6 listopada 2020
KONKURS na zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach

Przedmiotem konkursu jest program funkcjonalno-przestrzenny oraz koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu parku kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 27, na działkach: 285, 1368/1, 1368/2 w Gliwicach.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf (zał.1) na adres mailowy sekretarza konkursu: (szymon.opania@polsl.pl) w terminie do 30.11.2020 r.
Uczestniczyć można w konkursie indywidualnie lub w zespołach projektowych.

06.11.2020 - ogłoszenie konkursu;
 18.11.2020 - wizja lokalna w terenie, spotkanie podczas wizji z inwestorem - przedstawienie oczekiwań - odpowiedzi na pytania - lub wizja indywidualna
 13.01.2021, składanie prac konkursowych
 __.02.2021 oficjalne wręczenie nagród, wystawa w galerii WA w trybie hybrydowym

Pula nagród w konkursie wynosi: 6 000 zł brutto.
2. Sąd Konkursowy przyzna:
- 1 miejsce - 3 000 zł (brutto);
- 2 miejsce - 2 000 zł (brutto);
- 3 miejsce - 1 000 zł (brutto);
3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


Komunikat zawiera załącznikikonkurs1.pdf

Wiadomość utworzona: 6 listopada 2020 08:48, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 6 listopada 2020 08:48, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury