29 października 2020
Wyniki konkursu pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią.

Równorzędne miejsce drugie zdobyła dr Aleksandra Piszczek za pracę pt. Możliwość wykorzystania projektu leśnego pasa ochronnego GOP z 1969 roku w koncepcji zielonego pierścienia Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, promotor Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło. Praca została wykonana i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w dniu 16.12.2019.

Uzasadnienie Kapituły Konkursu:: Kapituła zwróciła uwagę na podjęte przez Autorkę interesujące studium problemu planistycznego i realizacyjnego o wymiarze regionalnym. W szczególności za interesujące uznano odniesienie do współczesnych realiów koncepcji planistycznych o blisko stuletniej historii oraz podjęcie próby analizy możliwości jej wdrożenia w odniesieniu do współczesnych realiów. Autorka w ciekawy sposób podjęła się także analizy stopnia ujęcia omawianego zagadnienia we współczesnych dokumentach planistycznych wszystkich szczebli. Praca może stanowić interesujący przyczynek do studiów o zasięgu metropolitalnym i/lub regionalnym, a także jako punkt odniesienia dla studiów podejmowanych w odniesieniu do innych ośrodków.

Uwaga: konkurs został rozstrzygnięty 13.lipca 2020 a wręczenie nagród miało nastąpić na plenarnym posiedzeniu KPZK PAN w dniu 27.10.2020. Ze względu na pandemię wręczenie nagród zostało przesunięte na inny termin. 

Wiadomość utworzona: 29 października 2020 08:31, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 29 października 2020 08:32, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury