29 sierpnia 2020
WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH.

Szanowni Studenci studiów magisterskich, Drodzy Dyplomanci

 

Przypominam, że prace dyplomowe magisterskie składamy do dnia 10 wrzesień do godziny 14.00.

W sesji wrześniowej 2019/20 w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID, za zgodą Dziekana Wydziału Architektury, rezygnujemy z konieczności składania posterów w formacie 100x70 cm. Obowiązuje natomiast wydruk opisu wraz z pomniejszonymi planszami do formatu A3 (dwa egzemplarze). W przypadku uczestnictwa w konkursach na dyplomy magisterskie, będzie konieczność dokonania indywidualnego wydruku na koszt Studenta.

 

Przypominam, składanie prac będzie miało następujący przebieg :

 1. Prace dyplomowe będą składane do dnia 10 września (prosimy o przekazanie informacji drogą mailową na adres sylwia.wanat@polsl.pl, o dokładnej dacie złożenia pracy na Wydziale). 

2. W sali nr 101  będzie zorganizowane stanowisko odbioru prac dyplomowych. Prosimy o złożenie pracy  w wyznaczonym miejscu. Praca z dokumentami zostanie odebrana i sprawdzona pod względem zawartości.

3. Przed wejściem do budynku, każdy Student ma obowiązek ubrania maseczki ochronnej zasłaniającej usta

i nos oraz rękawiczek  jednorazowego użytku, z zachowaniem dystansu. 

4. Obowiązują następujące dokumenty, które proszę ułożyć w kolejności: 

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

- Karta Pracy Dyplomowej,

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy,

- Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej,

- 2 egzemplarze prac dyplomowych ( w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowane z płytkami CD), 

- Komplet zdjęć do dyplomu (4 szt. 4,5 cm x 6,5 cm), 

- Potwierdzenie opłaty za dyplom w kwocie 60 zł i ewentualnie informacje do suplementu (dodatkowe osiągnięcia).

 

Dodatkowo:

Prosimy o przygotowanie i przesłanie planszy oraz opisu pracy dyplomowej w postaci plików PDF zapisanych w archiwum (*.zip, *.arj) do Prodziekana ds. Kształcenia na adres michal.sitek@polsl.pl. Prosimy przesłać jedynie link udostępnienia pliku z zasobów Google Drive, OneDrive, WeTransfer lub nowo uruchomionej usługi Nextcloud w zasobach Politechniki Śląskiej (każdy student może skorzystać bezpłatnie z limitu 10GB przestrzeni dyskowej – wymaga rejestracji użytkownika w oparciu o e-mail w domenie polsl.pl; https://nextcloud.bg.polsl.pl/index.php/login?clear=1

Prosimy o przygotowanie plików w rozmiarach umożliwiających ich efektywne przetwarzanie. Pliki *.pdf plansz graficznych powinny zostać zapisane w rozdzielczości nie przekraczającej 150 dpi i skompresowane w celu zmniejszenie ich rozmiaru.

Pliki zostaną udostępnione recenzentom prac dyplomowych w celu oceny i przygotowania opinii.

 

Przypominam, że:

Przebieg egzaminów dyplomowych magisterskich będzie zgodny z harmonogramem, który zostanie Państwu przedstawiony po 15 września, a egzaminy potrwają nie dłużej niż do 30 września i będą miały przebieg zdalny, podobnie jak w poprzedniej sesji,  zgodnie z nową  instrukcją do procedury dyplomowania Egzamin dyplomowy magisterski w trybie zdalnym(Instrukcja I1-P-AR-2), dostępną na stronie Wydziału w zakładce SZJK   

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/szjk/Strony/DyplomMagisterski.aspx

 

Pozdrawiam

Dr hab. inż. arch., Prof. PŚ. Dorota Winnicka-Jasłowska

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, Prodziekan ds. Kształcenia

 

Wiadomość utworzona: 29 sierpnia 2020 17:06, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 29 sierpnia 2020 17:06, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury