13 października 2020
ERASMUS +

U W A G A  

STUDENCI KIERUNKU A R C H I T E K T U R A

UBIEGAJĄCY SIĘ O WYJAZD NA  S T U D I A   W SEMESTRZE  LETNIM  2020/2021 W  PROGRAMIE    E R A S M U S +

 

REKRUTACJA OBYWA SIĘ  ZDALNIE W TERMINIE OD 19 PAŹDZIERNIKA DO 24 PAŻDZIERNIKA 2020 ROKU. Chętni proszeni są o przesłanie  formularza aplikacyjnego kandydata na studia – załącznik 1.

 

·         Pliki proszę przesyłać w formie edytowalnej

·         W nazwie pliku proszę wpisać nazwisko i imię kandydata.

 

Lista uczelni przyjmujących – załącznik 2. Proszę zwrócić uwagę na:

·         liczbę już zakwalifikowanych studentów (kolumna H) która musi być mniejsza niż deklarowana przez uczelnię przyjmującą liczba studentów (kolumna G)

·         liczbę miesięcy przypadającą na studenta 5 mies = 1 semestr, 10 mies. = 2 semestry (kolumna G)

·         cykl studiów, dla którego przeznaczony jest wyjazd na wymianę (kolumna H).

·         wymagane kompetencje językowe (kolumna F)

 

KRYTERIA NABORU

Elementami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji są:

1.    Średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów, co najmniej:

- 4,0 dla studentów studiów I stopnia

- 4,5 dla studentów studiów II stopnia

2.    Potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię przyjmującą/firmę przyjmującą. Obowiązkiem aplikującego jest posiadanie certyfikatu językowego wymaganego przez wybraną uczelnię/firmę. Certyfikat językowy z angielskiego jest gwarantowany w programie studiów – nie wymaga się żadnych dodatkowych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

3.    Potwierdzone odpowiednimi dokumentami:

- udział / wyróżnienia / nagrody w konkursach architektonicznych,

- osiągnięcia organizacyjne w działalności na rzecz Wydziału,

- inne wybitne osiągnięcia.

Komunikat zawiera załącznikiZalącznik 1 - formularz aplikacyjny - studia - nazwisko imię.docx

Wiadomość utworzona: 13 października 2020 07:59, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 13 października 2020 08:02, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury