7 sierpnia 2020
Dwa drugie miejsca w najważniejszych polskich rankingach Wydziału Architektury - II-miejsce kierunku Architektura w rankingu Perspektywy i II-miejsce w rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE miesięcznika Builder.

Warto o tym mówić przy każdej okazji, a szczególnie teraz kiedy odbywa się rekrutacja na nasze kierunki Architektura i Architektura Wnętrz, a kandydaci są już po egzaminie z uzdolnień plastycznych. Kandydaci na studia zaufali nam, chcąc uczyć się i poznawać te wspaniałe twórcze zawody właśnie u Nas. Szanujemy i doceniamy ich wybory. Jesteśmy nie tylko jednostką Uczelni Badawczej, ale obecnie jedną z najlepszych szkół architektury w kraju. Jesteśmy z tego niezwykle dumni, ale i zobowiązani do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia. Mamy także nowe pomysły rozwojowe, które ugruntują Naszą pozycję.

 

To Wielki Nasz wspólny sukces!

Podziękowanie kieruję do Władz Uczelni, JM Rektora PŚ, Prorektorów oraz Rady Uczelni za wspieranie działań prorozwojowych Wydziału.

Dziękuję Prodziekanom, Radzie Dyscypliny, Kierownikom Katedr, Pełnomocnikom Dziekana za wszelkie inicjatywy.

Serdecznie gratuluję Kadrze naukowo-dydaktycznej oraz administracyjno-technicznej Wydziału za zaangażowanie, które pozwala osiągać tak wysokie pozycje w rankingach.

Dziękuję Samorządowi SSWA i wszystkim Studentom oraz Doktorantom, którzy współtworzą twórczy klimat Naszego Wydziału. Dziękuję za wszelkie aktywności suplementarne, warsztaty i wystawy.

Dziękuję Naszym Partnerom, którzy wspierają Nasze pomysły oraz pozwalają twórczo rozwijać badania i dydaktykę.

To Wielki Nasz wspólny sukces!

Klaudiusz Fross
dziekan

Wiadomość utworzona: 7 sierpnia 2020 10:13, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 7 sierpnia 2020 10:14, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury