INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
ZAKŁAD INŻYNIERII SYSTEMÓW TECHNICZNYCH  
 

ROZ3-1    ||    ROZ3-2
    |  Zakres badań  |   

  DOSKONALENIE WARUNKÓW PRACY Z ZASTOSOWANIEM
  TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Niniejsza oferta obejmuje badania w zakresie: 

 • Tworzenia oceny ergonomicznej i biomechanicznej stanowisk pracy z wykorzystaniem metod komputerowych
 • Kształtowania środowiska życia i pracy z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo  
 • Opracowywania ekspertyz w zakresie przewidywania schorzeń układu narządu ruchu pracowników
 • Wirtualnego prototypowania systemów antropotechnicznych
 • Tworzenie nowoczesnych prezentacji szkoleniowych o treści edukujących pracowników w zakresie przyjmowania właściwej postawy ciała podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • Tworzenia repozytorium o wiedzy kształtującej umiejętności  i kompetencje pracownicze na wybranych stanowiskach pracy 
 • Doskonalenia procesów pracy z wykorzystaniem innowacyjnych metod i  technologii:
  • RFID
  • Reverse Engineering
  • Virtual Prototyping
  • Human Body Modeling

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2013
Elżbieta Milewska
 
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta usługowa