Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 >
5 października 2020
Hybrydowa inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej

2 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Śląskiej. Wydarzenie było transmitowane za pośrednictwem uczelnianej Telewizji Internetowej. Dzięki hybrydowemu systemowi, łączącemu tradycyjny i wirtualny udział, wspólnota akademicka była obecna na uroczystości mimo ograniczeń związanych z reżimem sanitarnym.
 

— Oby działo się szczęśliwie, pomyślnie i fortunnie (quod felix faustum fortunatum que sit) – powiedział JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dokonując symbolicznego rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021. Ta tradycyjna formuła w tym roku – wobec trwającej pandemii wirusa SARS-CoV-2 – nabrała szczególnego wydźwięku. 76. rok działalności Uczelni został zainaugurowany w taki sposób, by mimo ograniczeń wynikających z zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, umożliwić członkom Wspólnoty Politechniki Śląskiej uczestnictwo w uroczystościach. Zdecydowano o zastosowaniu systemu hybrydowego, który będzie definiował również najbliższe miesiące kształcenia na Uczelni.
W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej zebrali się przedstawiciele władz Uczelni, Wspólnoty Akademickiej oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto ze względu na zwyczajowe elementy ceremonii, takie jak immatrykulacja, w inauguracji wzięło udział również m.in. kilkoro studentów Politechniki.
W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk zwrócił się do studentów, przedstawicieli członków wspólnoty uczelni oraz partnerów Politechniki Śląskiej — 75 lat temu profesorowie i kadra akademicka Politechniki Lwowskiej utworzyli nową uczelnię techniczną w miejscu, w którym nigdy nie było szkoły wyższej. Jednak ich wola, wiedza, determinacja oraz przeniesiona wspaniała tradycja akademicka znamienitej przedwojennej uczelni utworzyły podwaliny sukcesu Politechniki Śląskiej. Przed nami rok akademicki pełen wyzwań, który rozpoczynamy z kapitałem sukcesów i dokonań, służących wzmacnianiu doskonałości naukowo-badawczej. Drodzy Studenci! Życzę, aby czas, który spędzicie jako studenci Politechniki Śląskiej, był początkiem wspaniałej przygody, która doprowadzi Was do spełnienia marzeń i osobistych ambicji. Zwracając się do wszystkich Państwa – członków Wspólnoty Politechniki Śląskiej, pragnę podziękować Wam za trud, który podejmujecie każdego dnia. Naszą pracą i osiągnięciami budujemy prestiż Uczelni oraz jej krajową i międzynarodową rozpoznawalność. Politechnika Śląska w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, to uczelnia otwarta na współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, nowoczesna i ambitnie dążąca do doskonałości naukowej. Kultywujemy dobre tradycje akademickie, mając w pamięci, że naszymi głównymi zadaniami są: rozwijanie nowoczesnych badań naukowych, kształcenia oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Dziękuję bardzo Partnerom Uczelni z otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy umożliwiają nam czynny udział w kreowaniu rozwoju regionu i gospodarki — powiedział JM Rektor.
Uroczystość była również momentem na upamiętnienie zmarłych w minionym roku akademickim członków Wspólnoty. Minutą ciszy uczczono pamięć pracowników: Bożeny Białeckiej, dr. inż. Franciszka Binczyka, prof. Jerzego Cibis, Bożeny Jabłońskiej, Zbigniewa Korczyńskiego oraz prof. Marka Wesołowskiego; a także doktoranta: Wojciecha Wróblewskiego.

Podczas immatrykulacji – przyjęcia pierwszorocznych studentów do społeczności akademickiej – w imieniu wszystkich nowych studentów ślubowanie złożyło kilkoro przedstawicieli studenckiej społeczności: Marie Christelle Izabayo (budownictwo), Martyna Borak (inżynieria biomedyczna), Mikołaj Majchrowski (automatyka i robotyka) oraz Dzianis Bova (informatyka). – Zdecydowałam się podjąć studia za granicą ze względu na to, że praktyczne elementy kształcenia są tutaj traktowane z większą uwagą niż w innych krajach. Politechnika Śląska wydała mi się piękną uczelnią, cieszącą się długą historią. Chciałam odwiedzić nowe miasto, poznać odmienne kultury i nowych ludzi, a także odkryć, w jaki sposób kształcenie odbywa się w Polsce – powiedziała Marie Christelle Izabayo, która przyjechała na Politechnikę Śląską z Rwandy.
Z ciekawością na rozpoczynający się rok akademicki patrzy również Martyna Borak, studentka inżynierii biomedycznej. —  Nikt nie spodziewał się systemu hybrydowego, ale wydaje mi się, że to może być ciekawe i zapowie jakąś reformę szkolnictwa wyższego. Z tego co wiem wielu studentów i prowadzących chwali sobie ten system  —  podkreśliła.

Inauguracja stanowi ważny moment również dla absolwentów Politechniki Śląskiej. Podczas uroczystości odczytano nazwiska osób, którym wręczono Medale OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO (Najlepszemu spośród absolwentów). Nagrodę I stopnia – czterokrotne najwyższe Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów – towarzyszące Medalowi otrzymali: mgr inż. Agata Wilk – absolwentka Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, mgr inż. Edyta Piechnik – absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, mgr inż. Marta Zaborowska – absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz mgr inż. Jakub Smoleń – absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej. Ponadto przyznano również nagrody II stopnia, które uzyskali: mgr inż. arch. Justyna Motyka – absolwentka Wydziału Architektury, mgr inż. Dominika Szopa – absolwentka Wydziału Budownictwa, mgr inż. Patryk Kapica – absolwent Wydziału Chemicznego, mgr inż. Michał Foit – absolwent Wydziału Elektrycznego, mgr inż. Jakub Polak – absolwent Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, mgr Karolina Kęsik – absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej, mgr inż. Katarzyna Gawlak – absolwentka Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej, mgr Aleksandra Król – absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania, mgr inż.  Roksana Kurpanik – absolwentka Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz mgr Anna Szula – absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.
Rok akademicki 2020/2021 to również początek specjalnego programu dla studentów z Białorusi – zarówno nowych, jak i kontynuujących naukę na Politechnice Śląskiej. W związku ze skomplikowaną sytuacją na Białorusi Uczelnia zapewni 50 studentom dogodne warunki funkcjonowania, w tym umożliwi pokrycie kosztów kształcenia. — Studiowałem na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, jednym z najlepszych na Białorusi. Skończyłem tam z bardzo dobrymi wynikami pierwszy rok, ale z powodu sytuacji musiałem podjąć studia na podobnym kierunku w Polsce. Jestem tutaj ze swoją rodziną i cieszę się, że mogłem podjąć studia na Politechnice Śląskiej  —  powiedział Dzianis Bova, student informatyki.
 
Uroczystości przekazania Nagrody Rady Społecznej Politechniki Śląskiej przewodniczył Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk. Wręczenia nagrody dokonali dr Jarosław Mlonka – Prezes Sumitomo SHI FW Energia Polska S.A., Przewodniczący Rady Społecznej Uczelni oraz dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Laureatem wyróżnienia został dr inż. Ziemowit Ostrowski.
Tytułem Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej odznaczono prof. Bolesława Pochopienia. Dyplom został przyznany mu jako „wybitnemu nauczycielowi akademickiemu cenionemu przez pracowników i studentów, znakomitemu specjaliście z zakresu systemów cyfrowych, wielce zasłużonemu dla rozwoju Politechniki Śląskiej, jej prorektorowi i rektorowi, inicjatorowi wielu działań na rzecz regionu i kraju.”

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nauka w czasach zarazy” wygłosiła prof. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcia podejmowane na Uczelni na rzecz walki z wirusem SARS-CoV-2, stały się dowodem na to, że nauka jest blisko ludzi, pojawiające się potrzeby postrzega jako wyzwanie, a myśl inżynierska nie zanika nawet w rzeczywistości epidemii.

W roku akademickim 2020/21 rozpocznie studia na Politechnice Śląskiej ponad 5700 studentów pierwszego roku na 52 kierunkach. W procesie rekrutacji na nowy rok akademicki zarejestrowało się także ponad 500 obcokrajowców, z których ponad 190 podjęło studia w języku angielskim w pełnym cyklu kształcenia. III etap rekrutacji zakończy się 15 października. Uruchomiliśmy ponadto specjalny program rekrutacji dla 50 obywateli Białorusi. Intensywnie rozwija się także kształcenie we Wspólnej Szkole Doktorskiej, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych naukowców z kraju i zagranicy. W tym roku zrekrutowaliśmy 192 doktorantów – 110  realizować będzie doktorat podstawowy, a 82 doktorat wdrożeniowy.

Wiadomość utworzona: 2 października 2020 16:39, autor: Jadwiga Witek
Ostatnia modyfikacja: 5 października 2020 10:19, wykonana przez: Dominika Gnacek
<czerwiec 2021>
PnWtŚrCzPtSoN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu
Aktualności Uczelniane