30 listopada 2020
Zmiany w sposobie logowania do usługi Office 365 Politechniki Śląskiej
Szanowni Państwo,

W dniu 30 listopada 2020r. po godzinie 15:00 nastąpią zmiany sposobu logowania się do usługi Office 365 Politechniki Śląskiej (np. Teams, OneDrive dla Firm czy pakiet Office dostępny w przeglądarce) oraz innych usług chmurowych Microsoft dla przedsiębiorstw opartych o autoryzację Azure Active Directory (m.in. Azure Dev Tools for Teaching, Power Automate, portal zarządzania licencjami oprogramowania Microsoft).

Od tego dnia zmianie ulegnie między innymi wygląd ekranu logowania do usług Office 365. Przechodząc na stronę https://portal.office.com, https://office.com, https://teams.microsoft.com czy pozostałych stron wspomnianej usługi, użytkownik - jak dotychczas - zostanie poproszony o wpisanie nazwy użytkownika (koniecznie z końcówką: @polsl.pl), jak na rysunku 1.
Następnie, po kliknięciu na przycisk Dalej/Next, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania Politechniki Śląskiej, jak na rysunku 2, gdzie należy wpisać hasło, którego używa się do zalogowania do konta Active Directory Politechniki Śląskiej (to samo hasło co do służbowej skrzynki pocztowej).
W dniu 30 listopada 2020r. po godzinie 15:00 wystąpi również kilkugodzinna przerwa w możliwości logowania się do usługi Office 365, która wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac wdrożeniowych.

WAŻNA INFORMACJA

Jeżeli do tej pory logowaliście się Państwo do usług chmurowych Microsoft przy pomocy innej nazwy użytkownika niż tej używanej do logowania do uczelnianej skrzynki pocztowej, to Państwa nazwa użytkownika zostanie zmieniona na taką samą, jak ta "do poczty".

Przykład

Użytkownik dotychczas logował się do Office 365 jako adam.kowalski@polsl.pl, używając osobnego hasła do usługi Office 365. Z momentem zmiany, użytkownik ten powinien logować się do Office 365 za pomocą nazwy użytkownika zgodnej z tą, którą loguje się do poczty uczelnianej, koniecznie uzupełnionej o końcówkę @polsl.pl - np. akowalski@polsl.pl i podawać takie samo hasło, jak do służbowej skrzynki pocztowej.

Konsekwencje zmiany loginu dla udostępnień plików

Jeżeli użytkownik, u którego nastąpi zmiana nazwy użytkownika do usługi Office 365 wcześniej udostępniał swoje zasoby Office 365 (jak pliki na OneDrive) innym użytkownikom poprzez udostępnienie linku lub wysłanie wiadomości z tym linkiem, musi on ponownie udostępnić te pliki tym osobom. W innym razie udostępnione wcześniej pliki będą niedostępne dla osób, którym zostały one udostępnione.

Zmiana nazwy użytkownika i sposobu logowania nie spowoduje utraty Państwa danych zgromadzonych w usłudze Office 365.

W przypadku problemów z logowaniem do usługi Office 365 po wprowadzonych zmianach prosimy o kontakt z operatorem Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej - tel. 32 237 15 69 lub e-mail: sysoper@polsl.pl

Wiadomość utworzona: 30 listopada 2020 08:59, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2020 08:59, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury