25 września 2020
Komunikat w sprawie prowadzenia zajęć na Wydziale Architektury w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się w systemie hybrydowym. Rodzaj systemu prowadzenia zajęć na Wydziale Architektury w roku akademickim 2020/2021 został przedstawiony w załączonych materiałach.

 

Tabela z załącznika 1 zawiera informacje o procentowym udziale zajęć prowadzonych w trybie bezpośrednim/kontaktowym

Załącznik 1

Pliki ze szczegółowymi danymi opisującymi formy realizacji zajęć w planie studiów na rok akademicki 2020/21 znajdują się w załącznikach.

 

Zasady realizacji zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 104/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zasad realizacji zajęć oraz weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Michał SITEK

Prodziekan ds. Kształcenia

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie deklarowanego przez Kierowników jednostek podstawowych rodzaju systemu prowadzenia zajęć na poszczególnych studiach.

link do dokumentu

 

Komentarz do wartości opisanej jako "1 - kontaktowe" dla lików poniżej.

WARTOŚĆ LICZBOWA 1 NIE ZNACZY ŻE - CAŁOŚĆ zajęć będzie KONTAKTOWA a jedynie częściowo.

Ilość zajęć  kontaktowych zostanie doprecyzowana w kolejnym komunikacie.

Pliki z informacjami o formach realizacji zajęć:

Architektura studia stacjonarne I stopnia

Architektura studia stacjonarne II stopnia

Architektura studia niestacjonarne II stopnia

Architektura Wnętrz stacjonarne I stopnia

Architektura Wnętrz stacjonarne II stopnia

Wiadomość utworzona: 24 września 2020 14:12, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2020 20:26, wykonana przez: Michał Sitek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury