Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

RADA SPOŁECZNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Rada Społeczna została powołana w celu prowadzenia ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym naszej Uczelni. Obecna Rada powołana jest na okres kadencji Rektora tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Do głównych zadań Rady należy:
  • wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej,
  • wspieranie Politechniki Śląskiej w działalności na rzecz jej rozwoju,
  • wyrażanie opinii, wymiana doświadczeń i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Politechniki Śląskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Politechniki Śląskiej,
  • współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej i środowiskiem Uczelni, wyrażanie opinii i poglądów w zakresie kształtów
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu