Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Architektury

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Architektury > Aktualności Wydziału Architektury > W dniu 23.03.2021 r. w wieku 95 lat odszedł Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek  

Aktualności Wydziału Architektury: W dniu 23.03.2021 r. w wieku 95 lat odszedł Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek

Tytuł

W dniu 23.03.2021 r. w wieku 95 lat odszedł Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek 

Treść

Urodził się w 1926 roku. Studia na kierunku architektura ukończył na Politechnice Gdańskiej w 1952 roku i tam też pracował wykonując szereg znaczących opracowań i publikacji. W 1968 roku podjął pracę w Instytucie Kształtowania Środowiska w Katowicach i wkrótce potem na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie w 1978 roku został docentem. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1987 roku.

W latach pracy na Politechnice Śląskiej pełnił szereg funkcji m.in. zastępcy dyrektora w Instytucie

Architektury i Urbanistyki, Kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,  prodziekana (1980-83) i dziekana Wydziału Architektury (1987-93). Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie w latach 2004-10 był rektorem. Pełnił też funkcję rektora w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Specjalnością naukową profesora Stanisława Tomaszka było planowanie przestrzenne zwłaszcza w skali regionalnej. Był autorem wielu opracowań dydaktycznych, naukowych, planistycznych, eksperckich. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmowały zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska. Jako ceniony ekspert zapraszany był do współpracy przez władze publiczne wszystkich szczebli. Wyrazem uznania za tę pracę były odznaki „Za Zasługi dla Gdańska”, „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa Urbanistów Polskich. Współtworzył Komisję Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział Katowice) a w jej ramach współredagował serię wydawniczą „Modelowe formy zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” (Ossolineum).

Jako nauczyciel akademicki zapisał się w pamięci studentów i doktorantów jako osoba niezwykle kompetentna w zakresie wykładanych przedmiotów, bardzo życzliwa i pogodna. Wypromował wiele dziesiątków dyplomantów i ośmiu doktorów.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Cześć jego pamięci!

Wygasa

 

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 

Data rozpoczęcia

2021-03-24 15:00 

Data zakończenia

2021-03-24 15:00 
Stan zatwierdzania Zatwierdzony 
 
Załączniki
Utworzony o 2021-03-24 14:46  przez Mirosław Rogula 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 21:46 , autor ostatniej modyfikacji: Mirosław Rogula