4 sierpnia 2020
Wyniki konkursów studenckich organizowanych w Katedrze Teorii, Projektowania i Historii Architektury

W dniach 23 i 24 czerwca 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie trzech konkursów studenckich zorganizowanych przez Katedrę Teorii, Projektowania i Historii Architektury w semestrze letnim 2019/2020. Konkursy zorganizowane były w ramach dwóch Projektów Naukowo-Badawczych realizowanych w Katedrze RAr-3. Kierownikiem obu projektów NB jest Prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej. Tegoroczne konkursy, mimo utrudnionej realizacji w warunkach zdalnego nauczania, odbyły się z zachowaniem wszystkich warunków utajniania prac i pełnych obrad Jury konkursowych, w skład których wchodzili przedstawiciele pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury oraz przedstawiciele partnerów zewnętrznych - Urzędu Miejskiego w Rybniku oraz Wektor Inwestycje z Gliwic.

 

Projekt NB pt.: Koncepcja „Smart City” na przykładzie przekształceń wybranego terenu miasta Rybnika, którego partnerem był Urząd Miejski w Rybniku, obejmował dwa zadania konkursowe:

 

Zadanie A – dotyczyło obszaru między ulicami Reymonta, Jankowicką, Młyńską, realizowane było w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne na 6 semestrze studiów I stopnia (kierunek Architektura). Jury konkursowe wyłoniło Laureatów i przyznało:

Wyróżnienie równorzędne zespołowi autorskiemu w składzie: Daria Domoradzka i Edyta Malanowicz - konsultacje dr inż. arch. Krzysztof Kozak,

Wyróżnienie równorzędne autorce pracy Ewie Bubik - konsultacje dr inż. arch. Krzysztof Kozak,

 

Zadanie B – obszaru przy ulicy Ekonomicznej realizowane było w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne - Przemysł na 2 semestrze studiów II stopnia (kierunek Architektura). Jury konkursowe wyłoniło Laureatów i  przyznało:

Wyróżnienie równorzędne zespołowi autorskiemu w składzie: inż. arch. Małgorzata Karolak, inż. arch. Oliwia Kwaśniewska - konsultacje dr inż. arch. Anna Sulimowska,

Wyróżnienie równorzędne zespołowi autorskiemu w składzie: inż. arch. Karolina Rusek, inż. arch. Jakub Kapral - konsultacje dr inż. arch. Adam Gil,

Wyróżnienie równorzędne zespołowi autorskiemu w składzie: inż. arch. Dawid Krzeszowiec, inż. arch. Ewa Wandel - konsultacje dr inż. arch. Anna Sulimowska.

 

Partnerem drugiego projektu NB pt.: Koncepcje „SMART CITY” (inteligentne miasta) na przykładach przekształceń wybranych terenów intensywnie zurbanizowanych, była firma Wektor Inwestycje z Gliwic. Tematem konkursu, który realizowany był w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne na 6 semestrze studiów I stopnia (kierunek Architektura) był Projekt koncepcyjny budynku biurowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego. Jury konkursowe wyłoniło Laureatów i przyznało:

Nagrodę główną, którą otrzymał zespół autorski w składzie: Olga Ościłowicz i Karolina Piotrowska  - konsultacje dr inż. arch. Adam Gil,

wyróżnienie I, które otrzymał Bartosz Słomka - konsultacje dr hab. inż. arch. Krzysztof Zalewski, prof. PŚ,

wyróżnienie II, które otrzymał zespół autorski w składzie: Jadwiga Małecka i Anna Pruszowska - konsultacje dr hab. inż. arch. Krzysztof Zalewski, prof. PŚ.

 

W wyniku błędu w adresie mailowym 6 prac nie dotarło w wyznaczonym w regulaminie czasie do sekretarza konkursu. Jednak ze względu na wysoki poziom kilku projektów, Jury konkursowe podjęło decyzję o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia dla pracy projektowej zespołu autorskiego: Dominik Róg, Marek Szlęk - konsultacje dr inż. arch. Adam Gil.

 

Wszystkim Laureatom gratulujemy, zapraszamy na wystawę prac konkursowych oraz wernisaż połączony z uroczystym wręczeniem dyplomów. Uroczystość zgodnie z planem odbędzie się jesienią tego roku w Centrum Popularyzacji Nauki .

 

Jednocześnie dziękujemy naszym Partnerom - Urzędowi Miejskiemu w Rybniku oraz Firmie Wektor Inwestycje z Gliwic, że zdecydowali się realizować wspólne przedsięwzięcia w bezprecedensowym czasie pandemii, a wszystkim pracownikom dydaktycznym oraz studentom za zaangażowanie i intensywną pracę podczas zajęć on-line.

Komunikat zawiera załączniki2_sem_Krzeszowiec_Wandel.pdf, 2sem_Karolak_Kwasniewska.pdf, 2sem_Rusek_Kapral.pdf, 6sem_Bubik.pdf, 6sem_Domoradzka_Malanowicz.pdf, 6sem_Malecka_Pruszowska.pdf, 6sem_Oscilowicz_Piotrowska.pdf, 6sem_Rog_Szlek.pdf, 6sem_Slomka.pdf

Wiadomość utworzona: 4 sierpnia 2020 09:21, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 4 sierpnia 2020 09:26, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury