Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Materiały na Senat

Materiały na posiedzenie Senatu w kadencji 2016-2020 – grudzień 2018

Załącznik do uchwały nr 84/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na Politechnice Śląskiej na studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020
Załącznik do uchwały nr 85/2018 w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnikę Śląską na studia I stopnia rozpoczynające się w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023
Załącznik do uchwały nr 86/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku „automatyka i robotyka” o profilu ogólnoakademickim na studiach II stopnia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Załącznik do uchwały nr 87/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku „mechatronika” o profilu ogólnoakademickim na studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Załącznik do uchwały nr 88/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku „mechanika i budowa maszyn” o profilu ogólnoakademickim na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Załącznik do uchwały nr 89/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu ogólnoakademickim na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Wydziale Organizacji i Zarządzania

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Deklaracja dostępności serwisu