Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Architektury

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Architektury > Aktualności Wydziału Architektury > genderSTE  

Aktualności Wydziału Architektury: genderSTE

Tytuł

 genderSTE  

Treść

4 i 5 lipca 2016 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach 4-letniego europejskiego projektu genderSTE finansowanego z sieci COST.

To ostatnie warsztaty w ramach projektu genderSTE, a pierwsze w Polsce. Warsztaty odbywały się przez 2 dni na Wydziale Architektury przy ul. Strzody 10 w Gliwicach.

Koordynatorem projektu z ramienia Politechniki Śląskiej była Pani dr inż. arch. Agnieszka Labus, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego) od dwóch lat zaangażowana w działania projektu genderSTE.

Projekt genderSTE to sieć skupiająca decydentów i ekspertów zaangażowanych w promowanie bardziej sprawiedliwego udziału kobiet i mężczyzn oraz lepszej integracji analizy płci, w dziedzinie badań i innowacji. W projekt są zaangażowane: instytucje rządowe, organizacje badawcze, uniwersytety, organizacje non-profit , a także prywatne firmy z 40 krajów w Europie i poza nią oraz organizacje międzynarodowe.

Dyskutowano o tym dlaczego społeczny temat na technicznym uniwersytecie? Czym są przywileje i dlaczego są niewidoczne dla tych, którzy je mają? Płeć, wiek, rasa, przynależność klasowa, itp. jako kryteria i elementy istotne w prowadzonych badaniach i będące przyczynkiem do pobudzenia innowacyjnych projektów. Warsztaty miały charakter zamknięty, wzięło w nich udział ponad 30 osób. Uczestnicy reprezentowali różne dyscypliny naukowe, przyjechali z różnych ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy (Dania, Serbia, Holandia, Ukraina). Byli zaznajomieni z tematyką gender studies na różnym poziomie zaawansowania. O przyjęciu na warsztaty decydował konkurs CV. Było także kilku uczestników z naszego wydziału.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej na dwa dni stał się miejscem wymiany interdyscyplinarnych i międzynarodowych myśli.

Krótką relację z warsztatów można przeczytać na stronie: Laboratorium Architektury 60+.

Zdjęcia: Tomasz Bijok, 2016

Poniżej zamieszczamy podziękowania dr inż. arch. Agnieszki Labus.

Warsztaty genderSTE finansowane z sieci COST dobiegły końca, nie odbyłyby się gdyby nie pomoc i wsparcie udzielone przez wiele osób. Jako organizatorka tego wydarzenia chciałam serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że miały one miejsce na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej i zakończyły się sukcesem.

Serdecznie dziękuję:

Dziękuję Panu Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju - Prof. Markowi Pawełczykowi oraz Kierownikowi Działu Współpracy Naukowej z Zagranicą - Panu Jerzemu Mościńskiemu za przybycie i otwarcie warsztatów.

Panu Dziekanowi Prof. Zbigniewowi J. Kamińskiemu za zgodę, udostępnienie sali i zapewnienie wsparcia personelu administracyjnego w ramach organizacji warsztatów.

Panu Prof. Krzysztofowi Gasidło (Kierownikowi Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego) za możliwość zorganizowania warsztatów i wsparcie merytoryczne.

Pani Katarzynie Śliwie-Markiewicz (Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich Pol. Śl.) za pomoc w formalnych sprawach zawiązanych z możliwością przeprowadzenia warsztatów na Politechnice Śląskiej.

Pani Dorocie Nazarewicz (Kierownik Obiektu Dydaktycznego WA Pol. Śl.) za pomoc techniczną i wsparcie całego zespołu z administracji.

Dziękuję moim studentom z koła naukowego LAB 60+ za nieocenioną pomoc:

Małgorzata Kampka, Magdalena Pawlus, Krzysiek Matuszewski, Ada Wycisło,Kinga Garus, Piotr Kurach, Maciek Cichowski, Mikołaj Baczyński, Bartek Tkocz, Iwona Mandla, Milena Grzegorzewska, Tymoteusz Sapa, Weronika Mączko.

Dziękuję członkom koła naukowego IKAWA (w szczególności:Krzysztof Kobiela Artur Koszowski, Dominika Tobor, Magdalena Szmidt) oraz opiekunowi koła Panu dr inż. arch. Jerzemu Wojewódce za pomoc w organizacji warsztatów.

Dziękuję kluczowym aktorom tego wydarzenia czyli trenerom: Ewa Krzaklewska, Lendák-Kabók Karolina, Katarzyna Dębska, dr Hilda Romer Christensen, ir Lidewij Tummers, dr Marta Luty-Michalak.

Serdecznie dziękuję dr Krzysztofowi Kafkce za profesjonalnie poprowadzony panel dyskusyjny.

Podziękowania dla uczestnikom warsztatów, bez których warsztaty nie mogłyby się odbyć, dziękuję za otwartość, aktywność i zaangażowanie oraz za wypracowane wnioski, które mam nadzieję będą miały swoją kontynuację w przyszłych działaniach.

Z pozdrowieniami
Agnieszka Labus
(Koordynator warsztatów z ramienia Politechniki Śląskiej z projektu europejskiego genderSTE finansowanego z sieci COST).

Wygasa

 

Jednostka

Wszystkie 

ObrazekWybieralny

 

Data rozpoczęcia

2016-07-13 16:00 

Data zakończenia

2016-07-13 16:00 
Stan zatwierdzania Zatwierdzony 
 
Załączniki
Utworzony o 2016-07-13 15:43  przez Agata Twardoch 
Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-08 21:38 , autor ostatniej modyfikacji: Agata Twardoch