30 października 2020
WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH

Szanowni Studenci studiów magisterskich, Drodzy Dyplomanci

 

Przypominam, że prace dyplomowe magisterskie składamy do dnia 10 listopada  do godziny 14.00.

W sesji listopadowej 2019/20 w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID,
za zgodą Dziekana Wydziału Architektury, rezygnujemy z konieczności składania posterów
w formacie 100x70 cm. Obowiązuje natomiast wydruk opisu wraz z pomniejszonymi planszami do formatu A3 (dwa egzemplarze).
W przypadku uczestnictwa w konkursach na dyplomy magisterskie, będzie konieczność dokonania indywidualnego wydruku na koszt Studenta.

 

Przypominam, składanie prac będzie miało następujący przebieg :

1. Prace dyplomowe będą składane do dnia 10 listopada.

2. W holu będzie zorganizowane stanowisko składania prac dyplomowych. Prosimy o złożenie pracy w wyznaczonym miejscu, kładąc prace z kompletem dokumentów na przygotowanym stole.
BOS nie będzie sprawdzał poprawności i kompletności dokumentów w dniu złożenia.
Prosimy o rzetelne przygotowanie i wypełnienie dokumentów.
W razie stwierdzenia błędów lub  braków zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji.

3. Obowiązują następujące dokumenty, które proszę ułożyć w kolejności: 

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,

- Karta Pracy Dyplomowej,

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy,

- Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej,

- Oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w zdalnym egzaminie,

- 2 egzemplarze prac dyplomowych ( w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowane z płytkami CD), 

- Potwierdzenie opłaty za dyplom w kwocie 60 zł i ewentualnie informacje do suplementu (dodatkowe osiągnięcia).

 UWAGA! Od tej sesji dyplomowej nie składamy zdjęć do dyplomu
(obowiązywać będzie nowy wzór dyplomu).

 

Dodatkowo:

Prosimy o przygotowanie i przesłanie planszy oraz opisu pracy dyplomowej w postaci plików PDF zapisanych w archiwum (*.zip, *.arj) do Prodziekana ds. Kształcenia na adres michal.sitek@polsl.pl

Prosimy przesłać jedynie link udostępnienia pliku z zasobów Google Drive, OneDrive, WeTransfer lub nowo uruchomionej usługi Nextcloud w zasobach Politechniki Śląskiej (każdy student może skorzystać bezpłatnie z limitu 10GB przestrzeni dyskowej – wymaga rejestracji użytkownika
w oparciu o e-mail w domenie polsl.pl; https://nextcloud.bg.polsl.pl/index.php/login?clear=1

Prosimy o przygotowanie plików w rozmiarach umożliwiających ich efektywne przetwarzanie. Pliki *.pdf plansz graficznych powinny zostać zapisane w rozdzielczości nie przekraczającej 150 dpi i skompresowane w celu zmniejszenie ich rozmiaru.

Pliki zostaną udostępnione recenzentom prac dyplomowych w celu oceny i przygotowania recenzji.

 

Przypominam, że:

Przebieg egzaminów dyplomowych magisterskich będzie zgodny z harmonogramem, który zostanie Państwu przedstawiony po 15 listopada, a egzaminy potrwają nie dłużej niż do 30 listopada i będą miały przebieg zdalny, podobnie jak w poprzedniej sesji, zgodnie z nową instrukcją do procedury dyplomowania Egzamin dyplomowy magisterski w trybie zdalnym (Instrukcja I1-P-AR-2), dostępną na stronie Wydziału w zakładce SZJK   

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/szjk/Strony/DyplomMagisterski.aspx

 

Pozdrawiam

Dr inż. arch. Michał Sitek

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich, Prodziekan ds. Kształcenia

Wiadomość utworzona: 30 października 2020 10:47, autor: Michał Sitek
Ostatnia modyfikacja: 30 października 2020 14:34, wykonana przez: Michał Sitek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury