"Organization and Management" Quarterly No. 11

 

For download:

 

- Electronic version of the "Organization and Management" Quarterly No. 11 (pdf) (1,6 MB)

 

CONTENTS:

1. Jarosław BANAŚ – Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych, ujęcie teoretyczne

2. Janusz KARWOT, Jan BONDARUK – Innowacyjna współpraca pomiędzy sektorem B+R a przemysłem w praktyce

3. Piotr KORDEL – Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji. Studium przypadku przedsiębiorstwa branży informatycznej

4. Helena KOŚCIELNIAK – Monitoring finansowy przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

5. Marta MACEŁKO, Izabela MENDEL – Miasto kreatywne – najważniejsze wyzwanie dla Zabrza

6. Elena MIESZAJKINA – Postrzeganie przedsiębiorczości w Polsce i na Białorusi

7. Sławomir OLKO, Maciej SAJKOWSKI, Tomasz STENZEL – Marketing w procesie innowacyjnym. Studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota HEXOR

8. Ewelina SKOWRON – Tereny pogórnicze w rozwoju społeczno-ekonomicznym gmin województwa śląskiego i Zagłębia Ruhry (na przykładzie Essen)

9. Tomasz SZEWC – Ewolucja ustroju i funkcjonowania administracji publicznej
w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

10. Wojciech ZOLEŃSKI – Systemy wczesnego ostrzegania wykorzystujące wiedzę

 

[Back to main page] 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kwartalnik_Naukowy_Nr11