2 października 2020
Kurs Facylitatora – warsztaty partycypacyjne (dla studentów od 3 semestru studiów)
Biuro Karier Studenckich zaprasza na warsztaty, których celem jest zapoznanie z zasadami, metodami i technikami partycypacji społecznej. Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia odbędą się 20 października 2020 roku.
Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
http://www.kariera.polsl.pl/rozne/CIK.htm
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i technikami partycypacji społecznej. Projektowanie partycypacyjne staje się ostatnio popularne, ponieważ pozwala rozszerzyć warsztat projektanta i zbadać, a następnie godzić potrzeby użytkowników – zwłaszcza w projektach,
w których grupa użytkowników jest duża, niejednorodna i reprezentuje różne interesy i oczekiwania. Rozmaite metody pozwalają na rozpoznanie oczekiwań i potrzeb, definiowanie potencjału miejsca, wypracowywanie założeń projektowych oraz wypracowywanie rozwiązań, a także weryfikację
i dopracowywanie propozycji projektowych. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej pozwolą
na doświadczenie metod i technik partycypacji w praktyce i poznanie różnych aspektów oraz niuansów pracy z ludźmi.
Spotkania poprowadzi dr hab. inż. arch. Michał Stangel, który podzieli się doświadczeniami
z partycypacji w projektowaniu i planowaniu urbanistycznym, m.in. koncepcji parku Bródnowskiego
w Warszawie, modelowej rewitalizacji w Wałbrzychu i Rybniku, oraz projekcie unijnym „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” prowadzonym przez Fundację Sendzimira. W ramach warsztatów przewidziane są zajęcia terenowe oraz wyjazd studyjny do Rybnika.
Zgłoszenia: start@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 2 października 2020 10:26, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 2 października 2020 10:26, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury