nauki

120 miejsc, 24 miesiące, 3 nabory. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach programu POLONEZ BIS. Oferta jest skierowana do zagranicznych naukowców. Nabory zostaną otwarte w 2021 roku.
 
Program badawczo-szkoleniowy POLONEZ BIS ma na celu zachęcić badaczy z innych krajów do przyjechania do Polski i podjęcia tutaj badań podstawowych w wybranej przez siebie tematyce. O staż mogą ubiegać się naukowcy posiadający doktorat lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze.
 
Choć zgłoszenia w ramach pierwszego z konkursów będzie można dokonać dopiero w 2021 roku, Narodowe Centrum Nauki już teraz zachęca do zapoznania się z warunkami udziału. Informacje będą aktualizowane także w mediach społecznościowych NCN.
 
Naukowcy zainteresowani zgłoszeniem otrzymają możliwość poprowadzenia swoich badań we wskazanej instytucji publicznej lub prywatnej z siedzibą w Polsce, po wcześniejszym uzyskaniu jej zgody na przyjęcie. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego. Narodowe Centrum Nauki proponuje do 100 000 euro na badania podstawowe oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 465 euro brutto. Z programu skorzystają także instytucje – organizatorzy wskazują na 20-procentowy ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem oraz szansę umiędzynarodowienia jednostki.
 
Film „The POLONEZ Experience – Meet the Fellows” prezentuje historie laureatów pierwszej edycji konkursu.
 
Program POLONEZ BIS jest współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2020 15:31, autor: Dominika Gnacek
30 listopada 2020
Jubileuszowy album Politechniki Śląskiej już dostępny!

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” to podróż poprzez 75 lat nauki, kształcenia, sukcesów i wyzwań jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Zachęcamy do nabywania jubileuszowej publikacji w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.
 
Czytelnicy albumu „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” będą mogli prześledzić historię Politechniki Śląskiej z trzech perspektyw czasowych, dokumentujących bogatą tradycję jej działalności.

Dowiedzą się, co znajdowało się 100 lat temu na a terenie obecnego kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jakie są powiązania Uczelni ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi, kiedy odbyła się pierwsza inauguracja i dlaczego w źródłach pojawia się więcej niż jedna data. Będą mieć możliwość zagłębienia się we wspomnienia profesorów z Politechniki Lwowskiej, dotyczące początków ich pracy po przyjeździe do Gliwic. Miłośnicy architektury zobaczą jak w przeszłości wyglądały kampusy Politechniki Śląskiej. Warto także sprawdzić jak prezentuje się Politechnika Śląska w liczbach.

Książka została wzbogacona o archiwalne, niepublikowane wcześniej fotografie pochodzące nie tylko ze zbiorów instytucji, ale także prywatnych, tym samym podkreślając dewizę, że Politechnikę tworzą ludzie. A kapitał ludzki – obok kapitału naukowego – to jeden z filarów, na których Uczelnia kształtuje swoją tożsamość. Zamieszczone w publikacji materiały tekstowe i ilustracyjne są wydawniczym świadectwem przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność akademicką Politechniki.

75 rok istnienia Uczelni w szczególny sposób podkreślił znaczenie nauki dla rozwoju regionalnego i ponadregionalnego. Wzajemna wymiana zasobów między środowiskiem naukowym a przemysłem realizowana przez Politechnikę Śląską pozwala na uwolnienie potencjału badawczego. Przykładem takiej realizacji była wspólna walka dla zdrowia na początku pandemii wirusa SARS-CoV-2. Temu tematowi został poświęcony odrębny rozdział.

Album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition” można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:08 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2020 12:39, autor: Aleksandra Weber
30 listopada 2020
Perspektywy Women in Tech Summit – konferencja dla studentek i doktorantek z zakresu IT

Od 8 do 9 grudnia 2020 roku odbędzie się międzynarodowe wydarzenie pt.: „Perspektywy Women in Tech Summit”. Spotkanie jest dedykowane studentkom, doktorantkom i badaczkom z branży IT i nowych technologii. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

„Perspektywy Women in tech Summit” to wydarzenie dla kobiet – wynalazczyń, innowatorek, studentek informatyki, założycielek startupów, a także kadry kierowniczej w branży zaawansowanych technologii, liderów społeczności akademickiej i profesjonalnej oraz decydentów.

Summit to platforma, dzięki której kobiety mogą nawiązywać kontakty, wymienić się wiedzą oraz znaleźć inspirację i mentoring. 150 prelegentów z całego świata podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów technologicznych, najbardziej ekscytujących i obiecujących dziedzin badań. Wśród mówców znajdą się Mariya Gabriel – charyzmatyczna komisarz UE ds. innowacji, badań, edukacji i młodzieży, Anna Lee Fisher – legendarna astronautka NASA i pierwsza matka w kosmosie oraz Margot Gerittsen – założycielka Women in Data Science na Uniwersytecie Stanforda.

Perspektywy Women in Tech Summit oferuje bezpłatne bilety dla studentek i doktorantek z polskich uczelni technicznych. Konferencja będzie prowadzona w całości w języku angielskim.

Rejestracji można dokonać na stronie Perspektywy Women in Tech Summit.

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2020 12:13, autor: Aleksandra Weber
27 listopada 2020
XVIIth International Conference on Electron Microscopy – konferencja online

Od 30 listopada do 2 grudnia odbędzie się międzynarodowa konferencja XVIIth International Conference on Electron Microscopy (EM’2020). Tegorocznym głównym organizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska, a honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Spotkania będą prowadzone w formule online.
 
Celem Konferencji EM'2020 jest dokonanie przeglądu ostatnich osiągnięć z zakresu mikroskopii elektronowej w następujących głównych obszarach: analitycznej mikroskopii elektronowej i technik towarzyszących mikroskopii, obrazowaniu w SEM/STEM, krystalografii i technikach HRTEM, obrazowaniu 3D, mikroskopii in-situ, a także aplikacji technik mikroskopii elektronowej w nauce o materiałach, chemii i fizyce oraz medycynie. Najszerszy zakres konferencji obejmuje zastosowanie metod i technik mikroskopii elektronowej w badaniach właściwości materiałów, począwszy od tradycyjnych materiałów inżynierskich po nanomateriały oraz wysokozaawansowane materiały funkcjonalne.

Uczestnicy tegorocznej edycji EM będą mogli wziąć udział w 11 wykładach, 37 referatach plenarnych oraz 56 prezentacjach posterowych. Dodatkowo, podczas Konferencji EM’2020 odbędzie się Sesja Młodych Naukowców. „Okrągły stół” będzie obejmować dwa obszary tematyczne: „Mikroskopia elektronowa w badaniach biologicznych i medycznych” oraz „Zaawansowane techniki w skaningowej mikroskopii elektronowej i naukach pokrewnych”.
Tradycyjnie podczas spotkania będą zorganizowane 3 konkursy na: najlepszą prezentację, najlepszy poster, najciekawsze zdjęcie otrzymane technikami mikroskopii.
Wśród 200 uczestników wydarzenia znajdą się m.in. światowej sławy eksperci z dziedziny mikroskopii elektronowej, naukowcy z dziedziny inżynierii materiałowej oraz przedstawiciele środowiska medycznego.

Streszczenia referatów oraz postery zostaną zamieszczone w Book of Abstracts oraz Book of Posters. Uczestnicy konferencji mają możliwość publikacji swoich wyników badań w wysokopunktowanych czasopismach, tj. Microscopy and Microanalysis (IF=3.414) oraz Archives of Metallurgy and Materials (IF= 0.586).

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Polskim Towarzystwem Mikroskopii oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń metodycznych i aplikacyjnych dla specjalistów z dziedziny mikroskopii elektronowej, krystalografii, materiałoznawstwa, chemii i fizyki ciała stałego oraz medycyny i biologii, umożliwiając im zapoznanie się z nowymi metodami i technikami stosowanymi w badaniach strukturalnych materiałów, jak również preparatów biologicznych i tkanek.
 
Po raz pierwszy została zorganizowana 57 lat temu (1963r.) przez Profesora Stanisława Gorczycę i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Obecnie jest organizowana co 3 lata, przez różne krajowe instytucje naukowe o najwyższym poziomie rozwoju i zastosowań metod mikroskopii elektronowej, we współpracy z Polskim Towarzystwem Mikroskopii (PTMi).

Wiadomość utworzona: 27 listopada 2020 15:01, autor: Dominika Gnacek
26 listopada 2020
Wykład online dla uczniów szkół średnich

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej zaprasza wszystkich uczniów szkół średnich na spotkanie online pt. „Przemysł 4.0 - wyzwania dla nas”. Prelekcja odbędzie się w dwóch terminach: 7 grudnia o godz. 17.00 oraz 18 grudnia o godz. 17.00.

Żyjemy w erze czwartej rewolucji przemysłowej, która rodzi przed nami różne obawy i szanse. Co to wszystko oznacza? Jak będzie wyglądał świat za kilka lat? Czy roboty odbiorą nam pracę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można poznać już wkrótce podczas zdalnych wideokonferencji.

Pierwsze ze spotkań w ramach „Przemysłu 4.0 - wyzwania dla nas” odbędzie się 7 grudnia 2020 r. o godz. 17.00. Link do wideokonferencji w programie Zoom.
Drugie: 18 grudnia 2020 r. o godz. 17.00. Link do wideokonferencji w programie Zoom.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.
Do zobaczenia na Zoomie!

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2020 16:55, autor: Aleksandra Weber
26 listopada 2020
Rekrutacja do projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” realizowanego w ramach POWER. Szkolenia są przeznaczone zarówno dla pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i niebędących nauczycielami akademickimi.
 
Projekt obejmuje kurs języka angielskiego oraz szkolenia zarządcze. Proces rekrutacji trwa do lutego 2021 r. Zajęcia rozpoczynają się od marca 2021 r.
Szczegółowe informacje o rekrutacji, zakresie zagadnień oraz wymogach znajdują się w dokumencie.

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2020 15:39, autor: Dominika Gnacek
26 listopada 2020
Rekrutacja do projektu „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” realizowanego w ramach POWER. Szkolenia są przeznaczone zarówno dla pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i niebędących nauczycielami akademickimi.
 
Projekt umożliwia uczestnictwo w czterech głównych obszarach szkoleniowych, dla których łącznie przewidziano aż 25 tematów.

Szczegółowe informacje o rekrutacji, zakresie zagadnień oraz wymogach znajdują się w dokumencie.

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2020 15:38, autor: Dominika Gnacek
26 listopada 2020
Zmarł dr inż. Jerzy Kozyra

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 20.11.2020 r. zmarł dr inż. Jerzy Kozyra.

Urodził się 01.05.1943 r. w Katowicach. W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w specjalności Eksploatacja.  Od samego początku swojej kariery zawodowej związał się z Instytutem Organizacji Ekonomiki na tym Wydziale (obecnie jest to Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa). Swoją rozprawę doktorską pt. „Typologiczny podział kopalń ze względu na wskaźniki techniczno-organizacyjne metodą taksonomiczną”, napisaną pod opieką prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sitko, obronił w 1976 roku.

Był cenionym dydaktykiem i naukowcem, a także autorem i współautorem wielu prac naukowo-badawczych, realizowanych we współpracy z przemysłem węgla kamiennego w Polsce. Był osobą niezwykle rzetelną i kompetentną.  Lubiany i ceniony był zarówno przez studentów, jak i współpracowników. Pracował w Politechnice Śląskiej jako dydaktyk aż do 2014 roku.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry
oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu św. Jana i Pawła przy ul. Brackiej w Katowicach w czwartek 26.11.2020 r. o godz. 14.00.
 

Pierwsza publikacja: 24 listopada 2020 10:05 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 26 listopada 2020 07:49, autor: Dominika Gnacek
25 listopada 2020
Na Politechnice Śląskiej powstało Centrum Wolontariatu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 270/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2020 roku
na Politechnice Śląskiej uruchomiono Centrum Wolontariatu. Działalność Centrum Wolontariatu będzie koordynowana przez Biuro Karier Studenckich.
Głównym zadaniem BKS w ramach organizacji Centrum będzie między innymi analiza potrzeb środowiska akademickiego w zakresie:
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie    i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologii i ochrony zwierząt,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- działalności charytatywnej.

Wolontariuszem może zostać każda osoba niezależnie od wieku czy sytuacji na rynku pracy. Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli skorzystać ze szkoleń. Wolontariat może być realizowany jako edukacyjny, akcyjny, wielokulturowy lub badawczy.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia nr 270/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie organizacji wolontariatu przy Politechnice Śląskiej.

Zapraszamy do współpracy!

Wiadomość utworzona: 25 listopada 2020 15:40, autor: Aleksandra Weber
24 listopada 2020
II konferencja tematyczna w ramach POB5

26 listopada odbędzie się II konferencja tematyczna poświęcona problematyce cyfryzacji – symulacji w ramach POB5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00.

Podczas sesji uczestnicy przedstawią zagadnienia związane  m.in.  z cyfryzacją i zastosowaniem technologii informatycznych (w tym przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmury obliczeniowe, cyberbezpieczeństwo, Internet Rzeczy, Przemysłowy Internet Rzeczy) oraz symulacjami i modelowaniem procesów (w tym procesów przemysłowych).

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom
(Meeting ID: 935 5029 1348 Passcode: 669003).

Więcej informacji.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2020 15:09, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2020 15:09, wykonana przez: Aleksandra Weber
24 listopada 2020
W Świętochłowicach uczniowie będą się uczyć pod patronatem Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska podpisała list intencyjny, którego celem jest utworzenie klasy patronackiej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach.
 
Uroczystego podpisania listu intencyjnego o współpracy o charakterze dydaktycznym dokonali prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych, Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Mariusz Szeremeta – Dyrektor I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach.

— Politechnika Śląska rozwija nowoczesne podejście do kształcenia. Niezwykle ważne jest podjęcie działań na wczesnym etapie. Współpraca ze szkołami przynosi obopólną korzyść – pozwala wzajemnie zidentyfikować swoje potrzeby i lepiej dostosować ofertę edukacyjną — zaznacza JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Jak wskazują Władze Miasta, zawarte porozumienie stanowi element działań realizowanych z myślą o podniesieniu prestiżu miejskiego szkolnictwa. — Dzięki patronatowi naukowemu liceum zyska poważnego partnera oraz szerokie pole manewru w pozyskiwaniu nowych uczniów w naborze w roku 2021. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba uczniów drastycznie spadła, w tym roku zostały otworzone tylko dwie klasy — podkreśla Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic.

Powstająca w świętochłowickim liceum klasa ma mieć profil politechniczno-językowy. — Zajęcia w takiej klasie na pewno wszystkim przysporzą wiele zadowolenia oraz poszerzą perspektywy rozwoju — mówi Dyrektor Mariusz Szeremeta.
 
Poprzez współpracę z Uczelnią Miasto chce wpłynąć na wzrost poziomu kształcenia i podniesienie konkurencyjności świętochłowickich placówek oświatowych. Dzięki porozumieniu będzie możliwe stworzenie przestrzeni rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów szkoły oraz wymiana doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2020 13:17, autor: Dominika Gnacek
24 listopada 2020
Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie PRODOK 2020

Politechnika Śląska zajęła I miejsce w konkursie na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia (doktoranckie) w Polsce. Wyniki zostały ogłoszone przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

W tym roku uroczystą galę i ceremonię ogłoszenia wyników Konkursu PRODOK 2020 zastąpiło wydarzenie w trybie zdalnym. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce, najbardziej prodoktorancki Instytut PAN, najlepszy samorząd doktorantów. Ponadto wyróżniono podmioty zajmujące się wyjątkowymi działaniami na rzecz doktorantów w dobie pandemii COVID-19.

Kapituła konkursu przyznała I miejsce Politechnice Śląskiej jako Najbardziej Prodoktoranckiemu  Podmiotowi, prowadzącemu szkołę doktorską lub studia III stopnia. II i III miejsce zajęły kolejno: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Politechnika Wrocławska.

Konkurs PRODOK jest organizowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów (KRD) – ogólnopolskiego przedstawiciela środowisk doktorantów. Do zadań KRD należą m.in. reprezentowanie i promowanie członków tej społeczności, wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków, dbanie o podnoszenie jakości kształcenia, wspieranie samorządności doktorantów.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2020 11:09, autor: Aleksandra Weber
24 listopada 2020
Zmarł dr inż. Jerzy Kozyra

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 20.11.2020 r. zmarł dr inż. Jerzy Kozyra.

Urodził się 01.05.1943 r. w Katowicach. W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w specjalności Eksploatacja.  Od samego początku swojej kariery zawodowej związał się z Instytutem Organizacji Ekonomiki na tym Wydziale (obecnie jest to Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa). Swoją rozprawę doktorską pt. „Typologiczny podział kopalń ze względu na wskaźniki techniczno-organizacyjne metodą taksonomiczną”, napisaną pod opieką prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sitko, obronił w 1976 roku.

Był cenionym dydaktykiem i naukowcem, a także autorem i współautorem wielu prac naukowo-badawczych, realizowanych we współpracy z przemysłem węgla kamiennego w Polsce. Był osobą niezwykle rzetelną i kompetentną.  Lubiany i ceniony był zarówno przez studentów, jak i współpracowników. Pracował w Politechnice Śląskiej jako dydaktyk aż do 2014 roku.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry
oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu św. Jana i Pawła przy ul. Brackiej w Katowicach w czwartek 26.11.2020 r. o godz.14.00.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2020 10:05, autor: Dominika Gnacek
24 listopada 2020
Nabór wniosków do „Inkubatora Innowacyjności 4.0” rozpoczęty!

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii uruchamia nabór prac przedwdrożeniowych do realizacji w ramach Zadania 4. Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
 
Ruszyły zgłoszenia w ramach w ramach Etapu I – Preselekcja, który stanowi odpowiedź na wymagania przedstawione w realizowanym przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
 
Etap I jest prowadzony równolegle przez Politechnikę Śląską (lider projektu) oraz Uniwersytet Morski w Gdyni (partner projektu). Organizatorzy wybiorą i dopasują wybrane prace przedwdrożeniowe do wymagań i oczekiwań programu. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania podwójnej wartości alokacji środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 35 prac.
 
Zespoły projektowe podejmą decyzję w sprawie wyboru prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do udziału w ramach Etapu II.
 
Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja znajdują się na stronie internetowej CITT w zakładce „Aktualności”.

Wiadomość utworzona: 24 listopada 2020 08:47, autor: Aleksandra Weber
24 listopada 2020
Bezpłatna, zdalna pomoc dla studentów w czasie pandemii!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w związku z trudnym czasem pandemii wprowadziło do swojej oferty nowe usługi. Zainteresowani będą mogli uzyskać porady z zakresu wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.
 
Wszystkim studentom, którym brakuje motywacji, mają trudności w relacjach międzyludzkich, odczuwają frustrację lub stres, psycholog Biura Karier Studenckich udzieli rozmowy wspierającej. Dzięki konsultacjom online będzie można uzyskać pomoc w zakresie oswajania lęku związanego z izolacją. Ekspert podzieli się wskazówkami dotyczącymi elastycznego podejścia do nietypowych warunków funkcjonowania oraz przedstawi korzyści wynikające z aktywnego korzystania z dostępnych dla studentów e-zasobów wspomagających trudny czas podczas trwania epidemii.
 
Oprócz wsparcia psychologicznego BKS proponuje również studentom Politechniki Śląskiej spotkania online z zakresu doradztwa zawodowego. Zainteresowani będą mogli skorzystać z indywidualnych porad w celu określenia swojej ścieżki kariery oraz pomiaru i diagnozy kompetencji miękkich i zawodowych. Doradca przedstawi wszystkie możliwości, które oferuje Biuro Karier Studenckich m. in. udział w certyfikowanych kursach, warsztatach, praktykach i stażach. Konsultacje online to także możliwość skorzystania z pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.
 
Kolejną formą wsparcia proponowaną przez BKS są spotkania z zakresu doradztwa ds. przedsiębiorczości. Przybliżą one zainteresowanym zagadnienia dotyczące zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu lub udziału w konkursie „Mój Pomysł na Biznes”.
Osoby zainteresowane mogą umówić konsultacje w dogodnych godzinach, również w weekendy, za pośrednictwem Skype.
 
Wsparcie i pomoc są świadczone bezpłatnie i są adresowane do studentów naszej Uczelni, w szczególności do studentów pierwszego roku.  Zachęcamy do kontaktu!
 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE:
Tel.: 691-441-028
E-mail: Malgorzata.rab@polsl.pl

DORADZTWO ZAWODOWE:
Tel.: 697-990-496
E-mail: kariera@polsl.pl

DORADZTWO DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
Tel.: 695-651-696
E-mail: kariera@polsl.pl
 

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2020 14:29, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2020 11:15, wykonana przez: Dominika Gnacek
24 listopada 2020
Zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław F. Ścieszka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2020 r. w wieku 77 lat zmarł prof. dr hab. inż. Stanisław F. Ścieszka, emerytowany pracownik byłego Instytutu Mechanizacji Górnictwa, obecnie Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Górniczego (później Wydziału Górnictwa i Geologii, a obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej). W latach 1991-2000 był Kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, a w latach 2000-2009 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Transportu i Tribotechniki w byłym Instytucie Mechanizacji Górnictwa.

Profesor Stanisław Ścieszka urodził się 25.10.1943r. w Krakowie. Studia magisterskie na Politechnice Śląskiej ukończył w roku 1967. W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1999.

Działalność naukowa Profesora Stanisława Ścieszki była ukierunkowana głównie na zagadnienia związane ze zjawiskami tarcia, zużycia i smarowania w budowie i eksploatacji maszyn. Za swą działalność naukową i dydaktyczną otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi (2000 r.), Medal KEN (2002 r.), Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP (2004 r.), Odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2000 r.). Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. był członkiem Society of Tribologists and Lubrication Engineers – STLE (USA), członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. W jego śląskim oddziale pełnił funkcję Prezesa. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma TriboTest (od 1998 r.) , Wydawnictwa John Wiley and Sons, Ltd UK, członkiem. Rady Programowej czasopisma Tribologia (od 2004 r.). Był autorem i współautorem pięciu książek i monografii, ponad 160 prac naukowych opublikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych z dziedziny tribologii oraz budowy i eksploatacji maszyn. Doświadczenia naukowe zdobywał także na uczelniach brytyjskich, południowoafrykańskich, australijskich i amerykańskich. Wypromował pięciu doktorów. Był pomysłodawcą i konstruktorem licznych stanowisk badawczych, z których większość została opatentowana.

Jego pasją były podróże w dalekie zakątki świata, narciarstwo alpejskie i góry.

Profesor Stanisław Ścieszka był cenionym naukowcem oraz znakomitym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, bardzo życzliwym i lubianym nauczycielem, zawsze gotowym do pomocy i wsparcia merytorycznego, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i nigdy nie odmawiał pomocy.
 
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału, Kierownik Katedry oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej
 
Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi przy ul. Przyklinga 12 w Katowicach-Brynowie w dniu 24 listopada o godzinie 14.00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po Mszy świętej na Cmentarzu przy ul. Henryka Sienkiewicza w Katowicach.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2020 14:27, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2020 08:46, wykonana przez: Aleksandra Weber
23 listopada 2020
Rozpoczęcie Europejskiego Kongresu MŚP – finansowanie i inwestowanie

Kongres poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom odbywa się 23 i 24 listopada. Politechnikę Śląską podczas wydarzenia reprezentują Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak.
 
Spotkania organizowane w ramach Kongresu są poświęcone m.in. inwestycjom, zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w czasach pandemii oraz finansowaniu przedsiębiorców i rozwojowi gmin. Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w webinarium Centrum Wsparcia MŚP „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w czasie pandemii COVID-19: Polityka Nowej Szansy – Projekt Agencji Rozwoju Przemysłu dla MŚP”.
 
Politechnika Śląska jest współorganizatorem Kongresu. W wydarzeniu biorą udział Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak.
 
Tegoroczny Europejski Kongres MŚP organizowany w formule zdalnej jest okazją do spotkań z przedsiębiorcami z Polski oraz nawiązania współpracy z partnerami biznesowymi z całego świata.
 
Wydarzenie zostało dofinansowane z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2020 14:25, autor: Dominika Gnacek
23 listopada 2020
Zgłoszenia do konkursu Trust in Food. Festiwal Kreatywności

Trwa konkurs, którego efektem ma być zwiększenie zaufania konsumentów do dostawców żywności. Prace przygotowane przez zespoły złożone ze studentów i doktorantów można przesłać do 3 grudnia 2020 roku.
 
Swoją propozycję mogą zgłosić studenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich szkół wyższych publicznych i niepublicznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zespoły konkursowe powinny liczyć od 2 do 4 osób, a członkowie jednego zespołu nie muszą studiować na tej samej uczelni. Praca ma mieć formę plakatu i minutowego filmu poświęconego konkursowemu zagadnieniu.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano warsztat online, podczas którego wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się więcej na temat aspektów merytorycznych projektów i konkursu. Spotkanie, które odbędzie się 26 listopada, jest dobrowolne. Uczestnicy będą mieć także sposobność wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach, na które obowiązują zapisy. Do wyboru są następujące terminy: 27 listopada, 30 listopada, 1 grudnia, 2 grudnia, 3 grudnia 2020 r.

Konkurs jest realizowany w ramach rozpisanego na lata 2020 – 2022 projektu „Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies”. Inicjatywa jest prowadzona przez polski oddział EIT Food, czyli część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. To instytucja UE, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. Zgłoszone pomysły staną się podstawą kampanii ukierunkowanych na wzrost zaufania konsumentów do sektora spożywczego w Polsce i za granicą, które będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych.

Organizatorem konkursu zleconego przez University of Reading w Wielkiej Brytanii jest Uniwersytet Warszawski.
Regulamin, harmonogram konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2020 14:21, autor: Dominika Gnacek
23 listopada 2020
Sprawdź, czy chorowałeś na COVID-19

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza mieszkańców Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
 
Projekt pt. „Rozpowszechnianie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” polega na pobraniu krwi w celu oznaczenia przeciwciał antywirusowych. Wynik pozwoli określić, czy osoba badana przebyła zakażenie wirusem i jak na to zakażenie zareagował system odpornościowy organizmu.
 
Badanie wykonać można do końca listopada 2020 roku.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2020 11:02, autor: Dominika Gnacek
20 listopada 2020
Słowo Rektora do członków Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystąpienia JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, skierowanego do pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.
 
Wystąpienie jest dostępne na uczelnianym kanale YouTube.
 
 
 

Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej, Drodzy Współpracownicy, Doktoranci i Studenci.

Trwający czas epidemii zmusza nas do przestrzegania wielu reguł bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego w strefach: prywatnej, zawodowej i publicznej. Pomimo uciążliwości przedłużającego się stanu izolacji i licznych ograniczeń, nasz stosunek do kwestii bezpieczeństwa powinien pozostać wzorem do naśladowania. Szczególnym wyrazem odpowiedzialności środowiska akademickiego jest postawa pełna empatii i zaangażowania w projekty zwalczania skutków epidemii.

Cieszę się, że tak wielu z Państwa – naukowców, doktorantów i studentów –  angażuje się w te badania i projekty. Pragnę wyrazić za to słowa podziwu i podziękowania. Zachęcam do realizacji kolejnych inicjatyw badawczych w ramach licznych programów projakościowych, a studentów serdecznie zapraszam do udziału w projektach PBL. Będziemy Państwa w tym nieustająco wspierać.

Równie ważnym obszarem naszego działania jest kształcenie. Od początku bieżącego roku akademickiego realizujemy ten proces w mieszanym systemie zajęć, a ostatnio głównie na odległość. Wiem, że to uciążliwe i trudne do zaakceptowania, ale robimy to ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich. Z uwagi na wymogi reżimu sanitarnego określonego przez rząd do 29 listopada wszelkie formy kształcenia na Uczelni będą prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Pamiętamy jednak, że bardzo ważnym elementem procesu dydaktycznego, szczególnie w obecnym czasie, jest utrzymanie rzeczywistego kontaktu nauczyciel akademicki – student. Dlatego zajęcia i konsultacje prowadzone na odległość powinny odbywać się z zachowaniem synchronicznej interakcji pomiędzy prowadzącym i studentami, zgodnie z ustalonym planem oraz podziałem na grupy. Zajęcia, które wymagają dostępu do infrastruktury i laboratoriów, w tym niezbędne do przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich, projektów PBL bądź wynikających z działalności studenckich kół naukowych, mogą odbywać się w trybie kontaktowym na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Najważniejsze jednak jest to, że mimo dotkliwie odczuwanych ograniczeń sanitarnych zarówno działalność naukowo-badawcza, jak i kształcenie są na Politechnice Śląskiej skutecznie realizowane i rozwijane. Nieoczekiwanie sytuacja epidemiczna inspiruje też do podejmowania kolejnych wyzwań. Wierzę, że po ustaniu tego zagrożenia pozostanie w nas silne poczucie wspólnoty oraz liczne kontakty i mocno rozwinięta kreatywność.

Szanowni Państwo, dbajcie o siebie i innych. Życzę dużo zdrowia!

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-22-19 12:37 autor: Dominika Gnacek
 

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2020 15:29, autor: Dominika Gnacek
20 listopada 2020
Sukces studentów Politechniki Śląskiej w Hackathonie

Studenci Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej odnieśli sukces w dwóch wyzwaniach odbywających się w ramach Hackathonu – SpaceHacks oraz SkyHacks.

Pierwszy konkurs reprezentowany był przez: Roberta Kristofa, Krzysztofa Kramarza, Kamila Sosnę i Damian Kucharskiego. Z kolei w Hackathon SkyHacks Kamila Sosnę zastąpił Arkadiusz Czerwiński.

Zadanie konkursowe SpaceHacks polegało na  zaprezentowaniu pomysłu lub prototypu urządzenia, które znalazłoby zastosowanie w podróżach kosmicznych. Drużyna stworzyła prototyp skafandra kosmicznego oraz googli AR. Ubranie wyposażone zostało w czujniki wykrywające nacisk na ciele. Okulary charakteryzowały się tym, że pozwalały na widzenie w ograniczonych warunkach, a za pomocą sieci neuronowych miały zdolność wykrywania przeszkód.
Studenci otrzymali nagrodę specjalna firmy LunAres, która gwarantuje wyjazd do placówki badawczej w formie Habitatu Księżycowego.

Materiały z Hackathon SpaceHacks:
Prezentacja
 
W drugim konkursie – Hackathon SkyHacks – drużyna walczyła o zwycięstwo w kategorii Business. Zadaniem studentów było wygłoszenie prezentacji dotyczącej startupu stworzonego na rzecz Hackathonu. Prezentację przedstawiono w dwóch językach: polskim i angielskim. Studenci otrzymali w konkursie drugie miejsce, otrzymując tym samym 83 pkt.
 
Materiały z hackathonu SkyHacks:
 
Organizatorem pierwszego wydarzenia – Hackathon SpaceHacks  (6 – 8 listopada 20 roku) było Podkarpackie Centrum Innowacji i Prime Bit Games S.A, a drugiego – Hackathon SkyHacks  (13 – 15 listopada 2020) – SkyGate.

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2020 15:28, autor: Dominika Gnacek
19 listopada 2020
Kolejna edycja kursu SafeDeepMining

Rusza nabór na drugą edycję kursu opracowanego w ramach projektu SafeDeepMining – Continued education program in rock engineering for deep mines, finansowanego z funduszy konsorcjum EIT Raw Materials. Konsorcjum zostało zainicjowane przez European Institute of Innovation and Technology.
 
Celem kursu jest kształcenie inżynierów górniczych, pracowników nadzoru górniczego i firm konsultingowych. Program szkoleń obejmuje zagadnienia istotne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji złóż kopalin na dużych głębokościach.

Dedykowany program szkoleniowy został opracowany przez konsorcjum uczelni górniczych, w tym Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej i firm okołogórniczych. Głównym celem programu jest rozwiązanie problemu niedoboru wysoko wykwalifikowanego personelu inżynierii górniczej w głębokich kopalniach. Pracownicy o konkretnych kompetencjach mogą skutecznie radzić sobie z problemami związanymi z wydobyciem głęboko zalegających złóż mineralnych.

SafeDeepMining jest dostępny w trzech wersjach:
• Dwuletnie szkolenie zawodowe;
• Czterotygodniowy kurs;
• Pojedyncze moduły edukacyjne.
 
Więcej informacji na stronie kursu.

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2020 14:52, autor: Dominika Gnacek
19 listopada 2020
Bramy odkażające z Politechniki Śląskiej staną w domach pomocy społecznej w Bytomiu

W DPS Kombatant w Bytomiu-Miechowicach zakończył się montaż bramy dekontaminacyjnej, która pomoże personelowi w dezynfekcji, a tym samym zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podobne bramy staną także w dwóch innych bytomskich domach pomocy społecznej, noclegowni i Bytomskim Centrum Wsparcia. Wszystko dzięki współpracy miasta Bytom z Politechniką Śląską i Fundacją NOVIS PLUS.
 
Dzięki porozumieniu zawartemu przez miasto z krakowską Fundacją NOVIS PLUS, antywirusowe bramy staną w DPS Kombatant i DPS Wędrowiec. Koszty zakupu bram, a także ich montaż w dwóch bytomskich ośrodkach pokryje fundacja, która na ten cel przeznaczyła 50 tys. zł.
 
—Specjalne bramy zainstalujemy także w DPS dla Dorosłych przy ul. Dworcowej, w Bytomskim Centrum Wsparcia przy pl. Szpitalnym oraz w prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Kosynierów w Szombierkach. Koszt jednej takiej bramy to ok. 25 tys. zł. Na ten cel zabezpieczyliśmy już niezbędne środki — mówi prezydent Mariusz Wołosz.
 
Łącznie we wszystkich placówkach, w których instalowane są nowoczesne bramy pracuje prawie 300 osób, a jednostki dysponują pół tysiącem miejsc dla podopiecznych i osób potrzebujących wsparcia, w tym osób z największej grupy ryzyka zakażeniem.
 
Nie pierwszy raz Fundacja NOVIS PLUS zakupiła bramy odkażające – w ramach akcji o nazwie #zostańwdomuipomagaj, Fundacja NOVIS PLUS razem z Towarzystwem Warta zakupiła 5 bram odkażających i przekazała je na potrzeby ratowników medycznych
 
Na czym polega działanie bramy dekontaminacyjnej?
 
Dekontaminacja, to mówiąc krótko proces polegający na unieszkodliwieniu i usunięciu substancji niekorzystnych dla człowieka. Instalacja znajdująca się w bramach stworzonych przez naukowców z Politechniki Śląskiej oraz inżynierów startupu absolwentów uczelni WAAM wyposażona jest w specjalne dysze, z których wydobywa się środek dezynfekujący w postaci pary. Dezynfekcja dokonuje się przy użyciu dysz o zasięgu 360 stopni. Poddając się procesowi dekontaminacji, personel minimalizuje ryzyko zakażenia czy przeniesienia wirusa. Brama jest zautomatyzowana i wyposażona w systemy regulacji.
 
Bramy zostały stworzone przez naukowców z Politechniki Śląskiej oraz inżynierów startupu technologicznego WAAM, z myślą o personelu medycznym, który działa na pierwszej linii frontu w walce z pandemią.
 
—Jako uczelnia badawcza, zarówno temu projektowi, jaki i pozostałym wynalazkom i rozwiązaniom powstającym na Politechnice Śląskiej, których celem jest zwalczanie skutków epidemii, bardzo kibicujemy i pomagamy. Uruchomiliśmy na cel walki z epidemią koronawirusa kilka możliwości wsparcia prowadzonych badań, jak np. konkursy projakościowe Politechniki Śląskiej, czy specjalny program „Politechnika przeciw epidemii”. Sytuacja wymaga od nas pełnego społecznego zaangażowania. Politechnika daje swój naukowy potencjał – wiedzę, aparaturę badawczą i ludzi. Zapraszam do współpracy przedstawicieli biznesu, przemysłu i tych, którzy chcieliby wspólnie z nami podjąć walkę z epidemią — dodaje prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.
 
Teraz naukowcy i inżynierowie zaprojektowali specjalną wersję urządzenia z pionierskim systemem podświetlanych komend. Piktogramy prowadzą przez proces dezynfekcji, dodatkowo zwiększając stopień efektywności odkażania całego ciała. Montowane w DPS bramy mają dwa ustawienia automatycznych programów: „Cywil” oraz „Medyk”, z których może skorzystać zarówno personel medyczny, jak i osoby cywilne, w tym seniorzy. Skonstruowane urządzenie pozwala zabezpieczyć obiekt i pensjonariuszy, a także pracowników. To gwarantuje zminimalizowanie zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród tak potrzebnego w obecnej sytuacji personelu obiektu.
 
Brama w Szpitalu Specjalistycznym nr 1

Przypomnijmy, że podobna brama już wiosną stanęła w Szpitalu Specjalistycznym nr 1, dzięki czemu personel medyczny może odkażać swoje kombinezony ochronne. Jak zaznaczają specjaliści to właśnie podczas ściągania odzieży ochronnej najczęściej dochodzi do zakażenia lub przenoszenia koronawirusa, dlatego należy to robić zachowując określone procedury.
 
Warto dodać, że pierwszy prototyp takiej bramy skonstruowali pracownicy i absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz technologiczny start- up WAAM. Wynalazek śląskich naukowców znalazł się w finale konkursu Healing Solutions For Tourism Challenge, wyprzedzając ponad tysiąc zespołów ze 100 krajów świata.
 
Mądra pomoc dla seniorów
 
Fundacja NOVIS PLUS to hub informacji o potrzebujących i darczyńcach. Podpowiada firmom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym, w jaki sposób optymalnie wykorzystać dobrą energię i gesty hojności. Sprawna współpraca z przedsiębiorcami umożliwia realizację pomocy potrzebującym m.in. dzieciom z domów dziecka, utalentowanym sportowcom czy też seniorom.
 
W ramach poprzedniej akcji o nazwie #zostańwdomuipomagaj Fundacja NOVIS PLUS razem z Towarzystwem Warta zakupiła 5 bram odkażających i przekazała je na potrzeby ratowników medycznych. Powstał również film o całej akcji.
 
Naturalną kontynuacją tych działań jest również wsparcie domów pomocy społecznej, których podopieczni są szczególnie narażeni na groźne skutki zarażenia COVID-19.
 
Zdjęcie: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2020 14:32, autor: Dominika Gnacek
19 listopada 2020
Zaproszenie na panel podsumowujący IV edycję PBL

24 listopada 2020 roku o godz. 15:00 w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora Zoom odbędzie się panel podsumowujący PBL. Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach IV edycji konkursu na „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning”. Wydarzenie wchodzi w zakres projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.
 
W pierwszej części panelu (od 15.00 do 15.15) odbędzie się wspólna sesja podsumowująca IV edycję konkursu. Następnie, od 15.20 do 16.30, odbędą się trzy sesje tematyczne, w ramach których każda grupa PBL zaprezentuje wyniki swoich prac. Ostatnią częścią panelu (od 16.40 do 17.00) będzie podsumowanie całego wydarzenia i przedstawienie innych możliwych form wsparcia z Projektu.
 
W IV edycji konkursu, realizowanej w semestrze letnim 2019/2020 wzięło udział 12 interdyscyplinarnych zespołów studentów I stopnia kształcenia z różnych wydziałów Politechniki Śląskiej. Każdemu zespołowi przewodniczył opiekun główny i dwóch opiekunów pomocniczych będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz dydaktycznymi naszej Uczelni. Praca zespołów była wspierana przez ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego oraz ekspertów wewnętrznych będących pracownikami Politechniki Śląskiej.
 
Linki i ID meeting’ów oraz szczegółowy harmonogram panelu zamieszczone są na stronie wydarzenia.
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w panelu.

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2020 14:04, autor: Dominika Gnacek
19 listopada 2020
I konferencja tematyczna w ramach POB5

19 listopada odbędzie się pierwsza zdalna konferencja poświęcona tematyce automatyzacji –robotyki, w ramach POB5: Automatyzacja procesów i Przemysłu 4.0. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00. 

Podczas konferencji zostaną poruszone tematy związane z automatyzacją procesów produkcyjnych, automatyką przemysłową, teorią sterowania i sterowania procesami. Ponadto naukowcy Politechniki Śląskiej poruszą zagadnienia robotyzacji produkcji (w tym robotyki mobilnej, robotów autonomicznych, robotów usługowych oraz problematykę współpracy człowieka z robotem).

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom (Meeting ID: 949 0067 8768, Passcode: 462818).

Kolejne ze spotkań w ramach POB 5 odbędą się 25 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia oraz 17 grudnia.

Więcej informacji.

 

Wiadomość utworzona: 19 listopada 2020 13:11, autor: Aleksandra Weber
18 listopada 2020
Nabór wniosków do „Inkubatora Innowacyjności 4.0” rozpoczęty!

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii uruchamia nabór prac przedwdrożeniowych do realizacji w ramach Zadania 4. Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
 
Ruszyły zgłoszenia w ramach w ramach Etapu I – Preselekcja, który stanowi odpowiedź na wymagania przedstawione w realizowanym przez Centrum Inkubacji i Transferu Technologii projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
 
Etap I jest prowadzony równolegle przez Politechnikę Śląską (lider projektu) oraz Uniwersytet Morski w Gdyni (partner projektu). Organizatorzy wybiorą i dopasują wybrane prace przedwdrożeniowe do wymagań i oczekiwań programu. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania podwójnej wartości alokacji środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 35 prac.
 
Zespoły projektowe podejmą decyzję w sprawie wyboru prac przedwdrożeniowych rekomendowanych do udziału w ramach Etapu II.
 
Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja znajdują się na stronie internetowej CITT w zakładce „Aktualności”.

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2020 15:22, autor: Aleksandra Weber
18 listopada 2020
Zgłoszenia na międzynarodową konferencję dotyczącą inżynierii biomedycznej

Do 27 listopada można zarejestrować się na międzynarodową konferencję studencką IEEE EMBS ISC 2020, poświęconą zagadnieniom związanym z inżynierią biomedyczną. W dwudniowym wydarzeniu (11-12 grudnia 2020) będzie można uczestniczyć za pośrednictwem kanału YouTube i specjalnie utworzonej na ten cel platformy.

Celem Engineering in Medicine & Biology Society International Student Conference 2020 jest stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń i wiedzy, a także nawiązania kontaktów w środowisku skoncentrowanym na problematyce inżynierii biomedycznej. Wśród zapowiadanych tematów znajdują się kwestie: telemedycyny, przetwarzania obrazów, bioinformatyki, biomechaniki oraz bioniki.

Aby wziąć udział w konferencji, należy dokonać rejestracji. Do uiszczenia opłaty są zobowiązani zarówno uczestnicy aktywni, jak i bierni. Zgłoszenia są możliwe do 27 listopada 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz terminów związanych z przygotowaniem prac znajdują się na stronie wydarzenia w zakładkach: Registration oraz For Authors.

W przygotowanie IEEE EMBS ISC są zaangażowani studenci Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Więcej informacji o harmonogramie, organizatorach i tematyce konferencji znajduje się na stronie.

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2020 15:16, autor: Dominika Gnacek
18 listopada 2020
Studencie, sprawdź możliwości rozwoju!

Specjalistyczne szkolenia, możliwość zdobycia stypendium na studia za granicą, dostęp do narzędzi kontaktu między pracodawcami a kandydatami. Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej przedstawia kilka najnowszych propozycji dla studentów.

EY International Corporate Finance School for females to nowy międzynarodowy projekt skierowany do studentek zainteresowanych tematyką strategii i transakcji. Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim przez ekspertki koncernu EY z Polski, Czech, Rosji, Ukrainy, Malty, Serbii i innych europejskich oddziałów firmy. Termin rejestracji upływa 23 listopada. Więcej informacji o tematyce, programie i warunkach udziału znajduje się na stronie projektu.

Trwa również nabór wniosków do programu stypendialnego prowadzonego przez Ambasadę Francji w Polsce. Stypendium Eiffel skierowane jest do studentów, którzy chcieliby realizować swoją ścieżkę kształcenia we Francji w ramach studiów magisterskich lub doktoranckich. Oferta obejmuje cztery kierunki: nauki techniczne, ekonomię i zarządzenie, prawo oraz nauki polityczne. Rekrutacja jest dwustopniowa – swoje zgłoszenie należy przesłać do działu współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni (w terminie przez nią wyznaczonym), która po jego zaakceptowaniu składa wniosek do organizatora. Więcej informacji znajduje się na stronie programu Campus France Polska.

Wavejobs to nowa platforma komunikacyjna między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami z branży fotoniki, optoelektroniki, nanotechnologii, mikroelektroniki i inżynierii elektromagnetycznej. Pomysłodawcy inicjatywy chcą zapewnić narzędzie, które usprawni procesy rekrutacyjne. Szczegóły znajdują się na stronie przedsięwzięcia.

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2020 15:08, autor: Dominika Gnacek
18 listopada 2020
Podsumowanie panelu ogólnouczelnianego PBL – VI edycja

Podczas ogólnouczelnianego e-panelu dyskusyjnego zostały zaprezentowane tematy zgłoszone do VI edycji konkursu na „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning”. Spotkanie odbyło się 17 listopada 2020 za pośrednictwem komunikatora Zoom.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. VI edycja jest skierowana do  studentów I stopnia kształcenia i dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2020/2021. Zgłoszone w jej ramach tematy projektów zostaną zamieszczone w Informatorze na Platformie Zdalnej Edukacji, zarówno w zakładce „Informacje dla pracowników”, jak i „Informacje dla studentów”.

Każdy zespół projektowy będzie składał się z jednego opiekuna głównego, dwóch pomocniczych, ekspertów z przemysłu bądź Uczelni oraz od 4 do 6 studentów. Obecnie trwa rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych.
 
Kształcenie zorientowane projektowo (Project Based Learning) polega na zastąpieniu części zajęć roku akademickiego zajęciami realizującymi interdyscyplinarne projekty związane z ideą Przemysłu 4.0. Każda grupa projektowa będzie dysponowała funduszami na zakup elementów oraz urządzeń umożliwiających kształcenie w ramach PBL.
 
Więcej informacji o PBL i tematach projektów znajduje się na Platformie Zdalnej Edukacji.
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-11-17 11:23 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2020 11:24, autor: Dominika Gnacek
18 listopada 2020
Zmarł prof. Karol Machej

Z głębokim żalem informujemy, że 12 listopada 2020 roku zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. inż. Karol Machej – naukowiec i specjalista w dziedzinie inżynierii chemicznej.
 
Profesor Karol Machej urodził się 23 lipca 1931 roku w Stonawie na Zaolziu. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1955 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. Już podczas studiów (w latach 1953 – 1955) podjął pracę asystenta-studenta na swoim Wydziale. Po praktyce w Zakładach Azotowych w Chorzowie został aspirantem w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracę doktorską pt. „Badanie nasycania powietrza parą wodną w skruberze przy ciągłym i pulsującym zasilaniu wodą” obronił 21 grudnia 1960 r. na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. W latach 1959 – 1970 pracował w Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury PAN, kierowanym przez prof. T. Hoblera. W latach 1966 – 1969 pracował równocześnie w Instytucie Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, gdzie był kierownikiem Pracowni Wzbogacania Surowców, a później kierownikiem Laboratorium Przeróbki i Wzbogacania Surowców. W październiku 1970 r. został zatrudniony na stanowisku docenta w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej, przekształconej w 1971 r. w Instytut Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1976 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1981 roku, a profesorem zwyczajnym został w 1995 r.
 
Na dorobek naukowy Pana Profesora składa się autorstwo lub współautorstwo ponad 60 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 5 skryptów i podręczników, cztery patenty i wiele sprawozdań z prac naukowych i naukowo-badawczych.
 
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Był Prodziekanem Wydziału w latach 1971 – 1975, a następnie Dziekanem od 1978 do 1981 roku. Pełnił kilkukrotnie funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury Politechniki Śląskiej. Był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1988 – 1990), Komisji Ceramicznej PAN (1972 – 1975), Zespołu Dydaktyczno-Naukowego przy Ministrze Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983 – 1989), Komisji Nagród Ministra Edukacji Narodowej (1984 – 1990).
 
W latach 1983 – 2008 był Redaktorem Naczelnym czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna, a od 2009 roku członkiem Rady Programowej tego czasopisma.
Był nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną licznymi nagrodami Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Rektora Politechniki Śląskiej. Został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego i Odznaką Honorową SITPChem.
 
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Wspólnota  Akademicka Politechniki Śląskiej

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 20 listopada 2020 o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Rybniku-Ochojcu. Pogrzeb odbędzie się w Warszawie w poniedziałek 23 listopada o godz. 11.10 na cmentarzu przy ul. Floriańskiej na osiedlu Pyry.

Wiadomość utworzona: 18 listopada 2020 11:21, autor: Dominika Gnacek
17 listopada 2020
Ogłoszono wyniki IV konkursu PBL

42 projekty realizowane na Politechnice Śląskiej otrzymają wsparcie pieniężne w IV edycji konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL.

Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie 42 projektom, które w wyniku oceny uzyskały minimum 6 wymaganych punktów. Projekty te, zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki konkursu.

 
 
Pierwsza publikacja: 16-11-2020 15:01 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 17 listopada 2020 11:24, autor: Dominika Gnacek
17 listopada 2020
Zaproszenie na Gliwickie Spotkania Naukowe

24. edycja Gliwickich Spotkań Naukowych odbędzie się 20 listopada 2020 roku za pośrednictwem Internetu. Współorganizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska.
 
Ze względu na zdalny charakter wydarzenia nie ma konieczności uiszczania opłat za uczestnictwo. Aby wziąć udział w tegorocznej edycji, należy dokonać rejestracji do 19 listopada 2020 roku.

Organizatorami Gliwickich Spotkań Naukowych są: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Badań Nad Rakiem, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej – Oddział w Gliwicach oraz Politechnika Śląska.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

Wiadomość utworzona: 17 listopada 2020 08:12, autor: Dominika Gnacek
16 listopada 2020
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej

„Nowa normalność” – to hasło, które towarzyszy tegorocznemu Światowemu Tygodniowi Przedsiębiorczości. Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej przygotowało swoje propozycje szkoleń dla uczestników.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to sposobność do dzielenia się w skali międzynarodowej wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczych inicjatyw. W organizację wydarzeń odbywających się podczas 13. edycji imprezy (od 16 do 22 listopada) są zaangażowane firmy, instytucje pozarządowe, szkoły wyższe i osoby prywatne. Spotkania, webinary i konsultacje będą przeprowadzane online.

Biuro Karier Studenckich zaprasza na cykl szkoleń, dzięki którym będzie można rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, a także poznać etapy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:
• Mapa Marzeń – 17 listopada, godz. 10.00-12.00;
• Zarządzanie projektami – 17 listopada, godz. 15.30-20.30;
• Analiza SWOT przedsięwzięć biznesowych – 20 listopada, godz. 15.30-20.30;
• Źródła finansowania działalności gospodarczej – 21 listopada, godz. 10.30-15.30;
• Zakładam firmę. Procedury rejestracyjne i czynności administracyjne – 21 listopada, godz. 15.30-20.30.
 
BKS zachęca również do indywidualnych lub grupowych spotkań z doradcą ds. przedsiębiorczości.

Aby wziąć udział w przedstawionych wyżej kursach, należy dokonać zapisu poprzez adres mailowy: start@polsl.pl

W Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest zaangażowanych ponad 170 państw z całego świata. Wydarzenie ma na celu zainspirować uczestników do odkrycia w sobie innowatora i przedsiębiorcy. W ramach przygotowanych spotkań uczestnicy zyskują możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, mentorami i inwestorami. Głównym koordynatorem tegorocznych działań w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej informacji, w tym wyszukiwarka wydarzeń, znajduje się na stronie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Wiadomość utworzona: 16 listopada 2020 11:04, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 16 listopada 2020 11:19, wykonana przez: Dominika Gnacek
14 listopada 2020
Zmarła Krystyna Durys

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 listopada 2020 roku w wieku 71 lat zmarła Krystyna Durys, wieloletni pracownik Instytutu, a następnie Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Krystyna Durys była związana z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, pracując w Instytucie, a następnie Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Była osobą życzliwą, o szlachetnym sercu. Cieszyła się wielką sympatią i szacunkiem pracowników Politechniki Śląskiej. Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej wyrazy współczucia i żalu składają

Rektor, Senat oraz Wspólnota  Akademicka Politechniki Śląskiej

Msza pożegnalna zostanie odprawiona 16 listopada o godzinie 10:00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 50. Ceremonia pochówku rozpocznie się o godzinie 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach. 

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2020 19:02, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2020 16:48, wykonana przez: Jadwiga Witek
13 listopada 2020
O Politechnice Śląskiej w „Skrzydlatej Polsce”

Wywiad z JM Rektorem prof. dr. hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem poświęcony kształceniu lotniczemu na Politechnice Śląskiej jako temat numeru ukazał się w listopadowym wydaniu „Skrzydlatej Polski”, czasopisma o tematyce lotniczej.

O działaniach Uczelni związanych z technologiami lotniczymi oraz przygotowaniem kadr w tym zakresie opowiedział JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk w wywiadzie, który ukazał się w czasopiśmie „Skrzydlata Polska”. Utworzone na Uczelni w 2008 roku Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej jest jednym z pięciu ośrodków w Polsce kształcącym pilotów, ale jedynym, które umożliwia uzyskanie wykształcenia w zakresie mechaniki i eksploatacji. Studenci Politechniki Śląskiej mają więc możliwość zdobywania wiedzy i odbywania specjalistycznych szkoleń na specjalnościach: nawigacja powietrzna oraz mechanika i eksploatacja lotnicza.

JM Rektor w wywiadzie dla „Skrzydlatej Polski” podkreślił znaczenie wykształcenia kadr w dziedzinie lotnictwa między innymi ze względu na specjalne potrzeby regionu: — Przygotowanie specjalistów tych profesji na Śląsku stało się koniecznością, m.in. z uwagi na dynamiczny rozwój branży lotniczej w regionie śląsko-zagłębiowskim, czego pierwszym wyraźnym sygnałem było przekształcenie lotniska wojskowego w Pyrzowicach w cywilny port lotniczy.

Przygotowanie kadr obejmuje działania w zakresie eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk, systemów wspierających procesy zarządzania. Studenci szkolą się podczas zajęć praktycznych, między innymi realizując loty przy zastosowaniu pełnego wyposażenia radionawigacyjnego i systemów świetlnych lotniska kontrolowanego.

W ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej działają: Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO POLSL, Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej PART-147, Ośrodek Szkolenia Bezzałogowych Statków Powietrznych.

„Skrzydlata Polska” to najstarszy polski periodyk o tematyce lotniczej, wydawany od 1930 roku. Wywiad z JM Rektorem prof. Arkadiuszem Mężykiem „Wysokie loty Politechniki Śląskiej” można przeczytać w numerze 11 (2493)/2020 magazynu „Skrzydlata Polska”.

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2020 15:20, autor: Aleksandra Weber
16 listopada 2020
Weź udział w zajęciach Politechniki Juniora i Seniora!

Centrum Popularyzacji Nauki zaprasza na spotkania z cyklu Politechnika Juniora i Seniora, które w tym roku odbywają się w formule online. Rejestracja będzie możliwa od 16 listopada 2020 roku od godz. 12:00.

Zajęcia Politechniki Juniora i Seniora odbędą się 21 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformy ZOOM. Są skierowane do dzieci w dwóch grupach wiekowych: grupa I (6-10 lat) oraz grupa II (11-14 lat).

Spotkania będą miały formę interaktywnych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez naukowców i studentów Politechniki Śląskiej.

Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Centrum Popularyzacji Nauki od 16 listopada od godz. 12:00


 

Wiadomość utworzona: 13 listopada 2020 14:51, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 16 listopada 2020 11:25, wykonana przez: Dominika Gnacek
12 listopada 2020
Nowe programy – zatrudnianie i zapraszanie wybitnych naukowców. Każdy może pomóc znaleźć odpowiednich kandydatów!

W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), Politechnika Śląska zamierza wzmocnić kadrę naukową poprzez zatrudnienie wybitnych doświadczonych oraz wybitnych młodych naukowców, w szczególności z zagranicy, mogących tworzyć i poprowadzić zespoły naukowe, złożyć w ciągu roku wniosek o finansowanie projektu w programie Horyzont, a także publikacje do renomowanych czasopism.
 
Ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim opublikowano na stronie Uczelni: wybitny młody naukowiec oraz wybitny doświadczony naukowiec, stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w międzynarodowym portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS. W celu rozpropagowania załączonych ogłoszeń zachęcamy pracowników  Politechniki Śląskiej do ich udostępniania wśród znanych im naukowców, spełniających postawione w nich kryteria. Kryteria te są wymagające, ale możliwości jakie Uczelnia oferuje są znaczące i konkurencyjne względem czołowych uczelni zagranicznych. Potencjalnym kandydatom warto przede wszystkim zwrócić uwagę na pakiet programów projakościowych Politechniki Śląskiej, których będą mogli być beneficjentami, zwłaszcza jeśli w trakcie pracy na Uczelni wykażą się osiągnięciami porównywalnymi do wymaganych w kryteriach konkursowych. W pozyskaniu wybitnych naukowców znaczenie może mieć także możliwość świadczenia znacznej części pracy z miejsca ich stałego pobytu.
 
Politechnika Śląska zamierza także w ramach programu IDUB zaprosić na dłuższe lub krótsze, nawet kilkudniowe, pobyty osoby wyjątkowe – w szczególności noblistów, laureatów medalu Fieldsa, nagrody Kioto, nagrody Miesa van der Rohe, osoby aktualnie realizujące granty ERC lub posiadające status Highly Cited Researcher, a także pracujące naukowo na najlepszych uczelniach zagranicznych (zwłaszcza notowanych na pierwszych 20. miejscach rankingów ARWU, QS lub THE).
 
Ich obecność pozwoli poznać uczelniane zespoły badawcze, naukowców oraz infrastrukturę i technologię. W wielu przypadkach może to zaowocować nawiązaniem efektywnej współpracy z ich ośrodkami i przełoży się na dynamiczny wzrost dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej oraz udział w realizacji projektów międzynarodowych. Program ten jest wspierany finansowo przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (https://metropoliagzm.pl/fundusz-wspierania-nauki/). Od zaproszonych gości oczekujemy: wygłoszenia co najmniej dwóch wykładów (min. 1,5 godziny), przeprowadzania seminarium z doktorantami i/lub zajęć ze studentami, zapoznania się z naszymi laboratoriami związanymi co najmniej z szeroko rozumianą tematyką badawczą zaproszonego naukowca. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną możliwa jest realizacja tych aktywności w formie zdalnej. Pracowników, którzy dysponują kontaktem z takimi osobami oraz mogliby wesprzeć oficjalne zaproszenie z Uczelni, prosimy o przekazanie informacji do Biura Rozwoju.
 
Pierwsza publikacja: 16 października 2020 20:43, autor: Jadwiga Witek
 

Wiadomość utworzona: 12 listopada 2020 14:23, autor: Aleksandra Weber
12 listopada 2020
Rozpocznij karierę z Amazon

Biuro Karier Studenckich oraz Amazon Campus Team zapraszają do udziału w Virtual Event: „Wystartuj swoją karierę z Amazon Operations – czyli jak zdobyć letni staż i zostać managerem w Amazon.”

Osoby biorące udział w sesji będą mogły posłuchać zeszłorocznych stażystów, dowiedzieć się, czego nauczył ich letni staż i czy zdecydowali się zostać z Amazon na dłużej.

Dla uczestników warsztatu rekruterzy przygotowali zestaw gotowych do zastosowania technik rekrutacyjnych i podpowiedzi, jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy o pracę.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie „Wystartuj karierę z Amazon”.
 

Wiadomość utworzona: 12 listopada 2020 14:22, autor: Aleksandra Weber
13 listopada 2020
Zmarła mgr Danuta Milewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 listopada 2020 roku zmarła mgr Danuta Milewska, wieloletnia wykładowczyni Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej.
 
Była absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. W 1957 roku, zaraz po uzyskaniu tytułu magistra matematyki, podjęła pracę w Katedrze Matematyki na Wydziale Górniczym. Przez wiele lat pracowała w zespole kierowanym przez docenta Kazimierza Szałajko, nestora polskich matematyków, absolwenta Lwowskiej Szkoły Matematycznej. W 1971 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Zasiadała w Radzie Programowej Instytutu Matematyki. Została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W roku 1977 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Była członkinią Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1965-2007. Pracę na Politechnice Śląskiej zakończyła w 2006 roku.
 
Była sumienną i świetnie zorganizowaną osobą. Praca dydaktyczna była jej pasją, a mury Uczelni drugim domem. Z ogromnym zaangażowaniem kształciła w obszarze matematyki kolejne pokolenia inżynierów. Pozostanie w pamięci jako człowiek dobry, pogodny i życzliwy.
 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłej wyrazy współczucia i żalu składają
Rektor, Senat oraz Wspólnota  Akademicka Politechniki Śląskiej

Msza święta odbędzie się 17 listopada 2020 o godz. 12.00 w Kościele pw. św. Antoniego w Gliwicach-Wójtowej Wsi przy ul. Bartosza Głowackiego 3. Ostatnie pożegnanie nastąpi bezpośrednio po mszy na cmentarzu parafialnym.

Wiadomość utworzona: 12 listopada 2020 11:01, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2020 10:05, wykonana przez: Aleksandra Weber
12 listopada 2020
Konkurs „O nauce po ludzku” – termin zgłoszeń przedłużony

Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biblioteka Politechniki Śląskiej informują, że został zmieniony termin nadsyłania prac w konkursie na artykuł popularnonaukowy.
 
Zgłoszenia można dokonać do 29 listopada 2020 r.

Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Śląskiej. Wyniki zostaną przedstawione w grudniu 2020 roku.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ.

Wiadomość utworzona: 12 listopada 2020 08:54, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 12 listopada 2020 09:03, wykonana przez: Dominika Gnacek
10 listopada 2020
Zaproszenie na panel ogólnouczelniany PBL

Tematy zgłoszone do 6. edycji konkursu na „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning” zostaną zaprezentowane podczas ogólnouczelnianego e-panelu dyskusyjnego, który odbędzie się 17 listopada 2020 roku na platformie Zoom.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00. Link: https://zoom.us/j/97084603968 (meeting ID: 970 8460 3968)

Konkurs „Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning” jest organizowany w ramach projektu wdrożeniowego POWER 3.5 „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego 6. edycja jest skierowana do studentów I stopnia kształcenia i dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2020/2021. Zgłoszone tematy projektów zostaną zamieszone w Informatorze na Platformie Zdalnej Edukacji, zarówno w zakładce „Informacje dla pracowników”, jak i „Informacje dla studentów”.

Każdy zespół projektowy będzie składał się z jednego opiekuna głównego, dwóch pomocniczych, ekspertów z przemysłu bądź Uczelni oraz od 4 do 6 studentów. Obecnie trwa rekrutacja obejmująca grupę studentów i opiekunów pomocniczych.

Kształcenie zorientowane projektowo (Project Based Learning) polega za zastąpieniu części zajęć roku akademickiego zajęciami realizującymi interdyscyplinarne projekty związane z ideą Przemysłu 4.0. Każda grupa projektowa będzie dysponowała funduszami na zakup elementów oraz urządzeń umożliwiających kształcenie w ramach PBL.

Więcej informacji znajduje się na Platformie Zdalnej Edukacji.

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2020 14:13, autor: Dominika Gnacek
10 listopada 2020
Zgłoszenia do VI edycji IPS w formie PBL

Przypominamy o możliwości zgłaszania tematów do VI edycji konkursu na Indywidualne Programy Studiów (IPS) realizowane w formie Project Based Learning (PBL). Nabór jest organizowany w związku z realizacją projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.

Konkurs jest skierowany do studentów I stopnia kształcenia, w tym tych, którzy w semestrze letnim 2020/2021 rozpoczną IV semestr studiów. Opiekunami w projektach mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni Politechniki Śląskiej. Ostatni dzień zgłoszeń to 10 listopada. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie PZE.

Terminy finalizowania poszczególnych działań w ramach VI edycji programu są dostępne na stronie Platformy Zdalnej Edukacji w ramach kursu „Informacje dla pracowników – Nowe Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie PBL – VI edycja”.

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2020 14:11, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2020 14:29, wykonana przez: Dominika Gnacek
10 listopada 2020
Powołano Radę Uczelni

Na mocy Uchwały nr 88/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 9 listopada powołano członków Rady Uczelni.
 
W skład Rady Uczelni wchodzą – ze wspólnoty Uczelni:  dr Zygmunt Łukaszczyk, dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ oraz prof. dr hab. inż. Marian L. Turek; spoza wspólnoty Uczelni: dr Janusz Michałek, mgr inż. Artur Tomasik oraz mgr Tomasz Zjawiony, MBA.

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2020 14:08, autor: Dominika Gnacek
10 listopada 2020
Weź udział w tegorocznym wydarzeniu Perspektywy Women in Tech Summit!

Wydarzenie poświęcone nowoczesnym technologiom zostało zaplanowane na 8 i 9 grudnia 2020 roku w formie online. Konferencja jest skierowana do kobiet z branży technologicznej oraz IT. W tegorocznym przedsięwzięciu weźmie udział Politechnika Śląska.
 
Uczestnicy konferencji Women in Tech Summit, która w tym roku odbędzie się w trybie zdalnym, będą mieli okazję wysłuchać prelekcji ponad 20 światowych liderów m.in. z obszaru technologii, IT, social mediów, ekonomii, wziąć udział w sesjach dotyczących rozwoju doświadczeń menedżerskich oraz inżynierskich, warsztatach, a także spotkaniach z firmami i przedsiębiorcami wspierającymi ukształtowanie kariery. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mariya Gabriel, Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.
 
Osoby zainteresowanie uzyskaniem biletu na Perspektywy Women in Tech Summit mogą przesyłać wiadomość na adres mailowy do 13 listopada: magdalena.pawlaczek@polsl.pl.
 
Informacje związane z dostępem do poszczególnych części wydarzenia w ramach odpowiedniego biletu znajdują się na stronie https://womenintechsummit.pl/#tickets

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2020 14:08, autor: Dominika Gnacek
10 listopada 2020
Politechnika Śląska na Salonie Genius Loci 2020

Politechnika Śląska uczestniczyła w Salonie Genius Loci 2020. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, pełnił funkcję moderatora dwóch punktów programu: panelu odkrywcy (w ramach którego wykład poprowadziła dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki) oraz Dnia Architekta, który współprowadził z mgr. inż. Jackiem Grzelakiem. Prof. K. Fross wygłosił także wykład pt. „Tendencje we współczesnej architekturze – Dubaj – Singapur – Londyn – Tokyo – Wenecja – Sydney – Gliwice – „Bezpieczna podróż”. Wyzwania stojące przed architekturą przyszłości”.

Ponadto w ramach wystawy rzeźby została zaprezentowana nakładka Benchman, stanowiąca element realizowanego na Politechnice Śląskiej projektu „aRt&DeSiGn in Public Space”.

Druga edycja Salonu Kultury Nauki i Biznesu Genius Loci 2020 odbywała się od 27 do 29 września 2020 roku w Szklarskiej Porębie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. ówczesny Minister MNiSW Wojciech Murdzek, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Dolnośląskiego Marek Obrębalski. W Salonie wzięli udział także rektorzy szkół wyższych, nauczyciele akademiccy, naukowcy, wynalazcy, twórcy, artyści rzeźbiarze, architekci, budowlańcy, przedstawiciele biznesu, popularyzatorzy nauki. Inicjatorem spotkań jest artysta Konrad Tomaszewski.

Podsumowaniem wydarzenia jest publikacja, w której zamieszczono wypowiedzi uczestników oraz krótkie biogramy osób prowadzących poszczególne panele.

Wiadomość utworzona: 10 listopada 2020 10:55, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2020 10:58, wykonana przez: Dominika Gnacek
9 listopada 2020
Absolwenci Politechniki Śląskiej będą pracować w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Politechnika Śląska podpisała nowe porozumienie, którego celem jest zagwarantowanie miejsc pracy dla absolwentów kierunków górniczych. Dzięki zawartej 9 listopada umowie najlepsi studenci po zakończeniu nauki będą mogli podjąć pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
 
Pewność zatrudnienia to jeden z najważniejszych aspektów rozważanych przez kandydatów podejmujących studia. Mając to na względzie, Politechnika Śląska wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową otworzyły nowy rozdział współpracy. W jego ramach każdego roku przedsiębiorstwo zapewni minimum 5 miejsc pracy dla absolwentów Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej gliwickiej Uczelni.

Z ramienia Politechniki Śląskiej oficjalnego sygnowania umowy dokonał JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. W imieniu Partnera podpisy złożyli Włodzimierz Hereźniak – Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz dr Artur Dyczko – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. W spotkaniu uczestniczył także Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa.
 
— Tradycje kształcenia kadry dla górnictwa na Politechnice Śląskiej są bardzo długie. Politechnika Śląska obchodzi swoje 75-lecie. Została stworzona w tym miejscu, żeby wspierać polski przemysł, w tym również górnictwo. W tej chwili obraz Śląska zmienia się. Obecnie jest to region, w którym rozwijają się nowe technologie, ale Jastrzębska Spółka Węglowa ze swoimi surowcami krytycznymi, niezbędnymi dla działania przemysłu, również wpisuje się w ten progresywny nurt — podkreśla JM Rektor prof. A. Mężyk.
 
Aby student mógł dołączyć do grona korzystających z efektów, które ma zapewnić porozumienie, powinien spełnić określone kryteria, dotyczące m.in. średniej ocen min. 4,0 na zakończenie studiów oraz potwierdzonej przez lekarza zdolności do podjęcia pracy. Prezes JSW zapowiada, że potrzebne będą osoby specjalizujące się w różnych obszarach nauki i przemysłu. — Zatrudniamy różnego rodzaju specjalistów – od informatyki, robotyki itp. Zapowiedziane w porozumieniu 5 osób to minimum.  Zakładamy, że będzie ich znacznie więcej. JSW ma perspektywę wieloletnią. Węgiel koksowy jest na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. To oznacza duże wsparcie finansowe, więc myślę, że dla młodych ludzi, absolwentów Politechniki, będziemy pracodawcą bardzo dobrze funkcjonującym i dającym dużą perspektywę rozwoju — mówi Włodzimierz Hereźniak, Prezes JSW.
 
Wśród poszukiwanych specjalistów wymienia m.in. ekspertów od IT, logistyki, koksownictwa, procesów chemicznych czy produkcji maszyn. — Ale też ekonomika produkcji, zarządzanie projektami. Mamy wiele projektów inwestycyjnych, więc jest duże pole do popisu — przypomina Włodzimierz Hereźniak.

Coraz częściej mówi się o tym, że obecnie występujące profesje w przyszłości w wyniku zmian zachodzących na rynku pracy oraz w gospodarce zanikną lub przyjmą nową formę. Porozumienie stanowi sposób odpowiedzi na ten problem. Celem współpracy partnerów jest właściwe przygotowanie kadr dla górnictwa podziemnego. – W Polsce obowiązuje taki stereotyp, że na Wydziale Górniczym kształcimy górników pracujących w kopalniach węgla kamiennego. Musimy spojrzeć na rozwój górnictwa globalnie, jako na rozwój technologii związanych z pozyskiwaniem surowców do dalszej przeróbki chemicznej; tych, które są kluczowe dla dalszego postępu technologicznego – zaznacza prof. A. Mężyk.

Wiadomość utworzona: 9 listopada 2020 15:06, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2020 15:13, wykonana przez: Jadwiga Witek
10 listopada 2020
Powstały murale Politechniki Śląskiej

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, tuż przy Placu Krakowskim w Gliwicach, powstały murale z fotografiami prezentującymi Uczelnię w dwóch ujęciach czasowych. Przeszłość przeplata się z teraźniejszością, pozwalając przechodniom poznać wybrane momenty z ponad 75-letniej historii Uczelni.

Tradycja i potencjał dwóch odmiennych kulturowo, ale bogatych w doświadczenia, wartościowe wzorce i dorobek kulturowy regionów – Kresów Wschodnich i Górnego Śląska – łączą się w murach Politechniki Śląskiej. To tutaj swoją dydaktyczną i badawczą misję kontynuowali profesorowie przedwojennej Politechniki Lwowskiej. To na Politechnice Śląskiej wiedzę i kompetencje od pokoleń zdobywa wielu młodych ludzi. To tutaj trwają prace badawcze nad najbardziej naglącymi zagadnieniami z otoczenia społeczno-gospodarczego lub obserwowanymi w społeczeństwie, tak jak w przypadku wirusa SARS-CoV-2.

Politechnikę Śląską można od 8 listopada poznawać dzięki muralom przy ul. Akademickiej w Gliwicach. Galeria wielkoformatowych zdjęć ukazuje początki, rozwój i współczesność jedynej uczelni badawczej na Śląsku.
 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Murale to jeden z elementów refleksji na 75-lecie Politechniki Śląskiej, które świętujemy. Epidemia SARS-CoV-2 spowodowała, że nie mogliśmy przeprowadzić uroczystości tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Zależało nam, by mimo utrudnień pokazać społeczeństwu, jak Politechnika rozwijała się na przestrzeni lat. Mieszczące się przy ul. Akademickiej murale, stanowią symbol otwarcia Uczelni na społeczeństwo. Mają przyciągnąć uwagę przechodniów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia murali i zapoznania się z prezentowanymi na nich scenami z życia Uczelni. Zobaczyć można zarówno te pierwsze kroki, które czynili profesorowie lwowscy, wkraczając na teren przyszłej Politechniki, jak i samolot, który symbolizuje ostatnie osiągnięcia Uczelni w zakresie rozwoju kształcenia i technologii wyjaśnia prof. A. Mężyk.

Kompozycja każdego z murali składa się z warstwy wizualnej i tekstowej. Krótkie opisy towarzyszące poszczególnym obrazom pomagają w rozpoznaniu przedstawianych scen, osadzając fotografię na osi czasu. Murale zaprojektował prof. Klaudiusz Fross, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Przedsięwzięcie, mające na celu wzmacnianie wizerunku Politechniki Śląskiej w przestrzeni miejskiej, a także symbolizujące jej otwartość na świat, stanowi element obchodów 75. urodzin Uczelni. Osoby zainteresowane politechniczną historią mogą zapoznać się z nią również za pośrednictwem Internetu, dzięki specjalnie na ten czas uruchomionej stronie 75lat.polsl.pl. Powstał także jubileuszowy album „Politechnika Śląska – 75 lat tradycji. Silesian University of Technology – 75 years of tradition”, na którego łamach zamieszczono teksty i zdjęcia dotyczące wielu aspektów jej funkcjonowania. Publikację będzie można wkrótce zakupić w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 9 listopada 2020 10:03, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 10 listopada 2020 10:45, wykonana przez: Dominika Gnacek
9 listopada 2020
Kształcenie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 29 listopada 2020 roku

W związku z sytuacją epidemiczną wszelkie formy kształcenia na Politechnice Śląskiej od 9 do 29 listopada będą prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kształcenia doktorantów oraz innych form kształcenia.

Zajęcia, wykłady oraz inne formy kształcenia powinny odbywać się w formie synchronicznej według ustalonego planu zajęć oraz podziału na grupy przy użyciu Microsoft Teams oraz Zoom. W przypadku nieobecności studenta, doktoranta lub prowadzącego możliwe jest odrabianie zajęć w trybie asynchronicznym.

W trybie kontaktowym mogą odbywać się zajęcia wymagające infrastruktury badawczej i laboratoryjnej lub kształtujące umiejętności praktyczne, a także badania w ramach przygotowania prac dyplomowych, projektów inżynierskich lub projektów PBL i w ramach działalności SKN na warunkach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia nr 262/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia od 9 listopada (Monitor Prawny, poz. 1041).

Wiadomość utworzona: 9 listopada 2020 09:02, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2020 09:09, wykonana przez: Aleksandra Weber
6 listopada 2020
Nowe programy – zatrudnianie i zapraszanie wybitnych naukowców. Każdy może pomóc znaleźć odpowiednich kandydatów!

W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), Politechnika Śląska zamierza wzmocnić kadrę naukową poprzez zatrudnienie wybitnych doświadczonych oraz wybitnych młodych naukowców, w szczególności z zagranicy, mogących tworzyć i poprowadzić zespoły naukowe, złożyć w ciągu roku wniosek o finansowanie projektu w programie Horyzont, a także publikacje do renomowanych czasopism.
 
Ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim opublikowano na stronie Uczelni (https://bip.polsl.pl/Lists/naukowcy/Attachments/1204/Wybitny%20m%C5%82ody%20naukowiec_PL_EN.pdf oraz https://bip.polsl.pl/Lists/naukowcy/Attachments/1202/Wybitny%20do%C5%9Bwiadczony%20naukowiec_PL_EN.pdf, stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w międzynarodowym portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS. W celu rozpropagowania załączonych ogłoszeń zachęcamy pracowników  Politechniki Śląskiej do ich udostępniania wśród znanych im naukowców, spełniających postawione w nich kryteria. Kryteria te są wymagające, ale możliwości jakie Uczelnia oferuje są znaczące i konkurencyjne względem czołowych uczelni zagranicznych. Potencjalnym kandydatom warto przede wszystkim zwrócić uwagę na pakiet programów projakościowych Politechniki Śląskiej, których będą mogli być beneficjentami, zwłaszcza jeśli w trakcie pracy na Uczelni wykażą się osiągnięciami porównywalnymi do wymaganych w kryteriach konkursowych. W pozyskaniu wybitnych naukowców znaczenie może mieć także możliwość świadczenia znacznej części pracy z miejsca ich stałego pobytu.
 
Politechnika Śląska zamierza także w ramach programu IDUB zaprosić na dłuższe lub krótsze, nawet kilkudniowe, pobyty osoby wyjątkowe – w szczególności noblistów, laureatów medalu Fieldsa, nagrody Kioto, nagrody Miesa van der Rohe, osoby aktualnie realizujące granty ERC lub posiadające status Highly Cited Researcher, a także pracujące naukowo na najlepszych uczelniach zagranicznych (zwłaszcza notowanych na pierwszych 20. miejscach rankingów ARWU, QS lub THE).
 
Ich obecność pozwoli poznać uczelniane zespoły badawcze, naukowców oraz infrastrukturę i technologię. W wielu przypadkach może to zaowocować nawiązaniem efektywnej współpracy z ich ośrodkami i przełoży się na dynamiczny wzrost dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej oraz udział w realizacji projektów międzynarodowych. Program ten jest wspierany finansowo przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (https://metropoliagzm.pl/fundusz-wspierania-nauki/). Od zaproszonych gości oczekujemy: wygłoszenia co najmniej dwóch wykładów (min. 1,5 godziny), przeprowadzania seminarium z doktorantami i/lub zajęć ze studentami, zapoznania się z naszymi laboratoriami związanymi co najmniej z szeroko rozumianą tematyką badawczą zaproszonego naukowca. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną możliwa jest realizacja tych aktywności w formie zdalnej. Pracowników, którzy dysponują kontaktem z takimi osobami oraz mogliby wesprzeć oficjalne zaproszenie z Uczelni, prosimy o przekazanie informacji do Biura Rozwoju.
 

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2020 15:13, autor: Jadwiga Witek
9 listopada 2020
Weź udział w projekcie Nakręcona nauka!

Internet stał się naszą codziennością. Stwarza przestrzeń do przygotowania własnych przekazów, również o charakterze naukowym. Politechnika Śląska zaprasza na kurs organizowany przez Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, dotyczący tematyki przygotowania wartościowych filmów popularnonaukowych w domowych warunkach.

Projekt obejmuje cykl 10 odcinków instruktażowych, których autorami są popularyzatorzy ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in. kwestie: organizacji planu zdjęciowego, podstaw montażu, przygotowania scenariusza oraz umiejętności w zakresie występowania przed kamerą.

Materiały szkoleniowe będą publikowane cyklicznie od 9 listopada do końca miesiąca na stronie projektu.

W tym samym czasie będzie mieć miejsce pilotażowa edycja Naukowego Wyzwania Video. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą dołączyć do grupy na Facebooku, w której będą mogli wymieniać doświadczenia i konsultować swoje działania z autorami filmów składających się na kurs.
Przedsięwzięcie „Nakręcona nauka” zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki, a jego partnerem instytucjonalnym jest Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy objęła Rada Upowszechniania Nauki PAN.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu Nakręcona nauka.

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2020 14:18, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada 2020 09:02, wykonana przez: Dominika Gnacek
6 listopada 2020
Kolejny sukces językowy studentów

Trzech studentów Politechniki Śląskiej z sukcesem zakończyło rywalizację w finale XV Olimpiady Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych. Tegoroczna edycja odbyła się z wykorzystaniem narzędzi do interakcji oraz rejestracji obrazu i dźwięku na odległość.

Finał XV Olimpiady Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych organizowanej przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej odbył się 28 i 29 października 2020. Ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowano o organizacji wydarzenia w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.
 
Finaliści przygotowali prezentacje na jeden z pięciu zadanych tematów i odpowiadali na związane z nimi pytania. Wśród zagadnień, które mieli do wyboru, znalazły się kwestie związane z Internetem rzeczy, postrzeganiem dronów, pojazdami przyszłości, problematyką zagrożeń dla środowiska oraz wizją nowoczesnych miast. W drugiej części przesłuchania uczestnicy finału omawiali wylosowane zagadnienie, związane z szeroko pojętą techniką i problemami współczesności.
 
Trzecie miejsce na podium wywalczył Michał Rzepka. Tuż za nim, na czwartym miejscu, znalazł się Kevin Kazibudzki. Uczelnię reprezentował także Szymon Świderski, który zakończył rywalizację konkursową na 10 lokacie.

— Uczestnicy finału wykazali się znakomitą znajomością języka niemieckiego, w tym także słownictwa technicznego i frazeologii. Zaimponowali przygotowaniem merytorycznym i umiejętnością zwięzłej i przyciągającej uwagę prezentacji — podkreśla mgr Gabriela Szewiola z Komitetu Głównego Olimpiady.

W zmaganiach językowych wzięło udział 14 przedstawicieli szkół wyższych z całej Polski – politechnik: Śląskiej, Warszawskiej, Opolskiej, Gdańskiej, Poznańskiej. Organizatorem Olimpiady było Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Zespół Lektorów Języka Niemieckiego. Pierwszy etap obejmował pisemny test sprawdzający, a drugi – finałowy – został podzielony na część pisemną i ustną. Wśród nagród dla finalistów przewidziano uzyskanie oceny bardzo dobrej na zakończenie zajęć z języka niemieckiego.

Więcej informacji o wynikach XV Olimpiady Języka Niemieckiego dla studentów uczelni technicznych znajduje się na stronie SJO.
 
To nie pierwszy językowy sukces studentów Politechniki Śląskiej w tym roku. W październiku grono reprezentantów Uczelni podjęło wyzwanie w ramach XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych. Rezultatem podjętych przez nich starań było uzyskanie kilku wysokich miejsc, w tym aż dwóch na podium. Więcej o tym osiągnięciu można przeczytać na stronie Uczelni.

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2020 11:44, autor: Dominika Gnacek
6 listopada 2020
Student z Politechniki Śląskiej zaprojektuje instalację wentylacyjną w ramach międzynarodowego projektu

Stanisław Kocik, student z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej zakwalifikował się do 28. międzynarodowego programu AEC Global Teamwork. Przedsięwzięcie zostanie poświęcone kreacji zaplanowanego obiektu. Prace badawcze w zespole łączącym studentów z trzech kontynentów będą przebiegać z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania.
 
Udział w programie AEC Global Teamwork jest wyjątkowym doświadczeniem edukacyjnym, które koncentruje się na interdyscyplinarnym, globalnie rozproszonym projekcie opartym na pracy zespołowej. Skupia studentów, wykładowców i specjalistów z pięciu dyscyplin – architektury, budownictwa, inżynierii środowiska, zarządzania budową i zarządzania finansami cyklu życia.

 
Stanisław Kocik jest na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska. O programie usłyszał od dr hab inż. Joanny Ferdyn-Grygierek, prof. PŚ, z Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, była taka, że więcej taka okazja się nie powtórzy: okazja do współpracy z osobami innych narodowości, w teamie międzynarodowym. To możliwość do poznania narzędzia, oprogramowania z górnej półki, jeśli chodzi o dzisiejsze zdobycie technologiczne. Będziemy korzystać z Revita, posługiwać się oprogramowaniem virtual reality. Tematem projektu jest budynek, obiekt, który będziemy projektować. Powstanie jego model 3D, do którego będzie można m.in. wejść z goglami VR opowiada Stanisław Kocik. W zespole podejmie się zadań związanych z przygotowaniem różnego rodzaju instalacji wchodzących w skład systemów budynkowych. Będę MAP Engineer – osobą, która zajmuje się instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, ciepłowniczymi. Oprócz tego ta branża obejmuje instalacje wodne, kanalizacyjne. To tematyka zbieżna z moim kierunkiem studiów, ze specjalizacją, którą wybrałem, z tematem pracy inżynierskiej. Dotyczyła ona zaprojektowania instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego wyjaśnia. Zakres jego prac będzie uzależniony od lokalizacji budynku. Jeśli to będzie w Arizonie, to nie będziemy musieli tam montować grzejników, bo tam jest ciepło. Ale jeśli na Alasce, to już tak.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach AEC Global Teamwork mają na celu kreację platformy współpracy między przedstawicielami różnych środowisk, która pozwoli na utworzenie wysokojakościowych usług i produktów, a swoich uczestników wyposaży w kompetencje leaderskie. Stanisław Kocik podkreśla znaczenie wykorzystania nowoczesnego oprogramowania, które postrzega on jako przyszłość branży budowlanej. Program, z którego będziemy korzystać, umożliwia stworzenie nam modelu 3D budynku, przeprowadzenie pewnych obliczeń, np. w zakresie instalacji wentylacyjnej – przepływów powietrza. Pozwala na tworzenie równolegle z innymi branżami – na jednym modelu pracuje architekt, konstruktor, osoba zajmująca się instalacjami. To znacznie usprawnia prace podkreśla.
 
Projekt jest kierowany przez Uniwersytet w Stanford i uczestniczą w nim studenci pochodzący z 12 uniwersytetów partnerskich z Unii Europejskiej, USA i Australii. W tym roku praca zespołu zostanie zorganizowana przy użyciu wirtualnych platform, które umożliwią zintegrowanie nowych sposobów uczenia się i pracy z codzienną praktyką i procesem zespołowym. Projekt zaczyna się około połowy stycznia. Pod koniec listopada i grudnia mają odbyć się spotkania zapoznawcze, żeby poznać swój team, wstępne plany koncepcyjne wyjaśnia student.

Aby wziąć udział musiał przejść dwuetapową rekrutację, które obejmowała przesłanie listy motywacyjnego i CV, a także odbycie rozmowy przez platformę Zoom z dr Renate Fruchter, wieloletnią organizatorką programu.
Myślę, że prestiż związany z braniem udziału w takim projekcie organizowanym przez jeden z najbardziej znanych ośrodków kształcących i badawczych na świecie czyli Uniwersytet Stanford, wpływa na jakość CV. Mam nadzieję, że zostanie to docenione przez przyszłych pracodawców zaznacza Stanisław Kocik. Równolegle z pracami projektowymi będzie opracowywał swoją pracę magisterską, która również łączy w sobie dwie perspektywy czasowe – teraźniejszość i przyszłość. Jej tematyka będzie dotyczyć numerycznej analizy skuteczności stosowania przez ludzi masek albo przyłbic na twarz przy rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. Podkreśla, że jest to temat inspirowany obecnymi zdarzeniami i pandemią.

To już drugi udział Politechniki Śląskiej w przedsięwzięciu AEC Global Teamwork. W poprzedniej, 27. edycji uczestniczył student Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Łukasz Baran. Efektem zaangażowania było zwycięstwo jego zespołu pod nazwą Pacific2020 oraz uzyskanie przez studenta najwyższej oceny A+.

Wiadomość utworzona: 5 listopada 2020 16:56, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 6 listopada 2020 08:37, wykonana przez: Dominika Gnacek
4 listopada 2020
Konferencje poświęcone Priorytetowym Obszarom Badawczym – dane do logowania

W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Politechnika Śląska zamierza skumulować potencjał oraz znacząco rozwinąć współpracę wewnętrzną i zewnętrzną w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB).

W tym celu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone poszczególnym POB.

Terminy konferencji są następujące:

 • POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna: 5 listopada;
 • POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: 28 października;
 • POB3 – Materiały przyszłości: 3 listopada;
 • POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości: 4 listopada;
 • POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0: 29 października;
 • POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka: 27 października.

Konferencje rozpoczną się o godz. 14:00.

W każdej konferencji będzie mogło wziąć udział nawet 1000 osób.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w komunikacie opublikowanym na stronie głównej Uczelni.

Dane do logowania na konferencje w komunikatorze Zoom dostępne są tutaj: https://www.polsl.pl/konferencje/idub/strony/POB-konferencje-adresy.aspx

Aby uczestniczyć w wybranej konferencji wystarczy kliknąć w odpowiedni link. Nie jest wymagana instalacja aplikacji Zoom.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału.Pierwsza publikacja: 2020-10-26 07:15 przez: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2020 14:44, autor: Dominika Gnacek
4 listopada 2020
Fake newsy i teorie spiskowe – spotkanie online

Jakie są skuteczne sposoby ochrony przed fake newsami związanymi z wirusem SARS-CoV-2? Na to pytanie odpowiedzą naukowcy podczas webinaru „Pandemia czy plandemia, czyli jak przez wieki oszuści żerowali na ludzkim strachu”, który odbędzie się 5 listopada.

Mając na uwadze ilość i jakość informacji i opinii, które narastają wokół zagadnienia panującej epidemii, Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej we współpracy z autorami gry edukacyjnej „antyszczepionkowcy.biz” zdecydowało o organizacji spotkania, które pomoże ludziom odnaleźć się w obecnym szumie informacyjnym. Wydarzenie pt. „Pandemia czy plandemia, czyli jak przez wieki oszuści żerowali na ludzkim strachu” odbędzie się na platformie Zoom w czwartek 5 listopada 2020 o godzinie 16:30.

Webinar zostanie poprowadzony przez lek. med. Aleksandrę Stefaniak oraz mgr. inż. Jakuba Stefaniaka. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość prześledzić historię dotychczasowych epidemii i na ich podstawie dostrzec schemat powstawania teorii spiskowych. Zapoznają się również ze sposobami na odróżnienie fake newsa od faktu i dowiedzą się, jak zachować zdrowy rozsądek wobec zalewu informacji.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Aby wziąć udział, należy 5 listopada dołączyć do spotkania pod linkiem do platformy Zoom i wpisać następujące dane: Meeting ID: 977 4176 8432, Passcode: 927646.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia na Facebooku.

 

Pierwsza publikacja: 2020-10-26 09:51 autor: Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2020 14:42, autor: Dominika Gnacek
4 listopada 2020
Stypendia w ramach programu „Solidarni z Białorusią”

Trwa akcja „Solidarni z Białorusią”, realizowana przez KRASP we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Program jest skierowany do studentów rozpoczynających studia.

W ramach działania przygotowano stypendia na rok akademicki 2020/2021. Swoje zgłoszenia mogą przesyłać studenci – obywatele Białorusi, którzy podjęli studia stacjonarne w języku polskim.
 
Osoby zainteresowane programem powinny zgłosić chęć udziału w Admission Office do dnia 10 listopada 2020 r.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie KRASP oraz NAWA.

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2020 14:40, autor: Dominika Gnacek
4 listopada 2020
Metropolitalny Climathon 2020 pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej

Tematem przewodnim tegorocznego Climathonu jest zapobieganie suszy w mieście. Zgłoszone zespoły wezmą udział w 24-godzinnym hackatonie klimatycznym, który odbędzie się od 12 do 13 listopada w formie zdalnej. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka.
 
Ideą Climathonu jest opracowanie rozwiązań odpowiadających na wybrane wyzwania klimatyczne. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. W tym roku hasłem przewodnim jest „Metropolia w dobie ocieplenia klimatu – retencja wody i zapobieganie suszy”. 
 
Przez 24 godziny uczestnicy będą pracowali nad pomysłami i rozwiązaniami związanymi z ochroną środowiska. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrodę pieniężną (I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł) oraz nagrody rzeczowe.
 
W tym roku po raz pierwszy Metropolitalny Climathon odbędzie się w województwie śląskim. Jest organizowany przez EIT Climate-KIC oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka. Politechnika Śląska jest jednym z partnerów Climathonu.
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Climathonu oraz na profilu wydarzenia na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2020 12:43, autor: Aleksandra Weber
4 listopada 2020
Zaproszenie na „Spotkanie z lwem”

Biuro Karier Studenckich zachęca do udziału w ,,Spotkaniu z lwem” – interaktywnych warsztatach prowadzonych przez ekspertów z ING Banku Śląskiego.
 
Harmonogram spotkań:
• 5 listopada – Data Puzzle, czyli analiza i wizualizacja danych;
• 19 listopada – Business Model Canvas i pomysł na biznes;
• 3 grudnia – Robotics, czyli automatyzacja biznesu.
 
Warsztaty są skierowane do osób, które:
• chcą poznawać praktyczne aspekty zagadnień, z którymi spotykają się na uczelni,
• chcą uczyć się od ekspertów pracujących w dużej organizacji finansowej,
• lubią działać aktywnie i zależy im na przetestowaniu swoich umiejętności,
• mają pytania dotyczące kariery w ING Banku Śląskim, na które będą mogli odpowiedzieć rekruterzy, których poznają po części warsztatowej.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Karier.

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2020 09:25, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2020 09:27, wykonana przez: Dominika Gnacek
4 listopada 2020
Zaproszenie na seminarium rozpoczynające projekt ENTHRAL

Rusza projekt ENTHRAL kierowany przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcie ma na celu pomoc w zwalczaniu chorób krążenia. Seminarium inaugurujące prace badawcze odbędzie się 10 listopada 2020 roku na platformie YouTube.
 
Celem projektu „Non-invasivE iN-vivo assessmenT Human aRtery wALls” (akronim ENTHRAL) jest opracowanie procedury diagnostycznej, pozwalającej na ocenę lokalnej sztywności tętnic, bez inwazyjnych lub obciążających organizm pacjenta procedur. Badania zaplanowane są na trzy lata.
 
Przedsięwzięcie o budżecie ponad 6 milionów złotych jest realizowane przez konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny (NTNU) w Trondheim oraz Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Ze strony Politechniki Śląskiej biorą w nim udział pracownicy Katedry Techniki Cieplnej oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Kierownikiem projektu jest prof. Ryszard Białecki. Kierownikami zadań badawczych są dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, prof. PŚ, i dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ, a także prof. Leif Rune Hellevik i dr Jacob Sturdy z NTNU oraz dr n. med. Adam Golda ze Szpitala Miejskiego nr 4. Dwie śląskie placówki badawcze – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Centrum Badawczo Rozwojowe American Heart of Poland – zadeklarowały zainteresowanie wynikami projektu.
 
10 listopada 2020 r. o godz. 12.00 (CET) odbędzie się seminarium rozpoczynające projekt. Podczas tego spotkania zostaną przedstawione główne działania badawcze i stosowane metody, spodziewane trudności i sposób ich pokonania. W planach wydarzenie to miało mieć charakter otwartej, stacjonarnej konferencji. Ze względu na pandemię seminarium będzie odbywać się w trybie zdalnym. Obrady będzie można śledzić pod adresem:  https://youtu.be/wgNDEy5myXk
 
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą społeczną i może być spowodowane wieloma przyczynami. Jedną z nich jest zwiększona sztywność tętnic. Zwiększa się ona z wiekiem, w wyniku przebudowy struktury naczyń oraz niektórych chorób. Zmniejszona elastyczność naczyń powoduje, że fala ciśnienia wywołana skurczem mięśnia sercowego, odbijając się od ścian tętnic, nakłada się na maksymalne ciśnienie wytworzone w sercu. W wyniku tego zjawiska ciśnienie tętnicze (zwłaszcza rozkurczowe) zwiększa się, co może powodować wiele groźnych chorób. Wylewy krwi do mózgu, rozwarstwienie tętnic (tętniaki) to tylko niektóre z nich. Dla potrzeb diagnostyki nadciśnienia istotne jest, aby poznać jego przyczynę.
 
Idea projektu polega na rejestracji odkształceń tętnic pod wpływem pulsacji ciśnienia wywołanych pracą serca. Na tej podstawie, stosując zaawansowane metody modelowania przepływu krwi w elastycznych naczyniach, wyznacza się parametry materiałowe tętnic. Na ich podstawie można określić sztywność tętnic. Program badań obejmuje budowę tzw. fantomu, czyli odpowiednio opomiarowanego stanowiska laboratoryjnego odpowiadającego fragmentowi tętnicy. Ten fragment jest zasilany pompą o programowanej, zmiennej wydajności naśladującej cykl pracy serca. Pomiary na tym stanowisku z użyciem wysokiej klasy aparatu USG oraz ultraszybkich kamer pozwolą sprawdzić dokładność i odpowiednio dostroić opracowane modele przepływu krwi. Po uzyskaniu odpowiedniej precyzji modelu, zostanie on zastosowany do odtwarzania sztywności tętnic pacjentów-ochotników.
 
Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 w ramach umowy nr UMO-2019/34/H/ST8/00624.

Wiadomość utworzona: 4 listopada 2020 09:24, autor: Dominika Gnacek
3 listopada 2020
Prof. Marek Gzik został Przewodniczącym Rady Uczelni ŚUM

Decyzja o powołaniu prof. dr. hab. inż. Marka Gzika na stanowisko Przewodniczącego Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zapadła podczas zdalnego posiedzenia Senatu ŚUM. 
 
Kadencja zarządu pod kierownictwem prof. Marka Gzika potrwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Dotychczas funkcję przewodniczącego pełnił dr n. med. Stanisław Dyląg, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

W szczególny sposób jest związany z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej, gdzie od 2012 – 2020 roku obejmował stanowisko dziekana. Od 2011 roku pozostaje Kierownikiem Katedry Biomechatroniki, a we wrześniu 2020 roku został także Przewodniczącym Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna na Uczelni. W latach 2014 – 2016 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Przemysłem. W trakcie jego kadencji dziekańskiej ruszyła budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu Assist Med Sport Silesia. Angażuje się w naukowe oraz społeczne inicjatywy i przedsięwzięcia, takie jak Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Rada ds. Elektromobilności Województwa Śląskiego, Zespół Ekspertów ds. oceny wdrożeń w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Towarzystwo Biomechaniki czy Rada Naukowa Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Przez cztery lata (2014 – 2018) był Przewodniczącym Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest laureatem Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji „Nauka i Innowacyjność” (2016 rok) oraz „Ateny” – nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w kategorii „Nauka i Medycyna” (2017 rok). W 2018 roku został uhonorowany „Złotą Odznaką” za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Rada Uczelni na Śląskim Uniwersytecie Medycznym została powołana po raz pierwszy w 2019 roku na mocy Uchwały nr 18/2019. Jej kadencja jest realizowana w okresie między 1 marca 2019 roku a 31 grudnia 2020 roku. Tworzy ją 7 osób – 4 z ŚUM (w tym Przewodniczący Samorządu Studenckiego) oraz 3 członków spoza tej uczelni medycznej. Do jej zadań należą m.in. opiniowanie projektu statutu, wskazywanie kandydatów na rektora czy uchwalanie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania po zaopiniowaniu go przez Senat. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zadania Rady Uczelni – oprócz wskazanych w powyższym akapicie – obejmują m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni, monitorowanie jej gospodarki finansowej oraz sposobu jej zarządzania.

Wiadomość utworzona: 3 listopada 2020 14:29, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada 2020 14:44, wykonana przez: Dominika Gnacek
2 listopada 2020
Konkurs „O nauce po ludzku”

Centrum Popularyzacji Nauki oraz Biblioteka Politechniki Śląskiej zapraszają wspólnotę akademicką Uczelni do udziału w konkursie na artykuł popularnonaukowy.

Studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Śląskiej mogą do 15 listopada przesyłać zgłoszenia oraz prace konkursowe do IV edycji konkursu „O nauce po ludzku”. Wyniki zostaną przedstawione w grudniu 2020 roku.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 2 listopada 2020 14:27, autor: Aleksandra Weber
2 listopada 2020
Nabór do VI edycji konkursu na realizację IPS

Konkurs na realizację Indywidualnych Programów Studiów (IPS) prowadzonych w formie Project Based Learning (PBL) jest skierowany do studentów I stopnia kształcenia.

Pierwszy etap konkursu polega na zgłoszeniu tematów projektów za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji do 10 listopada 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie PZE.

W konkursie mogą wziąć udział studenci I stopnia kształcenia – również te osoby, które w semestrze letnim 2020/2021 rozpoczną IV semestr studiów. Opiekunami projektów są pracownicy naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni Politechniki Śląskiej.

Nabór jest organizowany w związku z realizacją projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.

Terminy finalizowania poszczególnych działań w ramach VI edycji programu są dostępne na stronie Platformy Zdalnej Edukacji w ramach kursu „Informacje dla pracowników – Nowe Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie PBL – VI edycja”. 
 

Wiadomość utworzona: 2 listopada 2020 14:25, autor: Aleksandra Weber
4 listopada 2020
Pomóż w walce z COVID-19, wspierając produkcję ozonatorów z Politechniki Śląskiej

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali ozonatory pozwalające na szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń. Uczelnia przekazała już 30 urządzeń placówkom medycznym; trwają prace nad wytworzeniem kolejnych egzemplarzy. Zapotrzebowanie jest znacznie większe, dlatego Politechnika Śląska zaprasza do współpracy firmy, instytucje i wszelkie podmioty gospodarcze i samorządowe. Możliwe jest także indywidualne wsparcie finansowe w ramach akcji „Politechnika przeciw epidemii”.
 
Do tej pory w ramach walki z koronawirusem do placówek medycznych, ratowniczych, a także innych jednostek Uczelnia przekazała 30 takich urządzeń. — Od początku pandemii w Polsce Politechnika Śląska współpracuje ze środowiskiem medycznym. Zaczęliśmy od produkcji przyłbic, które drukowaliśmy i wytwarzaliśmy rożnymi metodami, później drukowaliśmy przejściówki do różnych typów masek i filtrów HEPA jako elementy ochrony dla lekarzy, a od kilku miesięcy wytwarzamy także ozonatory — mówi dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. — W tej chwili ze względu na nasilenie się pandemii zapotrzebowanie na te urządzenia jest ogromne. Proszę w imieniu swoim i zespołu, który buduje ozonatory, o wsparcie zarówno finansowe, jak i w wytwarzaniu oraz dostarczaniu elementów do tych ozonatorów — dodaje. 
 
Ozonator wykonany na Politechnice Śląskiej wyróżnia się szybkością działania – generowanie 40 g ozonu w ciągu godziny pozwala na skrócenie czasu pracy urządzenia do 15 minut. Może pracować nieustannie przez maksymalnie 2 godziny. Ze względu na opracowane szczegółowe instrukcje jest łatwy w użytkowaniu. Posiada także wbudowany programator, umożliwiający ustawienie czasu działania. — Przez to, że ozonatory są produkowane naszymi siłami przy współpracy partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, są znacznie tańsze od urządzeń dostępnych na rynku i jednocześnie oferują bardzo dobre i wysokie parametry pracy — wskazuje dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ. — W zależności od tego, ile zamawiamy części, kosztują ok. 1000 zł. Praktycznie od samego początku pomaga nam w ich wytworzeniu firma APA, która robi to całkowicie bezkosztowo.
 
Jak podkreśla dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Mechanicznego Technologicznego, ozonator usuwa mikroby, pleśnie, bakterie oraz wirusy. — Odkażamy za pomocą ozonu, czyli cząsteczki tlenu – O3. Ten dodatkowy atom powoduje, że ta cząsteczka nie jest cząstką standardowego tlenu. Stara się ona wejść w reakcje chemiczne, rozbijając związki i czyniąc je niegroźnymi. Utlenianie wszystkich elementów, które są dla nas groźne, to metoda pozbycia się wirusa ze wszystkich powierzchni — dodaje. Ze względu na bezpieczeństwo w ozonowanym miejscu nie mogą przebywać ludzie, a także zwierzęta. Przed rozpoczęciem działania należy usunąć z pomieszczenia rośliny oraz zabezpieczyć sprzęt elektroniczny, a po zakończonej pracy ozonatora wywietrzyć pomieszczenie.

Urządzenie można uruchomić zarówno w budynkach, jak i we wnętrzach pojazdów. — Ozonować można każde pomieszczenie, szczególnie to, w którym przybywały osoby zarażone wirusem. W związku z czym urządzenie można wykorzystać we wszelkich środkach komunikacja miejskiej, takich jak autobusy, tramwaje, pociągi, w przestrzeniach i budynkach użyteczności publicznej: karetkach, szpitalach, domach opieki społecznej, a nawet w domu. Po ozonowaniu wirus zostanie utleniony i usunięty — wyjaśnia dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ.
 
— Używamy ozonatorów od kilku miesięcy, są doskonałe i niezawodne. Kolejny raz użyjemy ich w domu opieki społecznej. Dziękuję w imieniu ratowników Grupy Podhalańskiej GOPR — mówi Jacek Dutkiewicz, lekarz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
Pozyskanie wsparcia pozwoli na przygotowanie dowolnej liczby ozonatorów i dalsze działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W prace nad procesem złożenia kolejnych urządzeń włączyli się także studenci Politechniki Śląskiej we współpracy z naukowcami. 

Akcja „Politechnika przeciw epidemii”, którą Politechnika Śląska prowadzi od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, ma na celu wsparcie finansowe realizacji działań, badań oraz przedsięwzięć na rzecz walki z COVID-19 i przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Wpłaty są w pełni dobrowolne. Mogą zostać dokonane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 
Więcej informacji o akcji „Politechnika przecie epidemii” https://www.polsl.pl/Informacje/komunikaty/Strony/politechnika_przeciw_epidemii.aspx.
Ozonatory to jeden z przykładów działalności podejmowanej na Politechnice Śląskiej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od początku epidemii pracownicy, doktoranci oraz studenci włączają się w pomoc personelowi medycznemu i społeczeństwu. W związku z potrzebą wyposażenia ośrodków medycznych w środki ochrony osobistej w pierwszych tygodniach epidemii na Uczelni przygotowano z wykorzystaniem technik druku 3D przyłbice oraz maski z filtrami HEPA. Naukowcy Politechniki Śląskiej przygotowywali także inne rozwiązania wspierające walkę z wirusem, takie jak m.in. bramy odkażające, autonomiczny system asystujący w szpitalach zakaźnych, systemy przesiewowego mierzenia temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, automatyczny resuscytator, system wspierania diagnostyki obrazowej COVID-19, respirator z funkcją telemetrii  RespiSave, komora do sterylizacji filtrów HEPA, internetowy system zbierania ankiet dotyczących zaburzeń poznawczych u osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.
 
 
 

Wiadomość utworzona: 1 listopada 2020 10:28, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2020 11:01, wykonana przez: Aleksandra Weber
30 października 2020
Stanowisko Prezydium KRASP z 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej

My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego...
 
 
 

Wiadomość utworzona: 30 października 2020 20:06, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 30 października 2020 20:10, wykonana przez: Jadwiga Witek
30 października 2020
Apel Prezydium KRASP z 30 października 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Apelem uczestników nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium KRASP z 30 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji społecznej, skierowanym do Studentek, Doktorantek, Studentów, Doktorantów i Wspólnoty Akademickiej.
 
Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 30 października 2020 r. [link do dokumentu]

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto Akademicka,
 
w tym niepewnym i burzliwym czasie, jako rektorzy Waszych uczelni, jesteśmy z Wami i dla Was.
 
Widzimy Wasze oburzenie, rozumiemy jego przyczyny, ale prosimy, uważajcie na siebie!
 
Wierzymy, że przyjdzie czas na rozmowy, debaty, wypracowanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań. Potrafimy w środowisku akademickim to robić w sposób bezpieczny - ponad podziałami politycznymi - wzmacniając wspólnotę i szukając odpowiedzi na dzisiejsze i przyszłe pytania.
 
Możecie liczyć na nasze wsparcie! Dzisiaj chcemy przede wszystkim wyrazić swoją troskę o Was. Dlatego apelujemy: korzystając ze swoich obywatelskich praw zachowujcie się bezpiecznie i godnie. Pamiętajcie też o zdrowiu swoim
i swoich Bliskich w czasie niezwykle niebezpiecznie rozwijającej się pandemii.
 
Uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Wiadomość utworzona: 30 października 2020 17:42, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 30 października 2020 19:55, wykonana przez: Jadwiga Witek
29 października 2020
Joanna Mrowiec-Denkowska laureatką IMPACT Award 2020

Wyróżnienie zostało przyznane podczas SGroup Annual Meetings 2020 organizowanego przez SGroup European Universities Network. Spotkanie odbyło się 29 października.

Pani Joanna Mrowiec-Denkowska pełni funkcję oficera łącznikowego w SGroup European Universities Network. Obecnie jest pracownikiem Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej. Wcześniej pełniła funkcję kierownika Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej oraz koordynatora ogólnouczelnianych projektów mobilności akademickiej.

Nagroda IMPACT została przyznana pani Joannie Mrowiec-Denkowskiej przede wszystkim za wkład w prace grupy ThinkTank for China i koordynację Szkoły Letniej „SGroup Summer School on Intercultural Studies” organizowanej od 2018 roku we współpracy z Shanghai International Studies University.

Wyróżnienie IMPACT Award zostało ustanowione w 2013 roku przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee). Otrzymują ją najbardziej integrujący, zmotywowani i aktywni współpracownicy uczelni będącej członkiem Sieci SGroup. Przyznawana jest raz w roku podczas dorocznego spotkania przedstawicieli wszystkich uczelni członkowskich.

Sieć Uniwersytetów Europejskich SGroup (SGroup European Universities Network) jest organizacją non-profit założoną w 1989 roku, składającą się z ponad 40 wiodących uniwersytetów europejskich, współpracująca z kilkoma uczelniami o statusie członka stowarzyszonego z różnych kontynentów. Dynamiczne działania Sieci mają na celu wspieranie doskonałości uniwersytetów w dziedzinie edukacji i badań oraz promowanie ciągłego dostosowywania się do potrzeb edukacyjnych i społecznych w kreatywny i innowacyjny sposób. Jej misja opiera się na czterech głównych obszarach współpracy: strategii internacjonalizacji, współpracy akademickiej, mobilności akademickiej i transferze wiedzy.

W roku 2011 Politechnika Śląska przeszła pozytywnie procedurę aplikowania do członkostwa w tej prężnie działającej sieci wiodących uczelni europejskich Santander Group European Universities Network (kilka lat później sieć zmieniła nazwę na SGroup aby nie być myloną z inicjatywą Banku Santander) i od roku 2012 uczestniczy w działaniach Sieci jako jej pełnoprawny członek. W SGroup Uczelnię reprezentują:
– w General Assembly: Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk,
– w roboczej Grupie Kontaktowej (Liaison Officers): od roku 2012 Joanna Mrowiec-Denkowska.

Wiadomość utworzona: 29 października 2020 15:46, autor: Aleksandra Weber
28 października 2020
Apel w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantów apelują do środowisk politycznych i społecznych o podjęcie dialogu.

Apel opublikowano w związku z trudną sytuacją społeczną, która nastąpiła po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 roku. Konflikt toczący się na ulicach wielu miast w Polsce ze względu na sytuację pandemii koronawirusa może nieść za sobą konsekwencje społeczne oraz zdrowotne.

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji apelują o podjęcie dialogu przez środowiska polityczne oraz społeczne, który nie tylko będzie brał pod uwagę różne poglądy, ale także doprowadzi do ustabilizowania sytuacji w kraju.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią apelu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 roku.

Wiadomość utworzona: 28 października 2020 12:11, autor: Aleksandra Weber
27 października 2020
Konferencje poświęcone Priorytetowym Obszarom Badawczym – dane do logowania

W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Politechnika Śląska zamierza skumulować potencjał oraz znacząco rozwinąć współpracę wewnętrzną i zewnętrzną w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB).

W tym celu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone poszczególnym POB, z których pierwsza odbędzie się już w najbliższy wtorek, 27 października.

Terminy konferencji są następujące:

 • POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna: 5 listopada;
 • POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: 28 października;
 • POB3 – Materiały przyszłości: 3 listopada;
 • POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości: 4 listopada;
 • POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0: 29 października;
 • POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka: 27 października. Sprawdź agendę spotkania.

Konferencje rozpoczną się o godz. 14:00.

W każdej konferencji będzie mogło wziąć udział nawet 1000 osób.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w komunikacie opublikowanym na stronie głównej Uczelni.

Dane do logowania na konferencje w komunikatorze Zoom dostępne są tutaj: https://www.polsl.pl/konferencje/idub/strony/POB-konferencje-adresy.aspx

Aby uczestniczyć w wybranej konferencji wystarczy kliknąć w odpowiedni link. Nie jest wymagana instalacja aplikacji Zoom.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału.Pierwsza publikacja: 2020-10-26 07:15 przez: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 27 października 2020 13:24, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 27 października 2020 13:47, wykonana przez: Jadwiga Witek
27 października 2020
Zgłoszenia na 5. ŚFN w Katowicach

Naukowcy, doktoranci, studenci, koła naukowe oraz wszyscy pasjonaci nauki mogą zgłaszać udział w 5. Śląskim Festiwalu Nauki. Nabór potrwa do 6 listopada.
 
Kolejna edycja ŚFN odbędzie się od 10 do 12 kwietnia 2021 roku w formule hybrydowej. Udział w niektórych spotkaniach będzie możliwy zarówno w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, jak również online.
 
Osoby zainteresowane mogą zaprezentować się w wybranej aktywności festiwalowej, m.in. poprzez przygotowanie wykładu, warsztatatów, stanowiska pokazowego, wystawy, wybierając jeden z 6 obszarów wiedzy (nauki humanistyczno-społeczne, przyroda, technika, medycyna i zdrowie, nauki ścisłe, sztuka).
 
Ze względu na przyjęcie formuły hybrydowej zgłaszający mogą wybrać opcję udziału w Festiwalu:
- aktywność prezentowaną na miejscu w MCK,
- aktywność prezentowaną na miejscu w MCK i dostępną w transmisji online,
- aktywność nagraną wcześniej i retransmitowaną w Internecie.
 
Więcej informacji dotyczących naboru zgłoszeń oraz instrukcja znajdują się na stronie 5. Śląskiego Festiwalu Nauki.
 

Wiadomość utworzona: 27 października 2020 13:23, autor: Dominika Gnacek
27 października 2020
Projekt z Politechniki Śląskiej z dofinansowaniem NCBiR

Naukowcy z Politechniki Śląskiej będą pracować nad zidentyfikowaniem substancji, które mogą stanowić alternatywę dla antybiotyków. Międzynarodowe przedsięwzięcie MarBaccines współprowadzone przez badaczy z Uczelni otrzymało dofinansowanie w ramach 4. Konkursu NCBiR na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. 
 
Projekt MarBaccines dotyczy poszukiwania, identyfikacji i charakterystyki naturalnych związków (tj. bakteriocyn) produkowanych przez bakterie zamieszkujące środowisko morskie (Morze Marmara) i wykazujących działanie bakteriobójcze. Dzięki swoim unikalnym właściwościom mogą stać się środkiem alternatywnym wobec antybiotyków. Są bezpieczniejsze dla środowiska, a ich zastosowanie nie przyczyni się do powstawania zjawiska lekooporności wśród bakterii.
 
Z ramienia Politechniki Śląskiej w projekt zaangażowani są naukowcy z Centrum Biotechnologii – członek Tunneling Group dr hab. Artur Góra, pracownicy Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Felis oraz pracownicy Wydziału Chemicznego. Badacze będą współpracować z TÜBİTAK Marmara Research Center w Gebze w Turcji.
 
Interdyscyplinarny zespół złożony z mikrobiologów, genetyków, biologów strukturalnych, chemików, inżynierów środowiska, chemików obliczeniowych i bioinformatyków ma za zadanie nie tylko zidentyfikować i scharakteryzować nowe bakteriocyny, ale także zanalizować bezpieczeństwo ich aplikacji. W pracach zostaną wykorzystane: specjalistyczna, nowoczesna infrastruktura badawcza, możliwości centrum komputerowego, wysokoprzepustowa stacja do analizy oddziaływań międzycząsteczkowych oraz instrumenty do analizy stabilności makrocząsteczek. Przykładem ostatniego jest Monolith.NT Automated firmy NanoTemper. 
 
Projekt MarBaccines wpisuje się w dwa Priorytetowe Obszary Badawcze realizowane w Politechnice Śląskiej: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna oraz ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Konkurs bilateralny został zorganizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). Jego przedmiotem jest realizacja projektów badawczo-rozwojowych w czterech obszarach: ICT - Information and Communication Technologies, Energy, Health lub Food. Strony konsorcjów otrzymują dofinansowanie w zależności od swojej afiliacji – uczestnicy polscy od NCBiR, a tureccy od TÜBİTAK. NCBiR przeznaczył na ten cel łącznie 5 000 000 PLN, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 000 PLN.

Wiadomość utworzona: 27 października 2020 08:13, autor: Dominika Gnacek
26 października 2020
Prof. Marek Pawełczyk w Prezydium Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk został powołany do Prezydium Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych. Kadencja czteroosobowego zarządu potrawa cztery lata.

Celem Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych jest zapewnienie przestrzeni do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i informacji dotyczących działań pronaukowych podejmowanych na uczelniach. Jego członkowie mają wpływ na kształt i kierunek nauk technicznych w Polsce, m.in. poprzez możliwość wnioskowania do ministerstwa o wprowadzenie zgłaszanych zmian.

Wyboru nowego składu Prezydium dokonano podczas Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych. Tegoroczna, trzydziesta edycja wydarzenia odbyła się w trybie online. Oprócz prof. Marka Pawełczyka w skład zarządu weszli: prof. Grzegorz Królczyk z Politechniki Opolskiej i prof. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej. Przewodniczącym Kolegium został prof. Artur Bejger z Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wiadomość utworzona: 26 października 2020 14:29, autor: Dominika Gnacek
26 października 2020
Fake newsy i teorie spiskowe – spotkanie online

Jakie są skuteczne sposoby ochrony przed fake newsami związanymi z wirusem SARS-CoV-2? Na to pytanie odpowiedzą naukowcy podczas webinaru „Pandemia czy plandemia, czyli jak przez wieki oszuści żerowali na ludzkim strachu”, który odbędzie się 5 listopada.

Mając na uwadze ilość i jakość informacji i opinii, które narastają wokół zagadnienia panującej epidemii, Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej we współpracy z autorami gry edukacyjnej „antyszczepionkowcy.biz” zdecydowało o organizacji spotkania, które pomoże ludziom odnaleźć się w obecnym szumie informacyjnym. Wydarzenie pt. „Pandemia czy plandemia, czyli jak przez wieki oszuści żerowali na ludzkim strachu” odbędzie się na platformie Zoom w czwartek 5 listopada 2020 o godzinie 16:30.

Webinar zostanie poprowadzony przez lek. med. Aleksandrę Stefaniak oraz mgr. inż. Jakuba Stefaniaka. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieć możliwość prześledzić historię dotychczasowych epidemii i na ich podstawie dostrzec schemat powstawania teorii spiskowych. Zapoznają się również ze sposobami na odróżnienie fake newsa od faktu i dowiedzą się, jak zachować zdrowy rozsądek wobec zalewu informacji.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Aby wziąć udział, należy 5 listopada dołączyć do spotkania pod linkiem do platformy Zoom i wpisać następujące dane: Meeting ID: 977 4176 8432, Passcode: 927646.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia na Facebooku.

Wiadomość utworzona: 26 października 2020 09:51, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 26 października 2020 12:13, wykonana przez: Aleksandra Weber
26 października 2020
Studencie! Trwają Wirtualne Dni Dawcy Szpiku

Fundacja DKMS zachęca do dokonania rejestracji w ramach Wirtualnych Dni Dawcy Szpiku. Nowa formuła XII edycji inicjatywy HELPERS’GENERATION jest związana z obostrzeniami dotyczącymi epidemii COVID-19.

Aby dołączyć do grona Dawców Szpiku, należy zamówić pakiet rejestracyjny za pośrednictwem strony internetowej. Po otrzymaniu przesyłki należy postępować zgodnie z załączonymi instrukcjami. Pałeczki z pobranym z wewnętrznej strony policzka wymazem należy umieścić w kopercie zwrotnej i przesłać do DKMS. Aby zapewnić bezpieczeństwo, wysyłki należy dokonać dopiero po upływie minimum 3 dni.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z broszurą informującą o działaniach Fundacji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku wśród studentów odbywała się dotychczas bezpośrednio na uczelnianych korytarzach. Osoby, które dokonały zgłoszenia, trafiają do potencjalnych bazy dawców, którzy mogą pomóc osobom chorym na nowotwory krwi. Dotychczas odnotowano prawie 129 tysięcy rejestracji w środowisku akademickim (dane: styczeń 2020). Ogólnie do grona dawców szpiku zarejestrowano niemal 1 mln 700 tysięcy osób (dane: wrzesień 2020).

Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji DKMS.

Wiadomość utworzona: 26 października 2020 09:48, autor: Aleksandra Weber
26 października 2020
Od 24 października 2020 kształcenie na Politechnice Śląskiej prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z sytuacją epidemiczną kształcenie studentów, doktorantów oraz uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia będzie prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Na podstawie Zarządzenia nr 242/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 października w sprawie organizacji kształcenia na Uczelni od 24 października od 24 października do 8 listopada 2020 roku kształcenie studentów i doktorantów oraz zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
W przypadku zajęć oraz projektów niemożliwych do przeprowadzenia w formule z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest planowana ich realizacja w innym terminie.
 
Wyjątek stanowią specjalistyczne szkolenia lotnicze w grupach do 5 osób, które za zgodą JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka odbywają się w trybie kontaktowym. Czas realizacji szkoleń: 24.10-7.11.2020 r.

Wiadomość utworzona: 23 października 2020 18:15, autor: Aleksandra Weber
Ostatnia modyfikacja: 26 października 2020 08:19, wykonana przez: Jadwiga Witek
23 października 2020
Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami następują zmiany w zasadach funkcjonowania Politechniki Śląskiej.
 
Do odwołania obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń o charakterze otwartym w trybie kontaktowym, a także zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób na terenie Uczelni.
 

Wiadomość utworzona: 23 października 2020 18:14, autor: Aleksandra Weber
23 października 2020
Przestrzeganie przepisów obowiązujących w okresie stanu epidemii

Przypominamy pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Śląskiej o obowiązku przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących (ustaw i rozporządzeń), regulujących prawa i obowiązki wszystkich obywateli RP, w tym społeczności akademickiej, w okresie stanu epidemii.
 
Te akty prawne stanowią podstawowe źródło prawa, a tym samym wymagają bezwzględnego przestrzegania niezależnie od wydanych wewnątrzuczelnianych aktów prawnych w tym zakresie.

Prosimy o zapoznanie się z Pismem okólnym nr 10/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 października 2020 r. w sprawie stosowania aktów prawnych Uczelni.

 

Wiadomość utworzona: 23 października 2020 18:13, autor: Aleksandra Weber
27 października 2020
Konferencje w trybie zdalnym na temat Priorytetowych Obszarów Badawczych – zapraszamy do aktywnego udziału

W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, Politechnika Śląska zamierza skumulować potencjał oraz znacząco rozwinąć współpracę wewnętrzną i zewnętrzną w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB). W tym celu powołani zostali Koordynatorzy ds. POB (Zarządzenie nr 217/2020).
 
Zapraszamy na zdalne konferencje poświęcone osobno każdemu z POB. Nazwiska Koordynatorów Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz terminy konferencji podane są poniżej:

 • POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna: prof. Joanna Polańska, 5 listopada;
 • POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: prof. Paweł Kasprowski, 28 października;
 • POB3 – Materiały przyszłości: prof. Przemysław Data, 3 listopada;
 • POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości: prof. Grzegorz Sierpiński, 4 listopada;
 • POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0: prof. Anna Timofiejczuk, 29 października;
 • POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka: prof. Sebastian Werle, 27 października.

Konferencje rozpoczną się o godz. 14:00 w podanych wyżej terminach.

KONTAKTY w sprawie zgłoszenia udziału w poszczególnych konferencjach:

W programie każdej z konferencji:
- omówienie zakresu POB,
- prezentacja dotycząca wszystkich zidentyfikowanych podobszarów merytorycznych danego POB,
- otwarta dyskusja z uczestnikami konferencji z grona Wspólnoty Uczelni oraz współpracujących podmiotów, w szczególności zainteresowanych członków Rady Społecznej oraz Rady Uczelni.

Efektem konferencji będzie m.in.:
- zaktualizowanie zakresu merytorycznego POB (w listopadzie 2020 r.),
- zidentyfikowanie osób oraz grup badawczych,
- zweryfikowanie listy kandydatów na członków międzynarodowego zespołu doradczego ds. POB, reprezentującej zrównoważony udział wszystkich podobszarów,
- opracowanie planu rozwoju POB (w grudniu 2020 r.), a także podjęcie szeregu wspólnych działań o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym umożliwiających dynamiczny rozwój wszystkich podobszarów merytorycznych i stwarzających możliwości rozwoju indywidualnej kariery.

W kwietniu 2021 r. planowane jest zorganizowanie konferencji otwartej dla szeroko reprezentowanego otoczenia społeczno-gospodarczego i partnerów naukowych, z udziałem mediów, w formie hybrydowej lub online w przypadku ograniczeń sanitarnych.

W maju 2021 r. w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej złożone zostaną monografie podsumowujące nasz potencjał w POB, w szczególności osiągnięcia naukowo-badawcze i opracowane technologie. 

Uprzejmie prosimy o aktywny udział, nawet w konferencjach dotyczących kilku POB, włączenie się w dyskusję podczas konferencji, aktywność w ramach POB oraz współpracę z Koordynatorami POB, także w zakresie organizacyjnym, aby zapewnić właściwy przepływ informacji, jak również wykorzystać wszystkie szanse. Stosowne informacje zostały przekazane Państwu Dziekanom, Dyrektorom Instytutów oraz Centrów, a także Przewodniczącym Rad Dyscyplin.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o logowaniu.


Pierwsza publikacja: 8 października 2020 14:08, autor: Jadwiga Witek

Wiadomość utworzona: 23 października 2020 14:32, autor: Dominika Gnacek
Ostatnia modyfikacja: 27 października 2020 14:05, wykonana przez: Dominika Gnacek
22 października 2020
Zmarł prof. Marek Pozzi

Z żalem zawiadamiamy, że 19 października 2020 roku zmarł dr hab. inż. Marek Pozzi, profesor Politechniki Śląskiej. Był wieloletnim pracownikiem i prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii, (obecnie Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej) i kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej, cenionym naukowcem oraz znakomitym wykładowcą i wychowawcą młodzieży.
 
Profesor Marek Pozzi urodził się 20 maja 1952 r. w Chrzanowie. W 1976 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z Politechniką Śląską był związany od 1977 r. W 1983 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1997 tytuł doktora habilitowanego. W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej, a w latach 2013 – 2017 Dyrektora tego Instytutu. Od 2017 do 2019 roku był kierownikiem Katedry Geologii Stosowanej. W latach 2008 – 2012 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Górnictwa i Geologii ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą, a następnie od 2016 do 2019 był Prodziekanem ds. Nauki i Rozwoju. Z jego inicjatywy powstały specjalności studiowania: kształtowanie środowiska na terenach górniczych, gospodarka wodna oraz geologia inżynierska
i geotechnika.
 
Działalność naukowa prof. Marka Pozziego obejmowała głównie zagadnienia z zakresu geologii górniczej i środowiskowej oraz petrologii. Był autorem lub współautorem pięciu książek i monografii, ponad 90 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych oraz ponad 110  prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Wypromował czterech doktorów. Posiadał uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Był pomysłodawcą i organizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych”.
 
Za swą działalność otrzymał liczne wyróżnienia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii, Odznakę Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był członkiem kilku organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice oraz International Mine Water Association.
 
Profesor Marek Pozzi był również człowiekiem licznych pasji, między innymi kajakarstwa, dalekich podróży i górskich wędrówek. Potrafił też o nich ze swadą opowiadać. Cieszył się dużym autorytetem wśród współpracowników i nigdy nie odmawiał pomocy.
 
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają
 
Rektor, Senat oraz Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej
 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 października 2020 r. o godz. 15.00 w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Libiążu.
 
 
Pierwsza publikacja: 2020-10-20 14:53 przez Aleksandra Weber

Wiadomość utworzona: 22 października 2020 15:10, autor: Aleksandra Weber
22 października 2020
Laureaci z Politechniki Śląskiej w Konkursie o Nagrodę Siemens

Na liście laureatów tegorocznej edycji konkursu ogłaszanego przez Politechnikę Warszawską i firmę Siemens znaleźli się mgr inż. Piotr Dukalski, doktorant na Politechnice Śląskiej, oraz inż. Jakub Tumidajski, absolwent Uczelni.

Mgr inż. Piotr Dukalski, doktorant na Politechnice Śląskiej oraz pracownik Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, został laureatem XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych. Nagroda badawcza została przyznana za pracę pod tytułem: „Silnik do zabudowy w kołach samochodów elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy” wykonaną przez zespół w składzie: mgr inż. Piotr Dukalski (kierownik projektu, konstruktor elektryk), dr inż. Bartłomiej Będkowski, dr inż. Tomasz Wolnik oraz mgr inż. Tomasz Jarek. Promotorem doktoratu wdrożeniowego realizowanego na Politechnice Śląskiej przy współpracy z Ł-KOMEL związanego z tematyką nagrodzonej pracy jest dr hab. inż. Roman Krok, prof. PŚ, z Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego.

Nagrodę II stopnia w IV Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki uzyskał inż. Jakub Tumidajski. Nagrodzona praca inżynierska – „Comparative CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbines” – została obroniona w Katedrze Techniki Cieplnej.

Konkurs o Nagrodę Siemensa promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych pracowników oraz absolwentów polskich uczelni. Uczestnicy konkursu zgłaszają projekty związane z zakresem działalności firmy Siemens. Nagrody są przyznawane przez Rektora Politechniki Warszawskiej na podstawie rekomendacji jury Konkursu.

Wiadomość utworzona: 22 października 2020 13:13, autor: Aleksandra Weber
21 października 2020
BKS zaprasza na Ogólnopolski Tydzień Kariery

Biuro Karier Studenckich zachęca do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z pracownikami Biura.
 
Wśród aktywności, w których mogą uczestniczyć studenci, znajdują się:

Architekci CV – konsultacje dokumentów aplikacyjnych.

Matryca Kariery – narzędzie on-line do pomiaru i diagnozy kompetencji miękkich i zawodowych, a także sporządzania bilansów kompetencyjno-kwalifikacyjnych. Wspomaga  proces doradztwa zawodowego, pomagając studentom określić swoje mocne strony bądź obszary, które wymagają pracy nad sobą, tym samym ułatwiając planowanie ścieżki kariery.

Mapa Marzeń – szkolenie pozwalające na wizualne przedstawienie naszych planów i marzeń na najbliższy okres. Mapa to narzędzie oparte na języku wizualnym i metaforze. Pozwala lepiej zrozumieć siebie poprzez uporządkowanie swojej wizji przyszłości, przyjrzenie się istotnym wartościom i ustalenie dalszych celów.

Poker osobowościowy – gra w karty służąca doskonaleniu funkcjonowania zespołów poprzez indywidualny rozwój osobowości. Angażuje całą grupę w interesującą i emocjonującą rozgrywkę, w trakcie której gracze mogą naprzemiennie doświadczać napięcia i radości.

Veni, Vidi, Vici – wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w formie zdalnej.
 
Aby uzyskać szczegółowe informacje lub dokonać rejestracji na wybraną aktywność, należy skontaktować się z Biurem Karier Studenckich: kariera@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 21 października 2020 14:49, autor: Dominika Gnacek
21 października 2020
Studencie! Absolwencie! Zadbaj o swoją przyszłość

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zachęca do zaangażowania się w konkursy i programy przygotowane przez firmy z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pierwsza kategoria ofert rekomendowanych przez BKS obejmuje festiwale, targi i szkolenia, których celem jest wyposażenie studentów w kompetencje i wiedzę, które pozwolą im w przyszłości z sukcesem podjąć wyzwania na rynku pracy:
• Warsztaty online Akademii Biznesu Deloitte – możliwość rejestracji do 4 listopada na stronie organizatora;
• Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2020 – wydarzenie trwa do 25 października, w jego ramach można wykonać badanie predyspozycji zawodowych, a także zasięgnąć porady specjalisty w zakresie wyboru ścieżki kariery;
• Festiwal Pracy JOBICON online – wydarzenie trwa do 22 października, uczestnicy będą mogli skonsultować swoje CV, przećwiczyć rozmowy kwalifikacyjne, zapoznać się z ofertami pracy i wziąć udział w warsztatach. Udział wymaga rejestracji na stronie;
• 4. edycja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości – szkolenia będą prowadzone przez trenerów biznesu od 24 października. Ich tematyka zostanie poświęcona prowadzeniu biznesu w czasie pandemii. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację.
 
Biuro Karier Studenckich przedstawia również propozycje konkursów:
• Konkurs na pracę dyplomową dotyczącą rozwoju i eksploatacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych – dla absolwentów. Zgłoszenia do 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji;
• Konkurs na zaprojektowanie logo perfum – dla grafików. Zgłoszenia do 30 listopada 2020 r. Więcej informacji.
 
Oprócz tego do 9 listopada można wziąć udział w ankiecie Deloitte dotyczącej pierwszych kroków na rynku pracy.
Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody. Formularz kwestionariusza znajduje się na stronie badania.

Wiadomość utworzona: 21 października 2020 10:40, autor: Dominika Gnacek
21 października 2020
Dodatkowe środki na projekty PBL – IV edycja

Już po raz czwarty członkowie Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej mają możliwość wnioskowania o dodatkowe środki w ramach specjalnego konkursu. Zgłoszenie może obejmować przedsięwzięcia oparte na realizacji kształcenia bazującego na PBL (Project-Based Learning).

Procedura wnioskowania, udzielania dofinansowania i rozliczania została określona w regulaminie zawartym w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2020 r.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w ogłoszeniu.
 
Konkurs jest realizowany w ramach projektu poświęconego aktywizacji społeczności studenckiej: „Włączanie studentów w badania naukowe za pośrednictwem kół naukowych oraz nauczania zorientowanego projektowo”. Przedsięwzięcie stanowi urzeczywistnienie zadań wynikających z udziału Uczelni w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z dnia 16 grudnia 2019 roku).


Pierwsza publikacja: 2020-10-14, 13:59 autor: Dominika Gnacek

Wiadomość utworzona: 21 października 2020 07:06, autor: Aleksandra Weber
20 października 2020
Nowe programy – zatrudnianie i zapraszanie wybitnych naukowców. Każdy może pomóc znaleźć odpowiednich kandydatów!
W ramach realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), Politechnika Śląska zamierza wzmocnić kadrę naukową poprzez zatrudnienie wybitnych doświadczonych oraz wybitnych młodych naukowców, w szczególności z zagranicy, mogących tworzyć i poprowadzić zespoły naukowe, złożyć w ciągu roku wniosek o finansowanie projektu w programie Horyzont, a także publikacje do renomowanych czasopism.
 
Ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim opublikowano na stronie Uczelni (https://bip.polsl.pl/Lists/naukowcy/Attachments/1204/Wybitny%20m%C5%82ody%20naukowiec_PL_EN.pdf oraz https://bip.polsl.pl/Lists/naukowcy/Attachments/1202/Wybitny%20do%C5%9Bwiadczony%20naukowiec_PL_EN.pdf, stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w międzynarodowym portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS. W celu rozpropagowania załączonych ogłoszeń zachęcamy pracowników  Politechniki Śląskiej do ich udostępniania wśród znanych im naukowców, spełniających postawione w nich kryteria. Kryteria te są wymagające, ale możliwości jakie Uczelnia oferuje są znaczą