Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania

Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania został utworzony 1 września 2013 przez połączenie Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu oraz Zakładu Administracji i Prawa. Od 1 września 2009r funkcję kierownika Katedry sprawuje dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch, prof. nzw. w Pol. Śl.

Sekretariat Zakładu

ul. Roosevelta 42, 41-800 Zabrze
Budynek C, pokój 212
tel: 32-277-73-20
fax: 32-277-73-61
e-mail: roz1@polsl.pl

w Katowicach:

Pokój 313 (III piętro), ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice (wtorki w trakcie roku akademickiego)

Władze jednostki
Kierownik Katedry: dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch, prof. nzw. w Pol. Śl.

Zastępca Kierownika Katedry: dr Roman Kobielski

Działalność naukowo-badawcza
Główne kierunki badań w Katedrze to:

  • Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie i regionie gospodarczym
  • Rozwój reorientacji marketingowej w przedsiębiorstwach
  • Tendencje zmian modelu przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi
  • Klastry i innowacyjne sieci współpracy

Działalność dydaktyczna
Katedra sprawuje nadzór merytoryczny nad kierunkiem studiów "Zarządzanie" oraz prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z zarządzaniem, marketingiem, zarządzaniem innowacjami, zarządzaniem strategicznym.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Podstaw Zarządzania i Marketingu